Kabinet grafiky

obec: Olomouc (Olomouc)
adresa: náměstí Rudé armády 7 (Dolní náměstí 7)
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1966

poznámka:
Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
Galerie výtvarného umění v Olomouci

Kabinet grafiky

termín   název výstavy, místo konání
1975/10   Zdeněk Přikryl: Sochy - medaile - kresby 1970-1975, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/01/07 - 1978/02/05   Miroslav Štolfa: Kresby, obrazy, Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)

Kabinet grafiky

termín   název výstavy
1966   Fotografie nových architektonických řešení turistických zařízení
1966/10/04 - 1966/10/30   Giacomo Manzù
1966/12/08 - 1967/01/31   Rudolf Michalík: Kresby
1967/04/07 - 1967/04/30   Z přírůstků grafické sbírky 1963 - 1966
1967/05/03 - 1967/05/21   Maxmilián Chlad: Kresby
1967/09/14 - 1967/10/15   Kresby a grafika Josefa Váchala
1967/11/03 -   Gerard Gaudaen: Graficus
1967/12/15 - 1967/12/31   Margherita Benetti: Grafika
1968/02/13 - 1968/03/20   Senaka Senanayake
1968/05/15 - 1968/06/02   Plakáty MATIEU
1968/06/07 - 1968/07/07   Vídeňská mladá generace
1968/07/17 - 1968/08/10   Symboly a znaky
1968/08/16 - 1968/10/31   Jan Kryštof Handke
1969   Šperky národů
1969/01/17 - 1969/02/28   Sochařská kresba
1969/03/25 - 1969/04/13   Jugoslávská grafika
1969/04/19 - 1969/06/05   Carl Age Riget: Serigrafie
1969/06/19 - 1969/07/15   Klub konkrétistů a hosté
1969/07/29 - 1969/08/09   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika
1969/08/15 - 1969/09/14   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest
1969/09/18 - 1969/10/12   Stanislav Vymětal: Sochy, Bohumil Teplý: Keramika
1970/01/22 - 1970/02/15   Václav Rabas, Z cyklu Chleba
1970/03/13 - 1970/03/29   Jiří Anderle
1970/04/03 - 1970/05/02   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika
1970/05/07 - 1970/05/31   Libuše Stratilová: Grafika
1970/06/19 - 1970/08/23   Salvador Dali: Ilustrace ke Zpěvům Maldororovým
1970/08/26 - 1970/09/19   Jan Svoboda: Fotografie
1970/09/25 - 1970/10/29   Architektonické práce za léta 1965 - 1970
1970/11/06 - 1970/11/23   Alexandr Bandzeladze: Ilustrace
1970/11/27 - 1971/01/10   Miha Maleš: Grafika
1971/01/22 - 1971/03/14   Karel Černý: Kresby
1971/03/17 - 1971/04/04   Jan Saudek: Fotografie 1960 - 70
1971/04/07 - 1971/05/30   Motivy práce
1971/04/22 - 1971/05/16   Olga Bohdálková: Art-protisy
1971/06/09 - 1971/07/04   Současná kanadská grafika
1971/08/03 - 1971/08/29   Prahou po stopách baroka
1971/09/16 - 1971/10/03   Endre Nemes: Grafická tvorba
1971/11/01 - 1971/11/21   Václav Rabas: Kresby
1971/11/26 - 1971/12/16   Miroslav Kostka: Variace vztahů elementů
1971/12/21 - 1972/02/06   Albrecht Dürer: Apokalypsa
1972   Estonská grafika
1972/02/10 - 1972/03/05   Jaroslav Grus: Kresby
1972/04/05 - 1972/04/26   Jan Bauch: Odysseův návrat
1972/04/28 - 1972/05/21   Josef Liesler: Kresby
1972/05/31 - 1972/06/25   Polský plakát
1972/06/28 - 1972/09/03   Užitá grafika leteckých společností
1972/07/19 - 1972/08/13   Užitá grafika leteckých společností
1972/08/16 - 1972/09/03   Užitá grafika leteckých společností
1972/09 - 1972/10   Miroslav Šnajdr: Italské reminiscence
1972/10/17 - 1972/11/19   Kroměříž a olomoucké děti
1973/01/17 - 1973/02/04   František Jiroudek
1973/02/08 - 1973/02/25   Politický plakát
1973/03/01 - 1973/03/17   Mezinárodní hudební plakát
1973/04/12 - 1973/05/12   Žáci LŠU
1973/05/23 - 1973/07/11   František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe
1973/07/18 - 1973/08/19   Česká sochařská kresba
1973/08/24 - 1973/09/05   Květiny v díle současných československých malířů
1973/10/05 - 1973/10/28   Umění Afriky v dokumentech UNESCO
1973/11/02 - 1973/11/18   Karel Štětkář: Kresby a obrazy ze SSSR a Bulharska
1973/11/22 - 1973/12/09   Současná rumunská grafika
1973/12/12 - 1974/01/06   Radko Mašata: Obrazy 1970-73
1974/01/10 - 1974/02/03   Tradiční vietnamská lidová grafika
1974/02/06 - 1974/03/03   Adolf Kašpar: Národopisné studie
1974/03/06 - 1974/03/31   František Ronovský: Kresby
1974/04/04 - 1974/04/30   Albín Brunovský
1974/05/14 - 1974/06/16   Giovanni Battista Piranesi
1974/06/20 - 1974/08/04   Jana Jemelková
1974/08/08 - 1974/09/15   Cyril Bouda: Grafika
1974/10/02 - 1974/10/30   Sovětská grafika: Genrietta a Nikolaj Burgmaginovi
1974/11/12 - 1974/12/31   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina: Obrazy z let 1971-74
1975/01/16 - 1975/02/16   Japonská fotografie
1975/02   Výběr z přírůstků kreseb a grafiky 1971 - 1973
1975/03/01 - 1975/04/30   Daniela Hahnová-Benešová
1975/03/27 - 1975/04/30   Karel Beneš: Grafika, ilustrace
1975/05/22 - 1975/06/26   Jaroslav Lukavský: Výběr z grafické práce tří desetiletí
1975/07/03 - 1975/08/17   Maksymilian Kasprowicz: Obrazy
1975/08/21 - 1975/09/28   Josef Holler: Kresby, grafika
1975/10   Zdeněk Přikryl: Sochy - medaile - kresby 1970-1975
1975/10/02 - 1975/11/09   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby z let 1970-1975
1975/11/13 - 1975/12/14   Kamil Lhoták: Grafika
1975/12/18 - 1976/02/08   Ondřej Michálek: Grafika
1976   Vlastimil Beneš
1976/02/12 - 1976/04/04   Věra Kotasová: Grafika, obrazy
1976/04/08 - 1976/05/31   Rudolf Hocke
1976/06/03 - 1976/07/04   Olomouc v XIX. století
1976/07/08 - 1976/08/29   Vladimír Tesař: Vysočina
1976/09/02 - 1976/09/26   Ex libris olomouckých výtvarníků
1976/09/30 - 1976/10/31   Vladimír Pukl: Grafika
1976/12/16 - 1977/01/30   Karel Wellner: Grafika
1977/02/17 - 1977/03/27   Dušan Janoušek: Volná grafika
1977/03/31 - 1977/05/08   Jiří Jílek: Výbor ze sochařského díla 1943/1977
1977/05/12 - 1977/06/12   Emil Filla: Obrazy a grafika ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1977/06/16 - 1977/07/24   Japonský plakát
1977/07/28 - 1977/09/04   Václav Kiml: Obrazy z let 1970-77
1977/09/08 - 1977/10/15   Miroslav Štolfa: Kresby, obrazy
1977/10/20 - 1977/11/20   Současná sovětská grafika
1977/12/02 - 1977/12/11   Soutěž na pomník Klementa Gottwalda v Olomouci
1977/12/15 - 1978/01/29   Přírůstky: Výběr z let 1975-77. Obrazy, plastiky, grafika
1978/02/16 - 1978/03/12   Zdeněk Sklenář: Malířské dílo
1978/03/16 - 1978/04/23   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1978/04/27 - 1978/06/04   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby
1978/06/08 - 1978/07/16   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby
1978/07/20 - 1978/08/27   Naděžda Plíšková: Kresby, grafika
1978/08/31 - 1978/10/01   Armando Giuffredi: Plastiky a medaile, Stanislao Farri: Fotografie
1978/10/06 - 1978/11/12   Vladimír Tesař: Grafika, kresby
1978/11/16 - 1978/12/31   Kamil Roškot 1886-1945: Architektonické dílo
1979/01/11 - 1979/03/04   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou
1979/04/05 - 1979/06/03   Jiří Vlach: Komorní plastika a kresby
1979/06/07 - 1979/08/19   Adolf Born: Grafika, ilustrace
1979/08/23 - 1979/10/07   Josef Kranz: Architektonické dílo
1979/10/11 - 1979/11/24   Přírůstky - výběr z let 1978 - 1979
1979/11/29 - 1980/01/13   Aljo Beran: Monotypy
1980/01/24 - 1980/03/09   František Peterka: Dílo 1947/79
1980/03/27 - 1980/05/04   Miroslav Sychra: Fotografie
1980/05/07 - 1980/06/29   Petr Zlamal: Obrazy
1980/07/03 - 1980/09/07   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914
1980/09/11 - 1980/11/09   Miloš Jiránek
1980/11/13 - 1981/02/15   Otakar Novotný 1880 - 1959: Architektonické dílo
1981/02/19 - 1981/03/29   Miroslav Šnajdr: Obrazy
1981/04/04 -01981/05/17   Výstava prací absolventů výtvarné výchovy Univezity Palackého
1981/05/21 - 1981/07/05   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1981/07/21 - 1981/08/18   Pavel Ježek: Sklo, Eva Vlasáková: Kresby
1981/08/20 - 1981/10/04   Jiří Balcar: Výběr z díla
1981/10/08 - 1981/11/15   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě ze sbírek Moravské galerie v Brně
1981/11/19 - 1981/12/31   Arnošt Wiesner
1982/01/14 - 1982/02/28   Přírůstky z let 1980 - 1981: Kresby a grafika
1982/03/04 - 1982/04/30   Pavel Kotas
1982/05/06 - 1982/06/27   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci
1982/07/01 - 1982/08/29   Stará evropská grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1982/07/01 - 1982/09/29   Stará grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1982/09/02 - 1982/09/18   Vasco Ascolini: Fotografie, Nani Tedeschi: Grafika
1982/09/23 - 1982/11/07   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo
1983/01/20 - 1983/03/06   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie - Výběr z let 1947-1982
1983/03/10 - 1983/05/08   Josef Jíra: Grafika
1983/04/28 - 1983/06/05   Jožka Antek: Výběr z díla
1983/05/12 - 1983/06/12   Ladislav Čepelák a jeho žáci
1983/07/14 - 1983/09/04   Olomoucká architektura XX. století, 2. část: 1950–1983
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983/11/16 - 1983/12/31   Radko Mašata: Obrazy
1984/01/12 - 1984/03/04   Václav Hollar: Lepty ve sbírce olomoucké galerie
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část
1984/05/03 - 1984/07/01   Josef Velčovský: Kresba
1984/07/05 - 1984/09/02   Jiří Jílek, Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Sochy / obrazy, kresby
1984/10/25 - 1984/12/31   Historismus - architektura 2. pol. 19. století na Moravě a ve Slezsku
1984/11 - 1984/12   Adolf Loos a česká architektura
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984
1985/03/01 - 1985/04/28   Umělci svému městu
1985/05/02 - 1985/07/28   Proti fašismu a válce
1985/08/08 - 1985/10/27   Zdenek Seydl: Kresba, grafika
1985/10/31 - 1985/12/31   Adolf Loos a jeho žáci
1986/01/16 - 1986/03/16   Výstava fotografií členů fotografické sekce VSMO
1986/03/20 - 1986/05/25   Alois Kučera: Malířské dílo
1986/07/03 - 1986/09/28   Středoevropské malířství 17. a 18. století: Mistrovská díla starého umění v Olomouci
1986/10/09 - 1986/11/30   Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ
1986/12/04 - 1987/02/28   Věra Kotasová: Grafika 1976/1986
1987/03/05 - 1987/05/10   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987
1989/02/09 - 1992/03/05   Marie Michaela Šechtlová: Kresby, grafika
1989/04/25 - 1989/05/28   Antonín Lukavský: Obrazy
1989/06/29 - 1990/05   Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského, Vladimíra Navrátila
1990/05/10 - 1990/06/17   Výstava soutěžních návrhů Přednádražní prostor Olomouc
1990/06/28 - 1990/09/02   Rudolf Chorý: Sochařské dílo
1990/09/06 - 1990/10/21   Aleš Lamr: Výběr z díla
1990/11/22 - 1990/12/31   Zdeněk Vacek: Obrazy 1963/1990
1991/01/08 - 1991/02/03   Marie Blabolilová: Grafiky a obrazy
1991/02/07 - 1991/03/17   Hana Wichterlová: Sochařské dílo
1991/03/21 - 1991/04/28   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby. Obrazy
1991/05/31 - 1992/06/09   Miroslav Urban: Do prdele šel můj kraj
1991/06/13 - 1991/06/21   Stanislav Menšík: Výběr z malířského díla
1991/08/06 - 1991/09/22   Josef Šíma: Výběr z malířského díla k 100. výročí narození umělce
1991/10/03 - 1991/11/17   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934, Olomoucký pomník T. G. Masaryka 1937/1953
1991/11/21 - 1992/01/05   Radoslav Kutra: Malířské dílo 1958 / 1991
1992/03/12 - 1992/04/19   Baťova architektura Zlína
1992/05/07 - 1992/06/21   Karel Nepraš: Sochy
1992/06/25 - 1992/07/12   Miloslav Stibor: Apollón a půlměsíc
1992/07/16 - 1992/08/30   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1992/09/10 - 1992/11/15   Jiří David: Čas pro jasnost
1992/12/03 - 1992/12/31   Václav Zykmund
1993/01/14 - 1993/02/25   Bohuslav Reynek: Souborné grafické dílo ke 100. výroční narození
1994/09/22 - 1994/10/18   Miroslav Šnajdr st: Interpretace

Kabinet grafiky

instituce, obec, adresa
Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc), _
Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc), Wurmova 13

Kabinet grafiky

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1994   Kabinet grafiky Olomouc

Kabinet grafiky

pozvánka autorská
rok vydání   autor, název (podnázev)
1983   Kovařík Slavoj, Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie (Výběr z let 1947 - 1982)