Fantasijní aspekty současného českého umění

termín: 1967/06/20 - 1967/07/16
instituce: Galerie Václava Špály
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
návštěvnost 3728