Polský institut

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Malé nám. 1186/1
PSČ: 110 00
tel.: 224212274
fax: 224223010
e-mail: institut@polskyinstitut.cz
www: www.polskyinstitut.cz

poznámka:
vchod z Karlovy ulice 27