Archiv výtvarného umění, z.s.

rok vzniku: 2003
obec: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
adresa: Náměstí Smiřických 49
PSČ: 281 63
tel.: 321697221
e-mail: hula@artarchiv.cz
www: www.artarchiv.cz

heslo:

Archiv výtvarného umění


Archiv výtvarného umění vznikl v roce 1984 jako součást činnosti Galerie H v Kostelci nad Černými lesy. Původní vymezení (české a slovenské výtvarné umění od roku 1939) se brzy rozšířilo, archiv se všestranně – časově (staré umění), územně (zahraniční umělci, exil), oborově – otevřel. Hlavním zájmem dál zůstává současné české a slovenské výtvarné umění. Základem archivu jsou katalogy setříděné do několika oddílů: katalogy samostatných výstav (podle jména autora a doby konání), katalogy společných výstav (podle názvu výstavy), katalogy skupin (podle jména skupiny a doby konání), katalogy výstav a akcí v jednotlivých galeriích (podle obce, názvu výstavní síně a doby konání). Způsob uložení umožňuje zatřídit přírůstky a vyloučit duplicity, pro studijní účely se mohou využívat i dosud nezpracované dokumenty. Zvláštním oddílem je typografická sbírka - asi 10 000 knih - setříděných podle jmen ilustrátorů či grafiků. Kromě katalogů, monografií, knih a časopisů Archiv shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje i další dokumenty, které se jinde systematicky nearchivují - pozvánky, plakáty, tiskové zprávy, texty, výstřižky, fotografie, diapozitivy, multimediální nosiče, parte, navštívenky ad. Dnes je zřejmě největší takto specializovanou sbírkou, řádově statisíce jednotek. Duplicitní materiály nabízíme nekomerčním galeriím k výměně, ostatním zájemcům k prodeji. Od roku 2003 Archiv spravuje občanské sdružení, od roku 2016 spolek, Archiv výtvarného umění.

 

Sklady archiválií a studovna v Praze 4 Nuslích

V roce 2018 jsme přestěhovali naše archiválie (statisíce dokumentů) do pronajatých skladů v ulici Pod Terebkou 15, Praha 4 Nusle. Zde archivujeme většinu našich dokumentů, autorské i kolektivní katalogy, obsáhlou typografickou sbírku, časopisy, statisíce pozvánek, plakáty, diapozitivy a veškeré další archiválie. Vedle skladů provozujeme Pod Terebkou i veřejně přístupnou studovnu s antikvariátem.

 

Knihovna a výstavy

Od ledna 2010 Archiv provozuje v Centru současného umění DOX v Praze 8 Holešovicích odbornou knihovnu, v přilehlém prostoru Malé věže pořádá výstavy. V knihovně je zpřístupněná pouze část dokumentů - základní literatura a a vybraná periodika, slouží zájemcům jako studovna. Od ledna 2013 provozujeme netradiční výstavní prostor Polička/Shelf v jedné polici naší knihovny. V měsíčních intervalech zde představujeme autorské knihy.

 

Informační systém abART

Na zpracování dokumentů a informací Archiv od roku 2003 vyvíjí, plní a provozuje vlastní databázový systém – abART www.isabart.org. abART je relační databáze založená na atomizaci vkládaných dat (rozkladu na dále nedělitelné jednotky) a na jejich všestranném propojení. Informace (data) nepřebírá jako seznamy či texty, skládá je po částkách, odkazuje se na pramenné zdroje, převážně na dokumenty uložené v Archivu. abART je časově, územně i oborově otevřený, lze v něm zpracovávat informace i z ostatních - nejen uměleckých a kulturních – oblastí. Umožňuje připojení nejrůznějších souborů – textů, vyobrazení, zvukových nahrávek, videí ad.Informace uložené v abARTu jsou volně přístupné, mohou být sdílené a šířené pod podmínkou licence Creative Commons – BY-NC-SA (Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci).Atomizace a provázanost dat umožňuje vytváření specializovaných souborů – přehledy výstav a akcí, soupisy literatury, seznamy typografických či ilustračních prací, obsahy sborníků a časopisů, rejstříky, výročí, jubilea, rodáci, regionální osobnosti apod.Prvky všech kategorií uložené v abARTu (osoby, skupiny, instituce, akce, dokumenty, pojmy) lze díky struktuře databáze nahlížet z několika různých stran. abART tak odhaluje vlastní nedostatky, oprava provedená na jednom místě se projeví ve všech vazbách. abART se denně aktualizuje, zpracování probíhá on-line.abART je produkt, nástroj a proces. Denně doplňované informace lze automaticky exportovat na webově stránky, do jiných databázových systémů. Jako ukázku Archiv na svých stránkách denně uvádí dvě náhodně vybraná výročí narození a úmrtí, podmínkou výběru je navíc existen­ce portrétní fotografie. Kriteria výběru je možné podle případných požadavků – rodáci, výročí, jubilea, přehledy – nastavit.

 

poznámka:
Archiv výtvarného umění, založený v roce 1984 jako Studijní archiv Galerie H, je nevýběrová sbírka dokumentů především o současném českém a slovenském výtvarném umění.