Topičův salon (2007-)

druh: výstavní prostor
obec: Praha
adresa: Národní 9
PSČ: 110 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@topicuvsalon.cz
web: www.topicuvsalon.cz
rok vzniku: 2007

Topičův salon (2007-)

Topičův salon vznikl v roce 1894 jako výstavní síň a prodejna Topičova nakladatelství na Ferdinandově, dnes Národní třídě. Nevelká jednoduchá stavba protáhlého půdorysu s prosklenou železnou konstrukcí stropu podle návrhu architekta Jana Zeyera připomínala industriální architekturu, kterou bylo 19. století fascinováno jako nejmodernější stavební možností. Svou verzi modernosti se nakladatel se svým poradcem a výtvarníkem nakladatelství Viktorem Olivou odpočátku snažil vložit i do výstavní činnosti, konfrontující české a evropské soudobé umění: rozsáhlá Výstava grafických umění v roce 1896 uvedla například na šedesát evropských grafiků, mezi nimi Toulouse-Lautreca, Ropse, Vogelera, i když z českých umělců jen Emila Orlika. Česká tvorba byla však prezentována dílem "kosmopolitů" Luďka Marolda nebo Alfonse Muchy, salon podvakrát vystavil souborně dílo Mikoláše Alše, k němuž se hlásila nastupující generace mánesácké moderny. Tu také v roce 1898 salon představil na dvou výstavách SVU Mánes, propagovaných plakáty Arnošta Hofbauera, které otevřely éru moderního českého plakátu. Po přestavbě nakladatelského domu Osvaldem Polívkou do dnešní podoby se roku 1906 otevřela druhá sezóna Topičova salonu - v roce 1907 tu představuje grafickou tvorbu Vojtěch Preissig, o rok později zde skupina Osma otevírá svou druhou výstavu, pokud bychom chtěli sledovat ty nejprogresivnější výstavní akce. Topičův salon měl však ambici zasáhnout co nejširší vrstvu čtenářů a příznivců výtvarného umění a zároveň chtěl uspět i na uměleckém trhu. Výstavní činnost proto probíhala v širokém rozpětí: vedle zmíněných výstav k nim patřily i další, například souborná výstava Miloše Jiránka nebo první výstavy Jana Zrzavého na prahu třetí sezony salonu roku 1918, ve dvacátých letech výstava Josefa Šímy, ve třicátých výstavy Zdenka Rykra doprovázené texty Jindřicha Chalupeckého, vedle nich však i expozice, které vycházely vstříc ustálenému sběratelskému zájmu. Stále žádanými byli Max Švabinský nebo Mucha, Ženíšek nebo Celda Klouček. Topičův salon zároveň prostředkoval i užité umění, kupříkladu sklo Zdenky Braunerové, Zrzavého šperky, nemluvě o výstavách plakátu a grafického designu.

V roce 1936 prodal Topič svůj dům Jaroslavu Stránskému a postupně se do něj nastěhovaly všechny jeho podniky - hlavně Lidové noviny a nakladatelství František Borový. Ředitelem knihkupectví se stal Václav Poláček, někdejší spoluzakladatel Družstevní práce a nato i tajemník Aventina, nakladatelství, která spolupracovala s nejlepšímu výtvarníky, grafickými úpravci a zároveň ve svých galeriích vyvíjela i výstavní činnost (Krásná jizba dp a Aventinská mansarda). Čtvrtý salon pod vedením Poláčkovým byl otevřen v suterénu nakladatelského domu v roce 1937 a svou aktivitu orientoval na soudobou tvorbu, až do roku 1949 procházely výstavní síni soubory významných autorů, jako byli Štyrský a Toyen, Josef Šíma, František Tichý, Václav Bartovský nebo tvorba členů Skupiny 42 a Sedm v říjnu. Jako mnoho jiných, nejen kulturních aktivit, končí Topičův salon likvidací nakladatelství v roce 1949. Jeho význam byl znovu prezentován až výstavou Topičův dům k sto desátému výročí jeho založení a katalogem s řadou textů. Obnovení jeho činnosti v roce 2008 chce připomenout devadesát let, které uplynuly od otevření třetího Topičova salonu v roce 1918 právě v těchto prostorách.

Jan Rous


Topičův salon (2007-)

instituce, obec, adresa
Topičův salon (1937-1949), Praha, Národní 9

Topičův salon (2007-)

termín   název výstavy
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava
2007/11/10 - 2007/11/30   Uvízli v listopadu / Stuck in the middle of November
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava
2008/02/19 - 2008/03/21   Jiří Kolář: Prostor mezi slovem a obrazem
2008/04/01- 2008/04/30   Karel Valter: Místo, krajina, obraz
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava
2008/05/27 - 2008/07/04   Hugo Demartini: Akce a proměna geometrické skladby
2008/07/22 - 2008/09/12   Ivan Ouhel: Proměny krajiny / konstrukce prostoru
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava
2008/10/14 - 2008/11/14   Čestmír Kafka: Krajiny možného konání
2008/11/25 - 2009/01/09   INtroCITY / Nukleární rodina
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava
2009/02/10 - 2009/03/06   Otakar Slavík: Návraty
2009/03/18 - 2009/03/24   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2009/03/25   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale Prague)
2009/04/07 - 2009/04/30   Dagmar Hochová: Fotografie - paměť všedního
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava
2009/05/26 - 2009/07/03   Antonín Střížek: Obrazy a kresby
2009/08/04 - 2009/09/11   Petr Veselý: Dílem průřez
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava
2009/10/13 - 2009/11/13   Marius Kotrba: Hledání rovnováhy
2009/11/18 - 2009/11/25   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2009/11/25   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale Prague)
2009/12/08 - 2010/01/22   Černobílé Zlaté město 09
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce)
2010/03/09 - 2010/04/09   Jitka Válová: Setkání
2010/04/19 - 2010/04/28   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2010/04/28   III. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale)
2010/05/11 - 2010/06/11   Zorka Ságlová, Jan Ságl: Krajina
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I)
2010/06/29 - 2010/08/06   Olga Karlíková: Prostor pro světlo a řeč přírody
2010/08/17 - 2010/09/17   Rudolf Volráb: Situace figury
2010/09/29 - 2010/10/27   Jitka Svobodová: Kouře a věci
2010/11/01 - 2010/11/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2010/11/10   IV. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale)
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II)
2010/12/07 - 2011/01/07   Zweistundenfünfzehn / Dvě hodiny patnáct
2011/01/17 - 2011/01/28   Far From Sure: Satyrův salon u Topiče
2011/02/08 - 2011/03/11   Daisy Mrázková: Voda a čára
2011/03/14 - 2011/03/23   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2011/03/23   V. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale)
2011/03/29 - 2011/04/29   Dalibor Chatrný: Výroky
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III)
2011/05/24 - 2011/05/26   Aleš Čermák a Jiří Skála: Průvodce
2011/06/07 - 2011/07/08   František Pacík
2011/07/19 - 2011/08/18   Marie Blabolilová: Chůze lesem - zastavení
2011/08/30 - 2011/09/30   Jan Merta: Liberec III
2011/10/10 - 2011/10/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2011/10/19   VI. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale)
2011/11/01 - 2011/11/16   Crashtest 2011
2011/11/24 - 2011/12/04   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2011/12/04   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV)
2011/12/13 - 2012/01/13   EX
2012/01/24 - 2012/03/02   Vladimír Novák: Za horizontem
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V)
2012/03/27 - 2012/05/25   Karel Šlenger: Srdce země je ze zlata
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění
2012/05/30 - 2012/06/07   Poválečné umění 1950-2010: Aukční výstava
2012/06/07   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010
2012/06/13   26. aukce
2012/07/17 - 2012/08/17   Alexandr Paul, fotograf
2012/08/28 - 2012/09/21   Geometrův zlý sen
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI)
2012/10/10   27. aukce
2012/10/16 - 2012/11/09   Crash Test 2012: Ne/přizpůsobiví
2012/12/13   28. aukce
2012/12/14 - 2013/01/20   Miloslav Troup: Dílo
2012/12/18 - 2013/01/18   Josef Žáček: Osamělost
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII)
2013/02/19 - 2013/04/19   Jánuš Kubíček: Uměním unikat stupiditě světa. Malba z let 1966-1986 ke 20. výročí umělcova úmrtí
2013/03/14   29. aukce
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII)
2013/05/25 - 2013/05/29   Alfons Mucha: Výstava dražených předmětů
2013/05/28 - 2013/06/28   Vladimír Kokolia: No problem
2013/07/09 - 2013/08/09   Marie Filippovová: SUO ANNO
2013/08/20 - 2013/09/20   Richard Konvička: Na ostrém bodu
2013/08/21   31. aukce
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX)
2013/10/22 - 2013/11/22   Diskrétní transformace
2013/11/25 - 2013/12/07   Podepsáno srdcem 2013: Benefiční výstava
2013/12/10 - 2014/01/10   Julie Winterová-Mezerová
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X)
2014/02/25 - 2014/04/18   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš
2014/05/05 - 2014/05/15   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava)
2014/05/15   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale 2014)
2014/05/27 - 2014/06/27   Jiří Štourač: Ticho, které mluví
2014/07/15 - 2014/08/15   Elsi Spitmann, František Kyncl: Dialog sil
2014/09/02 - 2014/09/19   Crashtest 4: Bože, cože?!
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava)
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI)
2014/10/14 - 2014/11/14   Luděk Filipský: Skryté energie kosmologického prostoru
2014/11/18 - 2014/11/27   České a slovenské současné umění: Předaukční výstava
2014/11/27   České a slovenské současné umění: Večerní aukce
2014/12/09 - 2015/01/23   120 let od vzniku Topičova salonu 1894–2014
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava)
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII)
2015/03/03 - 2015/03/27   Penck - Typlt
2015/04/08 - 2015/04/30   Jehla v kupce sena
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava)
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII)
2015/06/18 - 2015/06/28   Pražské Quadriennale 2015
2015/07/14 - 2015/08/21   Konkret/ism 1967-2015: Výstava KK3 Klubu konkretistů
2015/08/27 - 2015/09/25   Mezičas
2015/10/02 - 2015/10/11   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava)
2015/10/11   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV)
2015/10/15 - 2015/11/13   Zbyněk Sedlecký: Tady a později
2015/11/18 - 2015/11/26   Post-War & Contemporary Art
2015/11/26   Post-War & Contemporary Art Evening Sale
2015/12/08 - 2016/01/29   Naděžda Plíšková
2016/02/05 - 2016/03/03   Materiálový experiment
2016/03/01   Křest sborníku Topičův salon 1894 – 1899
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava)
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV)
2016/03/30 - 2016/05/13   Jan Kovářík: Statuofilia
2016/05/24 - 2016/06/09   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava
2016/06/09   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale
2016/06/10 - 2016/07/01   Crashtest 6: Toužíš po mně
2016/07/12 - 2016/08/12   Tomáš Polcar: Krajiny
2016/08/23 - 2016/09/23   Anežka Kovalová: Zastavení v čase
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava)
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI)
2016/10/24 - 2016/11/04   Andrej Bělocvetov: Hudba absolutna
2016/11/18 - 2016/11/30   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava
2016/11/30   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale
2016/12/13 - 2017/01/27   Miloslav Moucha: Od konceptu / Au-delà du concept
2017/02/07 - 2017/03/10   Monika Immrová: Socha
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava)
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII)
2017/04/04 - 2017/05/17   Jindřich Růžička: Ten stůl však už tam nestojí...
2017/05/25 - 2017/06/07   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava
2017/06/07   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale
2017/06/13 - 2017/07/04   Crashtest 7: Rekonstrukce AVU 93/94
2017/07/12 - 2017/08/17   Roman Trabura
2017/08/24 - 2017/09/21   Ellen Jilemnická
2017/09/29 - 2017/10/08   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava)
2017/10/08   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale 2017)
2017/10/11 - 2017/11/10   Metastázy obrazu
2017/11/16 - 2017/11/29   Moderna, poválečné a současné umění: Předaukční výstava
2017/11/29   Večerní aukce moderního, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Evening Sale (66. aukce)
2017/12/13 - 2018/01/26   Zaostřeno na neurčito
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava
2018/02/06 - 2018/03/07   Zdenek Hůla
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68)
2018/06/12 - 2018/07/13   Aleš Růžička: Hortus
2018/07/20 - 2018/08/24   Nový černý romantismus
2018/09/03 - 2018/10/03   Jaromíra Němcová: Start Stop
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století
2018/10/24 - 2018/12/07   Pavel Šmíd: Nečekaná setkání
2018/12/04 - 2018/12/09   I. Salon české fotografie
2018/12/18 - 2019/01/25   Jaroslav Prášil: Jemná matérie
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71)
2019/03/01 - 2019/03/29   Petr Stibral: Doma
2019/04/04 - 2019/05/03   Kateřina Štenclová: Hranice mé řeči
2019/06/14 - 2019/07/04   Crashtest 9: Věci
2019/07/10 - 2019/08/16   Ján Vasilko: Mechanismy v mechanismech
2019/08/23 - 2019/09/27   Mirek Kaufman: In ExtreMis
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73)
2019/10/25 - 2019/11/29   Vladimír Kopecký: Barvu užírám, hltám
2019/12/03 - 2019/12/20   II. Salon české fotografie: Lidé a život
2019/12/13 - 2020/01/31   Jiří Mědílek: Pozorování
2019/12/18   69. aukce Galerie Dolmen
2020/01/15 - 2020/01/29   Fotorenesance u Topičů
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen
2020/03/05 - 2020/03/15   Výstava dražených předmětů (Aukce 80)
2020/03/15   Aukce 80
2020/05/12 - 2020/06/05   Jiří Středa: Odkryj svoji tvář
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81)
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81)
2020/07/02 - 2020/07/31   KW + Q: Zrcadlo (it all comes back to you)
2020/08/07 - 2020/09/18   Zdena Kolečková: V kůži Robinsona
2020/10/06 - 2020/10/28   Michal Gabriel: Socha je vším
2021/01/11 - 2021/03/12   Petr Kvíčala: Kvíčala for Ikea
2021/03/08 - 2021/03/28   Výstava dražených děl - 83. aukce
2021/03/28   83. aukce
2021/05/19 - 2021/08/20   Jiří David: Krtci serou na rozptylové loučky
2022/05/05 - 2022/07/01   Kurt Gebauer: Džbán radosti
2022/09/05 - 2022/10/23   Otto Placht: Superfluous
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89
2022/10/29 - 2022/12/31   Pavel Baňka: Mezi fotografií a malbou / Jan Mikulka: Mezi malbou a fotografií
2022/11/14 - 2022/11/19   Alexander Chekmenev: Občané Kyjeva / Citizens of Kyiv

Topičův salon (2007-)

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Prague Photo 2010
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2017   Topičův salon 2007-2017
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Akce a proměna geometrické skladby
  2008   Introcity u Topiče
  2008   Nestarší galerie v novém
  2008   Topičův salon
  2011   O sběratelství
  2015   Topič Pavel
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Topičův salón (obnovený) (artlist.cz)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   26. aukce
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
  2013   29. aukce
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art In Prague Galleries (1. 1. - 28. 2. 2010)
  2011   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art in Prague Galeries (1. 1. - 28. 2. 2011)

Topičův salon (2007-)

osoba narození poznámka
Vašíček Pavel 17. 1. 1944 ???? - ????, kurátor