Juloml - Vlastné dielo, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6840506

Považská galéria umenia v Žiline

obec: Žilina (Žilina)
adresa: M.R.Štefánika č.2
PSČ: 010 01
stát: Slovensko (Slovakia)

e-mail: pgu@post.sk
web: www.pgu.sk

poznámka:
V r. 1987 adresa: Povážská galéria Žilina, Gottwaldova 2

Považská galéria umenia v Žiline

Považská galéria umenia


 


vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Koncom 70. rokov a v 80. rokoch sa jej výstavná činnosť zameriavala najmä na súčasnú slovenskú kresbu, v galérii sa pravidelne uskutočňovali jej prehliadky. Výstavný program galérie je od začiatku 90. rokov zameraný predovšetkým na prezentáciu aktuálneho výtvarného umenia s presahmi do umenia 60., 70. a 80. rokov. Dramaturgia plánu v prvom rade ponúka výstavy nových médií, napríklad: inštalácie, videoart, site - specific art a zároveň aj klasické médiá: maľbu, sochu, grafiku, prípadne plagát, či fotografiu. V dvoch výstavných priestoroch galérie sa realizujú výstavy tvorby etablovaných slovenských výtvarníkov - osobností slovenského výtvarného umenia a súčasne aj výtvarníkov mladšej generácie. Dôležitou súčasťou plánu sú aj každoročné kurátorské projekty, na ktorých participuje viacero umelcov. V ďalšom výstavnom priestore je nainštalovaná stála expozícia diel poprednej osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia Vincenta Hložníka.


 


 


Museum of Art Zilina


start up independence from Povazie museum in the year 1976. From end of 70th and 80th years its show activity slant primarily on actual Slovak drawing. Exhibitory schedule gallery is from start of 90. years oriented above on presentation actual scenic arts with overhang into arts of 60th, 70th and 80th years. Dramaturgy project primarily abets exposition new media, e.g.: installation, videoart,site - specific art and together too classic media: painting, sculpture, graphic art, eventually poster or photography. In two show rooms we realize exposition of creation Slovak artist - figures of Slovak scenic arts and too designers of junior generation. Important component of shedule are also yearly curatorial project on those participate various artist. The gallery’s headquarters are in a buiding at No. 2, Stefanik Str., constructed early in the 20th century. In another show room in attic space is pernament exhibition of works from most important Slovak artist of 20. century Vincent Hložník.


 


Považská galéria umenia v Žiline

Juloml - Vlastné dielo, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6840506
 

Považská galéria umenia v Žiline

termín   název výstavy, místo konání
1976/05/26 - 1976/10/31   Z tvorby výtvarných umelcov regiónu a slovenské umenie 20. stor. v zbierkách PG, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1976/11/04 - 1976/12/10   Štefan Čapka, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1976/12/16 - 1977/01/31   Ochrana životného prostredia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1976/12/16 - 1977/01/31   Pohľad Turínska - Mince, medaily, grafika od 17. stor. po súčasnosť, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/02/10 - 1977/03/10   Výstava obrazov a grafík, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/02/11 - 1977/03/24   Výtvarné umenie pre tvorbu a ochranu životného prostredia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/03/10 - 1977/04/10   Ján Hála - ilustrácie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/05/05 - 1977/05/22   Výstava ilustrácií a kníh, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/05/19 - 1977/06/27   Michal Jakabčic: Obrazy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/07/20 - 1977/08/18   Obraz krajiny v premene čias (1948-1977), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/08/18 - 1977/08/31   Ferdinand Hložník: Obrazy a grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/09/20 - 1977/10/10   Kresba a akvarel 19. storočia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/11/04 - 1977/12/04   Kresba 1973 - 1977, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/12/09 - 1978/01/15   Jozef Zelný: Obrazy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1978/02/02 - 1978/03/19   Dezider Milly, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1978/03/31 - 1978/04/30   Výber z tvorby II., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1978/05/05 - 1978/05/28   Ladislav Berák: Plastika, Marian Sučanský: Maľba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1978/05/11 - 1978/05/28   Vojtech Mensatoris: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1978/05/12 - 1978/06/11   Jozef Zelný - Obrazy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/06/01 - 1978/06/30   I. Celoslovenská výstava výtvarných odborov ĽŠU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1978/07/14 - 1978/10/15   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia zo zbierok galérie výtvarného umenia v Olomouci, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1978/10/18 - 1978/11/11   Ján Vrtílek: Knižní vazby, Strahovská knihovna, filozofický sál, Praha
1978/10/25 - 1978/12/10   Ekoplagát, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1978/11/16 - 1978/12/10   Andika Beráková: Sochárska tvorba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1978/12/19 - 1979/01/31   Človek a prítomnosť, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/02/13 - 1979/03/06   Viliam Chmel: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/03/09 - 1979/04/09   Sieň desiatich bambusov - Grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/06/01 - 1979/07/31   Černyš, Brun, Choma, Köhler, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/06/01 - 1979/08/15   Ján Vrtílek: Knižné väzby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/09/01 - 1979/09/30   Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/10/05 - 1979/11/18   Fero Kráľ: Maľba, grafika, tapiséria, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/11/09 - 1979/12/09 -   Karol Baron: Tapiséria, kresba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/12/07 - 1979/12/31   Ľubomír Rapoš: Obrazy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/12/07 - 1980/01/30   Juraj Šutovský: Úžitková grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/03/13 - 1980/05/07   Súčasní výtvarní umelci Liptova, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/05/19 - 1980/06/31   Dušan Šimko: Z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/07/03 - 1980/08/30   Miroslav Marček: Grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/07/22 - 1980/08/22   Milan Sokol, Stanislav Tropp: Grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/09/12 - 1980/10/30   Výtvarné umenie Ostravska, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/10/14 - 1980/11/20   Mladí výtvarní umelci z Kuby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/10/14 - 1980/11/20   Politický plagát 1980, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/11/20 - 1980/12/31   Pavol Petráš: Maľba, kresba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/12/19 - 1981/01/31   Človek a prítomnosť III, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/01/22 - 1981/03/06   Jozef Šturdík, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/03/12 - 1981/03/31   Privilegium Pro Slavis - Zdeno Horecký, Pavol Breier, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/03/12 - 1981/04/06   Sibylla Greinerová: Výbor z diela, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/04/14 - 1981/05/03   Dánská grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/04/14 - 1981/05/11   Oľga Krýslová: Výber z tvorby 1956-1980, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/05/13 - 1981/06/08   Tibor Gáll: Kresba, maľba, grafika, tapiséria, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/06/15 - 1981/08/30   Mykola Černyš: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/07/19 - 1981/09/30   Miloš Alexander Bazovský: Výber z diela, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/09/08 - 1981/10/31   Súčasná maďarská grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/10/07 - 1981/11/20   Výber zo súčasného slovenského maliarského zátišia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/10/08 - 1981/11/11   Kveta Gandlová: Komorná maľba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/11/05 - 1981/12/31   Ekoplagát ´81, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/05/18 - 1982/06/28   Revolučné, sociálne a proletárske umenie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/07/08 - 1982/08/29   Edmund Gwerk: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/07/23 - 1982/08/15   Matilda Čechová: Výber z grafickej tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/08/23 - 1982/10/31   Jan Zrzavý: Reprodukcie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/09/17 - 1982/10/24   Vladimír Kompánek: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/10/05 - 1982/12/05   Z tvorby výtvarných umelcov regiónu II., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/12/09 - 1983/01/31   Jozef Zelný: Krajinomaľby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983 - 1984   Andrej Barčík, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1983/02/18 - 1982/04/1983   Koloman Sokol: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/04/12 - 1983/05/26   Pieseň o ľude. Etnografické motivy vo výtvarnom umení, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/04/13 - 1983/05/30   Maliarstvo 1800-1830 zo zbierok GMB, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/06/01 - 1983/07/15   Očami mladej generácie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/06/01 - 1983/08/15   Jarmila Kalašová: Maľba, kresba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/08/23 - 1983/09/15   Matilda Čechová: Prierez tvorbou, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/11/05 - 1983/12/12   Gustáv Švábik: Plastiky, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/12/09 - 1984/02/10   Albín Brunovský: Grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/12/14 - 1984/02/16   Grupa Uhorsko - slovenských maliarov, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/02/17 - 1984/08/30   Alfons Mucha: Cesty k dnešku, Žilina (Žilina), Žilina (Žilina)
1984/03/03 - 1984/04/23   Andrej Barčík: Výber z diela, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/03/27 - 1984/04/03   Výstava ZUČ pedagogických pracovníkov, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/04/05 - 1984/05/27   Človek a krajina. Výber z troch celoslovenských výstav kresby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1984/04/27 - 1984/05   Fero Kráľ: Kresba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/04/27 - 1984/06/03   Česká kresba 1. polovice XX. storočia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/06/07 - 1984/07/29   Michal Scheer: Architektonická tvorba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/06/07 - 1984/07/29   Historické jadro mesta Žiliny, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/08/07 - 1984/09/20   Robert Dúbravec a Marcel Dúbravec, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/09/01 - 1984/10/20   Jozef Brezany: Sochy a kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/09/27 - 1984/11/25   Ekoplagát ´84, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/11/30 - 1984/12/31   Ľubomír Rapoš: Obrazy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/11/30 - 1984/12/31   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení zo zbierok SNG, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/03/05 - 1985/04/14   Ruské maliarstvo zo zbierok výtvarného umenia v Ostrave, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/04/25 - 1985/05/19   Politický plagát 85, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/05/06 - 1985/06/20   Z grafickej tvorby Fera Kráľa, Žilina (Žilina), Žilina (Žilina)
1985/05/24 - 1985/06/16   Václav Rabas: Obrazy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/06/21 - 1985/06/30   Výstava žiakov ĽŠU výtvarného odboru Žilina, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/06/27 - 1985/07/21   Rudolf Uher: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/07 - 1985/08   Vincent Hložník: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/08/22 - 1985/09/15   Národné výbory v zápasoch o dnešok, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/10/04 - 1985/11   Česká kresba 2. polovice 20. storočia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/12/19 - 1986/01/19   Zita Barčiaková, Jozef Hricek, Štefan Pelikán, Ladislav Prítel, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/01/30 - 1986/03/21   Vincent Hložník: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/03/18 - 1986/12/17   Z grafických zbierok PG, Žilina (Žilina), Žilina (Žilina)
1986/03/28 - 1986/04/28   Rudolf Barčík: Keramika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/04/04 - 1986/05/11   Ladislav Gandl: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/05/23 - 1986/06/30   Maliarstvo 1850 - 1918 zo zbierok GMB, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/07/10 - 1986/08/28   Očami mladej generácie 2 (Voľná a užitá grafika mladých výtvarníkov stredoslovenského kraja), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/07/10 - 1986/08/28   Vladimír Gažovič: Kresby, litografie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/09/05 - 1986/09/21   Žilinfila ´86, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/10/10 - 1986/11/25   Za život a mier, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/10/10 - 1986/11/28   Ján Vrtílek: Výber z knižných väzieb, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/12/18 - 1987/03/18   Vyznanie - stredoslovenskí výtvarníci, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/03/18 - 1987/04/26   Dušan Junek: Plagát - Projekt 2, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/04/02 - 1987/05/31   Krajinomaľba 19. storočia na východnom Slovensku, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/04/09 - průběžně   Slovenské výtvarné umenie - 1. polovica 20. storočia zo zbierok PG, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/04/30 - 1987/06/01   Ondrej Zimka, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/06/09 - 1987/07/26   Európska grafika 15. - 17. storočia. Zo zbierok múzea v Opave, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/06/23 - 1987/08/31   Vlado Bača: Fotografia, Žilina (Žilina), Žilina (Žilina)
1987/07/03 - 1987/08/24   Ján Štursa: Výber zo sochárskeho diela, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/07/31 - 1987/09/15   Photocollegium, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/10/02 - 1987/11/18   Zo zbierok PG (ilustrácie), Žilina (Žilina), Žilina (Žilina)
1987/10/20 - 1990/06   Stála expozícia súborného diela Rudolfa Pribiša, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/11/05 - 1987/11/26   J. Klenovič: Výber z tvorby, Bytča sídlisko - Spoločenský pavilón, Bytča (Bytča)
1987/11/24 - 1988/02/12   Ekologické motívy vo výtvarnom umení, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/11/25 - 1988/02/12   Ekoplagát ´87, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/02/19 - 1988/03/30   Kresby Jiřího Šlitra, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/03/18 - 1988/04/30   Ferdinand Hložník: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/04/09 - 1988/06/08   Grafika socialistických krajín zo zbierok Stredoslovenskej galérie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/04/29 - 1988/06/12   Galérie v socialistickej kultúre, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/05/13 - 1988/06/26   Miroslav Slovák: Architektúra, design, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/06/07 - 1988/06/24   Jozef Krakovský. Z tvorby, Povážská Bystrica, Považská Bystrica (Považská Bystrica)
1988/06/16 - 1988/08/10   Alžbeta Štefunková-Szabová: Z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/07/01 - 1988/08/31   Juro Jánošík v tvorbe Jána Kulicha, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/08/12 - 1988/09/30   Jánošíkovské motívy vo výtvarnom umení, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/08/24 - 1988/09/18   Mikuláš Galanda: Z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/09/23 - 1988/10/21   Alžbeta Štollmannová: Z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/09/23 - 1988/10/21   Vlado Bača: Fotografie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/10/13 - 1988/12/12   Vincent Hložník v kresbe, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/11/08 - 1988/12/16   Jozef Haščík: Maľba a keramika, Bytča sídlisko - Spoločenský pavilón, Bytča (Bytča)
1988/11/09 - 1988/11/29   Jaroslav Vodrážka: Grafika, Žilina (Žilina), Žilina (Žilina)
1988/12/03 - 1989/02/19   3 sochári jednej generácie - Mikuláš Palko, Dušan Pončák, Štefan Prokop, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/12/07 - 1988/12/09   Róbert Brun: Kresba, grafika, ilustrácie, Žilina (Žilina), Žilina (Žilina)
1988/12/16 - 1989/01/29   Európska grafika 18. storočia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989   Andrej Barčík, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1989/02/03 - 1989/03   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/02/09 - 1989/05/02   Zaslúžilí umelci severočeského kraja, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/03/02 - 1989/04/30   Ocenení ilustrátori BIB, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/04/04 - 1989/05/01   Ekologické motívy vo výtvarnom umení, Dom československo-sovietskeho priateľstva, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04/13 - 1989/05/06   Významné projekty Paríža, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/05/07 - 1989/06/02   Naivné umenie Čech a Moravy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/05/18 - 1989/06/18   Ján Kudlička: Obrazy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/06/08 - 1989/07/31   Mladí ´89, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/06/22 - 1989/08/27   Karol Baron: Paradox grotesknosti, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/08/29 - 1989/09/30   Z tvorby akad.soch. Štefana Pelikána, Rájecké Teplice, Rajecké Teplice (Žilina)
1989/09/12 - 1989/10/31   Ľubo Zelina: Zápasy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/09/16 - 1989/10/30   Žánrová a historická maľba a grafika 18. a 19. st. zo zbierok martinských múzeí, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/10/05 - 1989/10/20   Súčasná slovenská kresba, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
1989/11/02 - 1989/12/10   Značky a symboly členov AGI, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/11/08 - 1989/11/30   Nancy - Architektúra 1900, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/12/15 - 1990/02/28   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/003/15 - 1990/05/20   Ekologické motivy ve výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1990/02/09 - 1990/04/08   Miroslav Cipár: Líniou a čiarou, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/05/04 - 1990/06/04   Fero Kráľ: Reminiscencie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/05/31 -   Ladislav Berger: Napätia, prieniky, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1990/05/31 - 1990/07/08   Salón výtvarných umelcov Žiliny, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/06   Karikatúra - Bachratý, Jablonovský, Javorský, Mráz, Radena, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/07/13 - 1990/08/12   Ladislav Berger: Napätia, prieniky, hrad Trenčín, Trenčín (Trenčín)
1990/09/14   Ajhľa človek - Realita a hrozba (Prostredie a situácia konca 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/09/18 - 1990/11/04   Ekoplagát ´90, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/01/19 - 1991/03/10   Sen o múzeu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/02/07 - 1991/04/25   Pavol Hložník: Sochy a kresby (1966-1972), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/03/15 - 1991/04/28   Jindřich Štreit, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/03/21 - 1991/04/28   Róbert Brun: Výber 1985 - 1990, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/04/01 - 1991/05/05   Sen o muzeu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/04/19 - 1991/04/28   Súčasná sakrálna architektúra v Poľsku, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/04/29 - 1991/05/20   Jindřich Štreit, Město Banská Bystrica, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1991/05/07 - 1991/06/16   Pavol Hložník: Sochy a kresby, Dessewffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/05/21 - 1991/07/21   Tamara Klimová - Alojz Klimo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/05/30 - 1991/06/25   Igael Tumarkin: Žiline, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/06/14 - 1991/08/18   Pavol Breier: Fotografie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/07/04 - 1991/08/11   Július Koller: Post-komunikácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/07/09 - 1991/08/11   Umění akce, Mánes, Praha
1991/08/16 - 1991/09/29   Genius loci, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/08/16 - 1991/09/29   Umenie akcie (spolu s Prahou), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/10/31 - 1991/11/27   Ján Mušto, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/11/01 - 1991/12/20   Objektív 1968 - 1988, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/11/10 - 1991/12/20   Mykola Černyš, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/12/10 - 1992/02/02   Od Ledouxa po Le Corbusiera, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/12/20 - 1992/03/01   Andy Warhol deťom, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/01/15 - 1992/02/02   20 rokov plagátu vo Valónsku, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/01/17 - 1992/03/01   Informel: Slovenská abstrakcia 1960–1966, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1992/02/10 - 1992/03/15   Petra Oriešková - Peter Oriešek, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/02/20 - 1992/04/05   Július Koller, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/03/12 - 1992/05/02   Ján Fekete, Stano Bubán, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/03/19 - 1992/04/26   Maliari z Kovačice, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/03/22 - 1992/07/03   Andy Warhol deťom, Czeskie Centrum Warszaw (České centrum Varšava), Varšava (Warszawa)
1992/04/08 - 1992/05/15   Púšť, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/04/22 - 1992/05/03   Dalí a jeho knihy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/04/25 - 1992/05/24   Svetlo v tmách - Divadlo hudby 1968 - 1989, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/04/30 - 1992/05/24   Rudolf Fila: Barokový cyklus, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/06/04 - 1992/06/30   Doprava ´92, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/06/05 - 1992/07/12   Životné prostredie a rozvoj (30 plagátov - 30 autorov - 26 krajín), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/06/12 - 1992/07/12   Milan Knížák: Niečo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/06/13 - 1992/07   Juraj Bartusz: Retrospektíva, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1992/06/17 - 1992/07/30   Trizuljakovci, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/07/08 - 1992/08/02   Litografie z dielne Jeana Ponsa, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/07/16 - 1992/08/30   Ľubomír Ďurček: Časť, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/07/21 - 1992/09/30   Verifica 8 + 1, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/07/30 - 1992/09/30   Jozef Šramka, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/08/06 - 1992/09/06   Ján Krížík: Ledoux, ja a slečna G., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/08/24 - 1992/09/30   Zdeno Majerčák: Sochy leta 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/10/07 - 1992/10/21   Premeny Žiliny 7, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/10/13 - 1992/11/27   Verifica 8 + 1, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1992/10/13 - 1992/12/06   Milan Bočkay: Maľby, Kresby - alebo to, čo uvidíte, nebude to, čo uvidíte, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/10/30 - 1993/01/03   Objekty a inštalácie: Výstava mladých českých a slovenských výtvarníkov, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/11/13 - 1992/12/06   Milan Bočkay: Malby / Kresby: Alebo, to čo uvidíte, nebude to, čo uvidíte, Považská galéria, Považská Bystrica (Považská Bystrica)
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/01/26 - 1993/02/28   Juraj Bartusz, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/01/28 - 1993/02/28   Milan Bočkay: Maľby, Kresby - alebo to, čo uvidíte, nebude to, čo uvidíte, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1993/02/15 - 1994/02/13   Nové akvizície PGU (1990 - 1993), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/03/26 - 1993/05/09   Agentúra Gamma, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/03/26 - 1993/05/09   Japonská kaligrafia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/04/09 - 1993/05/20   Jiří David: Čas snění, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/04/16 - 1993/05/22   Verifica 8 + 1: Štrukturalisti z Benátok, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1993/04/23 - 1993/06/06   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1993/04/27 - 1993/05/29   Jana Želibská: Posledné krmenie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/05/11 - 1993/06/20   Slovenská kresba 1975 - 1989 ze sbírek Povážské galerie v Žilině, Palác Kinských, Praha
1993/05/18 - 1993/06/27   Baroková grafika zo zbierok galérie XC Nové Zámky, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/05/18 - 1993/06/27   Karol Baron: Maľba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/07/23 - 1993/09/05   Július Tabaček: Maľba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/08/19 - 1993/09/26   Nová médiá - Výstava rakúského umenia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/08/27 - 1993/10/31   Tajomstvo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/09/02 - 1993/10/03   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Galerie Atelier, Praha
1993/09/09 - 1993/10/03   Emil Pacovský a grupa uhorsko - slovenských maliarov, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/10/07 - 1993/11/30   Ekoplagát ´93, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/11/03 - 1993/11/16   Imre Makovecz a ateliér Makona, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/12/10 - 1994/01/14   Iný kraj - iný mrav, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/12/15 - 1994/02/13   Nové akvizície: Diela zakúpené a získané darom do zbierok PGU v rokoch 1990 - 93, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/01/20 - 1994/02/20   Ivan Csudai: Maľba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/02/22 - 1994/04/10   Prieskum z prieskumu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/02/27 - 1994/03/31   Miloš Štofko: Rovnaké a iné (Inštalácia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/03/01 - 1994/04/03   Michal Maximilián Scheer: Architektonické dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/03/03 - 1994/04/03   Výtvarná Žilina ´94, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/04/26 - 1994/05/22   Rudolf Sikora, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/06/17 - 1994/07/17   Laco Teren: Naše ráje jsou vaše pekla, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/06/21 - 1994/07/17   Prieskum II., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/07/26 - 1994/09/25   Pavlína Čierna: Denník, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/08/12 - 1994/09/18   Rudolf Sikora: Polčas rozpadu, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1994/09/14 - 1994/10/30   Video - vidím - ich sehe: Slovenské, české a švajčiarske videoumenie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/09/30 - 1994/11/20   Laco Teren: Naše ráje jsou vaše pekla, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1994/10/13 - 1994/12/11   Juraj Bartusz: Inštalácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/11/09 - 1994/12/11   Marginália (2. výročná výstava Soros Center for Contemporary Arts), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/12/15 - 1995/01/22   Video - vidím - ich sehe, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/12/20 - 1995/02/19   Jozef Jankovič, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/02/10 - 1995/03/26   Video - vidím - ich sehe, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1995/03/03 - 1995/04/23   ...Predtým (Prekročenie hraníc 1964 -1971), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/03/23 - 1995/04/30   Jozef Jankovič, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1995/04/26 - 1995/06/05   Video - vidím - ich sehe, Kunstmuseum Thun, Thun
1995/05/11 - 1995/06/11   Ladislav Čarný: Obrazy, objekty, inštalácie / Pictures, Objects, Instalations, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/05/16 - 1995/06/25   Roman Ondák: Objekty a kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/05/18 - 1995/06/17   Jozef Jankovič, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1995/06/27 - 1995/08/13   Klára Bočkayová - Igor Kalný, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/07/20 - 1995/08/27   Anton Čierny: Inštalácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/08/31 - 1995/10/15   Fyzický / Mentálny, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/09/05 - 1995/10/08   Stano Tabaček: Fotografie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/10/24 - 1995/12/03   Peter Meluzin: Mouse Killer - Deratizácia - Deartizácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/10/26 - 1995/12/31   Komunikácie (Slovensko - britský fotoprojekt), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/12/21 - 1996/02/11   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/02/20 - 1996/03/31   Michal Kern: 1938 - 1994, In memoriam, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/03/08 - 1996/04/14   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1996/04/19 - 1996/05/19   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/04/27 - 1996/05/14   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1996/05/28 - 1996/08/11   Povážská galéria umenia Žilina 1976-1996, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/08/28 - 1996/10/06   Paradigma žena, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/09/10 - 1996/10/13   Robert Brun: 120 x 120, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/10/14 - 1996/11/24   Joseph Kosuth, Ilya Kabakov: Koridor dvoch banalit, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/10/25 - 1996/12/01   Rastislav Biarinec: Kolobeh, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1997/03/06 - 1997/03/30   Michal Kern, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/08/22 - 1997/10/17   Mezi mužom a ženou, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1998/02/17 - 1998/04/12   Mikuláš Klimčák: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1998/02/26 -   Albert Marenčin: Koláže, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1998/04/03 -   Mojmír Vlkolaček: História Žiliny v kresbe, Biblické motívy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1998/09/10 -   Fero Kráľ: Maľba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1998/09/11 -   Ján Vrtílek: Dať knihe krídla, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1999/02/03   Vincenzo Vanin, Kysucká galéria, Oščadnica
1999/12/02 - 2000/01/07   Dorota Sadovská: Dimenzia S, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1999/12/09 - 2000/01/30   Vincent Hložník, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2000/03/09 - 2000/04/02   Jozef Hallon: Grafika a kresba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2000/04/14 -   Rudolf Fila: Najhlbšie je koža, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2000/07/13 - 2000/09/10   Jan Fekete: Cherub 2000, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2000/12/14   Zita Barčiaková, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2001/03/23 -   Daniela Mládenková, Miro Mládenek: Doteraz, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2001/04/04 - 2001/05/06   LIGHThouse - svetelné inštalácie / objekty / fotografie / projekcie / dokumentácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2001/05/10 - 2001/06/10   Laco Teren: Cognitio sensitiva, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2001/07/20 -   Ladislav Treskoň, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2002/03/22 -   Ľudovít Fulla: Nevesta, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2002/07/18 - 2002/08/31   Renato Meneghetti: Installations X-Rays, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2002/09/04 - 2002/09/27   Ivan Csudai: Rok medveďa, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2002/09/19 - 2002/10/20   RE:LOCATION 1; Juraj Dudáš - Jerry Frantz / Dany Prum, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2002/10/24 - 2002/11/17   Marek Kianička: Paradox nesmrteľnosti, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2002/12/12 - 2003/01/05   Andrej Barčík: Akty, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2002/12/12 - 2003/01/05   Vladimír Kompánek: Sochy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/03/06 - 2003/03/30   Jozef Haščík, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/05/16 - 2003/06/01   Lajo Leidžo Kupkovič: Paris Orava, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/07/31 - 2003/08/31   Eva Tkáčiková: Second hand, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/10/09 - 2003/11/02   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2004/02/13 - 2004/03/07   Milan Mäkký: Spomienky, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2004/08/19 - 2004/09/26   Spomienka na Jána Mýtneho, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2007/05/31 - 2007/06/01   Jozef Srna: Svetlo a dráma, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2007/05/31 - 2007/07/01   Jozef Srna: Svetlo a dráma, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2007/07/03 - 2007/07/31   Gustáv Švábik - Macvejda: princíp mojej krajiny, Galéria Slovenského inštitútu, Praha
2007/09/13 - 2007/10/14   Blažej Baláž: Texty 1988 - 2007, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2009/05/21 - 2009/06/21   Nenápadné médium (podoby súčasnej kresby), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2010/05/13 - 2010/06/15   Stanislav Balko: Mimethexis I. - II., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2010/07/14 - 2010/09/12   Prostor Z(i)lin(a): Umělecké intervence do veřejného prostoru, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2010/07/15 - 2010/08/29   Priestor Z(i)lin(a): Umelecké intervencie do verejného priestoru, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2010/07/21 - 2010/09/12   Vincent Hložník: Kresba, grafika, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2012/09/27 - 2012/10/28   Robert Brun: Portfolio 2008-2012, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2013/09/05 - 2013/10/06   Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2021/06/25 - 2021/12/30   Prvé múzeum intermédií III: Nežná sila, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2022/09/23 - 2022/11/12   Ľubo a Monika Stacho: Sakrálne príbehy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2023/06/29 - 2023/09/16   Peter Rónai: Obraz v obraze, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
nedatováno (po 1994)   Laco Teren, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
stálá expozice   národní umělec Vincent Hložník: Grafika z posledních let, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)

Považská galéria umenia v Žiline

termín   název výstavy
1976/05/26 - 1976/10/31   Z tvorby výtvarných umelcov regiónu a slovenské umenie 20. stor. v zbierkách PG
1976/11/04 - 1976/12/10   Štefan Čapka
1976/12/16 - 1977/01/31   Ochrana životného prostredia
1976/12/16 - 1977/01/31   Pohľad Turínska - Mince, medaily, grafika od 17. stor. po súčasnosť
1977/02/10 - 1977/03/10   Výstava obrazov a grafík
1977/03/10 - 1977/04/10   Ján Hála - ilustrácie
1977/05/05 - 1977/05/22   Výstava ilustrácií a kníh
1977/05/19 - 1977/06/27   Michal Jakabčic: Obrazy
1977/07/20 - 1977/08/18   Obraz krajiny v premene čias (1948-1977)
1977/08/18 - 1977/08/31   Ferdinand Hložník: Obrazy a grafika
1977/09/20 - 1977/10/10   Kresba a akvarel 19. storočia
1977/11/04 - 1977/12/04   Kresba 1973 - 1977
1977/12/09 - 1978/01/15   Jozef Zelný: Obrazy
1978/02/02 - 1978/03/19   Dezider Milly
1978/03/31 - 1978/04/30   Výber z tvorby II.
1978/05/05 - 1978/05/28   Ladislav Berák: Plastika, Marian Sučanský: Maľba
1978/05/11 - 1978/05/28   Vojtech Mensatoris: Výber z tvorby
1978/06/01 - 1978/06/30   I. Celoslovenská výstava výtvarných odborov ĽŠU
1978/07/14 - 1978/10/15   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia zo zbierok galérie výtvarného umenia v Olomouci
1978/10/25 - 1978/12/10   Ekoplagát
1978/11/16 - 1978/12/10   Andika Beráková: Sochárska tvorba
1978/12/19 - 1979/01/31   Človek a prítomnosť
1979/02/13 - 1979/03/06   Viliam Chmel: Výber z tvorby
1979/03/09 - 1979/04/09   Sieň desiatich bambusov - Grafika
1979/06/01 - 1979/07/31   Černyš, Brun, Choma, Köhler
1979/06/01 - 1979/08/15   Ján Vrtílek: Knižné väzby
1979/09/01 - 1979/09/30   Celoslovenská výstava kresby
1979/10/05 - 1979/11/18   Fero Kráľ: Maľba, grafika, tapiséria
1979/11/09 - 1979/12/09 -   Karol Baron: Tapiséria, kresba
1979/12/07 - 1979/12/31   Ľubomír Rapoš: Obrazy
1979/12/07 - 1980/01/30   Juraj Šutovský: Úžitková grafika
1980/03/13 - 1980/05/07   Súčasní výtvarní umelci Liptova
1980/05/19 - 1980/06/31   Dušan Šimko: Z tvorby
1980/07/03 - 1980/08/30   Miroslav Marček: Grafika
1980/07/22 - 1980/08/22   Milan Sokol, Stanislav Tropp: Grafika
1980/09/12 - 1980/10/30   Výtvarné umenie Ostravska
1980/10/14 - 1980/11/20   Mladí výtvarní umelci z Kuby
1980/10/14 - 1980/11/20   Politický plagát 1980
1980/11/20 - 1980/12/31   Pavol Petráš: Maľba, kresba
1980/12/19 - 1981/01/31   Človek a prítomnosť III
1981/01/22 - 1981/03/06   Jozef Šturdík
1981/03/12 - 1981/03/31   Privilegium Pro Slavis - Zdeno Horecký, Pavol Breier
1981/03/12 - 1981/04/06   Sibylla Greinerová: Výbor z diela
1981/04/14 - 1981/05/03   Dánská grafika
1981/04/14 - 1981/05/11   Oľga Krýslová: Výber z tvorby 1956-1980
1981/05/13 - 1981/06/08   Tibor Gáll: Kresba, maľba, grafika, tapiséria
1981/06/15 - 1981/08/30   Mykola Černyš: Výber z tvorby
1981/07/19 - 1981/09/30   Miloš Alexander Bazovský: Výber z diela
1981/09/08 - 1981/10/31   Súčasná maďarská grafika
1981/10/07 - 1981/11/20   Výber zo súčasného slovenského maliarského zátišia
1981/10/08 - 1981/11/11   Kveta Gandlová: Komorná maľba
1981/11/05 - 1981/12/31   Ekoplagát ´81
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia)
1982/05/18 - 1982/06/28   Revolučné, sociálne a proletárske umenie
1982/07/08 - 1982/08/29   Edmund Gwerk: Súborné dielo
1982/07/23 - 1982/08/15   Matilda Čechová: Výber z grafickej tvorby
1982/08/23 - 1982/10/31   Jan Zrzavý: Reprodukcie
1982/09/17 - 1982/10/24   Vladimír Kompánek: Výber z tvorby
1982/10/05 - 1982/12/05   Z tvorby výtvarných umelcov regiónu II.
1982/12/09 - 1983/01/31   Jozef Zelný: Krajinomaľby
1983/02/18 - 1982/04/1983   Koloman Sokol: Výber z tvorby
1983/04/12 - 1983/05/26   Pieseň o ľude. Etnografické motivy vo výtvarnom umení
1983/04/13 - 1983/05/30   Maliarstvo 1800-1830 zo zbierok GMB
1983/06/01 - 1983/07/15   Očami mladej generácie
1983/06/01 - 1983/08/15   Jarmila Kalašová: Maľba, kresba
1983/08/23 - 1983/09/15   Matilda Čechová: Prierez tvorbou
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby
1983/11/05 - 1983/12/12   Gustáv Švábik: Plastiky
1983/12/09 - 1984/02/10   Albín Brunovský: Grafika
1983/12/14 - 1984/02/16   Grupa Uhorsko - slovenských maliarov
1984/03/03 - 1984/04/23   Andrej Barčík: Výber z diela
1984/03/27 - 1984/04/03   Výstava ZUČ pedagogických pracovníkov
1984/04/27 - 1984/05   Fero Kráľ: Kresba
1984/04/27 - 1984/06/03   Česká kresba 1. polovice XX. storočia
1984/06/07 - 1984/07/29   Michal Scheer: Architektonická tvorba
1984/06/07 - 1984/07/29   Historické jadro mesta Žiliny
1984/08/07 - 1984/09/20   Robert Dúbravec a Marcel Dúbravec
1984/09/01 - 1984/10/20   Jozef Brezany: Sochy a kresby
1984/09/27 - 1984/11/25   Ekoplagát ´84
1984/11/30 - 1984/12/31   Ľubomír Rapoš: Obrazy
1984/11/30 - 1984/12/31   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení zo zbierok SNG
1985/03/05 - 1985/04/14   Ruské maliarstvo zo zbierok výtvarného umenia v Ostrave
1985/04/25 - 1985/05/19   Politický plagát 85
1985/05/24 - 1985/06/16   Václav Rabas: Obrazy
1985/06/21 - 1985/06/30   Výstava žiakov ĽŠU výtvarného odboru Žilina
1985/06/27 - 1985/07/21   Rudolf Uher: Výber z tvorby
1985/07 - 1985/08   Vincent Hložník: Súborné dielo
1985/08/22 - 1985/09/15   Národné výbory v zápasoch o dnešok
1985/10/04 - 1985/11   Česká kresba 2. polovice 20. storočia
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby
1985/12/19 - 1986/01/19   Zita Barčiaková, Jozef Hricek, Štefan Pelikán, Ladislav Prítel
1986/01/30 - 1986/03/21   Vincent Hložník: Súborné dielo
1986/03/28 - 1986/04/28   Rudolf Barčík: Keramika
1986/04/04 - 1986/05/11   Ladislav Gandl: Súborné dielo
1986/05/23 - 1986/06/30   Maliarstvo 1850 - 1918 zo zbierok GMB
1986/07/10 - 1986/08/28   Očami mladej generácie 2 (Voľná a užitá grafika mladých výtvarníkov stredoslovenského kraja)
1986/07/10 - 1986/08/28   Vladimír Gažovič: Kresby, litografie
1986/09/05 - 1986/09/21   Žilinfila ´86
1986/10/10 - 1986/11/25   Za život a mier
1986/10/10 - 1986/11/28   Ján Vrtílek: Výber z knižných väzieb
1986/12/18 - 1987/03/18   Vyznanie - stredoslovenskí výtvarníci
1987/03/18 - 1987/04/26   Dušan Junek: Plagát - Projekt 2
1987/04/02 - 1987/05/31   Krajinomaľba 19. storočia na východnom Slovensku
1987/04/09 - průběžně   Slovenské výtvarné umenie - 1. polovica 20. storočia zo zbierok PG
1987/04/30 - 1987/06/01   Ondrej Zimka
1987/06/09 - 1987/07/26   Európska grafika 15. - 17. storočia. Zo zbierok múzea v Opave
1987/07/03 - 1987/08/24   Ján Štursa: Výber zo sochárskeho diela
1987/07/31 - 1987/09/15   Photocollegium
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby
1987/10/20 - 1990/06   Stála expozícia súborného diela Rudolfa Pribiša
1987/11/24 - 1988/02/12   Ekologické motívy vo výtvarnom umení
1987/11/25 - 1988/02/12   Ekoplagát ´87
1988/02/19 - 1988/03/30   Kresby Jiřího Šlitra
1988/03/18 - 1988/04/30   Ferdinand Hložník: Výber z tvorby
1988/04/09 - 1988/06/08   Grafika socialistických krajín zo zbierok Stredoslovenskej galérie
1988/04/29 - 1988/06/12   Galérie v socialistickej kultúre
1988/05/13 - 1988/06/26   Miroslav Slovák: Architektúra, design
1988/06/16 - 1988/08/10   Alžbeta Štefunková-Szabová: Z tvorby
1988/07/01 - 1988/08/31   Juro Jánošík v tvorbe Jána Kulicha
1988/08/12 - 1988/09/30   Jánošíkovské motívy vo výtvarnom umení
1988/08/24 - 1988/09/18   Mikuláš Galanda: Z tvorby
1988/09/23 - 1988/10/21   Alžbeta Štollmannová: Z tvorby
1988/09/23 - 1988/10/21   Vlado Bača: Fotografie
1988/10/13 - 1988/12/12   Vincent Hložník v kresbe
1988/12/03 - 1989/02/19   3 sochári jednej generácie - Mikuláš Palko, Dušan Pončák, Štefan Prokop
1988/12/16 - 1989/01/29   Európska grafika 18. storočia
1989/02/03 - 1989/03   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988
1989/02/09 - 1989/05/02   Zaslúžilí umelci severočeského kraja
1989/03/02 - 1989/04/30   Ocenení ilustrátori BIB
1989/04/13 - 1989/05/06   Významné projekty Paríža
1989/05/07 - 1989/06/02   Naivné umenie Čech a Moravy
1989/05/18 - 1989/06/18   Ján Kudlička: Obrazy
1989/06/08 - 1989/07/31   Mladí ´89
1989/06/22 - 1989/08/27   Karol Baron: Paradox grotesknosti
1989/09/12 - 1989/10/31   Ľubo Zelina: Zápasy
1989/09/16 - 1989/10/30   Žánrová a historická maľba a grafika 18. a 19. st. zo zbierok martinských múzeí
1989/11/02 - 1989/12/10   Značky a symboly členov AGI
1989/11/08 - 1989/11/30   Nancy - Architektúra 1900
1989/12/15 - 1990/02/28   6. celoslovenská výstava kresby
1990/02/09 - 1990/04/08   Miroslav Cipár: Líniou a čiarou
1990/05/04 - 1990/06/04   Fero Kráľ: Reminiscencie
1990/05/31 - 1990/07/08   Salón výtvarných umelcov Žiliny
1990/06   Karikatúra - Bachratý, Jablonovský, Javorský, Mráz, Radena
1990/09/14   Ajhľa človek - Realita a hrozba (Prostredie a situácia konca 20. storočia)
1990/09/18 - 1990/11/04   Ekoplagát ´90
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby
1991/01/19 - 1991/03/10   Sen o múzeu
1991/02/07 - 1991/04/25   Pavol Hložník: Sochy a kresby (1966-1972)
1991/03/15 - 1991/04/28   Jindřich Štreit
1991/03/21 - 1991/04/28   Róbert Brun: Výber 1985 - 1990
1991/04/19 - 1991/04/28   Súčasná sakrálna architektúra v Poľsku
1991/05/21 - 1991/07/21   Tamara Klimová - Alojz Klimo
1991/05/30 - 1991/06/25   Igael Tumarkin: Žiline
1991/06/14 - 1991/08/18   Pavol Breier: Fotografie
1991/07/04 - 1991/08/11   Július Koller: Post-komunikácia
1991/08/16 - 1991/09/29   Genius loci
1991/08/16 - 1991/09/29   Umenie akcie (spolu s Prahou)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU
1991/10/31 - 1991/11/27   Ján Mušto
1991/11/01 - 1991/12/20   Objektív 1968 - 1988
1991/11/10 - 1991/12/20   Mykola Černyš
1991/12/10 - 1992/02/02   Od Ledouxa po Le Corbusiera
1991/12/20 - 1992/03/01   Andy Warhol deťom
1992/01/15 - 1992/02/02   20 rokov plagátu vo Valónsku
1992/02/10 - 1992/03/15   Petra Oriešková - Peter Oriešek
1992/02/20 - 1992/04/05   Július Koller
1992/03/12 - 1992/05/02   Ján Fekete, Stano Bubán
1992/03/19 - 1992/04/26   Maliari z Kovačice
1992/04/08 - 1992/05/15   Púšť
1992/04/22 - 1992/05/03   Dalí a jeho knihy
1992/04/25 - 1992/05/24   Svetlo v tmách - Divadlo hudby 1968 - 1989
1992/04/30 - 1992/05/24   Rudolf Fila: Barokový cyklus
1992/06/04 - 1992/06/30   Doprava ´92
1992/06/05 - 1992/07/12   Životné prostredie a rozvoj (30 plagátov - 30 autorov - 26 krajín)
1992/06/12 - 1992/07/12   Milan Knížák: Niečo
1992/06/17 - 1992/07/30   Trizuljakovci
1992/07/08 - 1992/08/02   Litografie z dielne Jeana Ponsa
1992/07/16 - 1992/08/30   Ľubomír Ďurček: Časť
1992/07/21 - 1992/09/30   Verifica 8 + 1
1992/07/30 - 1992/09/30   Jozef Šramka
1992/08/06 - 1992/09/06   Ján Krížík: Ledoux, ja a slečna G.
1992/08/24 - 1992/09/30   Zdeno Majerčák: Sochy leta 1992
1992/10/07 - 1992/10/21   Premeny Žiliny 7
1992/10/13 - 1992/12/06   Milan Bočkay: Maľby, Kresby - alebo to, čo uvidíte, nebude to, čo uvidíte
1992/10/30 - 1993/01/03   Objekty a inštalácie: Výstava mladých českých a slovenských výtvarníkov
1992/11 - 1992/12   Juraj Bartusz: Retrospektíva
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992
1993/01/26 - 1993/02/28   Juraj Bartusz
1993/02/15 - 1994/02/13   Nové akvizície PGU (1990 - 1993)
1993/03/26 - 1993/05/09   Agentúra Gamma
1993/03/26 - 1993/05/09   Japonská kaligrafia
1993/04/09 - 1993/05/20   Jiří David: Čas snění
1993/04/27 - 1993/05/29   Jana Želibská: Posledné krmenie
1993/05/18 - 1993/06/27   Baroková grafika zo zbierok galérie XC Nové Zámky
1993/05/18 - 1993/06/27   Karol Baron: Maľba
1993/07/23 - 1993/09/05   Július Tabaček: Maľba
1993/08/19 - 1993/09/26   Nová médiá - Výstava rakúského umenia
1993/08/27 - 1993/10/31   Tajomstvo
1993/09/09 - 1993/10/03   Emil Pacovský a grupa uhorsko - slovenských maliarov
1993/10/07 - 1993/11/30   Ekoplagát ´93
1993/11/03 - 1993/11/16   Imre Makovecz a ateliér Makona
1993/12/10 - 1994/01/14   Iný kraj - iný mrav
1993/12/15 - 1994/02/13   Nové akvizície: Diela zakúpené a získané darom do zbierok PGU v rokoch 1990 - 93
1994/01/20 - 1994/02/20   Ivan Csudai: Maľba
1994/02/22 - 1994/04/10   Prieskum z prieskumu
1994/02/27 - 1994/03/31   Miloš Štofko: Rovnaké a iné (Inštalácia)
1994/03/01 - 1994/04/03   Michal Maximilián Scheer: Architektonické dielo
1994/03/03 - 1994/04/03   Výtvarná Žilina ´94
1994/04/26 - 1994/05/22   Rudolf Sikora
1994/06/17 - 1994/07/17   Laco Teren: Naše ráje jsou vaše pekla
1994/06/21 - 1994/07/17   Prieskum II.
1994/07/26 - 1994/09/25   Pavlína Čierna: Denník
1994/09/14 - 1994/10/30   Video - vidím - ich sehe: Slovenské, české a švajčiarske videoumenie
1994/10/13 - 1994/12/11   Juraj Bartusz: Inštalácia
1994/11/09 - 1994/12/11   Marginália (2. výročná výstava Soros Center for Contemporary Arts)
1994/12/20 - 1995/02/19   Jozef Jankovič
1995/03/03 - 1995/04/23   ...Predtým (Prekročenie hraníc 1964 -1971)
1995/05/11 - 1995/06/11   Ladislav Čarný: Obrazy, objekty, inštalácie / Pictures, Objects, Instalations
1995/05/16 - 1995/06/25   Roman Ondák: Objekty a kresby
1995/06/27 - 1995/08/13   Klára Bočkayová - Igor Kalný
1995/07/20 - 1995/08/27   Anton Čierny: Inštalácia
1995/08/31 - 1995/10/15   Fyzický / Mentálny
1995/09/05 - 1995/10/08   Stano Tabaček: Fotografie
1995/10/24 - 1995/12/03   Peter Meluzin: Mouse Killer - Deratizácia - Deartizácia
1995/10/26 - 1995/12/31   Komunikácie (Slovensko - britský fotoprojekt)
1995/12/21 - 1996/02/11   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov
1996/02/20 - 1996/03/31   Michal Kern: 1938 - 1994, In memoriam
1996/04/19 - 1996/05/19   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu
1996/05/28 - 1996/08/11   Povážská galéria umenia Žilina 1976-1996
1996/08/28 - 1996/10/06   Paradigma žena
1996/09/10 - 1996/10/13   Robert Brun: 120 x 120
1996/10/14 - 1996/11/24   Joseph Kosuth, Ilya Kabakov: Koridor dvoch banalit
1996/10/25 - 1996/12/01   Rastislav Biarinec: Kolobeh
1996/12/19 - 1997/01/26   Jana Želibská
1997/08/22 - 1997/10/17   Mezi mužom a ženou
1998/02/17 - 1998/04/12   Mikuláš Klimčák: Výber z tvorby
1998/02/26 -   Albert Marenčin: Koláže
1998/04/03 -   Mojmír Vlkolaček: História Žiliny v kresbe, Biblické motívy
1998/09/10 -   Fero Kráľ: Maľba
1998/09/11 -   Ján Vrtílek: Dať knihe krídla
1999/12/02 - 2000/01/07   Dorota Sadovská: Dimenzia S
1999/12/09 - 2000/01/30   Vincent Hložník
2000/03/09 - 2000/04/02   Jozef Hallon: Grafika a kresba
2000/04/14 -   Rudolf Fila: Najhlbšie je koža
2000/07/13 - 2000/09/10   Jan Fekete: Cherub 2000
2000/11/09   Ľubo Zelina: Kozmológia ako integračný fenomén vývoja
2000/12/14   Zita Barčiaková
2001/03/23 -   Daniela Mládenková, Miro Mládenek: Doteraz
2001/04/04 - 2001/05/06   LIGHThouse - svetelné inštalácie / objekty / fotografie / projekcie / dokumentácia
2001/05/03 - 2001/06/17   Igor Cvacho: Rydlom & štětcom
2001/05/10 - 2001/06/10   Laco Teren: Cognitio sensitiva
2001/07/20 -   Ladislav Treskoň
2002/03/22 -   Ľudovít Fulla: Nevesta
2002/06/06 - 2002/07/04   Stano Lajda: Obrazy a ilustrácie
2002/07/18 - 2002/08/31   Renato Meneghetti: Installations X-Rays
2002/09/04 - 2002/09/27   Ivan Csudai: Rok medveďa
2002/10/24 - 2002/11/17   Marek Kianička: Paradox nesmrteľnosti
2002/12/12 - 2003/01/05   Andrej Barčík: Akty
2002/12/12 - 2003/01/05   Vladimír Kompánek: Sochy
2003/03/06 - 2003/03/30   Jozef Haščík
2003/05/16 - 2003/06/01   Lajo Leidžo Kupkovič: Paris Orava
2003/07/31 - 2003/08/31   Eva Tkáčiková: Second hand
2003/10/09 - 2003/11/02   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s.
2004/02/13 - 2004/03/07   Milan Mäkký: Spomienky
2004/08/19 - 2004/09/26   Spomienka na Jána Mýtneho
2005/09/14 - 2005/10/23   Take me with you - make me better
2005/10/13 - 2005/11/27   Ekolagát 05
2005/10/27 - 2005/11/27   Gabriela Verešová: Fragmenty vspomienok
2005/12/02 - 2006/02/05   Robért Hromec: Príbehy iných ľudí
2005/12/08 - 2006/01/29   Jozef Kurinec: Blindheal
2005/12/08 - 2006/01/29   Marián Kováčik: Fantázia skla
2006/02/16 - 2006/03/19   Salon žilinských výtvarníkov
2006/03/09 - 2006/04/09   Juraj Šútovský
2006/03/30 - 2006/05/28   Alexander Trizuljak, Eva Trizuljaková
2006/03/30 - 2006/05/28   Marianne Kindt
2007/05/31 - 2007/06/01   Jozef Srna: Svetlo a dráma
2007/05/31 - 2007/07/01   Jozef Srna: Svetlo a dráma
2007/09/13 - 2007/10/14   Blažej Baláž: Texty 1988 - 2007
2007/10/25 - 2007/12/02   Czechpoint
2009/05/21 - 2009/06/21   Nenápadné médium (podoby súčasnej kresby)
2010/05/13 - 2010/06/15   Stanislav Balko: Mimethexis I. - II.
2010/07/15 - 2010/08/29   Priestor Z(i)lin(a): Umelecké intervencie do verejného priestoru
2012/09/27 - 2012/10/28   Robert Brun: Portfolio 2008-2012
2013/09/05 - 2013/10/06   Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka
2021/06/25 - 2021/12/30   Prvé múzeum intermédií III: Nežná sila
2022/09/23 - 2022/11/12   Ľubo a Monika Stacho: Sakrálne príbehy
2023/06/29 - 2023/09/16   Peter Rónai: Obraz v obraze
nedatováno (po 1994)   Laco Teren
stálá expozice   národní umělec Vincent Hložník: Grafika z posledních let

Považská galéria umenia v Žiline

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1976   Štefan Čapka
  1977   Jozef Zelný: Obrazy
  1979   Fero Kráľ: Maľba, grafika, tapiséria
  1981   Stanislav Biroš 80
  1983   Matilda Čechová: Prierez tvorbou
  1986   Ján Vrtílek: Výber z knižných väzieb
  1986   Vladimír Gažovič: Litografie, kresby
  1987   Dušan Junek: Plagát - Projekt 2
  1988   Juro Jánošík v tvorbe Jána Kulicha
  1992   Ján Krížík: Ledoux, ja a slečna G.
  1992   Juraj Bartusz: Retrospektíva
  1992   Juraj Bartusz: Retrospektíva
  1993   Július Tabaček: Mal´by / Paintings
  1995   Anton Čierny
  1995   Ladislav Čarný: Obrazy, objekty, inštalácie / Pictures, Objects, Instalations
  1996   Michal Kern: 1938 - 1994. In Memoriam
  1996   Robert Brun: 120 x 120
  1998   Mikuláš Klimčák: Výber z tvorby
  2012   Robert Brun: Portfolio 2008-2012
  nedatováno   Róbert Brun: Výber 1985 - 1990
  nedatováno (po 1994)   Laco Teren
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1979   Celoslovenská výstava kresby
  1979   Černyš, Brun, Choma, Köhler
  1982   2. celoslovenská výstava kresby
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby
  1985   4. celoslovenská výstava kresby
  1985   Zita Barčiaková, Jozef Hricek, Štefan Pelikán, Ladislav Prítel (Výstava jubilujúcich autorov regiónu)
  1986   Očami mladej generácie 2 (Voľná a užitá grafika mladých výtvarníkov stredoslovenského kraja)
  1987   5. celoslovenská výstava kresby
  1987   Ekologické motívy vo výtvarnom umení
  1989   6. celoslovenská výstava kresby
  1989   Mladí ´89
  1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992)
  1992   Objekty a inštalácie / Objects and Installations (Výstava mladých českých a slovenských výtvarníkov / The exhibition of young Czech and Slovak artists)
  1994   Výtvarná Žilina '94
  1995   Klára Bočkayová - Igor Kalný
  1995   Sen o múzeu? (Umenie 90. rokov)
  1996   Paradigma žena / The Paradigm of Woman
  nedat. (1991)   Informel (Slovenská abstrakcia 1960 - 1966)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1994   Predtým (Prekročenie hraníc 1964-1971)
  2009   Vincent Hložník (Život a dielo)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1979   Karol Barón: Tapiséria, kresba
  1982   Edmund Gwerk: Súborné dielo
  1982   Vladimír Kompánek
  1983   Koloman Sokol
  1983   Matilda Čechová: Prierez tvorbou
  1984   Andrej Barčík: Výber z diela
  1984   Fero Kráľ: Kresba
  1984   Jozef Brezany: Sochy a kresby
  1984   Ľubomír Rapoš: Obrazy
  1984   Michal Scheer: Architektonická tvorba
  1985   Česká kresba 2. polovice 20. storočia
  1985   Václav Rabas: Obrazy
  1986   Ján Vrtílk: Výber z knižných väzieb
  1986   Ladislav Gandl: Súborné dielo
  1986   Rudolf Barčík
  1986   Vincent Hložník: Súborné dielo
  1986   Vladimír Gažovič: Kresby, litografie
  1987   Ján Štursa: Výber zo sochárskeho diela
  1987   Stála expozícia súborného diela Rudolfa Pribiša
  1990   Fero Kráľ: Reminiscence (výber z maľby)
  1991   Jindřich Štreit
  1992   Ján Krížík: Ledoux, ja a slečna G.
  1992   Ľubomír Ďurček: Časť (1976 - 1986)
  1992   Milan Knížák: Niečo
  1992   Rudolf Fila: Barokový cyklus
  1993   Emil Pacovský a grupa uhorsko - slovenských maliarov (u příležitosti 90.výročí první výstavy Grupy v roce 1903 v Žilině)
  1993   Július Tabaček: Maľba
  1994   Jozef Jankovič
  1994   Laco Teren: Naše ráje jsou vaše pekla
  1994   Michal Maximilián Scheer: Architektonické dielo
  1994   Pavlína Čierna: Denník
  1994   Rudolf Sikora
  1995   Anton Čierny: Inštalácia
  1995   Ladislav Čarný: Obrazy, objekty, inštalácie (1984 - 1995)
  1995   Peter Meluzin: Mouse Killer - Deratizácia - Deartizácia
  1995   Stano Tabaček: Fotografie
  1996   Jana Želibská
  1996   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu
  1996   Miloš Štofko: Rovnaké a iné
  1996   Rastislav Biarinec: Kolobeh
  1998   Albert Marenčin: Koláže
  1998   Fero Kráľ: Maľba
  1998   Ján Vrtílek: Dať knihe krídla
  1998   Mikuláš Klimčák: Výber z tvorby
  1999   Vincent Hložník (k nedožitému 80.výročí narození)
  2000   Jan Fekete: Cherub 2000 (Laserscans)
  2000   Jozef Hallon: Grafika a kresba
  2000   Ľubo Zelina: Kozmológia ako integračný fenomén vývoja
  2001   Igor Cvacho: Rydlom & štětcom
  2001   Laco Teren: Cognitio sensitiva (kresby 1982 - 1989)
  2001   Ladislav Treskoň
  2002   Ľudovít Fulla: Nevesta (při příležitosti stého výročí narození autora)
  2002   Marek Kianička: Paradox nesmrteľnosti
  2002   Stano Lajda: Obrazy a ilustrácie (venované nedožitému 550.výročiu narodenia Leonarda da Vinci)
  2003   Eva Tkáčiková: Second hand
  2003   Jozef Haščík
  2003   Lajo Leidžo Kupkovič: Paris Orava (Mon amour / Moja krásna)
  2004   Milan Mäkký: Spomienky
  2007   Jozef Srna: Svetlo a dráma
  2010   Stanislav Balko: Mimethexis I. - II.
  2013   Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka
  2013   Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1987   Ekologické motívy vo výtvarnom umení
  1989   6. celoslovenská výstava kresby
  1993   Ekoplagát ´93
  1993   Nová médiá NM
  1993   Nové akvizície: Diela zakúpené a získané darom do zbierok PGU v rokoch 1990 - 93
  1993   Tajomstvo
  2001   Daniela Mládenková, Miro Mládenek: Doteraz
  2002   Vladimír Kompánek: Sochy, Andrej Barčík: Akty
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  1986   Vladimír Gažovič: Kresby, litografie

Považská galéria umenia v Žiline

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Sen o múzeu skutečnosťou

Považská galéria umenia v Žiline

osoba narození poznámka
Gorušová Magdaléna   ???? - ????, ředitelka
Matuštík Radislav 18. 4. 1929 ???? - ????
Mazúr Milan 13. 9. 1954 ???? - ????, kurátorem

Považská galéria umenia v Žiline

osoba narození
Bubán Stanislav 5. 5. 1961
Dobiáš Karol 9. 7. 1936
Grygar Milan 24. 10. 1926
Kolčáková Vavrdová Běla 27. 9. 1937
Kolenčíková Klimová Tamara 24. 6. 1955
Kraicová Viera 5. 7. 1920
Muška Pavol 21. 6. 1949
Oravec Juraj 8. 10. 1956
Pribiš Rudolf 19. 3. 1913
Riabič Ivan 3. 4. 1952
Rónai Peter 6. 7. 1953
Ronaiová Filová Veronika 21. 5. 1951
Rudavská Mária 10. 10. 1941
Rudavský Andrej 29. 11. 1933
Srna Jozef 4. 3. 1979
Urbásek Miloš 28. 7. 1932
Vrtílek Ján 12. 12. 1906

Považská galéria umenia v Žiline

pozvánka autorská
rok vydání   autor, název (podnázev)
1990   Cipár Miroslav, Miroslav Cipár: Líniou a čiarou