Akademie výtvarných umění

druh: vysoká škola
obec: Praha
adresa: U Akademie 4
PSČ: 170 22
stát: Česká republika (Czech Republic)

web: www.avu.cz
rok vzniku: 1799

poznámka:
Veřejná vysoká škola univerzitního typu, která uskutečňuje magisterské a doktorandské programy v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování výtvarných děl a architektury a v souvislosti s tím i vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost.
Umělecká akademie v Praze - vznik od 1. 10. 1896 zestátněním Pražské Akademie malířské

Akademie výtvarných umění

Založena r. 1799 iniciativou Společnosti vlasteneckých přátel umění jako soukromá instituce. V počátcích za prvního ředitele Josefa Berglera vyvijela činnost jako kreslířská akademie. 1806 rozšířena o krajinářskou školu Karla Postla. POd vedením Antonía Mánesa se podílela na utváření ideálů národního umění. První českým ředitelem František Tkadlík. Za ředitele Josefa Matyáše Trenwalda zde vyrostla generace umělců éry Národního divadla. Od r. 1869 přednášky o dějinách umění vedl August V. Ambros. Další učitel dějin umění Alfred Woltmann proslul svou tezí o německém původu všeho českého umění. V l. 1877-1885 přednášel o dějinách umění a estetice Otakar Hostinský. 1887 nastoupil Julius Mařák, jenž se zasloužil o nutné reformy AVu a i o její zestátnění r. 1896. Pedagogickou činnost za jeho působení co rektora AVU vykonávali představitelé generace umělců éry Národního divadla. Jejich žáky generace umělců 90. let 19.stol., kteří položili základy moderního českého umění. Následující mladší generace umělců však stála v opozici vůči oficiálnímu programu AVU a AVU tak ztrácela rozhodující vliv na vývoj českého umění. Obnovu vlivu AVu na vývoj českého umění znamenal až nástup Maxe Švabinského, Jana Kotěry, Jana Preislera a Jana Štursy na místa pedagogů AVU v l. 1910-1916. Nové umělecké tendence poválečné doby se objevovaly i v dílech pedagogů, zejména skupiny kol Willyho Nowaka. Kontinuita tradice pokračovala s cesurou odbobí druhé světové války. Po únoru 1948 však AVU se stala součástí direktivně řízeného systému vzdělávání. Autentické české umění se pak rozvíjelo mimo rámec AVU a to zejména absolventy této vysoké školy. Po listopadu 1989 byl systém výuky reformován. A AVU se tak stala opět jedním z center nově pojímaného umění.


Akademie výtvarných umění

 

Akademie výtvarných umění

termín   název výstavy, místo konání
????/06/28   Promoce AVU Praha, Akademie výtvarných umění, Praha
1928/05/26 - 1928/09   Akademie výtvarných umění v Praze - Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1953   Výroční výstava, Akademie výtvarných umění, Praha
1955   Jubilejní výstava AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
1958/06/27 - 1958/06/30   Práce absolventů za školní rok 1957/1958, Akademie výtvarných umění, Praha
1961/05/21 - 1961/06   Karel Pokorný, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1961/12/01 -   Im Kampf vereint, Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1964/11/13 - 1965/02/28   Michelangelo Buonarroti: Souborná výstava, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1965/06/01 - 1965/08/22   Vincenc Makovský: Sochařské dílo, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968 - 1968/07/05   Výroční výstava, Akademie výtvarných umění, Praha
1968/05/07 - 1968/06/09   Karel Hladík 1912 - 1967, Mánes, Praha
1970/02/17 - 1970/03/22   Vladimír Sychra: Výbor z díla 1932-1962, Mánes, Praha
1970/06/07 - 1970/07/26   Václav Levý: Sochařské dílo, Kulturní dům kpt. O. Jaroše, Mělník (Mělník)
1971/12 - 1972/01   Vilém Nowak: Výběr z díla, Mánes, Praha
1972/01/13 -   národní umělec Vilém Nowak: Výběr z díla k 85.narozeninám, Mánes, Praha
1972/05 - 1972/07   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1972/05/23 - 1972/07/30   Antonín Pelc (1895 - 1967): Kresby, ilustrace, obrazy, Palác Kinských, Praha
1973   Práce posluchačů Akademie výtvarných umění, Dům kultury SONP Kladno, Kladno (Kladno)
1973/10/16 - 1973/11   Jiří Horník: Výběr z díla, Mánes, Praha
1974   AVU, Třinec (Frýdek-Místek), Třinec (Frýdek-Místek)
1974   Karel Lidický, František Jiroudek, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1974/07   Žáci Akademie výtvarných umění Praha 1973-1974, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/09/11 - 1975/11/09   Karel Lidický, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1976   Vilém Nowak: Barevné litografie z let 1910-1923, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1976/03/17 -   Karel Lidický: Sochařské dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1976/06 - 1976/07   Karel Souček: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1976/06/01 - 1976/07/18   Karel Souček: Výběr z díla, Mánes, Praha
1976/11/02 - 1976/12/31   Vilém Nowak a jeho škola, Městská knihovna Praha, Praha
1976/11/23 - 1977/01/02   Alois Fišárek: Výběr z díla, Mánes, Praha
1976/11/25 - 1977/02/20   Vlastimil Rada: 1895 - 1962, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979   B. M. Kustodijev, Akademie výtvarných umění, Praha
1979/08 - 1979/09   Akademie výtvarných umění v Praze, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/09   Výstava pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze, Karolinum, Praha
1980/06 - 1980/09   Jan Štursa 1880-1925: K 100. výročí umělcova narození, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1980/06 - 1980/10   Jan Štursa 1880-1925: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1981/06/18 - 1981/08/09   Otakar Španiel a jeho škola, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1981/07/23 - 1981/08/23   Výstava děl pedagogů Královské Akademie výtvarných umění Antverpy: Obrazy, sochy, užité umění, Galerie Václava Špály, Praha
1983/06/22 - 1983/08/07   Raimund Ondráček: Malířské a restaurátorské dílo, Středočeská galerie, Praha
1984/01/31 - 1984/03   Karel Pokorný a jeho škola, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1984/09/26 - 1984/11/04   Mark Macken (1913 - 1977): Plastiky a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1989/06/24 - 1989/08/06   Ludvík Baran: Portréty / lidové zvyky, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1989/09/12 - 1989/11/19   Tradice Akademie výtvarných umění v Praze ve XX. století. (K 190. výročí založení školy), Klášter sv. Anežky České, Praha
1993/06/05 - 1993/07/05   AVU u Hybernů, Dům U Hybernů, Praha
1993/07/01 - 1993/07/18   Výstava absolventů AVU, Karolinum, Praha
1993/08/02 - 1993/09/20   Prof. Karel Nepraš a jeho učedníci, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1993/10/12 - 1993/10/30   Demartini - Sochárska škola II, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
1994/02/06 - 1994/02/22   Junge Künstler der Prager Akademie der bildenden Künste, Museum Kunstpalast (Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf
1994/03/07 - 1994/03/31   Milan Knížák: Krajiny a zmatené obrazy, Galerie AVU (GAVU), Praha
1994/06/24 - 1994/08/21   Adolf Benš 1894-1982: Architektonické dílo, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1994/11/30 - 1994/12/20   Zdeněk Macek: Česká protopostmoderna, Galerie AVU (GAVU), Praha
1995/02/09 - 1995/02/17   Svatováclavské stropy a jiné anachronismy, Galerie AVU (GAVU), Praha
1995/03/03 - 1995/03/17   Irena Jůzová, Vojtěch Míča: Úžina Skylly, Galerie AVU (GAVU), Praha
1995/04/26 - 1995/05/19   Kaethe Kauffman: Honoring Women, Galerie AVU (GAVU), Praha
1995/06/07 - 1995/08/20   Jaromír Krejcar 1895 - 1949, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1995/06/23 - 1995/07/15   Peter Friedl, Galerie AVU (GAVU), Praha
1995/10/12 -1995/10/26   Josef Gočár a AVU, Galerie AVU (GAVU), Praha
1995/11/09 - 1995/12/01   Večer a lampa / De avond en de lamp, Galerie AVU (GAVU), Praha
1995/12/05 - 1995/12/19   POST AIDS, Galerie AVU (GAVU), Praha
1995/12/19 - 1995/12/20   Umění a kultura 90. let - rozptýlená koncentrace, Akademie výtvarných umění, Praha
1996/01/04 - 1996/01/20   Obrazy a projekty Františka Remeše a Nikolaje Staneva, Galerie AVU (GAVU), Praha
1996/04/16 - 1996/04/29   David Janeček: Canzoni Italiani, Galerie AVU (GAVU), Praha
1996/10/29 - 1996/11/12   Martina Klouzová, Michal Novotný, Pavel Doskočil: Sochy, Galerie AVU (GAVU), Praha
1996/11/26 - 1996/12/18   Štěpánka Šimlová, Ivan Vosecký: Goldfinger, Galerie AVU (GAVU), Praha
1997/02/11 - 1997/03/04   Karel Balcar: ... smrt před očima, Lichtenštejnský palác, Praha
1997/07/09 - 1997/08/10   AVU 1997, Mánes, Praha
1997/12/15 - 1997/01/18   Vladimír Koštoval: Sochy a kresby, Národní technické muzeum, Praha
1998/01/06 - 1998/01/25   Grafika I. - doc. Jiří Lindovský: Výstava prací studentů AVU, Akademie múzických umění, Hudební fakulta, Praha
1998/01/27 - 1998/02/15   Z různých stran, Sál Martinů HAMU, Praha
1998/03/03 - 1998/03/20   Jaroslav Valečka, Jan Turner: P obrazy, Galerie AVU (GAVU), Praha
1998/03/24 - 1998/04/10   Pavel Míka: Ve figuře, Galerie AVU (GAVU), Praha
1998/04/14 - 1998/04/30   Le privlège des formes, Galerie AVU (GAVU), Praha
1998/05/29 - 1998/06/30   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design, Zámek Lednice, Lednice (Břeclav)
1998/06/15 - 1998/06/26   Školní práce studentů AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
1998/06/17 - 1998/08/30   Diplomanti AVU 1998, Veletržní palác, Praha
1998/06/17 - 1998/08/30   Diplomanti AVU 1998, Moderní galerie AVU, Praha
1999   Diplomanti AVU 1999, Karolinum, Praha
1999/01/08 - 1999/01/24   Cargo: Atelier Sopko - Atelier Skrepl, Galerie Brühlsche Terrasse, Drážďany (Dresden)
1999/02/18 - 1999/03/12   Neplánované spojení, Mánes, Praha
1999/02/26 - 1999/02/27   Absence a translokace: Umění, společnost, nová médiá, Akademie výtvarných umění, Praha
1999/11/11 - 1999/11/13   Čtyři v jednom aneb Automatische Mausefalle, Galerie AVU (GAVU), Praha
1999/11/12 - 1999/12/12   Svatá Anežka Česká v pracích studentů AVU, Galerie Křižovníků, Praha
1999/11/16 - 1999/12/31   Jaroslav Fragner: Náčrty a plány, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2000/01/04 - 2000/01/19   Iveta Bělinová, Iveta Dušková, Galerie AVU (GAVU), Praha
2000/02/29 - 2000/03/14   Člověk jako nejasný objekt, Galerie AVU (GAVU), Praha
2000/03/31 - 2000/04/30   Prostorový dům, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2000/05/15 - 2000/06/02   Drena Čvorović Virág, Julia Hansen - Löve: Malovat je pěkné, Galerie AVU (GAVU), Praha
2000/06/12 - 2000/06/23   Dny otevřených dveří: Klauzurní práce, Akademie výtvarných umění, Praha
2000/06/15 - 2000/07/09   Výstava prací studentů AVU, Mánes, Praha
2000/06/16 - 2000/07/02   Diplomanti AVU 2000, Průmyslový palác, Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
2000/08/18 - 2000/10/29   Jubilejní výstava Akademie výtvarných umění 1800-2000, Valdštejnská jízdárna, Praha
2000/08/30 - 2000/09/20   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design / Landcape - Architectures - Design, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2000/10/09 -   Eurohead, Veletržní palác, Praha
2000/11/06 - 2000/11/16   Rafani, Galerie AVU (GAVU), Praha
2000/12/05   Ladislav Žák 1900-1973. Kolokvium ke 100. výročí narození, Akademie výtvarných umění, Praha
2001/05/10 - 2001/05/25   Retro, Galerie AVU (GAVU), Praha
2001/05/14 - 2001/06/24   Sýpka 2001: Idea výtvarného materiálu, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
2001/05/19 - 2001/06/24   Sýpka 2001: Posluchači vysokých uměleckých škol, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
2001/05/24 - 2001/07/08   Představujeme ateliéry AVU: Ateliér Antonína Střížka, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001/06/27 - 2001/07/27   Diplomanti AVU 2001, Veletržní palác, Praha
2001/12/19   Večírek k vydání knihy České umění 1938 - 1989, Galerie NoD, Praha
2002/06/28 - 2002/07/28   Diplomanti AVU 2002, Veletržní palác, Praha
2003/02/21 - 2003/03/07   Twice, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Stuttgart
2003/03/12 - 2003/03/14   Twice, Akademie výtvarných umění, Praha
2003/04/14 - 2003/05/22   Akademie výtvarných umění: Intermediální škola profesora Milana Knížáka, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2003/06/19 - 2003/07/20   Diplomanti AVU 2003, Veletržní palác, Praha
2003/10/23 - 2003/11/23   AVU Praha - Ateliér grafika I, doc. Jiří Lindovský, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2004/04/22 - 2004/05/30   AVU - Škola monumentální tvorby profesora Aleše Veselého, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/06/24 - 2004/08/01   Diplomanti AVU 2004, Moderní galerie AVU, Praha
2004/09/12 - 2004/11/07   Begegnung in Regensburg. HfBK Dresden - AVU Praha, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
2005/01/20 - 2005/02/25   La boîte en valise - oder Die Neue Welt liegt mitten in Europa, Galerie AVU (GAVU), Praha
2005/03/17 - 2005/04/17   Ateliér Grafika 1 doc. Jiří Lindovský, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/06/23 - 2005/07/31   Diplomanti AVU 2005, Veletržní palác, Praha
2006/03/13 - 2006/03/23   Společná výstava malířských ateliérů M. Rittsteina (AVU) a S. Diviše (VŠUP), Galerie AVU (GAVU), Praha
2006/03/17 - 2006/03/23   Společná výstava malířských ateliérů M. Rittsteina (AVU) a S. Diviše (VŠUP), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2006/03/30 - 2006/05/14   Malířská škola Jiřího Sopka - studenti / absolventi, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/05/09 - 2006/05/26   Figurama 05, Jižní předměstí - bývalé nádraží, Plzeň (Plzeň-město)
2006/06/13 - 2006/06/23   Dny otevřených dveří, Akademie výtvarných umění (Budova školy architektury), Praha
2006/06/16 - 2006/06/23   Dny otevřených dveří, Akademie výtvarných umění, Praha
2006/06/16 - 2006/06/23   Dny otevřených dveří, Akademie výtvarných umění, Jana Zajíce, Praha 7
2006/06/16 - 2006/06/23   Dny otevřených dveří, Moderní galerie AVU, Praha
2006/06/23 - 2006/07/30   Diplomanti AVU 2006, Veletržní palác, Praha
2006/10/31 - 2006/11/26   Vyvolavači snů / Traummerreger: Hommage a Sigmung Freud, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2007/04/16 - 2007/05/13   Essl Award 2007, Moderní galerie AVU, Praha
2007/06/22 - 2007/07/27   Diplomanti AVU 2007, Akademie výtvarných umění, Praha
2007/10/26 - 2007/11/25   AVU 18, Veletržní palác, Praha
2007/10/30 - 2007/12/21   Figurama 07, Augustiniánský mužský klášter Na Karlově, Praha 2
2008/01/23 - 2008/03/21   Anna Jermolaewa, Rakouské kulturní fórum, Praha
2008/02/08 - 2008/03/09   Defenestrace: Výstava absolventů a studentů AVU ateliéru prof. Zdeňka Berana, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2008/05/15 - 2008/07/06   Ateliér Malba III prof. Micheela Rittsteina, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/06/20 - 2008/07/31   Diplomanti AVU 2008, Veletržní palác, Praha
2008/08/22 - 2008/10/12   Transfer, White Box, Mnichov (München)
2009/03/06 -   Marek Fexa, Jaroslav Grodl, Ryan O´Rourke, Matěj Lipavský, Filip Horyna: 5, Galerie AVU (GAVU), Praha
2009/03/10 - 2009/03/20   Anita Muller, Cyrus Tabar: Past perfect, Galerie AVU (GAVU), Praha
2009/03/24 - 2009/04/10   Ateliér Socha II Jindřicha Zeithammla: Litina, Galerie AVU (GAVU), Praha
2009/06/19 - 2009/07/31   Diplomanti AVU 2009, Veletržní palác, Praha
2009/12/10 - 2010/02/05   Trial, Rakouské kulturní fórum, Praha
2010/01/06 - 2010/01/15   David Landa, Kateřina Zochová: Zázněje, Galerie AVU (GAVU), Praha
2010/01/08 - 2010/01/15   Pavla Sceranková: Zaseklá ruka, Galerie Pavilon, Praha
2010/02   Prezentace školy Nových médii I. AVU Praha, Langhans Galerie Praha, Praha
2010/02/23 - 2010/03/05   Viktor Valášek, Conrad Armstrong: Souvztažnosti, Galerie AVU (GAVU), Praha
2010/04/13 - 2010/05/07   Connections?, Botschaft der Tschechischen Republik, Berlín (Berlin)
2010/04/16 - 2010/05/07   Alena Kupčíková: Doktorandský projekt, Akademie výtvarných umění, Praha
2010/05/16 - 2010/06/13   Hloupé a chytré / Foolish and Ingenious, Galerie kritiků, Praha
2010/06/23 - 2010/08/01   Diplomanti AVU 2010, Veletržní palác, Praha
2011/01/24   Karel Kunc: Na, Ateliér Ladislava Šalouna, Praha
2011/04/05 - 2011/04/15   Idol: Ateliér kresby, Galerie AVU (GAVU), Praha
2011/04/18 - 2011/05/01   Petr Valer: Sever proti jihu, Studio Letná (Akademie výtvarných umění), Praha
2011/05/03 - 2011/05/13   Miluji tě, ale už mi neříkej, že mám velkou hlavu!, Galerie AVU (GAVU), Praha
2011/05/17 - 2011/05/27   Ondřej Petrlík, Hana Garová, Victorie Valocká: Síla tří, Galerie AVU (GAVU), Praha
2011/05/31 - 2011/06/10   Face Me I Face You, Galerie AVU (GAVU), Praha
2011/06/14 - 2011/07/01   All We Ask, Galerie AVU (GAVU), Praha
2011/06/17 - 2011/07/10   Diplomanti AVU 2011, Karlínská hala, Praha
2011/11/11 - 2011/11/22   Konstrukční nesrovnalosti, Galerie AVU (GAVU), Praha
2012   Intruder, Kulturní centrum Vltavská (OKD Vltavská), Praha
2012/01/26 - 2012/02/27   Read It Read It, Galerie NoD, Praha
2012/06/21 - 2012/08/01   Diplomanti AVU 2012, Veletržní palác, Praha
2013/02/01   Šaloun na vycházce: Barbora Masaříková a Tereza Viková, Café Sladkovský, Praha
2013/02/01   Šaloun na vycházce: Jana Stanulová, Baarova, Praha
2013/02/01   Šaloun na vycházce: Markéta VuTru, Mu koncept
2013/02/01   Šaloun na vycházce: Martina Uhlířová, I.D.A. - iniciativa pro současné umění, Praha
2013/02/01   Šaloun na vycházce: Pavla Dundálková, Eliška Perglerová, Café V lese
2013/02/01   Šaloun na vycházce: Romana Drdová, Tereza Greschnerová, Pavlína Hlavsová, Jakub Jurásek, Stanislav Karoli, Martin Kolarov, Marek Přikryl, Klára Vystrčilová, Ateliér Ladislava Šalouna, Praha
2013/02/01   Šaloun na vycházce: Rudolf Samohelj, Vršovické náměstí
2013/02/01   Šaloun na vycházce: Štěpánka Sigmundová, Antik bazar - Zbyněk Zeman
2013/02/01 -   Šaloun na vycházce: Matouš Lipus, Matěj Smrkovský, Martina Smutná, ProLUKA, Praha
2013/05/28 -   Matrina Machová: 'odd. světla' / odrazy, Galerie Chodba (Šalounův ateliér), Praha
2013/06/12 - 2013/06/20   WHYRWEHERE, Ateliér Ladislava Šalouna, Praha
2013/06/21 - 2013/07/31   Diplomanti AVU 2013, Veletržní palác, Praha
2013/11/28   Edvarch Munch v souvislostech, Akademie výtvarných umění, Praha
2014/02/06 - 2014/03/17   Umění a stín / Art and Shadow, Galerie NoD, Praha
2014/02/06 - 2014/03/23   Umění a stín / Art and Shadow, České centrum Praha, Praha
2014/06/27 - 2014/08/03   Diplomanti AVU 2014, Veletržní palác, Praha
2015/02/03 - 2015/02/08   Tušení souvislosti, Ateliér Ladislava Šalouna, Praha
2015/06/26 - 2015/08/02   Diplomanti AVU 2015, Veletržní palác, Praha
2015/12/02 - 2015/12/22   7, Galerie AVU (GAVU), Praha
2016/03/16 - 2016/03/31   Kresby, sochy, Galerie AVU (GAVU), Praha
2016/06/24 - 2016/08/07   Vanity Fair: Diplomanti AVU 2016, Veletržní palác, Praha
2016/06/24 - 2016/08/07   Vanity Fair: Diplomanti AVU 2016 / AVU Graduates, Galerie AVU (GAVU), Praha
2017/01/30 - 2017/02/26   Procesuální instalace, Malostranské náměstí, Praha
2017/06/24 - 2017/07/30   New Wave: Diplomanti AVU 17 / AVU Graduates 17, Veletržní palác, Praha
2018/02/13 - 2018/03/02   Stavy a věci, Galerie AVU (GAVU), Praha
2018/04/11 - 2018/04/27   Ateliér fotografie, Galerie AVU (GAVU), Praha
2018/06/21 - 2018/07/01   Jiné místo / Another Place, Akademie výtvarných umění, Praha
2018/06/21 - 2018/07/01   Jiné místo / Another Place, Moderní galerie AVU, Praha
2018/06/21 - 2018/07/01   Jiné místo / Another Place, Akademie výtvarných umění (Budova školy architektury), Praha
2018/06/21 - 2018/08/03   Ondřej Vicena: HD Blue Světlo, Nau Gallery, Praha 3
2018/10/02 - 2018/10/25   Hana Chmelíková, Radka B. Doubravová: Poznámka k přístupnosti č. 1 / Accessibility Note no. 1, Galerie AVU (GAVU), Praha
2018/12/04 - 2018/12/21   Umění je jen jedno!!! [souřadnice], Kampus Hybernská, Praha
2018/12/12 - 2019/01/02   Katy Jalili: Poznámka k přístupnosti č. 3, Galerie AVU (GAVU), Praha
2019/04/02 - 2019/04/25   Coven Berlin: Poznámka k přístupnosti č. 5, Galerie AVU (GAVU), Praha
2019/06/21 - 2019/06/30   Nejkrásnější věk / The Most Beautiful Age, Akademie výtvarných umění, Praha
2019/06/21 - 2019/06/30   Nejkrásnější věk / The Most Beautiful Age, Moderní galerie AVU, Praha
2019/10/01 - 2019/10/11   Posledních 30 let emancipace, Galerie AVU (GAVU), Praha
2019/10/22 - 2019/11/03   Posledních 30 let emancipace, Galerie AVU (GAVU), Praha
2019/11/25 - 2019/12/17   Posledních 30 let emancipace, Galerie Klementinum, Praha 1
2020/08/06 - 2020/08/28   O autorském tichu, Galerie AVU (GAVU), Praha
2020/09/18 - 2020/09/27   Diplomanti AVU & hosté / AVU graduates & guest 1970 - 2020, Akademie výtvarných umění, Praha
2021/03/04 - 2021/04/03   Oxygen: 30 years of moving image, POP-UP Galerie AVU, Praha 3
2021/04/22 - 2021/05/21   Štěstíčko / Tears of Joy, POP-UP Galerie AVU, Praha 3
2021/06/01 - 2021/06/16   Time (800% Slower), POP-UP Galerie AVU, Praha 3
2021/06/22 - 2021/07/03   Jiný svět je možný, POP-UP Galerie AVU, Praha 3
2021/09/03 - 2021/09/25   Dožínky, POP-UP Galerie AVU, Praha 3
2021/11/27 - 2021/12/18   Maria Nalbantova, Eliška Konečná: Sedimentace, POP-UP Galerie AVU, Praha 3
2022/01/18 - 2022/02/12   Fotografický archiv Akademie výtvarných umění: Fotografie Pavla Paula z let 1960–1994, POP-UP Galerie AVU, Praha 3
neuvedeno   Výstava výtvarných děl k 100. založené Poldini huti, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)

Akademie výtvarných umění

termín   název výstavy
????/06/28   Promoce AVU Praha
1953   Výroční výstava
1955   Jubilejní výstava AVU
1958/06/27 - 1958/06/30   Práce absolventů za školní rok 1957/1958
1959/06   Výstava školních prací
1968 - 1968/07/05   Výroční výstava
1979   B. M. Kustodijev
1994/05/19 - 1994/06/10   Insiders - Outsiders
1995/12/19 - 1995/12/20   Umění a kultura 90. let - rozptýlená koncentrace
1998/06/15 - 1998/06/26   Školní práce studentů AVU
1999/02/26 - 1999/02/27   Absence a translokace: Umění, společnost, nová médiá
2000/06/12 - 2000/06/23   Dny otevřených dveří: Klauzurní práce
2000/12/05   Ladislav Žák 1900-1973. Kolokvium ke 100. výročí narození
2001/06/05   John Pawson
2002/05/21   Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?
2002/05/30   Jiří Eduard Hermach: Ontologie založení architektury
2003/03/12 - 2003/03/14   Twice
2003/03/19   Současné lotyšské umění, jeho vývoj a směry
2005/03/31   Alén Diviš - paralelní historie
2006/04/18 - 2006/04/28   ADDsoundsystem
2006/06/16 - 2006/06/23   Dny otevřených dveří
2007/06/22 - 2007/07/27   Diplomanti AVU 2007
2010/04/16 - 2010/05/07   Alena Kupčíková: Doktorandský projekt
2013/11/06   Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého
2013/11/27   Pavlína Morganová: Místo v akčním umění
2013/11/28   Edvarch Munch v souvislostech
2013/12/11   Jan Ságl a Alica Štefančíková: Promítání undergroundových filmů Jana Ságla
2017/11/15   Diskuse s finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého
2017/11/29   Co je to imaginace digitality?
2017/12/13   Allegorithms: A Discussion with The Diffractions Collective
2018/06/21 - 2018/07/01   Jiné místo / Another Place
2019/06/21 - 2019/06/30   Nejkrásnější věk / The Most Beautiful Age
2020/09/18 - 2020/09/27   Diplomanti AVU & hosté / AVU graduates & guest 1970 - 2020
2021/09/15 - 2021/09/26   Vyhořelé múzy, vyléčená monstra: Diplomanti a diplomantky AVU

Akademie výtvarných umění

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Kaethe Kauffman: Honoring Women
  1995   Peter Friedl
  2011   Anna Hulačová
  2011   Igor Hosnedl
  2011   Jan Brož: Nezvaný host / Uninvited Guest
  2011   Karel Kunc
  2011   Marek Číhal
  2011   Petra Mikolášová
  2017   Milena Dopitová: Even the Same is Different / I stejné je jiné
  2018   Tomáš Moravec: Poznámky o vzducholodích / Notes on Airships
  2022   Fotografický archiv Akademie výtvarných umění (Fotografie Pavla Paula z let 1960–1994)
  2022   Milada Othová: Snad je to tak
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
  1973   Akademie výtvarných umění v Praze (1972 - 1973)
  1974   AVU
  1994   Junge Künstler der Prager Akademie der bildenden Künste
  1998   Cargo (Atelier Sopko - Atelier Skrepl)
  1998   Diplomanti AVU 1998
  1999   Diplomanti AVU 1999
  1999   Neplánované spojení (Stipendisté Nadace Jana & Milan Jelínek)
  2002   Diplomanti AVU 2002
  2003   Akademie výtvarných umění v Praze (Intermediální škola profesora Milana Knížáka)
  2005   Ateliér grafika 1 (doc. Jiří Lindovský, odb. as. Dalibor Smutný)
  2005   Diplomanti AVU 2005
  2006   Malířská škola Jiřího Sopka (Studenti / absolventi)
  2007   Diplomanti AVU 2007
  2008   Diplomanti AVU 2008
  2008   Transfer (Prezentace malířských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze / Die Akademie der Bildenden Künste in Prag präsentiert ihre Malerei - Ateliers)
  2009   Diplomanti AVU 2009
  2010   Connections? (Assistenten Der Akademie der Bildenden Künste Prag / Asistenti Akademie výtvarných umění v Praze)
  2010   Diplomanti AVU 2010
  2011   Artyčok.TV 2005-2011
  2011   Diplomanti AVU 2011
  2012   Diplomanti AVU 2012
  2012   Intruder
  2012   Read It, Read It
  2013   Diplomanti AVU 2013 / Graduates from The Academy of Fine Arts in Prague 2013
  2013   Pročjsmetady / Whyrwehere
  2013   Šaloun na vycházce / Šaloun on a Walk
  2013   WHYRWEHERE
  2014   Diplomanti AVU 2014 / Graduates from the Academy of Fine Arts 2014
  2015   Diplomanti AVU 2015 / Graduates from The Academy of Fine Arts in Prague 2015
  2015   Malba 4
  2016   Vanity Fair (Diplomanti Akademie výtvarných umění v Praze 2016 / Academy of Fine Arts in Prague Graduates 2016)
  2017   New Wave: Diplomanti AVU 17 / AVU Graduates 17
  2017   Socha 2 AVU (1990-2016 Demartini Zeithamml)
  2018   Have You Seen These People?
  2018   Jiné místo / Another Place (Diplomanti AVU 2018 / AVU Graduates 2018)
  2019   Nejkrásnější věk / The Most Beautiful Age (Diplomanti AVU 2019 - Graduates)
  2019   Posledních 30 let emancipace
  2019   The Last 30 Years of Emancipation
  2020   Diplomanti AVU & hosté / AVU graduates & guest 1970 - 2020
  2021   Knock knock (AVU Malba 1 / AVU Painting 1)
  2021   Vyhořelé múzy, vyléčená monstra / Burnt-Out Muses, Healed Monsters (Diplomanti a diplomantky AVU 2021 / AVU Graduates 2021)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Slovník Grafiky 2 (Výsek slovní zásoby ateliéru Grafika 2 na Akademii výtvarných umění v Praze)
  2010   Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu / Komunistické postskriptum
  2010   Kapitoly z dějin a teorie umění
  2011   Umění spolupráce
  2012   Formování historie (Interpretace dějin z pohledu různých států)
  2014   Kdo je to umělec? / Who is an Artist?
  2014   Ladislav Čepelák: Proměny krajinného motivu
  2015   Algoritmy v umění
  2016   Algorithms in Art
  2016   Záznamy manipulované reality
  2017   Automat na výstavu (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu)
  2017   Milena Dopitová: Even the Same is Different / Stejné je jiné
  2017   Slovník Grafiky 2
  2017   Vladimír Kokolia: Slovník Kateřiny Š. (Výseky z deníkových zápisků Kateřiny Šedé, které si vedla při studiu v ateliéru Grafika 2 na AVU v Praze (1999-2005))
  2018   Samuel Paučo ©2018
  2018   Šárka Trčková
  2019   220 míst AVU
  2019   Litanie prekariátu / Litany of precariat
  2019   Poznámka k přístupnosti / Accessibility Note
  2019   Vojtěch Míča: Gesto, otisk, paměť
  2020   Centones
  2020   Milk and Honey
  2020   Mladí a neklidní 2016-2020
  2020   Napínat současnost (Detektivní pátrání po sdíleném světě)
  2020   O důležitých věcech se nemluví (Společenství ateliéru Karla Nepraše)
  2020   Salty Mascara
  2020   Technika temperových maleb Antonína Slavíčka v kontextu Mařákovy krajinářské školy
  2021   Dělení těla
  2021   Dystopický realismus (Jak se učit skrze kapitalismus a temné budoucnosti)
  2021   Gravitace umělecké kompetence
  2021   KPZ
  2021   Mýtus architekta: Jan Kotěra 150
  2022   Hranice příležitostí
  2022   In the Shadow of Photography
  2022   Jako bych očima fotografovala stále ty stejné snímky
  2022   Lukáš Rittstein: Natural. Mezi nebem a zemí / Between the Sky and the Earth (Sochy / Sculptures 1980–2021)
  2022   Obrazy filozofie a tělesná mysl
  2022   Sítotisk
  2023   Avatar Studies 1
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1991   Informel (Sborník symposia)
  1995   Podoba a smysl malby v současném umění
  1997   Závěrečný projev rektora Prof. Milana Knížáka na konci jeho sedmiletého působení ve funkci a jeho imatrikulační a promoční proslovy na Akademii výtvarných umění v Praze 1990-1997
  2011   Universa
  2011   Zvíře v nás
  2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty)
  2014   Close-Up (Post-Transition Writings)
  2014   Do, před, u, o, na, od, s, přes, pro, skrz, za, v, z AVU
  2014   to, before, in, about, at, above, with, across, for through, on behalf of, inside, from AVU
  2019   After Life výstavy
  2019   Poke Poke Poke 2 (Fanzine outsalonového tetování)
  2020   Chtěl_a jsem další zkušenost / I Wanted a Different Experience (Ateliér hostujícího umělce AVU - Šaloun 2007-2018 / The Studio of the Visiting Artist at AVU - Šaloun 2007-2018)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1994   Zdeněk Macek: Česká protopostmoderna
  1995   Kaethe Kauffman: Honoring Women
  1995   Kaethe Kauffman: Honoring Women
  1995   Roman Šafránek: Obrazy
  1996   David Janeček: Canzoni Italiani
  1997   Karel Balcar: ... smrt před očima
  1998   Pavel Míka: Ve figuře (sochy)
  2010   Alena Kupčíková: Doktorandský projekt
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Diplomanti AVU
  1995   Irena Jůzová, Vojtěch Míča: Úžina Skylly
  1995   POST AIDS
  1996   Luxsus
  1996   Martina Klouzová, Michal Novotný, Pavel Doskočil: Sochy
  1996   Obrazy a projekty Františka Remeše a Nikolaje Staneva
  1996   Štěpánka Šimlová, Ivan Vosecký: Goldfinger
  1997   AVU 1997
  1998   Grafika I. - doc. Jiří Lindovský: Výstava prací studentů AVU
  1998   Jaroslav Valečka, Jan Turner: P obrazy
  1998   Školní práce studentů AVU, Diplomanti AVU 98
  1998   Z různých stran
  1999   Čtyři v jednom aneb Automatische Mausefalle
  1999   Daniel Pitín, Pavel Holas: Výstava obrazů a obrazovek
  1999   Neplánované spojení (Stipendisté Nadace Jana & Milan Jelínek 1990 - 1998)
  2000   Akademie výtvarných umění v Praze si Vás dovoluje pozvat na výstavy
  2000   Člověk jako nejasný objekt
  2000   Iveta Bělinová, Iveta Dušková
  2001   Retro
  2006   Společná výstava malířských ateliérů M. Rittsteina (AVU) a S. Diviše (VŠUP)
  2008   Diplomanti AVU 08
  2015   7 (Kubík, Horký, Nasadil, Stratil, Šmídek, Vlach, Žalský)
  2015   Diplomanti AVU 2015
  2016   Kresby/sochy
  2017   New Wave - Diplomanti AVU 17 / AVU Graduates
  2017   Středy na AVU
  2018   Jiné místo / Another Place
  2019   Nejkrásnější věk / The Most Beautiful Age
  2021   Vyhořelé múzy, vyléčená monstra (Diplomanti a diplomantky AVU)
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Le privlège des formes
almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  1926   Almanach Akademie Výtvarných Umění v Praze vydaný k stodvacátémupátému výročí založení ústavu
  1979   Almanach Akademie výtvarných umění v Praze (K 180. výročí založení (1799-1979))
  2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations)
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  2007-   Vědecko-výzkumné pracoviště AVU / AVU Reseach Centre
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev)
  2019   Posledních 30 let emancipace 1/3
  2019   The Last 30 Years of Emancipation 1/3
pamětní list
  rok vydání   název (podnázev)
  1974   PhDr. Václav Vilém Štech (profesor, nositel Řádu republiky, Řádu práce a lareát státní ceny Klementa Gottwalda)
parte
  rok vydání   název (podnázev)
  1955   Otakar Španiel (sochař, zasloužilý umělec, laureát státní ceny, bývalý rektor a pedagog AVU v Praze)
  1962   Karel Pokorný (národní umělec, nositel Řádu republiky,laureát státní ceny, čestný člen Akademie umění SSSR)
  1962   Národní umělec Ph. Dr.h.c. Max Švabinský (nositel Řádu republiky, laureát státní ceny a Čs. ceny míru)
  1966   Národní umělec Vincenc Makovský
  1967   Národní umělec Jaroslav Fragner
  1969   Prof. Ing. arch. Dr. Oldřich Stefan (nositel Řádu práce a Ceny hl. m. Prahy)
  1976   prof. Karel Lidický: akademický sochař, člen Svaz českých výtvarných umělců
  1980   Bohuslav Slánský (laureát Státní ceny akademický malíř a grafik)
  1982   prof. Karel Souček (akademický malíř)
  1987   Vlastimil Večeřa (akademický sochař)
  1988   Václav Turek (akademický malíř)
  2002   Karel Nepraš (akademický sochař, profesor Akademie výtvarných umění v Praze)
  2002   Karel Nepraš (profesor)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1970   Vladimír Sychra výbor z díla 1932-1962
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Absence a translokace: Umění, společnost, nová médiá
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty)
  2002   Jiří Eduard Hermach: Ontologie založení architektury
  5.12.2000   Ladislav Žák 1900-1973 (Kolokvium ke 100. výročí narození)
program
  rok vydání   název (podnázev)
  1990   Akademie výtvarných umění Praha (Program a informace 1990)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  2021   Snění o práci 0.9 (Nahodilost ve for loop)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Škola Jana Hendrycha přehled absolventů 1990 - 2013 (Ateliér figurálního sochařství a medaile)
úvodní text
  rok vydání   název (podnázev)
  2021   Time (800% Slower)

Akademie výtvarných umění

instituce, obec, adresa
Galerie AVU (GAVU), Praha, U Akademie 4, Praha 7
Haushoferova krajinářská škola, Praha
Studio Letná (Akademie výtvarných umění), Praha, U Akademie 4

Akademie výtvarných umění

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2022   Sítotisk

Akademie výtvarných umění

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1967   Academias de arte de Checoslovaquia
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
  1998   Diplomanti AVU 1998
  1999   Diplomanti AVU 1999
  2001   Diplomanti AVU 2001
  2002   Diplomanti AVU 2002
  2003   Diplomanti AVU 2003
  2003   Pragas - Rigas makslas dialogs / Dialog umění Prahy a Rigy / Prague - Riga Art Dialogue
  2004   Diplomanti AVU 2004
  2005   Diplomanti AVU 2005
  2006   Contacts 2005 (6. mezinárodní sympozium výtvarných akademií / 6th International Symposium of Art Academies)
  2006   Diplomanti AVU 2006
  2006   Figurama 06
  2007   Diplomanti AVU 2007
  2008   Diplomanti AVU 2008
  2008   Transfer (Prezentace malířských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze / Die Akademie der Bildenden Künste in Prag präsentiert ihre Malerei - Ateliers)
  2009   Diplomanti AVU 2009
  2009   Figurama 09
  2010   Diplomanti AVU 2010
  2010   Figurama 10
  2011   Figurama 11
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Czech Contemporary Art Guide
  2016   Skoro učebnice: 25 let existence první československé Intermediální školy 1990-2015 (Studenti Intermediální školy AVU prof. Milana Knížáka)
  2019   220 míst AVU
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Do, před, u, o, na, od, s, přes, pro, skrz, za, v, z AVU
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1920   Akademie výtvarných umění potřebuje už jako soli...
  1970   Osmnáctý křížek
  1970   UMPRUM 1970
  1979   180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze (Kaleidoskop)
  1988   ...nepřijímáme Vás
  1988   Modernizace AVU
  1989   Akademie jubilejní
  1989   Tradice AVU ve XX. století
  1992   Poslušní profesoři
  2001   Akademie výtvarných umění v Praze
  2006   Akademie výtvarných umění a náboženská malba v letech 1870-1910 (Úpadek církevního umění v Čechách)
  2008   Malba III (Drobné postřehy, záznamy,... / Petty remarkx, records,...)
  2010   Konkurz AVU potvrdil status quo
  2012   Digitální sochy
  2013   Pastorace mezi umělci
  2022   Vztah učitele a žáka na pražské Akademii výtvarných umění po druhé světové válce
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Konfrontace: VŠVU Bratislava, katedra grafiky a AVU Praha, atelier grafiky 1
  2000   Jubilejní výstava AVU 1800-2000 (dernisáž)
  2001   Sýpka 2001: Idea výtvarného materiálu; Posluchači vysokých uměleckých škol
  2005   Contacts (6. mezinárodní sympozium výtvarných akademií)
  2006   Bilance: Škola Aleše Veselého, 1990 - 2006, AVU Praha
  2006   Diplomanti AVU 2006 (Dny otevřených dveří)
  2006   kokolia & druhá grafika (výstava Vladimíra Kokolii a studentů ateliéru grafika 2 Akademie výtvarných umění v Praze)
  2006   Představujeme ateliéry AVU (Malířská škola prof. Jiřího Sopka, studenti / absolvennti)
  2007   Šestka / Six: Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography (Katedra fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze)
  2010   Figurama 10
almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations)
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Plán výstav 2006 (Galerie Ostrava, Karviná, Brušperk, Čeladná, Trojanovice)

Akademie výtvarných umění

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1956/09/02 - 1956/09/23   Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1993/11/01 -   Akademie výtvarných umění, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
2002/06/28 - 2002/07/28   Diplomanti AVU 2002, Veletržní palác, Praha
2006/01/12 - 2006/02/28   Socha 2, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/03/30 - 2006/05/14   Malířská škola Jiřího Sopka - studenti / absolventi, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/06/28 - 2006/09/10   Figurama 06, Galerie Gaudeamus, Ostrava (Ostrava-město)
2006/11/28 - 2006/12/30   Bilance: Škola Aleše Veselého, 1990 - 2006, AVU Praha, Dům umění, Opava (Opava)
2009/12/10 - 2010/02/05   Trial, Rakouské kulturní fórum, Praha
2010/02   Prezentace školy Nových médii I. AVU Praha, Langhans Galerie Praha, Praha
2010/04/08 - 2010/04/30   Figurama 10, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2010/06/23 - 2010/08/01   Diplomanti AVU 2010, Veletržní palác, Praha
2013/10/05 - 2013/10/12   Pročjsmetady, Nová galerie - Státní zámek Třeboň, Třeboň (Jindřichův Hradec)
festival/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2016/12/03 - 2016/12/04   Knihex 6 1/2, Studio Alta, Praha
2017/12/09 - 2017/12/10   Knihex 7 1/2, Studio Alta, Praha

Akademie výtvarných umění

osoba   narození rok od - do, poznámka
Alda Jan   26. 2. 1901     1956 - ????, spisovatel z povolání
Alt Jaroslav   30. 7. 1927     1952 - 1959, asistent prof. Bohuslava Slánského
Axman Miloš   20. 11. 1926     1976 - 1985, činný jako pedagog od r. 1973, později i rektorem AVU
Bejček Václav   12. 7. 1922     ???? - ????
Beran Zdeněk   7. 3. 1937     1990 - ????, Škola klasických malířských technik Zdeňka Berana
Bergler Josef   1. 5. 1753     1800 - 1829, ředitel
Berka Čestmír   3. 3. 1924     ???? - ????
Bielický Michael   12. 1. 1954     1991 - 2006, Škola nových médií I
Bouček Jaroslav   10. 12. 1923     1963 - 1966
Bouda Cyril   14. 11. 1901     1929 - 1935, asistent T.F.Šimona
Bradáček Jiří   27. 6. 1922     1967 - 1984, pedagog
Brömse August   2. 9. 1873     1910 - 1925
Brožík Václav   5. 3. 1851     1893 - 1901, profesor historické malby
Bukovac Vlaho   4. 8. 1855     ???? - ????
Cáb Michal   19. 9. 1980     ???? - ????, asistent ateliéru Nová média II
Cimala Michal   23. 1. 1975     ???? - ????, asistent ateliéru Socha I
Čepelák Ladislav   25. 6. 1924     ???? - ????, docent, grafika
Čermák Lubomír   13. 8. 1961     1994 - 1996, asistent v ateliéru Michala Bielického
Černý Miroslav   15. 2. 1935     1965 - 1990, pedagog
Čumpelík Jan   28. 1. 1895     1939 - ????, pedagog
Daučíková Anna   18. 8. 1950     ???? - ????, Ateliér nových médií III
David Jiří   28. 8. 1956     1995 - 2000, vedoucí ateliéru vuzuální komunikace
Demartini Hugo   11. 7. 1931     1989 - 1996, odborný asistent, 1990 docent, profesor
Döbert Osvald   15. 12. 1917     1977 - 1982
Dvořák František   17. 4. 1920     1950 - 1958, asistent V.V.Štecha
Engerth Eduard von   13. 5. 1818     1854 - 1865, ředitel
Fiala Petr   21. 10. 1969     ???? - ????, asistent Grafické dílny AVU
Filipský Luděk   23. 1. 1945     1970 - 1972, asistent, atelier prof. Jana Smetany
Fišer Jaroslav   17. 1. 1904     ???? - ????
Fragner Jaroslav   25. 12. 1898     1945 - 1954, profesor
Fragner Jaroslav   25. 12. 1898     1954 - 1958, rektor
Franc Bohumil   12. 3. 1944     1975 - ????, pedagog
Frank David   21. 12. 1968     1998 - 2002, odborný asistent u prof. K. Strettiho, Škola restaurování malířských děl
Franta Roman   3. 8. 1962     1997 - ????, odborný asistent ateliéru Malba III Michaela Rittsteina, docent 2088 -
Girsa Václav   3. 6. 1945     ???? - ????, externí pedagog
Grueber Bernard   27. 3. 1806     1844 - 1870, profesor architektury a dějin umění
Halbax Michael   1661     1709 - 1709, podepisuje s F. Kaňkou a F. Preissem žádost o založení AVU
Halík Pavel   30. 6. 1935     1990 - 1997, externí učitel
Hampl Josef   17. 4. 1932     1967 - 1990, instruktor v grafických ateliérech
Hána Jan   28. 10. 1927     ???? - ????, profesor, rektor
Hanzík Stanislav   24. 7. 1931     1964 - 1967, učitel modelování
Hanzík Stanislav   24. 7. 1931     1967 - 1969, odborný asistent u K. Lidického
Hanzík Stanislav   24. 7. 1931     1970 - ????, docent
Hanzík Stanislav   24. 7. 1931     1988 - 1990, profesor
Hanzík Stanislav   24. 7. 1931     ???? - ????
Haushofer Maxmilian   12. 9. 1811     1844 - 1866, pedagog
Hellméssen Antonín   23. 5. 1854     1898 - 1904, externě perspektiva
Hendrych Jan   28. 11. 1936     1990 - ????, profesor, Škola figurálního sochařství a medaile
Hladík Jiří (George)   24. 5. 1982     ???? - ????, technický asistent ateliéru Nová média II
Hladík Karel   27. 6. 1912     1947 - 1967, od r. 1947 asistent, od r. 1959 docent, od 1962 profesor
Hodonský František   19. 2. 1945     1990 - ????, profesor
Holas Pavel   7. 9. 1968     ???? - ????, asistent ateliéru Klasická malba Zdeňka Berana
Holý Miloslav   4. 10. 1897     1947 - 1958
Hönich Henrich   5. 10. 1873     1928 - 1939, profesor
Horník Jiří   5. 9. 1916     1958 - 1961, profesor
Hracha Miroslav   19. 1. 1934     ???? - ????, asistent Makovského
Hruška Jiří   10. 2. 1921     1950 - 1955, asistent prof. Vlastimila Rady
Hřebíčková Barbora   4. 3. 1965     ???? - ????
Hyrtl Josef   4. 12. 1810     1841 - 1844, externě anatomii
Chişa Anetta   1975     ???? - ????, asistentka ateliéru Nová média I Marcuse Huemera
Jacko Rastislav   3. 2. 1979     ???? - ????, asistent ateliéru Figurálního sochařství Jana Hendrycha
Janderová Andrea         ???? - ????, pracuje
John Jiří   6. 11. 1923     1967 - 1972, docent
John Jiří   6. 11. 1923     1963 - 1967, odborný asistent, večerní škola kreslení
Josefík Jiří   29. 7. 1920     ???? - ????, tajemník malířské katedry
Kabát Václav   8. 4. 1932     1951 - 1958
Kačer Jiří   9. 4. 1952     1990 - 1994, odborný asistent
Kadlecová Jana   12. 2. 1955     1974 - 1980
Kafková Zdena   20. 11. 1944     ???? - ????
Kaloč Jiří   22. 10. 1943     ???? - ????, 1971 - 1976 K. Souček
Kapec Jaroslav   30. 8. 1924     ???? - ????, (1952 - 58 V. Rada, M. Holý, K. Souček)
Karel Václav   21. 10. 1902     ???? - ????, 1927 - 1929 M. Švábinský a T. F. Šimon
Karták Pavel   7. 1. 1942     ???? - ????, po roce opustil
Kašparová Feldová Dagmar   8. 3. 1928     1952 - 1955, B. Slánský
Kintera Krištof   20. 9. 1973     1992 - 1996, J. Lindovský, A. Veselý, M. Knižák
Klimeš Vlastibor   24. 5. 1924     ???? - ????
Klimovičová Marička   25. 4. 1927     ???? - ????
Klusáček Ladislav   13. 7. 1953     19830 - 1988, asistent a aspirant
Knížák Milan   19. 4. 1940     1990 - 1997, rektor
Knížák Milan   19. 4. 1940     1989 - ????, vedoucí Ateliéru intermediální tvorby
Koblasa Jan   5. 10. 1932     2003 - ????, Sochařská škola I
Kokolia Vladimír   27. 11. 1956     1992 - ????, Škola grafiky II
Kolář Radomír   19. 8. 1924     1950 - 1954, asistent
Kolář Radomír   19. 8. 1924     1954 - 1956, odborný asistent
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925     1990 - ????, profesor
Kopeć Marek   25. 4. 1977     2009 - 2010, asistent ateliéru Architektura Emila Přikryla
Korecký Miroslav   31. 12. 1910     1951 - ????, 1951 odborný asistent, 1952 docent, 1965 profesor
Korpaczewski (KW) Igor   1. 3. 1959     ???? - ????, asistent ateliéru Malba I Jiřího Sopka
Kosek Jaroslav   12. 3. 1909     1934 - 1937, v ateliéru J. Gočára
Koštoval Vladimír   16. 9. 1926     1962 - 1965, asistent v ateliéru Vincence Makovského
Kotalík Jiří   14. 2. 1951     ???? - ????
Kotalík Jiří   22. 7. 1920     1958 - 1990, 58-61 docent, 61-90 profesor, 60-67 rektor
Koupová del Risco Eva   29. 7. 1978     ???? - ????, ateliér Grafika I, prof. JIří Lindovský, studijní pobyt
Krattner Karel   19. 10. 1895     ???? - ????, profesor
Krattner Karl   7. 1. 1862     1910 - 1925, profesor figurální a náboženské malby
Kryštůfek Jiří   31. 3. 1932     ???? - ????, pedagog
Kuča Otakar   13. 10. 1927     1990 - ????
Kühn Karl   17. 2. 1884     ???? - ????, přednáší
Kupka František   23. 9. 1871     1922 - ????, profesor akademie se sídlem v Paříži
Kuthan Petr   25. 5. 1945     1991 - 1992, asistent, pozd. docent
Lander Richard   13. 6. 1904     ???? - ????, vedl 30 let loutkářskou katedru
Lang Dominik   1. 8. 1980     ???? - ????, asistent Magdaleny Jetelové
Langer Josef   14. 3. 1863     ???? - ????, hospitant u profesora Antonína Lhoty
Lindovský Jiří   25. 4. 1948     1992 - 2016, ateiér Grafika I.
Loudová Jiřina   3. 10. 1928     1976 - 1982, odborný asistent
Mach Jan   31. 5. 1943     1990 - ????, odborný asistent
Malaník Vojtěch   2. 4. 1954     1984 - 1990, odborný asistent
Malý Jiří   27. 3. 1951     ???? - ????
Mánes Václav   1793     1840 - 1841, suplující profesor pověřený vedením školy
Mánes Václav   1793     1835 - 1836, profesor
Matějček Antonín   31. 1. 1889     1920 - ????, profesor
Matějíček Antonín   31. 1. 1889     1920 - ????, profesor dějin umění
Max Gabriel von   23. 8. 1840     ???? - ????
Míča Vojtěch   11. 1. 1966     1996 - ????, asistent ateliéru Socha II Jindřicha Zeithammla
Míča Vojtěch   11. 1. 1966     1993 - 1996, asistent v ateliéru Huga Demartiniho
Míšová Čílová Bohumíra   21. 4. 1932     ???? - ????, Odborná asistentka
Mladovsky Jan   30. 9. 1946     2013 - ????, hostující profesor, Šalounův ateliér
Modráček Jindřich   28. 12. 1943     ???? - 1993, asistent
Myslbek Josef   20. 6. 1848     1896 - 1919
Načeradský Jiří   9. 9. 1939     1990 - 1992, pedagog, ateliér monumentální tvorby
Nechleba Vratislav   17. 6. 1885     1918 - 1958, rektorem v letech 1926-1928, 1939,1945-1946.
Nejedlý Otakar   14. 3. 1883     1925 - 1957, profesor speciální krajinářské školy (navázal na J. Mařáka)
Nepraš Karel   2. 4. 1932     1990 - ????, docent, od 1991 profesor
Novák Jiří   6. 11. 1922     1945 - 1949
Novák Rostislav   27. 11. 1942     1960 - 1966
Novák Václav   19. 10. 1901     1918 - 1926
Nováková Smítková Zdenka   20. 11. 1939     1968 - 1990, asistentka,pak jako docentka
Novotný Otakar   11. 1. 1880     1929 - ????, působil po Kotěrově smrti
Nykl Antonín   25. 10. 1914     ???? - ????, pedagog, prorektor
Oriešek Peter   28. 8. 1941     1995 - ????, výuka večerního figurálního kreslení, malířská a sochařská přípravka
Ottenfeld Rudolf Otto von   21. 7. 1856     1900 - 1913, profesor
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919     1963 - 1985, pedagog
Paul Alexandr   16. 6. 1947     1964 - 1970, pracoval jako fotograf
Pelc Antonín   16. 1. 1895     1953 - 1967, profesor
Pergler Tomáš   22. 8. 1960     1998 - ????
Perič Milan   22. 2. 1957     1995 - ????, asistent v intermediální škole AVU u prof. Knižáka
Pesch Miroslav   30. 4. 1954     ???? - ????, odborný asistent Grafické dílny AVU
Peterková Jana   1966     ???? - ????, asistentka ateliéru Konceptuální tvorby Miloše Šejna
Placht Otto   31. 10. 1962     1990 - 1993, odborný asistent Ateliér monumentální tvorby
Plieštik Jiří   28. 6. 1956     1990 - ????, vyučuje jako odborný asistent
Polák Michal   19. 1. 1980     ???? - ????, asistent ateliéru restaurování uměleckých děl sochařských
Polášek Jindřich         ???? - ????, kvestor
Popova Theodora   20. 12. 1964     ???? - ????, asistentka Restaurátorské školy uměleckých děl malířských a dřevěných polychromovaných plastik Karla Strettiho
Porst Václav         ???? - ????, sluha
Pospíšil Václav   30. 9. 1930     1972 - ????
Přikryl Emil   28. 12. 1945     1990 - ????, Škola architektury
Ptáček Petr   16. 10. 1965     1994 - 2002, odborný asistent v grafických dílnách
Raban Josef   28. 11. 1912     ???? - ????
Rada Vlastimil   5. 4. 1895     1946 - 1962, profesor
Radvan Andrej   29. 1. 1954     ???? - ????
Raimanová Ivona   12. 10. 1956     1990 - 1991
Rambousek Jan   24. 5. 1895     1923 - 1929
Rataj Jaroslav   14. 1. 1934     ???? - ????
Rezek Petr   9. 1. 1948     1990 - ????
Riedlbauch (Riedelbauch) Rudolf   14. 6. 1944     1987 - 1990, docent
Rittstein Michael   17. 9. 1949     2001 - ????, vedoucí pedagog ateliéru malířských technik, Malířská škola III
Róna Jaroslav   27. 4. 1957     2005 - ????, vedoucí pedagog v oboru sochařství
Roubíček René   23. 1. 1922     ???? - ????
Růžička Mikoláš   2. 1. 1979     ???? - ????, odborný technolog Grafické dílny AVU
Rybka Zdeněk   30. 12. 1938     1991 - 1995
Ryvolová Karla   27. 5. 1940     1968 - 1970, asistentka výtvarné výchovy
Sedláček Václav   9. 5. 1925     1959 - ????, odborný asistent profesorů V. Rady a F. Jiroudka na AVU v Praze
Schwaiger Hanuš   28. 6. 1854     1902 - 1912, profesor
Silovský Vladimír   11. 7. 1891     1945 - 1962, profesor
Sion Zbyšek   12. 4. 1938     1990 - 1991, pedagog
Skrepl Vladimír   18. 9. 1955     1995 - ????, pedagog, Malířská škola II
Skupa Josef   16. 1. 1892     ???? - ????, divadelní fakulta,
Slabý Adam   24. 9. 1969     ???? - ????
Slánský Bohuslav   26. 1. 1900     1946 - 1970, působil jako první pedagog na nově založené škole restaurátorství na AVU
Smetana Jan   3. 10. 1918     1967 - 1968, odborný asistent
Smetana Jan   3. 10. 1918     1968 - 1983, profesor
Smutný Dalibor   22. 5. 1964     ???? - ????, asistent ateliéru Grafika I Jiřího Lindovského
Smutný Oldřich   17. 6. 1925     1952 - 1987
Sokol Miloš   25. 4. 1946     1971 - 1990, Škola restaurátorských a konservačních technik; odborný štukatér - mistr uměleckého řemesla
Sopko Jiří   20. 2. 1942     2002 - 2010, rektor
Sopko Jiří   20. 2. 1942     1990 - ????, pedagog, Malířská škola I
Sopko Jiří   20. 2. 1942     1969 - 1971, odborný asistent, ateliér J. Smetany
Souček Karel   26. 9. 1915     1946 - 1969, V l. 1946-1950 odborný asistent, od r. 1958 profesor, v l. 1967-1969 rektor Akademie výtvarných umění
Springer Anton   13. 7. 1825     1846 - 1847, přednášel O umění orientálních národů
Stefan Oldřich   4. 12. 1900     1931 - 1950, přednášel jako docent nauku o slohu
Stefan Oldřich   4. 12. 1900     1964 - 1969, profesor
Stoss Jan   7. 11. 1964     ???? - ????, asistent Malířské a sochařské přípravky AVU
Stretti Karel   29. 6. 1943     ???? - ????, profesor
Sucharda Stanislav   12. 11. 1866     1915 - ????, jmenován profesorem nové založené medailérské školy
Sukdolák Pavel   21. 9. 1925     1954 - 1957, aspirantura
Svobodová Jitka   9. 9. 1941     1991 - 2012, ateliér kresby - vedoucí
Swerts Jan   25. 12. 1820     1874 - 1879, ředitel
Sychra Vladimír   28. 1. 1903     1947 - 1963
Šejn Miloš   10. 8. 1947     1990 - ????, profesor,ateliér konceptuální tvorby
Ševčík Jiří   13. 3. 1940     1996 - ????
Šimbera František   5. 8. 1896     ???? - ????
Šimon Tavík   13. 5. 1877     1928 - 1939
Šindelář Dušan   23. 3. 1927     ???? - ????, přednášel esetetiku
Šmíd Zdeněk   18. 8. 1971     1996 - 2005, odborný asistent
Špaček Josef   31. 8. 1923     1967 - 1982, asistent ateliéru
Španiel Otakar   13. 6. 1881     1919 - 1955
Šrek Bromová Veronika   12. 8. 1966     2001 - ????, vedoucí ateliéru nových médií II
Štefka Zdeněk   3. 10. 1942     1986 - 1989, externí pedagog na katedře architektury
Štech Václav Vilém   31. 3. 1885     1930 - 1958, profesor, od roku 1945 - mimořádný profesor
Štech Václav Vilém   31. 3. 1885     1922 - 1930, externě - nauka o slohu
Štourač Jiří   31. 8. 1960     1991 - 1995, asistent v ateliéru kresby u J. Svobodové
Štursa Jan   15. 5. 1880     1916 - 1925, medailérská škola
Švabinský Max   17. 9. 1873     1910 - 1939, do 1926 vedl grafickou speciálku (do 1928?)
Švabinský Max   17. 9. 1873     1916 - 1920, rektor
Švabinský Max   17. 9. 1873     1924 - 1926, rektor
Švabinský Max   17. 9. 1873     1926 - 1939, vedoucí figurálního malířského oddělení
Švabinský Max   17. 9. 1873     1933 - 1935, rektor
Švácha Rostislav   16. 1. 1952     ???? - ????, pedagog
Tesař Vladimír   20. 10. 1924     1954 - 1959, asistent grafické speciálky
Thiele Franz   9. 3. 1868     1902 - 1938, do r.1905 mimořádný profesor
Tittelbach Vojtěch   30. 7. 1900     1959 - 1970, profesorem
Tkadlík František   23. 11. 1786     1836 - 1840, ředitel
Tománek Zdeněk   15. 1. 1958     1987 - 1990, asistent
Trávníček Jaroslav   22. 3. 1948     1988 - 1990
Trefil Václav   28. 9. 1906     1946 - ????, asistent prof. Nejedlého
Trenkwald Josef   13. 3. 1824     1867 - 1873, ředitel
Trofimiuk Zoja   17. 2. 1952     1977 - 1980, aspirantura
Urban František   29. 6. 1894     1926 - 1929, vedoucí speiální graf.školy
Urban Otto   9. 2. 1967     2012 - 2016, Katedra dějin a teorie umění, vedoucí
Urbánek Jaroslav   29. 1. 1959     1983 - 1990, vedoucí kamenosochařské dílny
Urbanová Jarošová Markéta   17. 8. 1978     2005 - ????, asistentka Malířské a sochařské přípravky AVU
Vaněk Tomáš   25. 7. 1966     2010 - 2013, vedoucí pedagog ateliéru Intermedia 3
Vávra Jan   6. 4. 1903     1927 - 1930, asistent u J.Obrovského a O.Španiela
Večeřa Vlastimil   29. 5. 1921     1950 - ????, 1962 docent
Veselý Aleš   3. 2. 1935     1990 - ????, profesor Ateliéru monumentální tvroby
Vlček Jan   13. 5. 1940     1983 - 1988, odb. as. večerní školy aktu
Voříšek Jaroslav         1933 - 1950, docent v oboru nauky o barvách
Vovsová Magdalena   9. 6. 1954     1992 - 1995, pedagožka atelieru Grafika II
Vovsová Magdalena   9. 6. 1954     1995 - ????, vede Grafické dílny
Wachsmuth Simon   1964     2014 - 2015, hostující profesor
Waldherr František   27. 10. 1784     1830 - 1835, ředitel
Weigner Karel   10. 4. 1874     1920 - 1936, externí profesor anatomie
Zahoranský Dušan   17. 1. 1972     2002 - ????, pedagog
Zahoranský Dušan   17. 1. 1972     2003 - ????, docent, intermediální umění
Zachoval František   13. 7. 1979     2007 - 2014, Katedra teorie a dějin umění
Zavadil Karel   19. 5. 1946     1972 - 1989, pedagog
Zeithamml Jindřich   25. 3. 1949     1993 - ????, Sochařská škola II
Zezula Milan   26. 8. 1922     1950 - 1953, do 1952? asistenct v ateliéru prof. Vladimíra Sychry
Zrubec Radoslav   25. 5. 1982     ???? - ????, stáž v ateliéru V. Skrepla
Zrzavý Josef   7. 3. 1909     ???? - 1948, externě
Žalud Václav   30. 4. 1894     1920 - ????, pomocník Jana Štursy, později asistent B.Kafky
Žáry Juraj   13. 3. 1951     2011 - ????
Želibský Ján   24. 11. 1907     1947 - 1952, profesor
Živný Jan   26. 3. 1946     1972 - 1976, asistent na škole restaurování

Akademie výtvarných umění

osoba   narození
???        
???        
???        
???        
???        
???        
???        
???        
Aaso Isabel   15. 4. 1974    
Abelová Mišáková Eva   22. 12. 1956    
Absolon Tomáš   15. 12. 1987    
Absolonová Michaela   2. 10. 1973    
Adamcová Jiřina   6. 6. 1927    
Adamcová Markéta   1992    
Adamec Arno   28. 7. 1922    
Adamec David   1. 3. 1969    
Adamec Dominik   1995    
Adamec Emil   11. 11. 1972    
Adamec František   6. 10. 1909    
Adamec Vojtěch   3. 11. 1956    
Adamec Vojtěch   6. 3. 1992    
Adamek Alfred   6. 1. 1896    
Adámek Antonín   9. 5. 1896    
Adámek Bohuslav   4. 4. 1890    
Adámek Miroslav   18. 2. 1957    
Adámek Rudolf   9. 5. 1882    
Adamová Kateřina   12. 8. 1977    
Adamovský Mikuláš   1983    
Adler Zdeněk   21. 3. 1912    
Achrer Josef   17. 12. 1982    
Akovantseva Natalia   27. 8. 1973    
Alasseur Látalová Mariana   11. 6. 1977    
Alaverdyan Argišt   1991    
Albrecht František        
Albrecht Vladimír   25. 4. 1953    
Albrechtová Dučáková Iveta   21. 5. 1976    
Alda Václav   22. 9. 1957    
Aleš Mikoláš   18. 11. 1852    
Alexander Jindřich   17. 7. 1861    
Alexy Janko   25. 1. 1894    
Alibaba Romana        
Al-Mukhtarová Karíma   1989    
Alster Darina   4. 6. 1979    
Alster Jan   13. 9. 1892    
Alsterová Zdeňka   6. 12. 1897    
Alt Jaroslav   30. 7. 1927    
Alt Jaroslav   21. 6. 1950    
Altman Adrian   4. 9. 1993    
Altmann Jiří   28. 1. 1942    
Altová Jiřina   2. 1. 1951    
Alvaer Jesper   15. 5. 1973    
Amseder Reinold        
Amtmann Tomáš   1976    
Anděl Bedřich   11. 2. 1821    
Anděličová Jana   10. 3. 1971    
Anderle Antonín        
Anderle Jiří   14. 9. 1936    
Anderlová Alena   23. 6. 1977    
Anderlová Daňhelová Milada   3. 12. 1936    
Andres Václav   17. 9. 1894    
Andrsová Olga   6. 2. 1929    
Andrýsková Bačáková Riana   7. 8. 1911    
Angeli Raissa   18. 7. 1986    
Angelov Dino        
Angelov Konstantin        
Anisimov Ivan   27. 1. 1900    
Anlaufová Jitka   22. 6. 1962    
Antek Jožka   30. 11. 1911    
Antonovičová Irma   29. 4. 1923    
Antoš Jan        
Antoš Václav   1. 12. 1878    
Antošová Irena   24. 10. 1905    
Apfel Otto   27. 9. 1906    
Appelt Jan   1810    
Archalous František   26. 8. 1906    
Arismendi Silvina   23. 7. 1976    
Arkeles Šimon   18. 3. 1803    
Armutidis Nikos   14. 3. 1953    
Armutidisová Irena   28. 4. 1988    
Arnet Josef   13. 12. 1906    
Artouni Karine   7. 11. 1955    
Assenbaumová Fanny   1846    
Astl Vladimír   22. 7. 1876    
Astler Erhard   1914    
Atlasová Alexandra   12. 11. 1981    
Auermüller Jiří   26. 5. 1907    
Augusta Jaroslav   4. 9. 1878    
Augusta Karel (Karol)   16. 9. 1883    
Aupitz Bohumil   10. 11. 1881    
Aust Antonín   20. 4. 1771    
Axman Miloš   20. 11. 1926    
Axmann Josef   3. 3. 1891    
Axmann Mikoláš   24. 2. 1955    
Babanová Adéla   30. 7. 1980    
Bábková Markéta   30. 3. 1993    
Bačkovský Jan   11. 6. 1957    
Bačová Kroftová Jana   18. 11. 1972    
Bachurová Veronika        
Baják Josef   20. 2. 1906    
Bakalová Kalábová Taťána   13. 7. 1923    
Bakla Emanuel   11. 8. 1878    
Bakule Malá Bronislava   21. 4. 1979    
Bakulin Nikolaj   29. 3. 1896    
Balabán Daniel   20. 9. 1957    
Baladrán Zbyněk   16. 4. 1973    
Baláž Gejza   11. 11. 1897    
Balcar Antonín   29. 8. 1900    
Balcar Karel   10. 6. 1966    
Balcar Miloš   18. 9. 1929    
Balcarová Fabienne        
Balcarová Romana   28. 11. 1959    
Balcarová Veronika   11. 7. 1974    
Balcer Miloš   18. 9. 1923    
Baldandorj Ariunzul   14. 2. 1976    
Balej Tomáš   11. 9. 1975    
Balej Vilém   4. 9. 1976    
Balejík Gorazd   28. 3. 1958    
Balko Stanislav   29. 9. 1943    
Bálková Barbora   4. 3. 1978    
Balling Jiří   4. 5. 1890    
Balšánek Antonín   5. 6. 1865    
Balzer Alois   31. 5. 1795    
Bambas Josef   12. 3. 1882    
Bank Jindřich   23. 11. 1834    
Baňková Markéta   5. 3. 1969    
Barabas Pavel   8. 5. 1963    
Baráčková Daniela   6. 8. 1981    
Barč Petr   17. 4. 1941    
Barda Jaroslav   17. 11. 1892    
Bardaševský Petr   1994    
Bareš Josef   24. 2. 1982    
Bareš Petr   11. 8. 1937    
Barešová Alena   18. 11. 1939    
Bárta Josef   14. 6. 1864    
Bartáček Karel   16. 7. 1968    
Barták František   1. 4. 1901    
Barták Marek   26. 3. 1976    
Bártfay Tibor   12. 5. 1922    
Bartoněk Vojtěch   28. 3. 1859    
Bartoníček Roman   8. 10. 1954    
Bartoníčková Dana   1988    
Bartoš Břetislav   7. 5. 1893    
Bartoš František   3. 1. 1894    
Bartoš František   1. 12. 1911    
Bartoš Jan   12. 7. 1927    
Bartoš Jan   24. 11. 1947    
Bartoš Jan   20. 7. 1907    
Bartoš Jaroslav (Rek)   23. 4. 1926    
Bartoš Lubomír   22. 9. 1937    
Bartoš Václav   29. 7. 1856    
Bartoš Zbyněk   26. 3. 1923    
Bartošíková Oľga   18. 8. 1922    
Bartošová Ema        
Bartůněk Arnold   12. 2. 1955    
Bartusz Juraj   23. 10. 1933    
Bartuszová Anna   4. 10. 1961    
Barvitius Antonín   14. 7. 1823    
Barvitius Viktor   28. 3. 1834    
Basjuk Ondřej   31. 5. 1983    
Basjuk Koudelová Šárka   26. 2. 1987    
Baša Bohuslav   12. 2. 1887    
Bašek Josef   6. 2. 1868    
Baštuga Denis        
Baštýř Jiří   1991    
Baštýř Vojtěch   1985    
Battmann Josef   25. 11. 1807    
Baudisch Jindřich   14. 4. 1905    
Bauer Václav   13. 10. 1823    
Bauernfreund Jakub   25. 10. 1904    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Bayer Antonín   18. 8. 1768    
Bayer Theodor   1. 7. 1892    
Bazovský Miloš   11. 1. 1899    
Bébarová Adéla   3. 8. 1978    
Beckl František   1804    
Bednář Michal   14. 7. 1975    
Běhal Dominik   8. 2. 1988    
Běhounková Barbora   1993    
Běhůnek Josef   27. 12. 1931    
Bejček Václav   12. 7. 1922    
Bekl Josef   10. 6. 1806    
Beláni Samuel   1823    
Bělíková Anna   23. 3. 1910    
Bělinová Iveta   1964    
Bělka Josef   8. 11. 1892    
Bělocvětov Andrej   8. 10. 1923    
Bělohlávek Josef   16. 12. 1830    
Bělohoubek Adolf   10. 2. 1882    
Bělohradský Karel   15. 1. 1916    
Bělopotocký František   13. 3. 1819    
Bělský František   12. 8. 1884    
Bělský František   6. 4. 1921    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Benda Jakub   1990    
Benda Jaroslav   27. 4. 1882    
Benda Milan   6. 10. 1941    
Benda Otto   15. 6. 1902    
Benda Václav   25. 6. 1948    
Bendík Jozef   14. 2. 1903    
Bendová Marie   23. 4. 1894    
Benedík Karel   6. 11. 1923    
Beneš Bohuslav   1853    
Beneš Josef   15. 5. 1879    
Beneš Rudolf   27. 3. 1890    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Benešová Kateřina        
Benešová Zdeňka   29. 12. 1977    
Beňo Peter   30. 9. 1978    
Benš Adolf   18. 5. 1894    
Benýšek Svatopluk   2. 9. 1926    
Beráková Olga   9. 5. 1908    
Beran Lubomír   5. 8. 1953    
Beran Rudolf   18. 3. 1882    
Beran Vojtěch   1991    
Beran Zdeněk   7. 3. 1937    
Beránek Jiří   21. 11. 1945    
Beránek Miloslav   9. 8. 1888    
Beránek Štěpán   27. 5. 1982    
Beranová Marie   1955    
Berényi Jozef   14. 12. 1896    
Berger Petr   12. 4. 1961    
Berger Tomáš   22. 6. 1962    
Berger Vlastimil   19. 2. 1923    
Bergerová Alena   16. 2. 1930    
Bernard Aleš   10. 4. 1976    
Bernard Ludvík   6. 6. 1827    
Bernášková Miroslava   22. 9. 1913    
Bernat Jan   30. 1. 1943    
Bernhardová Vepřková Adéla   1990    
Bernhart Rudolf   16. 3. 1895    
Bernhein Otakar   5. 1. 1887    
Bertl Otto   21. 9. 1904    
Besta Miroslav   8. 2. 1981    
Besta Pavel   28. 9. 1958    
Bešťáková Ludmila   7. 10. 1936    
Beutler Miloslav   3. 9. 1897    
Bezděk Josef   15. 9. 1906    
Bezděkovský Karel   13. 10. 1911    
Bezpalcová Alena   9. 5. 1952    
Bica Václav        
Bieber Josef   14. 12. 1896    
Biemann Dominik   1. 4. 1800    
Bigoš Radoslav   23. 3. 1987    
Bilavčíková Hana   24. 1. 1988    
Bílek Alois   15. 6. 1887    
Bílek František   6. 11. 1872    
Bílek František   1. 10. 1907    
Bílek Jan   1867    
Bílek Michael   22. 10. 1942    
Bílek Rudolf   16. 2. 1917    
Bílek Štěpán   28. 4. 1978    
Bílková Karolína   30. 9. 1976    
Bílý Miloš   28. 6. 1905    
Bílý Miloš   17. 2. 1906    
Binarová Ludmila   21. 7. 1942    
Bindeles Josef   3. 7. 1826    
Binder Ueli (Ulrich)   28. 12. 1958    
Birchler Suchánková Marie   12. 8. 1957    
Birma Ota   10. 10. 1892    
Bitnar Tomáš   16. 12. 1948    
Bitnerová Faltysová Jana   10. 2. 1957    
Bíza František   22. 11. 1849    
Bíza Jiří   1976    
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Blaha Ondřej        
Bláha Bohuslav   7. 12. 1930    
Bláha Josef   23. 5. 1924    
Bláha Miloslav   25. 3. 1906    
Bláha Václav   1. 4. 1949    
Blahout David   27. 12. 1972    
Blahout Miloslav   10. 8. 1947    
Bláhová Eliška   3. 4. 1896    
Blahutová Barbora   1. 5. 1941    
Blahutová Černická Simona   23. 9. 1980    
Blattný Pavel   2. 4. 1947    
Blažej Jiří   20. 10. 1924    
Blažek František   27. 10. 1904    
Blažek Jan   23. 10. 1947    
Blažek Jaroslav   5. 12. 1927    
Blažek Lukáš   24. 6. 1980    
Blažek Michal   19. 11. 1955    
Blažek Václav   16. 5. 1907    
Blažek Vratislav   31. 8. 1925    
Blažek Zdeněk   10. 7. 1904    
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887    
Blažková Ema   31. 8. 1924    
Blažková Tichá Daniela   8. 6. 1928    
Blecha Michal   1995    
Blín Jan   22. 3. 1982    
Bobek Martin   25. 6. 1985    
Bobková Kouřilová Lucie   1990    
Bobůrka Richard   3. 9. 1959    
Bocian   5. 10. 1913    
Bocker Jaroslav   19. 2. 1940    
Boček Lubomír   10. 1. 1912    
Boehm David        
Boehmová Dagmar   2. 9. 1925    
Boettinger Hugo   30. 4. 1880    
Boettinger Jindřich   18. 12. 1868    
Bognerová Marie   29. 3. 1931    
Boháč Josef   2. 8. 1890    
Boháč Maxmilián   23. 7. 1882    
Boháč Heřmanský Josef   23. 5. 1893    
Boháček Karel   4. 8. 1886    
Böhm David   25. 2. 1982    
Böhm František   24. 11. 1890    
Böhm Jan   28. 12. 1865    
Böhm Josef   14. 12. 1828    
Böhm Martin   2. 7. 1991    
Böhm Rudolf   13. 4. 1874    
Bohman Hanuš   20. 6. 1903    
Bohúň Peter   29. 9. 1822    
Bohuněk Rudolf   30. 8. 1875    
Bohuslav Miloš   19. 12. 1912    
Bochořáková Dittrichová Helena   31. 7. 1894    
Bolf Josef   7. 10. 1971    
Borč Miloš   19. 12. 1912    
Borecká Filomena   22. 10. 1977    
Boria Miloš   4. 4. 1896    
Born Adolf   12. 6. 1930    
Bornová Erika   18. 11. 1964    
Borovička Antonín   23. 10. 1890    
Bořík Karel   6. 1. 1891    
Bosáček Josef   17. 2. 1857    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Böttinger Josef   29. 1. 1839    
Botušarov Georg        
Bouda Cyril   14. 11. 1901    
Bouda Jaroslav   23. 2. 1898    
Bouda Martin   22. 6. 1965    
Boukal Václav   18. 6. 1922    
Bouma Jiří   14. 5. 1986    
Boušek Ondřej   1985    
Boušek Vladimír   22. 11. 1890    
Bouška Sigismund   25. 8. 1867    
Bouzek Michal   28. 8. 1961    
Brabcová Nikola   16. 12. 1987    
Brabec Jan   19. 10. 1972    
Brabec Karel   19. 10. 1928    
Bradáček Jiří   27. 6. 1922    
Bradáček Martin   29. 12. 1961    
Bradna Jan   5. 6. 1943    
Brachtl Rudolf   18. 2. 1892    
Brandeis Jan   9. 6. 1818    
Brandejsová Herta   14. 12. 1909    
Brandner Matúš        
Brandysová Arna   12. 1. 1887    
Braun Jan   28. 4. 1903    
Braun Ondřej   27. 2. 1811    
Bravenec Lukáš   31. 3. 1976    
Bravenec Miroslav   20. 4. 1945    
Brázda Jan   4. 12. 1917    
Brázda Pavel   21. 8. 1926    
Brázdil Aleš   22. 4. 1983    
Bražina Martin   2. 11. 1987    
Brdlík Zdeněk   30. 4. 1929    
Brechler Vojtěch   1. 4. 1826    
Bridjska Eva   16. 11. 1928    
Brna Dávid   1996    
Brodi Sylvie   25. 9. 1979    
Brodský Jiří   27. 2. 1941    
Brody Ondřej   22. 3. 1980    
Brom Pavel   8. 5. 1938    
Bromová Dagmar   21. 11. 1939    
Brotánek Miroslav   4. 12. 1916    
Brouček Jiří   17. 11. 1977    
Brousek Karel   6. 9. 1880    
Brousek Karel   1854    
Brousil Jan   1871    
Brousil Josef   7. 8. 1871    
Brož Jan   23. 10. 1948    
Brož Jan   23. 3. 1988    
Brož Karel   1834    
Brožík Václav   5. 3. 1851    
Brožová Eva   24. 1. 1948    
Brožová Kadlecová Blanka   3. 1. 1971    
Brožovský Jaroslav   12. 4. 1907    
Brtnický Jiří   7. 1. 1948    
Bruder Anton   11. 6. 1898    
Bruderhansová Božena   30. 10. 1935    
Brůha Jaroslav   11. 2. 1889    
Brůha Kryštof   1990    
Brukner Jan   3. 5. 1906    
Brun Richard   10. 11. 1908    
Bruné Antonín   21. 4. 1821    
Brunetti Jáchym   1770    
Brunner Iris   2. 5. 1979    
Brunner Vratislav   15. 10. 1886    
Brussmannová Tereza        
Brýdl Rudolf   6. 4. 1860    
Brýdlová Eva   17. 6. 1926    
Brychta Roman   17. 12. 1967    
Brychtová Zahradníková Jaroslava   18. 7. 1924    
Brynda Jiří   3. 7. 1949    
Brzezinová Vilma   1990    
Březina Václav   15. 9. 1862    
Březnová Sylva   5. 3. 1984    
Bubák Alois   22. 8. 1824    
Buben Jaroslav   1. 3. 1977    
Bubeníček Jindřich   13. 7. 1856    
Bubeníček Ota   31. 10. 1871    
Bučánek Alois   6. 9. 1897    
Budek Petr   1. 10. 1963    
Budil Bedřich   3. 10. 1943    
Budil Petr   1973    
Budínský Zdeněk   18. 7. 1921    
Budský Rudolf   6. 12. 1887    
Bufková Michaela   5. 6. 1974    
Buchta Pavel   24. 12. 1964    
Bujna Tomáš   7. 3. 1968    
Bujňák Tomáš   16. 1. 1979    
Bukáček František   25. 4. 1910    
Bukolský Antonín   9. 12. 1899    
Bukovac Jelica   19. 8. 1897    
Bukovac Javorski Ivanka   9. 7. 1899    
Bukovinská Vanda   23. 3. 1971    
Bukovský Ivan   7. 7. 1949    
Bulant Josef   26. 2. 1923    
Bulíř Jan   2. 4. 1904    
Buňková Daniela   31. 1. 1972    
Bunzl Amai   1906    
Burcaková Michaela   1987    
Burde Josef   14. 5. 1779    
Burde Karel   20. 12. 1828    
Burde Rudolf   5. 7. 1812    
Burde Vilém   1807    
Burdová Lenka   23. 11. 1986    
Bureš František   18. 6. 1884    
Bureš Josef   5. 6. 1889    
Burešová Charlotta   4. 11. 1904    
Burget Michal   22. 1. 1970    
Burian Zdeněk   11. 2. 1905    
Burianová Josefa   10. 11. 1935    
Burin Jasan   6. 4. 1929    
Bursová Magdaléna   12. 3. 1974    
Búřil Martin   22. 6. 1980    
Bušek Karel   24. 2. 1859    
Bušek Vladimír   19. 11. 1893    
Butková Michaela   1982    
Bůžek David   1991    
Bžoch František   31. 3. 1896    
Cáb Michal   19. 9. 1980    
Caha Viktor   13. 1. 1888    
Caillaag Andrej   25. 5. 1972    
Cais Milan   25. 5. 1974    
Cajthamlová Markéta   17. 10. 1959    
Canon Hans   17. 4. 1883    
Carmine Bedřich   13. 7. 1888    
Cechl Jan   7. 7. 1950    
Cechlová Dafina   27. 1. 1954    
Cechlová Hana   12. 2. 1944    
Celarová Marta        
Cepák Václav   25. 8. 1925    
Cerovac Bogdan   7. 3. 1904    
Cibulka Šimon   7. 11. 1985    
Cihelka Oldřich   29. 1. 1881    
Cihelka Vilém   15. 5. 1924    
Cileček Jan   27. 2. 1976    
Cimbalník Jaromír   11. 2. 1953    
Cína Jelínek František   6. 6. 1882    
Cinkanič Lukáš   27. 7. 1996    
Cipra Kamil   22. 4. 1893    
Cirmaciová Denisa   18. 1. 1982    
Císař Josef   20. 9. 1902    
Císařová Hana   18. 2. 1974    
Císařovská Vendula   30. 7. 1950    
Císařovský Antonín        
Císařovský Josef   21. 7. 1926    
Císařovský Tomáš   2. 1. 1962    
Císler Ondřej   15. 8. 1972    
Císlerová Helena   6. 5. 1909    
Citerák Ludvík        
Coletti Basilio        
Collona Joaneli        
Corvin Jiří   15. 6. 1931    
Coufal Jan   13. 3. 1947    
Crha Zdenko   26. 7. 1931    
Crhová Elena   6. 6. 1933    
Csáko Karol   23. 4. 1942    
Csordák (Čordák) Ľudovít   4. 2. 1864    
Ctiburek Jan        
Cubrová Magdalena   18. 4. 1952    
Culek Jindřich   12. 7. 1954    
Cundrla František   25. 11. 1943    
Cupal Jaromír   5. 4. 1884    
Curtil Sophie   11. 4. 1949    
Cvach Miloš   10. 5. 1945    
Cvetkov Cvetko   29. 12. 1940    
Cvrček Karel   10. 2. 1955    
Czesaný Jonáš   2. 3. 1972    
Cziroková Renata   10. 5. 1992    
Čabla Patrik   4. 3. 1977    
Čablová Poubová Radana   10. 6. 1986    
Čáda Jan   1991    
Čáda Michal   23. 6. 1958    
Čádová Tereza   1992    
Čapáková Klára        
Čapek Jindřich   4. 3. 1837    
Čapek Jindřich ml.   15. 10. 1876    
Čapka Ferdinand   15. 8. 1905    
Čápová Kateřina   14. 1. 1992    
Čart Jan   20. 1. 1885    
Čáslavská Alena   30. 7. 1927    
Čečo (Sabahudin) Dino   6. 6. 1953    
Čech Bohumír   8. 6. 1947    
Čech Jiří   25. 1. 1954    
Čech Vilém   29. 9. 1910    
Čejka Jan   30. 6. 1888    
Čemus Otakar   25. 2. 1928    
Čeněk Vítězslav   1946    
Čepelák Ladislav   25. 6. 1924    
Čepelka (Czepelka) František   1. 6. 1780    
Čerevka Radovan   19. 6. 1980    
Čereyová Eliška   14. 7. 1906    
Čermák Aleš   4. 3. 1984    
Čermák František   5. 9. 1822    
Čermák Jan   1791    
Čermák Jaromír   10. 4. 1888    
Čermák Jaroslav   1. 8. 1830    
Čermák Lubomír   13. 8. 1961    
Čermák Martin   1. 6. 1989    
Čermáková Alena   28. 2. 1926    
Čermáková Iveta   1988    
Černá Kateřina   17. 2. 1937    
Černá Magdalena   24. 12. 1944    
Černická Novotná Michaela   27. 12. 1970    
Černický Jiří   1. 8. 1966    
Černíková Anna        
Černíková Marie   2. 7. 1924    
Černotová Lenka   1985    
Černý Dušan   5. 7. 1959    
Černý Filip   26. 4. 1975    
Černý František   13. 8. 1903    
Černý František   17. 7. 1907    
Černý Jan   9. 4. 1922    
Černý Jan   1919    
Černý Jaromír   9. 12. 1882    
Černý Jaroslav   11. 10. 1950    
Černý Jaroslav   1. 6. 1904    
Černý Josef   1. 10. 1934    
Černý Josef        
Černý Josef   16. 3. 1903    
Černý Karel   19. 2. 1910    
Černý Karel   11. 4. 1924    
Černý Karel   17. 1. 1904    
Černý Miroslav   15. 2. 1935    
Černý Oskar   14. 1. 1898    
Černý Radovan   12. 3. 1930    
Černý Rudolf   16. 4. 1888    
Černý Tomáš   4. 7. 1983    
Černý Václav   27. 12. 1953    
Černý Věnceslav   27. 1. 1865    
Čerťanský Dávid   23. 5. 1998    
Červená Eva   1. 6. 1987    
Červenák Jindřich   23. 11. 1972    
Červinková Myslíková Eva   31. 1. 1974    
Čičatka Jaromír   19. 3. 1939    
Čičátka Otakar   20. 1. 1914    
Čihák Edvard   26. 6. 1863    
Čihák František   14. 10. 1907    
Čihák Josef   19. 3. 1908    
Čihák Karel   4. 11. 1891    
Číhal Marek   26. 12. 1986    
Číla Bohumír   16. 5. 1885    
Číla Otakar   10. 3. 1894    
Činčerová Eva   16. 11. 1943    
Čipera Ivan   19. 10. 1883    
Čižmár (Andros Foros) Jozef   29. 9. 1993    
Čoban Josef   8. 12. 1950    
Čulík Nikola   24. 2. 1983    
Čumalo David        
Čumpelík Jan   28. 1. 1895    
Čumpelík Mario   2. 5. 1984    
Čuška Jakub   31. 12. 1989    
Čvorović Drena   6. 5. 1978    
Dalajn Ganbold   1. 5. 1953    
Dallošová Zuzana   28. 5. 1949    
d'Ambros Bernard   26. 11. 1943    
Dandová Beatrice   28. 5. 1992    
Daněk Zdeněk   12. 11. 1977    
Daněk-Sedláček František   28. 1. 1892    
Danihel Ivan   4. 3. 1952    
Danihelka František   14. 2. 1911    
Dáňová Michaela   1987    
Darmovzalová Tereza   7. 8. 1990    
Darom Noam   27. 9. 1981    
David Dalibor   26. 6. 1972    
David Jiří   28. 8. 1956    
David Petr   21. 4. 1961    
Davidová Marie   22. 4. 1949    
Decker Karl   18. 12. 1906    
Dědek Václav   28. 11. 1846    
Dědičová Irena   12. 2. 1932    
Dědičová Věra   21. 3. 1951    
Dědina Jan   1. 9. 1870    
Dějev Platon   30. 3. 1901    
Delić Želko   18. 6. 1959    
Delong Jiří   25. 4. 1953    
Demartini Eduard   13. 6. 1892    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Demartini Kateřina   22. 3. 1961    
Demčáková Vejdovská Tatiana   28. 4. 1972    
Deml Jakub   2. 12. 1977    
Devidels Abraham   1787    
Díaz Federico   18. 7. 1971    
Diblík František   18. 10. 1887    
Dietlinger Michael   1975    
Dietz Ludvík (Louis)   1868    
Dillinger Petr   17. 9. 1899    
Dítě Emanuel   22. 9. 1862    
Dítětová Cyrila   6. 10. 1901    
Ditrich Miloš   17. 4. 1927    
Dittrich Jan   1822    
Dittrich Tomáš   11. 5. 1979    
Diviš Stanislav   20. 11. 1953    
Divišová Jana   10. 10. 1948    
Divišová Jana   10. 10. 1985    
Djaković Pedja   21. 8. 1964    
Djordjevič Marija        
Djuračka Anton   22. 2. 1904    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Dlouhý Benno   21. 3. 1893    
Dlouhý Štěpán   1988    
Dlouhý Václav   8. 11. 1923    
Dlouhý Vincenc   24. 11. 1883    
Do Manh Quan   17. 6. 1963    
Dobešová Veronika   1989    
Dobiášová Eva   20. 1. 1926    
Döbler Jiří   20. 4. 1788    
Doboš Andrej   4. 11. 1911    
Dobošová Zlatica   29. 1. 1946    
Dobrev Dobri   21. 12. 1898    
Dobrina Varga        
Dobrovolný Petr   7. 12. 1963    
Dočekalová Marie   8. 7. 1950    
Dočekalová Milada   13. 8. 1959    
Doerell Ernst   22. 8. 1832    
Dohnal Josef   4. 8. 1912    
Dohnalová Barbora   30. 8. 1991    
Doktor Daniel   12. 7. 1984    
Dolejší Eliáš   5. 6. 1982    
Dolejška Miroslav   14. 2. 1894    
Doležal Antonín   24. 3. 1900    
Doležal Jan   12. 2. 1899    
Doležal Vladimír   9. 6. 1946    
Doležalová Jana   2. 7. 1981    
Doležalová Lucie   1992    
Doležel Alois   20. 10. 1893    
Dolínková Miroslava   22. 9. 1913    
Donat Jan   27. 9. 1907    
Donátová Markéta   1990    
Dopita Miro (Miroslav)   10. 11. 1956    
Dopitová Milena   25. 10. 1963    
Dordová Markéta   16. 2. 1972    
Dorošenko Gleb   23. 8. 1897    
Doskočil Ondřej        
Doskočil Pavel   10. 3. 1968    
Dostál Jan   7. 5. 1921    
Dost-Nolden Dagmar   3. 10. 1948    
Douba Josef   15. 5. 1866    
Doubek František   20. 3. 1865    
Doubek Václav   1989    
Doubková Jana   25. 1. 1978    
Doubrava František   22. 3. 1901    
Doubravová Bodzewicz Radka   8. 7. 1991    
Doupníková Věra   23. 4. 1921    
Dráb Petr   15. 11. 1881    
Drábek Jan   25. 6. 1900    
Dragičevič Emil        
Dragoun František   21. 10. 1916    
Drahoňovská Kateřina   5. 5. 1977    
Drahotová Renata   3. 4. 1956    
Drahotová Veronika   25. 7. 1975    
Drašar Augustin   4. 11. 1893    
Drdová Romana   1987    
Drhlíková Helena   22. 2. 1947    
Drobník Jan   24. 6. 1876    
Drobník Václav   17. 1. 1893    
Droppa Vladimír   13. 10. 1907    
Drozd Smutná Martina   1989    
Drozen Michal   1989    
Drozen Vojtěch   1986    
Drožď Jiří   13. 7. 1950    
Dubenský David   21. 11. 1974    
Dubná Sarah   1993    
Dúbravský Karol   5. 11. 1913    
Dudárek Bohumil   9. 4. 1894    
Dudáš Juraj   24. 11. 1975    
Dudek Zdeněk   9. 2. 1941    
Dúdor István   11. 11. 1949    
Ducháč-Vyskočil František   16. 4. 1886    
Duchan Josef   23. 8. 1970    
Duchek Maxmilián   5. 6. 1881    
Dukov Todor   11. 12. 1912    
Dundálková Pavla   1990    
Ďuranová Yvona   27. 9. 1958    
Duras Mary   10. 5. 1898    
Durďáková Ljuba   31. 1. 1922    
Ďuricová Bergerová Jana   1. 3. 1964    
Durová Veronika   7. 6. 1984    
Dušek Jaroslav   21. 7. 1970    
Dušek Jiří   21. 2. 1921    
Dušek Lubomír   14. 12. 1951    
Dušek Ondřej   13. 6. 1979    
Dušek Pavel   11. 8. 1992    
Dušek Václav   28. 9. 1941    
Dušková Josefína   27. 10. 1981    
Dutka Marek   1. 7. 1978    
Duždová Horváthová Věra        
Dvorská Šípová Zuzana   16. 3. 1977    
Dvorský Bohumír   21. 10. 1902    
Dvořáček Jaroslav   18. 2. 1908    
Dvořáček Ludvík   18. 8. 1895    
Dvořáčková Jarmila   31. 11. 1932    
Dvořák Antonín   16. 12. 1817    
Dvořák Bohuslav   30. 12. 1867    
Dvořák František   21. 1. 1925    
Dvořák František   17. 4. 1920    
Dvořák František   14. 11. 1862    
Dvořák Jan   25. 1. 1946    
Dvořák Jan   7. 8. 1925    
Dvořák Jaroslav Eduard   5. 6. 1946    
Dvořák Jiří   10. 4. 1891    
Dvořák Julius   20. 7. 1860    
Dvořák Karel   1. 1. 1893    
Dvořák Pavel   1. 4. 1919    
Dvořák Tomáš   14. 2. 1978    
Dvořák Václav   9. 6. 1907    
Dvořáková Anna   11. 3. 1924    
Dvořáková Eliška   1993    
Dvořáková Růžena   9. 7. 1903    
Dvořáková Tereza   1992    
Dworoková Dominika   1986    
Dydek Ladislav   27. 5. 1919    
Dymáček Miloslav   22. 5. 1955    
Dytrych Šormová Kristýna   5. 11. 1985    
Džadoň Tomáš   2. 3. 1981    
Edel Zdeněk   1. 8. 1923    
Eder Jaroslav   10. 6. 1910    
Effmert Josef   18. 5. 1869    
Egemová Lásková Gabriela   2. 5. 1979    
Ehlerová Marie   13. 4. 1907    
Eichhoff Karel   19. 6. 1899    
Eichler Zvonimír   21. 1. 1903    
Eisenreich František   1. 8. 1892    
Eisler Jiří   10. 3. 1927    
Eisnerová Tereza   6. 12. 1981    
Eliáš Bohumil   1. 4. 1980    
Elšík Vlastimil   7. 1. 1955    
Emler František   26. 7. 1912    
Emöke Szilva   2. 5. 1977    
Endrys Květoslav   1. 3. 1907    
Engelmüller Ferdinand   22. 12. 1867    
Englberth Miloš   1. 7. 1974    
Enzmann Eduard   1. 8. 1882    
Erlebach Vladimír   24. 2. 1934    
Ernýgrová Linda   26. 9. 1977    
Exner Ivan   6. 2. 1960    
Exnerová Radka   31. 12. 1970    
Fabiánek František   14. 10. 1884    
Fabianová Margareta   26. 12. 1960    
Fafek Tomáš   24. 6. 1971    
Fajčíková Eva   1990    
Fajkus Jaromír   25. 3. 1924    
Fajmanová Eva   7. 9. 1982    
Falek Tomáš   24. 6. 1971    
Falušiová Lenka   18. 3. 1988    
Fárník Zdeněk   23. 9. 1928    
Faron Petr   28. 6. 1955    
Faulhammer Hubert   27. 2. 1905    
Feigl Bedřich   6. 3. 1884    
Feikl Stanislav   12. 11. 1883    
Feilhauerová Magdaléna        
Fejfar Michal   19. 12. 1961    
Fekar Miloslav   7. 6. 1973    
Felix František        
Fenclová Daniela   1. 3. 1946    
Fendrych Lukáš   1987    
Fenič Fero (František)   20. 3. 1951    
Ferliková Lucie   13. 10. 1979    
Fesl David   1995    
Feszanicz Miroslav   17. 1. 1950    
Fetter Josef   1896    
Feuerstein Bedřich   15. 1. 1892    
Fexa Marek   7. 11. 1977    
Fexová Patricie   17. 8. 1975    
Fiala Bohumil   5. 3. 1905    
Fiala Dominik        
Fiala Ferda (Ferdinand)   25. 7. 1888    
Fiala František   21. 9. 1895    
Fiala Jiří   10. 4. 1974    
Fiala Josef   31. 7. 1882    
Fiala Josef   13. 11. 1891    
Fiala Petr   21. 10. 1969    
Fiala Stanislav   15. 3. 1962    
Fiala Václav   16. 7. 1896    
Fiala Vlastimír   28. 7. 1904    
Fiala Zdeněk   6. 7. 1917    
Fiala (Finito) Michal   4. 7. 1970    
Fialka Matyáš   1991    
Fialová Svetlana   8. 5. 1985    
Fidler Luboš   1951    
Fidrich Oldřich   5. 6. 1936    
Fidrich Petr   21. 8. 1964    
Fidrich Václav   27. 11. 1940    
Fiedlerová Zdenka   19. 1. 1947    
Filípek Ondřej   1993    
Filipová Aneta   14. 9. 1991    
Filipovský Antonín        
Filipský Luděk   23. 1. 1945    
Filla Emil   3. 4. 1882    
Filo Julián   10. 5. 1921    
Filsaková Beryl   12. 4. 1950    
Fischer Artur   6. 10. 1886    
Fischer Birgitt   16. 4. 1972    
Fischer Ernest   18. 7. 1914    
Fischer Jan   21. 11. 1912    
Fischer Vilém   1894    
Fischl František   9. 12. 1908    
Fišák Miroslav   29. 9. 1948    
Fišárek Alois   16. 7. 1906    
Fišárková Helena   1. 5. 1946    
Fišer Jaroslav   8. 9. 1965    
Fišer Jaroslav   17. 1. 1904    
Fišer Michal   22. 2. 1973    
Fitz Leopold (Leo)   28. 12. 1901    
Fleischmann Artur   5. 6. 1896    
Fleissner Richard   3. 4. 1903    
Fojtík Quido   30. 4. 1926    
Fojtíková Kateřina   2. 9. 1977    
Fojtů Martina        
Fojtů Martina   2. 8. 1963    
Folejtarová Tereza        
Folkman Hanuš   30. 12. 1876    
Formánek František   1. 4. 1888    
Formánek Josef   10. 2. 1886    
Formánek Josef   27. 3. 1908    
Formánek Petr   24. 1. 1944    
Forst Jindřich   10. 7. 1926    
Forsterová Andrea   20. 6. 1958    
Fortner Ludvík   15. 5. 1797    
Fosterová Andrea   1958    
Fotrová Martina   17. 3. 1977    
Fousek Čeněk   15. 1. 1894    
Fousek Petr   17. 12. 1983    
Foustková Alena   6. 4. 1957    
Fragner Jaroslav   25. 12. 1898    
Francisci Peter   7. 3. 1949    
Francl František   4. 5. 1884    
Francová Olga (Olina)   5. 6. 1962    
Francová Sylva   9. 6. 1973    
Franců Stanislava   18. 5. 1989    
Frandsen Line        
Franěk Josef   4. 10. 1898    
Fránek Libor   18. 11. 1960    
Frank David   21. 12. 1968    
Franková Veronika        
Franta   16. 3. 1930    
Franta Jiří   3. 5. 1978    
Franta Karel   1. 5. 1928    
Franta Roman   3. 8. 1962    
Frček Štěpán   2. 9. 1892    
Freiwald Jindřich   6. 6. 1890    
Fremund Richard   9. 4. 1928    
Frešo Viktor   22. 6. 1974    
Frič Vojmír   7. 1. 1948    
Friedlaender Stanislav   16. 8. 1960    
Friess Patrik   16. 11. 1973    
Frind Martin   15. 5. 1963    
Frinta Emanuel   31. 10. 1896    
Fritsch Jaroslav   1979    
Frňka Otakar   8. 7. 1908    
Fröhlich Jaroslav   22. 1. 1897    
Fröhlich Vojtěch   1985    
Frölich Jaroslav   22. 1. 1897    
Fröml Jan   25. 2. 1920    
Frömlová Věra   3. 8. 1924    
Froněk Pavel   27. 11. 1983    
Fronk Josef   14. 2. 1953    
Fryčová Lucie   1. 3. 1992    
Frydecký Václav   8. 9. 1931    
Frýdl Antonín   25. 10. 1896    
Fuček Viktor   5. 7. 1977    
Fučík Josef   13. 8. 1890    
Führich Josef   9. 2. 1800    
Fuchs Alfred   17. 2. 1925    
Fuchs Bohuslav   24. 3. 1895    
Fuka Vladimír   5. 2. 1926    
Fuková Eva   5. 5. 1927    
Funk Antonín        
Fürst Jindřich   11. 7. 1873    
Füsterová Zuzana   16. 9. 1961    
Gabánková Laníková Antonie   10. 3. 1924    
Gabčan Martin   13. 5. 1968    
Gabriel Michal   25. 2. 1960    
Gabriel Michal   30. 10. 1949    
Gabrielová Milada   13. 8. 1959    
Gabrielová Veronika   4. 9. 1992    
Gahura František   10. 10. 1891    
Gajarský Dominik   20. 8. 1986    
Gajda Jakub   14. 10. 1970    
Gajda Vladislav   17. 7. 1925    
Gajdoš Ladislav   4. 6. 1940    
Gajdoš Rudolf   26. 1. 1908    
Gajdošík Jakub   31. 3. 1988    
Gajdošíková Pavla   29. 5. 1980    
Galanda Mikuláš   4. 5. 1895    
Galanza Max        
Galko Anton   16. 4. 1928    
Galková Anna   2. 2. 1929    
Gaľová Lucia   14. 1. 1980    
Gandl Ladislav   8. 12. 1919    
Garai Markéta   5. 12. 1991    
Garaiová Jozefína   30. 3. 1948    
Garaj Matúš   1990    
Gareis Antonín   20. 11. 1837    
Garová Hana   18. 9. 1986    
Gärtner Adolf   7. 10. 1889    
Gaťaříková Karolina   5. 11. 1931    
Gaudl Zdeněk   16. 7. 1907    
Gause Josef   23. 3. 1910    
Gavrilová Hana   13. 10. 1956    
Gažiová Laďa   16. 11. 1981    
Gebauer Kurt   18. 8. 1941    
Gebauer Tibor   25. 9. 1931    
Gebauer Vladimír   27. 4. 1946    
Gebr Jaroslav   26. 5. 1926    
Geislerová Ester   5. 3. 1984    
Geltner Jakub   13. 12. 1981    
Gemrot Jan   25. 11. 1983    
Genčev Stojan   26. 9. 1944    
Genzerová Anděla   5. 9. 1914    
Geršl Josef   15. 12. 1952    
Gerzabek Antonín   14. 6. 1783    
Gessay Vladimír   28. 10. 1904    
Geyer Max   1900    
Gibala František (Fraňo)   5. 4. 1912    
Gide Vladimír   4. 12. 1956    
Gillar Jan   24. 6. 1904    
Gilman Františka   1973    
Ginzel Jacob   14. 7. 1792    
Girsa Václav   3. 6. 1945    
Girsa Václav   6. 10. 1969    
Glozová Michaela        
Glückselig Josef   12. 3. 1908    
Glückselig Zdeněk   16. 2. 1883    
Goetz Ondřej   26. 4. 1981    
Goga Ľudovít   31. 7. 1912    
Göhsl Josef   2. 8. 1898    
Golis Ľubomír   1984    
Goll Jakub   10. 3. 1990    
Golovin Alexandr   24. 2. 1904    
Görlach Erwin   7. 1. 1902    
Göttlich Miroslav   8. 4. 1954    
Götz Zdeněk   25. 2. 1955    
Götzl Adolf        
Govič (Gowitsch) Václav   19. 11. 1821    
Grab Berta von   21. 6. 1840    
Greifová Irena   21. 4. 1939    
Greschnerová Tereza   17. 7. 1987    
Gretsch Jan   14. 8. 1866    
Grimm Jan   17. 4. 1943    
Grimmich Igor   24. 1. 1979    
Grimmich Matyáš        
Grimmová Šrůtková Ivana   18. 11. 1945    
Grnáč Ladislav   10. 10. 1901    
Grodl Jaroslav   27. 2. 1984    
Grohmann Georg   8. 1. 1890    
Grohmanová Zora   11. 6. 1944    
Groma Alfonz   22. 3. 1924    
Grønlien Anders   25. 3. 1979    
Grosseová Isabela   25. 6. 1976    
Grossmann Jiří   22. 8. 1957    
Grossmann Vladimír   22. 1. 1911    
Gruber Ivan   9. 7. 1929    
Gruber Josef   14. 4. 1905    
Gruber Petr   1. 3. 1989    
Gruber Zechová Marta   23. 1. 1989    
Grund Karel   9. 9. 1850    
Grus Jaroslav   13. 8. 1891    
Grus Jiří   20. 11. 1978    
Grus Josef   19. 10. 1893    
Gruss Johann   1790    
Gruss Julius   22. 9. 1825    
Gsölhoferová Tereza        
Gurecká Linda   31. 12. 1981    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Guth Hella   16. 2. 1908    
Guth Martin   22. 4. 1986    
Gutwillinger Vilém   30. 4. 1910    
Gwerk Edmund   15. 2. 1895    
Haba Jaroslav   23. 12. 1896    
Hábl René   29. 11. 1968    
Hablik Wenzel   4. 8. 1881    
Hackenschmid Jan        
Hackenschmied Hanuš   24. 2. 1871    
Hacová Anna   5. 1. 1891    
Hafner Dominic        
Haise Václav   26. 9. 1903    
Haiss Josef   1832    
Hajdučík Anton   10. 9. 1924    
Hájek Eduard   18. 2. 1928    
Hájek Jindřich   13. 10. 1972    
Hájek Jiří   15. 8. 1923    
Hájek Josef   30. 12. 1976    
Hájek Karel   14. 4. 1921    
Hájek Marek   14. 8. 1979    
Hájek Matěj   28. 9. 1982    
Hájek Petr   18. 4. 1970    
Hájek Petr   30. 11. 1963    
Hajerová Svata   28. 8. 1917    
Hájková Kristýna   28. 11. 1984    
Hajnová Vladana   21. 1. 1967    
Hajská Petra   5. 9. 1974    
Hála Antonín   21. 3. 1895    
Hála Bohuslav   7. 12. 1930    
Hála Jan   21. 8. 1937    
Hála Jan   19. 1. 1890    
Hála Jan   28. 10. 1927    
Haláková Pavla   30. 1. 1978    
Halaška Milan   28. 8. 1922    
Halata Sylvestr   26. 12. 1913    
Halberštát Eduard   26. 1. 1937    
Haleš Tomáš   15. 6. 1955    
Halla Jan   11. 8. 1926    
Hallegger Kurt   8. 7. 1901    
Halová Daniela   7. 2. 1986    
Hálová Anna   1991    
Hám Antonín   24. 4. 1899    
Hamáček Ivan   4. 2. 1953    
Hamilton Alexander        
Hampeys Emanuel   26. 5. 1865    
Hampl Petr   9. 10. 1943    
Hampl Petr   27. 1. 1964    
Hamsík Mojmír   26. 11. 1921    
Hamsíková Dagmar   4. 3. 1971    
Hamsíková Salmonová Radana   20. 1. 1941    
Hana Petr   4. 6. 1945    
Hána Jan   28. 10. 1927    
Hanáček František   8. 7. 1954    
Hanák Miroslav   1. 5. 1946    
Hanák Radek   20. 6. 1973    
Hanáková Rozálie   1988    
Hanel Josef   14. 10. 1841    
Hanesová Renáta   1966    
Hanousek František   1994    
Hansen-Löve Julia   25. 6. 1975    
Hanuš Břetislav   16. 9. 1921    
Hanuš Vladimír   19. 5. 1961    
Hanych Rudolf   11. 4. 1906    
Hanzálek Jiří   7. 3. 1926    
Hanzík Stanislav   24. 7. 1931    
Hanzlíková Rothbauerová Ivana   23. 9. 1966    
Hapák Štefan   16. 10. 1921    
Hapalová Chládková Barbora   20. 8. 1979    
Hapka Josef   12. 3. 1912    
Haplová Petra   1990    
Harant Jan   8. 2. 1983    
Hardunka Igor   6. 8. 1971    
Harna Bohuslav   13. 7. 1894    
Hart Ondřej        
Hartman Václav   26. 8. 1948    
Hartmann Josef        
Haruda Karel   31. 7. 1925    
Hässler Julius   29. 3. 1886    
Háša Jaroslav   6. 10. 1890    
Háša Matouš   17. 7. 1992    
Hašek Josef   27. 11. 1907    
Haubelt Jan   12. 5. 1977    
Haubtmann Michael   9. 4. 1843    
Hauer Filip   1990    
Hauptmanová Irena   1954    
Havel Vladimír   7. 2. 1904    
Havela Miroslav   29. 6. 1919    
Havelka Ctibor        
Havelka Luděk   27. 4. 1941    
Havelka Ludvík   15. 10. 1908    
Havelka Roman   30. 4. 1877    
Haviarová Kristína   1994    
Havlíček Aleš   7. 11. 1974    
Havlíček Josef   5. 5. 1899    
Havlíček Josef   22. 9. 1909    
Havlíček Karel   24. 5. 1876    
Havlíček Milan   2. 3. 1873    
Havlíčková Jitka   3. 9. 1976    
Havlíčková Holá Martina   17. 9. 1987    
Havlíčková Jirásková Marta   7. 3. 1898    
Havlík Roman   22. 12. 1952    
Havlík Tomáš   31. 12. 1985    
Havlíková Eliška   1994    
Havlín Zbyněk   6. 9. 1976    
Havlínová Alena        
Havránek Bedřich   4. 1. 1821    
Havránek Jakub   4. 2. 1987    
Havrlík Svatopluk   22. 6. 1908    
Hečimovič Mijo   9. 9. 1907    
Hédl Radim   8. 8. 1976    
Hegr Jindřich   19. 3. 1933    
Hégr Miloslav   11. 10. 1891    
Hehl Karel   16. 5. 1899    
Heide Emil   1. 7. 1891    
Heim Jaroslav   30. 4. 1889    
Hejčlová Alice   10. 8. 1975    
Hejdová Milada   1991    
Hejduková Ivana   7. 1. 1958    
Hejl Alois   28. 10. 1909    
Hejl Zdeněk   1958    
Hejna Jiří   29. 7. 1921    
Hejná Daňková Olga   13. 3. 1928    
Hejný Miloslav   23. 10. 1925    
Hejný Vladimír   23. 1. 1900    
Hejtman Václav   23. 10. 1925    
Helán David   20. 4. 1979    
Helfertová Lenka   4. 5. 1963    
Hellich Josef   17. 4. 1807    
Helzel Emil   29. 4. 1886    
Hendrych Jan   28. 11. 1936    
Hendrychová Olga   30. 11. 1910    
Heral Václav   18. 3. 1919    
Herber František   24. 8. 1901    
Hercík Zdislav   3. 12. 1893    
Heres Jan   2. 2. 1992    
Hergesel František   8. 3. 1857    
Hérink Hanuš   30. 5. 1889    
Herold Eduard   16. 9. 1820    
Herold Martin   5. 6. 1986    
Herotová Petra   3. 6. 1980    
Hérová Eva   1987    
Herrie Katja   7. 4. 1975    
Herzl Ludvík   14. 7. 1877    
Heřman Jan   1844    
Heřman Jiří   26. 4. 1892    
Heřmanský Jaroslav   15. 4. 1907    
Hes Milan   24. 10. 1945    
Heson Jan   12. 3. 1869    
Hetteš Josef   12. 1. 1864    
Hévr Antonín   12. 4. 1923    
Heyduk Jaroslav   1. 10. 1908    
Hihara Seiko   1992    
Hilbert Jaromír   24. 6. 1897    
Hilbert Josef   21. 11. 1821    
Hilmarová Alice   1. 10. 1976    
Hilšer Theodor   1866    
Hladík František   18. 9. 1887    
Hladík Jan   1991    
Hladík Jiří (George)   24. 5. 1982    
Hladík Karel   27. 6. 1912    
Hladíková Michaela   17. 11. 1980    
Hladký Jaroslav   1. 7. 1942    
Hlava Josef   10. 7. 1884    
Hlava Bém Vratislav   13. 4. 1874    
Hlaváč Jaroslav   18. 1. 1909    
Hlaváč Marek   9. 7. 1985    
Hlaváček Filip   28. 7. 1976    
Hlaváček Josef   11. 11. 1952    
Hlaváček Josef   25. 4. 1894    
Hlaváček Miloslav   19. 7. 1948    
Hlavatá Klaudie   1992    
Hlavica Emil   28. 4. 1887    
Hlavica František   23. 1. 1885    
Hlavín Bartoloměj   12. 9. 1846    
Hlavina Tomáš   15. 8. 1966    
Hlavinka Igor   18. 3. 1959    
Hlávka Ladislav   15. 6. 1899    
Hlávka Luboš   12. 10. 1958    
Hlavová Jana   1986    
Hlavsa Oldřich   1. 11. 1889    
Hlavsová Kvita Pavlína   1988    
Hliněnská Kuhnová Komancová Božena   8. 4. 1906    
Hlinovská Markéta   26. 10. 1978    
Hlobil Stanislav   31. 12. 1908    
Hlobilová Danuše   21. 5. 1928    
Hložek Pavel   16. 4. 1898    
Hlubuček Vladimír   20. 10. 1928    
Hlubučková Soukupová Natalie   4. 10. 1929    
Hlupý Marek   19. 10. 1961    
Hnídek David   17. 12. 1976    
Hniková Monika        
Hnízdil Aleš   6. 9. 1954    
Hnízdo Vladimír   17. 7. 1914    
Hoang Thu Tinh Forštová   15. 5. 1961    
Hodonský František   19. 2. 1945    
Hofbauer Arnošt   26. 4. 1869    
Hoffman Artur        
Hoffmanová Jana   6. 8. 1985    
Hoffstädter Bedrich   15. 11. 1910    
Hoffstädterová Olga   7. 6. 1922    
Hoffstädterová Kopecká Žofie   2. 3. 1913    
Hofman František   1. 9. 1891    
Hofman Jaromír   12. 9. 1920    
Hofman Karel   14. 9. 1906    
Hofman Vlastimil   10. 3. 1914    
Hofmann Lukáš   22. 2. 1993    
Hofmeisterová Dorothea        
Hofrichter Václav   19. 5. 1864    
Höhmová Zdena   4. 10. 1955    
Hojden Karel   11. 10. 1893    
Holá Kateřina   1993    
Holáček Bedřich   6. 3. 1903    
Holan Karel   4. 12. 1893    
Holárek Emil   26. 1. 1867    
Holas Ota (Otto)   5. 2. 1910    
Holas Pavel   7. 9. 1968    
Holba Martin        
Holcová Veronika   4. 3. 1973    
Holec Karel   17. 2. 1900    
Holler Josef   14. 11. 1903    
Holoubek Jan   11. 2. 1949    
Holoubek Václav   23. 9. 1953    
Holub Alois   3. 5. 1894    
Holub Josef   13. 11. 1870    
Holub Martin   11. 12. 1938    
Holub Václav   26. 4. 1910    
Holub Vlastislav   10. 4. 1925    
Holubec Bohuslav   2. 1. 1911    
Holý Miloslav   4. 10. 1897    
Holý Pavel   27. 9. 1968    
Hölzel Zdeněk   20. 5. 1947    
Hölzelová Čeledová Hana   27. 6. 1927    
Homola Karel   3. 10. 1897    
Homoláč Oldřich   20. 1. 1872    
Homoláč Otakar   24. 1. 1911    
Homolka Antonín   20. 7. 1909    
Honcová Alena   31. 1. 1929    
Honecová Delafontaine Jana   13. 4. 1974    
Honetschläger Jakub   18. 9. 1980    
Hönich Henrich   5. 10. 1873    
Honsa Jan   8. 6. 1876    
Honsová Terezie   20. 11. 1981    
Honz Tomáš   15. 6. 1989    
Honzík Jaroslav   5. 9. 1870    
Hoplíček František   23. 4. 1890    
Höppner Friederike   30. 8. 1984    
Horáček Petr   30. 6. 1967    
Horáčková Daniela   27. 6. 1975    
Horák Antonín   21. 1. 1883    
Horák Jiří        
Horák Karel   29. 5. 1891    
Horák Petr   6. 3. 1977    
Horáková Schimerová Marta   15. 1. 1911    
Horálek Bedřich   4. 3. 1913    
Horálek Jaroslav   10. 11. 1954    
Horálek Vojtěch   14. 6. 1983    
Horb Maximilian   9. 7. 1882    
Horčička František   29. 6. 1776    
Horejc František   1. 3. 1885    
Horký Jan   18. 12. 1977    
Horký Jan   11. 12. 1932    
Hornerová Dominika        
Horník Jiří   5. 9. 1916    
Horník Lánský František   2. 3. 1889    
Horvathová Marie        
Horyna Filip   26. 7. 1984    
Hořánek Jaroslav   5. 12. 1925    
Hořánek Oskar        
Hořánková Dobiášová Eva   15. 4. 1927    
Hořava František   24. 7. 1906    
Hořínek Vojtěch   11. 2. 1906    
Hoser Bedřich   27. 5. 1885    
Höschlová Juliana   11. 7. 1987    
Hosnedl Igor   26. 4. 1988    
Hosnedl Lukáš   12. 10. 1974    
Hosnedlová Vystrčilová Klára   1990    
Hosová Markéta   1992    
Hošek Jakub   24. 11. 1979    
Hošek Kryštof   3. 5. 1984    
Hošek Pavel   10. 9. 1976    
Hošna Josef   6. 7. 1926    
Hottmar Jiří   14. 7. 1928    
Houdek Vladimír   3. 11. 1984    
Housa Bedřich   12. 4. 1926    
Housa Vlastislav   1. 1. 1932    
Houser Milan   12. 12. 1971    
Houska Jirka   18. 1. 1985    
Houšť Miroslav   20. 1. 1953    
Houšťová Miroslava   12. 10. 1953    
Houžva Rudolf   9. 4. 1890    
Hovadík Jaroslav   8. 5. 1935    
Hovorová Vocásková Zdena   11. 12. 1943    
Hoyer Pavel   16. 3. 1888    
Hozová Martina   14. 6. 1971    
Hrabal Arnošt   4. 12. 1886    
Hrabálek David   1987    
Hrabalová Kateřina   6. 10. 1981    
Hradecká Pavlína   5. 10. 1976    
Hradecký Václav   21. 10. 1867    
Hradil Michal   1989    
Hradilík Oldřich   7. 7. 1932    
Hracha Miroslav   19. 1. 1934    
Hrazdirová Hana   21. 8. 1972    
Hrbek Matěj   4. 7. 1988    
Hrbek Matouš   1995    
Hrdina Jaroslav   16. 8. 1932    
Hrdina Miroslav   16. 8. 1932    
Hrdlička Antonín   17. 3. 1882    
Hrdlička Jaroslav   22. 6. 1985    
Hrnčárek Jan   15. 8. 1918    
Hrňová Dominika   12. 6. 1995    
Hroch Vladimír   3. 4. 1907    
Hrska Alexandr   9. 5. 1890    
Hrubant Vojtěch   21. 9. 1990    
Hrubeš Karel   21. 7. 1955    
Hrubý František   30. 9. 1916    
Hrubý Karel   5. 11. 1901    
Hrubý Miroslav   24. 8. 1938    
Hruška Emanuel   31. 1. 1906    
Hruška Jaroslav   9. 5. 1890    
Hruška Jiří   10. 2. 1921    
Hruška Karel   19. 3. 1930    
Hruška Lubomír   2. 2. 1954    
Hruška Miloš   6. 11. 1924    
Hrušková Vacková Bohumíra   9. 10. 1904    
Hryzlík Jindřich   7. 1. 1923    
Hřebeček Miloš   12. 5. 1934    
Hřebíková Eva        
Hřičiščová Denisa   19. 1. 1980    
Hřímalý Vladislav   11. 3. 1895    
Hřivňacký David   30. 4. 1979    
Huang Zdenka   6. 2. 1969    
Hubáček Jan   24. 12. 1894    
Hubáček Josef   2. 12. 1899    
Hubálek Jakub   9. 3. 1983    
Hübsch Josef   15. 11. 1862    
Hübschmann Bohumil   3. 8. 1905    
Hubšil Otakar   21. 9. 1897    
Hučko Ján   8. 7. 1910    
Hučko Karol   10. 5. 1929    
Hudec Jan   26. 8. 1891    
Hudec Jaroslav   2. 6. 1910    
Hudeček Antonín   14. 1. 1872    
Hudeček Miroslav   30. 4. 1935    
Hůla Zdenek   25. 2. 1948    
Hulačová Anna   4. 7. 1984    
Hulec Mikuláš   18. 1. 1965    
Humhal Pavel   19. 1. 1965    
Humlová Eva   29. 6. 1975    
Hůrka Heřman        
Hurta František   5. 12. 1902    
Husák Milivoj   25. 8. 1950    
Husar Antonín   5. 12. 1904    
Hušková Veronika        
Hušková Zdenka   22. 2. 1977    
Hvozdenský Josef   7. 3. 1932    
Hýblová Alena   22. 4. 1971    
Hyksa Marek   18. 4. 1974    
Hylas Jaroslav   8. 3. 1954    
Hynčík Jakub   26. 3. 1982    
Hýsek Josef   31. 10. 1922    
Chabera Arnošt   9. 12. 1951    
Chabera Milan   27. 3. 1954    
Chadimová Hrušková Radmila   22. 4. 1956    
Chadimová Martinová Marie   4. 3. 1922    
Chalabala Petr   21. 9. 1946    
Chalánková Vendula   4. 2. 1981    
Chaloupka Karel   18. 3. 1889    
Chaloupka Miloslav   2. 6. 1953    
Chalupová Jana   1993    
Charapov Pavel   24. 1. 1953    
Charvát František   30. 10. 1885    
Charvát Vladimír   22. 8. 1928    
Charypar Pavel   20. 6. 1981    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Chejn Jan   26. 4. 1967    
Chittussi Antonín   1. 12. 1847    
Chlanda Martin   18. 3. 1984    
Chloupa Martina   25. 4. 1976    
Chlup Jan   30. 5. 1985    
Chmel František   5. 3. 1889    
Chmelař Zdeněk   3. 12. 1972    
Chmelíková Hana   1980    
Chmelová Adéla        
Chmelová Eva   30. 6. 1962    
Chmiel Roman   27. 4. 1962    
Choděrová Hlaváčová Jana   4. 10. 1925    
Chodounský Otakar   17. 2. 1897    
Chochol Adolf   31. 5. 1901    
Chochol Adolf        
Chochol Antonín        
Chochola Matyáš   6. 4. 1986    
Chomutovský Jan   8. 5. 1897    
Chorvát Miloš   1927    
Chorý Rudolf   17. 4. 1929    
Chovanec Karel   19. 5. 1941    
Chráska Pavel   23. 2. 1947    
Christian František   3. 10. 1880    
Chrištofová Jitka   3. 10. 1977    
Chromek (Chromý) Antonín   11. 1. 1903    
Chromý Mário   6. 5. 1974    
Chromý Zdeněk   18. 6. 1941    
Chudoba Luboš   23. 9. 1977    
Chudomel Jaroslav   7. 2. 1929    
Chvojka Bohumil   19. 9. 1886    
Chwala (Chvála) Adolf   4. 4. 1836    
Chytil Vojtěch   4. 2. 1896    
Ihriský Vojtech   7. 12. 1899    
Icha Václav   28. 2. 1912    
Ilečko Ľudovít   14. 10. 1910    
Immrová Monika   9. 12. 1970    
Imrich Pavel   15. 7. 1952    
Imrich Robert   4. 6. 1949    
Ingriš Josef   18. 3. 1880    
Ishikawa Natsuko   22. 7. 1985    
Istler Tomáš   10. 10. 1947    
Ivan Ondrej   24. 2. 1926    
Ivančevič Trpimir   5. 2. 1895    
Ivandič Dean        
Ivanov Ivo   3. 2. 1962    
Jabornický František   1. 9. 1895    
Jabůrková Jindřiška   18. 9. 1995    
Jackanič Jozef   10. 7. 1955    
Jacko Rastislav   3. 2. 1979    
Jahoda Bohuš (Bohumil)   11. 6. 1910    
Jakac Božidar   16. 7. 1899    
Jakesch Alexander   9. 6. 1862    
Jakesch Heinrich   8. 1. 1867    
Jakeš Václav   23. 4. 1872    
Jakl Ota   1908    
Jakš Šebelková Aneta (Aňa)   21. 8. 1988    
Jakší Josef   4. 3. 1874    
Jakubek Rudolf   5. 10. 1902    
Jakubíčková Eliška   4. 5. 1955    
Jalůvka Zdeněk   18. 12. 1958    
Jambor Josef   29. 10. 1887    
Jamníková Gabrielová Ludmila   17. 7. 1926    
Jamrichová Veronika   30. 11. 1983    
Janáčik Peter   20. 6. 1966    
Janáčková Ilona   10. 7. 1983    
Janák Rudolf   3. 2. 1985    
Jančálek Cyril   1. 1. 1891    
Jančíková Terezie   1988    
Janda Čeněk   20. 6. 1908    
Janda František   25. 2. 1931    
Janda Petr   5. 1. 1975    
Jandejsek Vladimír   8. 6. 1923    
Jandová Ludmila   3. 8. 1938    
Janeček Jaroslav   30. 8. 1898    
Janečka Lubomír   7. 2. 1948    
Janečková Tereza   14. 9. 1978    
Janíček James   30. 5. 1935    
Janíček Ján   13. 9. 1930    
Janíček Martin   25. 3. 1961    
Janíčková Janouchová Eva   26. 3. 1935    
Janiga Michal   1991    
Janík Tomáš   1988    
Janíková Adéla   8. 1. 1981    
Janíková Pavlína   1990    
Jankovská Naďa   17. 1. 1958    
Janošek Čestmír   23. 5. 1935    
Janošková Eva   20. 10. 1935    
Janouch David   20. 8. 1967    
Janouch Ladislav   14. 6. 1944    
Janoušek František   6. 5. 1890    
Janoušek Petr   30. 8. 1975    
Janovská Ludmila   14. 9. 1907    
Janovský Jakub   3. 8. 1984    
Janovský Jan   11. 9. 1869    
Jansa Václav   21. 10. 1859    
Janská Durova Ludmila   21. 10. 1898    
Jánský Petr   16. 4. 1959    
Janů Valentýna   1994    
Janůjová Jarmila   5. 1. 1948    
Jareš Jaroslav   10. 1. 1886    
Jarkovský Vladimír   15. 2. 1921    
Jarolím Bohumil   30. 3. 1927    
Jaroš Josef   11. 3. 1909    
Jaroš Miroslav   21. 4. 1927    
Jarošincová Marie   1992    
Jarošová Martina        
Jařabáčová Radana   12. 3. 1957    
Jasioková Monika   1990    
Javora Jakub   7. 12. 1987    
Javorský Jan   27. 4. 1903    
Javůrek Karel   30. 7. 1815    
Javůrek Miroslav   29. 11. 1979    
Jedlička Jan   18. 10. 1944    
Jedlička Václav   15. 9. 1862    
Jehlička Vojtěch   1992    
Jelen Oldřich   25. 2. 1961    
Jelenová Markéta   10. 9. 1970    
Jelínek Alex   25. 4. 1890    
Jelínek Bohdan   2. 9. 1948    
Jelínek František   12. 5. 1908    
Jelínek František   8. 3. 1890    
Jelínek Jaroslav   3. 12. 1951    
Jelínek Jiří   12. 8. 1901    
Jelínek Josef   3. 12. 1871    
Jelínek Julius   18. 3. 1874    
Jelínek Oldřich   26. 2. 1930    
Jelínková Eliška        
Jelínková Jitka   1. 8. 1947    
Jelínková Karolína   14. 2. 1992    
Jemelka Jan   3. 5. 1953    
Jemelka Miloslav   22. 8. 1925    
Jemelka Vojtěch   18. 8. 1985    
Jenčo Stanislav   6. 11. 1976    
Jenewein Felix   4. 8. 1857    
Jeníček Antonín   29. 6. 1942    
Jeníčková Jana   3. 7. 1941    
Jeník Jan        
Jerie Karel   16. 3. 1977    
Jeřábek Antonín   14. 6. 1783    
Jeřábek František   30. 9. 1949    
Jeřábek Jaroslav   27. 3. 1936    
Jeřábek Zdeněk   3. 8. 1930    
Jetela Tomáš   1. 1. 1986    
Jetelová Magdalena   4. 6. 1946    
Ježek Stanislav   6. 7. 1904    
Jičínský Josef   9. 4. 1905    
Jíchová Karolína   3. 4. 1983    
Jílek Adam   29. 3. 1989    
Jílek Jiří   24. 1. 1925    
Jílek Karel   26. 11. 1896    
Jilemnická Ellen   6. 2. 1946    
Jílovský Georg   15. 3. 1884    
Jindra Jaromír   26. 3. 1895    
Jindrák Skřivánková Lucie   15. 12. 1982    
Jindřich Rudolf   21. 1. 1882    
Jindříšek Jiří   20. 2. 1960    
Jíra Josef   11. 10. 1929    
Jiráková Helena   2. 11. 1977    
Jiránek Miloš   19. 11. 1875    
Jirásek Alois   23. 8. 1851    
Jirásek Václav   3. 11. 1965    
Jirásko Vojtěch   25. 11. 1976    
Jirčík Stanislav   11. 1. 1961    
Jirková Klára   5. 5. 1983    
Jirků Adéla   5. 12. 1985    
Jirků Boris   10. 4. 1955    
Jiroudek František   17. 2. 1914    
Jirout Vladimír   10. 7. 1932    
Jírová Markéta   8. 12. 1957    
Jírová Zuzana   1996    
Jirovec Jan   31. 5. 1976    
Jirovec Sandra   18. 10. 1971    
Jírovec Jan   9. 1. 1901    
Jiříček Jan   27. 6. 1978    
Jiřička Eva   25. 8. 1979    
Jiříčková Alexandra   19. 4. 1978    
Jiřičková Crocro Lucie   7. 10. 1970    
Jiřičná Eva   3. 3. 1939    
Jiříkovský Josef   4. 2. 1892    
Jiřincová Ludmila   9. 5. 1912    
Joba Pavel   1. 5. 1971    
Jochman Josef   15. 1. 1926    
Jonáš Albert   7. 3. 1893    
Jonáš František   29. 10. 1890    
Jonášová Josefína   14. 9. 1986    
Jonešová Jindřiška   1. 11. 1996    
Jorge Rui   1987    
Josefík Jiří   29. 7. 1920    
Josefy Alžběta   3. 5. 1984    
Joukl Jan        
Juda Jan   1976    
Judl Stanislav   9. 8. 1951    
Jůdová Mariana   8. 3. 1979    
Juklíčková Aneta   28. 11. 1990    
Junek Lukáš   3. 2. 1982    
Junek Václav   16. 8. 1913    
Jüngling Jan   5. 11. 1946    
Junyang Li        
Juránek Jan   30. 7. 1955    
Jurčák Jaroslav   17. 6. 1937    
Jurčeková (Konečná) Iva (Simona)   1993    
Jureček Šimon   1. 11. 1892    
Jurečka Cyril   3. 7. 1884    
Jurečková Markéta        
Jurek Marián   23. 3. 1955    
Jurkovic Lída   1943    
Jurkovičová Gabriela   3. 6. 1981    
Jurná Lipská Ivana   5. 5. 1947    
Juřena Zdeněk   2. 8. 1923    
Juřičková Lucie   1986    
Juskovičová Hana   9. 6. 1923    
Justich Rainhold   9. 3. 1885    
Justitz Alfred   18. 7. 1879    
Jůzl Jan   25. 11. 1905    
Jůzová Irena   10. 6. 1965    
Kabát Václav   8. 4. 1932    
Kabátová Táborská Zdenka   3. 6. 1933    
Kabeš Jaroslav   18. 5. 1896    
Kábrt Jaroslav   26. 1. 1929    
Kábrt Libor   1970    
Kabzan Vilém   5. 1. 1971    
Kačer Jiří   9. 4. 1952    
Kačerová Zuzana   14. 10. 1982    
Kadavý Milan   29. 4. 1956    
Kadečková Šustová Blanka   11. 12. 1945    
Kadeřábek Josef   5. 3. 1915    
Kadlasová Borovská Antonie   28. 2. 1900    
Kadlčík Josef   1. 2. 1941    
Kadlec Dušan   21. 12. 1942    
Kadlec František   5. 9. 1897    
Kadlec Jan   9. 3. 1976    
Kadlec Jaroslav   4. 5. 1928    
Kadlec Martin   6. 4. 1954    
Kadlec Petr   5. 7. 1955    
Kadlec Petr   14. 10. 1954    
Kadlecová Jana   12. 2. 1955    
Kadlecová Jaroslava   5. 5. 1987    
Kadleček Michal   21. 7. 1968    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kafka Jaromír   14. 11. 1897    
Kafka Vilém   9. 1. 1887    
Kafka Vladimír   11. 4. 1963    
Kafková Saskia   1993    
Kafková Zdena   20. 11. 1944    
Kafková Hanušová Ivana   3. 5. 1954    
Kahuda Klokočková Lenka   15. 12. 1984    
Kahudová Bára   1994    
Kachút Jakub   1992    
Kaigl Ladislav   10. 12. 1885    
Kajánek Tomáš   1989    
Kajlich Aurel   28. 11. 1901    
Kákoš Viktor   1993    
Kaláb František   11. 11. 1908    
Kaláb Jan   20. 6. 1978    
Kalandra Oldřich   12. 2. 1887    
Kalandrová Pavlína   28. 3. 1980    
Kalašová Svobodová Jarmila   15. 8. 1927    
Kalfus Josef   18. 3. 1908    
Kalina Igor   10. 11. 1967    
Kalinová Turková Míla   22. 8. 1935    
Kallik Ferdinand   8. 10. 1912    
Kallis Kyriakos   1960    
Kalný Martin   3. 9. 1965    
Kaloč Jiří   22. 10. 1943    
Kaloč Robin   22. 3. 1982    
Kalous Josef   11. 12. 1889    
Kalvoda Alois   15. 5. 1875    
Kalvoda Antonín   11. 8. 1907    
Kalvoda Ivan   20. 6. 1941    
Kámen Martin   15. 12. 1982    
Kamenický Rudolf   7. 12. 1923    
Kamenický (Lískovec) Josef   11. 11. 1910    
Kameníček Petr   5. 8. 1922    
Kameník Jan   22. 3. 1898    
Kameníková Petra   2. 3. 1987    
Kaminská Miriam   1989    
Kaminský Bohdan   24. 2. 1859    
Kampak Yit        
Káňa Martin   10. 10. 1975    
Kaňák Jiří        
Kandl Jakub   3. 10. 1973    
Kándl Lukáš   1944    
Kandler Vilém   28. 2. 1816    
Kaňovský Jiří   5. 3. 1949    
Kantor Jaroslav   14. 10. 1921    
Kantová Zuzana   14. 4. 1986    
Kantůrková Ivana   17. 1. 1960    
Kapec Jaroslav   30. 8. 1924    
Kapelová Jana   17. 8. 1982    
Kaplan Kryštof   13. 4. 1987    
Kaplanová Libuše   21. 1. 1936    
Kaplanová Markéta   18. 6. 1996    
Kaplický Josef   19. 3. 1899    
Karaman Milan   27. 1. 1950    
Karan Anna   13. 9. 1981    
Karasek Rudolf   11. 3. 1895    
Karasová Monika   28. 5. 1974    
Karel Václav   21. 10. 1902    
Karger Josef   21. 9. 1901    
Karmazín Jiří   24. 12. 1932    
Kárníková Irena   10. 2. 1982    
Karoli Stanislav   1982    
Karous Pavel   8. 6. 1979    
Karoušek Ladislav   17. 9. 1926    
Karoušek Valerián   31. 1. 1923    
Kárová Martina   19. 8. 1980    
Karpuchina Alexandra        
Karrer Karel   1808    
Karták Pavel   7. 1. 1942    
Karták Vojtěch   8. 9. 1932    
Kasanová Bown Sára        
Kasanová Rybičková Jana   17. 7. 1957    
Kaschak Karl   17. 7. 1894    
Kasijan (Kassian) Vasyl   1. 1. 1896    
Kasner Petr   27. 5. 1952    
Kasprzak Stefan   14. 8. 1886    
Kasriel Heřman   22. 3. 1904    
Kass Susanne   1983    
Kašpar Adam   2. 7. 1993    
Kašpar Adolf   27. 12. 1877    
Kašpar Jiří   11. 6. 1941    
Kašpar Jiří   16. 1. 1949    
Kašpar Jiří   20. 1. 1977    
Kašpar Ladislav   29. 4. 1915    
Kašparová Bronislava   31. 8. 1948    
Kašparová Magdaléna   1993    
Kašparová Feldová Dagmar   8. 3. 1928    
Kaucký Jiří   9. 12. 1880    
Kauders Gertrud   26. 4. 1883    
Kaufman Miroslav   15. 4. 1963    
Kausek Fritz   30. 6. 1890    
Kaušitzová Jarmila   21. 10. 1938    
Kautský Jan   14. 9. 1827    
Kavan Jan   26. 5. 1905    
Kaván František   10. 9. 1866    
Kazdová Hirková Milada   14. 8. 1911    
Kebl Bohuslav   22. 11. 1890    
Kejmar Václav   4. 9. 1869    
Kekula Adam   29. 10. 1975    
Kellner Šebastián   27. 3. 1895    
Kemr Jiří   9. 8. 1921    
Kerdová Lenka   11. 6. 1988    
Kerel Jaroslav   2. 1. 1949    
Kerhart Oldřich   25. 1. 1895    
Kermes Martin   29. 10. 1974    
Kieferová Zuzana   16. 2. 1984    
Kien Petr   1. 1. 1919    
Killian Aleš   7. 5. 1975    
Kim Chi Dyk        
Kiml Václav   19. 1. 1928    
Kimová Huberta   24. 2. 1903    
Kincl Jaroslav   25. 10. 1900    
King Tomáš   1988    
King Kochánková Jana   10. 12. 1979    
Kintera Krištof   20. 9. 1973    
Kirnig Alois   10. 6. 1840    
Kittner Slavomír   31. 12. 1903    
Klárová Klára   21. 6. 1981    
Klát Jaroslav   27. 4. 1962    
Klavík Ondřej        
Klečková Eva        
Klein Jiří   14. 10. 1939    
Klein Karel   26. 12. 1932    
Kleinerová Markéta   14. 5. 1915    
Kleinhamplová Barbora   29. 2. 1984    
Kleinová Martina   13. 2. 1980    
Klempíř Jaroslav   20. 1. 1913    
Klemt Agathon   27. 7. 1830    
Kleník Štěpán   10. 1. 1978    
Klesalová Miroslava   1985    
Klíč Karel   30. 5. 1841    
Kličková Libuše   10. 9. 1910    
Klikar František   10. 9. 1904    
Klíma Rostislav   19. 11. 1968    
Klimáček Fedor   26. 2. 1913    
Klímek Ludvík   18. 2. 1907    
Klimentová Linda   12. 1. 1977    
Klimesch František        
Klimeš Josef   15. 1. 1928    
Klimeš Svatopluk   10. 3. 1944    
Klimeš Vlastibor   24. 5. 1924    
Klimešová Karolína   24. 1. 1986    
Klímová Lucie   5. 1. 1884    
Klimovič Rudolf   10. 2. 1917    
Klimovičová Marička   25. 4. 1927    
Klír František   16. 9. 1867    
Klír Josef   2. 3. 1860    
Klivar Miroslav   14. 1. 1932    
Klokočka Jiří   26. 9. 1951    
Klose Klára   17. 8. 1971    
Kloseová Daniela   29. 3. 1945    
Klouda Alois   11. 5. 1916    
Klouda Hynek   8. 2. 1930    
Kloudová Marta   5. 5. 1930    
Kloudová Rebeka   21. 5. 1974    
Klouza Radomil   8. 4. 1955    
Klouzová Niubo Martina   25. 5. 1970    
Kloužek Bedřich   24. 9. 1920    
Kluge Barbara        
Klusáček Ladislav   13. 7. 1953    
Klvaňa Pavel   6. 4. 1978    
Kmínek Vojtěch   2. 11. 1905    
Knap Josef   1995    
Knapová Ester   1993    
Knechtlová-Paulová Bibiana   30. 3. 1946    
Kněžková Parmová Marie   4. 9. 1889    
Knížák Milan   19. 4. 1940    
Knížek Emanuel   5. 12. 1889    
Knobloch Bohuslav   16. 1. 1924    
Knobloch Milan   10. 8. 1921    
Knoblochová Jaromíra   10. 5. 1945    
Knöchel Antonín   23. 4. 1815    
Knöchel Hanuš   26. 7. 1850    
Knor Antonín   1837    
Knor Jan   10. 6. 1952    
Knorová Kateřina   1. 7. 1953    
Knotek Aleš   5. 8. 1956    
Knotek Daniel   20. 6. 1907    
Knotek Jaromír   18. 2. 1949    
Knotek Václav   27. 9. 1891    
Knüpfer Beneš   12. 4. 1844    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kobliha František   17. 11. 1877    
Kobr Jiří   5. 8. 1974    
Kobylka Pavel   5. 11. 1951    
Kobzáň Jan   9. 7. 1901    
Kocanda Libor   1971    
Kocian Quido   7. 3. 1874    
Kocmanová Renáta   22. 8. 1979    
Kocmanová Perná Miroslava   10. 2. 1932    
Kocourek Petr   7. 12. 1970    
Kocůrková Anděla   22. 9. 1919    
Kocych Vilém   3. 12. 1930    
Kočí Bohuslav   21. 7. 1889    
Kočí Josef   16. 7. 1880    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kodras Jiří        
Kodym Ivar   21. 9. 1961    
Kodym Jiří   12. 2. 1927    
Kodym Ludvík   6. 8. 1922    
Kofránek Ladislav   24. 6. 1880    
Kofroň Tomáš   1991    
Köhler Jano   9. 2. 1873    
Kohlová Hana   30. 1. 1948    
Kohout Martin   9. 10. 1984    
Kohout Milan   7. 3. 1945    
Kohout Rudolf   13. 4. 1903    
Kohoutová Tereza   7. 1. 1975    
Koch Jindřich (Heinrich)   20. 8. 1896    
Koch Pavel   14. 6. 1968    
Kojan Jan   10. 8. 1886    
Kokolia Vladimír   27. 11. 1956    
Kokrda Bohumil   25. 10. 1914    
Koksteinová Květa   11. 1. 1918    
Koláčková Anna   14. 4. 1929    
Kolár František   29. 1. 1829    
Kolarov Martin   20. 1. 1993    
Kolář František   15. 11. 1909    
Kolář Jan   12. 5. 1920    
Kolář Josef   15. 8. 1913    
Kolář Marek   1982    
Kolář Martin        
Kolář Otakar   29. 4. 1909    
Kolář Radomír   19. 8. 1924    
Kolář Vladan   22. 4. 1978    
Kolařík Milan   31. 5. 1956    
Kolařík Radek   3. 3. 1964    
Kolařík Vojtěch   29. 6. 1938    
Kolářová Klára   1988    
Kolářová Markéta   12. 10. 1993    
Kolářová Marta   28. 4. 1976    
Kolčák Ignác   16. 5. 1931    
Kolčáková Vavrdová Běla   27. 9. 1937    
Koler Samo   24. 12. 1909    
Kolíbal Pavel   27. 2. 1956    
Koliha František   16. 11. 1909    
Kolínská Jitka   24. 9. 1930    
Kolínský Karel   3. 6. 1902    
Kollár Juraj   20. 3. 1981    
Kollárik Samuel   30. 11. 1992    
Kolman Ivan   20. 7. 1950    
Kolomazník Jaroslav   24. 7. 1935    
Kolouchová Barbora   1991    
Kolská Božena   7. 5. 1951    
Kolumek Karel   16. 10. 1924    
Kolychev Philipp        
Komanec Pavel   23. 10. 1943    
Komar Jiří   13. 6. 1946    
Komárek Ivan   24. 12. 1956    
Komárek Jan   16. 5. 1904    
Komárek Jan   1964    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
Komárková Jelena   28. 4. 1894    
Komínek Rudolf   8. 3. 1885    
Komrsová Milena   21. 6. 1912    
Konček Ferdinand   9. 7. 1929    
Končinský Lubomír   20. 7. 1889    
Končinský Lubomír   19. 11. 1920    
Konečná Eliška   1992    
Konečný Josef   8. 9. 1909    
Konečný Josef   20. 4. 1907    
Koníček Oldřich   12. 10. 1886    
König Antonín   22. 4. 1836    
Konrád Miroslav   17. 6. 1945    
Kontuly Nemessányi Béla   3. 2. 1904    
Konůpek Jan   10. 10. 1883    
Konvalinková Dagmar   1965    
Konvalinová Kateřina   1991    
Konvička Richard   30. 4. 1957    
Kopáček Pavel   10. 5. 1923    
Kopal Ondřej   9. 8. 1974    
Kopeć Marek   25. 4. 1977    
Kopecký Bohdan   23. 8. 1928    
Kopecký David   8. 2. 1963    
Kopecký Jaroslav   4. 8. 1920    
Kopecký Ondřej        
Kopecký Václav   10. 9. 1892    
Kopecký Václav   1983    
Kopf Maxim   18. 1. 1892    
Kopová Julie   1995    
Koráb Josef   13. 12. 1901    
Körber Adolf   17. 3. 1887    
Korbička Pavel   2. 10. 1972    
Korbičková Jolana   1992    
Korečková Markéta   22. 7. 1975    
Koreis František   3. 6. 1919    
Koreszka Julius   24. 2. 1895    
Kornatovský Jiří   2. 3. 1952    
Koroman Ilona        
Korovin Vsevolod   11. 5. 1981    
Korpaczewski (KW) Igor   1. 3. 1959    
Kortánková Lenka   21. 7. 1980    
Korunová Věra   1. 1. 1921    
Kořínek Radim   19. 6. 1973    
Kos Ivan   24. 5. 1895    
Kosárek Adolf   6. 1. 1830    
Kosek Jaroslav   17. 2. 1948    
Kosek Jaroslav   12. 3. 1909    
Kosinka Jozef   20. 8. 1908    
Kosková Ivana   18. 2. 1960    
Kossuth Egon   15. 8. 1874    
Kostěnec Jan   3. 8. 1834    
Kostková Hana   1990    
Kostohryz Jan   1993    
Košábek Bohumil   17. 9. 1890    
Košař Jaroslav   1866    
Košík Arnošt   13. 5. 1920    
Koštoval Vladimír   16. 9. 1926    
Košvanec Vlastimil   14. 12. 1887    
Kotas Karel   20. 1. 1894    
Koťátková Eva   1. 9. 1982    
Kotek Jan   21. 2. 1956    
Kotek Martin   3. 8. 1968    
Kotlář Filip   1983    
Kotrba Emil   22. 2. 1912    
Kotrba Josef   6. 12. 1896    
Kotrba Karel   17. 1. 1893    
Kotrba Marius   30. 9. 1959    
Kotrba Tadeáš   8. 11. 1986    
Kottula Dominik   4. 8. 1794    
Kotyza Vladivoj   30. 11. 1943    
Kouba Ferdinand   29. 4. 1892    
Kouba Karel   15. 9. 1929    
Kouba Ladislav   9. 2. 1980    
Kouba Petr   3. 11. 1947    
Koubek Lukáš   1987    
Koudelka František   9. 10. 1896    
Koudelka Josef   4. 2. 1877    
Koukolský Jindřich   23. 5. 1912    
Kouřilová Marta   1942    
Kousal Josef   21. 2. 1902    
Koutecký David   13. 5. 1975    
Koutský Václav   12. 10. 1907    
Koutský Vladimír   22. 7. 1919    
Koval Antonín   21. 1. 1877    
Koval Miroslav   26. 11. 1944    
Koval Rudi   1991    
Kovalčík Adam   6. 6. 1989    
Kovalčíková Michaela        
Kovalová Jílková Anežka   1. 7. 1949    
Kovanič Václav   27. 9. 1911    
Kovář Anselm        
Kovář Jaroslav   7. 3. 1910    
Kovář Milan   7. 8. 1923    
Kovář Petr   21. 6. 1950    
Kovář Vladimír   18. 5. 1899    
Kovařík Jiří   13. 10. 1932    
Kovařík Jiří   25. 12. 1979    
Kovářík Jan   28. 3. 1980    
Kowolowská Tereza   1990    
Kozák Bohuslav   28. 10. 1903    
Kozák Cyril   8. 7. 1970    
Kozák Oskar   25. 9. 1909    
Kozák Vlastimil   21. 1. 1911    
Kozar Josef   10. 2. 1896    
Koželuh Mirek   10. 11. 1966    
Koželuh Miroslav   10. 11. 1966    
Kožená Vršanská Alena   30. 6. 1990    
Kožíšek Petr   6. 11. 1972    
Kožmínová Daniela   1991    
Kožnar Martin   25. 7. 1980    
Kracík Štorkánová Magdalena   27. 9. 1980    
Krágl František   6. 3. 1885    
Krahulíková Alena   18. 7. 1960    
Kraicová Viera   5. 7. 1920    
Kraják Ondřej   1975    
Krajc Martin   30. 4. 1984    
Krajc Rudolf   6. 6. 1907    
Krajíček Jindřich   9. 5. 1867    
Krajníková Pernerová Hana   21. 12. 1894    
Krajplová Marie   1986    
Král Jaroslav   5. 12. 1883    
Král Josef   14. 1. 1899    
Král Josef   24. 5. 1877    
Král Mario   22. 6. 1957    
Králíček Václav   6. 7. 1945    
Králík Jaroslav   22. 5. 1924    
Králíková Rosická Lucie   1998    
Králová Klára   21. 6. 1981    
Králová Romana   19. 4. 1958    
Králová Tereza   6. 1. 1983    
Kramář Vincenc   8. 5. 1877    
Kraml Ivo   1964    
Kramoliš Josef   6. 8. 1898    
Krampl Tomáš   7. 5. 1978    
Krányš Josef   22. 5. 1894    
Krásný Jan   8. 5. 1955    
Kratina Lydie   26. 6. 1907    
Krátká Tereza        
Krátký Bohumil   27. 5. 1913    
Krátký František   7. 9. 1851    
Krátký Karel   19. 9. 1909    
Krátký Karel   9. 5. 1948    
Krátký Petr   16. 12. 1985    
Krátký Stanislav   17. 9. 1914    
Kratochvíl Adolf   1828    
Kratochvíl Zdeněk   7. 12. 1883    
Kratochvílová Štochlová Martina   22. 10. 1987    
Krattner Karl   7. 1. 1862    
Krauer Josef   19. 2. 1927    
Kraus Milan   23. 1. 1927    
Kraus Billeter Silvia   29. 11. 1946    
Krauskopfová Milena   9. 1. 1911    
Krausová Jana   25. 1. 1954    
Krausová (Sikra) Simona   15. 10. 1986    
Krauss Jindřich   12. 11. 1899    
Krauss Rudolf   21. 6. 1900    
Krawczuk Marcin        
Krb Jan   21. 7. 1856    
Krča Lev   25. 5. 1902    
Krčál Václav   18. 2. 1984    
Krčil Josef   11. 3. 1906    
Krčmár Ctibor   11. 11. 1924    
Krčmář Vlastimil   2. 7. 1959    
Krebs František   2. 1. 1948    
Kreibich Oskar   17. 7. 1916    
Kreibich Vilém   6. 1. 1884    
Krejcar Jaromír   25. 7. 1895    
Krejča Jáchym   16. 11. 1974    
Krejčí Anežka   1984    
Krejčí Arnošt        
Krejčí Jan   10. 1. 1984    
Krejčí Jiří   1. 12. 1899    
Krejčí Petr   17. 12. 1938    
Krejčík Karel   31. 1. 1857    
Krejčová (Krejčí) Hedvika   4. 1. 1947    
Krejsa Josef   14. 3. 1896    
Kremanová Jana   9. 2. 1938    
Kremlička Rudolf   19. 6. 1886    
Krén Juraj   26. 4. 1925    
Krén Matej   20. 4. 1958    
Krepčík Jaroslav   26. 2. 1880    
Krick Wilhelm   7. 3. 1905    
Kripner Rudolf   28. 8. 1858    
Krisan Antonín   31. 12. 1856    
Križovenský Patrik   2. 1. 1972    
Krnínská Anna   1996    
Krninská Bušková Tereza   1989    
Krninská Klaška Barbora   5. 5. 1987    
Krocová Ludmila   16. 6. 1937    
Kroča Antonín   21. 10. 1947    
Kronych Karel   7. 2. 1926    
Kropáčková Barbora   1994    
Kropíková Martina   14. 4. 1980    
Krošláková Ivica   2. 10. 1943    
Kroupa Alois   29. 5. 1891    
Kroupa Bohuslav   30. 11. 1828    
Kroupa Karel   24. 7. 1937    
Kroupa Václav   7. 3. 1825    
Kroupová Pavla   3. 1. 1967    
Krouz Václav   3. 7. 1979    
Kroužil Lubomír   13. 3. 1908    
Kroy Tomáš   13. 8. 1874    
Kršinić Frano   24. 7. 1897    
Krtička Jiří   29. 4. 1954    
Krůček Václav   7. 9. 1955    
Krum Gustav   23. 5. 1924    
Krupauer Martin   18. 2. 1960    
Krupička Václav   15. 10. 1890    
Kruspersky Fritz   28. 12. 1911    
Krybus Zdeněk   21. 8. 1923    
Kryml Pavel   12. 4. 1953    
Kryštůfek Jiří   31. 3. 1932    
Křemenáková Jana   1986    
Křivánek Jiří   19. 3. 1976    
Křivka Jan   14. 7. 1892    
Křivová Pešková Petra   1988    
Křivská Anna   1929    
Křivý Tomáš   12. 9. 1982    
Kříž Bohumil   6. 2. 1912    
Kříž Milan   17. 4. 1945    
Kříž Kryz Pavel   10. 2. 1959    
Křížek Jan   31. 7. 1919    
Křížek Jan   7. 1. 1887    
Křížek Václav   2. 9. 1937    
Křížová Brýdová Eva   20. 12. 1929    
Kuba Ladislav   26. 7. 1964    
Kuba Ludvík   16. 4. 1863    
Kuba Vilém   26. 5. 1905    
Kubánek Zbyněk   28. 6. 1947    
Kubát Antonín   27. 8. 1885    
Kubátová Kateřina   10. 1. 1958    
Kubelka Tomáš   1993    
Kubelová Lenka   1984    
Kubíček Emil   6. 2. 1898    
Kubíček Josef   13. 3. 1890    
Kubíček Martin   21. 3. 1981    
Kubička Jaroslav   20. 12. 1930    
Kubička Roman   25. 12. 1948    
Kubíčková Jarmila   29. 12. 1939    
Kubíčková Markéta        
Kubík David   15. 6. 1980    
Kubík Jiří   10. 4. 1942    
Kubík Tomáš   15. 10. 1977    
Kubíková Natálie   18. 11. 1996    
Kubín Jaroslav   17. 2. 1886    
Kubín (Coubine) Otakar   22. 10. 1883    
Kubínová Jiřina   15. 2. 1931    
Kubiszová Milena   24. 2. 1979    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kubová Hývnarová Ivana   29. 11. 1961    
Kučera Emanuel   21. 3. 1799    
Kučera Hanna   1996    
Kučera Jaroslav   27. 2. 1947    
Kučera Jaroslav   11. 7. 1905    
Kučera Jiří   29. 6. 1974    
Kučera Pavel   8. 11. 1984    
Kučera Rudolf   1. 1. 1884    
Kučera Václav   22. 10. 1903    
Kučera Vratislav   14. 1. 1948    
Kučerová Kateřina   1989    
Kudělka Josef   23. 3. 1911    
Kudláček Jan   3. 9. 1928    
Kudláčková Tereza   1989    
Kudrnáč Antonín   12. 12. 1924    
Kudrnáč Filip   25. 3. 1975    
Kühn Lukáš   1984    
Kühnel Vincenc   1805    
Kuchař Antonín   13. 12. 1919    
Kuchtová Kateřina        
Kuklan Dan   29. 5. 1938    
Kuklíková Hana        
Kuklová Linda        
Kulda Antonín   22. 9. 1921    
Kulich Ján   31. 12. 1930    
Kulina Marija   1989    
Kulišťák Tomáš   29. 3. 1977    
Kulišťáková Patricie   17. 9. 1970    
Kumpošt Jindřich   13. 7. 1891    
Kumprecht Jaroslav   25. 11. 1908    
Kumprechtová Šárka   22. 6. 1983    
Kumstátová Alžběta   24. 11. 1978    
Kunc Karel   30. 3. 1987    
Kunc Milan   27. 11. 1944    
Kundera Rudolf   9. 3. 1911    
Kunec Robert   1978    
Kuneš Karel   12. 12. 1920    
Kuneš Michelle   1974    
Kunz Alois   1880    
Kupčíková Alena   22. 10. 1976    
Kupka František   23. 9. 1871    
Kurandová Jaroslava   15. 3. 1936    
Kurčík Miro        
Kurčíková Radka   1970    
Kurečka Tomáš   26. 9. 1994    
Kuriš Martin   30. 10. 1973    
Kůrka Filip   1993    
Kurková Dominika   18. 10. 1976    
Kurková Hana   19. 3. 1979    
Kuruczová Beata   15. 11. 1990    
Kuřil Vlastimil   6. 12. 1893    
Kuťáková Pamela   3. 2. 1991    
Kutálek Jan   20. 7. 1917    
Kuthan Petr   25. 5. 1945    
Kutíková Nikol   1991    
Kutra Jan   23. 2. 1951    
Kutra Radoslav   13. 3. 1925    
Kuttelvašerová Stuchelová Věra   23. 5. 1973    
Kvasnička Ilja   14. 8. 1921    
Kwiatkowska Magdalena   11. 3. 1978    
Kynclová Markéta   29. 10. 1977    
Kypasová Radka        
Kypastová Müllerová Radka   7. 1. 1974    
Kyrych Martin   1985    
Kysela František   4. 9. 1881    
Kyšková Barbora   2. 5. 1954    
Kyšková Eva   7. 9. 1930    
Kytner Pavel        
Kývala Jiří   25. 9. 1975    
Kyzlink Dalibor   11. 7. 1950    
Labuda Radim   13. 3. 1976    
Lacina Petr   1988    
Lacinová Jílková Sylva   6. 3. 1923    
Lacko Martin   8. 9. 1987    
Ladrová Marie   11. 9. 1981    
Lahoda Milan   3. 7. 1926    
Lahoda Tomáš   30. 4. 1954    
Lachman Adolf   22. 12. 1977    
Lachout Vlastislav (Vlastimil)   13. 2. 1935    
Lachout Zdeněk   8. 3. 1982    
Lai Chun        
Lakosil Jaromír   9. 2. 1923    
Lalák Ivan   1962    
Lamačová Čánská Petra   27. 5. 1983    
Lanč Jan        
Landa David        
Landa Veronika   20. 6. 1979    
Lang Dominik   1. 8. 1980    
Lang Miloš   10. 3. 1944    
Lange Adolf   3. 4. 1950    
Langenberger Alois   17. 4. 1898    
Langer Karel   16. 1. 1878    
Langová Anna   3. 2. 1995    
Láníková Kristina   1988    
Lapáček Ladislav   22. 6. 1920    
Lasák Oldřich   19. 12. 1884    
Láska Miloš   30. 1. 1917    
Lászlová Katarína   28. 8. 1983    
Laška Pavel   10. 1. 1907    
Laštovička Jiří   17. 1. 1938    
Lašťovka Václav   1857    
Laštůvka Ondřej   9. 3. 1969    
Látal Jiří   6. 4. 1949    
Látalová Vendula   30. 9. 1946    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lauda Ladislav   3. 8. 1889    
Lauda Richard   3. 1. 1873    
Laufberger Ferdinand   16. 2. 1829    
Lauterkranc Jiří   13. 11. 1979    
Lavička Jiří   5. 1. 1928    
Lavríková Ľubomíra   1980    
Lazarov Martin   20. 11. 1983    
Lažanský Vlastimil   22. 11. 1903    
Lebduška Václav   4. 6. 1891    
Lebeda Antonín   8. 5. 1887    
Lebeda Otakar   8. 5. 1877    
Lédlová Baštýřová Andrea   1990    
Leger Rudolf   7. 9. 1894    
Lehký M.   20. 8. 1899    
Lehmann František   12. 9. 1905    
Lehocký Julius   25. 9. 1917    
Lehotská Eugénia   24. 9. 1943    
Lehotský Eugen   3. 8. 1909    
Lechleitner Hynek (Ignác)   27. 4. 1827    
Lechleitner Josef   6. 10. 1836    
Leitner Jan   18. 10. 1900    
Lelláková Petra   1985    
Lenhart Karel   24. 1. 1904    
Leontovyčová Marie   17. 3. 1927    
Lepgé Bedřich   2. 5. 1854    
Lepié Ferdinand   8. 6. 1824    
Lepík Karel   25. 12. 1940    
Lepilová Markéta   1963    
Lepš František   30. 8. 1864    
Lepší Barbora   1995    
Lerch Jan   1804    
Lerch Josef   6. 11. 1793    
Lerch Karel   30. 6. 1913    
Lerch Lev   13. 8. 1856    
Lerch Miroslav   2. 11. 1921    
Lesák František   2. 8. 1943    
Leták František   30. 12. 1949    
Leták Jiří   24. 3. 1954    
Letnianský Jaroslav   10. 3. 1885    
Lev Jan   19. 2. 1874    
Levý Antonín   29. 3. 1845    
Levý Antonín   6. 2. 1892    
Lexa Josef   3. 1. 1787    
Lexa Quido   7. 12. 1895    
Lexa Rudolf   15. 11. 1915    
Lhota Albín   16. 12. 1847    
Lhota Antonín   2. 1. 1812    
Lhota Jan   10. 9. 1923    
Lhota Jiří   1. 4. 1970    
Lhota Josef   12. 3. 1895    
Lhota Josef   14. 1. 1799    
Lhoták Antonín   1. 3. 1897    
Lhotková Jarmila   29. 7. 1912    
Líbal František   7. 8. 1896    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Liebich František   1778    
Lieblová Jana   20. 6. 1944    
Liebscher Adolf   11. 3. 1857    
Liehm Antonín   25. 1. 1817    
Liesler Lukáš   14. 7. 1949    
Limbourg Laura   21. 8. 1996    
Linart Vojtěch   1987    
Lindovský Jiří   25. 4. 1948    
Linhart Josef   11. 3. 1871    
Linhart Zbyněk   6. 5. 1981    
Linn František   24. 11. 1802    
Lipavský Jakub   2. 11. 1976    
Lipavský Matěj   12. 5. 1985    
Lipenská Jarmila   15. 3. 1917    
Lipenský Bedřich   18. 11. 1910    
Lipovský Ladislav   9. 6. 1925    
Lipovský Ondřej   29. 7. 1975    
Lír Josef   15. 11. 1881    
Lisek Josef   27. 9. 1923    
Liskovcová Milena   18. 3. 1980    
Liška Emanuel   19. 4. 1852    
Liška František   22. 12. 1826    
Liška Jaroslav   20. 9. 1893    
Liška Josef   1827    
Liška Matěj   1998    
Líška Adam   1992    
Lišková Linda   6. 4. 1924    
Lišková Tereza   1995    
Litvan Václav   3. 12. 1983    
Lode Eduard   10. 6. 1874    
Lodr Karel   27. 9. 1917    
Lohr Stanislav   13. 11. 1881    
Lochovská Jana   9. 3. 1958    
Lokvenc Jan   10. 5. 1819    
Lokvenc Václav   12. 1. 1930    
Lolek Stanislav   13. 11. 1873    
Lomnická Petra   1987    
Lonek Bohumil   3. 6. 1903    
Longen-Pittermann Emil   29. 7. 1885    
Lorek Pavel   11. 10. 1929    
Lorenc Jaroslav   1. 7. 1898    
Lorenc Miroslav   9. 6. 1896    
Lorenz František   20. 5. 1825    
Lörinczová Zuzana   19. 2. 1954    
Lošák Ivan   24. 2. 1913    
Lošáková Marie   4. 2. 1959    
Loudová Jiřina   3. 10. 1928    
Loukota Josef   28. 6. 1879    
Loukotka František   16. 1. 1883    
Loyka Ferdinand        
Ložková Blažena   25. 3. 1894    
Lubič Martin   3. 5. 1962    
Lubojacký Josef   16. 11. 1887    
Lubojacký Stanislav   15. 12. 1961    
Ludmila Marek   27. 11. 1964    
Luffer Pavel   15. 7. 1955    
Lukáš Dalibor   5. 2. 1944    
Lukášek Alois   12. 10. 1911    
Lukavec František   29. 1. 1918    
Lukavský Antonín   25. 5. 1924    
Lukavský Jaroslav   11. 3. 1924    
Lukavský Marek   26. 7. 1964    
Lukeš Rudolf   20. 4. 1923    
Lukešová Jana   10. 11. 1959    
Lukešová Jaroslava   3. 3. 1920    
Lumenda Matěj   3. 4. 1775    
Luňáček Josef   6. 12. 1899    
Luňák Josef   9. 11. 1923    
Luptáková Malénková Zuzana   3. 8. 1982    
Lusk Jiří   27. 3. 1902    
Lustigová Adéla   11. 6. 1989    
Lušovský Oldřich   29. 6. 1925    
Luttich von Luttichheim Edvard   25. 11. 1844    
Lysáček Petr   8. 2. 1961    
Macák Alois        
Macešková Ludmila   22. 3. 1898    
Macešková Schnablová Marie   4. 7. 1895    
Macke Radek   11. 8. 1975    
Macko Ján   1969    
Macko Miroslav   4. 9. 1953    
Macků Evžen   3. 8. 1932    
Macoun Gustav   18. 12. 1892    
Mádle František   11. 2. 1892    
Mádlo Jiří   13. 3. 1934    
Magrot Artur   18. 5. 1985    
Mahelka Jindřich   15. 7. 1919    
Mahrla Karel   17. 5. 1911    
Mach Jiří   8. 4. 1947    
Mach Josef   9. 11. 1899    
Mach Václav   15. 2. 1882    
Mácha Jan   16. 9. 1926    
Mácha Svatopluk   29. 4. 1895    
Macháček Josef   1800    
Macháček Matěj   21. 2. 1992    
Machačová Dominika   12. 9. 1953    
Máchal Svatopluk   29. 4. 1895    
Machala František   13. 6. 1910    
Machalínek Jan   3. 3. 1944    
Machalová Eva   3. 6. 1982    
Macháň Lubomír   9. 8. 1952    
Machourek Antonín   30. 10. 1913    
Machýčková Renata   27. 4. 1988    
Mach-Žižka Vojtěch   1987    
Mainer Martin   31. 10. 1959    
Mainerová Marie   1990    
Maixner Karel   4. 11. 1840    
Maixner Miloš        
Maixner Petr   13. 3. 1831    
Maixner Zdeněk   28. 7. 1957    
Maj Eduard   24. 2. 1866    
Majer Antonín   1. 2. 1882    
Majer Ludvík   31. 12. 1925    
Majerník Cyprian   24. 11. 1909    
Majerský Ladislav   11. 3. 1900    
Majzner Zdeněk   31. 1. 1932    
Makarenko Aleš   1. 4. 1977    
Makeš František   9. 12. 1931    
Makovcová Klára   9. 1. 1979    
Makovec Ludvík        
Makovský Josef        
Makovský Vincenc   3. 6. 1900    
Malaník Vojtěch   2. 4. 1954    
Maleček Josef   10. 8. 1890    
Málek Antonín   28. 8. 1937    
Málek Štěpán   24. 11. 1966    
Maleš Miha   6. 1. 1903    
Maleš Michal   8. 3. 1905    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Malík Jiří   24. 11. 1954    
Malina Josef   10. 9. 1857    
Malina Miloš   14. 10. 1904    
Malina Miroslav   25. 4. 1956    
Malina Petr   25. 2. 1976    
Malínský Jaroslav   12. 5. 1897    
Mališová Barbora   31. 8. 1971    
Málková Kristina   20. 12. 1983    
Maloch Jan   11. 6. 1825    
Málová Silvia   20. 6. 1979    
Malucha David   15. 11. 1974    
Malý Jan   2. 6. 1898    
Malý Jiří   9. 2. 1929    
Malý Jiří   27. 3. 1951    
Malý Martin   1992    
Malý Pavel   29. 6. 1882    
Malý Stanislav   3. 6. 1947    
Malý Václav   19. 2. 1874    
Malýpetr Josef   1864    
Mamula-Jelínek Miloš   26. 4. 1978    
Mančuška Ján   7. 4. 1972    
Mandel Cyril   23. 10. 1873    
Mandel Jiří   23. 4. 1923    
Mandel Jiří   5. 8. 1886    
Mandelík Václav   11. 6. 1976    
Mandelová Olga   6. 1. 1926    
Mandičová Jelena   26. 9. 1902    
Mandl Josef   18. 3. 1874    
Mandler Arnošt   16. 4. 1886    
Mandlerová Gerda   7. 6. 1918    
Mánes Antonín   3. 11. 1784    
Mánes Josef   12. 5. 1820    
Mánes Quido   17. 7. 1828    
Mang Vincenc   1801    
Mansfeld Pavel   1. 5. 1950    
Mansfeldová Eva   1. 5. 1950    
Mára Antonín   22. 6. 1877    
Mára Jaromír   9. 6. 1891    
Mára Václav   17. 5. 1842    
Mareček Bohumil   15. 12. 1884    
Marečková Malinová Petra   5. 2. 1975    
Marek František   26. 11. 1899    
Marek Hugo        
Marek Jiří   16. 1. 1914    
Marek Jiří   1991    
Marek Josef   12. 11. 1963    
Marek Josef   21. 7. 1883    
Marek Josef   17. 1. 1889    
Marek Josef   2. 5. 1913    
Marek Matouš   5. 10. 1980    
Marek Michal        
Marek Vladimír   29. 4. 1890    
Marenčák Milan   10. 7. 1932    
Marešová Milada   16. 11. 1901    
Markovský Václav   1789    
Markup Václav   10. 9. 1904    
Marold Luděk   7. 6. 1865    
Marschal Miloslav   15. 2. 1947    
Marschalová Zdeňka   17. 11. 1951    
Maršal Vladimír   21. 10. 1907    
Maršálek Josef   1851    
Martan Martin   10. 5. 1962    
Martin Jiří   29. 4. 1915    
Martinák Jindřich   19. 4. 1954    
Martinák Tomáš   7. 10. 1979    
Martinček Dušan   14. 10. 1910    
Martinec Hynek   12. 11. 1980    
Martinec Milan   29. 6. 1942    
Martínek Ladislav   26. 6. 1926    
Martínek Pravoš   3. 4. 1912    
Martinka Adalbert (Vojtěch)   19. 8. 1875    
Martínková Součková Anežka   23. 3. 1984    
Martsynyuk Oleksandr   1993    
Marvánek Otakar   28. 3. 1884    
Mařák Julius   29. 3. 1832    
Mařák Otakar   5. 1. 1872    
Mařan Jaroslav   7. 9. 1923    
Mařatka Josef   22. 5. 1874    
Mařenec Miroslav   12. 8. 1963    
Mařík Vladimír        
Masák Jaroslav   25. 4. 1899    
Masaryk Herbert   1. 5. 1880    
Masaříková Barbora   16. 11. 1990    
Maschke Rudolf   25. 11. 1909    
Máslo František   7. 3. 1792    
Máslo Max   1994    
Máslo Vít   16. 2. 1964    
Mašek Florian   1835    
Mašek František   15. 7. 1790    
Mašek Jaroslav   4. 1. 1891    
Mašek Karel   1. 9. 1865    
Mašek Karel   4. 11. 1883    
Mašek Karel        
Mašek Václav   28. 2. 1893    
Mašek Václav   30. 7. 1983    
Mašín Tomáš   22. 2. 1965    
Maštrlová Barbora   18. 2. 1985    
Matas Václav   8. 5. 1913    
Matasová Adéla   26. 7. 1940    
Matějček Karel   12. 12. 1954    
Matějíček Bohumil   9. 6. 1925    
Matějíček František   15. 3. 1915    
Matějíček Jiří   27. 8. 1958    
Matějíček Václav   4. 6. 1941    
Matejka Peter   26. 6. 1913    
Matějka Josef   18. 2. 1881    
Matějovská Fišárková Božena   28. 7. 1903    
Matějů Jiří   17. 6. 1960    
Matějů Josef   9. 2. 1891    
Materna Václav   6. 9. 1888    
Mathauser Jaroslav   17. 9. 1881    
Mathauser Josef   14. 7. 1846    
Mathauser Julius   1857    
Mathé Ján   14. 6. 1922    
Mather Rudolf   25. 1. 1891    
Mathisen George   6. 3. 1936    
Matoušek František   26. 10. 1967    
Matoušek František   12. 5. 1901    
Matoušek František   2. 11. 1874    
Matoušek František   24. 7. 1907    
Matoušek Ota   3. 12. 1890    
Matoušová Helena   21. 5. 1928    
Matuška (Masker) Jakub   29. 10. 1981    
Matyáš Zdeněk   8. 8. 1945    
Matýsek Jan   8. 4. 1994    
Mauder Josef   1. 12. 1854    
Mauermann Karel   9. 1. 1894    
Maulini František   10. 11. 1816    
Maulini ml. Dominik   20. 11. 1830    
Maur Pavel   28. 9. 1914    
Mautnerová Eva   30. 1. 1957    
Max Emanuel   19. 10. 1810    
Max František   16. 11. 1895    
Max Gabriel von   23. 8. 1840    
Max Josef   16. 1. 1804    
May Karel   1791    
May Karl   16. 1. 1901    
Mayer Jaroslav   18. 4. 1956    
Mayerl Johann   28. 8. 1884    
Mayerová Barbora   4. 9. 1982    
Mayne Jessica   15. 5. 1982    
Mazuch Rudolf   29. 8. 1891    
McKinnon Graeme   13. 4. 1981    
Med Milan   21. 8. 1930    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Medková Eva   13. 11. 1955    
Meduna Čeňek   1. 8. 1887    
Meduna Marek   18. 12. 1973    
Medunová Anežka   25. 9. 1909    
Medvecká Mária   11. 10. 1914    
Medveďová Zuzka   5. 10. 1897    
Mehl Jan   19. 5. 1912    
Meinhard Bedřich(Fritz)   11. 3. 1910    
Mejstřík Jaroslav   1. 7. 1930    
Mejstříková Petra   4. 6. 1979    
Melichar Jan   17. 5. 1904    
Melichárek Jaroslav   10. 2. 1910    
Melicharová Věra   13. 5. 1928    
Melišková Jana   7. 1. 1942    
Melka Čeněk   10. 1. 1834    
Melka Jaroslav   12. 9. 1895    
Melková Ondrušová Ludmila   22. 4. 1897    
Melkusová Lenka   21. 7. 1978    
Melkusová Markéta   13. 8. 1979    
Menclová Vavroušková Dobroslava   2. 1. 1904    
Menčík Břetislav   17. 5. 1883    
Menčík Josef        
Mensa Heřman   12. 1. 1926    
Merc František   14. 1. 1877    
Mergental Zdeněk   30. 9. 1981    
Merhautová Věra   23. 2. 1921    
Merta Jan   4. 12. 1952    
Merta Vladimír   16. 5. 1957    
Mertlík Josef   17. 11. 1905    
Messiereur Filip        
Messiereurová Daniela   30. 7. 1966    
Mestek Ondřej   1990    
Meszáros Daniel        
Měšťánek Tomáš   20. 4. 1951    
Metzner František   4. 12. 1880    
Mezerová Klára   17. 12. 1928    
Mézl Zdeněk   31. 10. 1934    
Mézlová Magdaléna   29. 10. 1977    
Míča Vojtěch   11. 1. 1966    
Mička František   1. 9. 1892    
Míčko Vladimír   27. 11. 1941    
Mičková Eva   29. 6. 1978    
Míčková Eva   24. 6. 1946    
Míčková Jana   10. 10. 1940    
Miffek Lukáš   17. 3. 1978    
Michajlov Pavel   11. 7. 1930    
Michal Rastislav   9. 6. 1936    
Michal Vojtěch   29. 4. 1900    
Michálek Jan   24. 10. 1915    
Michálek Jan   1. 12. 1876    
Michálek Jiří   18. 5. 1926    
Michalik Rudolf   14. 1. 1901    
Michalko Štefan   27. 4. 1972    
Michálková Jana   9. 3. 1966    
Michalowska Martínková Agnieszka   8. 9. 1957    
Michalská Vanda   1995    
Michl Ferdinand   6. 12. 1877    
Michl František   21. 11. 1901    
Michl Josef   22. 9. 1899    
Michna Jan   4. 1. 1876    
Míka Pavel   15. 6. 1952    
Mikan Bedřich   18. 2. 1896    
Mikel Kamil   30. 10. 1964    
Mikelka Jan   23. 5. 1890    
Mikeska Jiří   3. 3. 1959    
Mikesková Karolína   1990    
Mikešová Telecká Šárka   7. 8. 1984    
Miklica Jan   1985    
Mikoláš Karel   5. 5. 1939    
Mikolášková Linda   18. 10. 1984    
Mikolášová Petra   1988    
Mikovíny Albert   19. 9. 1955    
Miksch Gustav   16. 8. 1856    
Mikš Adolf   23. 12. 1864    
Mikšíček Jaroslav   14. 12. 1894    
Mikšík Jan   1988    
Mikuláštík Milan   28. 7. 1975    
Mikule Jan   17. 6. 1873    
Mikulka Jan   4. 4. 1980    
Mikyska Stanislav   7. 10. 1941    
Miláček Jiří   4. 4. 1977    
Mildorfová Michaela   1989    
Milén Eduard   18. 3. 1891    
Milerová Lenka   1990    
Milerská Monika   30. 4. 1956    
Milgrom Mia        
Miljan Niko   7. 3. 1891    
Miller Vlastimil   8. 6. 1907    
Milovský Karel        
Minář Karel   11. 1. 1901    
Minář Ondřej   15. 10. 1990    
Minařík Jan   15. 12. 1862    
Minařík Ladislav   9. 4. 1945    
Minářů Jakub   4. 8. 1984    
Misař Václav   28. 12. 1984    
Misiarzová Tereza   1995    
Místecký Josef   6. 7. 1891    
Míša Oldřich   23. 2. 1924    
Míšek Luděk   10. 11. 1976    
Miškovský Karel        
Míšová Čílová Bohumíra   21. 4. 1932    
Mitášová Karolína   13. 4. 1959    
Mitrovský Milan   1. 7. 1875    
Mitura Tomáš   1988    
Mladovsky Jan   30. 9. 1946    
Mlíka Josef   5. 2. 1909    
Mlynárčik Alex   14. 10. 1934    
Modráček Jindřich   28. 12. 1943    
Moješčík David   25. 7. 1974    
Mojžíš Jiří   17. 5. 1943    
Mojžíš Josef   1854    
Mojžíšová Natalie   16. 9. 1952    
Mokrý František   8. 4. 1892    
Molatová Veronika   22. 1. 1984    
Molčanová Mária   17. 1. 1961    
Mölder Erich        
Molík František   3. 12. 1894    
Molín Štěpán   7. 6. 1980    
Molitor Otto   2. 4. 1889    
Molnár Karol   5. 1. 1903    
Molová Marie   5. 8. 1948    
Mootz Maxmilián        
Morák Josef   10. 1. 1831    
Moravcová Alena   11. 7. 1950    
Moravec Aleš   6. 12. 1946    
Moravec Alois   5. 1. 1899    
Moravec Jan   20. 6. 1956    
Moravec Jan   15. 1. 1975    
Moravec Jaroslav   8. 2. 1930    
Moravec Michal   22. 2. 1951    
Moravec Miroslav   14. 8. 1923    
Moravec Otakar   5. 11. 1903    
Moravec Tomáš   7. 3. 1950    
Moravec Tomáš   30. 3. 1985    
Moravec Vojtěch   10. 4. 1904    
Morcinek Roman   17. 4. 1976    
Morová Kropáčová Dagmar   22. 10. 1990    
Moser Emil   16. 5. 1826    
Motejzík Petr   1974    
Motoška Frico   30. 11. 1891    
Motyčka Michal   18. 3. 1974    
Moučková Anastázie   5. 12. 1907    
Moudrá Miloslava   20. 2. 1920    
Moudrý Antonín   7. 5. 1892    
Moucha Ivan   15. 6. 1938    
Moyzes Tamara   27. 3. 1975    
Mráčková Markéta   12. 12. 1985    
Mravec Dušan   15. 12. 1980    
Mráz Jan   11. 8. 1983    
Mráz Petr   4. 12. 1948    
Mráz Vladimír   9. 8. 1904    
Mrázková Dita   1987    
Mrázková Ivana   14. 5. 1995    
Mrkva Martin   1989    
Mrkvička Jan   23. 4. 1856    
Mrkvička Otakar   19. 12. 1898    
Mrňák Ignác   22. 5. 1809    
Mrňák Josef   1795    
Mrština Radek   1990    
Mücková Helena   12. 11. 1951    
Mucska (2046) Jan   23. 6. 1978    
Mudroch Bedřich   11. 8. 1898    
Mudroch Ján   28. 3. 1909    
Mudrochová Olga   19. 6. 1944    
Mudruňka Čestmír   9. 9. 1935    
Mudruňka Vít   25. 9. 1971    
Mühlbauer Pavel   8. 6. 1949    
Mühlstein Ernst   11. 6. 1893    
Muchová Iveta   1988    
Mulač Martin   9. 3. 1988    
Müller Aleš   14. 2. 1964    
Müller Erwin   1. 4. 1893    
Müller Karel   12. 12. 1899    
Müller Moritz   11. 1. 1887    
Multrus Josef   12. 3. 1898    
Münsterová Petra   8. 3. 1977    
Münzberger Bedřich   1846    
Múranica Ivan   16. 4. 1947    
Muršec Vjekoslav        
Musil Čeněk   5. 3. 1889    
Musil Leopold   2. 9. 1921    
Mušková Daniela   1986    
Muzika František   26. 6. 1900    
Mužík Vilém   15. 11. 1902    
Mužíková Eva   28. 3. 1941    
Myslbek Josef   20. 6. 1848    
Myslbek Karel   24. 7. 1874    
Myslikovjan Karel   27. 1. 1911    
Myslikovjanová Barbora   22. 12. 1989    
Myslivcová Markéta   1992    
Myslivec František   30. 12. 1890    
Myszak Jiří   2. 3. 1925    
Mžyk Josef   2. 2. 1944    
Načeradský Jiří   9. 9. 1939    
Nádherný Emanuel   23. 11. 1866    
Nadorp Franz   23. 6. 1794    
Nádvorníková Eva   18. 5. 1980    
Nagypál Michal   1992    
Náhlík Jiří   24. 4. 1930    
Náhlovský Richard   22. 5. 1957    
Najdenov Bogdan   27. 7. 1937    
Najdenova Rumjana   18. 9. 1943    
Nálepa Josef   16. 1. 1936    
Narankhuu Batmanlai   1994    
Nasadil Pavel   2. 1. 1975    
Naske František   2. 6. 1884    
Natus-Šalamounová Eva   27. 6. 1934    
Nauman Arno   12. 7. 1887    
Navara Milan   9. 6. 1960    
Navarová Konopásková Zdeňka   10. 10. 1901    
Návrat Ivo   4. 5. 1976    
Návrat Václav   27. 9. 1962    
Navrátil Antonín   19. 8. 1829    
Navrátil František   19. 4. 1932    
Navrátil Josef   17. 2. 1798    
Navrátil Vladimír   29. 3. 1907    
Navrátilová Petra   12. 3. 1986    
Nebeská Olga   3. 5. 1908    
Nebeská Olga        
Neborová Anna   1. 9. 1968    
Neckář Jan   25. 6. 1926    
Nečas Emil   8. 12. 1892    
Nečásková Milena   23. 5. 1953    
Nedvěd František   13. 9. 1919    
Nedvídek Lumír   24. 10. 1920    
Nechleba Vratislav   17. 6. 1885    
Nejdl Slavoj   6. 6. 1929    
Nejedlý Jaroslav   17. 11. 1896    
Nejedlý Karel   8. 7. 1873    
Nejtek Václav   23. 9. 1899    
Nemastil Zdeněk   8. 2. 1879    
Němcová Jaromíra   17. 3. 1959    
Němcová Vanda   14. 11. 1966    
Nemčík Július   12. 11. 1909    
Nemec Jozef   24. 2. 1933    
Němec Karel   18. 5. 1946    
Němec Karel   25. 10. 1879    
Němec Martin   16. 6. 1957    
Němec Martin   7. 1. 1957    
Němec Tomáš   30. 4. 1986    
Němeček Heřman   18. 1. 1877    
Němeček Vojtěch   9. 9. 1922    
Němeček Zdeněk   16. 11. 1931    
Němejc Augustin   15. 3. 1861    
Nemes Endre   10. 11. 1909    
Nepomucký Karel        
Nepraš Jakub   6. 3. 1981    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Nerad Vojtěch   1989    
Nesázal Michal   23. 6. 1963    
Nesázalová Lenka   6. 10. 1964    
Nesnídalová Jitka   8. 9. 1983    
Nesselmann Ladislav   12. 7. 1929    
Nestler Richard   23. 7. 1981    
Nesvadbová Josefína   1988    
Netík Rudolf   16. 2. 1966    
Netolická Karolína   21. 8. 1993    
Netopil Přemysl   16. 3. 1920    
Neubert Miroslav   15. 5. 1883    
Neudert Otto   16. 6. 1906    
Neufusová Miroslava        
Neumann Emanuel   1873    
Neumanová Veronika   14. 2. 1985    
Neuschul Ernest   17. 5. 1895    
Neuwirt Vladimír   2. 10. 1945    
Nevan Eugen   18. 1. 1914    
Nikel Leopold   1951    
Nikitinová Alice   15. 3. 1979    
Nikl František   20. 1. 1935    
Nikl Petr   8. 2. 1960    
Nikolai Nikola   11. 6. 1992    
Nikolaiová Nikola   11. 6. 1992    
Nikolská Scarlet   9. 7. 1949    
Nízký Filip   24. 5. 1972    
Nižňanský Peter   7. 7. 1956    
Nord Karel   14. 11. 1806    
Nosek Boris   2. 2. 1962    
Nosek Ivan   1941    
Nosek Michael   14. 3. 1990    
Nováčková Zuzana   16. 10. 1945    
Novák Ada   12. 2. 1912    
Novák Aleš   21. 12. 1979    
Novák Alois   8. 8. 1919    
Novák František   1977    
Novák Gaspar        
Novák Jaroslav   16. 2. 1914    
Novák Jaroslav   3. 8. 1887    
Novák Jiří   6. 11. 1922    
Novák Jiří   11. 2. 1942    
Novák Jiří   13. 3. 1912    
Novák Josef   1861    
Novák Karel   23. 7. 1915    
Novák Ladislav   17. 3. 1908    
Novák Ladislav   7. 10. 1865    
Novák Pavel   19. 11. 1962    
Novák Petr   4. 5. 1957    
Novák Radim        
Novák Robert   1. 7. 1969    
Novák Rostislav   27. 11. 1942    
Novák Václav   19. 10. 1901    
Novák Vladimír   30. 4. 1947    
Novák Houdek Jiří   12. 7. 1934    
Nováková Blanka   28. 3. 1985    
Nováková Hana   13. 8. 1917    
Nováková Hana   23. 8. 1983    
Nováková Magdalena   13. 4. 1983    
Nováková Marie   7. 10. 1912    
Nováková Martina   1986    
Nováková Brázdová Věra   17. 1. 1928    
Novickas Audrius   1968    
Novobílská Eva   17. 12. 1948    
Novosad Jiří   18. 4. 1949    
Novotná Alena   5. 7. 1946    
Novotná Johana   1994    
Novotná Kateřina   25. 2. 1973    
Novotná Kateřina        
Novotná Libuše   22. 2. 1906    
Novotná Lucie   30. 5. 1972    
Novotný Albin   6. 12. 1909    
Novotný Bedřich   1. 7. 1935    
Novotný Filip   25. 2. 1970    
Novotný Jan   27. 2. 1947    
Novotný Jan   21. 12. 1975    
Novotný Jaromír   30. 11. 1974    
Novotný Jiří   25. 1. 1943    
Novotný Ondřej        
Novotný Petr   15. 1. 1945    
Novotný Rudolf   23. 11. 1924    
Novotný Tomáš   2. 7. 1954    
Novotný Vít   3. 4. 1974    
Novotný Vojtěch   30. 6. 1890    
Novotný Zbyněk   16. 8. 1950    
Novotný Zdeněk   21. 6. 1901    
Novotný Micl Michal   20. 2. 1969    
Nový Josef   6. 1. 1885    
Nowak Willi   3. 10. 1886    
Nowak-Njechorński Měrčin (Martin)   13. 6. 1900    
Nožička František   7. 9. 1888    
Nykl Antonín   25. 10. 1914    
Nyklová Věra   3. 11. 1953    
Oberthor Karel   15. 7. 1921    
Obranský Tomáš   23. 11. 1956    
Obrátil Milan   19. 6. 1929    
Obrovský Bohdan   11. 11. 1925    
Obrovský Jakub   23. 12. 1882    
Obšil Jan   25. 12. 1908    
Ocásková Hedvika        
Odehnal Antonín   15. 4. 1931    
Ogoun Aleš   3. 1. 1954    
Ohnari Tets   30. 6. 1980    
Ochmanová Renáta   22. 8. 1979    
Okamura Osamu   1973    
Oleríny Veronika   21. 1. 1960    
Olexa Josef   15. 8. 1901    
Oliva František   22. 9. 1970    
Oliva Oldřich   17. 3. 1918    
Oliva Ondřej   25. 5. 1982    
Oliva Otmar   19. 2. 1952    
Oliva Viktor   24. 4. 1861    
Oliva Viktor   22. 11. 1898    
Olmer Jindřich   30. 11. 1886    
Olszewska-Borys Ewa   6. 10. 1927    
Olšanský Klement   1. 7. 1909    
Omelčenko Petro   3. 10. 1894    
Omelčenková Žofie   21. 8. 1903    
Ondráček Raimund   13. 6. 1913    
Ondrúšek František   4. 3. 1861    
Ondrušková Kateřina   6. 5. 1991    
Opatrný Karel   1. 8. 1881    
Opitz Ferdinand   24. 1. 1885    
Oplatková Petra   1979    
Oplištil Josef   25. 11. 1979    
Oplt Oldřich   25. 10. 1919    
Opltová Kateřina   8. 12. 1957    
Oppenheimer Max   1. 7. 1885    
Oravec Samo   27. 9. 1894    
Orlická Bronislava   1989    
Ormandík (Mišo Ormos) Michal   1991    
O'Rourke Ryan   19. 6. 1982    
Ostaškin Nikolaj   17. 8. 1900    
Otáhal Karel   19. 1. 1901    
Otava Jan   30. 4. 1950    
Otmar Vladimír   1. 9. 1935    
Otoupal Tomáš   1992    
Otrubová Vítězslava        
Ouhel Ivan   18. 2. 1945    
Ouředník Václav   23. 5. 1875    
Ovčáčková Berenika   7. 2. 1964    
Ožibko Michal   17. 3. 1981    
Pacák Jan   26. 4. 1941    
Pacák Štefan   10. 2. 1959    
Pacík František   5. 2. 1927    
Pacovský Emil   25. 5. 1879    
Padevět Pavel   9. 10. 1956    
Padyšák Jan   6. 1. 1983    
Pafka Oskar   7. 12. 1897    
Pachmuch (Pachlová) Ladis   1986    
Palečková Veronika   25. 4. 1962    
Pálka Vojtěch   24. 8. 1986    
Pallavicini Pero        
Palme František   21. 11. 1808    
Palouš Josef   12. 2. 1888    
Palúch Robert   19. 4. 1985    
Panáček Adam   1993    
Pánek Karel   29. 7. 1926    
Pánek Miroslav   1963    
Pangrác Miroslav   16. 10. 1924    
Panuška Jaroslav   3. 3. 1872    
Papáček Josef   15. 2. 1821    
Pápay Dezider   19. 2. 1921    
Papoušek Jaroslav   12. 4. 1929    
Paroubková Jana   16. 4. 1940    
Pařízek František   27. 1. 1892    
Pařízek Rudolf   17. 10. 1886    
Pasálek Jan   11. 2. 1937    
Pastorková Urubová Marcela   5. 4. 1962    
Pastrňák Petr   17. 2. 1962    
Paša Bohumil   13. 4. 1901    
Pašek Jan   8. 4. 1891    
Paták Karel   27. 12. 1931    
Patera Martin        
Pätoprstá Melišková Elena   15. 9. 1960    
Patsch Ján   18. 12. 1977    
Patzak Josef   27. 6. 1879    
Paul Jan   31. 10. 1956    
Paumerová Libuše   9. 1. 1898    
Paur Jaroslav   25. 7. 1918    
Paurová Markéta   22. 2. 1945    
Paurová Nikola   1991    
Pavala Martin   10. 4. 1956    
Pávek František   1817    
Pavelec Josef        
Pavelka Antonín        
Pavelka Matěj        
Pavíček František   28. 11. 1776    
Pavlíček Josef   10. 3. 1925    
Pavlíčková Jarmila   14. 7. 1929    
Pavlíčková Petra   1976    
Pavlík Ondřej   5. 11. 1932    
Pavlík Petr   31. 1. 1945    
Pavlík Petr   31. 1. 1968    
Pavlík Václav   29. 6. 1901    
Pavlík Vít   10. 8. 1941    
Pavlíková Smiljanic Tereza   3. 4. 1964    
Pavlištík Petr   17. 1. 1943    
Pavlousek Pavel   23. 9. 1962    
Pawera Martin   3. 11. 1952    
Pawliczek Robert        
Pazdera Miroslav   22. 1. 1989    
Peca Jiří   30. 3. 1952    
Peca Josef   31. 10. 1923    
Pecina Pavel   24. 6. 1975    
Peč Oldřich   12. 9. 1922    
Pečinka Miloslav   30. 1. 1924    
Pečínka František   27. 12. 1869    
Pehrová J.        
Pech Adolf   20. 6. 1839    
Pech Stanislav   1989    
Pěchouček Michal   21. 2. 1973    
Pekárková Jiřina   7. 10. 1901    
Pelan Jaroslav   4. 4. 1907    
Pelc Antonín   16. 1. 1895    
Pelikán Julius   23. 2. 1887    
Pelikán Patrik   1987    
Pelikán Štefan   16. 2. 1935    
Pelikánová Alžběta   10. 2. 1904    
Pelikánová Denisa   12. 6. 1976    
Peňáz František   6. 7. 1912    
Penilo Pedro   23. 1. 1964    
Pepperstein Pavel   29. 5. 1966    
Perglerová Eliška   24. 4. 1987    
Perič Milan   22. 2. 1957    
Perman Karel   14. 7. 1912    
Pernicová Klára   5. 3. 1985    
Peroutka Alexander (Lexa)   1. 7. 1975    
Peroutka Bedřich   11. 4. 1880    
Peroutka Bohumil   19. 11. 1943    
Peroutková Michaela   20. 8. 1981    
Pervan Budimír        
Pešan Josef   8. 12. 1899    
Pešánek Zdeněk   12. 6. 1896    
Pešat David   19. 3. 1980    
Pešat Karel   1. 3. 1926    
Pešek Luděk   26. 4. 1919    
Pešek Viktor   23. 12. 1900    
Pešek Vladimír   12. 9. 1979    
Pešicová Jaroslava   30. 12. 1935    
Peška Bořek   1987    
Pešková Malvína   3. 12. 1987    
Pešková Martina   13. 2. 1980    
Peter Andrej   13. 12. 1912    
Peter Evžen        
Peterka František   26. 4. 1920    
Peterka Slavomír   1994    
Pětiletá Petra   3. 5. 1978    
Petr František   22. 11. 1884    
Petráš Pavol   11. 1. 1964    
Petrašovič František   9. 5. 1913    
Petrbok Jiří   28. 3. 1962    
Petrica Vasil   15. 1900    
Petríčková Andrea   20. 6. 1958    
Petrlík Ondřej   17. 8. 1989    
Petroš Otakar   8. 12. 1924    
Petrov Jan   31. 8. 1985    
Petrovan Bedřich   31. 12. 1908    
Petrů Michaela   13. 6. 1978    
Petryca Basilius   15. 5. 1900    
Petříček Radek   15. 12. 1978    
Petříčková Alena   5. 7. 1950    
Petřík Martin        
Pfalz Severin   10. 11. 1796    
Pfannstiel Arnošt        
Pfeiffer Jan   30. 4. 1984    
Pfeiffer Julius   21. 4. 1897    
Pfeiffer Ondřej   21. 11. 1978    
Pfeifferová Erika   28. 12. 1956    
Pfleger Petr   6. 2. 1950    
Pham Minh   1996    
Pchálek Ondřej   1990    
Pchálek Theodor   7. 12. 1904    
Piaskovský Konstantin   19. 4. 1893    
Picek Antonín   26. 10. 1861    
Picek Stanislav   2. 7. 1945    
Picková Hana   20. 3. 1918    
Pietsch Jost   12. 12. 1896    
Pícha Bohumil   19. 9. 1895    
Píchal Ivan   21. 9. 1959    
Pichl Jan   14. 1. 1935    
Pilař Radek   21. 4. 1931    
Pilařová Kverková Libuše   8. 7. 1928    
Pinkas Petr   16. 1. 1976    
Pinkas Soběslav   7. 10. 1827    
Pirner Maxmilián   13. 2. 1854    
Písařík Petr   21. 11. 1968    
Piskač Bedřich   8. 5. 1898    
Pisklák Libor   18. 1. 1962    
Pistorius Jan   15. 5. 1899    
Pištěk Jan   10. 8. 1961    
Pištěk Jiří   18. 8. 1873    
Pištěk Theodor   25. 10. 1932    
Pištělka Petr   14. 7. 1887    
Píštělková Lucie   22. 9. 1977    
Pišťková Anna   1993    
Pithard Jindřich        
Pitín Daniel   10. 5. 1977    
Pitrmann Alois   21. 8. 1911    
Pitrmuc Jiří   1993    
Pitřík Přemysl   30. 7. 1959    
Pitter Emil   21. 4. 1926    
Pittner Vincenc   28. 2. 1902    
Pivoňka Karel   19. 10. 1978    
Pjaskovská Marie   29. 12. 1895    
Placatka Ladislav   26. 5. 1923    
Plaček Jan   12. 5. 1890    
Plaček Vratislav   2. 5. 1936    
Pláček Rudolf   31. 3. 1881    
Placht Otto   31. 10. 1962    
Placht Richard   4. 1. 1880    
Plachý Jarmil   2. 4. 1961    
Plaške Bedřich   7. 1. 1875    
Pleiner Vladimír   28. 7. 1891    
Plekanec Imrich   7. 11. 1908    
Plesník Zdeněk   2. 9. 1914    
Plešmídová Anna   12. 12. 1983    
Plieštik Jiří   28. 6. 1956    
Plichta Jaroslav   28. 6. 1886    
Plichta Karel   28. 10. 1891    
Plischke-Fleissner Edith   17. 7. 1900    
Plíšková Naděžda   6. 11. 1934    
Plívová Pospíšilová Břetislava   14. 8. 1930    
Plotica Jindřich   31. 1. 1957    
Póda Albert        
Podešva František   2. 7. 1893    
Podloucký Alois   24. 4. 1890    
Podolski Miloš        
Podrázský Roman   24. 2. 1943    
Podroužková Lucie        
Podzemná Suchardová Anna   26. 7. 1909    
Poeta Claudio        
Pogosian Roza   1994    
Pok Josef (Jóža)   7. 8. 1898    
Pokluda Miroslav   27. 2. 1919    
Pokorný Adam   29. 12. 1979    
Pokorný Arnošt   31. 8. 1911    
Pokorný Dalibor   31. 3. 1927    
Pokorný Jaroslav   11. 7. 1903    
Pokorný Jiří   6. 7. 1945    
Pokorný Karel   23. 6. 1944    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Pokorný Karel   25. 10. 1952    
Pokorný Martin   6. 4. 1955    
Pokorný Václav   7. 5. 1851    
Pokorný Václav   18. 11. 1893    
Poková Michaela   25. 1. 1955    
Polách Miroslav   18. 12. 1980    
Polák Martin   14. 10. 1891    
Polák Rudolf   16. 9. 1910    
Poláková Zuzana   12. 9. 1947    
Polanský Jaroslav   14. 1. 1909    
Polášek Viktor   25. 2. 1911    
Polášková Jana   22. 6. 1987    
Polcar Tomáš   13. 5. 1973    
Poldaufová Xénia   1993    
Polifková Petra   23. 1. 1985    
Polishchuk Anastasia        
Polívka Václav   8. 8. 1896    
Polkoráb Štefan   2. 9. 1896    
Pollág Peter   19. 2. 1958    
Pollak Marta   1902    
Pollak Richard   5. 7. 1867    
Pollák Ladislav   16. 11. 1912    
Pollák Rudolf   16. 9. 1910    
Pollák Vojtěch   1990    
Pomahačová Alžběta   1994    
Pomíje Ladislav   24. 4. 1901    
Pondělíček Martin        
Pop Jaroslav   14. 1. 1920    
Popadopulu Štorková Vaica   26. 3. 1951    
Popelka Vojtěch   13. 12. 1888    
Popocaová Tatjana   4. 10. 1955    
Popova Theodora   20. 12. 1964    
Popovič Vladimír   27. 11. 1939    
Poppe Gustav   1828    
Popprová Andrea   30. 6. 1970    
Porenta Kašpar   4. 1. 1870    
Porges Jindřich   1820    
Porš Gustav   2. 2. 1888    
Portelová Kmeťová Lubomíra   18. 1. 1970    
Pospíchal Oto   27. 3. 1948    
Pospíšil Jakub   1988    
Pospíšil Jan   18. 7. 1898    
Pospíšil Jan   9. 1. 1952    
Pospíšil Jan   15. 3. 1973    
Pospíšil Josef   3. 5. 1955    
Pospíšil Jozef   27. 4. 1897    
Pospíšil Václav   30. 9. 1930    
Pospíšil Václav   31. 8. 1885    
Post Karel   31. 1. 1834    
Poš Jaroslav   3. 3. 1894    
Pošar Miloš   2. 9. 1924    
Pošarová Markéta   30. 1. 1954    
Pošmourný Jiří   23. 5. 1950    
Potěšil Václav   30. 8. 1831    
Potůček Václav   23. 2. 1956    
Poubová Anna        
Poupě Jan   1988    
Prade Rudolf   14. 9. 1888    
Prádler Jiří   24. 4. 1929    
Prager Vladimír   22. 11. 1909    
Prachař Jiří   22. 4. 1936    
Prachatická Vlasta   27. 11. 1929    
Prachner Václav   19. 9. 1784    
Pravdová Kavanová Hana   1. 6. 1973    
Prázná Vilma        
Pražák Pavel   18. 5. 1978    
Preclík Zdeněk   20. 1. 1949    
Predka Tomáš   1. 6. 1986    
Preslová Miloslava   22. 5. 1963    
Prchal Tomáš   27. 3. 1988    
Prchlík František   27. 1. 1909    
Pribiš Rudolf   19. 3. 1913    
Priehodová Veronika   1984    
Prišč Jura        
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Procházka Antonín   24. 6. 1849    
Procházka Bohuš   13. 7. 1898    
Procházka František   14. 10. 1887    
Procházka Jindřich   6. 11. 1888    
Procházka Josef   30. 1. 1909    
Procházka Karel (Kužela)   27. 11. 1893    
Procházka Otakar   2. 10. 1931    
Procházka Pavel   17. 10. 1965    
Procházka Pavel   29. 5. 1951    
Procházka Vladimír   12. 4. 1938    
Procházková Alžběta        
Procházková Eva   6. 12. 1948    
Procházková Lucie   24. 8. 1984    
Prokeš Václav        
Prokič Janja   1. 4. 1984    
Prokop Ferdinand   20. 6. 1880    
Prokop Zbyněk   18. 5. 1962    
Prokop Zdeněk   13. 10. 1934    
Prokopcová Eva   9. 2. 1948    
Prokopec Jaroslav        
Prokopec Petr   8. 4. 1949    
Prokopová Alexandra   21. 5. 1947    
Prokopová Kolmanová Eva   23. 5. 1937    
Prokš Ferdinand        
Prosecký František   6. 9. 1905    
Proškovec Josef   7. 12. 1883    
Protopopov Sergej   5. 7. 1895    
Prousek Jan   12. 2. 1857    
Prouza Jaroslav   7. 4. 1955    
Provazník Jaroslav   21. 5. 1890    
Provazník Pavel        
Provazník Pavel   1986    
Prucha Gustav   19. 7. 1875    
Průcha Bohdan   17. 3. 1880    
Průcha Otakar   13. 11. 1893    
Průchová Kateřina        
Przebindová Irina   24. 5. 1951    
Přáda Karel   21. 6. 1980    
Přeček ml. František   15. 3. 1893    
Přerovský Jan   13. 3. 1908    
Přeučil Bohumil   1. 4. 1890    
Přibyl Lubomír   27. 6. 1937    
Přibylová Ivana   22. 8. 1951    
Příhoda Jindřich   22. 2. 1892    
Příhoda Jiří   26. 4. 1966    
Příkaský Pavel   18. 11. 1985    
Přikryl Emil   28. 12. 1945    
Přikryl Emil   11. 10. 1912    
Přikryl Marek   26. 12. 1983    
Přikryl Pavel   1. 10. 1940    
Přílučík David   8. 2. 1991    
Přindiš Čestmír   8. 10. 1981    
Přindiš Jaroslav   4. 1. 1927    
Pšenička František        
Pšeničková Barbora   20. 8. 1979    
Ptáček Jiří   29. 3. 1949    
Ptáček Jiří   1977    
Ptáček Jiří   25. 9. 1926    
Ptáček Jiří   13. 10. 1977    
Ptáček Josef   8. 1. 1894    
Ptáčková Olga   23. 8. 1955    
Ptáčník Jakub   24. 2. 1893    
Pueschel Ludvík   1. 5. 1905    
Puffrová Komm Kateřina   29. 5. 1990    
Pucherna Antonín   1776    
Puchnarová Štormová Dana   22. 1. 1938    
Pukl Mojmír   1956    
Pukl Vladimír   2. 3. 1896    
Pulec František   26. 1. 1913    
Pulec Václav        
Pulzer Adolf   20. 12. 1813    
Purghart Emanuel   12. 1. 1886    
Püschel Ludvík   1. 5. 1905    
Pustějovský Michal   3. 4. 1984    
Putnová Marcela        
Putz Karel   30. 5. 1908    
Pytlová Martina   18. 6. 1971    
Quaisser Josef   1776    
Rabas Václav   13. 11. 1885    
Rabel František   3. 6. 1921    
Rabiňák Václav   21. 1. 1905    
Racek Ivan   15. 3. 1924    
Račko Arpád   17. 7. 1930    
Rada Adam   8. 6. 1996    
Rada Jan        
Rada Jiří   8. 5. 1929    
Rada Ondřej   21. 2. 1974    
Rada Vlastimil   5. 4. 1895    
Rada Vojtěch   7. 10. 1979    
Rada (Radakulan) Vojtěch   11. 1. 1991    
Radimský Václav   6. 10. 1867    
Rádl Luděk   24. 11. 1966    
Rádl Michal   20. 11. 1967    
Radojčič George   28. 3. 1987    
Radosta Matěj        
Radová Veronika   27. 2. 1988    
Radvan Andrej   29. 1. 1954    
Radvan František   9. 9. 1922    
Radvanová Naděžda (Naďa)   16. 5. 1956    
Rafl Jakub   30. 6. 1973    
Rafl Tomáš   16. 2. 1948    
Raflová Růžena   2. 10. 1948    
Rachlík Mikuláš   7. 12. 1943    
Rajchlová Alžběta   1999    
Rajchlová Magdalena   2000    
Rajl Jindřich   5. 7. 1879    
Rajlich Tomáš   5. 3. 1940    
Rajniš Martin   16. 5. 1944    
Rajnišová Magdalena   10. 10. 1958    
Rajnoch Jakub   30. 11. 1978    
Rajský Karel   8. 1. 1903    
Rajtmajerová Věra   5. 4. 1926    
Rákosníková Markéta   6. 1. 1986    
Rakušan Bohumír (Bob)   6. 2. 1948    
Rambousek Jan   24. 5. 1895    
Randa Karel   15. 9. 1912    
Ranný Emanuel   29. 12. 1913    
Ranný Michal   30. 7. 1946    
Rapant Michal   5. 4. 1986    
Rasel Karel        
Raslová Jana   1. 5. 1945    
Rataj Jiří   21. 1. 1957    
Ratajová Vendula   31. 3. 1945    
Rathouský Luděk   2. 3. 1975    
Rauch Barbara   2. 10. 1965    
Raym Jiří   7. 3. 1910    
Rayner Alma   1984    
Razimová Ludmila   16. 6. 1937    
Rážová Emílie        
Rečová Magdaléna   5. 12. 1983    
Reder Bernard   29. 7. 1897    
Regnerová Terezie   11. 4. 1985    
Reichel Julius   1981    
Reichová Tereza   18. 5. 1987    
Reindl Miloš   13. 12. 1923    
Reinerová Zdeňka   21. 5. 1957    
Reiniš Michal   12. 3. 1961    
Reisner Karel   28. 1. 1868    
Reiss Karel   11. 3. 1884    
Rejchl Jan   7. 7. 1899    
Rejl Matěj   1986    
Rejzek Michal   1996    
Rek František   14. 1. 1883    
Rektor Josef   11. 10. 1877    
Rektoris Ladislav   1. 10. 1929    
Relich Vladimír   2. 4. 1924    
Rélink Karel   3. 8. 1880    
Remák Béla   26. 6. 1971    
Remeš František   2. 5. 1963    
Renz Antonín   15. 11. 1887    
Rérych Jaroslav   11. 7. 1888    
Reslerová Lucie   11. 12. 1948    
Ressel Arthur   25. 5. 1896    
Ressel Milan   1. 12. 1934    
Resslerová Lucie   1948    
Resslová Veronika   21. 6. 1973    
Revunenko Polina        
Reyl František   19. 6. 1910    
Rezek Jaroslav   17. 7. 1937    
Rieber Alois   16. 1. 1876    
Riedel Wilhelm   16. 9. 1832    
Riedl Jaroslav   2. 1. 1893    
Riedlbauch (Riedelbauch) Rudolf   14. 6. 1944    
Rieglová Marie        
Richter Arnold   3. 3. 1931    
Richter Kamila   2. 5. 1976    
Richter Leopold   18. 5. 1878    
Richter Leopold (Lev)   1. 4. 1884    
Richter st. František   4. 4. 1832    
Richtermoc Roman   7. 10. 1950    
Richtr Pavel   15. 9. 1942    
Rijaček Jaroslav   20. 3. 1883    
Ripka František        
Rittstein Lukáš   31. 7. 1973    
Rittstein Michael   17. 9. 1949    
Rittstein Mikuláš   21. 7. 1982    
Rizopulos Kostas   7. 7. 1937    
Rohan Josef   1. 3. 1896    
Rohner Isabel   9. 4. 1974    
Rochovanská Lenka   14. 3. 1991    
Rolletschek Josef   19. 10. 1859    
Romanov Petr   9. 7. 1976    
Rónová Drábková Lucie   14. 2. 1983    
Ronovský František   11. 1. 1929    
Ropek František   26. 5. 1901    
Rosenbaum Oldřich   18. 4. 1891    
Rosenbaumová Šimková Marie   29. 1. 1909    
Rosenberg Evžen   24. 2. 1907    
Rosenfeldová Lucie   1986    
Rosenfeldová Radomíra (Rada)   29. 6. 1956    
Rosenkranz Karel   14. 4. 1905    
Rosová Vokálková Anna   7. 10. 1899    
Rossí Božena   14. 3. 1957    
Rossí Josef   1988    
Rossí Karel   6. 10. 1955    
Rossí Karolina   15. 2. 1983    
Rossí Tomáš   6. 10. 1955    
Roškot Kamil   29. 4. 1885    
Roubalová Zdena   9. 10. 1924    
Roubík Ondřej   1988    
Rous Jan (Janek)   19. 9. 1981    
Rozhon Artur   30. 4. 1906    
Rozsypal Zdeněk        
Roztočil Filip   1976    
Roztočil Jakub   1. 10. 1979    
Roztočilová Larroa Marie (Maya)   5. 10. 1984    
Roztočilová Staňková Magdaléna   13. 5. 1989    
Rubáš Štěpán        
Rubeška Václav        
Rudenko Ivan   4. 4. 1956    
Rudl Zikmund   7. 5. 1861    
Ruchařová Kahounová Jolana   31. 3. 1972    
Ruller Tomáš   15. 3. 1957    
Rusina Martin   16. 5. 1974    
Rusková Lucie   30. 6. 1964    
Rusňák Jan   19. 12. 1911    
Ruth Anna        
Rutkovský Mikuláš   12. 6. 1940    
Růžička Aleš   31. 8. 1977    
Růžička Antonín   6. 7. 1887    
Růžička Antonín   6. 9. 1875    
Růžička František   16. 3. 1882    
Růžička Jan   26. 12. 1862    
Růžička Jan   13. 5. 1898    
Růžička Jindřich   3. 5. 1947    
Růžička Josef   4. 12. 1912    
Růžička Mikoláš   2. 1. 1979    
Růžička Vladimír   18. 8. 1913    
Růžička Vratislav   12. 8. 1929    
Růžička-Rodon Karel   27. 7. 1897    
Růžičková Zuzana   13. 9. 1982    
Rybák Kryštof   24. 2. 1979    
Rybička Jan   28. 6. 1949    
Rybička Miroslav   23. 6. 1928    
Rybičková Květa   17. 7. 1957    
Rybka Zdeněk   30. 12. 1938    
Rydlo Pavel   1969    
Rydvalová Zapletalová Magda   17. 11. 1940    
Rygl Tomáš        
Rychlá Dagmar   2. 9. 1929    
Rychlovský Antonín   3. 5. 1910    
Ryšavá Nikola   1990    
Rytter Jensen Dagmar   29. 10. 1953    
Ryvolová Kateřina   26. 4. 1972    
Rzounek Miloslav   26. 8. 1914    
Řádová Elen   9. 6. 1963    
Řapek Jaroslav   4. 3. 1898    
Řehoř Petr   26. 4. 1949    
Řehořek František   26. 11. 1890    
Řehořík Zdeněk   3. 1. 1951    
Řepa Miroslav   24. 2. 1930    
Řepka Jan   12. 6. 1924    
Řepková Benešová Eva   26. 11. 1935    
Řeřicha Jiří   19. 3. 1951    
Řeřicha Cardamine Jan   5. 11. 1960    
Řezáčová Zdeňka   24. 3. 1974    
Řičánek Jáchym        
Říha Aleš   1975    
Říha David   30. 1. 1979    
Říha Dušan   15. 3. 1931    
Říha Emanuel   9. 10. 1911    
Říha Jiří   9. 10. 1942    
Říha Josef   12. 5. 1920    
Říha Vladimír   26. 12. 1944    
Říhánek Dalibor   8. 3. 1946    
Římalová Petra   9. 7. 1982    
Římský Jan   15. 7. 1929    
Saal Josef   9. 5. 1912    
Sadat Zahra   15. 6. 1973    
Ságner Augustin   13. 12. 1891    
Sahánková Dana   23. 2. 1984    
Saiko František   1. 5. 1905    
Salaba Jiří   31. 3. 1947    
Salabová Milada   17. 9. 1950    
Salabová Tereza   26. 10. 1981    
Salajka Martin   30. 3. 1981    
Salák Milan   12. 6. 1973    
Salava Jaroslav   21. 9. 1920    
Salay Gejza   20. 3. 1902    
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Saletová Zdeňka   10. 9. 1980    
Salichová Hálová Helena   25. 4. 1895    
Saloňová Martina        
Salusová Gertruda   27. 1. 1912    
Salvator Ludvík (z Toscany)   4. 8. 1847    
Samek Jan   27. 1. 1958    
Samková Kateřina   5. 8. 1986    
Samohrd Karel   12. 12. 1895    
Samohrdová Vlasta   27. 1. 1977    
Saňa Bedřich   2. 11. 1901    
Santar Jindřich   22. 11. 1923    
Sapák Jan   6. 3. 1957    
Sarnová Adriana   1993    
Sás Pavol   1993    
Saska Josef   31. 7. 1949    
Satin Jozef   9. 1. 1913    
Satra Augustin   30. 11. 1877    
Saudek David   28. 5. 1966    
Saudek Rudolf   20. 10. 1880    
Sázel Jan   8. 5. 1898    
Sceranková Lucia   15. 1. 1985    
Sceranková Pavla   24. 2. 1980    
Sedláček Jan   20. 7. 1923    
Sedláček Jiljí   16. 10. 1956    
Sedláček Michal   1963    
Sedláček Václav   9. 5. 1925    
Sedláček Václav   25. 6. 1891    
Sedláček Vojtěch   9. 9. 1892    
Sedláčková Šárka   4. 7. 1965    
Sedláčková Strnad Tereza   16. 5. 1978    
Sedlák František   14. 10. 1929    
Sedláková Vladimíra   17. 4. 1952    
Sedláková Kolmanová Eva   1938    
Sedláková Vojtová Věra   8. 4. 1935    
Sedlecká Kodymová Irena   7. 9. 1928    
Sedlecký Zbyněk   27. 11. 1976    
Sedliský Ivo   14. 5. 1926    
Sedlo Klára   16. 4. 1993    
Seeliger Walter   31. 7. 1890    
Seeling Bernard   12. 3. 1850    
Segert František   25. 10. 1930    
Segert Michal   21. 5. 1968    
Seiboth Arnošt (Ernst)   1. 9. 1892    
Seidan Tomáš   6. 9. 1830    
Seidan Václav   14. 5. 1817    
Seidel Jan   25. 12. 1908    
Seidl Jaromír   10. 12. 1893    
Seidlová Petra   21. 9. 1969    
Seifert Karel   19. 6. 1900    
Seifert Viktor   10. 7. 1894    
Seifertová Lucie   6. 4. 1969    
Seiffert Josef   23. 4. 1886    
Seizinger Karel   23. 9. 1889    
Seják Eduard   1988    
Sejk Josef   14. 11. 1947    
Sejpka Josef   23. 11. 1885    
Sekal Jan   11. 2. 1948    
Sembdner František   4. 3. 1910    
Semrád Rudolf   17. 4. 1910    
Sendlerová Eva   23. 12. 1939    
Seneši Richard   21. 8. 1981    
Sepeschy Zoltan   24. 2. 1898    
Sequens František   28. 12. 1836    
Serbin Jano (Jan)   9. 9. 1926    
Severa Jan   14. 11. 1937    
Severa Jindřich   5. 4. 1909    
Severová Jaroslava   1. 4. 1942    
Severová Tereza   19. 7. 1979    
Sharf Antonín   11. 6. 1884    
Schanová (Schano) Jitka   18. 11. 1938    
Scharf Walter        
Schellberger Gefried   1. 3. 1918    
Schenk František   10. 10. 1914    
Schenk Jindřich   10. 5. 1892    
Scheu Leo   28. 3. 1886    
Schicketanz Franz   11. 1. 1898    
Schicho Karel   17. 1. 1834    
Schicht Karel   17. 1. 1909    
Schikaneder Jakub   1. 3. 1855    
Schiller Bedřich   21. 6. 1905    
Schiller Milan   23. 3. 1914    
Schillinger Hugo        
Schleissová Alena   1959    
Schlesinger Jan   22. 10. 1935    
Schlesinger Josef   20. 8. 1919    
Schlindenbuch Rudolf   2. 11. 1877    
Schlosser Wolfgang   27. 2. 1913    
Schmid Rudolf   22. 2. 1896    
Schmidt Eugen   24. 9. 1903    
Schmidt Leopold   24. 3. 1889    
Schneiderka Ludvík   9. 1. 1903    
Schödl Heinrich   1. 4. 1777    
Schön Josef   6. 3. 1912    
Schön Karolína        
Schönborn Karel   19. 5. 1891    
Schönbrodt Jakoba        
Schoř Jaromír   12. 6. 1912    
Schovancová Iveta        
Schovánek Emil   10. 9. 1885    
Schroedhein Josef   10. 9. 1899    
Schrötter Mořic   19. 9. 1898    
Schrötter Richard   17. 7. 1893    
Schrötter-Radnitz Charlotta   18. 4. 1899    
Schulz Vladimír   25. 7. 1883    
Schusser Josef   10. 3. 1864    
Schuster Felix   7. 10. 1897    
Schwantner Emil   27. 8. 1890    
Schwarz Jan   11. 2. 1880    
Schwarz Jiří   19. 6. 1908    
Schwarz Josef   19. 6. 1908    
Schwarz Vendelín   8. 3. 1883    
Schwarzová Dagmar   22. 6. 1924    
Sieber Jiří   1989    
Siegl Petr   31. 5. 1948    
Sigmund Zdeněk   29. 10. 1924    
Sigmundová Štěpánka   1990    
Sikora Erik   15. 5. 1986    
Sikora Vitold   1958    
Síla Josef   11. 2. 1908    
Silovský Vladimír   11. 7. 1891    
Siminiatti Silvia   4. 10. 1979    
Sion Zbyšek   12. 4. 1938    
Sirka Boris   8. 9. 1981    
Sitte František   22. 4. 1876    
Skala Petr   18. 11. 1980    
Skála Jaroslav   27. 12. 1881    
Skála Jiří   4. 8. 1976    
Skála Karel   23. 10. 1908    
Skála Tomáš   1. 6. 1987    
Skála Vít   18. 1. 1883    
Skalický Alexandr   7. 9. 1932    
Skalník Pavel   15. 11. 1941    
Skalský Miloslav   15. 12. 1896    
Skarolková Stuchlíková Eva   26. 11. 1957    
Skavova Paulina   8. 11. 1976    
Sklenářová Marie   21. 11. 1948    
Skoczková Sára   1996    
Skoček Ilja   12. 6. 1930    
Skopal Vojtěch   3. 5. 1975    
Skopový Otakar   17. 2. 1921    
Skořepová Janda Petra   1991    
Skramlík Jan   1. 7. 1860    
Skrbek Jaroslav   7. 1. 1888    
Skryja Jaroslav   31. 1. 1893    
Skřivánková Iva   19. 2. 1982    
Slabý Adam   24. 9. 1969    
Slabý František   15. 4. 1863    
Sládek Karel   20. 10. 1952    
Sládek Mojmír   31. 8. 1899    
Sládek Petr   22. 10. 1961    
Sládková Anna   16. 7. 1917    
Sladký Martin   27. 2. 1920    
Sláma Josef   28. 5. 1895    
Slamka Ĺudovít   25. 8. 1906    
Slámová Irina   11. 8. 1956    
Slaninková Gabriela   12. 6. 1993    
Slánská Hoppeová Ludmila   15. 5. 1898    
Slánský Bohuslav   26. 1. 1900    
Slavická Dominika   7. 10. 1993    
Slavický Lukáš   1996    
Slavíček Antonín   16. 5. 1870    
Slavíček Jan   22. 1. 1900    
Slavíček Zbyněk   20. 6. 1930    
Slavíček Zbyněk   10. 5. 1932    
Slavík František   1. 5. 1900    
Slavík Jan   1866    
Slavík Marek   12. 11. 1982    
Slavík Miroslav   29. 12. 1952    
Slavíková Hana   29. 1. 1954    
Slavíková Hrušková Helena   24. 4. 1924    
Slíž František   4. 11. 1899    
Slouková Lenka        
Slovák Martin   23. 6. 1972    
Slovák Miloš   12. 4. 1885    
Slovenčík Svatopluk   3. 1. 1934    
Smejkalová Ludmila   16. 8. 1979    
Směšný Barnet Josef   3. 7. 1907    
Smetáček Petr   1. 12. 1969    
Smetana Pavel   25. 2. 1900    
Smetana Tomáš   23. 12. 1960    
Smeykal Ondřej   9. 12. 1975    
Smiljanić Ilia   1964    
Smital Jan   24. 6. 1896    
Smolák Andrej   10. 7. 1953    
Smolík Pavel   30. 10. 1940    
Smrkovský Matěj   1985    
Smutný Dalibor   22. 5. 1964    
Snopek Ladislav   10. 12. 1919    
Sobotka Ivan   4. 2. 1927    
Sobotka Jiří   3. 12. 1955    
Sobotková Andrea   1994    
Sobotovičová Sláva   9. 3. 1973    
Sodomka Jaroslav   15. 12. 1919    
Sodomka Josef   10. 2. 1976    
Sochor Václav   7. 10. 1855    
Sojka Ludvík   20. 8. 1866    
Sokol Hanuš   1899    
Sokol Jan   25. 5. 1904    
Sokol Koloman   12. 12. 1902    
Sokol Rudolf   7. 9. 1887    
Sokolová Eliška   1985    
Solařík Karel   27. 2. 1915    
Soldinger Max   7. 6. 1906    
Solovjev Arkadij   10. 2. 1902    
Sommerová Hana   7. 11. 1996    
Somora Martin   30. 4. 1955    
Sondej Antonín   1992    
Sonlajtner Juraj   18. 4. 1974    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Sopko Kamil   10. 7. 1940    
Sopr Alois   18. 2. 1913    
Sorokáč Ladislav   22. 5. 1963    
Sošťák Libor   27. 2. 1959    
Souček Karel   26. 9. 1915    
Souček Petr   15. 1. 1982    
Souček Svatopluk   13. 9. 1902    
Součková Adéla   9. 2. 1985    
Soukup Boris   8. 12. 1932    
Soukup Jindřich   14. 7. 1903    
Soukup Václav   16. 3. 1918    
Soukup Vít   17. 10. 1971    
Soukupová Markéta   1992    
Soukupová Michaela   28. 6. 1984    
Soukupová Pavla   3. 6. 1958    
Soumar Jan   27. 8. 1995    
Soušek Václav   30. 3. 1899    
Sozanský Jiří   27. 6. 1946    
Spielmann Oskar   25. 4. 1901    
Spirova Sáva   1987    
Srna Jozef   4. 3. 1979    
Srnský Alois   25. 10. 1879    
Srp František   5. 7. 1895    
Stadler Jan   1795    
Stádník Karel   24. 8. 1924    
Stalmach František   10. 9. 1903    
Stalmach Josef   10. 3. 1861    
Staněk Jiří   1. 5. 1982    
Staněk Stanislav   12. 8. 1927    
Stanev Nikolaj   12. 7. 1962    
Staneva Irena   2. 11. 1978    
Staňková Tamara   1987    
Stanulová Jana        
Stará Jiřina   19. 5. 1912    
Starec Miloslav   11. 5. 1927    
Stárek Václav   17. 9. 1932    
Stařečková Vlasta   17. 8. 1950    
Stašík Vojtech   10. 2. 1915    
Staub Heribert   27. 2. 1940    
Stavinoha Eduard   17. 11. 1903    
Stefan Bedřich   9. 12. 1896    
Stehlík Bohumil   27. 6. 1885    
Stehlík Ctirad   10. 5. 1938    
Stehlík Jindřich   6. 12. 1905    
Stehlík Karel   21. 5. 1912    
Steidl Arnošt (Ernst)   20. 7. 1891    
Steigenhöfer Bohumil   1. 3. 1905    
Stein Indra   31. 1. 1957    
Stein Otto   23. 1. 1877    
Steinbachová Marcela   21. 3. 1975    
Steiner-Prag Hugo   12. 12. 1880    
Stejkosová Eva   29. 9. 1951    
Stejskal Antonín   25. 7. 1907    
Stejskal František   11. 5. 1905    
Stejskal Jiří   20. 2. 1946    
Stejskal Max        
Stejskal Mirko   20. 9. 1910    
Steklý Josef   4. 4. 1939    
Stěnička Jan   3. 10. 1949    
Stepan Dita        
Stephan Leopold   1826    
Sterec Pavel   22. 5. 1985    
Sterecová Plisková Věra   18. 10. 1949    
Sternhell Theodor   9. 10. 1897    
Stibral Petr   7. 2. 1977    
Stibůrek Antonín   20. 2. 1942    
Stirber Peter   1964    
Stodolová Klára   13. 1. 1977    
Stolař Karel        
Stolle Jiří   7. 7. 1909    
Stonišová Barbora   1982    
Stonner Fritz   12. 5. 1906    
Storchová Hana   14. 9. 1936    
Stoss Jan   7. 11. 1964    
Stoupová Cikrtová Jana   26. 4. 1942    
Strahovská Marie   27. 1. 1951    
Strach Tichá Kateřina   12. 8. 1987    
Straka Jan   26. 9. 1920    
Straka Jan   22. 2. 1887    
Straka Štefan   17. 7. 1898    
Straková Lucie   30. 11. 1976    
Stránská Vilma   27. 2. 1913    
Strapková Zuzana   28. 5. 1949    
Stratil Bronislav   1. 3. 1978    
Stratil Jan   24. 6. 1953    
Strážnický František   13. 4. 1913    
Stretti Jakub   30. 8. 1967    
Stretti Karel   29. 6. 1943    
Stretti Mario   13. 8. 1910    
Stretti Viktor   7. 4. 1878    
Strimpl Ludvík   8. 11. 1880    
Strnad Josef   28. 2. 1889    
Strnad Miroslav   18. 11. 1931    
Strnadel Antonín   10. 5. 1910    
Strnadová Adéla        
Strobl Antonín   5. 3. 1951    
Stroblová Milada   11. 9. 1953    
Stroff Karel   28. 10. 1881    
Strouhal Zdeněk   7. 6. 1939    
Struhař Jozef        
Struppe Max   29. 5. 1894    
Středa Jiří   10. 5. 1956    
Střelec Matouš        
Stříbrný Vladimír   7. 10. 1905    
Střížek Antonín   22. 5. 1959    
Střížková Johana   31. 12. 1984    
Stubner Robert   6. 3. 1911    
Studený Ján   12. 8. 1966    
Studničný Josef   19. 9. 1898    
Stuchelová Věra   26. 5. 1973    
Stuchlík Constantin   21. 7. 1877    
Stupecká Františka   27. 6. 1913    
Sturm Walter   8. 4. 1900    
Sudolský Štefan   11. 4. 1925    
Suchan Leoš   25. 7. 1989    
Suchánek Miloš   18. 12. 1908    
Suchánek Vladimír   12. 2. 1933    
Sucharda Antonín   23. 5. 1843    
Suchomel Jiří   14. 9. 1944    
Suchý Bohuslav   18. 11. 1907    
Suchý Miroslav   10. 12. 1945    
Suchý Vladimír   15. 5. 1923    
Suk Alois   1. 5. 1903    
Suk Stanislav   2. 4. 1904    
Sukdolák Pavel   21. 9. 1925    
Sukdoláková Milada   28. 5. 1956    
Sukdoláková Milada   14. 4. 1926    
Sukup Otto   13. 10. 1926    
Sulek Svatopluk   16. 3. 1921    
Sung-Rea Kim   31. 3. 1972    
Sup Karel   27. 1. 1897    
Surma Radomír   12. 1. 1968    
Süssová Hana   23. 7. 1994    
Suška Čestmír   4. 1. 1952    
Sůva Pavel   19. 11. 1967    
Svačina Václav   23. 1. 1902    
Svárovský Petr   15. 12. 1962    
Svárovský Petr   1968    
Svátek František   2. 12. 1945    
Svatoš Viktor   23. 7. 1986    
Světinský Jiří   15. 9. 1979    
Světlík Eduard   6. 11. 1903    
Svoboda Bedřich   27. 1. 1915    
Svoboda David   5. 2. 1975    
Svoboda František   1. 8. 1956    
Svoboda Ivan   12. 3. 1980    
Svoboda Jan (Hanuš)   1. 9. 1904    
Svoboda Jaroslav   30. 7. 1879    
Svoboda Jiří   7. 4. 1895    
Svoboda Jiří   25. 4. 1961    
Svoboda Josef   3. 7. 1892    
Svoboda Karel   14. 6. 1824    
Svoboda Matěj   16. 3. 1943    
Svoboda Oldřich   2. 7. 1909    
Svoboda Ondřej   25. 1. 1952    
Svoboda Rudolf   24. 11. 1924    
Svoboda Tomáš   4. 10. 1974    
Svoboda Vladimír   29. 11. 1871    
Svobodová Adéla   25. 6. 1978    
Svobodová Anna        
Svobodová Ira   23. 5. 1986    
Svobodová Ivana   28. 4. 1952    
Svobodová Jana        
Svobodová Jitka   9. 9. 1941    
Svobodová Beránková Pavla   10. 8. 1908    
Svobodová Egerová Galina   24. 1. 1961    
Svobodová Plačková Anna   18. 6. 1981    
Svobodová Želiazková Mária   30. 4. 1948    
Svojitková Alena   3. 10. 1933    
Świder Franciszek   27. 1. 1911    
Sychra Vladimír   28. 1. 1903    
Sykáčková Ludmila   18. 5. 1906    
Sýkora Gustav   10. 12. 1889    
Sýkora Jakub   6. 2. 1984    
Sýkora Jan   24. 11. 1931    
Sýkora Jan   1992    
Sýkora Jan   4. 4. 1982    
Sýkora Ludvík   2. 8. 1921    
Sýkora Šimon   1990    
Synáček Otakar   17. 3. 1931    
Synecká Naděžda   23. 8. 1926    
Synek Jan   22. 2. 1977    
Synek Ondřej   18. 8. 1983    
Synková Eva   2. 7. 1964    
Syrový Josef   21. 2. 1879    
Sysel František   8. 10. 1927    
Szigeti Mikuláš   5. 7. 1941    
Šafara Šafařík Jaroslav   18. 11. 1888    
Šafáriková Fialová Markéta   1. 1. 1975    
Šafář Václav   15. 2. 1915    
Šafařík Jan   5. 1. 1886    
Šafářová Klára   27. 12. 1953    
Šafránek Jan   11. 4. 1947    
Šafránek Roman   3. 2. 1970    
Šafranko Ivan   26. 5. 1931    
Šafránková Veronika   9. 5. 1979    
Šafus Petr   9. 6. 1955    
Šajtar Alois   2. 2. 1904    
Šajtarová Jana        
Šalamoun Jiří   17. 4. 1935    
Šalanda Robert   1. 10. 1976    
Šaloun Ladislav   1. 8. 1870    
Šámal Jaroslav   27. 11. 1914    
Šámal Jiří   1987    
Šamánek Inocenc   30. 1. 1916    
Šamanová Marie   6. 7. 1904    
Šamberk Vladimír   14. 5. 1869    
Šandora Ján   12. 8. 1912    
Šaňková Martina   6. 1. 1984    
Šapov Ilja   20. 7. 1912    
Šára Václav   28. 11. 1893    
Šárová Jana   1988    
Šarše Michal   29. 4. 1956    
Šavel Ilja   9. 2. 1951    
Šavel Vladimír   14. 11. 1921    
Šavlík Milan   1. 11. 1928    
Šebek Jan   7. 3. 1890    
Šebelová Vašků Marcela   28. 4. 1937    
Šebor Vilém   21. 12. 1872    
Šeborová Marie   29. 8. 1966    
Šeda Miroslav   1991    
Šedá Kateřina   12. 12. 1977    
Šedivý Josef   14. 5. 1887    
Šedivý Petr   19. 10. 1948    
Šefčík Jiří   16. 1. 1940    
Šefr Štěpán   14. 12. 1983    
Šefranka Bruno   29. 11. 1928    
Šefrna Marek   1987    
Šejnoha Jaroslav   24. 8. 1889    
Šelbický Miroslav   12. 1. 1910    
Šembera Josef   23. 4. 1794    
Šembera Michal   1987    
Šemberová Barbora   17. 12. 1992    
Šenk František   10. 10. 1914    
Šenkýřová Věra   29. 10. 1927    
Šépka Jan   29. 10. 1969    
Šerá Barbora   19. 8. 1974    
Šerá Iva        
Šerých Jáchym   8. 11. 1972    
Šerých Jan   13. 5. 1972    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Šetelík Dimitrij   9. 5. 1908    
Šetelík Jaroslav   10. 8. 1881    
Ševčík Jiří   16. 1. 1940    
Ševčík Robert   18. 10. 1970    
Ševčík Roman   1. 5. 1967    
Ševčík Vratislav   18. 4. 1953    
Ševčíková Monika   1. 1. 1959    
Šíf Julius   1. 5. 1912    
Šich Pavel   17. 7. 1974    
Šik Vlastimil   1. 4. 1954    
Šilar Marek   16. 1. 1985    
Šilberský Hugo   26. 3. 1920    
Šilhán Martin   28. 4. 1984    
Šilhán Miroslav   2. 2. 1910    
Šilhavý Josef   11. 12. 1891    
Šilinger Klement   15. 11. 1887    
Šíma Josef   19. 3. 1891    
Šíma Ladislav   12. 7. 1885    
Šimáčková Jana   1. 7. 1962    
Šimák Lev   3. 3. 1896    
Šimandl Jaroslav   10. 2. 1951    
Šimanovská Natálie   15. 8. 1946    
Šimbera František   5. 8. 1896    
Šimek Jindřich   11. 7. 1901    
Šimek Josef   3. 1. 1929    
Šimek Martin        
Šimera Evžen   16. 4. 1980    
Šimíček Pavel   11. 11. 1981    
Šimko Ivan   25. 3. 1914    
Šimlová Štěpánka   16. 10. 1966    
Šimon Bedřich   15. 1. 1902    
Šimon Pavel   16. 6. 1920    
Šimon Tavík   13. 5. 1877    
Šimonová Barbora   20. 4. 1982    
Šimorda Miroslav   29. 3. 1923    
Šimsová Jiřina   21. 4. 1906    
Šimůnek Karel   31. 8. 1869    
Šimůnek Miloslav   28. 4. 1881    
Šimurda Jaromír   1. 6. 1976    
Šindelář Jaroslav   11. 6. 1950    
Šindelář Lumír   15. 1. 1925    
Šindelová Jana   23. 7. 1970    
Šindlar Zdeněk   9. 6. 1939    
Šindler František   1888    
Šindlerová Milada   28. 1. 1923    
Šíp Vojtěch   10. 6. 1885    
Šír František   4. 2. 1804    
Šír Jan   12. 7. 1868    
Široký Rudolf   20. 3. 1904    
Širůček Antonín   31. 1. 1913    
Šisler Miroslav   21. 6. 1967    
Šiška Michal   5. 8. 1979    
Šít Antonín   17. 1. 1915    
Škára Vladimír   16. 4. 1890    
Škarda Martin   15. 11. 1964    
Škardová Kubásková Naděžda   6. 2. 1945    
Škoda Josef   1. 5. 1901    
Škopková Veronika        
Škopková Čejková Anna   20. 9. 1975    
Škorvánek Jozef   1. 11. 1885    
Škrabal Radek   1975    
Škrletová Pavla   1990    
Škubal Marek   22. 5. 1986    
Šlajchová Magdalena   9. 2. 1981    
Šlapetová Barbora   2. 5. 1973    
Šlauf Jaroslav   14. 5. 1987    
Šlegl František   18. 5. 1921    
Šlegl Pavel   26. 8. 1958    
Šlechta Jindřich   17. 4. 1975    
Šlezinger Jaroslav   29. 4. 1911    
Šmaha Petr   12. 5. 1945    
Šmahová Barbora   9. 5. 1976    
Šmahová Tereza   21. 3. 1978    
Šmejkal Emil   1947    
Šmejkal Pavel   4. 4. 1954    
Šmíd Josef (Joseph)   1994    
Šmíd Pavel   18. 3. 1964    
Šmíd Zdeněk   18. 8. 1971    
Šmída Oldřich   21. 12. 1898    
Šmídek Petr   4. 5. 1977    
Šmídra Jaroslav   16. 4. 1909    
Šmilauer František   3. 10. 1892    
Šmolík Václav   30. 6. 1955    
Šmolka Kurt   16. 9. 1907    
Šmorda Miroslav   29. 3. 1923    
Šnábl Alfréd   27. 2. 1901    
Šnajdr Stanislav   28. 3. 1911    
Šnobl Ivan   24. 1. 1951    
Šnobl Jaroslav   16. 3. 1884    
Šofr Luděk        
Šohajek Martin   30. 9. 1980    
Šolc Josef   15. 12. 1905    
Šoltészová Milena   28. 11. 1939    
Šoltys Dušan   27. 10. 1974    
Šonka Miloslav   9. 8. 1923    
Šorm František   4. 9. 1909    
Šorm Jiří   8. 4. 1957    
Šorm Milan   19. 11. 1952    
Šorš Otakar   2. 4. 1899    
Šošková Nina   1983    
Šourek Bohumil   3. 3. 1877    
Špaček Daniel   12. 12. 1977    
Špačková Marie        
Špála Václav   24. 8. 1885    
Špale Václav   18. 3. 1950    
Špalek Josef   1. 5. 1902    
Španěl Jiljí   1. 9. 1883    
Špaňhel Jakub   7. 11. 1976    
Španiel Bohumír   25. 10. 1925    
Španiel Otakar   13. 6. 1881    
Španjol Josip        
Španková Anna   14. 4. 1929    
Špás Ondřej   1. 12. 1981    
Špera Karel   28. 1. 1889    
Špillar Jaroslav   11. 10. 1869    
Špirk Ivan   28. 8. 1951    
Špitz Ernest   16. 7. 1927    
Šplíchal Jan   17. 12. 1929    
Šraibr Rudolf   29. 3. 1921    
Šrámek Alois        
Šrámek Jano   9. 6. 1886    
Šrámek Josef   6. 1. 1893    
Šrámek Václav   21. 11. 1877    
Šrámková Alena   20. 6. 1929    
Šrubařová Karin   26. 8. 1984    
Štafa Rudolf   14. 4. 1925    
Štainochr Josef   19. 3. 1899    
Štalzer Petr   1987    
Štancel Ivan        
Štapfer Karel   14. 5. 1863    
Šťastná Marie   12. 8. 1920    
Šťastný Karel   4. 10. 1865    
Šťastný Matěj   3. 6. 1794    
Šťastný Petr   7. 12. 1986    
Štefánek Miroslav   8. 5. 1959    
Štefanovičová Anna   1996    
Štefková Markéta   1992    
Štefková Hrušková Helena   11. 2. 1955    
Štech Adam   17. 11. 1980    
Štěch Karel   31. 10. 1908