Galerie Václava Špály

rok vzniku: 1959
obec: Praha
adresa: Národní 59/30
PSČ: 100 00
tel.: +420 224 174 704
www: www.spalovka.cz

heslo:

Galerie je situována v samém centru Prahy na jedné z hlavních tříd. Její rozloha je 313 m2 ve třech podlažích. S ulicí je galerie propojena velkou výlohou, která umožňuje přímou komunikaci s kolemjdoucími. Galerie Václava Špály byla založena v roce 1957. Byla pojmenována po známém českém malíři avantgardy první poloviny 20. století. Největší slávu zažila v letech 1965-70, kdy ji kurátorsky vedl náš nejvýznamnější teoretik umění Jindřich Chalupecký. V této době se zde konal nezávislý program založený na vyváženosti tematických a autorských výstav a českých umělcích, proložený i výstavami zahraničních autorů. Díky Chalupeckého prozřetelnosti mohl tehdejší divák poprvé spatřit dílo Marcela Duchampa. I když byla galerie nekomerční, pokusil se Chalupecký oživit zájem širší veřejnosti akcí Kupte a půjčte si obraz nebo sochu. V sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy Chalupecký nesměl veřejně působit, probíhaly ve Špálově galerii výstavy oficiálního umění, které byly pro totalitní režim přijatelné. Po roce 1989 se do galerie vrátily kvalitní expozice české špičky umění a také tu začaly být prezentovány projekty vítězů Ceny Jindřicha Chalupeckého, která vznikla hned v roce 1990 po vzoru Turner Prize ještě za přímé účasti tohoto teoretika. Stejně jako v Chalupeckého éře dominovalo galerii současné umění a konala se tu řada výstav, zásadních pro svobodný teoretický diskurs u nás. Po roce 2002 spravovala galerii Nadace českého fondu umění, která se nesoustředila na koncept výstav, ale galerii volně pronajímala. Umělecká obec proti tomuto úpadku průběžně protestovala, ale teprve v roce 2007 se podařilo vyhlásit konkurz na provoz galerie. zdroj – www.spalovka.cz, 2008.|

Současné české umění musí řešit především dva problémy: překonávat v komunikaci s divákem jeho předsudky vůči vizuálnímu umění a dostat se do smysluplné konfrontace se světovým kontextem. V dosavadním dělení Evropy na východ a západ jsme přijali letargicky roli periferie. Trh s uměním, který by ovlivňoval dění na umělecké scéně a hrál roli i v přístupu širší veřejnosti, zde téměř neexistuje.

Naše veřejnost těžko chápe důvody, které vedou současné umělce ke způsobům komunikace, odlišných od obecné představy o tom, co výtvarné umění je. Většina společnosti považuje současné umění za nesrozumitelné, ačkoliv o naší době vypovídá. Současné umění je zajímavou, i když rizikovou investicí, přesto o něj sběratelé projevují minimální zájem.

Základem naší koncepce galerie je hledání vztahu umění a širší společnosti. Hledání nové zodpovědnosti umělců ve vztahu ke světu. Chceme produkovat výstavy, které propojují nejrůznější oblasti našeho života. Informační chaos tohoto světa neodpovídá na naše dotazy. Takové otázky ale můžeme klást právě prostřednictvím umění, skrze něž můžeme pochopit zdánlivě protikladné situace jako je svět ideálu a konzumu, osobní život a politika nebo umění a reklama.  Chtěli bychom získat pro vizuální umění větší respekt. Zařadit se do opravdu kulturní civilizace, obnovit kulturní pověst Prahy. Chceme profesionálně fungovat v oblasti uměleckého provozu, který tady ztratil vážnost a aktuálnost.  Galerie Václava Špály chce obnovit svou někdejší prestiž zajímavým programem i svými dalšími aktivitami. Nabídne divákům i známé zahraniční umělce, kteří do naší metropole patří. Je nezbytné z pomyslné periferie učinit krok do centra.

zdroj - www.spalovka.cz

-