Jaroslav Beneš

* 27. 2. 1946, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: www.jaroslavbenes.com

heslo:
Jaroslav Beneš fotografuje od konce 60. let. Napřed byl fotografem v plzeňském Divadle Alfa (a zároveň montérem scénických staveb). Od konce 70. let se zabývá převážně volnou tvorbou. Už její první výstavou v roce 1980 dal najevo, že se hlásí za pokračovatele metafyzické linie vytyčené klasiky.
Z počátečního realismu se v 80. letech vymanil ve prospěch reflexe vlastního média. Své tajuplné záběry, rozvíjené výhradně v černobílé škále, staví z prchavých odlesků, které zachycuje v prostředí moderních a postmoderních architektur. Jeho pozornost přitahovaly natolik abstraktní motivy, že se zdály v reálu prakticky neuchopitelné. Dlouhé řady listů, nabitých zvláštní sálavou energií, zakládaly souběhy světel a stínů.
Josef Sudek nebo Jan Svoboda nás zvou do intimního světa své poetiky. Jaroslav Beneš zpočátku ukazoval veřejné prostory, jimž je jakákoli intimita cizí, v natolik detailním pohledu, že k divákovi promlouvala především autorská vize. S tím však nebyl docela srozuměn.
Podle vlastních slov je mu fotografování výpovědí o světě, v němž žije. Není tedy divu, usiloval-li o to, dát svým záběrům širší vyznění. Dnes působí daleko větší měrou to, že prostřednictvím Benešových snímků vstupujeme do světa vlastního nám všem. Nicméně o zadostiučinění nebyli připraveni ani ti, kteří upřednostňují fotografie, jež vždy nějak dávají najevo, že opravdu jsou fotografiemi.
Jaroslav Beneš si všelijak pohrává s iluzí prostoru, nikdy se nás ale nesnaží přimět k tomu, abychom zapomněli, že jsme konfrontováni s plochou fotografického listu. Nebezpečí samovolné iluzívnosti drží autor zpátky vykopírováním celé plochy negativu včetně okrajů, charakterizujících užití kazety na velký formát anebo přímo prozrazujících použitý materiál, měl-li tak typické orámování jako značka Polaroid. Benešovy snímky zkrátka nemají sklon zprůsvitnět a sloužit jen jako okno do skutečnosti tří rozměrů.
Josef Moucha