Jindřich Růžička

* 3. 5. 1947, Police nad Metují (Náchod), Česká republika (Czech Republic)
fotograf, restaurátor, grafik, malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Jindřich Růžička
Stará škola
1989
linoryt (X 3)
papír
130 x 216 (210 x 297)
Jindřich Růžička
Kateřinky
2010
fotografie
papír
303 x 402
Jindřich Růžička
Karlín
2005-2009
fotografie
papír
285 x 395
Jindřich Růžička
Dresden
1981-2001
fotografie
papír
302 x 443
Jindřich Růžička
Most
1980-2003
fotografie
papír
303 x 447
Jindřich Růžička
Lvice mého salonu
2010
fotografie
papír
450 x 303

heslo:
Jméno Jindřich Růžička je spojováno především s grafikou, zejména s linorytem k jehož umělecké rehabilitaci významnou měrou od 70. let přispíval. Zabývá se ovšem také malbou, kresbou a od roku 2000 se intenzivně věnuje fotografii, zprvu především digitálním úpravám starších fotografií. Ty původně pořizoval jako podklady pro grafickou práci, nyní dostávají definitivní podobu jako samostatné médium. Věnuje se také literatuře.
Základem jeho černobílých grafik do roku 1986 byl rytý liniový rastr, s jehož pomocí vytvářel šerosvitné obrazy „spících měst“ a skladišť, blízkých poetice magického realismu. Současná podoba jeho barevných linorytů má původ v malbě a v konstrukci liniových tušových kreseb, a je vlastně kombinací těchto dvou principů. Vnitřní prostor listů buduje systémem linií a liniových sítí. Tyto „odrývané, vícebarevné grafiky se vyznačují noblesním provedením a dokonalostí soutisku“. Těmito pracemi jakoby vstoupil do imaginárních interiérů. S tím souvisí i četná zátiší redukovaných a geometrických tvarů. A s těmi zase struktury skalních bloků a stěn.