Mirbachov palác

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Františkánske nám. 11
PSČ: 815 35
stát: Slovensko (Slovakia)

e-mail: gmb@gmb.sk
web: www.gmb.sk

poznámka:
Mirbachov palác patrí k najzachovanejšej pôvodnej architektúre starého Prešporka. Rokokový klenot postavený na mieste starej zástavby, ktorá sa spomína už v roku 1459 ako CURIA CIVITATIS alebo WEITE HOF. Ešte v druhej polovici 16. storočia to bola drevená stavba, v ktorej sa podľa záznamov konali v roku 1666 evanjelické bohoslužby (spoluvlastníkom susedných domov je dodnes Evanjelická cirkev a. v.). Majitelia paláca sa rýchlo striedali: v roku 1636 ho vlastnil rod Illésházy, potom mesto a následne bohatý pivovarník Michael Spech. Ten po strhnutí starej stavby na niekoľkých stredovekých parcelách v rokoch 1768 – 1770 postavil honosný palác, pravdepodobne v takej podobe, akú poznáme dnes. Nepochybne kvalitný autor projektu – architekt – je neznámy. Možno sa však domnievať, že pracoval vo Viedni. Poznáme len meno murárskeho majstra – Matthaeus Höllrigl. Spech po dokončení stavby palác predal.

Ako prvý majiteľ je zaznamenaný gróf Imre Csáky (1781 – 1813) a do začiatku 20. storočia mal palác ďalších piatich vlastníkov. Predposledným bol v rokoch 1908 – 1916 gróf Koloman Nyáry, ktorého mohutný a krásny rodový erb je ozdobou tympanónu v hornej strednej časti fasády. Posledným majiteľom paláca bol gróf Dr. Emil Mirbach. Po dejinných turbulenciách – rozpad Rakúsko-Uhorska, vznik ČSR, obdobie Slovenského štátu počas druhej svetovej vojny a následne obnova ČSR – prechádza palác v máji 1948 definitívne do vlastníctva mesta Bratislavy, ktoré v ňom v roku 1975 zriadilo Galériu mesta Bratislavy.

Mirbachov palác

 

Mirbachov palác

termín   název výstavy
1975   František Kudláč: Horizonty človeka
1975/04 - 1975/05   30 rokov slobodnej Bratislavy vo fotografii Ladislava Noela
1975/09   Ondrej Zimka: Obrazy mal'ované na dreve
1975/10 - 1975/11   Milan Gašpar: Smalty
1975/12 - 1976/01   Július Barta, Alexander Szabó: Obrazy
1976/02/15 - 1976/03/07   Belgický umělecký šperk
1976/05/20 - 1976/06   Michal Jakabčic: Obrazy
1976/07/27 -   Emilio Greco: Grafika
1976/10 - 1976/11   Milan Mravec: Obrazy
1977/05 - 1977/06   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia - prírastky Galerie hl. města Prahy
1977/09 - 1977/10   Eugénie Lehotská: Ilustrácie
1977/11   Josef Kilian: Obrazy
1977/11 - 1977/12   Václav Brožík: Výbor z díla
1978   Jozef Fabini
1978/01/12 - 1978/02   Julián Filo: Obrazy 1972 - 77
1978/05 - 1978/06   Bernardína Lunterová, Libuša Čtveráková: Keramika
1978/09 - 1978/10   Záboj Bohuslav Kuľhavý: Obrazy krajiny
1978/10 - 1978/11   Josef Liesler: Obrazy, grafika
1978/10 - 1978/11   Vladimír Môťovský: Sochy
1979/02 - 1979/03   Antonín Smažil: Pálavské metamorfózy
1979/03 - 1979/04   Mária Medvecká: Obrazy z Oravy
1979/09 - 1979/10   Theodor Baník: Výber z diela
1979/11 - 1979/12   Ladislav Gandl: Výber z komornej tvorby
1980/11 - 1981/01   Alfons Mucha 1860 - 1939
1981/07/14 -   Neprakta: Kreslený humor a ilustrácie
1981/09 - 1981/10   Ondrej Zimka - Objavenie Atlantídy
1982/03/02 - 1982/04/18   Ignác Bizmayer: Keramika
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982
1983/04 - 1983/05   Josef Jíra: Výber z diela
1983/07 - 1983/09   Sochár Viktor Tilgner (1844 - 1896). 100 rokov daru autora rodnému mestu
1983/09/08 -   Dušan Kállay: Obrazy, grafiky, ilustrácie
1983/10 - 1983/11   Kreslený humor a grafika k výročí Jaroslava Haška
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia
1984/02 - 1984/03   Ota Janeček: Výber z diela
1985/03/21 - 1985/05/19   František Studený
1985/07   Stano Koreň
1985/09/05 - 1985/11   Adolf Born: Grafika a ilustrácie
1985/11/15 - 1986/01   Albín Brunovský
1986/01/17 -   Karol L. Zachar: Ako som ich videl - Slovenskí divadelníci v kresbách
1986/02/27 -   Kveta Gandlová: Malá jubilejná
1986/04/17 - 1986/06/01   Július Szabó: Svedectvá
1986/08/22 -   Karol Kállay: Fotografie
1986/10/01 - 1986/10/31   Mária Danielová: Premena plátna
1986/11/06 - 1986/12/07   Čestmír Pechr: Divadelní a spoločenský plagát 1956 - 1986
1986/12 - 1987/01   František Ronovský: Obrazy a kresby z rokov 1970 - 1986
1986/12/11 - 1987/01/19   Ever Púček: Z maliarskej tvorby
1987/01/29 -   Mikuláš Galanda: Súborné dielo
1987/03 - 1987/04   Vladimír Gažovič: Kolotoče života
1987/03/06 -   Ester Martinčeková - Šimerová: Súborné dielo
1987/05/07 - 1987/06/28   Dušan Kuzma: Výber z tvorby
1987/08/27 - 1987/10/04   Róbert Brun: Monológy & rozhovory
1987/10/15 - 1987/11   Ondrej Zimka: Správa z krajiny OZ
1987/11/17 - 1987/11/29   Ján Želibský: Malá jubilejná
1987/12/03 -   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986
1988/01/07 -   Zdeněk Kovář: Socha a dizajn
1988/03/24 - 1988/05/01   Ľubomír Blecha: Sklo, Miloš Urbásek: Pastely
1988/05/11 - 1988/06   Nikolaj Feďkovič: Obrazy s príbehmi
1988/06/09 - 1988/07/31   Vladimír Kompánek
1988/08/26 - 1988   Jozef Bendík: Výber z celoživotného diela
1988/12 - 1989/01   Jerzy Duda Gracz
1989/01 - 1989/03   Tamara Klimová, Alojz Klimo
1989/05/18 - 1989/07/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin
1989/05/18 - 1989/07/16   Vladimír Preclík: Sochárske dielo
1989/09/21 - 1989/11/05   Jaroslav Šerých: Obrazy a ilustrácie
1990/02 - 1990/03   Julián Filo
1990/05 - 1990/07   Jubilanti 90
1990/10/16 - 1990/11   Jozef Jankovič: 1960 - 1990
1991/08/22 - 1991/09/10   Diagonale
1992 - 19992/10/04   Rozpamätovanie 3: Slovenské výtvarné umenie 1954-57 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy a Oravskej galérie v Dolnom Kubíne
1992/01/17 - 1992/03/01   Informel: Slovenská abstrakcia 1960–1966
1993   Blažej Baláž: Postskriptum II.
1993/11/05 - 1993/12/12   Oto Bachorík: Sochy
1994/03/23 - 1994/05/01   Henri Cartier- Bresson: Rétrospective
1994/09/08 -   Juraj Meliš: Bilancia
1994/12/16 - 1995/01/29   Ján Zoričák: Cesty kvetov
1995/05/24 - 1995/06/24   Jiří Kolář jubiluje
1995/09/14 -   Ivan Pavle
1995/11 - 1996/02   Rozpamätávanie 6 - Slovenské výtvarné umenie 1970-1974
1995/11/30 - 1996/01/28   Stanislav Bubán
1996/04/03 -   Jiří Chmelař: Les oniriques, boîtes - livres - objects - sculptures
1996/05/16 - 1996/06/15   Lyonel Feininger
1996/06/20 - 1996/09/01   Viktor Hulík: Hommage á colštok
1997/09/19 - 1997/11/09   Albert Marenčin: Koláže 1942 - 1996
1998/04/23 - 1998/06/04   Andrea Dobošová: Reštaurátorská tvorba
1999/01/14 - 1999/03/14   Pavol Binder: Drotené objekty
1999/12/16 - 2000/03/14   Stratený ráj / Paradise Lost: Barok & súčasnosť / Baroque & The Present
2000/01/20 - 2000/02/27   Ján Berger
2000/01/28 - 2000/02/27   Dorota Sadovská: Album de Paris
2000/05/04 - 2000/06/18   Koloman Sokol
2000/05/11 - 2000/06/25   Daniel Fischer: Svety za svetom / Worlds Behind World
2001/05/10 - 2001/07/05   Nové spojenie / New Connection
2001/07/19 - 2001/10/14   Bratislavská maliarska rodina Majschovcov
2001/10/18 - 2001/11/18   Štefan Prokop: Súborné dielo
2002/02/21 - 2002/03/24   Dorota Sadovská: San Francisco - Bruxelles - Bratislava
2002/04 - 2002/06/16   Dotyky a spojenia
2002/05/09 - 2002/06/24   Jozef Šramka: 2x15=18
2002/06/28 - 2002/09/08   Vlado Popovič: Civilizácia farebných papierov
2002/11/07 - 2003/01/05   Marian Meško: Siesta
2002/11/27 - 2003/01/26   Arthur Fleischmann: Návrat domov / Heimkehr
2003/01/14 - 2003/03/02   Stará Bratislava očami Milana Dobeša
2003/09/04 - 2003/10/05   Jan Trojan: Cestami ilustrácie
2003/09/09 - 2003/11/09   Agneša Sigetová: Dvadsať rokov na šikmej ploche
2003/10/08 - 2003/11/09   Teodor Tekel: Maliar Katolíckej moderny
2003/11/15 - 2004/01/18   Neznáme barokové obrazy zo zbierok Galérie mesta Bratislavy (časť druhá)
2003/12/04 - 2004/02/01   Ján Zoričák: Vesmírne posolstvá
2004/03/18 - 2004/05/09   Igor Grossmann: Okno domova
2004/06/29 - 2004/08/29   Milan Paštéka: Kresby na bielom papieri
2004/06/30 - 2004/08/22   Koloman Sokol - Sambo: Z pozostalosti
2004/09/02 - 2004/10/03   Wols: Fotografie, akvarely, grafiky / Photographien, Aquarelle, Druckgrafik
2004/09/09 - 2004/10/31   Jozef Dorica: Príbehy
2005/03/30 - 2005/06/12   Karol Kállay: Móda, akty
2005/05/06 - 2005/06/19   James Ensor zo zbierok KBC banky, Belgicko
2005/06/16 - 2005/07/31   Igor Kalný: Vstup do ticha
2005/06/23 - 2005/07/31   Stanislav Kolíbal: Šest cyklů
2006/09/12 - 2006/10/15   Marián Mudroch: Skúsenosť (z) údivu
2007/01/23 - 2007/04/15   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970
2007/09/06 - 2007/11/25   Z mesta von - Umenie v prírode
2007/09/27 - 2007/11/25   Sochár Robert Kühmayer a Bratislava
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia
2008/03/12 - 2008/06/08   Jan Zrzavý: Maliar snov
2008/03/18 - 2008/04/27   György Jovánovics: Vlastné svetlo
2008/06/17 - 2008/08/10   Jakub Bauernfreund: Natura morta
2008/09/11 - 2008/10/19   Alexander Eckerdt (1932 - 1992)
2008/11/26 - 2009/03/08   Matej Krén: Introspektíva / Introspective
2009/01/23 - 2009/02/22   Michal Studený: Som dieťa šesťdesiatych rokov
2009/02/26 - 2009/04/11   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin
2009/04/03 - 2009/06/21   Josef Čapek: Tajomstvá obrazov
2009/11/27 - 2010/01/31   Cyprián Majerník
2010/02/04 - 2010/04/11   Slovenská moderna očami zberateľov
2010/09/27 - 2011/04/17   Štefan Papčo: Moréna
2010/11/11 - 2011/01/09   Milan Pagáč
2010/12/01 - 2011/01/30   Yuri Dojc: Pokušenie
2011/06/28 - 2011/09/04   Andy Warhol
2011/06/29 - 2011/08/28   Mapy / Maps: Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011
2011/09/09 - 2011/11/13   Pablo Picasso: Láska a smrť. La Suite Vollard.
2011/11/25 - 2012/01/22   Ladislav Guderna: Lietajúca ryba
2012/01/24 - 2012/02/26   Igor Ondruš: Digitus medius
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012
2012/09/13 - 2012/10/21   Marek Kvetán: In - formátor
2012/12/12 - 2013/02/24   Joe Klamar: Pohyblivý svet
2013/01/24 - 2013/03/03   František Reichentál: Obrazy a kresby 1913 – 1948
2013/03/21 - 2013/05/12   Petr Malina: City Times
2013/06/25 - 2013/08/25   V znamení kruhu
2013/09/05 - 2013/10/27   Zostane to v rodine: Vstupy dětí do tvorby rodičov-umelcov (a naopak)
2013/09/26 - 2013/11/03   Ján Zoričák: Srdcové záležitosti
2013/11/15 - 2014/01/19   Jozef Bajus: Vzdialené volania
2014/01/31 - 2014/05/11   Alfons Mucha: Cesta ku sláve
2014/02/06 - 2014/03/30   Karol Ondreička: 1944 - 2003
2014/09/11 - 2014/11/09   Alex Mlynárčik
2015/06/30 - 2015/09/13   Mira Haberernová-Trančíková
2015/09/03 - 2015/11/17   Andrej Dúbravský: Rural Desires
2015/11/27 - 2016/01/24   Gyula Kosice: Hydrokinetik
2016/03/17 - 2016/06/19   Ján Berger: Kontinuum - obrazy po roku 2000
2017/09/12 - 2017/10/29   Karol Baron: Obrazy, kresby 1964-1969
2017/09/22 - 2018/01/14   Pocta veľkému maliarovi Rudolfovi Krivošovi
2018/04/05 - 2018/06/24   Agnesa Sigetová: Kresby
2018/06/28 - 2018/09/02   Peter Roller: Bodkovanie
2018/09/11 - 2018/10/28   Emöke Vargová: Premium Line
2018/09/20 - 2018/11/04   Skupina 4: 1958–1966
2018/11/23 - 2019/02/24   Vianoce Josefa Ladu: Pocta géniovi
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe
2019/11/22 - 2020/02/23   Vladimír Kompánek: Čaro zimy a fašiangov
2019/11/27 - 2020/03/01   Inžinier Bauer: Maliarska a grafická tvorba Konštantína Bauera
2020/09/30 - 2020/12/13   Dorota Sadovská: Common Nonsense
2021/06/30 - 2021/10/24   Juraj Gavula: Vitálne formy
2021/10/29 - 2022/01/09   Fešandy zo šuplíkov: Sudek a Slovensko
2021/11/25 - 2022/02/20   Celok je menší ako súčet jeho častí
2022/06/30 - 2022/10/30   Erna monumentálna: Erna Masarovičová a jej sochárska tvorba
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého
2023/09/21 - 2024/04/28   Oslobodený priestor: Starostlivosť – architektúra – feminizmus
stálá expozice   Európské maliarstvo minulých storočí
stálá expozice   Expozícia zakladateľskej generácie moderného slovenského maliarstva a sochárstva
stálá expozice   Gotická tabuľová maľba a plastika
stálá expozice   Slovenské maliarstvo a sochárstvo na prelome 19. a 20. storočia

Mirbachov palác

instituce, obec, adresa
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava), Františkánske nám. 11, Mirbachov palác

Mirbachov palác

program
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Pozvánka do expozícií, na výstavy a programy v Galérii mesta Bratislavy (September 1992)