Galerie výtvarného umění

obec: Cheb (Cheb)
adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16
PSČ: 350 46
tel.: 354422450, 354224721
fax: 354422163
e-mail: info@gavu.cz
www: www.gavu.cz

heslo:
Státní galerie výtvarného umění byla založena v roce 1962 původně jako zařízení zaměřené především na výstavní činnost. Od poloviny 60. let začala vytvářet vlastní sbírky a na přelomu 60. a 70. let již byla specializovaným muzeem výtvarného umění. Vedle prezentace vlastních sbírek v stálých expozicích pořádá galerie výstavy starého a současného umění. V rámci mezinárodního kulturního festivalu Uprostřed Evropy – Mitte Europa se podílí na poznávání výtvarného umění národnostních menšin na území Čech (výstavy W. Hablik, O. H. Hajek, Deviace kubismu v Čechách, A. Justitz, G. Kars aj.).

Sbírka gotického sochařství na Chebsku je unikátním souborem téměř padesáti uměleckých děl, většinou polychromovaných dřevořezeb, z časového rozmezí 1350–1550 z území bývalého historického Chebska.
Sbírku starého umění tvoří konvolut maleb středoevropských a holandských mistrů 17. a 18. století, doplněný menším souborem prací z oblasti uměleckého truhlářství – chebských reliéfních intarzií.
Sbírka českého moderního umění zahrnuje malbu, plastiku, kresbu a grafiku. Na reprezentativních dílech předních českých výtvarných umělců je dokumentován vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století až po současnost.

poznámka:
Galerie výtvarného umění v Chebu (GAVU Cheb) je muzeum umění, orientované jednak na umění 19. a 20. století, jednak na gotické umění z historického regionu Chebska. Sídlí v Chebu při západních hranicích České republiky ve dvou barokních budovách mimořádných architektonických kvalit. První z nich je Nový radniční palác architekta Giovanni Battisty Alliprandiho. Zde se nachází několik výstavních prostorů: v druhém patře je to Velká galerie, zaměřená na velké výstavní projekty, a výstavní formát Opus magnum, v jehož rámci jsou představována mimořádná díla českého i zahraničního umění; v první patře se nachází stálá expozice českého umění 19. a 20. století; a konečně v přízemí je umístěna Malá galerie, zaměřená na díla umělců nejmladší a střední generace, videoroom a museum café s prostorem pro výstavy na papíře a přednáškovým sálem. Druhou budovou je odsvěcený klášterní kostel sv. Kláry, dílo Kryštofa Dienzenhofera, jedna z nejvzácnějších barokních staveb v České republice. Zde je umístěna sbírka gotické plastiky, chebské intarzie a barokního malířství.

Na pozvánce z r. 1962 uvedeno Městská galerie umění v Chebu; v r. 1963 dtto