Galerie Václava Špály, Malá Špálovka

rok vzniku: 1994
obec: Praha 1
adresa: Národní 59/30
PSČ: 101 00

heslo:

V roce 1997 rozdělil galerista Jaroslav Krbůšek prostor galerie na dvě části. Podzemní část nazval Malá Špálovka. Galerie Malá Špálovka byla určena pro začínající autory a experimentální prezentace. Přízemí a patro bylo určené pro známé umělce. Výstavy v Malé Špálovce jsou připojené ke Galerii Václava Špály s poznámkou - Malá Špálovka.

poznámka:
místo konání - Galerie Václava Špály s poznámkou Malá Špálovka