Knihovna Libri prohibiti

rok vzniku: 1990
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Senovážné náměstí 2
PSČ: 110 00
tel.: 224225971
fax: 224225971
e-mail: info@libriprohibiti.cz
www: www.libriprohibiti.cz

heslo:

Knihovna "zakázaných knih" vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z "bílých míst" naší nedávné historie. Jsme přesvědčeni, že jedním z pilířů demokracie je právo občana na přístup k informacím bez jakýchkoli překážek, a snažíme se přispět k naplnění tohoto práva. Abychom takooíu službu mohli skutečně poskytovat, musí být knihovna soukromá a nezávislá. - Po roce překonávání mnoha právnických, finančních, prostorových a jiných problémů se nám podařilo knihovnu dne 22.října 1990 otevřít v Podskalské ulici, za finanční a technické pomoci Čs. nadace Charty 77 a za účasti mnoha významných kulturních představitelů včetně prezidenta republiky. - Pozdější činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha příznivců naší myšlenky. V Čechách tak vznikl subjekt naprosto ojedinělý a nezastupitelný, který zde dosud chyběl.


Základem knihovny byly archivní exempláře samizdatové edice Popelnice, kterou vydával Jiří Gruntorád, a další publikace jím v době normalizace získané koupí nebo výměnou. Sbírku tehdy tvořilo asi 2.000 knih, reprezentativní soubor časopisů a dokumentů.


Fondy obsahují: Samizdatovou českou a slovenskou literaturu z let 1960 - 1989 včetně časopisů.


Exilovou českou a slovenskou literaturu z let 1948 - 2000 včetně časopisů.


Samizdatovou polskou literaturu z let 1979 - 1989 včetně časopisů.


Literaturu čs. válečného exilu z let 1939 - 1945.


Literaturu ruského a ukrajinského exilu z let 1920 - 1990 včetně časopisů - v omezeném rozsahu.


Cizojazyčnou literaturu, vztahující se k Československu včetně časopisů.


Materiály vytvořené československou a polskou domácí i zahraniční opozicí (letáky, pohlednice apod.).


Dokumenty VONS, Charty 77 a dalších nezávislých iniciativ.


Nosiče zvukového a obrazového záznamu, vytvořené naši domácí i zahraniční opozicí.


Všechny fondy jsou přístupné k prezenčnímu studiu. Vybrané publikace půjčujeme proti složené kauci. K dispozici jsou článkové bibliografie nejdůležitějších samizdatových časopisů a sekundární literatura. Poskytujeme konzultace a počítačové rešerše. Kopírujeme celé publikace či jejich části. Lze nám telefonovat a faxovat na číslo 224225971. Zřizovatelem knihovny je obč. sdružení Společnost Libri prohibiti, reg. MVČR. Číslo b. ú. je 1932091349/0800 u České spořitelny a. s. Praha 1, IČO je 45247048. Vedoucím knihovny je Jiří Gruntorád, výstavní činnost má ne starost Kateřina Volková, audiovizuální oddělení Vít Krobot, periodika Jarmila Štogrová, dokumentaci akcí Eduard Vacek.