Galerie hlavního města Prahy

obec: Praha
adresa: Staroměstské náměstí 605/13
PSČ: 110 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

web: www.ghmp.cz
rok vzniku: 1963

poznámka:
OBJEKTY:
Bílkova vila
Bílkův dům v Chýnově
Dům U Kamenného zvonu
Dům U Zlatého prstenu
Městská knihovna, 2. patro
Staroměstská radnice, 2. patro
Trojský zámek

Galerie hlavního města Prahy

termín   název výstavy, místo konání
1959/08/06 - 1959/09/09   Ferdinand Kotvald: Obrazy z let 1937 - 1959, Staroměstská radnice, Praha
1959/11/20 - 1959/12/31   František Emler: Od náčrtu a studie k obrazu a grafice, Staroměstská radnice, Praha
1960/08/05 - 1960/09/04   Zdenka Landová: Studie a ilustrace, Staroměstská radnice, Praha
1963/04/18   Angelo Zeyer, Staroměstská radnice, Praha
1963/09/16   Slavnostní odhalení pamětní desky PhDr. h. c. Maxe Švabinského, Městská část Praha 6, Praha
1963/11/08 - 1963/12   Česká moderní kresba dvacátého století, Staroměstská radnice, Praha
1964   José G. Posada, Zámek Troja, Praha
1964/04   Kresby Aloise Wachsmana, Staroměstská radnice, Praha
1964/05 - 1964/06   Paříž, Zámek Troja, Praha
1964/07/01 - 1964/08/16   Slovenská ilustrácia, Staroměstská radnice, Praha
1964/07/26 - 1964/10/31   Praha v obrazech 1610-1899, Zámek Troja, Praha
1964/09/15 - 1964/09/30   Mexická grafika, Zámek Troja, Praha
1964/10/02 - 1964/11/30   Eduard Milén: Výtvarné dílo, Obecní dům, Praha
1964/10/30 - 1964/11/31   Kresby Rudolfa Kremličky, Staroměstská radnice, Praha
1964/12/08 - 1964/12/27   Sovětské výtvarné umění, Palác Kinských, Praha
1965/03/05 - 1965/04/11   Werner Bischof: Přehled fotografického díla, Obecní dům, Praha
1965/03/11 - 1965/04/03   Ferdinand Engelmüller, Staroměstská radnice, Praha
1965/04/03 - 1965/04/26   Maďarská grafika a drobná plastika, Staroměstská radnice, Praha
1965/05/12 - 1965/08/15   Sport v umění, Obecní dům, Praha
1965/05/14 - 1965/06/14   Slovenská grafika a kresba 1945-1965, Zámek Troja, Praha
1965/06/08 - 1965/07/15   Praha ve fotografii 1945-1965, Staroměstská radnice, Praha
1965/07/18 - 1965/10/30   Mistři vrcholného baroku, Zámek Troja, Praha
1965/09/03 - 1965/09/27   Fotosalón, Obecní dům, Praha
1965/09/15 - 1965/09/30   I. M. Betet, Obecní dům, Praha
1965/10/08 - 1965/10/31   Rakouští sochaři, Galerie Václava Špály, Praha
1965/10/22 - 1965/11/16   Magnum, Obecní dům, Praha
1965/11/16 - 1965/12/16   Albín Brunovský: Grafika, Staroměstská radnice, Praha
1965/12/13 - 1966/01/09   Art protis, Obecní dům, Praha
1966/02/01 - 1966/02/11   Praha Alžír, Staroměstská radnice, Praha
1966/02/08 - 1966/03/31   Grafika Praga 66, Obecní dům, Praha
1966/02/15 - 1966/03/02   Han Weltmann: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1966/03 - 1966/04   Mezinárodní výstava grafiky 1965: Výběr grafických prací z lublaňského bienále, Staroměstská radnice, Praha
1966/03/11 - 1966/04/09   Moskva ve fotografii, Staroměstská radnice, Praha
1966/03/11 - 1966/04/17   Lublaň 1965, Staroměstská radnice, Praha
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Obecní dům, Praha
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Staroměstská radnice, Praha
1966/05/11 - 1966/06/30   Sochy a obrazy restaurátorů, Staroměstská radnice, Praha
1966/06/10 - 1966/10/30   František Bílek: Výbor z díla, Bílkova vila, Praha
1966/07/08 - 1966/07/31   Současná grafika ve Francii, Staroměstská radnice, Praha
1966/07/15 - 1966/09/06   Co je člověk, Obecní dům, Praha
1966/07/16 - 1966/09/18   Súčasná francúzska grafika, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1966/08/05 - 1966/08/31   Děti tvoří, Staroměstská radnice, Praha
1966/08/15 - 1966/10/30   Mistři vrcholného baroku, Zámek Troja, Praha
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1966/10/20 - 1966/11/27   Václav Trefil: Obrazy, kresby, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1966/11/10 - 1966/12/05   Nepoznaná kresba, Obecní dům, Praha
1966/11/11 - 1966/11/30   Georges Joniaux, Obecní dům, Praha
1966/11/24 - 1967/01/31   Vývoj české loutky, Staroměstská radnice, Praha
1966/12/09 - 1966/12/26   Belgická tapiserie, Obecní dům, Praha
1966/12/20 - 1967/01/31   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1904-1954, Staroměstská radnice, Praha
1967/01/18 - 1967/02/26   K. S. Petrov-Vodkin, Obecní dům, Praha
1967/01/18 - 1967/02/26   Kuzma Sergejevič Petrov-Vodkin, Obecní dům, Praha
1967/03/20 - 1967/04/12   Dítě tvoří, Staroměstská radnice, Praha
1967/03/24 - 1967/05/15   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Obecní dům, Praha
1967/05/20 - 1967/10/30   Praha 1618-1800 ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, Zámek Troja, Praha
1967/05/25 - 1967/07/23   Vilém Nowak: Výbor z díla, Obecní dům, Praha
1967/07/13 - 1967/09/17   Auguste Rodin: Výstava drobné plastiky a kreseb k 50. výročí Rodinova úmrtí a k 65. Výročí jeho první pražské výstavy, Staroměstská radnice, Praha
1967/07/15 - 1967/08/07   Wander Bertoni: Sochy a kresby, Obecní dům, Praha
1967/08/01 - 1967/08/31   Erzsbét Szabó, Irén Szuppán, Obecní dům, Praha
1967/09/14 - 1967/10/20   50 let země sovětů, Obecní dům, Praha
1967/10/05 - 1967/11/05   Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1967/11/03 - 1967/12/26   Moje Rusko. Výtvarní umelci RSFSR k 50. výročiu VOSR, Obecní dům, Praha
1967/11/10 - 1967/12/31   Vietnam ve fotografii, Staroměstská radnice, Praha
1967/11/15 - 1967/12/17   50 let Velké říjnové socialistické revoluce ve světové literatuře, Staroměstská radnice, Praha
1967/12/05 - 1967/12/30   Mezinárodní plakát, Obecní dům, Praha
1968/01/11 - 1968/03/03   Martin Martinček: Fotografie, Obecní dům, Praha
1968/02/20 - 1968/03/20   20. výročí Února, Staroměstská radnice, Praha
1968/02/20 - 1968/04/15   Třebechovický Proboštův betlém, Bruselský pavilon, Praha
1968/03/26 - 1968/04/26   Aldo Borgonzoni: Tvorba z let 1934 - 1967, Obecní dům, Praha
1968/05/08 - 1968/06/20   Mezinárodní užitá grafika, Obecní dům, Praha
1968/05/23 - 1968/07/10   Francouzské malířství, Staroměstská radnice, Praha
1968/06/28 -   Rudolf Kedl: Sochy, Obecní dům, Praha
1968/06/28 - 1968/08/15   Rudolf Kedl, Obecní dům, Praha
1968/09   J.V. Schwarz: Výbor z díla 1962-1968, Obecní dům, Praha
1968/09/26 - 1968/11/10   Josef Václav Schwarz, Staroměstská radnice, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Mánes, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Obecní dům, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   50. výročí ČSSR, Obecní dům, Praha
1968/11/27 -   Hans Grundig, Obecní dům, Praha
1968/12/10 - 1969/02/02   Barevné eseje, Staroměstská radnice, Praha
1969/01/16 - 1969/02/28   Jiří Trnka: Práce z let 1963 - 1968, Galerie Nová síň, Praha
1969/01/30 - 1969/04/13   Josef Mařatka (1874 - 1937): Kresby a plastiky, Obecní dům, Praha
1969/02/20 - 1969/03/30   Mario Giacomelli, Staroměstská radnice, Praha
1969/04/08 - 1969/05/04   Jindřich Novák: Kresby z Makedonie, Staroměstská radnice, Praha
1969/04/18 - 1969/04/27   Výstava soutěžního návrhu na pomník bojovníků proti fašismu, Obecní dům, Praha
1969/05/15 - 1969/06/26   Carl Unger: Obrazy a kresby, Obecní dům, Praha
1969/05/15 - 1969/06/29   Ludmila Pokorná: Obrazy z let 1958 - 1968, Staroměstská radnice, Praha
1969/05/22 - 1969/06/22   Litevská knižní grafika, Obecní dům, Praha
1969/06/12 - 1969/07/30   Dětská kresba, Staroměstská radnice, Praha
1969/06/25   F. B. Werner: Barokní Praha v rytinách, Loreta, Praha - Hradčany
1969/07/03 - 1969/08/03   Janine Emanuel Loo, Obecní dům, Praha
1969/07/18 - 1969/09/07   Český barok ve fotografii Alexandra Paula, Staroměstská radnice, Praha
1969/08/14 - 1969/09/14   Současné tendence ve slovenském malířství, Obecní dům, Praha
1969/09/20 - 1969/10/26   Jan Kupecký, Staroměstská radnice, Praha
1969/10/02 - 1969/11/09   Fotografické cykly a seriály, Obecní dům, Praha
1969/11/05 - 1969/12/07   Volné sdružení "S", Staroměstská radnice, Praha
1969/11/15 - 1970/01/04   Třebechovický Proboštův betlém, Pražský hrad, Praha
1969/11/27 - 1969/12/31   Hans Grundig, Obecní dům, Praha
1969/12/17 - 1970/01/25   Cesare Colombo: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1970/01/08 - 1970/02/01   Estonská moderní grafika, Obecní dům, Praha
1970/02/12 - 1970/03/15   Milan Grygar: Grafické partitury, Staroměstská radnice, Praha
1970/02/12 - 1970/04/15   Sztuka młodej Polski, Obecní dům, Praha
1970/04/21 - 1970/04/28   Alžírské obrazy a kresby, Městská knihovna Praha, Praha
1970/04/21 - 1970/04/28   Alžírské obrazy a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1970/04/23 - 1970/05/31   Jaromír Jindra: Obrazy, Obecní dům, Praha
1970/05/04 - 1970/06/28   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1970/06/18 - 1970/07/05   Curriculum vitae, Staroměstská radnice, Praha
1970/07/08 - 1970/09/27   Jan Kodet: Sochařské dílo, Staroměstská radnice, Praha
1970/07/09 - 1970/11/01   Žena / Die Frau, Obecní dům, Praha
1970/09/07 - 1970/10/11   Jubel Bartosch: Grafika, Staroměstská radnice, Praha
1970/10/15 - 1970/12/13   Indie v díle Jaroslava Hněvkovského, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1970/10/20 - 1970/11/03   Anna Szpakowska - Kujawska: Obrazy, Polské kulturní a informační středisko, Praha
1970/10/20 - 1970/11/20   Nicole Ickx: Grafické dílo, Staroměstská radnice, Praha
1970/10/23 - 1970/11/22   Emanuel Famíra: Obrazy a plastiky, Mánes, Praha
1970/11/03 - 1970/11/29   Béla Uitz, Staroměstská radnice, Praha
1970/11/06 - 1970/11/27   Život v nás, Obecní dům, Praha
1970/11/26 - 1970/12/15   Akvarely sovětských mistrů, Staroměstská radnice, Praha
1970/12/01 - 1971/01/31   Alois Wachsman, Obecní dům, Praha
1970/12/18 - 1971/02/07   Nová fotografie USA, Staroměstská radnice, Praha
1971   František Bílek: Výbor z díla, Bílkova vila, Praha
1971/01/08- 1971/01/31   Výstava soutěžních návrhů na Leninův pomník, Staroměstská radnice, Praha
1971/02   Kubánský plakát, Staroměstská radnice, Praha
1971/02/18 - 1971/03/21   Vlasta Vostřebalová-Fischerová: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1971/02/24 - 1971/04/04   Plakát ve službách společnosti, Obecní dům, Praha
1971/04/20 - 1971/06/13   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo, Obecní dům, Praha
1971/04/22 - 1971/05/12   Výstava soutěžních návrhů na pomátník Johannese Keplera a Tycho de Brahe, Staroměstská radnice, Praha
1971/05/21 - 1971/06/20   Mladí rumunští výtvarníci, Staroměstská radnice, Praha
1971/06/08 - 1971/07/31   20 let Keramo, Staroměstská radnice, Praha
1971/06/29 - 1971/08/29   Slovenské fotografické cykly, Obecní dům, Praha
1971/07/02 - 1971/09/05   Děvín v obrazech a grafikách, Staroměstská radnice, Praha
1971/07/22 - 1971/08/22   Současné egyptské výtvarné umění, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/09/14 - 1971/11/30   Sport v zrcadle umění, Obecní dům, Praha
1971/09/16 - 1971/11/21   Rakouská fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1971/10/05 - 1971/11/21   Bič smíchu, Staroměstská radnice, Praha
1971/12/16 - 1972/03/15   České malířství 1850-1918 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1971/12/21 - 1972/01/23   Francisco Móra, Staroměstská radnice, Praha
1972/02/10 - 1972/04/23   Ženy s kamerou, Staroměstská radnice, Praha
1972/04/28 - 1972/05/28   Z grafickej zbierky Galérie hlavného mesta Prahy, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1972/05 - 1972/09   Sochařské setkání 1972, Vojanovy sady, Praha
1972/05/11 - 1972/06/18   Bohuslav Reynek: Výběr z díla 1930-1971, Staroměstská radnice, Praha
1972/05/21 - 1972/06/04   Výstava dokumentárních materiálů z roků 1968-1969, Staroměstská radnice, Praha
1972/06/20 - 1972/07/28   Současná estonská grafika, Staroměstská radnice, Praha
1972/06/22 - 1972/09/17   Cykly a seriály - fotografie, Obecní dům, Praha
1972/06/30 - 1972/10/08   Emil Filla: Díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1972/09/18 - 1972/09/25   Alžírské výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1972/09/22 - 1972/10/22   Tschechische antifaschistische Karikaturen, Magistrat von Gross Berlin, Berlín (Berlin)
1972/10/03 - 1972/10/29   Nové umění z hlavního města NDR, Galerie Václava Špály, Praha
1972/10/19 - 1972/11/30   Marian Gadzalski: Koně, Praha, Praha
1972/11/23 - 1973/01   1. přehlídka restaurátorských prací, Staroměstská radnice, Praha
1972/11/30 - 1973/03/04   Mikoláš Aleš ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy a Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, Obecní dům, Praha
1972/12/13 - 1973/01   Hudba inspiruje sochaře, Polské kulturní a informační středisko, Praha
1972/12/14 - 1973/02/06   Slovenská krajinomalba 18. a 19. století, Staroměstská radnice, Praha
1973/02/23 - 1973/03/31   Únor a SNB, Obecní dům, Praha
1973/03/29 - 1973/04/22   Oswaldo Guayasamín, Obecní dům, Praha
1973/04/10 - 1973/05/27   Manželé s kamerou, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1973/05 - 1973/09   Sochařské setkání 1973, Vojanovy sady, Praha
1973/05/08 - 1973/05/25   Po stopách Mikoláše Koperníka, Obecní dům, Praha
1973/05/25 - 1973/06/26   Život ve Stockholmu, Staroměstská radnice, Praha
1973/06/28 - 1973/09/19   Staroměstské náměstí, Staroměstská radnice, Praha
1973/07   Staroměstské náměstí ve fotografii Václava Jírů, Staroměstská radnice, Praha
1973/07/42 - 1973/09/02   Ladislav Jan Kofránek 1880-1954: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1973/08/23 - 1973/10/09   České malířství 1918-1945, Mánes, Praha
1973/08/23 - 1973/10/09   Josef Matička: Praha, Staroměstská radnice, Praha
1973/09/11 - 1973/09/21   Maďarská secesní grafika, Staroměstská radnice, Praha
1973/10/18 - 1973/11/18   Sovětská dramaturgie na českých scénách, Staroměstská radnice, Praha
1973/10/25 - 1973/11/30   Emil Filla: Výber z diela, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1973/11/20 - 1973/12/31   Knižní ilustrace z metropole NDR, Praha, Praha
1973/11/29 - 1974/01/27   Tvůrčí skupiny fotografů, Staroměstská radnice, Praha
1973/11/29 - 1977/01/27   Škola výtvarné fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1973/12/05 - 1974/02   Pražští ilustrátoři v Berlíně, Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1974/02/07 - 1974/03/17   Ex libris - réva a víno, Staroměstská radnice, Praha
1974/02/21 - 1974/03/20   Památková obnova Klarisek, Staroměstská radnice, Praha
1974/03/25 - 1974/04/20   Turecká umělecká keramika, Staroměstská radnice, Praha
1974/03/28 - 1974/05/07   Slovenská ilustrace ze sbírek Galerie hlavního města Bratislavy, Staroměstská radnice, Praha
1974/04/04   Slavnostní odhalení pamětní desky národnímu umělci Janu Laudovi, Hradčanské náměstí, Praha
1974/05/06 - 1974/05/30   Současná sovětská grafika, Staroměstská radnice, Praha
1974/05/13 - 1974/05/26   Bratři Šaulové, Staroměstská radnice, Praha
1974/06 - 1974/09   Sochařské setkání 1974, Vojanovy sady, Praha
1974/06/11 - 1974/08/08   Rupert Kytka, Vojtěch Sapara: Dobrá země, Staroměstská radnice, Praha
1974/06/11 - 1974/08/18   Foto ´74, Staroměstská radnice, Praha
1974/06/13 - 1974/07   Karel Myslbek: Výbor z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1974/06/17 - 1974/09/01   Život a práce lidu v socialistickém Československu, Zámek Troja, Praha
1974/08/23 - 1974/09/22   Současná slovenská grafika, Staroměstská radnice, Praha
1974/09/05 - 1974/11/17   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1974/09/19 - 1974/10/13   Malířství a grafika z hlavního města NDR - Berlína, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/10/01 - 1974/10/30   Polská umělecká tkanina, Staroměstská radnice, Praha
1974/11/08 - 1974/11/17   Poznej a braň, Staroměstská radnice, Praha
1974/11/17 - 1974/12   Staroměstské náměstí ve fotografii Václava Jírů, Göteborg, Göteborg (Gothenburg)
1974/11/25 - 1974/11/29   Alžírská miniatura, Staroměstská radnice, Praha
1974/12/12 - 1975/02/08   Ženy s kamerou II, Praha, Praha
1975/02/11 - 1975/03/16   Jean Effel: Kresby, Staroměstská radnice, Praha
1975/03/10 - 1975/03/31   Péče o zdraví ženy, Staroměstská radnice, Praha
1975/03/21 - 1975/03/27   SSSR - země cestovního ruchu, Staroměstská radnice, Praha
1975/04/03 - 1975/04/25   Z tvorby nositelů ceny hlavního města Prahy, Vysoká škola politická ÚV KSČ, Praha
1975/04/04 - 1975/04/27   Praze s láskou. Dětská kresba na náměty osvobození a budování hlavního města, Staroměstská radnice, Praha
1975/04/10 - 1975/04/30   Maďarská medaile a drobná plastika, Staroměstská radnice, Praha
1975/05/08 - 1975/06/15   Československo těchto dnů, Staroměstská radnice, Praha
1975/06/23 - 1975/08/01   Keramo, Staroměstská radnice, Praha
1975/07/04 - 1975/07/31   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
1975/07/04 - 1975/08/31   30 let svobodné Bratislavy ve fotografii Ladislava Noela, Staroměstská radnice, Praha
1975/07/26 - 1975/09/07   Bořivoj Žufan: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1975/08/28 - 1975/09/28   Jean Effel: Kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1975/09/15 - 1975/11/09   Pieseň o Bratislave, Staroměstská radnice, Praha
1975/09/15 - 1975/11/09   Pražské památky a životní prostředí, Staroměstská radnice, Praha
1975/11/14 - 1975/12/07   Výstava žákovských prací, Staroměstská radnice, Praha
1975/12/04 - 1976/02/01   Praha třicetiletá, Staroměstská radnice, Praha
1976/01/14 - 1976/02/22   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince, Staroměstská radnice, Praha
1976/02 - 1976/03   Sovětská kniha, Staroměstská radnice, Praha
1976/04/08 - 1976/06/07   Srdcem a rozumem, Staroměstská radnice, Praha
1976/04/16 - 1976/05/30   Ondrej Ivan: Obrazy a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1976/05/14   Slavnostní odhalení pamětní desky Oldřichu Blažíčkovi - českému malíři, profesoru ČVUT, dům č.p. 7, Praha
1976/06/10 - 1976/07/25   Grafika a plastika z hlavního města NDR - Berlína, Staroměstská radnice, Praha
1976/06/15 - 1976/09/12   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975, díl. I), Staroměstská radnice, Praha
1976/08/19 - 1976/09/19   Člověk a Černé moře, Staroměstská radnice, Praha
1976/09   Praha - naše město, Staroměstská radnice, Praha
1976/09 - 1976/10   Ochrana naší ekonomiky, Praha, Praha
1976/10/15 - 1976/11/28   Josef Mařatka: Drobná plastika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/10/15 - 1976/12/12   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975, díl. II), Staroměstská radnice, Praha
1976/10/15 - 1976/12/12   Srdcem a rozumem, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1976/11/10 - 1976/11/30   Krása vědecké fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1976/12/16 - 1977/02/06   Jaroslav Horejc: Sochařské dílo, Staroměstská radnice, Praha
1976/12/17 - 1976/12/23   Alžírské umění, Staroměstská radnice, Praha
1977/01/07 - 1977/02/20   Václav Brožík: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1977/03/01 - 1977/03/30   Život a práce lidu v socialistickém Československu, Staroměstská radnice, Praha
1977/04/05 - 1977/05/20   Ukázky z restaurátorské činnosti Galerie hlavního města Prahy, Praha, Praha
1977/04/06 - 1977/04/24   Výstava žákovských prací, Staroměstská radnice, Praha
1977/04/28 - 1977/05/22   Klára Pataki, Staroměstská radnice, Praha
1977/04/28 - 1977/05/22   Klára Pataki: Sochy, Staroměstská radnice, Praha
1977/05 - 1977/06   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia - prírastky Galerie hl. města Prahy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1977/05/13 - 1977/06/19   České malířství a sochařství XX. století. Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1970-1975, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1977/05/31 - 1977/07/06   Rilský klášter, Praha, Praha
1977/06/08 - 1977/06/14   Praha - Alžír. Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Alžír (Alger), Alžír (Algiers)
1977/06/17 - 1977/07/24   Mistr Svazu československých fotografů II, Staroměstská radnice, Praha
1977/06/29 - 1977/09/04   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století, Středočeská galerie, Praha
1977/07/19 - 1977/08/14   Polsko očima dětí, Staroměstská radnice, Praha
1977/08   Maďarské naivní umění, Staroměstská radnice, Praha
1977/08/25 - 1977/10/16   Ženy s kamerou III, Staroměstská radnice, Praha
1977/10/13 - 1977/11/27   Přírůstky starého umění z Galerie hlavního města Bratislavy, Staroměstská radnice, Praha
1977/10/31 - 1977/11/27   Srdcem a objektivem, Staroměstská radnice, Praha
1977/11 - 1977/12   Václav Brožík: Výbor z díla, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1977/11/10 -   Výběr z děl našich výtvarných umělců na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Výstavní síň Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1977/12/08 - 1978/01/22   Jan Kutálek: Tvorba z let 1942-1977, Staroměstská radnice, Praha
1977/12/15 - 1978/01/22   Praha - Berlín, Staroměstská radnice, Praha
1978/02/07 - 1978/02/26   Vladimír Lammer: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1978/02/14 - 1978/03/15   Věrni odkazu Února, Staroměstská radnice, Praha
1978/03/08 - 1978/04/30   Žena 1977. Mezinárodní výstava fotografií, Staroměstská radnice, Praha
1978/03/30 - 1978/05/14   Palante - Dikobraz. Z kubánského humoristického časopisu, Staroměstská radnice, Praha
1978/04/05 - 1978/04/28   Krása vědecké fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1978/05/06 - 1978/05/21   Pittura céca contemporanea, Palazzo del Monte, Padova (Padua)
1978/05/10 - 1978/06/25   Vojta Sucharda - český sochař, Staroměstská radnice, Praha
1978/05/25 - 1978/07   Arnošt Folprecht: Obrazy. Výběr z díla (1923 - 1976), Staroměstská radnice, Praha
1978/07/04 - 1978/07/30   Výstava bulharských karikaturistů, Staroměstská radnice, Praha
1978/07/25 - 1978/08/27   Kresba ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1978/08/02 - 1978/12/30   Karel IV., Palais de l'Unesco Paris, Paříž (Paris)
1978/08/08 - 1978/09/10   Roky a vteřiny, Staroměstská radnice, Praha
1978/08/09 - 1978/09/10   Metro a výtvarné umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1978/08/09 - 1978/09/10   Metro a výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1978/08/29 - 1978/10/08   Jurij Timofejevič Ždanov, Staroměstská radnice, Praha
1978/09/16 - 1978/12/10   Vojta Sucharda - český sochař, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1978/09/28 - 1978/11/19   Viktor Stretti, Staroměstská radnice, Praha
1978/10 - 1978/11   Josef Liesler: Obrazy, grafika, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/10/18 - 1978/10/22   Alžírské výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1978/10/26 - 1978/12/31   Martin Martinček: Hory a bystřiny, Staroměstská radnice, Praha
1978/11/08 - 1979/01/07   Česká sociální grafika 20. let ze sbírky Galerie umění Karlovy Vary, Vysoká škola politická ÚV KSČ, Praha
1978/11/16 - 1978/12/17   Jaromír Jindra: Praha v obrazech, Galerie Nová síň, Praha
1978/11/28 - 1979/01/14   Josef Kilian: Obrazy z let 1944 - 1978, Staroměstská radnice, Praha
1979/01/09 - 1979/01/28   Fotografie ve vědě a technice, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1979/01/16 - 1979/02/25   Karel Kuklík: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1979/01/19 - 1979/02/18   Atanas Pacev: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1979/02/18 - 1979/03/25   Výstava Střední průmyslové školy grafické, Staroměstská radnice, Praha
1979/03/07 - 1979/04/08   Z tvorby Mikuláše Rogovského 1974-1978, Staroměstská radnice, Praha
1979/04/02 - 1979/05/09   Obrazy a plastiky ze sbírky Ústřední rady odborů, Staroměstská radnice, Praha
1979/04/18 - 1979/04/27   Osvobození Československa Sovětskou armádou ve výtvarném umění, Lidový dům, Praha
1979/04/24 - 1979/07/08   Kresba 20. století ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1979/05/22 - 1979/08/05   Člověk a čas, Staroměstská radnice, Praha
1979/07/19 - 1979/08/26   Polská secesní knižní grafika a plakát, Staroměstská radnice, Praha
1979/08/16 - 1979/11/11   Ženy s kamerou IV, Staroměstská radnice, Praha
1979/09/12 - 1979/11/18   Současná grafika ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1979/11/22 - 1980/01/20   Karel Müller: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1979/12/06 - 1980/01/27   Komorní plastika a sochařská kresba ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1980/01/31 - 1980/03/16   Jan Kavan: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1980/03/06 - 1980/05/03   Ota Janeček: Kresba, grafika, plastika, Staroměstská radnice, Praha
1980/03/31 - 1980/04/16   Významní berlínští umělci 19 a 20. století, Staroměstská radnice, Praha
1980/05/15 - 1980/07/13   Adolf Born: Dílčí bilance: Výstava k padesátinám, Staroměstská radnice, Praha
1980/06/06 - 1980/06/12   Alžírské lidové umění, Staroměstská radnice, Praha
1980/06/19 - 1980/08/10   Karel Neubert: Praha - město staletí, Staroměstská radnice, Praha
1980/07/06 - 1980/08/10   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Kostnice (Konstanz)
1980/07/21 - 1980/09/14   Polský nový realismus, Staroměstská radnice, Praha
1980/08/26 - 1980/09/28   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace, Staroměstská radnice, Praha
1980/09/18 - 1980/11/02   Viera Žilinčanová, Staroměstská radnice, Praha
1980/10/07 - 1980/11/16   Václav Jírů: Fotografie 1928-1980, Staroměstská radnice, Praha
1980/11/20 - 1981/01/03   Emanuel Famíra: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1980/12/04 - 1981/01/04   Miloš Slezák: Medaile a drobná plastika, Staroměstská radnice, Praha
1980/12/17   Slavnostní odhalení pamětní desky národnímu umělci Josefu Ladovi, Praha, Praha
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/04/02 - 1981/05/03   Ivan Ninov: Grafika, Staroměstská radnice, Praha
1981/04/02 - 1981/05/03   Karel Minář 1901-1973: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1981/04/07 - 1981/08/30   Karel Müller: Výběr z díla, Bulharsko, _
1981/05/19 - 1981/06/21   Jan Reich: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1981/05/21 - 1981/06/21   Hledání slohu, Staroměstská radnice, Praha
1981/06/02 - 1981/08/03   Kyperské malířství, Staroměstská radnice, Praha
1981/06/25 - 1981/07/26   Jitka Janatková: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1981/07/14 -   Neprakta: Kreslený humor a ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1981/08/01 - 1981/08/16   Výstava plakátů k zasedání OSN o odzbrojení, Galerie bratří Čapků, Praha
1981/08/04 - 1981/08/30   Ota Holas: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1981/08/11 - 1981/09/14   Stanislav Holý: Kreslený humor a ilustrace, Staroměstská radnice, Praha
1981/08/11 - 1983/09/13   Emil Stojčev: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1981/09/15 - 1982/11/01   Karel Pokorný: Kresba a komorní plastika, Staroměstská radnice, Praha
1981/09/22 - 1981/11/01   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1981/10/05   Slavnostní odhalení pamětní desky Bernardu Bolzanovi, Praha, Praha
1981/11   Milo Milunovič: Jugoslávie - obrazy, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1981/11/10 - 1981/12/13   Vincenc Vingler: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1981/12/22 - 1982/01/31   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince, Staroměstská radnice, Praha
1982/01/21 - 1982/01/31   Olga Kondapaneni: Embossing a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1982/02/16 - 1982/03/28   Helena Emingerová 1858-1943: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1982/02/18 - 1982/03/14   Jan Hála: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1982/03/18 - 1982/04/18   Žena ´81, Staroměstská radnice, Praha
1982/04/06 - 1982/05/09   Bechyňská keramika, Staroměstská radnice, Praha
1982/04/06 - 1982/05/09   Karel Müller: Obrazy a grafiky, Výstavní síň Pasáž, Přerov (Přerov)
1982/04/27 - 1982/05/30   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století, Staroměstská radnice, Praha
1982/05/25 - 1982/07/04   Jitka Svobodová: Kresby, objekty, Staroměstská radnice, Praha
1982/06 - 1982/08   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1982/06/04 - 1982/06/10   Alžírské výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1982/06/17 - 1982/08/01   Jaroslav Chudomel: Pastely, Staroměstská radnice, Praha
1982/07/15 - 1982/09/05   Současná krakovská grafika, Staroměstská radnice, Praha
1982/08/11 - 1982/11/11   Vladimír Renčín: Kreslený humor, Staroměstská radnice, Praha
1982/08/14 - 1982/09/12   Václav Chochola: Fotografie z let 1940 - 1982: Fotoarchiv - mozaiky - passiance - osobnosti, Městská výstavní síň PKO, Hradec Králové (Hradec Králové)
1982/09/16 - 1982/10/24   Ignác a Běla Kolčákovi, Staroměstská radnice, Praha
1982/09/17 - 1982/10/31   Georgi Božilov: Obrazy, Palác kultury, Praha
1982/09/24 - 1982/10/16   Václav Chochola: Fotografie z let 1940-1982, Spojený závodní klub ROH 9.květen, Dvůr Králové nad Labem (Trutnov)
1982/09/29 - 1982/11/14   Bohdan Lacina: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1982/10/01 - 1982/12/31   Sovětský cirkusový plakát, Kino Orlík, Praha
1982/11/25-1983/01/02   Václav Chochola: Fotografie z let 1940-1982, Staroměstská radnice, Praha
1982/11/30 - 1983/01/02   Jaromír Stretti-Zamponi: Výstava k 100. výročí narození, Staroměstská radnice, Praha
1983/01/11 . 1983/02/13   Výsledky restaurátorských prací z kostela sv. Klimenta v Praze, Staroměstská radnice, Praha
1983/01/12 - 1983/02/20   Keramika po vyučování, Staroměstská radnice, Praha
1983/02/17 - 1983/03/06   Sovětská kniha, Staroměstská radnice, Praha
1983/03/01 - 1983/04/10   Umění Peru, Staroměstská radnice, Praha
1983/03/13 - 1983/04/17   Jitka Svobodová: Kresby, objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/03/17 - 1983/04/17   Květoslav Bubeník: 30 let v Národním divadle - výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1983/04/21 - 1983/05   Zdenek Rykr: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1983/04/27 - 1983/05   Ludwik Korkoš: Sochařská tvorba, Staroměstská radnice, Praha
1983/04/28 - 1983/05/29   Roky a vteřiny, Staroměstská radnice, Praha
1983/05 - 1983/07   Grigorij Musatov 1889-1941, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983/05 - 1983/07   Grigorij Musatov 1889-1941, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1983/05 - 1983/07   Grigorij Musatov 1889-1941, Šternberský palác, Praha
1983/05/31 - 1983/07   Grigorij Musatov (1889 - 1941), Staroměstská radnice, Praha
1983/05/31 - 1983/07   Grigorij Musatov: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1983/06/02 - 1983/07/03   Pražský hrad ve fotografii Karla Neuberta, Staroměstská radnice, Praha
1983/06/14 - 1983/07/07   Rumen Gašarov, Staroměstská radnice, Praha
1983/06/16 - 1983/07/30   József Egry: Obrazy a grafiky, Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha
1983/07/12 - 1983/08/14   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy z let 1976-1983, Staroměstská radnice, Praha
1983/07/14 - 1983/08/14   Grigorij Musatov 1889-1941, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/07/14 - 1983/08/28   Kreslený humor a grafika k výročí Jaroslava Haška, Staroměstská radnice, Praha
1983/08/30 - 1983/10/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/11/15 - 1984/01/01   Josef Kilian: Obrazy a kresby. Výběr z díla z let 1943 - 1983, Staroměstská radnice, Praha
1983/11/22 - 1984/01/15   Jan Konůpek 1883-1950, Staroměstská radnice, Praha
1984/01/16 - 1984/02/19   Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst, Staroměstská radnice, Praha
1984/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Staroměstská radnice, Praha
1984/02/02 - 1984/03/04   Výstava výtvarné školy na Hollarově náměstí, Staroměstská radnice, Praha
1984/03/05 - 1984/04/08   České a slovenské malířství 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Staroměstská radnice, Praha
1984/03/08 - 1984/04/08   Svatopluk Sulek: Praha a lidé, Staroměstská radnice, Praha
1984/04/19 - 1984/05/17   Santiago de Santiago, Staroměstská radnice, Praha
1984/04/25 - 1984/05/27   Vladimír Moťovský, Staroměstská radnice, Praha
1984/05 - 1984/06   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1984/05/22   Slavnostní odhalení pamětní desky Petra Iljiče Čajkovského, Praha, Praha
1984/06/05 - 1984/07/15   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace, Staroměstská radnice, Praha
1984/07/10 - 12984/08/12   Polští laureáti státní ceny, Staroměstská radnice, Praha
1984/07/17 - 1984/08/19   Ladislav Čepelák: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1984/07/26 - 1984/09/16   Karel Franta k roku české hudby, Staroměstská radnice, Praha
1984/09/26 - 1984/11/04   Mark Macken (1913 - 1977): Plastiky a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1984/10/11 - 1984/11/18   Jan Souček: Obrazy, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1984/11/08 - 1984/012/31   Studio mladých výtvarníků, Staroměstská radnice, Praha
1984/11/13 - 1985/01/06   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová: Výběr z díla 1949-1984, Staroměstská radnice, Praha
1984/11/29 - 1984/12/31   Michal Jakabčic: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1985   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace, Závodní klub ROH, Partizánske (Partizánske)
1985/01/17 - 1985/02/17   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938, Staroměstská radnice, Praha
1985/01/22 - 1985/02/17   Václav Markup: Výběr z díla 1923-1984, Staroměstská radnice, Praha
1985/02/13 - 1985/04/14   Jiří Winter Neprakta: Kreslený humor a ilustrace, Dům umění, Zlín (Zlín)
1985/03/07 - 1985/04/08   Člověk naší doby v životě a práci. Přehlídka současné portrétní tvorby z tvůrčích pobytů mladých českých výtvarných umělců, Staroměstská radnice, Praha
1985/04/16 - 1985/06/30   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1975-1985. Malba, Staroměstská radnice, Praha
1985/04/24 - 1985/06/02   Za život v míru, Staroměstská radnice, Praha
1985/05/28 - 1985/06/30   Olga Čechová: Kresby, Staroměstská radnice, Praha
1985/06/18 - 1985/07/23   Ivo Houf: Loutky, Staroměstská radnice, Praha
1985/08/01 - 1985/09/08   Vladimír Jiránek: Kreslený humor, Staroměstská radnice, Praha
1985/09/19 - 1985/10/20   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby, Staroměstská radnice, Praha
1985/10/10 - 1985/11/03   Vlasta Prachatická: Portréty, Staroměstská radnice, Praha
1985/10/29 - 1985/11/24   Vlastimil Rada: Výstava k 90. výročí narození, Staroměstská radnice, Praha
1985/11/12 - 1985/12/08   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby, Staroměstská radnice, Praha
1985/12/03 - 1986/01/05   Český neoklasicismus, Staroměstská radnice, Praha
1985/12/17 - 1986/01/19   Adolf Born, Grafika, akvarely, ilustrace, Staroměstská radnice, Praha
1986/01/16 - 1986/02/23   František Tichý: Obrazy, kresby, Staroměstská radnice, Praha
1986/01/16 - 1986/02/23   Kresby ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1986/01/23 - 1986/02/12   František Hudeček: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1986/03/06 - 1986/04/06   Tvrdošíjní, Staroměstská radnice, Praha
1986/03/13 - 1986/04/05   Karel Černý: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1986/04/15 - 1986/05/11   Karel Zavadil: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1986/04/22 - 1986/05/25   Devětsil: Česká výtvarná avantgarda dvacátých let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/04/29 - 1986/05/25   Praha našich dnů, Staroměstská radnice, Praha
1986/05/15   František Bílek: Výbor z díla, Bílkova vila, Praha
1986/06/10 - 1986/07/13   Devětsil: Česká výtvarná avantgarda dvacátých let, Staroměstská radnice, Praha
1986/06/26 - 1986/09/28   Sochařské setkání (generace 1941-1951), Vojanovy sady, Praha
1986/07/31 - 1986/09/14   Jiří Šalamoun: Inventůra, Staroměstská radnice, Praha
1986/08/07 - 1986/09/07   Miroslav Khol, Staroměstská radnice, Praha
1986/08/07 - 1986/09/07   Miroslav Kohl: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1986/09/18 - 1986/10/19   Ellen Jilemnická: Plastiky, Staroměstská radnice, Praha
1986/09/30 - 1986/11/09   Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1986/10/14 - 1986/11/16   Oscar Domínguez, Staroměstská radnice, Praha
1986/10/23 - 1986/11/30   Josef Jíra: Pražské a pařížské hospody, Staroměstská radnice, Praha
1986/11/25 - 1987/01/02   Sudek - Funke, Staroměstská radnice, Praha
1986/11/27 - 1987/01/02   Jiří Sopko: Obrazy, kresby, Staroměstská radnice, Praha
1986/12/09 - 1987/01/04   Vladimír Gažovič: Kolotoče života, Staroměstská radnice, Praha
1987/01/08 - 1987/02/07   Victor Vasarely: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/01/15 - 1987/03/01   Richard Fremund: Obrazy, kresby a grafiky, Staroměstská radnice, Praha
1987/02/16 - 1987/04/12   František Ronovský: Obrazy a kresby z let 1970-1986, Staroměstská radnice, Praha
1987/03 - 1987/04   Vladimír Gažovič: Kolotoče života, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/03/12 - 1987/04/05   Taras Kuščynskyj: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1987/04/23 - 1987/05/31   Vladimír Novák: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1987/04/30 - 1987/05/31   Břetislav Benda 1897-1983: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/04/30 - 1987/05/31   Břetislav Benda: 1897 - 1983. Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/05/21 - 1987/06/21   František Hodonský: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1987/06/30 - 1987/08/30   Tvrdošíjní a hosté - 2. část, Staroměstská radnice, Praha
1987/07/07 - 1987/08/30   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/07/09 - 1987/08/30   Skleněná plastika, Vojanovy sady, Praha
1987/09/10 - 1987/11/15   Svět Emila Filly, Staroměstská radnice, Praha
1987/09/17 - 1987/10/18   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1987/11/24 - 1988/01/03   Arnošt Paderlík: Tvorba 1977-1987, Staroměstská radnice, Praha
1987/12/01- 1988/01/31   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Staroměstská radnice, Praha
1988/01/19 - 1988/02/14   Wiesław Garboliński: Výběr z malířské tvorby, Praha, Praha
1988/02/29 - 1988/05/15   Karel Souček: Obrazy, kresby, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/03/10 - 1988/05/01   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/03/29 - 1988/04/29   Výstava patnácti. Generace osmdesátých let, Staroměstská radnice, Praha
1988/04/12 - 1988/05/29   Jan Hendrych: Plastiky, Staroměstská radnice, Praha
1988/04/19 - 1988/05/29   Současné bulharské malířství ze sbírek Sofijské městské galerie, Staroměstská radnice, Praha
1988/05/03 - 1988/06/05   Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/06/01 - 1988/08/31   Barevná plastika, Vojanovy sady, Praha
1988/06/14 - 1988/07/31   Miroslav Barták: Kreslený humor, Staroměstská radnice, Praha
1988/06/21 - 1988/09/04   Jiří Balcar: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/07 - 1988/09   István Mazzag: Obrazy, Cheb (Cheb), Cheb (Cheb)
1988/08/16 - 1988/09/18   Vilém Reichmann: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1988/09/26 - 1988/010/16   Varšavské tvůrčí dílny, Palác kultury, Praha
1988/09/26 - 1988/10/16   Generace: Malíři z Varšavy, Staroměstská radnice, Praha
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/10/20 - 1988/11/20   István Mazzag: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1988/12 - 1989/01   István Mazzag: Obrazy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1988/12/02 - 1988/12/31   Vilém Reichmann: Fotografie, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1988/12/05 - 1988/12/16   Dny Prahy v Moskvě: Malířství generace 80. let, Moskva, Moskva (Moscow)
1988/12/15 - 1989/01/konec   Alén Diviš 1900-1956: Malby a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1989/01/29 - 1989/02/26   Tschechische Malerei heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
1989/02/02 - 1989/03/19   Dagmar Hochová: Fotografie, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/02/14 - 1989/03   Český neoklasicismus dvacátých let. Mezi klasickým řádem a selankou, Staroměstská radnice, Praha
1989/02/17 - 1989/03/19   Neoklasicismus II, Staroměstská radnice, Praha
1989/02/28 - 1989/03/26   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 1988, Staroměstská radnice, Praha
1989/03/30 - 1989/05/14   Václav Boštík, Staroměstská radnice, Praha
1989/04 - 1989/10   Barokní řezané sklo 1600-1760, Zámek Troja, Praha
1989/04/07 - 1989/05/14   Jevgenij Jevtušenko: Neviditelné nitky, Staroměstská radnice, Praha
1989/04/18 - 1989/06/04   Střední věk, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/05/03 - 1989/05/04   Obraz a svět, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/06/09   Slavnostní odhalení pamětní desky Jana Zrzavého, Zámecké schody, Praha 1
1989/06/28 - 1989/09/17   Cesty československé fotografie, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/06/30   Slavnostní odhalení pamětní desky Pravoslava Kotíka, Městská část Praha 7, Praha
1989/06/30 - 1989/09/17   Arnold Newman: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1989/07/03 - 1989/08/31   Keramická plastika, Vojanovy sady, Praha
1989/07/04 - 1989/09/17   Sedm umělců ze Švýcarska, Staroměstská radnice, Praha
1989/07/06 - 1989/09/03   Jiří Slíva: Kreslený humor, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1989/07/11 - 1989/09/10   Střední věk, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1989/09/21 - 1989/11/05   Jaroslav Šerých: Obrazy a ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/09/28 - 1989/11/12   Jiří Seifert: Skulptura, Staroměstská radnice, Praha
1989/11/21 - 1990/02/04   Eva Bednářová: Volná grafika, Staroměstská radnice, Praha
1989/11/24 - 1990/01/28   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1989/12/14 - 1990/02/21   Současné rakouské umění, Dům U Hybernů, Praha
1990/02/01 - 1990/03/25   Oldřich Karásek: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1990/02/13 - 1990/03/18   Milan Knížák: Obrazy, objekty, Staroměstská radnice, Praha
1990/02/13 - 1990/04/01   Predjarie, Staroměstská radnice, Praha
1990/03/06 - 1990/05/20   Karel Malich, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/04/03 - 1990/05/13   Alfred Manessier: Pohled, barva, kámen - 40 let litografie, Staroměstská radnice, Praha
1990/04/03 - 1990/05/13   Manessier: Obrazy a litografie / Peinture & litographie, Staroměstská radnice, Praha
1990/04/10 - 1990/06/03   Jiří Načeradský: Obrazy z let 1960 - 74, Staroměstská radnice, Praha
1990/05/04 - 1990/05/28   World Press Photo, Karolinum, Praha
1990/05/16 - 1990/07/01   Franz West - Heimo Zobernig, Staroměstská radnice, Praha
1990/05/31 - 1990/08/28   Fotografie v Čechách 1839-1914, Zámek Troja, Praha
1990/06/06 - 1990/06/17   Eindhoven v Praze I., Galerie mladých, U Řečických, Praha
1990/06/19 - 1990/09/23   Jaroslav Vožniak, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/06/19 - 1990/09/23   Vladimír Janoušek, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/06/26 - 1990/09/02   Karel Šourek (1909-1950): Malba, Staroměstská radnice, Praha
1990/07/24 - 1990/09/16   Adriena Šimotová: Setkání 1960-1990, Staroměstská radnice, Praha
1990/09/04 - 1990/10/31   Železná plastika, Vojanovy sady, Praha
1990/09/20 - 1990/09/23   Český automobilový design 20.-30. let, Zámek Troja, Praha
1990/09/20 - 1990/11/11   Alena Kučerová: Grafika, plechy, Staroměstská radnice, Praha
1990/10/02 - 1990/11/11   Znaky v pohybu / Zeichen im Fluss, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/10/11 - 1990/11/11   Jiří David, Bea de Visser, Staroměstská radnice, Praha
1990/12/04 - 1991/01/06   Oldřich Smutný: Rozmanitosti, Staroměstská radnice, Praha
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/12/18 - 1991/01/13   Jan Knap: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Antonín Tomalík: Výběr z díla 1957 - 1968, Staroměstská radnice, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Staroměstská radnice, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Staroměstská radnice, Praha
1991/02/04 - 1991/03/03   Český informel. Strukturální fotografie, okruh bratislavských konfrontací a autoři mimo hlavní proud, Galerie Václava Špály, Praha
1991/02/08 - 1991/03/06   Aktuell 91: Junge Kunst aus Prag, Künstlerwerkstätten, Mnichov (München)
1991/02/23 - 1991/03/20   Roman Buxbaum: Dědictví / Elbe, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/03/05 - 1991/04/14   Ve světle monitoru. Skulptury, videoinstalace, záznamy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/03/07 - 1991/04/14   Markéta Luskačová: Poutníci (Fotografie z let 1966-74), Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/03/18 - 1991/03/19   Informel, Galerie hlavního města Prahy, Praha
1991/04/09 - 1991/06/02   Ve vztahu k prostoru, Staroměstská radnice, Praha
1991/04/30 - 1991/06/16   V obraze / Im Bilde, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/06/13 - 1991/08/25   Olbram Zoubek: Sochy 1. díl, Vojanovy sady, Praha
1991/06/18 - 1991/08/25   Lucilla Catania: Sculptura, Staroměstská radnice, Praha
1991/06/27 - 1991/08/11   Rod Manderscheidů-Štenberků, Zámek Troja, Praha
1991/06/27 - 1991/08/18   Olbram Zoubek: Sochy 2. díl, Staroměstská radnice, Praha
1991/07/11 - 1991/09/01   Arne Hošek: Souvislosti barev a tónů. Muzikalistická tvorba 30. let, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/07/11 - 1991/09/01   Robert Piesen, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/09/10 - 1991/10/27   Drahomír Josef Růžička - otec moderní české fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1991/10/11 - 1991/11/17   Olbram Zoubek: Výber zo sochárskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1991/11/19 - 1992/01/19   Karel Nepraš: Sochy, Staroměstská radnice, Praha
1991/12/03 - 1992/01/19   Georges Braque: Grafické dílo, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/12/05 - 1992/02/02   Hugo Demartini: Dílo 1964-1974, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/12/12   Slavnostní večer konaný u příležitosti výstavy a životního jubilea Huga Demartini, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/01/07 - 1992/02/09   František Skála jr.: Staré a nové práce, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/01/30 - 1992/03/08   Miloslav Moucha: Malba, Staroměstská radnice, Praha
1992/02/04 - 1992/03/06   Miloslav Moucha: Gravures / Grafika, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
1992/02/20 - 1992/04/05   Bohuslav Reynek, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/03/24 - 1992/04/26   Vít Obrtel: Architektura, typografie, nábytek, Staroměstská radnice, Praha
1992/04/02   Slavnostní večer konaný u příležitosti životního jubilea akademického sochaře Karla Nepraše, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/04/09 - 1992/05/10   Trigon. 8 x 2 umělců z Evropy, Mánes, Praha
1992/04/22 - 1992/05/31   Fakta. Současné umění z Bavorska, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/05/15 - 1992/06/14   Prešparty: Nový sen, Staroměstská radnice, Praha
1992/06/18 - 1992/07/26   Sochařství 1988-1992 (generace osmdesátých let), Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/06/23 - 1992/08/30   Alexander Calder, Staroměstská radnice, Praha
1992/06/25 - 1992/08/09   Ivan Kafka: Kresby + instalace, Staroměstská radnice, Praha
1992/08 - 1992/10   Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka, Palác Kinských, Praha
1992/08/13 - 1992/10/04   Vladimír Boudník a vysočanský okruh, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/09/03 - 1992/10/04   Wolfgang Denk: Každý nový rok..., Staroměstská radnice, Praha
1992/10/16 - 1992/11/22   Magia naturalis: Mnichovští umělci v Praze, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/10/16 - 1992/11/22   Magia naturalis: Mnichovští umělci v Praze, Městská knihovna Praha, Praha
1992/10/16 - 1992/11/22   Magia naturalis: Mnichovští umělci v Praze, Staroměstská radnice, Praha
1992/10/20 - 1992/11/19   Nikdo nepomůže nikomu / Das Gute muß gut sein, Staroměstská radnice, Praha
1992/11/20 - 1993/01/26   Vladimír Boudník 1924-1968, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1992/12/03 - 1993/01/24   Joan Miró: Pozdní dílo, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/12/18 - 1993/01/31   Pocta Rodinovi: Rodin a čeští následovníci, Staroměstská radnice, Praha
1993/02/10 - 1993/03/28   Claudio Parmiggiani: Dílo 1967-1992, Staroměstská radnice, Praha
1993/02/10 - 1993/03/28   Claudio Parmiggiani: Dílo 1967-1992, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/03/14 - 1993/04/12   Ivan Kafka: Finsteres licht, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
1993/04/06 - 1993/05/02   Jenifer Bolande, Milena Dopitová, Pipilotti Rist, Mio Shirai, Staroměstská radnice, Praha
1993/05/07 - 1993/06/20   Henri Michaux: Kresby / Dessins, Staroměstská radnice, Praha
1993/06/04 - 1993/07/04   Inter-Kontak-Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1993/06/22 - 1993/08/29   Krajina v současném výtvarném umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/06/30 - 1993/09/26   Magister Theodoricus: Restaurované deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/07/07 - 1993/09/12   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy. Výběr z let 1987-1992, Staroměstská radnice, Praha
1993/07/08 - 1993/09/12   Přírůstky - výběr z let 1987 - 1992, Staroměstská radnice, Praha
1993/09/14 - 1993/10/17   Klee, Nolde, Schwitters, Kandinskij, Pollock, Picasso, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/09/21 - 1993/10/30   Jan Merta: Obrazy 1987-1993, Staroměstská radnice, Praha
1993/12/14 - 1994/01/30   André Masson: Surrealistické kresby z let 1925-1965, Staroměstská radnice, Praha
1993/12/15 - 1994/01/23   John Cage, Francois Morellet, Milan Grygar: Otevřená forma, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/02/15 - 1994/05/01   Karel Teige, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/02/23 - 1994/03/20   Peter Bialobrzeski: Jak vypadá AIDS, Staroměstská radnice, Praha
1994/03/22 - 1994/03/23   Karel Teige a evropská avantgarda, Galerie hlavního města Prahy, Praha
1994/04/05 - 1994/06/26   Mezery v historii 1890–1938: Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi, Městská knihovna Praha, Praha
1994/05 - 1994/06   Theodor Pištěk, Městská knihovna Praha, Praha
1994/05/18 - 1994/07/03   Memento - Pozice současného umění z Berlína, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/06/14 - 1996/007/26   Markéta Luskačová: Fotografie ze Spitalfields (Londýn 1974-1990), Staroměstská radnice, Praha
1994/07/02 - 1994/10/26   Alfons Mucha: Das Slawische Epos, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
1994/07/22 - 1994/09/04   Luigi Mainolfi: Sochy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/07/22 - 1994/10/15   Dům Františka Bílka v Chýnově, Bílkův dům, Chýnov (Tábor)
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09 - 1994/10   Česká současná keramika / Czech Contemporary Ceramics, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/09/08 - 1994/10/30   Karel Malich: Skicáky 1964-1980, Staroměstská radnice, Praha
1994/09/09 - 1994/10/30   Marian Karel, Staroměstská radnice, Praha
1994/09/15 - 1994/11/27   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Museum österreichischer Kultur, Eisenstadt
1994/09/22 - 1994/11/06   Vladimír Špaček, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/10/10 - 1994/10/30   Milena Dopitová, Pavel Humhal, The Leo Model Exhibition Hall, Gerard Behar Center, Jeruzalém (Jerusalem)
1994/11/10 - 1995/01/01   Michal Gabriel: Sochy, Staroměstská radnice, Praha
1994/11/29 - 1995/02/05   Jitka Svobodová, Jiří Štourač, Staroměstská radnice, Praha
1994/12/15 - 1995/02/28   1. bienále mladého umění Zvon ´94, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/01/12 - 1995/02/26   Čestmír Suška: Plastiky, Staroměstská radnice, Praha
1995/01/22 - 1995/03/12   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1995/01/31 - 1995/03/19   Jindřich Zeithamml, Městská knihovna Praha, Praha
1995/02/22 - 1995/05/21   Nově restaurovaná díla barokního umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/02/28 - 1995/04/23   Milena Dopitová, Staroměstská radnice, Praha
1995/04/13 - 1995/05/21   Ze švédské královské sbírky, Staroměstská radnice, Praha
1995/04/13 - 1995/06/18   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945 - 1995, Městská knihovna Praha, Praha
1995/05/17 - 1995/07/02   Werner Neumeister: Slavní hudebníci, Staroměstská radnice, Praha
1995/06/29 - 1995/10/01   František Bílek: Počet a četba písmeny těla člověka (1899), Bílkova vila, Praha
1995/07/02 - 1995/07/18   Sklo v Tróji 95, Zámek Troja, Praha
1995/07/11 - 1995/01/10   Much POP and more ART: Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/08/08 - 1995/10/01   Jiří Příhoda, Staroměstská radnice, Praha
1995/09/05 - 1995/10/29   Jiří Sopko: Obrazy a kresby 1965-1995, Městská knihovna Praha, Praha
1995/09/14 - 1995/10/05   Umění z Jeruzaléma, Staroměstská radnice, Praha
1995/10/09 - 1995/12/03   Artchemo 1968/1969, Staroměstská radnice, Praha
1995/10/26 - 1996/01/22   Mario Merz: Tři instalace, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/11/15 - 1996/01/07   Létat, odejít, zmizet: Moskevské konceptuální umění 70.-90.let, Městská knihovna Praha, Praha
1995/11/21 - 1996/01/14   Jiří Kratochvíl, Staroměstská radnice, Praha
1995/12/07 - 1996/01/28   Josef Žáček: Až budou lumíci létat... / Once lemmings fly up.., Staroměstská radnice, Praha
1996/01/19 - 1996/02/11   Zpráva o pohřbu básníka Jaroslava Seiferta ve fotografiích Jaroslava Krejčího, Staroměstská radnice, Praha
1996/02/29 - 1996/04/14   Markéta Othová: Staré zdroje, Staroměstská radnice, Praha
1996/03/14 - 1996/04/08   Ticho pro dvanáct hlasů, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/04/02 - 1998/12/31   Keramická sbírka Hugo Vavrečka, Zámek Troja, Praha
1996/04/25 - 1996/08/25   Umělecké sdružení Sursum, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/06/06 - 1996/09/01   Stanislav Zippe: Světelná pole / Luminous fields, 1968/1996, Staroměstská radnice, Praha
1996/09/10 - 1996/12/01   Viktor Brauner: Vlk z Karpat v paříži / Le loup des Carpates a Paris, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/09/18 - 1996/10/15   František Bílek: Kresby a nábytek z let 1893 - 1903, Bílkova vila, Praha
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha
1996/11/20 - 1996/12/08   Silver: Stíny plamenů / Shadows of Flames, Staroměstská radnice, Praha
1996/12/17 - 1997/02/23   2. bienále mladého umění Zvon '96, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1997/02/11 - 1997/05/04   Zbyněk Sekal: Práce za posledních pětapadesát let / Arbeiten aus den letzten fünfundfünfzig Jahren, Městská knihovna Praha, Praha
1997/03/04 - 1997/05/04   Veronika Bromová: Na hraně obzoru / on the edge of the horizon, Staroměstská radnice, Praha
1997/05/29 - 1997/07/20   Federico Díaz: Tacuzcanzcan, Staroměstská radnice, Praha
1997/06/10 - 1997/09/30   Opus magnum, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1997/06/24 - 1997/08/17   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy, Městská knihovna Praha, Praha
1997/08/05 - 1997/09/21   Sol LeWitt: 100 Cubes, Staroměstská radnice, Praha
1997/09/25 - 1998/01/04   Theodor Pištěk: Práce z let šedesátých až devadesátých / Exhibition of work 1960 - 1990, Městská knihovna Praha, Praha
1997/11/06 - 1998/01/25   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1997/11/25 - 1998/01/25   Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch: 1970 - 1980, Staroměstská radnice, Praha
1998/02/11 - 1998/05/31   František Drtikol: Fotograf, malíř, mystik, Galerie Rudolfinum, Praha
1998/03/06 - 1998/05/31   Close Echoes, Městská knihovna Praha, Praha
1998/03/31 - 1998/05/31   Lukáš Jasanský, Martin Polák: Pragensie, Staroměstská radnice, Praha
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
1998/05/04 - 2001/04/30   Současné umění, Dům U Zlatého prstenu, Praha
1998/05/05   České umění 1900 - 1990 / Czech Art from 1900 - 1990, Dům U Zlatého prstenu, Praha
1998/05/19 -   Ve stopách Marca Pola (Dálný východ ve starých tiscích zámeckých knihoven Čech a Moravy), Zámek Troja, Praha
1998/05/19 - 1998/12/31   Obrazy a móda v 19. století, Zámek Troja, Praha
1998/05/19 - 2000/03/30   Po stopách Marco Pola, Zámek Troja, Praha
1998/05/19 v 17 hod   České umění 19. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, Praha
1998/06/02 - 1998/08/30   L´art brut, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1998/06/24 - 1998/09/06   Odveta Veroniky, Městská knihovna Praha, Praha
1998/10/01 - 1999/01/03   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1998/10/16 - 1999/01/17   Alfons Mucha (1860-1939): The Path to Slavonic Epopée, Historiska Museet, Stockholm
1998/10/16 - 1999/01/17   František Bílek (1872 - 1941), Historiska Museet, Stockholm
1998/10/16 - 1999/01/17   František Bílek, Alfons Mucha, Stockholm, Stockholm
1998/10/22 - 1999/01/31   Skupina 42, Městská knihovna Praha, Praha
1998/11/03   Večer poezie Ladislava Zívra, Městská knihovna Praha, Praha
1998/11/19 - 1999/01/03   Roman Ondák: Určitě jsem tady byl / I´ve Definitely Been Here Before, Staroměstská radnice, Praha
1999/01/21 - 1999/03/22   Jiří Černický: Alergik, Staroměstská radnice, Praha
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/03/25 - 1999/05/30   Skupina 42, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/04/15 - 1999/06/13   Kateřina Vincourová - Call, Staroměstská radnice, Praha
1999/05/26 -   Veronika Bromová: Zemzoo, Dům U Zlatého prstenu, Praha
1999/05/26 - 1999/09/05   Vladimír Kopecký, Městská knihovna Praha, Praha
1999/05/27 - 1999/07/04   Eva Bednářová: Volná grafika, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1999/06/29 - 1999/08/29   Toužící oko / The desiring Eye, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/08/04 - 1999/08/31   Rostislav Novák: Stromy / Trees, Staroměstská radnice, Praha
1999/09/15   Návrat prstenu, Ungelt na Starém Městě, Praha
1999/10/13 - 1999/12/05   Krištof Kintera: Mluviči / Talkmen, Staroměstská radnice, Praha
1999/10/22 - 2000/01/09   3. bienále mladého umění Zvon '99: Blue Fire, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/11/10 - 1999/12/08   Viktor Konečný: Dřevěné obrazy - obrazy dřeva, Staroměstská radnice, Praha
1999/11/24 - 2000/03/26   Akce, slovo, pohyb, prostor - experimenty v umění šedesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
1999/12/09 - 2002/08   Federico Díaz: E-Area, Dům U Zlatého prstenu, Praha
1999/12/15 - 2000/02/13   Didier Courbot: Revivals / Bonjours et merci, Staroměstská radnice, Praha
2000/02/03 - 2000/04/09   Poezie a skutečnost, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2000/05/03 - 2000/05/28   Stanislav Tůma: Fotografie 1970 - 2000, Staroměstská radnice, Praha
2000/05/11 - 2000/08/06   Toyen, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2000/05/18 - 2001/10/31   Čínské laky ze sbírek Náprstkova muzea, Zámek Troja, Praha
2000/05/18 - 2001/10/31   Palné zbraně ze sbírek Národního muzea, Zámek Troja, Praha
2000/05/18 - 2001/10/31   Pudr a benzín, Zámek Troja, Praha
2000/09/21 - 2001/01/05   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2000/09/27 - 2000/12/31   Aktuální nekonečno, Městská knihovna Praha, Praha
2000/11/09 - 2001/02/04   František Bílek (1872-1941): Retrospektiva, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2000/12/12   Müllerova vila: Křest knihy, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
2001/02/20 - 2001/05/06   Štěpánka Šimlová: Sladké sny za hořkých nocí, Staroměstská radnice, Praha
2001/04/26 - 2001/07/01   Magdalena Jetelová: Urban landscape, Městská knihovna Praha, Praha
2001/04/27 - 2001/07/01   Prostor a čas v Megapoli / Space and Time in Megapolis, Městská knihovna Praha, Praha
2001/05/04 - 2001/05/30   Bedřiška Uždilová: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
2001/05/15 - 2002/04/30   František Bílek, Otokar Březina: Ruce, Bílkova vila, Praha
2001/05/31 - 2001/10/31   Radana Hamsíková, Mojmír Hamsík: Restaurované barokní obrazy a polychromované sochy, Zámek Troja, Praha
2001/06/19 - 2001/09/19   František Svátek: Čtyři hydrokinetické skulptury - fontány, Zámek Troja, Praha
2001/06/21 - 2001/09/16   Andres Serrano: Podoby zla, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2001/06/21 - 2001/09/16   Scenérie a hráči / Settings & Players, Staroměstská radnice, Praha
2001/10/16 - 2002/01/06   Emila Medková, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2001/11/01 - 2002/01/06   Sbírka Berlinische galerie / Die Sammlung der Berlinischen galerie, Městská knihovna Praha, Praha
2002/02/20 - 2002/05/05   4. bienále mladého umění Zvon 2002, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2002/02/20 - 2002/05/05   4. bienále mladého umění Zvon 2002, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2002/02/20 - 2003/03/30   Slovenská fotografie 1925-2000, Městská knihovna Praha, Praha
2002/05/15 - 2002/10/15   Otčenáš Františka Bílka / The Lord's Prayer Cycle, Bílkova vila, Praha
2002/05/15 - 2005/05/2005   Česká plastika / Czech Sculpture. Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900-1970, Zámek Troja, Praha
2002/06/18 - 2002/09/29   Otto Piene: The Zero Experience, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2002/06/26 - 2002/09/01   Michal Pěchouček: Restaurace U nemocnice, Staroměstská radnice, Praha
2002/06/28 - 2002/09/30   Toyen, Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez
2002/07/03 - 2002/09/22   Mladý maso / Young Flesh, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2002/09/18 - 2002/11/18   Corps et traces dans la création tchèque 1962-2002, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
2002/09/20 - 2002/11/10   Petr Malina: Léto na Lidu / Summer on the Lido, Staroměstská radnice, Praha
2002/11/19 - 2002/12/29   Heroines, Slovenský inštitút, Praha
2002/11/20 - 2003/03/02   František Tichý, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2002/12/02 - 2003/02/02   Hanne Darboven: Práce z let 1980-1993 / Werke aus den Jahren 1980-1993, Staroměstská radnice, Praha
2003/02/27 - 2003/05/18   Jakub Špaňhel: 26 let / 26 year, Staroměstská radnice, Praha
2003/03/12 - 2003/05/04   The View from here, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/03/27 - 2003/05/18   František Tichý, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/04/08 - 2003/10/31   Tak jasně jsem ji zřel. Žena v díle Jakuba Schikanedera (1855-1924), Zámek Troja, Praha
2003/05/01 - 2003/10/30   František Bílek: Kresby / Drawings, Bílkova vila, Praha
2003/05/28 - 2003/09/07   Zachráněné dědictví: Výběr restaurovaných soch a objektů ze zatopených sbírek ze zámku Troja, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/06/18 - 2003/09/28   O tělech a jiných věcech / Von Körpern und anderen Dingen / Of body and Other Things, Městská knihovna Praha, Praha
2003/06/26 - 2003/08/03   Petra Vargová: Eyeworks, Staroměstská radnice, Praha
2003/07/17 - 2003/09/07   Dana Kyndrová: Žena / Woman, mezi vdechnutím a vydechnutím, Staroměstská radnice, Praha
2003/09/27 - 2003/11/30   Aus Liebe - Die Generation der 90er Jahre in Prag, Galerie der Stadt Remscheid, Remscheid
2003/09/28 - 2003/11/30   Aus Liebe. Die Generation der neunziger Jahre aus Prag, Galerie der Stadt Remscheid, Remscheid
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2004/03/17 - 2004/09/05   Antonín Slavíček 1870-1910, Městská knihovna Praha, Praha
2004/04/22 - 2004/08/22   Other times: Současné britské umění, Contemporary British Art, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2004/05/01 - 2004/10/31   Národní pomník Františka Bílka z roku 1908 / František Bílek's Naional Monument (1908), Bílkova vila, Praha
2004/06/11 - 2004/07/01   Hanuš Schwaiger: Člověk je tu!, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
2004/09/14 - 2004/10/31   Martin Kuriš: Magda, Staroměstská radnice, Praha
2004/09/16 - 2005/01/02   Libeňský plynojem, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2004/09/18 - 2005/01/02   Filla - Sudek, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2004/10/14 - 2005/01/09   Karel Malich, Městská knihovna Praha, Praha
2004/11/18 - 2005/03/20   Adolf Hoffmeister, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2004/11/18 - 2005/03/20   Adolf Hoffmeister, Staroměstská radnice, Praha
2005/02/10 - 2005/04/24   Karel Malich, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/02/16 - 2005/05/08   A na co myslíš ty, Městská knihovna Praha, Praha
2005/04/15 - 2005/06/05   5. bienále mladého umění Zvon 2005, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/04/26 - 2005/06/19   Dita Štěpánová: Na procházce / On the Walk, Staroměstská radnice, Praha
2005/05/01 - 2006/04/30   Národní pomník - nově zrestaurovaný sádrový model Národního pomníku pro Bílou horu od Františka Bílka z roku 1908, Bílkova vila, Praha
2005/06/03 - 2005/10/16   The Pope Smoked Dope / Papež kouřil trávu, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/06/09 - 2005/10/31   Krásy a tajemství České republiky, Zámek Troja, Praha
2005/06/23 - 2005/09/25   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/06/29 - 2005/09/18   Filip Kudrnáč: Impossible Dream, Staroměstská radnice, Praha
2005/06/29 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/07/01 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Městská knihovna Praha, Praha
2005/10/12 - 2005/11/10   Art nouveau in Progress, Staroměstská radnice, Praha
2005/10/20 - 2006/01/08   Horká jehla: Grafika 80. let, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/10/26 - 2006/02/26   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/10/26 - 2006/05/01   Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/10/27 - 2006/01/08   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The Life of Things: The Idea of Still Life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/11/04 - 2006/01/01   Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2005, Městská knihovna Praha, Praha
2005/11/05   Prezentace vítězů a organizátorů Cen pro mladé umělce, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/11/09 - 2006/01/29   Prievan: Současná slovenská malba 2000-2005, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/11/29 - 2006/02/12   Lubomír Typlt: Urychlovat nekonečno / Accelerate infinity, Staroměstská radnice, Praha
2006/02/04 - 2006/03/26   Horká jehla: Grafika 80. let, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2006/02/08 - 2006/05/08   V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/02/15 - 2006/05/14   František Gross, František Hudeček, Městská knihovna Praha, Praha
2006/02/28 - 2006/05/28   Roman Trabura: Made in China, Staroměstská radnice, Praha
2006/03/01   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/03/02   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/03/02 - 2006/05/01   Supernova: Nový pohled na geometrickou abstrakci / Geometric abstraction reconsidered, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/03/03   Supernova, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/03/04   Výstava František Gross a František Hudeček, Městská knihovna Praha, Praha
2006/03/07   Architektura domu U Kamenného zvonu, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/03/09   Kurátorská prohlídka se zaměřením na dílo Fr. Grosse, Městská knihovna Praha, Praha
2006/03/11   Bílkova vila, Bílkova vila, Praha
2006/03/14   Kurátorská prohlídka se zaměřením na dílo Fr. Hudečka, Městská knihovna Praha, Praha
2006/03/15   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/03/16   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/03/25   Výstava František Gross a František Hudeček, Městská knihovna Praha, Praha
2006/03/28   Výstava František Gross a František Hudeček, Městská knihovna Praha, Praha
2006/03/29   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/03/30   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/03/30   Václav Vojtěch ze Šternberka a jeho umělci, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/04/01   Výstava František Gross a František Hudeček, Městská knihovna Praha, Praha
2006/04/04 - stálá expozice   Věčné léto v římské vile / Eternal Summer in a Roman Villa, Zámek Troja, Praha
2006/04/08   Bílkova vila, Bílkova vila, Praha
2006/04/11   Obrazy zvířat ze šlechtických sbírek, Zámek Troja, Praha
2006/04/11   Výstava František Gross a František Hudeček, Městská knihovna Praha, Praha
2006/04/12   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/04/13   Lektorské prohlídky nové expozice v Zámku Troja, Zámek Troja, Praha
2006/04/13   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/04/16   Lektorské prohlídky nové expozice v Zámku Troja, Zámek Troja, Praha
2006/04/20   Kurátorská prohlídka se zaměřením na dílo Fr. Hudečka, Městská knihovna Praha, Praha
2006/04/20   Lektorské prohlídky nové expozice v Zámku Troja, Zámek Troja, Praha
2006/04/22   Čínské komnaty v zámku Troja, Zámek Troja, Praha
2006/04/25   Prezentace nové expozice v zámku Troja, Zámek Troja, Praha
2006/04/25   Výstava František Gross a František Hudeček, Městská knihovna Praha, Praha
2006/04/26   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/04/27   Lektorské prohlídky nové expozice v Zámku Troja, Zámek Troja, Praha
2006/04/27   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/04/27   Zdenka Braunerová a František Bílek, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/04/29   Výstava František Gross a František Hudeček, Městská knihovna Praha, Praha
2006/04/30   Lektorské prohlídky nové expozice v Zámku Troja, Zámek Troja, Praha
2006/05/14 - 2006/07/20   Horká jehla: Grafika 80. let, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary & nedary. Trigon a výtvarníci, sbírka Vladislava Zadrobílka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary a Nedary, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/05/30 - 2006/10/01   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/06/08 - 2006/09/17   Alena Kotzmannová: Už to zase začíná / It's starting again, Staroměstská radnice, Praha
2006/06/13 - 2006/09/17   Art brut. Sbírka abcd, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/07/03 - 2006/10/22   Co bych byl bez tebe... / Was wäre ich ohne dich... / What would I be without you...: Německé umění posledních čtyřiceti let / German Art Last Forty Years, Městská knihovna Praha, Praha
2006/09/21 - 2007/01/14   Ten, ta, to. Fotografie a objekt v 90. letech 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/09/26 - 2006/10/25   26 let bez Vladimíra Vysockého: Fotografie Valerije Plotnikova, Staroměstská radnice, Praha
2006/09/26 - 2006/10/25   Valerij Plotnikov: 26 let bez Vladimíra Vysockého, Staroměstská radnice, Praha
2006/10/17 - 2007/01/21   Rudolf Kremlička (1886-1932), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/11/02 - 2007/01/07   Josef Šíma: Návrat Theseův / Theseus return, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/11/16 - 2006/12/31   Václav Boštík: Opona 1937, Staroměstská radnice, Praha
2006/11/28 - 2007/03/04   Křičte ústa! Předpoklady expresionismu / Mouth scream! Roots of Expressionism, Městská knihovna Praha, Praha
2006/12/14 - 2007/02/18   Karel Malich: Grafiky, kresby, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/01/12 - 2007/03/25   Autovize, Staroměstská radnice, Praha
2007/02/08 - 2007/04/15   Rudolf Kremlička (1886-1932), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/13 - 2007/05/13   Lawrence Ferlinghetti: Obrazy & básně / Paintings & Poems, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/02/27 - 2007/04/29   Alena Kučerová: Přehled / Summary. Grafiky, plechy, objekty / Prints, metal plates, objects, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2007/03/02 - 2007/03/30   Jiří Kolbaba: Obrazy světa, Staroměstská radnice, Praha
2007/04/01   Slavnostní zahájení projektu Trojská karta 2007, Zámek Troja, Praha
2007/04/17 - 2007/06/03   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2007/04/17 - 2007/06/10   Zbyněk Baladrán: Slovník / Vocabulary, Staroměstská radnice, Praha
2007/05/04 - 2007/08/19   Hrubý domácí produkt, Městská knihovna Praha, Praha
2007/05/29 - 2007/09/09   Jindřich Štyrský (1899-1942), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2007/05/31 - 2007/07/29   Lawrence Ferlinghetti: Obrazy & básně / Paintings & Poems, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/06/19 - 2007/09/16   Bohumil Bob Krčil, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/07/11 - 2007/09/23   V síti dialogů, Staroměstská radnice, Praha
2007/08/02 - 2007/11/04   Rudolf Kremlička (1886-1932), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/09/06   Obraz a nevědomí: Symposium u příležitosti retrospektivní výstavy Jindřicha Štyrského, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2007/09/19 - 2007/11/25   Zaostalí, Městská knihovna Praha, Praha
2007/10/02 - 2007/12/02   Explosionalismus: Tvorba Vladimíra Boudníka z let 1947-1956, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/10/03 - 2007/12/30   Fantomy a atomy: České umění 1938 – 1958 ze sbírky Galerie Zlatá husa, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/10/10 - 2007/11/11   Transfery. 5. mezinárodní trienále grafiky, Staroměstská radnice, Praha
2007/10/17 - 2007/12/02   Prostor pro intuici, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/10/30 - 2008/02/10   Jindřich Štreit: Fotografie / Protographs 1965 - 2005, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2007/11/16 - 2008/02/17   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/12/21 - 2008/03/23   Resetting. Jiné cesty k věcnosti / Alternative Ways to Objectivity, Městská knihovna Praha, Praha
2008/01/10- 2008/02/17   Mark Ther: Videa, filmy / Videos, movies, Staroměstská radnice, Praha
2008/03/05 - 2008/04/13   Současný český kubismus / Contemporary Czech Kubism, Staroměstská radnice, Praha
2008/03/06 - 2008/06/01   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/04/22 - 2008/06/01   Guma Guar: Meze tolerance, Staroměstská radnice, Praha
2008/04/24 - 2008/05/11   Dana Puchnarová: Imaginární kosmos, Staroměstská radnice, Praha
2008/05/14 - 2008/09/21   Bruselský sen, Městská knihovna Praha, Praha
2008/06/27 - 2008/09/21   6. bienále mladého umění Zvon 2008, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/07/02 - 2008/10/05   Z nových přírůstků, Staroměstská radnice, Praha
2008/07/15 - 2008/11/02   Green Space, Zámek Troja, Praha
2008/08/20 - 2008/10/05   Filip Černý: Hustý provoz, Staroměstská radnice, Praha
2008/10/22 - 2009/02/01   Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
2008/10/23 - 2009/02/22   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté., Dům U Zlatého prstenu, Praha
2008/10/30 - 2009/01/11   Veronika Bromová: Království / Kingdoms, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/11/14 - 2009/01/18   Beautiful People et La Blessure Secrète (a skryté rány), Staroměstská radnice, Praha
2008/11/21 - 2009/03/01   Bruselský sen, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/02/06 - 2009/05/03   Prinzhornova sbírka, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/02/19 - 2009/04/19   Jiří Petrbok: Duhová / Rainbow, Staroměstská radnice, Praha
2009/02/27 - 2009/05/10   Jiří David: Předběžná retrospektiva, Městská knihovna Praha, Praha
2009/03/26 - 2009/06/07   Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/03/31 - 2009/06/28   V spektru rozmanitosti 11+1 / In the Spectrum of Diversity 11+1, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/04/01 - 2009/05/03   Jakub Janovský: Kango mortale, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/04/20   Beseda s Jiřím Švestkou, Galerie Jiří Švestka, Biskupský dvůr, Praha
2009/05/05 - 2009/05/22   Oldřich Karásek: Život před objektivem, Staroměstská radnice, Praha
2009/05/12 - 2009/07/26   Filip Černý: Videoart, Staroměstská radnice, Praha
2009/05/13 - 2009/06/14   Jakub Lipavský: Na hladině, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/05/26   Beseda se Zdeňkem Sklenářem, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2009/05/27   Josef Bolf: Z očí do očí, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
2009/05/28 - 2009/08/30   Monument transformace, Městská knihovna Praha, Praha
2009/06/11 - 2009/10/04   Jiří Anderle: Batrachomyomachia. Žabomyší a jiné války. Obrazy, grafiky, plastiky 1959–2009, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/06/18 - 2009/07/31   Ladislav Kamarád, Staroměstská radnice, Praha
2009/06/24   Michal Pěchouček: Z očí do očí, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
2009/06/24 - 2009/07/26   Adam Vačkář: Improvement, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/06/26 - 2009/09/20   Jiří David: Předběžná retrospektiva, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/07 - 2009/10   Green Space, Zámek Troja, Praha
2009/08/05 - 2009/09/06   Tomáš Džadoň: Je to atrakce nebo to padá?, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/09/03 - 2009/11/01   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / An Asymmetric Harmony, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/09/08 - 2009/11/08   Jan Šerých: Ano, Staroměstská radnice, Praha
2009/09/16 - 2009/10/11   Nikola Čulík: Intimní požár, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/10/02 - 2010/01/10   Narušitelé hranic / Crossing Frontiers, Městská knihovna Praha, Praha
2009/10/21   Zdeněk Felix: Z očí do očí, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/10/28 - 2010/01/03   Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948–1989 / Once Upon a Time in the East. Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/11/17 -   Po sametu / After Velvet. Současné české umění s přesahy do minulosti / Contemporary Czech Art with Past Connotations, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/11/17 - 2009/12/20   Adéla Babanová: Polobozi, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/11/18 -   Petr Nikl: Z očí do očí, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/11/27 - 2010/02/21   Josef Bolf: Ty nejsi Ty, Ty jsi já / You Are Not You, You Are I, Staroměstská radnice, Praha
2010/01/14 - 2010/02/28   Dragana Živanović: Arte et marte, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/01/14 - 2010/02/28   Dragana Živanović: Re Arte et Marte, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/02/19 - 2010/05/02   Zdeněk Sýkora 90, Městská knihovna Praha, Praha
2010/03/05 - 2010/05/02   Marek Kvetán: * 5. 3. – † 2. 5. 2010, Staroměstská radnice, Praha
2010/03/11 - 2010/04/18   Alice Nikitinová: Tepláky a gumáky, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/03/16 - 2010/06/06   Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí / deset tisíc let, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2010/03/24   Jan Šerých: Za barem, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2010/03/31 - 2010/04/30   Fotograf Miloň Novotný 1930 - 1992, Staroměstská radnice, Praha
2010/05/05 - 2010/06/13   Markéta Hlinovská: Přihořívá, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/05/12   Za barem: Kateřina Šedá, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2010/05/13 - 2010/07/25   Ouka Leele: Transgresivní utopie, Staroměstská radnice, Praha
2010/05/20 - 2010/06/06   Stanislav Tůma (1950-2005): In the Shade / Ve stínu, Staroměstská radnice, Praha
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2010/06/24 - 2010/08/01   Dana Sahánková: Chtěla bych to vědět, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/06/30 - 2010/10/03   7. bienále mladého umění Zvon 2010, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2010/09/09 - 2010/10/10   Jan Pfeiffer: Extenze, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/09/15 - 2010/11/21   Tomáš Císařovský: Žlutá skvrna, Staroměstská radnice, Praha
2010/09/24 -   Bílkova vila, Bílkova vila, Praha
2010/09/24 - stálá expozice   Ateliér Františka Bílka, Bílkova vila, Praha
2010/10/15 - 2011/01/09   Václav Boštík 1913...2005, Městská knihovna Praha, Praha
2010/10/21 - 2010/11/21   Miroslav Polách: Umělcova noha, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/11/04 - 2011/02/06   Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2010/11/30   Václav Boštík a Mark Rothko, Městská knihovna Praha, Praha
2010/12/02 - 2011/01/02   Kryštof Pešek: Kód, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/12/13   Léta s Boštíkem, Městská knihovna Praha, Praha
2010/12/14 - 2011/03/06   Miroslav Tichý: Podoby pravdy, Staroměstská radnice, Praha
2011/01/05   Setkávání s Václavem Boštíkem, Městská knihovna Praha, Praha
2011/01/20 - 2011/02/20   Martin Nytra: Rodina základ státu, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/02/02 - 2011/05/01   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011, Městská knihovna Praha, Praha
2011/03/10 - 2011/04/10   Pavla Sceranková: Zpráva z neokortexu, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/03/16 - 2011/06/05   Michal Pěchouček: Hodiny v umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/03/16 v 18 hod.   Za barem: Stanislav Diviš, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/03/23 - 2011/05/15   Jiří Thýn: Předobrazy, prostor, abstrakce, Staroměstská radnice, Praha
2011/04/01 -   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století, Zámek Troja, Praha
2011/04/20 - 2011/07/17   Václav Boštík 1913...2005, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2011/04/28 - 2011/05/31   Petr Dub: Kustodka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/05/01 -   Chýnovské vize Františka Bílka, Bílkův dům, Chýnov (Tábor)
2011/05/05 - 2011/09/04   Polohy současné abstrakce, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/05/18   Pavel Šmíd: Za barem, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/05/21 - 2011/05/29   Vladislava Kuřátková: Obrazy, Zámek Troja, Praha
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna Praha, Praha
2011/05/31 - 2011/06/26   Essl Art Award CEE 2011, Staroměstská radnice, Praha
2011/06 - 2011/10   Green Space, Zámek Troja, Praha
2011/06/16 - 2011/07/17   Matěj Smetana: Unavená radost, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
2011/06/23 - 2011/10/23   Andreas Feininger: That's Photography, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/06/29   Za barem: Igor Korpaczewski, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/07/12 - 2011/09/18   Tomáš Svoboda: 25 slov za vteřinu, Staroměstská radnice, Praha
2011/08/04 - 2011/09/04   Artbanka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/10/13 - 2012/01/01   Jiří Matějů: Mezi mnou a tebou, Staroměstská radnice, Praha
2011/10/20 - 2011/11/27   Jakub Hubálek: Osobní záležitost, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/10/28 - 2012/02/05   Václav Radimský (1867-1946), Městská knihovna Praha, Praha
2011/11/22 - 2012/01/29   Bohuslav Reynek (1892-1971), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/12/15 - 2012/01/22   Jakub Tomáš: S=π.r2, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/01/25   Za barem Evžen Šimera, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2012/02/09 - 2012/03/11   Petra Římalová: Vesnice, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/02/09 - 2012/04/22   Michal Nesázal: E. L. F., Staroměstská radnice, Praha
2012/02/21 - 2012/05/27   Adolf Wölfli: Stvořitel univerza / Creator of the Universe, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2012/02/28 - 2012/05/13   Krištof Kintera: Výsledky analýzy, Městská knihovna Praha, Praha
2012/02/29   Za barem Jiří Skála, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2012/03/29 - 2012/04/29   Richard Loskot: Jednoduchá věc, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/04/01 - 2012/04/02   Petr Nikl: Vlci v srdci, Divadlo Archa, Praha
2012/04/04 - 2012/11/01   Emil Filla (1882-1953). Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, Praha
2012/04/04 - 2012/11/01   Vincenc Vingler (1911-1981): Sochy zvířat, Zámek Troja, Praha
2012/05/02   Za barem David Černý, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2012/05/10 -   František Bílek a portrét, Bílkova vila, Praha
2012/05/10 - 2016/12/31   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Veletržní palác, Praha
2012/05/15 - 2012/08/19   Jaromír Novotný: Viditelné formáty, Staroměstská radnice, Praha
2012/05/17 - 2012/06/17   Tereza Damcová: Frída Kakao a vyvrhelové, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/06/05 - 2012/09/09   Jakub Špaňhel: Slepice v pekle, Městská knihovna Praha, Praha
2012/06/06 - 2012/09/09   Lubomír Typlt: Tikající muž, Městská knihovna Praha, Praha
2012/06/28 - 2012/08/12   Johana Pošová: Podtlak / Under Pressure, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/06/28 - 2012/09/23   London Twelve. Současné britské umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2012/09/06 - 2012/10/07   Jan Uldrych: Terra Incognita, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/10/02 - 2012/12/09   Milan Salák: 360°, Staroměstská radnice, Praha
2012/10/10 - 2013/01/27   Městem posedlí, Městská knihovna Praha, Praha
2012/10/24   Zbyněk Baladrán: Za barem, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2012/10/24 - 2012/11/25   Hana Hillerová: Exist, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/10/26 - 2013/02/03   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2012/12/04 -   Doteky ohně, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2012/12/12 - 2013/01/13   Pavel Vašíček: Nirvána, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/01/08 - 2013/02/24   Nikola Čulík: Život a dílo / Life and Work, Staroměstská radnice, Praha
2013/01/31 - 2013/03/03   Jan Bigas: Kdesi mezi lesy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/03/06 - 2013/05/19   Radek Kratina (1928-1999), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2013/03/19 - 2013/05/05   Pavla Sceranková: Žena na Měsíci, Staroměstská radnice, Praha
2013/03/20 - 2013/04/21   Kateřina Adamová: Středně velký plachý tvor, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/03/27   Za barem: Tomáš Vaněk, Kavárna v domě U Kamenného zvonu, Praha
2013/04/03 - 2013/11/03   Benátské hutně tvarované a české řezané sklo ze sbírek UPM v Praze (16.–19. století), Zámek Troja, Praha
2013/04/03 - 2013/11/13   Vášeň, sen a ideál: Česká secesní plastika přelomu 19. a 20. století, Zámek Troja, Praha
2013/05/15 - 2013/08/18   Vnitřní okruh v současné české fotografii, Městská knihovna Praha, Praha
2013/05/16 - 2013/06/16   Jakub Petr: Toroid, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/05/21 - 2013/07/07   Evžen Šimera: Duch látky, Staroměstská radnice, Praha
2013/05/25 - 2013/09/08   Jiří David: Křik paviánů, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2013/06/06 - 2013/09/29   Viktor Kolář: Retrospektiva, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2013/07/04 - 2013/08/04   Tereza Černá: Vzdušné války, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/09/18 - 2013/11/17   Obrazy a předobrazy, Městská knihovna Praha, Praha
2013/09/25 - 2014/04/05   Život Galerie hlavního města Prahy 50, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/10/25 - 2014/02/23   Stanislav Podhrázský: Neklidná krása, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2013/11/07 - 2014/02/09   Daniel Hanzlík: Zdroje signálů, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2013/11/08 - 2013/12/22   Habitus, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2013/11/08 - 2013/12/22   Tadeáš Podracký: Habitus, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2013/12/13 - 2014/03/23   Petr Nikl: Hra o čas, Městská knihovna Praha, Praha
2013/12/17 - 2014/03/16   Slovenská nová vlna: 80. léta, Dům fotografie, Praha
2014/01/17 - 2014/02/16   Tomáš Roubal: Worstseller, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/02/07 - 2014/05/18   Někdy v sukni: Umění 90. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2014/02/27 - 2014/05/25   Adéla Babanová: Návrat do Adriaportu, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/03/07 - 2014/04/09   Jakub Jansa: Engstligenalp, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/03/28 - 2014/08/03   Tim Burton a jeho svět, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2014/03/31 - 2014/06/15   Jiří Kovanda proti zbytku světa, Dům fotografie, Praha
2014/04/01 - 2014/11/02   Pražský figurální porcelán a jeho modelér Ernst Popp, Zámek Troja, Praha
2014/04/01 - 2014/11/02   Vášeň, sen a ideál: Česká secesní plastika přelomu 19. a 20. století, Zámek Troja, Praha
2014/04/22 - 2014/08/10   Jan Kubíček: Retrospektiva, Městská knihovna Praha, Praha
2014/04/25 - 2014/05/25   Klára Vystrčilová: Alone in Babylone, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/05/01 - 2016/05/14   František Bílek: Rané skici, Bílkova vila, Praha
2014/05/28 - 2014/09/14   Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním a magickým realismem, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2014/06/04 - 2014/08/31   Jan Pfeiffer: Okázalá abstrakce, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/06/12 - 2014/09/21   Jan Vičar: Chtěl jsem být generál, ale válka byla příliš krátká / I Wanted to Be a General but the War Was Too Short, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/06/19 - 2014/06/29   Koriandrový tunel, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/06/27 - 2015/01/30   Prohlídková trasa – dlouhodobá expozice, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/07/21 - 2014/09/28   Andreas Müller-Pohle: Koincidence. Výběrová retrospektiva, Dům fotografie, Praha
2014/07/24 - 2014/09/30   Restaurování pomníku Mistra Jana Husa, Staroměstské náměstí, Praha
2014/09/03 - 2014/11/30   Milena Dopitová: Miluji a přijímám / I Love and Accept, Městská knihovna Praha, Praha
2014/09/12 - 2014/11/09   Kateřina Zochová: Dozvuk / Reverberation, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2014/09/17 - 2015/01/04   Josef Váchal: Magie hledání / The Magic of Seeking, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2014/09/19 - 2014/11/30   Adam Vačkář: První a poslední věci / First and Last Things, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/10/07 - 2014/10/27   Bad Boys Bad Girls, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brusel (Brussels)
2014/10/30 - 2015/02/15   Oldřich Tichý: Žiju sám ve zdejších lesích, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/11/05 - 2015/03/08   Někdy v sukni: Umění 90. let, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2014/11/19 - 2015/02/01   Dvojexpozice (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy), Dům fotografie, Praha
2014/11/28 - 2015/01/25   Karíma Al-Mukhtarová: Dear Valued Customers, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2014/12/16 - 2015/04/05   Milan Grygar: Vizuální a akustické, Městská knihovna Praha, Praha
2015/01/30 - 2015/04/26   Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2015/02/13 - 2015/04/12   Michal Drozen: Start up End down, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2015/02/24 - 2015/04/26   Vladimír Židlický: Retrospektiva, Dům fotografie, Praha
2015/03/03 - 2015/05/24   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 / Vladimír Boudník Prize: 20 Years, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2015/05/05 - 2015/11/01   Václav Cigler: Tady a teď, Zámek Troja, Praha
2015/05/05 - 2015/11/01   Z nouze ctnost i móda – umělecká litina ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, Zámek Troja, Praha
2015/05/07 - 2015/07/05   Start up: Tereza Fišerová – Paralelní vesmír, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2015/05/07 - 2015/07/05   Tereza Fišerová: Paralelní vesmír, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2015/05/15 - 2015/08/30   Jean Delville 1867-1953, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2015/05/19 - 2015/09/27   Osvětimské album, Dům fotografie, Praha
2015/06/17 - 2015/10/11   Ján Mančuška: První retrospektiva, Městská knihovna Praha, Praha
2015/06/24 - 2015/10/04   Eden – Koblasova země (Zveřejnění autorova daru), Dům U Zlatého prstenu, Praha
2015/07/15 - 2015/11/01   Pandora's Vox, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2015/09/08 - 2015/09/30   Steve McCurry: Photographer, Staroměstská radnice, Praha
2015/10/01 - 2016/01/17   Milota Havránková: Milota, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2015/10/12 - 2016/01/24   Iren Stehli: Libuna a jiné eseje / Libuna and Other Essays, Dům fotografie, Praha
2015/11/11 - 2016/03/27   Květa Pacovská: Maximum Contrast, Městská knihovna Praha, Praha
2015/11/20 - 2016/03/20   Štepánka Šimlová: Léta levitace, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2015/12/15 - 2016/01/31   Dům matky a Dům syna, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
2016/01/26 - 2016/03/20   Dominik Gajarský: Carausius morosus, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2016/02/15 - 2016/05/08   Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf, Dům fotografie, Praha
2016/02/19 - 2016/07/17   David Cronenberg: Evolution, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2016/03/31 - 2016/10/30   Jiří Příhoda: Sochy, Zámek Troja, Praha
2016/04/01 - 2016/10/30   Křehká krása pražské kameniny – ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, Zámek Troja, Praha
2016/04/13 - 2016/06/19   Artur Magrot: Nebude to trvat dlouho, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2016/04/22 - 2016/09/04   Pražský fantastický realismus 1960–1967, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2016/05/04 - 2016/09/25   Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880-1914 / The Restless Figure: Expression in Czech Sculpture 1880-1914, Městská knihovna Praha, Praha
2016/05/16 -   Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy, Bílkova vila, Praha
2016/05/31 - 2016/09/18   Čtvrtstoletí: Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990–2015, Dům fotografie, Praha
2016/09/21 - 2017/01/22   Radek Brousil: Černá a bílá ve fotografii, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2016/09/28 - 2017/01/29   Jaroslav Horejc 1886 - 1883 Mistr českého art deca, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2016/10/11 - 2017/01/15   Fotograf hvězd: Sam Shaw (1912–1999), Dům fotografie, Praha
2016/10/19 - 2017/01/29   Alena Kotzmannová: Králík a královna, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2016/10/27 - 2016/10/31   Archa bibliofilií, krásných knih, Zámek Troja, Praha
2016/11/02 - 2017/03/12   Galerie – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu, Městská knihovna Praha, Praha
2016/12/21 - 2017/02/28   Zdeněk Sýkora: Struktura černá-bílá, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2017/01/11 - 2017/02/19   Barbora Dayef: Nová historka, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2017/01/30 - 2017/02/26   Procesuální instalace, Malostranské náměstí, Praha
2017/02/07 - 2017/05/14   Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou, Dům fotografie, Praha
2017/02/24 - 2017/05/28   Eduard Steinberg: From Moscow to Prague, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2017/03/01   Večer s Karlem Kuklíkem a Českým dřevákem, Dům fotografie, Praha
2017/03/03 - 2017/05/07   Start up: Jiří Žák – Rozštěpený epistemolog, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2017/03/03 - 2017/06/18   Josef Žáček: Anticorps, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2017/03/07 - 2017/06/05   Alfons Mucha: Slovanská epopej, National Center of Art, Tokio (Tokyo)
2017/04/11 - 2017/05/28   Věra Janoušková: Šedá figura II, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2017/04/13 - 2017/09/17   Richard Deacon: Free Assembly, Městská knihovna Praha, Praha
2017/05/02 - 2017/10/29   Kámen, štuk, terakota (Sochařská díla z pražských zahrad), Zámek Troja, Praha
2017/06/05 - 2017/09/10   Orit Ishay: Země jelena, Dům fotografie, Praha
2017/06/15 - 2017/09/10   Anamnéza pozorovatele, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2017/06/23 - 2017/12/31   Jaroslav Róna: 1997-2017, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2017/07/14 - 2017/09/10   Celeste Capine Hill: Killed by the Light, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2017/07/14 - 2017/10/08   Médium: figura, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2017/10/10 - 2018/01/07   Pavel Baňka: Blízkost, Dům fotografie, Praha
2017/10/27 - 2018/02/25   Sráč Sam: Rozdíl v otázce / The Difference is in the Question, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2017/11/10 - 2017/11/23   New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brusel (Brussels)
2017/11/30 - 2018/01/21   Start up: Jiří Hölzel – „UGBADQ“, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2017/12/08 - 2018/04/29   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
2018/01/30 - 2018/04/29   Vladimír Ambroz: Akce / Actions, Dům fotografie, Praha
2018/02/07 - 2018/05/13   The Reunion of Poetry and Philosophy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2018/02/07 - 2018/05/13   Zhang Xiaogang & Wang Guangyi: The Reunion of Poetry and Philosophy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2018/02/23 - 2018/04/15   Start up: František Fekete – Fluid Identity Club, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2018/03/14 - 2018/06/17   Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2018/03/28 - 2018/11/04   Kamenné poklady z pražských zahrad / Stone Treasures from Prague Gardens, Zámek Troja, Praha
2018/03/28 - 2018/11/04   Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler, Zámek Troja, Praha
2018/04/25 - 2018/07/01   Marina Peran Lekić: Kozolci a kámen, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2018/04/27 - 2018/06/24   Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský: Antidote (Start up), Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2018/05/01 -   Grafická dílna Františka Bílka / The Graphic Workshop of František Bílek, Bílkova vila, Praha
2018/05/21 - 2018/08/19   Josef Sudek: Topografie sutin / Topography of Ruins, Dům fotografie, Praha
2018/06/07 - 2018/09/16   Santiago Calatrava: Art and Architecture, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2018/06/27 - 2018/10/14   Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky / Sustainable Flashbacks, Městská knihovna Praha, Praha
2018/06/29 - 2018/10/07   Markéta Hlinovská: Srst ve městě / Fur in the City, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2018/07/04 - 2018/09/16   Michaela Vélová Maupicová, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2018/07/06 - 2018/10/08   Alfons Mucha and the Others: Treasures of Art Nouveau, Nanjing Museum, Nanjing
2018/07/18 - 2018/09/16   Start up: Valentýna Janů: Is Your Blue the Same As Mine?, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2018/07/18 - 2018/09/30   Shadi Harouni: Sním o tom, že je hora stále celá / I Dream the Mountain is Still Whole, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2018/07/19 - 2019/01/13   Alfons Mucha: Slovanská epopej / The Slav Epic, Obecní dům, Praha
2018/09/26 - 2018/11/11   Start up: Anna Ročňová: Luxurious Moments, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2018/11/06 - 2019/02/03   Gisèle Freund a Timm Rautert: Havel, Kundera a Sudek očima fotografů v roce 1967, Dům fotografie, Praha
2018/11/21 - 2019/01/20   Start up: Marie Tučková – Episode One: Bunny's Departure, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2018/11/21 - 2019/02/24   Roman Štětina: Předmluva / Foreword, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2018/11/21 - 2019/03/03   Éntomos: Hulačová – Keresztes – Janoušek, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2018/11/28 - 2019/03/31   Transformace geometrie: Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín a Miroslava Velfla, Praha / The Transformation of Geometry: Collections Siegfried Grauwinkel, Berlin and Miroslav Velfl, Prague, Městská knihovna Praha, Praha
2018/12/12 - 2019/03/24   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2019/01/24 - 2019/03/24   Start up: Eliška Havlíková: Mít chuť. Jít dál., Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2019/03/18 - 2019/08/18   Jiří Hanke: Fotografie 1973–2018, Dům fotografie, Praha
2019/03/29 - 2019/11/03   Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty / Sculptures and Objects, Zámek Troja, Praha
2019/03/29 - 2019/11/03   Kamenné poklady z pražských zahrad / Stone Treasures from Prague Gardens, Zámek Troja, Praha
2019/04/02 - 2019/05/19   Start up: Ondřej Vicena − 4D kočár, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2019/04/30 - 2019/09/29   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989, Městská knihovna Praha, Praha
2019/05/08 - 2019/08/25   Michaela Vélová Maupicová (1982–2018), Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2019/05/29 - 2019/09/01   Lukáš Machalický: Hodina eklektismu, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2019/05/29 - 2019/09/01   Ondřej Filípek: Vaz, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2019/06/05 - 2019/10/13   Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2019/09/17 - 2020/01/12   J/P/K Jasanský Polák Karny, Dům fotografie, Praha
2019/09/27 - 2019/10/27   Orient V, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2019/10/02 - 2019/11/17   Start up: Apart Collective / Surface Depression and the Emergence of New Habitats, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2019/10/02 - 2020/03/01   Květa Pacovská: Utíkejte na konec, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2019/11/01 - 2020/03/29   Bedřich Dlouhý: Moje gusto - Výběr z díla / What I Like - Selected Works, Městská knihovna Praha, Praha
2019/12/11 - 2020/03/29   Devětsil 1920-1931, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2019/12/19 - 2020/02/02   Richard Janeček: I Think in an Ideal World, It Would Have Ended Very Differently (Start Up), Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2020/02/04 - 2020/05/03   400 ASA: Prostě dokument, Dům fotografie, Praha
2020/05/12 - 2020/11/01   Jan Kovářík: Colorbond, Zámek Troja, Praha
2020/05/12 - 2020/11/01   Kamenné poklady z pražských zahrad / Stone Treasures from Prague Gardens, Zámek Troja, Praha
2020/05/13 - 2020/09/27   Vladimír Havlík, Rudolf Sikora: Sníh, kámen, hvězda, strom, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2020/06/12 - 2020/10/18   Antonín Kratochvíl: Fotoeseje, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2020/06/23 - 2020/09/27   Fešandy ze šuplíků: Sudek a sochy, Dům fotografie, Praha
2020/07/22 - 2020/11/15   Ve věci umění / Matter of Art 2020: Pojď blíž – Bienále současného umění Praha, Městská knihovna Praha, Praha
2020/07/22 - 2020/11/15   Ve věci umění / Matter of Art 2020: Pojď blíž – Bienále současného umění Praha, Holešovická tržnice, Praha
2020/07/22 - 2020/11/15   Ve věci umění / Matter of Art 2020: Pojď blíž – Bienále současného umění Praha, Praha-Holešovice, Praha - Holešovice
2020/07/22 - 2020/11/15   Ve věci umění / Matter of Art 2020: Pojď blíž – Bienále současného umění Praha, Dům bytové kultury, Praha
2020/11/04 - 2021/05/30   Monika Immrová: Tříbení, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2020/12/08 - 2021/05/30   Xiao Quan: Naše generace – portréty K., Dům fotografie, Praha
2021/04/15 - 2021/06/25   Jolana Havelková: Básně z dálnice / The Highway Poems, Galerie Vltavská, Praha 7
2021/05/04 - 2021/08/29   František Skála a jiné práce, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2021/05/13 - 2021/10/31   Nejistá sezóna, Zámek Troja, Praha
2021/05/20 - 2021/09/05   Jan Jedlička, Městská knihovna Praha, Praha
2021/06/29 - 2021/10/03   Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost, Dům fotografie, Praha
2021/08/13 - 2021/10/31   Erika Bornová: Šílenství je stráž noci, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2021/10/06 - 2022/01/30   No Art Today? Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
2021/10/15 - 2022/01/16   Frida Kahlo: Fotografie, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2021/10/26 - 2022/01/04   The Club as a Shelter (Light Underground III), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2021/11/10 - 2022/03/04   Markéta Magidová: To není víla, to je máma, Galerie Vltavská, Praha 7
2021/11/16 - 2022/04/10   No Art Today? Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům fotografie, Praha
2021/11/17 - 2022/05/16   SOKL / Viktor Karlík: Hlasy z podzemí, Kampa, Praha
2022/01/06 - 2022/12/15   SOKL /Jakub Nepraš: Viditelnost, Městská knihovna Praha, Praha
2022/03/10 - 2022/06/10   Adam Novotník a Adam Hudec: Noční můra přetvořena v sen, Galerie Vltavská, Praha 7
2022/03/16 - 2022/06/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Městská knihovna Praha, Praha
2022/04/06 - 2022/10/30   Suška: Kameny, Škoda: Objekty, Zámek Troja, Praha
2022/04/14 - 2022/08/28   Heroin Crystal: Generace devadesátých let v GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2022/04/28 - 2022/05/22   Invaze / Invasion / Вторгнення, Smíchovská náplavka, Kobka 17, Praha 5
2022/05/24 - 2022/09/18   Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky: Role fotografie v postmediální době, Dům fotografie, Praha
2022/06/21 - 2023/12/31   František Bílek / Otokar Březina, Bílkova vila, Praha
2022/06/22 - 2022/09/30   Promoudření: Zastávka jako znamení, Galerie Vltavská, Praha 7
2022/07/12 - 2022/12/31   Physiognomy of the Present, European Parliament, Altiero Spinelli Building, Brusel (Brussels)
2022/07/21 - 2022/10/23   Ve věci umění / Matter of Art 2022: Jak přemýšlet o vztahu násilí a života? – Bienále současného umění Praha, Městská knihovna Praha, Praha
2022/10/12 - 2023/01/08   John Wehrheim: Paradise Lost, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2022/10/25 - 2023/01/29   Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě, Dům fotografie, Praha
2022/11/10 - 2022/11/11   Light Underground IV: Next Room, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2022/11/24 - 2023/02/26   Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan, Městská knihovna Praha, Praha
2022/11/24 - 2023/02/26   Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan, Městská knihovna Praha, Praha
2022/12/09 - 2023/01/01   Pět nejistých situací, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2023   Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2023/02/15 - 2023/05/14   Margita Titlová: Purpurová vertikála, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2023/03/07 - 2023/05/21   Karel Otto Hrubý: Retrospektiva, Dům fotografie, Praha
2023/03/29 - 2023/09/03   Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě, Dietrichsteinský palác, Brno (Brno-město)
2023/04/14 - 2023/08/20   Jitka Svobodová: Za hranou viděného / Beyond the Edge of the Visible, Městská knihovna Praha, Praha
2023/04/25 - 2023/10/29   Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, Praha
2023/06/13 - 2023/10/15   Jaroslav Beneš: EX URBI, Dům fotografie, Praha
2023/06/28 - 2023/09/17   Raša Todosijević: Was ist Kunst?, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2023/07/12 - 2023/10/15   Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, Praha
2023/11/08 - 2024/02/18   Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, Praha
nedat.   František Bílek: Rané skici / Early Sketches, Bílkova vila, Praha
nedatováno   František Bílek: Výběr z tvorby (stálá expozice), Bílkova vila, Praha
neuvedeno   Mezi Prahou a Chýnovem - Expozice Františka Bílka v Chýnově, Bílkův dům, Chýnov (Tábor)
stálá expozice   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Zámek Moravský Krumlov, Moravský Krumlov (Znojmo)
stálá expozice   Ateliér a dílo sochaře secesního symbolismu Františka Bílka, Bílkova vila, Praha
stálá expozice   Dílo Františka Bílka, Bílkův dům, Chýnov (Tábor)
stálá expozice - 2006/01/15   České umění 19. století, Zámek Troja, Praha

Galerie hlavního města Prahy

termín   název výstavy
1961/01   Josef Hvozdenský, Ladislav Kovařík: Grafika a sochy
1977/02   ROH k výročí Vítězného února
1991/03/18 - 1991/03/19   Informel
1994/03/22 - 1994/03/23   Karel Teige a evropská avantgarda

Galerie hlavního města Prahy

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1954   Josef Multrus: Pražské motivy
  1962   Kresby ze zápisníků 1903 - 1920 Václava Špály
  1964   Kresby Aloise Wachsmana
  1964   Kresby Rudolfa Kremličky
  1965   Ferdinand Engelmüller
  1966   František Bílek: Výbor z díla
  1966   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1906-1954
  1966   Václav Trefil: Obrazy, kresby, grafika
  1967   Auguste Rodin (Výstava drobné plastiky a kreseb k 50. výročí Rodinova úmrtí a 65. výročí jeho první pražské výstavy)
  1967   Kuzma Sergejevič Petrov-Vodkin
  1967   Vilém Nowak: Výbor z díla
  1967   Wander Bertoni: Výstava soch a kreseb
  1968   Aldo Borgonzoni - Tvorba z let 1934 - 1967
  1968   J.V. Schwarz: Výbor z díla 1962-1968
  1969   Jindřich Novák: Kresby z Makedonie
  1969   Ludmila Pokorná: Obrazy z let 1958 - 1968
  1970   Alois Wachsman
  1970   Jan Kodet: Sochařské dílo
  1970   Nicole Ickx: Grafické dílo
  1971   František Bílek: Výbor z díla
  1971   Jan Kodet
  1971   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Výbor z díla
  1972   Bohuslav Reynek: Výběr z díla 1930-1971
  1973   Josef Matička: Praha
  1973   Ladislav Jan Kofránek 1880-1954: Výbor z díla
  1976   Jaroslav Horejc: Sochařské dílo
  1976   Ondrej Ivan: Obrazy a kresby
  1976   Václav Brožík 1851 - 1901 (Výbor z díla k 125. výročí umělcova narození a 75. výročí jeho úmrtí ze sbírek Galerie hl. města Prahy)
  1976   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince
  1977   Jan Kutálek: Tvorba z let 1942 - 1977
  1978   Viktor Stretti 1878 - 1957 (100. výročí narození)
  1979   Karel Müller: Výběr z díla
  1980   Adolf Born: Dílčí bilance (Výstava k padesátinám)
  1980   Emanuel Famíra: Výběr z díla (K nedožitým 80. narozeninám)
  1980   Václav Jírů: Fotografie 1928 - 1980
  1981   Jan Reich: Fotografie 1964 - 80
  1981   Jitka Janatková: Fotografie
  1981   Kolářský: Medaile, mince
  1982   Georgi Božilov: Obrazy
  1982   Helena Emingerová 1858 - 1943: Výběr z díla
  1982   Vladimír Renčín
  1982   Zasloužilý umělec Jaroslav Chudomel: Pastely
  1983   Jan Konůpek 1883 - 1950
  1984   Karel Franta: K roku české hudby
  1984   Michal Jakabčic: Obrazy
  1985   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938
  1985   Ivo Houf: Loutky
  1985   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby
  1985   Vlasta Prachatická: Portréty
  1986   Ellen Jilemnická: Plastiky
  1986   František Bílek: Výbor z díla
  1986   František Hudeček: Výběr z díla
  1986   Jiří Sopko: Obrazy, kresby
  1986   Jiří Šalamoun: Inventůra
  1986   Karel Zavadil: Obrazy
  1986   Miroslav Khol: Fotografie
  1986   Oscar Domíngues: Výběr z díla (K 80. výročí narození)
  1986   Vladimír Gažovič: Kolotoče života
  1987   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla k poctě umělcových 75. narozenin
  1987   Richard Fremund (1928-1969): Obrazy, kresby a grafiky
  1987   Svět Emila Filly
  1987   Vasarely
  1987   Vladimír Novák: Obrazy
  1988   Alén Diviš 1900 - 1956
  1988   Jan Hendrych: Plastiky
  1988   Miroslav Barták: Kreslený humor
  1988   Vilém Reichmann: Fotografie
  1989   Dagmar Hochová: Fotografie (1958 - 1988)
  1989   Jaroslav Šerých
  1989   Jiří Slíva: Kreslený humor, grafika
  1990   Jan Knap: Obrazy
  1990   Jiří Načeradský: Obrazy z let 1958 - 74
  1990   Oldřich Karásek: Fotografie
  1990   The Modern Pictorialism of D. J. Ruzicka / Moderní piktorialismus J. D. Růžičky
  1991   Arne Hošek: Souvislosti barev a tónů (Muzikalistická tvorba třicátých let)
  1991   Demartini: Dílo 1964/1974
  1991   Lucilla Catania: Sculptura
  1991   Markéta Luskačová: Poutníci
  1991   Olbram Zoubek: Sochy
  1992   Ivan Kafka
  1992   Joan Miró
  1992   Vladimír Boudník (1924-1968)
  1992   Wolfgang Denk: Každý nový rok...
  1993   Claudio Parmiggiani
  1993   Henri Michaux
  1993   Jan Merta: Obrazy 1987-1993
  1993   Theodor Pištěk
  1994   Jiří Štourač
  1994   Karel Teige (1900-1951)
  1994   Marian Karel
  1995   Jiří Kratochvil
  1995   Jiří Příhoda
  1995   Josef Žáček: Až budou lumíci létat... / Once lemmings fly up..
  1995   Mario Merz
  1995   Milena Dopitová
  1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95
  1996   Markéta Othová: Staré zdroje
  1996   Viktor Brauner: Vlk z Karpat v Paříži (Kresby a obrazy ze sbírky Musée d'art moderne Saint-Etienne)
  1997   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy / Sculptures and Paintings
  1997   Theodor Pištěk
  1997   Zbyněk Sekal: Práce za posledních pětapadesát let
  1998   František Bílek (1872 - 1941)
  1998   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity
  1998   Roman Ondák: Určitě jsem tady byl / I've Definitely Been Here Before
  1999   Federico Díaz: E-Area
  1999   Jiří Černický: Alergik
  1999   Kateřina Vincourová
  1999   Krištof Kintera
  1999   Vladimír Kopecký
  2000   František Bílek (1872-1941)
  2000   František Bílek (1872-1941) (List of Exhibits)
  2000   Toyen
  2000   Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy)
  2001   Emila Medková (česká verze)
  2001   Magdalena Jetelová: Urban Landscape (14°25'01''E Connection 50°05'15''N)
  2001   Štěpánka Šimlová: Sladké sny za hořkých nocí / Sweet Dreams in Bitter Nights
  2002   Michal Pěchouček: Restaurace U Nemocnice
  2002   Otto Piene: The Zero Experience
  2003   Jakub Špaňhel: 26 let
  2003   Petra Vargová: Eyeworks
  2004   Karel Malich ((Městská knihovna))
  2004   Karel Malich
  2006   Josef Šíma: Návrat Theseův
  2006   Václav Boštík: Opona, 1937 (Orlovna, Poříčí u Litomyšle, olej, plátno, 290 x 660 cm)
  2007   Lawrence Ferlinghetti: Obrazy & básně / Paintings & Poems
  2009   František Bílek: Dům v Chýnově
  2009   Jiří Anderle: Batrachomyomachia. Žabomyší a jiné války / Frog-Mouse Wars and Other Petty Tussles (Obrazy, grafiky a plastiky 1959-2009 / Paintings, Prints and Sculptures 1959-2009))
  2010   Tomáš Císařovský: Žlutá skvrna / Yellow Spot
  2011   Jiří Thýn: Předobrazy, prostor, abstrakce / Archetypes, space, abstraction
  2012   Jakub Špaňhel: Slepice v pekle / Hens in Hell
  2012   Jaromír Novotný: Viditelné formáty / Visible Formats
  2012   Lubomír Typlt: Tikající muž / Ticking Man
  2012   Michal Nesázal: E. L. F.
  2012   Milan Salák: 360°
  2012   Vincenc Vingler (1911-1981): Sochy zvířat / Animal Sculptures
  2013   Evžen Šimera: Duch látky / The Spirit of Matter
  2013   Jiří David: Křik paviánů / Baboon Shriek
  2013   Pavla Sceranková: Žena na Měsíci / Woman in the Moon
  2013   Radek Kratina (1928-1999)
  2013   Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898-1963) (Mezi sociálním uměním a magickým realismem)
  2014   Adam Vačkář: První a poslední věci / The First and Last Things
  2014   Andreas Müller-Pohle: Koincidence. Výběrová retrospektiva
  2014   Jan Pfeiffer: Okázalá abstrakce / Ostentatious Abstraction
  2014   Jan Vičar: Chtěl jsem být generál, ale válka byla příliš krátká
  2014   Jiří Kovanda proti zbytku světa
  2014   Jiří Kovanda versus Rest of the World
  2014   Karíma Al-Mukhtarová: Dear Valued Customers
  2014   Kateřina Zochová: Dozvuk / Reverberation
  2014   Milan Grygar: Vizuální a akustické / The Visual and the Acoustic
  2014   Milena Dopitová: Miluji & přijímám / I Love & Accept
  2014   Oldřich Tichý: Žiju sám ve zdejších lesích / I Live Alone in the Woods Here
  2015   Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak / Seeing the World Otherwise
  2015   Iren Stehli: Libuna a jiné eseje / Libuna and other essays
  2015   Ján Mančuška: First Inventory / První inventura
  2015   Jean Delville 1867-1953
  2015   Jean Delville 1867-1953
  2015   Jean Delville 1867-1953
  2015   Jean Delville 1867-1953
  2015   Květa Pacovská: Maximum contrast
  2015   Štepánka Šimlová: Léta levitace / Years of Levitation
  2015   Tereza Fišerová: Paralelní vesmír / Parallel Universe
  2015   Václav Cigler: Tady a těď / Here and Now
  2016   „Galerie“ - Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu / “Gallery” - Lukáš Jasanský and Martin Polák present Jan Merta
  2016   Alena Kotzmannová: Králík a královna / The Rabbit and the Queen
  2016   Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf / Unknown Photographer
  2016   Artur Magrot: Nebude to trvat dlouho / It will not take long
  2016   Dominik Gajarský: Carausius morosus
  2016   Galerie – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu / Gallery - Lukáš Jasanský and Martin Polák present Jan Merta
  2016   Jaroslav Horejc 1886-1983: Mistr českého art deca
  2016   Jiří Příhoda: Sochy / Sculptures
  2016   Radek Brousil: Černá a bílá ve fotografii / Black and White in Photography
  2016   Sam Shaw (1912-1999): Fotograf hvězd / Photographer of Stars
  2016   Zdeněk Sýkora: Struktura černá-bílá
  2017   Barbora Dayef: A New Tale
  2017   Barbora Dayef: Nová historka
  2017   Celeste Capine Hill: Killed by the Light
  2017   Jaroslav Róna: 1997-2017
  2017   Jiří Hölzel: „UGBADQ“
  2017   Jiří Žák: Rozštěpený epistemolog / Shattered Epistemologist
  2017   Josef Žáček: Anticorps
  2017   Josef Žáček: Anticorps
  2017   Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou / A Photographic Dialogue With the Landscape
  2017   Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou / A Photographic Dialogue With the Landscape
  2017   Pavel Baňka: Blízkost / Proximity
  2017   Richard Deacon: Free Assembly
  2017   Rozdíl v otázce / The Difference Is in the Question
  2017   Sráč Sam: Rozdíl v otázce / The Difference Is in the Question
  2017   Věra Janoušková: Šedá figura II / Grey Figure II
  2018   Anna Ročňová: Luxurious Moments
  2018   František Fekete: Fluid Identity Club
  2018   Josef Sudek: Topografie sutin
  2018   Marie Tučková: Episode One: Bunny's Departure
  2018   Marina Peran Lekić: Kozolci a kámen / Hayracks and Stone
  2018   Markéta Hlinovská: Křídla jsou v peřinách / The Wings are in Sheets
  2018   Santiago Calatrava: Art & Architecture
  2018   Shadi Harouni: Sním o tom, že je hora stále celá / I Dream the Mountain is Still Whole
  2018   Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky / Sustainable Flashbacks
  2018   Valentýna Janů: Is Your Blue the Same As Mine?
  2018   Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler
  2018   Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy / Strange Botany and Other Stories
  2019   Bedřich Dlouhý: Moje gusto (Výběr z díla)
  2019   Bedřich Dlouhý: What I Like (Selected Works)
  2019   Eliška Havlíková: Mít chuť. Jít dál. / Hungry. For more.
  2019   Jiří Hanke: Fotografie / Photographs 1973–2018
  2019   Květa Pacovská: Utíkejte na konec / Run Till the End
  2019   Lukáš Machalický: Hodina eklektismu / Eclectism Hour
  2019   Michaela Vélová Maupicová (1982–2018)
  2019   Ondřej Filípek: Vaz / Ligament
  2019   Ondřej Vicena: 4D Kočár / 4D Carriage
  2019   Richard Janeček: I Think in an Ideal World, It Would Have Ended Very Differently
  2020   Antonín Kratochvíl: Fotoeseje / Photo Essays
  2020   Jan Kovářík: Colorbond
  2020   Monika Immrová: Tříbení / Refinement
  2021   Jan Jedlička
  2021   Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost / Silence, torso, the present
  2022   Ivan Mestrovič (1883–1962): Sochař a světoobčan / Sculptor and Citizen of the World
  2022   Viktor Karlík: Hlasy z podzemí / Voices from the Underground
  2023   Jaroslav Beneš: EX URBI
  2023   Jitka Svobodová: Za hranou viděného / Beyond the Edge of the Visible
  2023   Margita Titlová Ylovsky: Identita – 80. léta
  2023   Margita Titlová Ylovsky: Ikony – Po roce 2000
  2023   Margita Titlová Ylovsky: Image – 90. léta
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  (1971)   Současné egyptské výtvarné umění
  1963   Česká moderní kresba dvacátého století
  1966   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění
  1966   Sochy a obrazy restaurátorů
  1967   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami
  1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
  1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let)
  1971   Bič smíchu
  1971   České malířství 1850–1918
  1971   Nová fotografie USA
  1972   1. přehlídka restaurátorských prací
  1972   Sochařské setkání 1972 (Vojanovy sady květen-září)
  1972   Ženy s kamerou (Přehlídka tvorby českých a slovenských fotografek)
  1973   České malířství 1918-1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
  1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
  1975   Keramo
  1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl I.)
  1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
  1979   Pražské sochy a pomníky
  1979   Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
  1984   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová
  1985   Český neoklasicismus dvacátých let (První část malba - kresba)
  1985   Výběr z přírůstků 1975-1985 (malba)
  1986   1. kresby (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy)
  1986   Devětsil (Česká výtvarná avantgarda dvacátých let)
  1986   Tvrdošíjní
  1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
  1987   Tvrdošíjní a hosté, 2. část (Užité umění, malba, kresba)
  1988   Barevná plastika
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
  1988   Přírůstky 1985 - 1987
  1988   Skupina Ra
  1989   Český neoklasicismus dvacátých let 2.část (Mezi klasickým řádem a selankou)
  1989   Střední věk
  1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
  1990   Jiří David, Bea de Visser
  1990   Predjarie
  1991   Ve vztahu k prostoru / In Relation to Space
  1992   Nikdo nepomůže nikomu. Das Gute muß gut sein
  1992   Pocta Rodinovi
  1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let)
  1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
  1994   John Cage, Francois Motellet, Milan Grygar: Otevřená forma / Forme ouverte / Open Form
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi)
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
  1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
  1997   Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch (1970-1980)
  1998   Close Echoes (Public Body & Artificial Space)
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
  1998   Lukáš Jasanský, Martin Polák: Pragensie 1985-1990
  1998   Současné umění (Contemporary Collection - Czech Art in the '90s)
  1999   3. bienále mladého umění / 3rd Biennial Prague, Young Artists from Central Europe
  1999   Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space (Experimenty v umění šedesátých let / Experimental art of the sixties)
  2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art)
  2000   Poezie a skutečnost (Malířství 19. století z Rýnského zemského muzea v Bonnu a z rýnské soukromé sbírky)
  2001   Radana Hamsíková, Mojmír Hamsík: Restaurované barokní obrazy a polychromované plastiky
  2002   IV. Bienále mladého umění Zvon 2002 /Fourth Biennial of Young Artists Zvon 2002
  2002   Mladý maso (Letní přehlídka studentů uměleckých škol)
  2003   O tělech a jiných věcech (Německá fotografie ve 20. století)
  2003   O tělech a jiných věcech / Von Körpern und anderen Dingen / Of body and Other Things (Německá fotografie ve 20. století)
  2003   Umělecká beseda 1863-2003
  2004   Filla - Sudek
  2005   A na co myslíš ty / And What Are You Thinking About
  2005   Horká jehla / Hot needle (Grafika 80. let, dar Zdenka Felixe / Graphic art of the 1980s, donation of Zdenek Felix)
  2005   Umělci Skupiny 42 / Artists around the Group 42 (Gross, Hudeček, Lhoták, Smetana, Souček, Zívr)
  2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
  2007   Resetting (Jiné cesty k věcnosti / Alternative Ways to Objectivity)
  2008   1960 -> Súčasnosť / 1960 -> Present (Slovenské umění + čeští hosté / Slovak art + Czech guests)
  2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
  2009   V spektru rozmanitosti 11+1
  2010   Bienále mladého umění / Young Art Biennial Zvon 2010
  2010   Start Up I.
  2011   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Chords of Modernity in Czech Landscape Painting and Sculpture at the Turn from the 19th into the 20th Century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the Collections of the City Gallery Prague)
  2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011 (Galerie hlavního města Prahy, 2/2-1/5 2011)
  2012   London Twelve (Současné britské umění / Contemporary British Art)
  2012   Start Up II
  2013   Obrazy a předobrazy / Figures and Prefigurations
  2013   Start Up 3
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
  2014   Dvojexpozice / Double Exposure (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy / Collection of the Prague House of Photography in the Prague City Gallery)
  2014   Někdy v sukni (Umění 90. let)
  2014   Originální sochy z Karlova mostu / Original Charles Bridge sculptures
  2015   Pandora's Vox (Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la Horra, Klara Kristalova)
  2015   Z nouze cnost i móda / From Makeshift to Fad (Umělecká litina ze sbírek Muzea hlavního města Prahy / Exhibition of cast iron art objects from the collections of the City Prague Museum)
  2016   GHMP Start Up IV 2014, V 2015
  2016   Pražský fantastický realismus / Prague Fantastic Realism 1960-196
  2017   Médium: Figure / Médium: Figura
  2017   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery
  2018   Éntomos: Hulačová – Keresztes – Janoušek
  2018   Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský: Antidote
  2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
  2018   Transformace geometrie / The Transformation of Geometry (Sbírka Siegfried Grauwinkel, Berlín; Sbírka Miroslav Velfl, Praha / Siegfried Grauwinkel Collection, Berlin; Miroslav Velfl Collection, Prague)
  2018   Zhang Xiaogang, Wang Guangyi: The Reunion of Poetry and Philosophy
  2019   Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty / Sculptures and Objects
  2019   Apart Collective: Surface Depression and the Emergence of New Habitats
  2019   Devětsil 1920-1931
  2019   Devětsil 1920-1931
  2019   J/P/K Jasanský Polák Karny
  2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu / Cravos e veludo: Arte e revolução em Portugal e na Checoslováquia / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia (1968–1974–1989)
  2020   400 ASA: Prostě dokument... / Documentary Photography
  2020   Vladimír Havlík, Rudolf Sikora: Sníh, kámen, hvězda, strom / Snow, Stone, Star, Tree
  2021   Nejistá sezóna / An Uncertain Season
  2022   Heroin Crystal: Generace devadesátých let v GHMP / Nineties Generation in Prague City Gallery
  2022   Suška: Kameny / Stones, Škoda: Objekty / Objects
  2022   Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky / Divination from a Night Sky Partly Covered by Clouds (Role fotografie v postmediální době / The Role of Photography in the Post-Media Age)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1977   Sibiř - obdivuhodná země
  1991   Charles Bridge
  1996   Český surrealismus 1929–1953
  2000   Toyen
  2000   Toyen
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005
  2007   Jindřich Štyrský
  2010   František Bílek a jeho pražský ateliér
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
  2011   Alfons Mucha: Slovanská epopej
  2011   František Bílek a kniha
  2012   František Kupka: Geometrie myšlenek
  2014   Slovenská nová vlna: 80. léta / The Slovak New Wave: The 80s
  2017   Zámek Troja
  2018   Ahoj socho (Městem s otevřenýma očima)
  2020   Chýnov (The Cottage of Sculptor František Bílek)
  2020   Chýnov (Chaloupka sochaře Františka Bílka)
  2021   František Bílek (1879-1941)
  2021   Martin Zet: Hvězda
  2022   František Bílek (1879-1941)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Česká kultura na přelomu 50. a 60. let (Kolokvium konané Galerií hl. města Prahy u příležitosti retrospektivy Jiřího Balcara)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1959   František Emler: Od náčrtu a studie k obrazu a grafice
  1960   Raisův kraj v obrazech malíře Karla Dlaboly
  1964   Alois Wachsman: Kresby
  1964   Eduard Milén: Výtvarné dílo
  1964   Kresby Rudolfa Kremličky
  1965   Albín Brunovský: Grafika
  1966   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1906 - 1954
  1967   K. S. Petrov-Vodkin
  1968   Rudolf Kedl: Sochy
  1969   Carl Unger: Obrazy a kresby
  1969   Cesare Colombo: Fotografie
  1969   F. B. Werner: Barokní Praha v rytinách
  1969   Jindřich Novák: Kresby z Makedonie
  1969   Josef Mařatka (1874 - 1937): Kresby a plastiky
  1970   Alois Wachsman
  1970   Galerie hlavního města Prahy Vás zve na otevření souborné výstavy Aloise Wachsmana
  1970   Jan Kodet: Sochařské dílo (k umělcovým 60. narozeninám)
  1970   Jaromír Jindra: Obrazy (k 25.výročí osvobození Československa)
  1970   Nicole Ickxová: Kresby a grafika
  1971   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo
  1975   Jean Effel: Kresby
  1975   Ladislav Noel: 30 let svobodné Bratislavy ve fotografii (na počest 30.ýročí osvobození)
  1976   Ondrej Ivan: Obrazy a kresby
  1977   Václav Brožík: Výbor z díla
  1978   Arnošt Folprecht: Obrazy. Výběr z díla (1923 - 1976)
  1978   Martin Martinček: Hory a bystřiny (barevné fotografie)
  1978   Vojta Sucharda - český sochař
  1979   Karel Kuklík: Fotografie
  1979   Karel Müller: Výběr z díla
  1980   Emanuel Famíra: Obrazy a plastiky
  1980   Jan Kavan: Výbor z díla
  1980   Jiří Načeradský: Obrazy z let 1960 - 74
  1980   Karel Neubert: Praha - město staletí
  1980   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace
  1980   Ota Janeček: Kresba, grafika, plastika
  1980   Václav Jírů: Fotografie 1928 - 1980 (k nedožitým 70.narozeninám)
  1980   Viera Žilinčanová: Obrazy
  1981   Jan Reich: Fotografie
  1981   Karel Pokorný: Kresba a komorní plastika ((1891 - 1962))
  1981   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby
  1981   Medaile a mince Z.Kolářského
  1981   Ota Holas: Výběr z díla
  1981   Stanislav Holý
  1981   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby a grafiky
  1982   Bohdan Lacina: Obrazy
  1982   Jan Hála: Výběr z díla (1890 - 1959)
  1982   Jan Hála: Výběr z díla
  1982   Jaromír Stretti Zamponi (Výstava k 100. výročí narození)
  1982   Jaroslav Chudomel: Pastely
  1982   Jitka Svobodová: Kresby
  1982   Václav Chochola: Fotografie z let 1940-1982
  1983   Grigorij Musatov (1889 - 1941)
  1983   Jan Konůpek 1883-1950
  1983   Karel Neubert: Pražský hrad ve fotografii
  1983   Květoslav Bubeník: 30 let v Národním divadle - výběr z díla
  1983   Ludwik Korkoš: Sochařská tvorba
  1983   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy 1976 - 1983
  1983   Zdenek Rykr (1900-1940): Výběr z díla
  1984   Jan Souček: Obrazy, grafika
  1984   Karek Franta k roku české hudby
  1984   Michal Jakabčic: Obrazy
  1984   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace
  1984   Svatopluk Sulek: Praha a lidé (obrazy)
  1985   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938
  1985   Ivan Ouhel: Obrazy
  1985   Ivo Houf: Loutky
  1985   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby
  1985   Olga Čechová: Kresby
  1985   Václav Markup: Výběr z díla 1923-1984
  1985   Vladimír Jiránek: Kreslený humor
  1985   Vlastimil Rada: Obrazy, kresby (K 90. výročí narození)
  1986   Ellen Jilemnická: Plastiky
  1986   František Hudeček: Výběr z díla
  1986   František Tichý: Obrazy, kresby
  1986   Jiří Sopko: Obrazy, kresby 1986
  1986   Josef Jíra: Pražské a pařížské hospody
  1986   Karel Černý: Výběr z díla
  1986   Karel Zavadil: Obrazy
  1986   Miroslav Khol (fotografie)
  1986   Oscar Domínguez (výběr z díla ( k 80.narozeninám))
  1986   Stanislav Hanzík: Výběr z díla
  1986   Vladimír Gažovič: Kolotoče života
  1987   Arnošt Paderlík: Tvorba 1977 - 1987
  1987   František Hodonský: Obrazy
  1987   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla
  1987   Národní umělec Břetislav Benda 1897 - 1983 (Výběr z díla)
  1987   Richard Fremund: Obrazy, kresby a grafiky
  1987   Svět Emila Filly
  1987   Taras Kuščynskyj: Fotografie
  1987   Viktor Vasarely: Výběr z díla
  1987   Vladimír Novák: Obrazy
  1988   Alén Diviš 1900 - 1956: Malby a kresby
  1988   István Mazzag
  1988   Jan Hendrych: Plastiky
  1988   Jiří Balcar (1929-1968): Výběr z díla
  1988   Karel Souček: Obrazy, kresby
  1988   Miroslav Barták: Kreslený humor
  1988   Vilém Reichmann: Fotografie
  1989   Arnold Newman: Fotografie
  1989   Dagmar Hochová: Fotografie
  1989   Eva Bednářová: Volná grafika
  1989   Jaroslav Šerých
  1989   Jevgenij Jevtušenko: Neviditelné nitky (fotografie)
  1989   Jiří Seifert: Skulptura
  1989   Jiří Slíva: Kreslený humor, grafika
  1989   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 1988
  1990   Adriena Šimotová: Setkání 1960/1990
  1990   Alena Kučerová: Grafika a plechy
  1990   Jan Knap: Obrazy
  1990   Jaroslav Vožniak
  1990   Karel Malich
  1990   Manessier: Peinture & litographie ((francouzsky))
  1990   Manessier: Obrazy a litografie ((česky))
  1990   Manessier: Obrazy a litografie / Peinture & litographie ((česky, francouzsky))
  1990   Milan Knížák: Obrazy, objekty
  1990   Oldřich Karásek: Fotografie
  1990   Oldřich Smutný: Rozmanitosti
  1990   Predjarie
  1990   Vladimír Janoušek (1966-1986)
  1991   Arne Hošek: Souvislosti barev a tónů. Muzikalistická tvorba 30. let
  1991   D. J. Růžička: Otec moderní české fotografie / Father of Modern Czech Photography
  1991   Georges Braque: Grafické dílo
  1991   Hugo Demartini: Dílo 1964/1974
  1991   Karel Nepraš: Sochy
  1991   Lucilla Catania: Sculptura
  1991   Markéta Luskačová: Fotografie z let 1966-74
  1991   Robert Piesen
  1991   Roman Buxbaum: Dědictví / Erbe
  1992   Alexandre Calder
  1992   Bohuslav Reynek
  1992   František Skála Jr.: Staré a nové práce
  1992   Ivan Kafka: Kresby + instalace
  1992   Joan Miró
  1992   Miloslav Moucha: Peintures / Malba
  1992   Slavnostní večer konaný u příležitosti životního jubilea akademického sochaře Karla Nepraše
  1992   Vít Obrtel ( 1901 - 1988 ): Architektura, typografie, nábytek
  1992   Vladimír Boudník a vysočanský okruh
  1992   Vladimír Boudník a vysočanský okruh
  1992   Wolfgang Denk: Každý nový krok...
  1993   André Masson: Surrealistické kresby 1925 - 1965 / Dessins surréalistes
  1993   Claudio Parmiggiani: Dílo 1967-1992
  1993   Henri Michaux: Kresby / dessins
  1993   Jan Merta: Obrazy 1987 - 1993
  1994   Karel Malich: Skicáky 1964 - 1980
  1994   Karel Teige 1900-1951
  1994   Luigi Mainolfi
  1994   Markéta Luskačová: Fotografie ze Spitalfields (Londýn 1974-1990) / Photographs of Spitalfields (London 1974-1990)
  1994   Michal Gabriel: Sochy
  1994   Peter Bialobrzeski: Jak vypadá AIDS
  1994   Vladimír Špaček
  1995   Čestmír Suška: Plastiky
  1995   František Bílek: Počet a četba písmeny těla člověka
  1995   Jindřich Zeithamml
  1995   Jindřich Zeithamml
  1995   Jiří Kratochvíl
  1995   Jiří Příhoda
  1995   Jiří Sopko: Obrazy a kresby z let 1965 - 1995
  1995   Josef Žáček: Až budou lumíci létat... / Once Lemmings Fly Up...
  1995   Mario Merz: Tři instalace
  1995   Werner Neumeister: Slavní hudebníci (fotografie)
  1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945 - 95
  1996   František Bílek: Kresby a nábytek
  1996   Markéta Othová: Staré zdroje
  1996   Stanislav Zippe: Světelná pole / Luminous fields, 1968/1996
  1996   Viktor Brauner: Vlk z Karpat v Paříži / Le loup des Carpathes a Paris (Kresby a obrazy ze sbírky Musée d'art moderne Saint-Etienne v Galerii hlavního města Prahy / Dessins et tableaux de la collection du Musée d'art moderne Saint-Etienne dans la Galerie de la ville de Prague)
  1996   Zpráva o pohřbu básníka Jaroslava Seiferta ve fotografiích Jaroslava Krejčího
  1997   Federico Díaz: Tacuzcanzcan
  1997   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy / Sculptures and Paintings
  1997   Sol LeWitt: 100 Cubes
  1997   Theodor Pištěk: Práce z let šedesátých až devadesátých / Exhibition of work 1960 - 1990
  1997   Veronika Bromová: Na hraně obzoru / on the edge of the horizon
  1997   Zbyněk Sekal: Práce za posledních pětapadesát let / Arbeiten aus den letzten fünfundfünfzig Jahren
  1998   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity
  1998   Roman Ondák: Určitě jsem tady byl / I've Definitely Been Here Before
  1999   Didier Courbot: Bonjour et merci (revivals)
  1999   Federico Díaz: E-Area
  1999   Jiří Černický: Alergik
  1999   Kateřina Vincourová
  1999   Návrat prstenu
  1999   Péter Korniss: Inventura (Fotografie ze Sedmihradska 1967 - 1998)
  1999   Rostislav Novák: Stromy / Trees
  1999   Viktor Konečný: Dřevěné obrazy - obrazy dřeva
  1999   Vladimír Kopecký
  1999   Zdeněk Tmej: Archiv 1936-1998
  2000   František Bílek (1872 - 1941)
  2000   Stanislav Tůma: Fotografie 1970 - 2000 (k autorovým padesátinám, zahájení + křest II.vydání knihy Suburbium Pragense)
  2000   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy
  2001   Andres Serrano: Podoby zla
  2001   Bedřiška Uždilová: Obrazy
  2001   František Svátek: Čtyři hydrokinetické skulptury - fontány
  2001   Magdalena Jetelová: Urban Landscape
  2001   Štěpánka Šimlová: Sladké sny za hořkých nocí / Sweet Dreams in Bitter Nights
  2002   Ellen Jilemnická: Sochy
  2002   František Tichý
  2002   Hanne Darboven: Práce z let 1980 - 1993 / Werke aus den Jahren 1980 - 1993
  2002   Michal Pěchouček: Restaurace U nemocnice
  2002   Otto Piene: The Zero Experience
  2002   Petr Malina: Léto na Lidu / Summer on the Lido
  2003   Jakub Špaňhel: 26 let / 26 years
  2003   Tak jasně jsem ji zřel (Žena v díle Jakuba Schikanedera (1855 - 1924))
  2004   Adolf Hoffmeister
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910
  2004   Karel Malich
  2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské
  2005   Lubomír Typlt: Urychlovat nekonečno / Accelerate infinity
  2006   26 let bez Vladimíra Vysockého (Fotografie Valerije Plotnikova)
  2006   Alena Kotzmannová: Už to zase začíná / It's starting again
  2006   Roman Trabura: Made in China
  2006   Rudolf Kremlička (1886 - 1932)
  2006   Václav Boštík: Opona / Curtain, 1937 (Orlovna, Poříčí u Litomyšle)
  2007   Alena Kučerová: Přehled / Summary (Grafiky, plechy, objekty / Prints, Metal plates, Objects)
  2007   Bohumil Bob Krčil
  2007   Explosionalismus / Explosionalism (Tvorba Vladimíra Boudníka z let 1947-1956 / Vladimír Boudník: Works, 1947-1956)
  2007   Jindřich Štreit: Fotografie / Photographs 1965 - 2005
  2007   Jindřich Štyrský (1899-1942)
  2007   Lawrence Ferlinghetti: Obrazy & básně / Paintings & Poems
  2007   Zbyněk Baladrán: Slovník /Vocabulary
  2008   Filip Černý: Hustý provoz
  2008   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno
  2008   Imaginární kosmos Dany Puchnarové (50 let výtvarné práce, obrazy, kresby, grafika, objekty)
  2008   Josef Koudelka: Invaze 68 / Invasion 68
  2008   Mark Ther: Hustý provoz (videa, filmy)
  2008   Mark Ther: Videa, filmy / Videos, movies
  2008   Veronika Bromová: Království / Kingdoms
  2009   Adam Vačkář: Improvement
  2009   Adéla Babanová: Polobozi
  2009   Filip Černý: Videoart
  2009   Jakub Janovský: Kango mortale (startovní výstava nového cyklu Start - UP)
  2009   Jan Šerých: Ano / Yes
  2009   Jiří Anderle: Batrachomyomachia (Žabomyší a jiné války / Frog-Mouse Wars and Other Petty Tussles. Obrazy, grafiky, plastiky 1959–2009)
  2009   Jiří David: Předběžná retrospektiva / Preliminary Retrospective
  2009   Jiří David: Předběžná retrospektiva / Preliminary Retrospective
  2009   Jiří Petrbok: Duhová / Rainbow
  2009   Josef Bolf: Ty nejsi Ty, Ty jsi já
  2009   Ladislav Kamarád (velkoformátové fotografie)
  2009   Ladislav Kamarád
  2009   Nikola Čulík: Intimní požár
  2009   Start-up: Jakub Lipavský (Na hladině)
  2009   Z očí do očí. Zdeněk Felix
  2010   Alice Nikitinová: Tepláky a gumáky
  2010   Dana Sahánková: Chtěla bych to vědět
  2010   Dragana Živanović: Arte et marte
  2010   Dragana Živanović: Arte et marte (start-UP)
  2010   Fotograf Miloň Novotný 1930 - 1992 (k nedožitým 80. narozeninám)
  2010   František Bílek: Ateliér / Studio
  2010   Jan Pfeiffer: Extenze (Start up)
  2010   Marek Kvetán: * 5. 3. – † 2. 5. 2010
  2010   Markéta Hlinovská: Přihořívá
  2010   Miroslav Polách: Umělcova noha (start up)
  2010   Miroslav Tichý: Podoby pravdy / Forms of Truth
  2010   Ouka Leele: Transgresivní utopie / La Utopía Transgresora
  2010   Stanislav Tůma (1950-2005): In the Shade / Ve stínu (fotografie)
  2010   Tomáš Císařovský: Žlutá skvrna - akvarely 2002-2010 / Yellow Spot - watercolours 2002-2010
  2010   Václav Boštík 1913...2005
  2010   Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí - deset tisíc let
  2010   Zdeněk Sýkora 90
  2010   Znovuotevření Ateliéru Františka Bílka
  2011   Andreas Feininger: That's Photography
  2011   Bohuslav Reynek (1892-1971)
  2011   Chýnovské vize Františka Bílka
  2011   Jakub Hubálek: Osobní záležitost
  2011   Jakub Tomáš: S = π . r2
  2011   Jiří Matějů: Mezi mnou a tebou / Between Me and You
  2011   Jiří Thýn: Předobrazy, prostor, abstrakce / Archetypes, space, abstraction
  2011   Martin Nytra: Rodina základ státu
  2011   Michal Pěchouček: Hodiny v umění / Lessons in Art
  2011   Miroslav Melena - Scénograf a architekt: Ve službách divadla
  2011   Pavla Sceranková: Zpráva z neokortexu
  2011   Petr Dub: Kustodka
  2011   Tomáš Svoboda: 25 slov za vteřinu / 25 Words per Second
  2011   Václav Radimský (1867 - 1946)
  2011   Vladislava Kuřátková: Obrazy (u příležitosti mezonárodní výstavy krásných kamenů - Suiseki)
  2011   Za barem: Stanislav Diviš
  2012   Alfons Mucha: Slovanská epopej (zahájení)
  2012   Doteky ohně (Oživlý oheň v kovových plastikách Vítězslava Stoklasy)
  2012   František Bílek a portrét
  2012   Jakub Špaňhel: Slepice v pekle / Hens in Hell
  2012   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou / Dimensions of Dialogue. Between Film and Fine Art
  2012   Jaromír Novotný: Viditelné formáty
  2012   Johana Pošová: Podtlak / Under Pressure
  2012   Krištof Kintera: Výsledky analýzy / Analysis Results
  2012   Lubomír Typlt: Tikající muž / Ticking Man
  2012   Michal Nesázal: E. L. F.
  2012   Milan Salák: 360°
  2012   Petra Římalová: Vesnice
  2012   Richard Loskot: Jednoduchá věc
  2013   Daniel Hanzlík: Zdroje signálů
  2013   Evžen Šimera: Duch látky / The Spirit of Matter
  2013   Jiří David: Křik paviánů / Baboon Shriek
  2013   Nikola Čulík: Život a dílo / Life and Work
  2013   Pavla Sceranková: Žena na Měsíci
  2013   Petr Nikl: Hra o čas / The Game of Time
  2013   Radek Kratina (1928-1999)
  2013   Stanislav Podhrázský: Neklidná krása / Restless Beauty
  2013   Viktor Kolář: Retrospektiva / Retrospective
  2014   Adéla Babanová: Návrat do Adriaportu / Return to Adriaport
  2014   Andreas Müller-Pohle: Koincidence. Výběrová retrospektiva / Coincidences. A Self Retrospective
  2014   Jan Kubíček: Retrospektiva / Retrospective
  2014   Jan Vičar: Chtěl jsem být generál, ale válka byla příliš krátká / I Wanted to Be a General but the War Was Too Short
  2014   Jiří Kovanda proti zbytku světa / Jiří Kovanda versus Rest of the World
  2014   Josef Váchal: Magie hledání / The Magic of the Quest
  2014   Milan Grygar: Vizuální a akustické
  2014   Milena Dopitová: Miluji & přijímám / I Love & Accept
  2014   Nevěř svým očím: Vzkaz od Kateřiny Zochová / Message from Kateřina Zochová (Do Not Believe your Eyes)
  2014   Oldřich Tichý: Žiju sám ve zdejších lesích / I Live Alone in the Woods Here
  2014   Pražský figurální porcelán a jeho modelér Ernst Popp
  2014   Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním a magickým realismem / Between Social Art and Magic Realism
  2014   Vzkaz od Vladimír Skrepla k výstavě Kateřiny Zochové / Message from Vladimír Skrepl on th Exhibition of Kateřina Zochová (We Are the Diamonds)
  2015   Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak / Seeing the World Otherwise
  2015   Iren Stehli: Libuna a jiné eseje / Libuna and Other Essays
  2015   Ján Mančuška: První retrospektiva / First Retrospective
  2015   Jean Delville
  2015   Květa Pacovská: Maximum Contrast
  2015   Milota Havránková: Milota
  2015   Steve McCurry: Photographer
  2015   Steve McCurry: Photographer (zahájení)
  2015   Štepánka Šimlová: Léta levitace / Years of Levitation
  2015   Tereza Fišerová: Paralelní vesmír / Parallel Universe (Start up)
  2015   Václav Cigler: Tady a teď / Here and now
  2015   Vladimír Židlický: Retrospektiva / Retrospective
  2016   Alena Kotzmannová: Králík a královna / The Rabbit and the Queen
  2016   Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf
  2016   Galerie – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu
  2016   Jaroslav Horejc 1886 - 1883: Mistr českého art deca / Master of Czech Art Deco
  2016   Jiří Příhoda: Sochy / Sculptures
  2016   Radek Brousil: Černá a bílá ve fotografii / Black and White in Photography
  2016   Sam Shaw (1912-1999): Fotograf hvězd / Photographer of Stars
  2017   Eduard Steinberg: From Moscow to Prague (doprovodný program)
  2017   Eduard Steinberg: From Moscow to Prague (zahájení výstavy)
  2017   Jaroslav Róna: 1997-2017
  2017   Josef Žáček: Anticorps
  2017   Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou / A Photographic Dialogue With the Landscape
  2017   Orit Ishay: Země jelena
  2017   Pavel Baňka: Blízkost / Proximity
  2017   Sráč Sam: Rozdíl v otázce / The Difference Is in the Question
  2018   Alfons Mucha: Slovanská epopej / The Slav Epic
  2018   Grafická dílna Františka Bílka / The Graphic Workshop of František Bílek (Grafiky a štočky / Prints and Printing blocks)
  2018   Josef Sudek: Topografie sutin
  2018   Markéta Hlinovská: Srst ve městě / Fur in the City
  2018   Roman Štětina: Předmluva / Foreword
  2018   Santiago Calatrava: Art & Architecture
  2018   Shadi Harouni: Sním o tom, že hora je stále celá /I Dream the Mountain is Still Whole
  2018   Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky / Sustainable Flashbacks
  2018   Vladimír Ambroz: Akce / Actions
  2018   Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler
  2018   Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy
  2019   Bedřich Dlouhý: Moje gusto / What I Like (Výběr z díla / Selected Works)
  2019   Jiří Hanke: Fotografie / Photoghraphs 1973–2018
  2019   Květa Pacovská: Utíkejte na konec / Run Till the End
  2019   Michaela Vélová Maupicová (1982–2018)
  2020   Antonín Kratochvíl: Fotoeseje / Photo Essays
  2020   Fešandy ze šuplíků / Lovelies from the Files: Sudek a sochy / Sudek and Sculpture
  2020   Immrová: Tříbení / Refinement
  2020   Jan Kovářík: Colorbond
  2021   Erika Bornová: Šílenství je stráž noci / Madness is the Guardian of the Night
  2021   František Skála a jiné práce
  2021   Frida Kahlo: Fotografie / Her Photos / Sus Fotos
  2021   Jan Jedlička
  2022   Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan / Sculptor and Citizen of the World
  2022   John Wehrheim: Paradise Lost (Fotografie / Photography)
  2023   Jaroslav Beneš: EX URBI
  2023   Jitka Svobodová: Za hranou viděného / Beyond the Edge of the Visible
  2023   Karel Otto Hrubý: Retrospektiva / Retrospective
  2023   Margita Titlová: Purpurová vertikála / Vertical Purple
  neuveden (1969)   Ludmila Pokorná: Obrazy z let 1958 - 1968
  neuveden (1985)   Vlasta Prachatická: Portréty
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1963   Česká moderní kresba XX. století - I. díl
  1966   Sochy a obrazy restaurátorů
  1970   Nová fotografie USA
  1970   Sztuka młodej Polski
  1971   České malířství 1850-1918 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
  1976   Výběr z přírůstků sbírek 1970-1975 (díl II.)
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
  1984   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová: Výběr z díla 1949-1984
  1986   Kresby ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
  1986   Sochařské setkání (generace 1941 - 1951)
  1986   Tvrdošíjní
  1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
  1988   Barevná plastika
  1988   Linie / barva / tvar
  1988   Výstava patnácti
  1989   Cesty československé fotografie
  1989   Český neoklasicismus dvacátých let (Mezi klasickým řádem a selankou)
  1989   Keramická plastika (Vojanovy sady IV.)
  1989   Současné rakouské umění (ze širší oblasti Dolního Rakouska)
  1989   Střední věk
  1991   Český informel, Antonín Tomalík: Výběr z díla (1957 - 1968)
  1991   Ve světle monitoru. Skulptury, videoinstalace, záznamy
  1991   Ve vztahu k prostoru
  1992   Fakta. Současné umění z Bavorska
  1992   Klee, Nolde, Schwitters, Kandinskij, Pollock, Picasso
  1992   Magia Naturalis - Mnichovští umělci v Praze / Magia Naturalis - München Künstler in Prag
  1992   Nikdo nepomůže nikomu / Das Gute muß gut sein
  1992   Prešparty
  1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let)
  1993   Jenifer Bolande, Milena Dopitová, Pipilotti Rist, Mio Shirai
  1993   John Cage, François Morellet, Milan Grygar (Forme ouverte / Otevřená forma)
  1993   Krajina v současném výtvarném umění / Landscape in Contemporary Art
  1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
  1993   Přírůstky - výběr z let 1987 - 1992
  1994   1. bienále mladého umění Zvon ´94
  1994   Jitka Svobodová, Jiří Štourač
  1994   Memento - Pozice současného umění z Berlína
  1994   Mezery v historii 1890–1938 / Lücken in der Geschichte 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy - Němci, Židé, Češi / Polemischer Geist Mitteleuropas - Deutsche, Juden, Tschechen)
  1994   Ohniska znovuzrození: České umění 1956-1963
  1995   Létat - odejít - zmizet. Ruské konceptuální umění 70. - 90.let
  1995   Nově restaurovaná díla barokního umění
  1995   Umění z Jeruzaléma (současná izraelská grafika a plastika)
  1996   2. bienále mladého umění Zvon '96
  1996   Silver: Stíny plamenů / Shadows of Flames
  1996   Sursum 1910-1912
  1996   Ticho pro dvanáct hlasů
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
  1997   Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch (1970 - 1980)
  1998   Close Echoes
  1998   České umění 1900-1990 / Czech Art from 1900-1990
  1998   České umění 20. století / 20th-Century Czech Art
  1998   Galerie hlavního města Prahy zve na prohlídku nové expozice a nově zahájené výstavy...
  1998   Lukáš Jasanský, Martin Polák: Pragensie 1985-1990
  1998   Odveta Veroniky / Veronica´s Revenge (Od Man Raye k Mathew Barneymu / From Man Ray to Matthew Barney)
  1998   Skupina 42 / Group 42
  1998   Současné umění (Contemporary Collection - Czech Art in the '90s)
  1998   Vladimír Lammer: Příběh Pražského jara 1968 - 1969, 1968 očima fotografů
  1999   Akce, slovo, pohyb, prostor - experimenty v umění šedesátých let
  1999   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948
  1999   Toužící oko / The Desiring Eye (Výstava fotografií ze sbírek / Photographs from Moderna Museet's Collection in Stockholm)
  2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném umění)
  2000   Černý laky; Palné zbraně; Pudr a benzin
  2000   Poezie a skutečnost (Malířství 19. století z Rýnského zemského muzea v Bonnu a z rýnské soukromé sbírky)
  2000   Pudr & benzín
  2001   Prostor a čas v Megapoli: Mladí umělci z Německa, Belgie a Rakouska / Space and Time in Megapolis: Young Artists from Germany, Belgium and Austria
  2001   Sbírka Berlinische galerie / Die Sammlung der Berlinischen galerie
  2001   Scenérie a hráči / Settings & Players
  2002   Slovenská fotografie / Slovak Photography 1925–2000
  2003   O tělech a jiných věcech: Německá fotografie ve 20. století
  2003   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových
  2003   The View from here: Pohledy ze střední Evropy a amerického Středozápadu / Recent Pictures From Central Europe and the American Midwest
  2003   Umělecká beseda
  2004   Libeňský plynojem
  2005   5. bienále mladého umění Zvon 2005
  2005   A na co myslíš ty / And What Are You Thinking About
  2005   Papež kouřil trávu / The Pope Smoked Dope (Rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. Let / Rock music and the alternative visual culture of the 1960s)
  2005   Život věcí / The life of things (Idea zátiší ve fotografii 1940 - 1985, sbírka Siegert / The idea of still life in photography 1840 -1985, the Siegert collection)
  2006   Co bych byl bez tebe... / Was wäre ich ohne dich... / What would I be without you... (Německé umění posledních čtyřiceti let / German Art Last Forty Years)
  2006   Dary a Nedary / Gifts-Non-Gifts
  2006   František Gross, František Hudeček
  2007   Autovize
  2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product
  2007   Resetting: Jiné cesty k věcnosti / Alternative ways to Objectivity
  2007   Zaostalí / Forever
  2008   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté
  2008   Beautiful People (et La Blessure Secrète) (a skryté rány)
  2008   Bruselský sen / The Brussels Dream
  2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století)
  2008   Groupe Guma Guar: Meze tolerance / Limits of Tolerance
  2008   Současný český kubismus / Contemporary Czech Kubism
  2009   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie (derniéra)
  2009   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / An Asymmetric Harmony
  2009   Monument transformace
  2009   Po sametu / After Velvet
  2009   Prinzhornova sbírka: Art brut z legendární kolekce německého psychiatra
  2009   Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948–1989 / Once Upon a Time in the East. Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989
  2010   Crossing Frontiers / Narušitelé hranic
  2010   Roky ve dnech: České umění 1945-1957
  2011   Artbanka
  2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011
  2011   Konec avantgardy? (Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu)
  2012   Emil Filla (1882-1953): Ze sbírek GHMP, Vincenc Vingler (1911-1981): Sochy zvířat
  2012   London Twelve - Současné britské umění
  2013   Benátské hutně tvarované a české řezané sklo (16. - 19. století) ze sbírek UPM / Venetian Hot-shaped Free-blown Glass and Bohemian Engraved Glass (16th - 19th Century) from the Collections of UPM
  2013   Obrazy a předobrazy / Figures and Prefigurations
  2013   Slovenská nová vlna: 80. léta / The Slovak New Wave: The 80s
  2013   Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
  2013 ?   Czech Press Photo 2013
  2014   Dvojexpozice / Double Exposure
  2014   Někdy v sukni / Umění 90. let
  2014   Vášeň, sen a ideál / Passion, Dream and Ideal (Česká secesní plastika / Czech Art Nouveau Sculpture)
  2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years)
  2015   Pandora's Vox (Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la Horra, Klara Kristalova)
  2016   Jan Jedlička, Vladivoj Kotyza, Mikuláš Rachlík: Pražský fantastický realismus / Prague Fantastic Realism 1960-1967
  2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914)
  2016   Otčenáš (The Lord´s Prayer)
  2016   Otčenáš / The Lord's Prayer (František Bílek, Alfons Mucha)
  2017   Kámen, štuk, terakota / Stone, Stucco, Terracotta (Sochařská díla z pražských zahrad / Sculptures from Prague gardens)
  2017   Médium: Figura / Medium: Figure
  2018   Éntomos: Hulačová – Keresztes – Janoušek
  2018   Gisèle Freund a Timm Rautert: Havel, Kundera a Sudek očima fotografů v roce 1967 / Gisèle Freund and Timm Rautert: Havel, Kundera and Sudek Through the Photographers' Eyes in 1967
  2018   Kamenné poklady pražských zahrad / Stone Treasures from Prague Gardens
  2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
  2018   Transformace geometrie: Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín a Miroslava Velfla, Praha / The Transformation of Geometry: Collections Siegfried Grauwinkel, Berlin and Miroslav Velfl, Prague
  2018   Zhang Xiaogang & Wang Guangyi: The Reunion of Poetry and Philosophy
  2019   Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty / Sculptures and Objects
  2019   Devětsil 1920-1931
  2019   J/P/K Jasanský Polák Karny
  2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal
  2019   Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění / Sounds, Codes, Images: Acoustic Experimentation in the Visual Arts
  2020   400 ASA (Prostě dokument / Documentary Photography)
  2020   Pojď blíž / Come Closer (Bienále Ve věci umění / Matter of Art)
  2020   Vladimír Havlík, Rudolf Sikora: Sníh, kámen, hvězda, strom / Snow, Stone, Star, Tree
  2021   No Art Today? (Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery)
  2022   Heroin Crystal: Generace devadesátých let v GHMP
  2022   Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky: Role fotografie v postmediální době
cd-rom
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Rudolf Kremlička se vrací
  2013   Radek Kratina (1928-1999)
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Emila Medková: Vodopád vlasů (z cyklu Stínohry), 1949 (1950) (bromostříbrová fotografie, 40 x 30 cm, soukromá sbírka)
hand out
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Někdy v sukni: Umění 90. let / In a Skirt - Sometimes: Art of the 1990s
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Trojský zámek: Srpen 2002
  2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské
  nedatováno   Dům U Kamenného zvonu
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Wolfgang Denk
  2000   Toyen
  2000   Toyen
  2000   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy / Elegy for the Avant-garde
  2003   Tak jasně jsem ji zřel (Žena v díle Jakuba Schikanedera (1855 - 1924))
  2004   Adolf Hoffmeister (1902 - 1973)
  2004   Adolf Hoffmeister (1902 - 1973)
  2004   Národní pomník Františka Bílka z roku 1908 / František Bílek´s National Monument (1908)
  2007   Explosionalismus / Explosionalism (Tvorba Vladimíra Boudníka z let 1947-1956 / Vladimír Boudník: Works, 1947-1956)
  2007   Jindřich Štreit: Fotografie / Photographs 1965–2005
  2007   Jindřich Štyrský (1899 - 1942)
  2007   Jindřich Štyrský (1899 - 1942)
  2007   Jindřich Štyrský (1899 - 1942)
  2008   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno
  2008   Josef Koudelka: Invaze 68 / Invasion 68
  2010   Václav Boštík 1913...2005 (Speciální pořady k výstavě Václava Boštíka)
  2013   Stanislav Podhrázský (1920-1999): Neklidná krása
  2013   Stanislav Podhrázský (1920-1999): Restless Beauty
  2013   Viktor Kolář: Retrospective
  2013   Viktor Kolář: Retrospektiva
  2014   František Bílek: Rané skici / Early Sketches
  2014   Tim Burton a jeho svět / The World of Tim Burton
  2014   Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním a magickým realismem
  2015   Eden – Koblasova země / Koblasa's Land (Zveřejnění autorova daru / Works donated by the artist)
  2015   Ján Mančuška: První retrospektiva / First Retrospective
  2015   Květa Pacovská: Maximum Contrast
  2015   Milota
  2016   Jaroslav Horejc 1886-1983: Mistr českého art deca / Master of Czech Art Deco
  2016   Radek Brousil: Černá a bílá ve fotografii / Black and White in Photography
  2017   Eduard Steinberg: From Moscow to Paris
  2017   Jaroslav Róna: 1997-2017
  2017   Richard Deacon: Free Assembly
  2018   Grafická dílna Františka Bílka / The Graphic Workshop of František Bílek (Grafiky a štočky / Prints and Printing blocks)
  2018   Josef Sudek: Topografie sutin / The Topography of Ruins
  2018   Markéta Hlinovská: Srst ve městě / Fur in the City
  2018   Roman Štětina: Předmluva / Foreword
  2018   Santiago Calatrava: Art & Architecture
  2018   Vladimír Ambroz: Akce / Actions
  2018   Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy
  2019   Bedřich Dlouhý: Moje Gusto / What I Like (Výběr z díla / Selected Works)
  2019   Květa Pacovská: Utíkejte na konec / Run Till the End
  2019   Michaela Vélová Maupicová 1982–2018
  2020   Antonín Kratochvíl: Fotoeseje / Photo Essays
  2020   Fešandy ze šuplíků: Sudek a sochy
  2021   Erika Bornová: Šílenství je stráž noci / Madness is the Guardian of the Night
  2021   František Skála a jiné práce / František Skála and Other Works
  2021   František Skála a jiné práce / František Skála and Other Works
  2021   Jan Jedlička
  2021   Monika Immrová: Tříbení / Refinement
  2022   John Wehrheim: Paradise Lost (Fotografie / Photography)
  2023   Jitka Svobodová: Za hranou viděného / Beyond the Edge of the Visible
  2023   Karel Otto Hrubý: Retrospektiva / Retrospective
  2023   Margita Titlová: Purpurová vertikála / Vertical Purple
  nedat.   Černá madona z domu U Černé Matky Boží v Celetné ulici / The Black Madonna from the House of the Black Mother in Celetná Street
  nedatováno   Bílkova vila / Villa Bílek
  nedatováno   Dům Františka Bílka v Chýnově / František Bílek's House in Chýnov
  nedatováno   František Bílek: Ateliér / Studio
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Czech Surrealism 1929-1953
  1996   Český surrealismus 1929-1953
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948)
  1999   Toužící oko / The desiring Eye
  2000   Aktuální nekonečno (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění)
  2000   Poezie a skutečnost (Malířství 19. století z Rýnského zemského muzea v Bonnu a z rýnské soukromé sbírky)
  2002   IV. Bienále mladého umění Zvon 2002 /Fourth Biennial of Young Artists Zvon 2002
  2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection)
  2005   A na co myslíš Ty / And What Are You Thinking About
  2005   Česká fotografie 20. století / Czech Photography of the 20th Century
  2005   Život věcí / The Life of Things (Idea zátiší ve fotografii 1940-1985, sbírka Siegert / The Idea of Still life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection)
  2006   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
  2006   František Gross, František Hudeček
  2007   Prostor pro intuici
  2007   Resetting: Jiné cesty k věcnosti / Alternative ways to Objectivity
  2008   Bruselský sen (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let)
  2008   Bruselský sen / The Brussels Dream (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let / The Czechoslovak Presence at Expo 58 in Brussels and the Lifestyle of the Early 1960s)
  2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
  2016   Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880-1914 / The Restless Figure: Expression in Czech Sculpture 1880-1914
  2016   Otčenáš / The Lord's Prayer (František Bílek, Alfons Mucha)
  2016   Pražský fantastický realismus / Prague Fantastic Realism 1960–1967
  2018   Gisèle Freund a Timm Rautert: Havel, Kundera a Sudek očima fotografů v roce 1967 / Gisèle Freund and Timm Rautert: Havel, Kundera and Sudek Through the Photographers' Eyes in 1967
  2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
  2018   Transformace geometrie: Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín a Miroslava Velfla, Praha / The Transformation of Geometry: Collections Siegfried Grauwinkel, Berlin and Miroslav Velfl, Prague
  2019   Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty / Sculptures and Objects
  2019   Devětsil 1920-1931
  2019   J/P/K Jasanský Polák Karny
  2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989
  2019   Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění / Sounds, Codes, Images: Acoustic Experimentation in the Visual Arts
  2020   Vladimír Havlík, Rudolf Sikora: Sníh, kámen, hvězda, strom / Snow, Stone, Star, Tree
  2021   No Art Today? (Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery)
  2022   František Bílek, Otokar Březina
  2022   Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě
  2022   Suška: Kameny / Stones, Škoda: Objekty / Objects
  2022   Světy Jindřicha Chalupeckého
  nedatováno   Česká plastika / Czech Sculpture (Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900/70 / Selction from the Collections of the City Gallery Prague 1900/70)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Andreas Serrano: Podoby zla / Placing Time and Evil
  2003   František Bílek: Kresby / Drawings (1892 - 1900)
  2004   Martin Kuriš: Magda
  2005   Filip Kudrnáč: Impossible Dream
  2009   Adam Vačkář: Improvement
  2009   Petr Nikl: Z očí do očí
  2010   Kryštof Pešek: Kód (Start up)
  2012   Hana Hillerová: Exist
  2012   Jan Uldrych: Terra Incognita
  2012   Johana Pošová: Podtlak / Under Pressure
  2012   Pavel Vašíček: Nirvána
  2012   Tereza Damcová: Frída Kakao a vyvrhelové
  2013   Jakub Petr: Toroid
  2013   Jan Bigas: Kdesi mezi lesy / Somewhere between Forests
  2013   Tereza Černá: Vzdušné války
  2015   Iren Stehli: Libuna a jiné eseje (fotografie)
  2015   Michal Drozen: Start up End down
  2017   Orit Ishay: Země jelena / Deer Country
  neuveden   Zbyněk Baladrán: Za barem
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Krajina v současném výtvarném umění / Landscape in Contemporary Art
  2013   Kateřina Adamová: Středně velký plachý tvor / Medium-sized Timid Creature
katalogový plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Adéla Babanová: Návrat do Adriaportu
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Koriandrový tunel
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  2021   Qartal (3)
  2021   Qartal (1)
  2021   Qartal (2)
  2021   Qartal (4)
  2022   Qartal (5)
  2022   Qartal (6)
  2022   Qartal (7)
  2022   Qartal (8)
  2023   Qartal (9)
  2023   Qartal (10)
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2022   PF 2023: Ne agresi / No to Aggression
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1973   Sochařské setkání 73 (Vojanovy sady květen/září)
  1974   Sochařské setkání 1974
  1976   Václav Brožík
  1978   Palante - Dikobraz (Kubánští a čeští karikaturisté)
  1982   Helena Emingerová 1858-1943: Výběr z díla
  1982   Jaromír Stretti-Zamponi (Výstava k 100. výročí narození)
  1983   Grigorij Musatov 1889-1941
  1985   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938
  1986   Ellen Jilemnická: Plastiky
  1986   Jiří Sopko: Obrazy, kresby 1986
  1986   Oscar Domínguez (Výběr z díla (k 80. výročí narození))
  1986   Tvrdošíjní
  1988   Generace: Malíři z Varšavy, Eros v karikatuře, Varšavské tvůrčí dílny (Dny Varšavy v Praze)
  1988   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
  1988   Jan Hendrych: Plastiky
  1988   Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění třicátých let
  1988   Výstava patnácti
  1992   Vladimír Boudník a vysočanský okruh
  1993   Claudio Parmiggiani: Dílo 1967-1992
  1994   Karel Teige (1900-1951)
  nedatováno   Dům U kamenného zvonu
  nedatováno   Olga Kondapaneni: Embossing a kresby
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  1963   Slavnostní odhalení pamětní desky PhDr. h. c. Maxe Švabinského
  1974   Slavnostní odhalení pamětní desky národnímu umělci Janu Laudovi
  2000   Toyen (Tisková beseda)
  2005   A na co myslíte vy / And What Are You Thinking About
  2007   Obraz a nevědomí: Symposium u příležitosti retrospektivní výstavy Jindřicha Štyrského
  2010   Za barem: Kateřina Šedá
  2011   Za barem Evžen Šimera
  2011   Za barem: Igor Korpaczewski
  2013   Za barem: Tomáš Vaněk
  2019   Vánoční koncert v Müllerově vile (večer francouzských šansonů k poctě Adolfa Loose)
  nedat. (1995)   Jiří Příhoda
  nedatováno   Jan Šerých: Za barem
  nedatováno (2012)   Jiří Skála: Za barem
program
  rok vydání   název (podnázev)
  1994   Karel Teige a evropská avantgarda
  1997   Galerie hlavního města Prahy / Gallery of the City of Prague (Výstavy 1997 / Exhibitions 1997)
  2005   Galerie hlavního města Prahy (Září-říjen 2005)
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen-duben 2006)
  2006   Výstavy Galerie hlavního města Prahy (od září 2006 do září 2007)
  2009   Galerie hlavního města Prahy (Květen - srpen 2009)
  2010   Galerie hlavního města Prahy (Září–říjen 2010)
  2011   Galerie hlavního města Prahy (Leden-únor 2011)
  2011   Galerie hlavního města Prahy (Březen - duben 2011)
  2011   Galerie hlavního města Prahy (listopad-prosinec 2011)
  2012   Obrazy minulosti (Doprovodný program k výstavě Alfons Mucha: Slovanská epopej)
  2013   Galerie hlavního města Prahy (Program květen-srpen 2013)
  2013   Galerie hlavního města Prahy, program leden-únor 2013 (Výstava: Jan Švankmajer: Možnosti dialogu / mezi filmem a volnou tvorbou)
  2014   Galerie hlavního města Prahy (Program září - říjen 2014)
  2014   Prague City Gallery (Programme for September - October 2014)
  2015   Galerie hlavního města Prahy (Program září-říjen 2015)
  2015   Galerie hlavního města Prahy (Program listopad-prosinec 2015)
  2015   Ján Mančuška: První retrospektiva (Doprovodný program)
  2016   Galerie hlavního města Prahy (Program květen-červen 2016)
  2017   Galerie hlavního města Prahy (Program leden - únor 2017)
  2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Leden-únor / January-February 2018)
  2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Květen-červen / May-June 2018)
  2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Červenec-srpen / July-August 2018)
  2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Listopad-prosinec / November-December 2018)
  2019   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Květen-červen / May-June 2019)
  2019   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Červenec-srpen / July-August 2019)
  2019   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Září-říjen / September-October 2019)
  2019   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Listopad-prosinec / November-December 2019)
  2019   Sonic Circuits (Doprovodný program / Accompanying program)
  2020   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Leden-únor / January-February 2020)
  2020   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Červen-srpen / June-August 2020)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Chýnovské vize Františka Bílka
  2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914)
  2016   Světci z Karlova mostu / Saints of the Charles Bridge
  2022   Ivan Meštrović (1883–1962): Sculptor and Citizen of the World
  2022   Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století
  nedatováno   František Bílek: Chýnov Visions
příloha
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Jaroslav Horejc (1886-1983): Mistr českého art deca / Master of Czech Art Deco
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Přehled výstav 1964-2012 (citygalleryprague.cz)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Vladimír Kopecký (Seznam vystavených prací / List of Exhibition Works)
  2000   František Bílek (1872-1941) (Seznam vystavených děl)
  2000   Toyen
  2019   Sounds Codes Images (Accoustic Experimentation in the Visual Arts)
  nedatováno   Bílkova vila / Villa Bílek
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat   František Bílek
text
  rok vydání   název (podnázev)
  2019   Lukáš Machalický: Hodina eklektismu
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Bohuslav Reynek (Galerie hl. města Praha U kamenného zvonu 20. 2. - 5. 4. 1992)
  1996   Bílkova vila v Praze a Bílkův dům v Chýnově v roce 1996
  2000   František Bílek 1872 - 1941 (retrospektiva)
  2000   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy
  2001   Pavla Sceranková: Zpráva z neokortexu
  2001   Štěpánka Šimlová: Sladké sny za hořkých nocí
  2004   Adolf Hoffmeister (1902 - 1973)
  2005   Lubomír Typlt: Urychlovat nekonečno
  2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon)
  2009   Adam Vačkář: Improvement
  2009   Filip Černý: Videoart
  2009   Jakub Lipavský: Na hladině
  2009   Jan Šerých: Ano
  2009   Jiří Anderle: Batrachomyomachia (Žabomyší a jiné války /Frog-Mouse Wars and Other Petty Tussles. Obrazy, grafiky, plastiky 1959–2009)
  2009   Jiří David: Předběžná retrospektiva
  2009   Jiří Petrbok: Duhová
  2009   Josef Bolf: Ty nejsi Ty, Ty jsi já
  2009   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie
  2009   Monument transformace
  2009   Narušitelé hranic
  2009   Nikola Čulík: Intimní požár
  2009   Po sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti
  2009   Prinzhornova sbírka (Art brut z legendární kolekce německého psychiatra)
  2009   Start-Up
  2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948–1989 / Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989)
  2009   Tomáš Džadoň: Je to atrakce nebo to padá?
  2009   V spektru rozmanitosti: 11+1 (Boštík, Boudník, Grygar, Kmentová, Kolíbal, Kučerová, Malich, Nepraš, Sopko, Svobodová, Šimotová + Brabec ze sbírek Galerie hlavního města Prahy)
  2010   Dana Sahánková: Chtěla bych to vědět
  2010   Dragana Živanović: Arte et marte
  2010   Jan Pfeiffer: Extenze
  2010   Kryštof Pešek: Kód
  2010   Marek Kvetán: * 5. 3. – † 2. 5. 2010
  2010   Roky ve dnech: České umění 1945-1957
  2010   Tomáš Císařovský: Žlutá skvrna (Výběr z akvarelů 2000 - 2010)
  2010   Tomáš Císařovský: Žlutá skvrna (Výběr z akvarelů 2000-2010)
  2010   Václav Boštík: 1913...2005 ((Dlouhá))
  2010   Václav Boštík: 1913...2005
  2010   Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí - deset tisíc let
  2010   Zdeněk Sýkora 90
  2011   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století (Zámek Troja)
  2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011 ((Dlouhá))
  2011   Jiří Thýn: Archetypes, space, abstraction
  2011   Jiří Thýn: Předobrazy, prostor, abstrakce
  2011   Martin Nytra: Rodina základ státu
  2011   Michal Pěchouček: Hodiny v umění
  2011   Petr Dub: Kustodka
  2012   Krištof Kintera: Výsledky analýzy
  2013   Daniel Hanzlík: Zdroje signálů
  2013   Obrazy a předobrazy
  2013   Radek Kratina (1928-1999)
  2013   Stanislav Podhrázský: Neklidná krása
  2013   Stanislav Podhrázský: Restless Beauty
  2013   Tereza Černá: Vzdušné války
  2014   Jakub Jansa: Engstligenalp
  2014   Jakub Jansa: Engstligenalp
  2014   Někdy v sukni / Umění 90. let
  2015   Květa Pacovská: Maximum Contrast
  2018   Zdena Kolečková: Strange Botany and Other Stories
  2019   Lukáš Machalický: Hodina eklektismu
  2023   Jaroslav Beneš: EX URBI
  2023   Karel Otto Hrubý: Retrospektiva
  2023   Margita Titlová: Vertical Purple
úvodní text
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Bienále mladého umění Zvon 2010
záložka
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Adolf Hoffmeister: Buffalo Bill, 1963 (kolorovaná kresba, tuš, koláž, papír, 88 x 63 cm)
  2004   Adolf Hoffmeister: Enigma, 1973 (koláž, papír, 34.5 x 40 cm)
  2004   Adolf Hoffmeister: Eva, Lilith a jablko, 1973 (koláž, papír, 34 x 40 cm)
  2004   Adolf Hoffmeister: Kafkova vize televize, 1965 (tuš, koláž, papír, 52 x 36 cm)

Galerie hlavního města Prahy

instituce, obec, adresa
 
 
Bílkova vila, Praha, Mickiewiczova 1
Bílkův dům, Chýnov (Tábor), Údolní 133
Colloredo-Mansfeldský palác, Praha, Karlova 189/2
Dům fotografie, Praha, Revoluční 1006/5
Dům U Kamenného zvonu, Praha, Staroměstské náměstí 13, Praha 1
Dům U Zlatého prstenu, Praha, Ungelt, Týnská 6, Praha 1
Zámek Moravský Krumlov, Moravský Krumlov (Znojmo), Zámecká 1
Zámek Troja, Praha, U Trojského zámku 1, Praha 7

Galerie hlavního města Prahy

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Czech Contemporary Art Guide
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1989   Die Galerie der Haputstadt Prag und ihre Rolle in der tschchischen Kunst heute
  1989   Chvála a uznání pro GHMP
  1998   Fotografický adresář České republiky
  2008   Plzeňská spojka v GHMP
  2012   Abyssus abyssum invocat
  2012   Co čeká GHMP?
  2012   Proč má skončit Bufka?
  2012   Václav Radimský
  2013   Proč odchází Karel Srp
  2013   Prohlášení Karla Srpa
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   GHMP - Galerie hlavního města Prahy (artlist.cz)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Jiří Matějů: Mezi mnou a tebou / Between Me and You
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art In Prague Galleries (1. 1. - 28. 2. 2010)
  2011   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art in Prague Galeries (1. 1. - 28. 2. 2011)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Praha centrum současného umění (Průvodce Prahou - 5. díl)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky
text
  rok vydání   název (podnázev)
  1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. m. Prahy
  1947   Výstava obrazů z majetku hl. m. Prahy

Galerie hlavního města Prahy

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2013/09/25 - 2014/04/05   Život Galerie hlavního města Prahy 50, Dům U Zlatého prstenu, Praha

Galerie hlavního města Prahy

osoba   narození rok od - do, poznámka
Bufka Milan         2008 - ????, ředitel
Cír Jaroslav   25. 4. 1966     ???? - ????
Fatka Jaroslav   4. 10. 1943     1984 - 2005, ředitel
Foltýnová Marie   25. 9.     ???? - ????, kurátorka veřejné plastiky
Haltufová Dana         ???? - ????, asistentka oodělení sbírek
Kotek Dobroslav   5. 6. 1923     1964 - 1984, ředitel
Krejčí Milan   15. 8. 1921     ???? - 1969
Kudláček Jaroslav         ???? - ????
Kulíčková Anna         ???? - ????, manažerka ediční a veletržní činnosti
Larvová Hana   7. 11. 1956     ???? - ????, kurátorka
Malá Olga   5. 3. 1957     1987 - ????, kurátorka
Mrázová Schusterová Marcela   2. 10. 1935     ???? - ????
Pivoňková Jiřina   1956     ???? - ????
Rakušanová Marie   26. 3. 1978     ???? - ????, kurátorka
Rousová Doležalová Hana   16. 1. 1944     ???? - ????
Skrepl Vladimír   18. 9. 1955     1990 - 1993
Srp Karel   20. 2. 1958     1986 - ????, kurátor, ředitel
Sušková Kateřina   29. 8. 1974     ???? - ????, koncepce a vedení animačních programů, autorských workshopů, prohlídek pro školy a kroužků pro děti
Ševčík Jiří   13. 3. 1940     1989 - 1993, kurátor
Štork Jiří   12. 4. 1952     ???? - ????

Galerie hlavního města Prahy

osoba   narození
Adamec Vojtěch   4. 7. 1933    
Altmann Jiří   28. 1. 1942    
Axman Miloš   20. 11. 1926    
Balabán Daniel   20. 9. 1957    
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Bartoš Jaroslav (Rek)   23. 4. 1926    
Bartovský Václav   22. 8. 1903    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Bednářová Eva   8. 5. 1937    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Benda Jan   16. 5. 1897    
Benešová Hahnová Daniela   27. 9. 1929    
Beran Zdeněk   7. 3. 1937    
Beránek Jiří   21. 11. 1945    
Beutler Miloslav   3. 9. 1897    
Bílek Alois   15. 6. 1887    
Bílek František   6. 11. 1872    
Bílek Michael   22. 10. 1942    
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887    
Boettinger Hugo   30. 4. 1880    
Boháček Karel   4. 8. 1886    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Boudník Vladimír   17. 3. 1924    
Bradáček Jiří   27. 6. 1922    
Brandeis Jan   9. 6. 1818    
Bubák Alois   22. 8. 1824    
Bubeníček Ota   31. 10. 1871    
Bukovac Vlaho   4. 8. 1855    
Císařovský Tomáš   2. 1. 1962    
Čapek Josef   23. 3. 1887    
Čechová Olga   6. 4. 1925    
Čepelák Ladislav   25. 6. 1924    
Čermák Jaroslav   1. 8. 1830    
Černický Jiří   1. 8. 1966    
Černý Věnceslav   27. 1. 1865    
Činčerová Eva   16. 11. 1943    
Čumpelík Jan   28. 1. 1895    
David Jiří   28. 8. 1956    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Diviš Alén   26. 4. 1900    
Diviš Stanislav   20. 11. 1953    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Dobrovolný Viktor   2. 3. 1909    
Doležal František   28. 7. 1910    
Drtikol František   3. 3. 1883    
Dvořák František   21. 1. 1925    
Dvořák František   14. 11. 1862    
Dvořák Karel   1. 1. 1893    
Dvořák Zdeněk   24. 7. 1897    
Famíra Emanuel   15. 11. 1900    
Feigl Bedřich   6. 3. 1884    
Frinta Emanuel   31. 10. 1896    
Gabriel Josef   2. 6. 1902    
Grygar Milan   24. 10. 1926    
Halámek Zdeněk   7. 5. 1943    
Havlíček Karel   31. 12. 1907    
Hegr Jindřich   19. 3. 1933    
Hlobil Vilém   25. 2. 1904    
Hlubučková Soukupová Natalie   4. 10. 1929    
Hodek Josef   12. 6. 1888    
Hodonský František   19. 2. 1945    
Hoffstädter Bedrich   15. 11. 1910    
Hofman Vlastislav   6. 2. 1884    
Höhmová Zdena   4. 10. 1955    
Holan Karel   4. 12. 1893    
Holub Václav   26. 4. 1910    
Holý Miloslav   4. 10. 1897    
Hořánek Jaroslav   5. 12. 1925    
Hošek Arnošt   24. 4. 1885    
Hudec Jan   26. 8. 1891    
Hudeček Antonín   14. 1. 1872    
Humhal Pavel   19. 1. 1965    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Chramosta Cyril   6. 8. 1908    
Istler Josef   13. 11. 1919    
Janošek Čestmír   23. 5. 1935    
Janoušek František   6. 5. 1890    
Janoušek Vladimír   30. 1. 1922    
Janoušková Věra   25. 6. 1922    
Jarcovják Vladimír   17. 3. 1924    
Jaška Jiří   8. 1. 1906    
Jelínek Jiří   12. 8. 1901    
Jetelová Magdalena   4. 6. 1946    
Jilemnická Ellen   6. 2. 1946    
Jilemnický Ivan   23. 5. 1944    
Jiroudek František   17. 2. 1914    
Jiříkovský Josef   4. 2. 1892    
Judl Stanislav   9. 8. 1951    
Jungbauer Vítězslav   6. 11. 1919    
Justitz Alfred   18. 7. 1879    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Kaiser Jaroslav   21. 2. 1919    
Kandler Vilém   28. 2. 1816    
Kaplický Josef   19. 3. 1899    
Kintera Krištof   20. 9. 1973    
Klimeš Svatopluk   10. 3. 1944    
Klimovičová Marička   25. 4. 1927    
Kmentová Eva   6. 1. 1928    
Knobloch Milan   10. 8. 1921    
Knotek Jaromír   18. 2. 1949    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kobliha František   17. 11. 1877    
Kočí Josef   16. 7. 1880    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kofránek Ladislav   24. 6. 1880    
Kohout Milan   7. 3. 1945    
Kokolia Vladimír   27. 11. 1956    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
König Antonín   22. 4. 1836    
Konůpek Jan   10. 10. 1883    
Konvička Richard   30. 4. 1957    
Kopecký Vladimír   26. 11. 1931    
Kosárek Adolf   6. 1. 1830    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889    
Kotrba Karel   17. 1. 1893    
Kovalová Jílková Anežka   1. 7. 1949    
Kovářová Květuše   11. 10. 1945    
Kratina Radoslav   2. 12. 1928    
Kratochvíl Zdeněk   7. 12. 1883    
Kuba Ludvík   16. 4. 1863    
Kubíček Jan   30. 12. 1927    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kuklík Karel   7. 3. 1937    
Kutálek Jan   20. 7. 1917    
Lacina Bohdan   15. 2. 1912    
Lada Josef   17. 12. 1887    
Landa Antonín   2. 5. 1899    
Langenberger Alois   17. 4. 1898    
Laška Pavel   10. 1. 1907    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lebeda Otakar   8. 5. 1877    
Lhota Antonín   2. 1. 1812    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Liebscher Adolf   11. 3. 1857    
Liebscher Karel   24. 2. 1851    
Longen-Pittermann Emil   29. 7. 1885    
Lysáček Petr   8. 2. 1961    
Machek Antonín   31. 10. 1775    
Mainer Martin   31. 10. 1959    
Malejovský Josef   19. 4. 1914    
Málek Antonín   28. 8. 1937    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Mánes Quido   17. 7. 1828    
Mánesová Amálie   21. 1. 1817    
Marešová Milada   16. 11. 1901    
Markup Václav   10. 9. 1904    
Mařatka Josef   22. 5. 1874    
Masaryk Herbert   1. 5. 1880    
Matasová Adéla   26. 7. 1940    
Matouš Dalibor   21. 8. 1925    
Mautnerová Pavla   17. 9. 1919    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Menčík Václav   22. 11. 1926    
Merta Jan   4. 12. 1952    
Merta Vladimír   16. 5. 1957    
Michal Rastislav   9. 6. 1936    
Minařík Jan   15. 12. 1862    
Mokrý František   8. 4. 1892    
Moravec Alois   5. 1. 1899    
Moucha Miloslav   25. 3. 1942    
Mrázková Daisy   5. 5. 1923    
Mucha Alfons   24. 7. 1860    
Müller Karel   12. 12. 1899    
Multrus Josef   12. 3. 1898    
Musatov Grigorij   29. 1. 1899    
Myslbek Josef   20. 6. 1848    
Mžyk Josef   2. 2. 1944    
Načeradský Jiří   9. 9. 1939    
Navrátil Josef   17. 2. 1798    
Nedvěd František   13. 9. 1919    
Nechleba Vratislav   17. 6. 1885    
Nejdl Slavoj   6. 6. 1929    
Nejedlý Otakar   14. 3. 1883    
Němec Karel   18. 5. 1946    
Němejc Augustin   15. 3. 1861    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Neuschul Ernest   17. 5. 1895    
Nikl Petr   8. 2. 1960    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Novák Rostislav   27. 11. 1942    
Novák Václav   19. 10. 1901    
Novák Vladimír   30. 4. 1947    
Nováková Smítková Zdenka   20. 11. 1939    
Novopacký Jan   14. 11. 1821    
Obrovský Jakub   23. 12. 1882    
Ondrušová Wünschová Jana   18. 7. 1940    
Oplt Oldřich   25. 10. 1919    
Oriešková Zlatníková Petra   16. 8. 1941    
Otava Jan   30. 4. 1950    
Othová Markéta   18. 3. 1968    
Ouhel Ivan   18. 2. 1945    
Pacák Jan   26. 4. 1941    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Palcr Zdeněk   3. 9. 1927    
Pangrác Miroslav   16. 10. 1924    
Patera Jiří   11. 12. 1924    
Pavlík Petr   31. 1. 1945    
Pešicová Jaroslava   30. 12. 1935    
Piepenhagen August   2. 8. 1791    
Piepenhagenová Charlotta   19. 10. 1821    
Piesen Robert   11. 8. 1921    
Pileček Jindřich   26. 2. 1944    
Pištěk Jan   10. 8. 1961    
Pitrmann Alois   21. 8. 1911    
Plíšková Naděžda   6. 11. 1934    
Plocek Vilém   25. 12. 1905    
Podešva František   2. 7. 1893    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Podzemná Suchardová Anna   26. 7. 1909    
Pokorný Jaroslav   11. 7. 1903    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Polák Martin   6. 5. 1966    
Polášek Viktor   25. 2. 1911    
Ponc Miroslav   2. 12. 1902    
Pospíšil Hanušová Eva   5. 10. 1930    
Postl Karel   9. 11. 1769    
Prachatická Vlasta   27. 11. 1929    
Pražák Čeněk   20. 2. 1914    
Preclík Mojmír   9. 2. 1931    
Probošt Jiří   24. 4. 1880    
Procházka František   27. 11. 1746    
Prosecký František   6. 9. 1905    
Příhoda Jiří   26. 4. 1966    
Pukl Vladimír   2. 3. 1896    
Rada Jiří   8. 5. 1929    
Rada Miroslav   23. 2. 1926    
Rada Vlastimil   5. 4. 1895    
Ranný Michal   30. 7. 1946    
Ratajová Vendula   31. 3. 1945    
Reiner Martin   1. 10. 1900    
Reynek Bohuslav   31. 5. 1892    
Ringes Vladimír   20. 7. 1911    
Rittstein Lukáš   31. 7. 1973    
Rittstein Michael   17. 9. 1949    
Róna Jaroslav   27. 4. 1957    
Ronovský František   11. 1. 1929    
Roškotová Anna   9. 2. 1883    
Rotrekl Teodor   1. 6. 1923    
Roučka Pavel   20. 6. 1942    
Růžička Jindřich   3. 5. 1947    
Rychlovský Antonín   3. 5. 1910    
Říha Josef   12. 5. 1920    
Ságlová Zorka   14. 8. 1942    
Sainer Ilja   15. 10. 1947    
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Sedláková Vladimíra   17. 4. 1952    
Sedláková Vojtová Věra   8. 4. 1935    
Sedloň Otakar   30. 8. 1885    
Seifert Jiří   5. 9. 1932    
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923    
Semrád Rudolf   17. 4. 1910    
Severová Jaroslava   1. 4. 1942    
Seydl Zdenek   29. 4. 1916    
Seykora Hugo   26. 11. 1793    
Schnirch Bohuslav   10. 8. 1845    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Souček Jan   5. 5. 1941    
Strnadel Antonín   10. 5. 1910    
Střížek Antonín   22. 5. 1959    
Svobodová Jitka   9. 9. 1941    
Svobodová Lucie   30. 3. 1963    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Synáček Otakar   17. 3. 1931    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Šilar Lubomír   12. 6. 1932    
Šíma Ladislav   12. 7. 1885    
Šimlová Štěpánka   16. 10. 1966    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Šindelář Lumír   15. 1. 1925    
Šlitr Jiří   15. 2. 1924    
Šrek Bromová Veronika   12. 8. 1966    
Štorek František   3. 7. 1933    
Švec Otakar   23. 11. 1892    
Teissig Karel   19. 4. 1925    
Träger Adolf   21. 1. 1888    
Turek František   30. 4. 1916    
Vacek Jaroslav   6. 12. 1923    
Vacke Josef   18. 7. 1907    
Valter Karel   17. 2. 1909    
Vejražka Vít   24. 9. 1956    
Vejrych Rudolf   18. 1. 1882    
Velčovský Josef   7. 10. 1945    
Veris Zamazal Jaroslav   10. 7. 1900    
Vik Karel   4. 11. 1883    
Vincourová Kateřina   9. 4. 1968    
Vinopalová Vodáková Daniela   16. 12. 1928    
Vitanovský Michal   3. 5. 1946    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Waageová Bohunka   29. 5. 1948    
Wagner Libor   6. 3. 1933    
Wachsman Alois   14. 5. 1898    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Wichterlová Hana   2. 3. 1903    
Wíšo Jaromír   11. 1. 1909    
Zámečníková Dana   24. 3. 1945    
Zárybnický Rostislav   12. 12. 1936    
Zemánek Bohumil   10. 10. 1942    
Zet Miloš   1. 10. 1920    
Zippe Stanislav   20. 1. 1943    
Zívr Ladislav   23. 5. 1909    
Zoubek Olbram   21. 4. 1926    
Zychová Miroslava   12. 11. 1945    
Zykmund Václav   18. 6. 1914    
Žufan Bořivoj   11. 1. 1904    

Galerie hlavního města Prahy

dokument (podnázev), typ, rok vydání, signatura, poznámka  
Abaelard Heloize (Máchovský cyklus), obraz, 1969
Auta v krajině / Cars in a Landscape, obraz, 1976, K 1437
Boxer, obraz, 1944, M 3761, značeno na vzadu - New York 1944
Bys posvětil v nás svoji podstatu, obraz, 1900
Čmáranice na zdi, obraz, 1941
Do nitra hor (cyklus Reminiscence na České středohoří), obraz, 1973
Do šera / Into the Gloom, kresba, 1978, K 1438
Duchovní setkání, grafika, 1912
Duny (Na břehu moře, Africká krajina, Desert), obraz, 1943-1944
Golgota - hora lebek, socha, 1892
Gymnastky na švédské bedně, socha, 1981
Helena, obraz, 1968, M 2535
Hřbitov lodí, obraz, 1943-1944, M 3587, znbačeno nahoře vpravo - Alén Diviš
Jan Hus (model ke kolínskému pomníku Strom bleskem zasažený, jenž po věky hořel), socha, po 1912
Karel Jaromír Erben: Vodník (Starosvati - černí raci, / a družičky - ryby), obraz, 1948-1949
Karlov, obraz, 1932, M-3247
Kompozice, obraz, 1946
Koňský povoz (Povoz s rakví), kresba, 1907, K 497
Krajina (Lom), obraz, 1948, M-2925
Krajina procházející snem (cyklus Reminiscence na České středohoří), obraz, 1974, nákup 1977
Krajina z Libně, obraz, 1931, M 945
Kresba z války 3, kresba, 1944, K 2405
Kročeje třpytných dnů (cyklus Poselství naděje), obraz, 1976
Kubistická architektura, kresba, 1926
Kytice, obraz, 1945
Lea (Cikáni) (Máchovský cyklus), obraz, 1972, nákup 1976
Léto a oheň, obraz, 1984
Memento mori, kresba, 1940 - 41, K 2419
Mirka IV, obraz, 1970
Místa harmonie a smíření, obraz, 1900
Na cestě z Čech (Krajina s Radobýlem) (cyklus Reminiscence na České středohoří), obraz, 1971, nákup 1978
Nad naší vesnicí (Hlinná) (cyklus Reminiscence na České středohoří), obraz, 1972, nákup 1978
Návrat Theseův, obraz, 1933
New York, obraz, 1947
Oheň a slunce (Barevná socha), objekt, 1985, P 1360
Osamělost, objekt, 1977
Píseň o věčném domovu, reliéf, 1929
Plachetnice v přístavu, obraz, 1929
Pocta Le Corbusierovi (cyklus Pocty), obraz, 1978, nákup 1981
Pocta Max Ernstovi (cyklus Pocty), obraz, 1978, nákup 1983
Pokus o portrét J. CH., obraz, 1967, M - 3827
Povětroň, socha, 1903
Praha v zimě, obraz, 1908
Ptačí sněm, obraz, 1878-1879, M - 959
Slepci, obraz, 1901
Spánek pod velkou rukou / Sleep under a Big Hand, obraz, 1982, M 3785
Strom bleskem zasažený, jenž po věky hořel..., grafika, 1909
Strom, jenž bleskem zasažen, pověky hořel, socha, 1901
Tah na podzim, obraz, 1995
Úklid / Cleaning, obraz, 1975, M 3050
Ukřižovaný, obraz, 1896
V ústech kamení, v hlavě boule, obraz, 1968, M 2526
Variace na Rorschachovy testy (Kolekce pro Německo II, Motýl), grafika, 1967
Variace na staromistrovské téma I, obraz, 1977
Zátiší s pánvičkou, obraz, 1910, M-3830
Život je boj, socha, 1922
Žlutá krajina / Yellow Landscape, obraz, 1980