Galéria Petra Michala Bohúňa

rok vzniku: 1955
obec: Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
adresa: Tranovského 3
PSČ: 031 01

poznámka:
Galéria Petra Michala Bohúňa je jednou z najstarších galérií na Slovensku. Vznikla roku 1955 s cieľom zhromažďovať, ochraňovať, vedecky spracúvať a sprístupňovať umelecké diela starého a súčasného umenia i aktuálne výtvarné dianie.
Okrem súčasného umenia spočíva ťažisko jej činnosti na zbierkach umenia 19. stor., kde dominuje široká kolekcia tvorby P. M. Bohúňa. Zberateľská aktivita galérie sa zameriava na celé Slovensko, s osobitným zreteľom na región Liptova a okolia. V súčasnosti obsahujú zbierky galérie takmer 5 000 umeleckých diel.
V budove galérie, pochadzajúcej z konca 18. stor., do súčasnej podoby prestavanej a rekonštruovanej špeciálne pre potreby galérie v 70. rokoch, je k dispozícii vyše 3 000 m2 výstavnej plochy. galéria pripravuje ročne okolo 14 výstavných podujatí, predovšetkým súčasného slovenského umenia, ale usporadúvajú sa aj výstavy umenia predošlých epoch a experimentálneho umenia, vystavujú tu aj umelci zo zahraničia a pod.
Expozícia starého umenia, ktorá obsahuje asi 120 exponátov, predstavuje slovenské umenie 15.-18. stor. Patria sem mimoriadne cenné gotické oltáre, tabuľové maľby a solitérne sochy, ale aj renesančné a barokové artefakty. Prevláda portrétna maľba.
Katalóg k expozícii poskytuje prehľad nielen o vystavených exponátoch, ale o celkovom výtvarnom dianí na území Slovenska v spomínanom období. Expozícia je umiestnená na prízemí v historickej časti budovy.
Expozícia umenia 19. storočia pozostáva zo 147 artefaktov.
V historickej časti budovy na 1. poschodí sú vystavené obrazy a sochy umelcov z obdobia romantizmu a realizmu, diela slovenských majstrov z konca 19. stor. a diela z prelomu storočí.
Dominuje portrétna tvorba významného slovenského maliara P. M. Bohúňa. Okrem jeho obrazov sprostredkujú obraz o Slovensku tých čias diela J. B. Klemensa, K. Bohúňa, L. Medňanského, M. Kerna, D. Skuteckého, A. a E. Ballu, J. Štetku, A. Štróbla, J. Koniarka, A. Kubínyho, G. F. Belopotockého a mnohých ďaľších.
Expozícia umenia 20. storočia na Slovensku obsahovo i významovo najrozsiahlejšia, prezentuje vývoj a smerovanie výtvarného umenia od zakladateľskej generácie až po súčasnosť. Expozícia, voľne chronologicky rozdelená do dvoch častí, pozostáva z diel najvýznamnejších slovenských maliarov i sochárov.
Vysunutou expozíciou Galérie Petra Michala Bohúňa je Pamätný dom Jana Hálu vo Važci.
V galérii je rozsiahla odborná knižnica, prístupná verejnosti, na požiadanie sa poskytuje sprievod s výkladom, organizujú sa filmové podujatia, videoprodukcie, prednášky a akcie pre školskú mládež.
zdroj – www.skrz.sk, 2010