Oblastná galéria

obec: Banská Bystrica (Banská Bystrica)
adresa: námestie ČA 25
PSČ: 974 01
stát: Slovensko (Slovakia)

rok vzniku: 1963
rok zániku: 1990

poznámka:
1956 – 1959 Krajská (od 1.9.1956)
1960 – 1962 Mestská galéria v Banskej Bystrici
1963 - 1990 Oblastná galéria
1991 – 1997 Štátna galéria v Banskej Bystrici
1998 – 1999 Banskobystrické štátne kultúrne centrum
2000 – 2006 Štátna galéria v Banskej Bystrici
2007 - Stredoslovenská galéria

Oblastná galéria

instituce, obec, adresa
Mestská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica), _

Oblastná galéria

instituce, obec, adresa
Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Dolná 8 - Bethlenov dom

Oblastná galéria

termín   název výstavy, místo konání
1968/05/05 - 1968/06/02   Emil Makovický: Ilustrácie, Dom umenia, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1968/06   Mladé švédské umění, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1969/03/18 - 1969/04/20   Fraňo Štefunko: Sochárske dielo, Dom umenia, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1969/05/12 -   Martin Benka, Dom umenia, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1969/08/27 - 1969/10/31   Malé grafické formy, Dom umenia, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1969/11/24 -   DADA 1916 1966, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1970   Bohuslav Kuľhavý: Obrazy 1964 - 1970, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1970/08 - 1970/09   Ján Kulich: Sochy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1972/02/23 - 1972/03/26   Július Szabó: Grafika, maľba, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1972/08 - 1972/09   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1972/10 - 1972/11   Zolo Palugyay: Súborné dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1973/02 - 1973/03   Jozef Kollár: Súborné dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1973/03/02 - 1973/03/31   Béla Bacskai: Gemerská krajina / Gömöri tájak, Podunajské múzeum, Komárno (Komárno)
1974/01/12 -   Róbert Dúbravec, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1974/03/02 -   Alfonz Groma: Sochárske dielo, Výstavná sieň SUPSOP, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1974/03/08 - 1974/03/31   Róbert Dúbravec, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/04 - 1974/05   Fero Kráľ, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1974/06/30 - 1974/07/30   Stredoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu Slovenského národného povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1974/09/05 - 1974/09/30   Středoslovenští výtvarní umělci k 30. výročí Slovenského národního povstání, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1974/12 - 1975/01   Eugen Lehotský: Súborné dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1975/02 - 1975/03   Edmund Gwerk: 1895 / 1975, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1975/12/27 - 1976/01/27   Žena vo svete dneška a zajtrajška, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/02/04 - 1976/03/01   Rudolf Altrichter: Z tvorby 1945 - 1975, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/03/09 -1976/04/07   Jozef Baláž: Súborné dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/04/11 - 1976/05/09   Obrazy - kresby nár. umelca RSFSR Petra P. Ossovského, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/05/14 - 1976/06/13   Jozef Šturdík - Obrazy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/06/19 - 1976/08/16   Oto Opršal - Výber z tvorby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/08/29 - 1976/10/31   IV. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/08/29 - 1976/10/31   Orest Dubay, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/11/05 - 1976/12/05   Vojtech Mensatoris: Maliarske dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/12/10 - 1977/01/16   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba 1970 - 1976, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/01/24 - 1977/02/06   Život a práca v socialistickom Československu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/02/11 - 1977/03/24   Výtvarné umenie pre tvorbu a ochranu životného prostredia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/03/31 - 1977/04/26   Dezider Milly, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/04/30 - 1977/05/15   Architektonická a výtvarná tvorba Dušana Kuzmu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/05/19 - 1977/06/09   Anton Hollý: Kresby - grafika - akvarely, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/06/20 - 1977/07/10   Mária Medvecká: Obrazy a kresby z Oravy, Dom kultúry A. Sládkoviča, Detva (Detva)
1977/07/22 - 1977/08/20   Užitkové umenie výtvarníkov Stredoslovenského kraja, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/08/28 - 1977/10/16   II. medzinárodné quadrienále malé grafické formy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/10/23 - 1977/12/15   IV. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/01/06 - 1978/02/05   Viliam Chmel (1917-1977), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/02/10 - 1978/03/05   Kresba stredoslovenských a severomaďarských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/03/10 - 1978/04/02   Karol Dúbravský - Sochárske dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/05/12 - 1978/06/11   Jozef Zelný - Obrazy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/06/16 - 1978/07/16   Maĺba, plastika, grafika stredoslovenských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/21 - 1978/08/20   Storočie zápasov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/27 - 1978/09/24   Viliam Chmel: Malířské a grafické dílo, Galerie Václava Špály, Praha
1978/09/03 - 1978/10/31   V. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/09/03 - 1978/12/17   Vincent Hložník, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/09/25 -   Výber zo súborného diela Jaroslava Augustu, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
1978/11/10 - 1978/12/03   Andrej Peter: Život v kove, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/12/08 - 1979/01/17   Farebný svet - Lea Mrázová, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/01/11 - 1979/02/11   Vincent Hložník: Grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1979/01/12 - 1979/02/12   Edmund Gwerk, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/01/26 - 1979/02/25   Ernest Zmeták: Talianska krajina. Akvarel - kresba, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/02/21 - 1979/03/31   Koloman Sokol, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/03/02 - 1979/04/02   Ester Šimerová Martinčeková: Súborné dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/04 - 1979/05   Robert Brož: Knižná grafika, ilustrácia, plagát, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/05/15 - 1979/06/12   Deti deťom, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/06/15 - 1979/07/15   Běla Kolčáková: Výtvarné dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/07/29 - 1979/08/13   Ladislav Čemický, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/10/28 - 1979/12/03   V. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/12/14 - 1980/01/30   Vladimír Vestenický, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/12/14 - 1980/02/08   Jaroslav Vodrážka, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   Ján Kulich, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/02/08 - 1980/04/12   Sociálne motivy v dielach stredoslovenských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/02/15 -   Edmund Gwerk: Výber z tvorby, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
1980/02/26 - 1980/03/31   Ladislav Gandl - Z komornej tvorby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/03 - 1980/04   Současná slovenská grafika, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1980/04/01 - 1980/06   Ester M. Šimerová: Súborné dielo zaslúžilej umelkyne, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1980/04/10 - 1980/05/11   Dušan Šimko - Z tvorby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/04/21 - 1980/06/15   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/05/16 - 1980/06/12   Elena Bellušová - Tvorba v interiéri, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/06/20 - 1980/07/10   Jozef Šturdík - Rekapitulácie, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/06/27 - 1980/07/11   Hrdinom Povstania - Elena Lazinovská, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/07/17 - 1980/08/10   Výtvarní umelci severomoravského kraja k 35. výročiu oslobodenia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/08/24 - 1980/10/30   VI. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/08/24 - 1980/10/31   Ernest Zmeták, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/11/06 - 1980/11/30   Jozef Kostka - Odkaz SNP v sochárskej tvorbe, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/11/13 - 1980/11/30   Jindřich Lenhart 1880 - 1955: Vysoké Tatry, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/12   Ján Ilavský: Z tvorby 1970-80, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/12/09 - 1981/01/31   Jozef Fedora, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/12/11 - 1981/01/18   Sibylla Greinerová, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/31/01 - 1980/02   Současná slovenská grafika, Mánes, Praha
1981/06/12 -   Ivan Štubňa: Kresba, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1981/07 - 1981/09   Miroslav Ksandr: Socha a kresba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1981/10/02 -   Miroslav Ksandr: Socha a kresba, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1982/01/15 -   Ján Vrtílek: Umelecká knižná väzba, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1982/02 - 1982/03   Julián Filo: 1971-1981, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1982/07/08 - 1982/08/29   Edmund Gwerk: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983 - 1984   Andrej Barčík, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1983/09/28 - 1983/10   Stanislav Balko: Obrazy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1983/10/28 - 1983/11/17   Gejza Angyal, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1983/11/25 -   Ján Želibský: Výber z diela, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/01/06 -   Andrej Barčík: Kresby, koláže, maľby, grafiky, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/01/19 -   Fedor Klimáček: Maľba, kresba, ilustrácia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/03/03 - 1984/04/23   Andrej Barčík: Výber z diela, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/02/08 -   Pavol Breier: Fotografie, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1986/03/21 -   Jozef Baláž: Z ilustračnej kresby 1963 - 1986, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1986/10/10 - 1986/11/28   Ján Vrtílek: Výber z knižných väzieb, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/06/5 - 1987/07/5   Stanislav Balko, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/08/27 - 1987/10/04   Róbert Brun: Monológy & rozhovory, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/12/10 - 1988/01/31   Stanislav Balko: Obrazy, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1988/03/11 - 1988/04/17   Vladimír Kompánek, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/05/05 - 1988/05/31   Jiří Šalamoun: Litografia a kresby, Mestské kultúrne stredisko, Trstená (Tvrdošín)
1988/08 - 1988/10   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/12 - 1989/01   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/02/03 - 1989/03   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/10/26 - 1989/11/30   Karol Baron: Maľba, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/12 - 1990/01   Igor Hudcovič: Maľba, kresba, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1990   Askold Žáčko: Sklo, Martin Martinček: Fotografie, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1990/03/15 - 1990/04/22   Adolf Born: Výber z tvorby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1990/05/03 - 1990/06/03   Stanislav Balko: Aspekty a postoje, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1994   Stálá expozícia Dominika Skuteckého, Vila Dominika Skuteckého, Banská Bystrica (Banská Bystrica)

Oblastná galéria

termín   název výstavy
1968/03/18 - 1968/04/10   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967
1968/06   Mladé švédské umění
1970   Bohuslav Kuľhavý: Obrazy 1964 - 1970
1970/08 - 1970/09   Ján Kulich: Sochy
1972/02/23 - 1972/03/26   Július Szabó: Grafika, maľba
1972/08 - 1972/09   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby
1972/10 - 1972/11   Zolo Palugyay: Súborné dielo
1973/02 - 1973/03   Jozef Kollár: Súborné dielo
1974/01/12 -   Róbert Dúbravec
1974/03/19 - 1974/04/21   Jindřich Wielgus: Sochy a kresby
1974/04 - 1974/05   Fero Kráľ
1974/06/30 - 1974/07/30   Stredoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu Slovenského národného povstania
1974/12 - 1975/01   Eugen Lehotský: Súborné dielo
1975/02 - 1975/03   Edmund Gwerk: 1895 / 1975
1975/12/27 - 1976/01/27   Žena vo svete dneška a zajtrajška
1976/02/04 - 1976/03/01   Rudolf Altrichter: Z tvorby 1945 - 1975
1976/03/09 -1976/04/07   Jozef Baláž: Súborné dielo
1976/04/11 - 1976/05/09   Obrazy - kresby nár. umelca RSFSR Petra P. Ossovského
1976/05/14 - 1976/06/13   Jozef Šturdík - Obrazy
1976/06/19 - 1976/08/16   Oto Opršal - Výber z tvorby
1976/08/29 - 1976/10/31   IV. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu
1976/08/29 - 1976/10/31   Orest Dubay
1976/11/05 - 1976/12/05   Vojtech Mensatoris: Maliarske dielo
1976/12/10 - 1977/01/16   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba 1970 - 1976
1977/01/24 - 1977/02/06   Život a práca v socialistickom Československu
1977/02/11 - 1977/03/24   Výtvarné umenie pre tvorbu a ochranu životného prostredia
1977/03/31 - 1977/04/26   Dezider Milly
1977/04/30 - 1977/05/15   Architektonická a výtvarná tvorba Dušana Kuzmu
1977/05/19 - 1977/06/09   Anton Hollý: Kresby - grafika - akvarely
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977
1977/07/22 - 1977/08/20   Užitkové umenie výtvarníkov Stredoslovenského kraja
1977/08/28 - 1977/10/16   II. medzinárodné quadrienále malé grafické formy
1977/10/23 - 1977/12/15   IV. bienále Súčasná slovenská grafika
1978/01/06 - 1978/02/05   Viliam Chmel (1917-1977)
1978/02/10 - 1978/03/05   Kresba stredoslovenských a severomaďarských výtvarných umelcov
1978/03/10 - 1978/04/02   Karol Dúbravský - Sochárske dielo
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství)
1978/05/12 - 1978/06/11   Jozef Zelný - Obrazy
1978/06/16 - 1978/07/16   Maĺba, plastika, grafika stredoslovenských výtvarných umelcov
1978/07/21 - 1978/08/20   Storočie zápasov
1978/09/03 - 1978/10/31   V. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu
1978/09/03 - 1978/12/17   Vincent Hložník
1978/11/10 - 1978/12/03   Andrej Peter: Život v kove
1978/12/08 - 1979/01/17   Farebný svet - Lea Mrázová
1979/01/12 - 1979/02/12   Edmund Gwerk
1979/01/26 - 1979/02/25   Ernest Zmeták: Talianska krajina. Akvarel - kresba
1979/02/21 - 1979/03/31   Koloman Sokol
1979/03/02 - 1979/04/02   Ester Šimerová Martinčeková: Súborné dielo
1979/04 - 1979/05   Robert Brož: Knižná grafika, ilustrácia, plagát
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika
1979/05/15 - 1979/06/12   Deti deťom
1979/06/15 - 1979/07/15   Běla Kolčáková: Výtvarné dielo
1979/07/29 - 1979/08/13   Ladislav Čemický
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania
1979/10/28 - 1979/12/03   V. bienále Súčasná slovenská grafika
1979/12/14 - 1980/01/30   Vladimír Vestenický
1979/12/14 - 1980/02/08   Jaroslav Vodrážka
1980   Ján Kulich
1980/02/08 - 1980/04/12   Sociálne motivy v dielach stredoslovenských výtvarných umelcov
1980/02/26 - 1980/03/31   Ladislav Gandl - Z komornej tvorby
1980/04/10 - 1980/05/11   Dušan Šimko - Z tvorby
1980/04/21 - 1980/06/15   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1980/05/16 - 1980/06/12   Elena Bellušová - Tvorba v interiéri
1980/06/20 - 1980/07/10   Jozef Šturdík - Rekapitulácie
1980/06/27 - 1980/07/11   Hrdinom Povstania - Elena Lazinovská
1980/07/17 - 1980/08/10   Výtvarní umelci severomoravského kraja k 35. výročiu oslobodenia
1980/08/24 - 1980/10/30   VI. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu
1980/08/24 - 1980/10/31   Ernest Zmeták
1980/11/06 - 1980/11/30   Jozef Kostka - Odkaz SNP v sochárskej tvorbe
1980/11/13 - 1980/11/30   Jindřich Lenhart 1880 - 1955: Vysoké Tatry
1980/12   Ján Ilavský: Z tvorby 1970-80
1980/12/09 - 1981/01/31   Jozef Fedora
1980/12/11 - 1981/01/18   Sibylla Greinerová
1981/06/12 -   Ivan Štubňa: Kresba, grafika
1981/10/02 -   Miroslav Ksandr: Socha a kresba
1982/01/15 -   Ján Vrtílek: Umelecká knižná väzba
1982/02 - 1982/03   Julián Filo: 1971-1981
1983 - 1984   Andrej Barčík
1983/05 - 1983/06   Martin Martinček: Fotografia
1983/09/28 - 1983/10   Stanislav Balko: Obrazy
1983/10/28 - 1983/11/17   Gejza Angyal
1983/11/25 -   Ján Želibský: Výber z diela
1984/01/06 -   Andrej Barčík: Kresby, koláže, maľby, grafiky
1984/01/19 -   Fedor Klimáček: Maľba, kresba, ilustrácia
1986/02/08 -   Pavol Breier: Fotografie
1986/03/21 -   Jozef Baláž: Z ilustračnej kresby 1963 - 1986
1987/03/26 - 1987/05/10   Československý exlibris 1987
1987/06/5 - 1987/07/5   Stanislav Balko
1988/03/11 - 1988/04/17   Vladimír Kompánek
1988/04/01 - 1988/05/01   Jiří Šalamoun: Litografie a kresby
1988/08 - 1988/10   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988
1989/10/26 - 1989/11/30   Karol Baron: Maľba
1989/12 - 1990/01   Igor Hudcovič: Maľba, kresba
1990   Askold Žáčko: Sklo, Martin Martinček: Fotografie
1990/02/08 - 1990/03/18   Jozef Jankovič: Zásah do svedomia
1990/03/15 - 1990/04/22   Adolf Born: Výber z tvorby
1990/05/03 - 1990/06/03   Stanislav Balko: Aspekty a postoje
1990/05/31 -   Ladislav Berger: Napätia, prieniky

Oblastná galéria

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1968   Emil Makovický: Ilustrácie
  1970   Bohuslav Kuľhavý: Obrazy 1964 - 1970
  1972   Július Szabó: Grafika, maľba
  1974   Alfonz Groma: Sochárske dielo
  1974   Fero Kráľ
  1974   Ján Berger ((Krajská galéria Nitra))
  1974   Jindřich Wielgus: Sochy a kresby
  1976   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba 1970 - 1976
  1976   Oto Opršal: Výber z tvorby
  1976   R. Altrichter: Z tvorby 1945 - 1975
  1977   Mária Medvecká: Obrazy a kresby z Oravy
  1979   Ester M. Šimerová: Súborné dielo
  1979   Robert Brož: Knižná grafika, ilustrácia, plagát
  1980   Ján Kulich
  1982   Julián Filo 1971-1981
  1987   Jozef Kollár: Výber z tvorby
  1987   Stanislav Balko
  1988   Jiří Šalamoun: Litografie a kresby
  1988   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988
  1988   Vladimír Gažovič: Akupunktúra sveta
  1990   Jozef Jankovič: Výber plastiky, kresby, počítačovej grafiky
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1974   Stredoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu Slovenského národného povstania
  1987   Československý exlibris 1987
  1990   Askold Žáčko: Sklo, Martin Martinček: Fotografie
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1969   Fraňo Štefunko: Sochárske dielo
  1974   Róbert Dúbravec
  1976   Jozef Baláž: Súborné dielo (grafika - ilustrace - kresby)
  1977   Anton Hollý: Kresby - grafika - akvarely
  1977   Architektonická a výtvarná tvorba Dušana Kuzmu (otvorenie)
  1980   Dušan Šimko: Z tvorby
  1981   Miroslav Ksandr: Socha a kresba
  1982   Ján Vrtílek: Umelecká knižná väzba
  1983   Gejza Angyal (25. výstava z tvorby)
  1983   Ján Želibský: Výber z diela
  1983   Jozef Šturdík: Výber z diela
  1983   Stanislav Balko: Obrazy
  1984   Andrej Barčík: Kresby, koláže, maľby, grafiky
  1984   Fedor Klimáček: Maľba, kresba, ilustrácia
  1986   Jozef Baláž: Z ilustračnej kresby 1963 - 1986
  1988   Jiří Šalamoun: Litografie a kresby
  1988   Vladimír Kompánek
  1989   Karol Baron: Mal'ba
  1990   Jozef Jankovič: Zásah do svedomia (Výber plastiky, kresby a počítačovej grafiky)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1978   České umenie XX. storočia zo zbierok Galérie výtvarného umenia Olomouc

Oblastná galéria

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

Oblastná galéria

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1971   Zprávy (Nejkrásnější galerie)

Oblastná galéria

osoba   narození
Augusta Jaroslav   4. 9. 1878    
Berger Ján   5. 3. 1944    
Gwerk Edmund   15. 2. 1895    
Hubaček Žigmund   8. 8. 1906    
Muška Pavol   21. 6. 1949    
Opršal Oto (Otto)   9. 2. 1926    
Romaňák Peter   17. 8. 1932    
Szabó Alexander   19. 12. 1921    
Vrtílek Ján   12. 12. 1906