Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

obec: Praha
adresa: Boční II/1401, Praha 14131
PSČ: 141 31
tel.: 267103111
fax: 272761549
e-mail: gfu@ig.cas.cz
www: www.ig.cas.cz

heslo:
„Kromě toho, že nám geofyzika přináší uspokojení jako předmět bádání, mají mnohé geofyzikální problémy také souvislosti estetické." Aleš Špičák.
Výstavy v Geofyzikálního ústavu AV ČR se konají od roku 1999. Mimo expozic objevitelských map a historických vyobrazení seismických lokalit a událostí z jedinečné sbírky Jana Kozáka – Zemětřesení (1999), Sopečné erupce, Sesuvy (2000), Důlní otřesy (2001), Kamčatka a severní Pacifik, Jižní Pacifik a Antarktida (2002) – se od roku 2001 soustřeďují na hledání vztahů a souvislostí mezi vědeckými záznamy a nezávisle vzniklými výtvarnými díly. Cyklus Setkávání nastartoval v roce 2001 tehdejší ředitel Geofyzikálního ústavu Aleš Špičák, kterého zaujaly podobnosti mezi seismogramy a některými experimentálními pracemi třineckých výtvarníků a básníků Karla Adamuse a Jana Wojnara uveřejněnými v Literárních novinách. V prvním patře hlavní budovy je trvalá expozice reprodukovaných frotáží Kláry Bočkayové a Olgy Karlíkové, tušových kreseb Pavla Rudolfa, strojopisů Jana Wojnara a vědeckých grafů a záznamů, které se jim vizuálně podobají.
Kurátory výstav jsou Jiří Hůla a Aleš Špičák. Vědu a umění chápou jako dva odlišné způsoby poznávání světa, první založený na logice, na objektivních pozorováních a opakovaných pokusech, druhý na vnitřním prozření, na vcítění, na intuici. V cyklu Setkávání dosud v chronologickém pořadí vystavovali: Marie Blabolilové, Jiří Hůla, Pavel Rudolf, Josef Procházka, Inge Kosková, Eva Prokopcová, Jana Budíková, Miroslav Koval, Karel Adamus, Pavla Francová, Václav Vokolek, Ryosuke Cohen, Jan Wojnar, Pavel Mühlbauer, Jindřich Růžička, Vladimír Gebauer, Pavla Aubrechtová, Ladislav Daněk, Jiří Lindovský, Lubomír Přibyl, Vladimír Havlík. Připravují se další výstavy, např. Petra Veselého, Dalibora Chatrného, Kláry Bočkayové, Igora Minárika.
Výstavy se konají v přednáškovém sále a v přilehlé chodbě, vystaveno je vždy kolem 30 prací. V přednáškovém sále je trvale instalovaný monumentální obraz Julia Payera Záliv smrti (1897), vystavený na přelomu let 2005 a 2006 ve Veletržním paláci. Kromě cyklu Setkávání se v Geofyzikálím ústavu uskutečnily výstavy zaměstnanců, místních a zpřízněných výtvarníků (Anna Poustová, František Hubatka, Petra Šauli, Jiří J. Kubát, Barbora Fabiánová, Spořilovský salon I. a II.).
Geofyzikální ústav zajišťuje svoz i odvoz děl a jejich instalaci, galerie je vybavená rámy na kresby a grafiky, ke každé výstavě vychází katalogová pozvánka s texty a se seznamem vystavených prací, součástí vernisáží jsou hudební vystoupení.
Od roku 2001 Geofyzikální ústav systematicky buduje vlastní sbírku, kolem 40 děl (obrazy, kresby, objekty, grafiky) je vystaveno v zasedací místnosti, na chodbě prvého patra.
jih, 2008