Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál

obec: Praha
adresa: Boční II/1401
PSČ: 141 31