Miloš Ševčík

* 27. 6. 1939, Klatovy (Klatovy), Česká republika (Czech Republic)
11. 12. 2007, Praha, Česká republika (Czech Republic)
grafik, malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Miloš Ševčík
Oslnění
2002
malba
olej, plátno
85 x 125 cm
Miloš Ševčík
Přichází
2003
malba
olej, plátno
200 x 125
Miloš Ševčík
Zaznění
2004
malba
lepenka, olej
50 x 60 cm
Miloš Ševčík
Vzestupy
2004
malba
lepenka, olej
30 x 40 cm

heslo:
V letech 1958–1964 vystudoval Vysokou škola uměleckoprůmyslovou v Praze. V šedesátých letech se profiloval jako grafik vytříbeného projevu, s osobitou morfologií a ikonografií volně pracující s bajkářskou tradicí zvířat, jež zrcadlí svět člověka, jejíž imaginativní potenciál citlivě a originálně zpracoval (skvělým příkladem této tvorby je suchá jehla Myší Athéna datovaná rokem 1964 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni). Vytvořil grafické cykly podle Gogolových povídek či na motivy Janáčkovy Lišky Bystroušky. Ve druhé polovině šedesátých let získal významná ocenění za grafickou tvorbu.
S nástupem normalizace se Ševčíkova tvorba stala nežádoucí, s oficiálním zdůvodněním ze strany někdejšího Fondu výtvarných umělců, že „nemá dnešku co říci“. Miloš Ševčík byl z veřejného výtvarného života vymazán a živil se jako propagační grafik. Do českého výtvarného světa se vrací až na počátku 90. let, a to jak grafickou tvorbou, tak i pozoruhodnými malbami středních i velkých formátů. Charakterizuje je osobité biomorfní tvarosloví na rozhraní mikrosvěta a makrosvěta, jež zcela dematerializuje jemné, mlhavě pastelové světlo prostupující plochu obrazu a jakoby rozmývající jeho tvary. Příroda je smyslovým impulsem abstrahovaných meditativních vizí, zcela náležejících světu ticha, v němž dochází k tušeným, pomalým a plynulým proměnám, které naznačují přítomnost oživujícího principu. Také hebce jemný povrch malby připomíná jemnou živou tkáň, sugerující jakousi zduchovněnou látku světa.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018