Akademie výtvarných umění

rok vzniku: 1799
obec: Praha
adresa: U Akademie 4
PSČ: 170 22
tel.: +420 220 408 200
fax: +420 233 381 662
www: www.avu.cz

heslo:

Založena r. 1799 iniciativou Společnosti vlasteneckých přátel umění jako soukromá instituce. V počátcích za prvního ředitele Josefa Berglera vyvijela činnost jako kreslířská akademie. 1806 rozšířena o krajinářskou školu Karla Postla. POd vedením Antonía Mánesa se podílela na utváření ideálů národního umění. První českým ředitelem František Tkadlík. Za ředitele Josefa Matyáše Trenwalda zde vyrostla generace umělců éry Národního divadla. Od r. 1869 přednášky o dějinách umění vedl August V. Ambros. Další učitel dějin umění Alfred Woltmann proslul svou tezí o německém původu všeho českého umění. V l. 1877-1885 přednášel o dějinách umění a estetice Otakar Hostinský. 1887 nastoupil Julius Mařák, jenž se zasloužil o nutné reformy AVu a i o její zestátnění r. 1896. Pedagogickou činnost za jeho působení co rektora AVU vykonávali představitelé generace umělců éry Národního divadla. Jejich žáky generace umělců 90. let 19.stol., kteří položili základy moderního českého umění. Následující mladší generace umělců však stála v opozici vůči oficiálnímu programu AVU a AVU tak ztrácela rozhodující vliv na vývoj českého umění. Obnovu vlivu AVu na vývoj českého umění znamenal až nástup Maxe Švabinského, Jana Kotěry, Jana Preislera a Jana Štursy na místa pedagogů AVU v l. 1910-1916. Nové umělecké tendence poválečné doby se objevovaly i v dílech pedagogů, zejména skupiny kol Willyho Nowaka. Kontinuita tradice pokračovala s cesurou odbobí druhé světové války. Po únoru 1948 však AVU se stala součástí direktivně řízeného systému vzdělávání. Autentické české umění se pak rozvíjelo mimo rámec AVU a to zejména absolventy této vysoké školy. Po listopadu 1989 byl systém výuky reformován. A AVU se tak stala opět jedním z center nově pojímaného umění.

poznámka:
Veřejná vysoká škola univerzitního typu, která uskutečňuje magisterské a doktorandské programy v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování výtvarných děl a architektury a v souvislosti s tím i vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost.
Umělecká akademie v Praze - vznik od 1. 10. 1896 zestátněním Pražské Akademie malířské