Praha

termín, název výstavy, místo konání
2000/06/27 - 2000/07/16   Renco Kosinožić: Krajina Istrie, Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Praha
2004/04/20 - 2004/05/23   Jaroslav Boček: Zánik a zrození, Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Praha