Muzeum umění Olomouc

rok vzniku: 1993
obec: Olomouc (Olomouc)
adresa: Denisova 47
PSČ: 771 11
tel.: 585 514 111
fax: 585223166
e-mail: info@olmuart.cz
www: www.olmuart.cz

heslo:
Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) převzalo při svém založení v roce 1952 část sbírek bývalého Městského muzea, Klubu přátel umění v Olomouci aj. V letech 1952–1990 existovalo v rámci Vlastivědného muzea. Po roce 1989 získalo Muzeum umění samostatný objekt, kde po rekonstrukci postupně zpřístupnilo tři stálé expozice: Olomoucká obrazárna I - Italské malířství 14. až 18. století z olomouckých sbírek, 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889–1989 a expozice Umění 20. století - Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989. Krátkodobé výstavy jsou instalovány ve dvou sálech, osvětové činnosti slouží Besední sál.-
Muzeum umění je jednou z největších institucí svého druhu v českých zemích, spravuje asi 60 tisíc sbírkových předmětů z oblasti malířství, sochařství, kresby, grafiky, architektury a dalších oborů. Akviziční činnost je zaměřena zejména na české umění 20. století. Dlouhodobě je v Muzeu umění deponována i část Obrazárny olomouckých arcibiskupů.
Malířskou sbírku starého umění tvoří kolekce italského umění 14. až 18. století (B. Cavallino, P. F. Mola, A. Carracci aj.), flámské a holandské umění 16. až 18. století (P. Schoubroeck, H. Bol aj.) a menší soubory francouzských, španělských a anglických umělců (W. Hogarth). Soubor středoevropských malířů 15. až 18. století reprezentují díla M. Gundelacha, W. Heimbacha, J. Spielenbergera, K. Škréty a dalších. Součástí sbírky starého umění je také kolekce umění 19. století, zaměřená především na česko-rakouskou oblast. Mimo díla rakouských malířů (H. Makart) a miniaturistů (M. M. Daffinger, J. Haier) jsou to především obrazy členů rodiny Mánesů, J. Navrátila, A. Chittussiho, V. Brožíka, J. Schikanedra a dalších.
Malířská sbírka umění 20. století mapuje vývoj moderního umění u nás od počátku století až po současné tendence v dílech J. Preislera, B. Kubišty, J. Zrzavého, F. Tichého, V. Špály, Toyen, E. Filly, F. Hudečka, J. Čapka, R. Piesena, M. Medka, V. Kokolii, P. Nikla aj.
V sochařské sbírce jsou zastoupeni významní čeští umělci od konce 19. století po současnost (J. V. Myslbek, F. Bílek, J. Štursa, O. Gutfreund, L. Zívr, H. Wichterlová, E. Kmentová, O. Zoubek a další). Muzeum vlastní také kvalitní sbírku medailí a plaket, především českých tvůrců 19. a 20. století.
Grafická sbírka zahrnuje rozsáhlou kolekci volných grafických listů od 15. století po současnost. Je zde zastoupena grafika italská pracemi G. Ghisiho, flámská, holandská a francouzská díly J. Callota a dalších. Soubor grafik starých mistrů 15. až 18. století obsahuje díla A. Altdorfera, A. Carracciho, L. Cranacha st., V. Hollara, G. B. Piranesiho aj. V početném souboru rakouské a německé grafiky 19. století převládá vedutistická orientace. Českou grafiku 20. století reprezentují díla J. Váchala, F. Konůpka, J. Istlera, V. Boudníka, A. Kučerové ad. Sbírku užité grafiky tvoří především exlibris např. J. Mánesa, M. Alše, A. Muchy, F. Bílka.
Sbírka kresby zahrnuje kolekce kreseb starých mistrů od 16. do 18. století, např. benátskou (C. Caliari), římskou (C. Maratti) a flámskou (L. F. Dubourg). Samostatný soubor tvoří česká kresba 19. století (J. Bergler, J. Mařák, V. Brožík, L. Marold, M. Pirner) a kolekce kresby 20. století (A. Mucha, J. Preisler, M. Švabinský, J. Zrzavý, F. Muzika, A. Hoffmeister, A. Šimotová, J. Kolář, L. Novák, S. Kolíbal, E. Kmentová, D. Chatrný), včetně kolekce tzv. autorské knihy.
Sbírka fotografií 20. století představuje menší kolekci fotografů české i moravské provenience (O. Lenhart, J. Svoboda, skupina DOFO, J. Saudek aj.).
Sbírka architektury se stala významným specifikem ve fondech Muzea umění (soustřeďuje se především na dokumentaci moravské a slezské architektury 19. a 20. století: A. Arche, C. Sitte, D. Jurkovič, L. Šlapeta).

poznámka:
od 1.1.1993