foto František Drtikol, 1919

Tomáš Garrigue Masaryk

* 7. 3. 1850, Hodonín (Hodonín), Česká republika (Czech Republic)
† 14. 9. 1937, Lány, Česká republika (Czech Republic)
politik, pedagog, filozof

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01080472
VIAF: 56651696

poznámka:
Odkaz. forma
Masarik, T. G., 1850-1937
Masaryk, Thomas Garrigue, 1850-1937
Masaryk, Tomáš Garrique, 1850-1937
TGM, 1850-1937
Viz též Československo. Prezident (1918-1935 : Masaryk)
-
Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele (zákon č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935) a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen (ale jen v deseti nominačních letech) na Nobelovu cenu míru.

Tomáš Garrigue Masaryk

Český filozof a sociolog, později první prezident Československé republiky, se narodil na jižní Moravě, ale oblíbil si Středočeský kraj – především dvě místa, ve kterých měl jako státník svá letní sídla: zámky v Hluboši a Lánech.
Už jako chlapec projevoval Masaryk studijní nadání, a tak ho rodiče, i když byli velmi chudí, po přímluvě hodonínského děkana nechali studovat na gymnáziu. Od patnácti let se živil sám jako vychovatel a domácí učitel dětí v bohatých rodinách. Po studiu na vídeňské univerzitě a roční stáži na lipské univerzitě přednášel nejprve na univerzitě ve Vídni, od roku 1882 pak na univerzitě pražské. V Čechách se zapojil také do politického života. V roce 1891 byl zvolen do říšské rady (parlament v rakouském císařství), v níž působil s přestávkou v letech 1903–1907 až do první světové války v roce 1914, kdy odešel do exilu. V zahraničí vedl jednání s představiteli a diplomaty mnoha zemí, aby je získal pro myšlenku nového samostatného státu. To se mu v roce 1918 podařilo, a tak v Praze mohlo dojít 28. října 1918 k vyhlášení Československé republiky. V listopadu téhož roku byl Masaryk zvolen prvním československým prezidentem a v této funkci setrval až do roku 1935, kdy abdikoval ze zdravotních důvodů. Ale i poté se aktivně zajímal o politické dění doma i v Evropě. Na prezidentském zámku v Lánech, který mu byl dán k trvalému užívání, přijímal až do konce života vrcholné představitele republiky.
Na zámek Hluboš, nacházející se nedaleko města Příbrami na jižním úpatí pohoří Brdy, jezdil Masaryk s rodinou zejména v roce 1920. Jeho přítomnost tu v současné době připomíná expozice ve středním traktu. Je tu k vidění Masarykova pracovna, dále salonek věnovaný prezidentově manželce Charlottě Garrigue Masarykové (1850–1923), s důrazem na její vztah k věhlasnému českému skladateli Bedřichu Smetanovi (1824–1884), a také velká jídelna, v níž byla zřízena výstava TGM a Československé legie.
Zámek Lány ze 14. století, který později prošel několika přestavbami, koupil československý stát spolu s přilehlou oborou v roce 1918. Po stavební úpravě podle projektu slovinského architekta Josipa Plečnika (1872–1957) začal zámek sloužit jako letní sídlo prezidenta republiky. Masaryk považoval Lány za svůj druhý domov a často sem jezdil odpočívat i pracovat. Po abdikaci v roce 1935 se do Lán přestěhoval natrvalo i s rodinou. Protože zámek zůstal prezidentským sídlem až do současnosti, bývá veřejnosti přístupný pouze při výjimečných příležitostech.
V Lánech je ale možné kdykoliv navštívit Muzeum T. G. Masaryka nebo hřbitov, kde je spolu s prvním prezidentem pohřbena jeho žena, syn Jan (1886–1948, poválečný ministr zahraničí Československé republiky) a dcera Alice (1879–1966, zakladatelka a první předsedkyně Československého červeného kříže).
Expozice muzea v Lánech je věnována prezidentovu životu i dílu. Nechybí tu rekonstrukce pražského bytu rodiny Masarykových z let 1895–1910, dokumenty z období Masarykova působení na univerzitě, dobové fotografie a obrazy přibližující vznik Československé republiky, prezentace zaměřená na prezidentův pobyt v Lánech nebo výstava nazvaná Masaryk v umění (s návrhy Masarykových pomníků i dalšími uměleckými exponáty).
S Masarykovým pobytech v Lánech je spjata také rozlehlá zámecká obora. Na Červené mýti stojí pamětihodný tzv. Dohodový dub, pod kterým prezident sjednal s jugoslávským králem Malou dohodu – vojenskou alianci namířenou proti návratu Habsburků na trůn, ke které přibylo také Rumunsko. Na křižovatce cest k Červené mýti a na Klíčavu se dlouhá léta nacházel i tzv. Masarykův kámen, který měl návštěvníky upozornit, že jdou po oblíbené prezidentově stezce. Masaryk tudy rád jezdíval na koni, ke konci života se tu nechával vozit kočárem.
zdroj - www.centralbohemia.cz
-
Státník, politik, filozof a sociolog Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března roku 1850 v jihomoravském městě Hodoníně jako první dítě manželům Josefovi a Terezii Masarykovým. Masarykův otec byl zaměstnán jako kočí na císařských statcích na Hodonínsku a rodina se tedy často stěhovala. Dětství Tomáše Masaryka bylo proto spojeno se slováckými obcemi Čejkovicemi, Hodonínem, Mutěnicemi či Klobouky u Brna. Mladý Tomáš Masaryk nevybočoval z řady svých vrstevníků - venkovských chlapců. Záhy se však ve škole projevil jeho talent a inteligence. Na přímluvu čejkovického kaplana Františka Satory a díky pochopení matky, po dvouletém studiu na hustopečské reálce a po složitých peripetiích, nastoupil na podzim roku 1865 patnáctiletý Tomáš Masaryk do druhého ročníku německého gymnázia v Brně.
Honosná budova školy stála na tehdejší Eliščině třídě. Dnes v ní sídlí Janáčkova akademie múzických umění na Komenského náměstí. V Brně bydlel student Masaryk na třech místech. V sekundě, po příchodu do města, se ubytoval u Josefa Kmenta v domě č. 12 ve Velké Nové ulici (nynější ulice Lidická). V roce 1866 se tercián Masaryk přestěhoval do podnájmu ke kancelářskému sluhovi J. Theimerovi v domě č. 153 v Nové Veselé ulici (dnešní Česká ulice). Zde bydlel až do roku 1868. Poslední rok brněnských studií žil tehdy devatenáctiletý student Masaryk v podnájmu u Augustina Solonického v domě č.28 v ulici Františka Josefa (dnešní ulice Francouzská).
Na studentská léta strávená v Brně vzpomínal T. G. Masaryk již jako prezident Republiky československé s láskou. " V Brně se mi líbilo ", svěřil se Karlu Čapkovi. V Brně se ovšem, kromě hlubšího teoretického poznání čerpaného převážně studiem literatury, otevíraly před studentem Masarykem především další dosud nepoznané obzory. Právě v národnostně smíšeném hlavním zemském městě si mladý Masaryk, studující na německém gymnáziu, poprvé zřetelně uvědomil svoji národní identitu. " Tehdy jsem taky měl první konflikty jako Čech. V pranicích - chlapeckých, neškodných - jsme Němcům obyčejně natloukli ", vzpomínal prezident Masaryk na dramatičtější stránky národního života brněnských studentů.
V Brně se také student Masaryk poprvé blíže seznamoval politickým děním. Jeho politické nahlížení tehdy velmi ovlivňoval profesor náboženství na německém gymnáziu katecheta M. Procházka, jeden z tehdejších křesťanských socialistů, na jehož přednášky, ale i na jiné politické schůze, mladý Tomáš se zájmem docházel.
Masaryk patřil k chudým žákům a byl tudíž osvobozen od placení školného. Počínaje tercií, pobíral roční stipendium z nadace rytíře Wokrzala ve výši 52 zlatých a 50 krejcarů. Později si na studia vydělával doučováním bohatších a méně nadaných vrstevníků a na studiích dokonce podporoval svého nejmladšího bratra Ludvíka. Zcela zásadní význam pro Masarykovy další životní kroky mělo jeho přijetí do rodiny policejního ředitele Le Monniera, jehož chromého syna a svého spolužáka Františka student Masaryk rovněž doučoval.
Ve studiu, především v prvních ročnících, mladý Masaryk vynikal. "Já jsem byl ve třídě primus ", pochlubil se mnohem později. K jeho oblíbeným předmětům v době brněnských studií náležela matematika, nepovinná deskriptiva, dějepis a zeměpis. Zřejmě z těchto důvodů si studenta Tomáše oblíbil kustod fyzikálního a chemického kabinetu, profesor matematiky Vincenc Adam, který prudkého Masaryka nejednou hájil na konferencích profesorského sboru před kolegy profesory, s nimiž míval horkokrevný student časté spory.
Konflikty s některými pedagogy vyústily až v ostrý střet se samotným ředitelem gymnázia Krichenbauerem. Tehdy se devatenáctiletý kvintán Masaryk hluboce zamiloval do Antonie, švagrové své bytné, a hodlal se s ní oženit. Rodiče Antonie vztahu nepřáli a tak se oba milenci scházeli tajně v brněnských ulicích. " To se dozvěděli i ve škole. A protože na mne jinak nemohli, zavolal si mne ředitel a mluvil ošklivě o té mé lásce, jako bych tropil nějakou nemravnost. Mne to tak urazilo a rozčílilo, že jsem o sobě nevěděl. Když si na mne přivolal školníka, popadl jsem pohrabáč a křičel, že nenechám sobě ani tomu děvčeti tak křivdit". Těmito slovy popsal T.G. Masaryk Karlu Čapkovi jeden z významných okamžiků svého života. Přestoupení pravidel studentem Masarykem bylo tak vážné, že mu dokonce hrozilo vyloučení ze studia na všech středních školách v monarchii. Až po intervenci a přímluvě mocného Masarykova ochránce Le Monniera byl trest zmírněn na pouhé vyloučení z brněnského gymnázia. Studentu byla dána možnost dostudovat na jiném ústavu. Masaryk z Brna odešel v roce 1869 do Vídně s rodinou přeloženého ředitele Le Monniera. Zde o tři roky později, v roce 1872, složil maturitní zkoušku na gymnáziu na Beethovenově náměstí a ukončil tak středoškolská studia.
Brno navštívil T. G. Masaryk několikrát i jako československý prezident. Důležitá byla jeho návštěva zemského hlavního města a výstavy soudobé kultury na brněnském výstavišti v roce 1928. Rozsáhlá výstava měla názorně ukázat úspěchy mladého státu v době kdy si připomínal 10. výročí vzniku. V Brně byl prezident nadšeně vítán. I on se netajil mimořádně citlivým vztahem k městu, ve kterém čtyři roky studoval. Brněnské studium a prostředí národnostně smíšeného města se významně podílely na formování osobnosti budoucího prezidenta Republiky Československé a významného evropského státníka T. G. Masaryka.
Další informace o Masarykovi lze najít na stránkách Masarykova ústavu Akademie věd ČR http://www.msu.cas.cz/masaryk.htm.
zdroj: www.brno.cz

Tomáš Garrigue Masaryk

foto František Drtikol, 1919
foto František Drtikol, 1919
František Ondrúšek: Podobizna T. G. M, 1926
 

Tomáš Garrigue Masaryk

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Domažlice (Domažlice), Domažlice (Domažlice), v roce 1891 se stal řížským i zemským poslancem za skupinu pošumavských měst (mj. Domažlice)
???? - ????   Horažďovice (Klatovy), Horažďovice (Klatovy)
???? - ????   Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ), Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ), návštěva, pobyt v Diakonii
???? - ????   Lány (Kladno), Lány (Kladno)
???? - ????   Město Klatovy, Klatovy (Klatovy)
???? - ????   Muzeum Strakonice
???? - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město), osmkrát navštívil v letech 1893-1929
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Sušice (Klatovy), Sušice (Klatovy)
???? - ????   Volyně (Strakonice), Volyně (Strakonice)
1882 - 1914   Univerzita Karlova, Praha, profesor
1900 - ????   Písek (Písek), Písek (Písek), Hilsneriáda, písecký proces

Tomáš Garrigue Masaryk

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Jakubec Jan, *1862
???? - ????   Borecký Jaromír, *1869, Česká univerzita Karlo-Ferdinandova, Praha
???? - ????   Chalupný Emanuel, *1879, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1896 - 1899   Žákavec František, *1878, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Filozofická fakulta, estetika, filozofie, dějiny umění
1901 - 1905   Král Josef, *1882, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1905 - 1907   Zapletal Florian, *1884, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, filozofie

Tomáš Garrigue Masaryk

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
1918 - ????   Česká akademie věd a umění, *, čestní člen

Tomáš Garrigue Masaryk

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1990/03/15 - 1990/04/29   TGM a Novojičínsko: Výstava dokumentů k 140. výročí narození T. G. Masaryka, Žerotínský zámek (Zámek Nový Jičín), Nový Jičín (Nový Jičín)
1990/03/18 - 1990/04/29   TGM a Novojičínsko: Výstava dokumentů k 140. výročí narození T. G. Masaryka, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
2000/02/29 - 2000/03/20   T.G.Masaryk: Dílo a odkaz, Národní knihovna České republiky, Praha
2000/03/08 - 2000/05/07   T. G. Masaryk: Společenský život na Pražském hradě, Pražský hrad, Starý královský palác, Praha
2000/03/09 - 2000/04/23   TGM a Frenštátsko, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
2010/03/02 - 2010/04/15   T. G. Masaryk na fotografiích, Botschaft der Tschechischen Republik, Berlín (Berlin)
neuvedeno   Prezidentské období života TGM. Dějiny obce Lány, Výstavní síň TGM, Lány
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1927/11 - 1927/12   Obrazové znázornění rodinného stromu T. G. Masaryka od 1620 do 1891, Topičův salon (1918-1936), Praha
1937/11   Život presidenta Osvoboditele ve fotografii, Topičův salon (1937-1949), Praha
1997/09   Pomník T. G. Masaryka, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2019/07/30 - 2019/08/23   Masaryk a Svatá země, Zadní synagoga, Třebíč (Třebíč)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
sraz/setkání/oslava
termín   název výstavy, místo konání
1937/10/14   Smuteční schůze k poctě presidenta osvoboditele T. G. Masaryka, Ministerstvo sociální péče, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1997/05/18 -   Stálá expozice TGM, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)

Tomáš Garrigue Masaryk

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   T. G. Masaryk a Novojičínsko (Výstava dokumentů k 140. výročí narození T. G. Masaryka)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Život presidenta Osvoboditele ve fotografii, Topičův salon (1937-1949), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Masaryk a jeho dílo vědecké, Česká akademie věd a umění (ČAVU), Praha
  1936   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   Masarykův rodinný život, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Masarykův rodinný život, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Náš Masaryk, Tribuna, Tábor (Tábor)
  1938   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   T. G. Masaryk (K jeho názorům na umění, hlavně slovesné), Družstevní práce, Praha 1
  1938   T. G. Masaryk, Éditions la Concorde, Lausanne
  1938   T. G. Masaryk (Život a dílo presidenta Osvoboditele), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1938   T. G. Masaryk nám odešel (Obraz historických chvil odchodu presidenta Osvoboditele), Vladimír Zrubecký, Praha
  1938   T. G. Masaryk, vůdce legií (1850-1937), Československý legionář, Praha
  1946   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Chudý chlapec, který se proslavil, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1946   T. G. Masaryk, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   TGM v Lánech, Vydavatelství Za svobodu, Praha
  1946   V duchu T.G.M., Jan Laichter, Praha
  1946   Věčné světlo (Vzpomínky lánského hrobníka), Vladimír Zrubecký, Praha
  1947   Chudý chlapec, který se proslavil (5. vydání), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1947   Chudý chlapec, který se proslavil (4. vydání), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1947   T. G. Masaryk (K jeho názorům na umění, hlavně slovesné), Družstevní práce, Praha 1
  1948   Chudý chlapec, který se proslavil, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1948   Od píky (Román života velkého muže), Rebcovo nakladatelství, Praha
  1948   Velké osobnosti, Orbis, Praha
  1968   Tomáš G. Masaryk, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1968   Vražda v Polné, 4.ročník, 9.číslo, Vydavatelství časopisů MNO, Praha
  1969   Čtení o T.G. Masarykovi, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1980   Dvě studie o Masarykovi, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Filotof a politik (Tomáš Garrigue Masaryk 1882 - 1893), Index e.V., Společnost pro československou literaturu v zahraničí / Fördergemeinschaft tschechoslowakischer Literatur ausserhalb der Tschechoslowakei e.V., Kolín nad Rýnem (Köln)
  1990   Masaryk, Šalda, Patočka, Evropský kulturní klub, Praha
  1990   Návrat k odkau svobody, demokracie a mravnosti (Znovuobnovení sochy T. G. Masaryka v Hradci Králové 1990), Městský národní výbor, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1990   Tomáš Garrigue Masaryk, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1991   Českoslovenští politici 1918/1991 (Stručné životopisy), Martin Hodný, Praha
  1991   Podivné konce našich prezidentů, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1995   Pražský hrad za T. G. Masaryka, Správa Pražského hradu, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Tomáš Garrigue Masaryk, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2006   Pomník T. G. Masaryka v Prostějově, Sokolská župa prostějovská, Prostějov (Prostějov)
  2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
  2019   Můj stát (Putování za českými prezidenty), Euromedia Group, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Masarykova práce (Sborník ze spisů, řečí a projevů prvního presidenta československé republiky), Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1947   T. G. Masaryk (Pásmo pro vzpomínkové večery k uctění památky presidenta Osvoboditele), Kulturně-propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Masarykův slovník naučný (Ko -M), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1986   Malá československá encyklopedie (M-Pol), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva, Kvart, 91-102
  1937   Pekař a Masaryk, O Josefu Pekařovi, 241-246
  1938   Čapkův "Věčný Masaryk". (Akord 1938/1), Poesie, 24
  1940   Kořen jeho tvůrčího češství, Řád, 167-168
  1946   Masaryk a výtvarné umění, Lidová kultura
  1969   Před 119 lety (7.3.1850) se narodil první president Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk, Maketa, 10-11
  1984   Tomáš Garyk Masaryk (1850-1937), Kontury české literatury pro děti a mládež, 95
  1988   T. G. Masaryk a vznik ČSR, Slovo k historii, 1-40
  1990   Grafické portréty T. G. M. Karla Svolinského, Exlibris Olomouc 1990, 3-5
  1993   Narodil se před 140 roky (Na Tomáše Garrigua Masaryka vzpomínají jeho vnučky dr. Anna Masaryková a Herberta Masaryková), Setkání v pořadech A léta běží, vážení, 51-56
  1994/06   Zemřel, ale žije v nás..., Revolver Revue, 284-302
  2000   Před 150 lety se narodil Tomáš G. Masaryk (7. 3. 1850) / Tomáš G. Masaryk was born 150 years ago, Pražský hrad / Prague Castle, 6.ročník, 1.číslo, 4-7
  2006   Generál Stanislav Čeček - blízký polupracovník presidenta Masaryka, Středočeský vlastivědný sborník, 117-130
  2008   Tomáš Garrigue Masaryk, Paměť Prahy, 248-249
  2009   Masaryk, Obrys doby, 201-202
  2018   Cesta T. G. M. Prahou, Tomáš Garrique Masaryk v Praze 21. 12. 1918, 29-42
  2018   Historici a sociologové o Masarykovi, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 144-146
  2018   Masaryk a Československo, Tomáš Garrique Masaryk v Praze 21. 12. 1918, 43-58
  2018   T. G. Masaryk na Wilsonově nádraží, Tomáš Garrique Masaryk v Praze 21. 12. 1918, 17-28
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Tomáš Garrigue Masaryk (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   T.G.Masaryk: Dílo a odkaz (ke 150.výročí narození TGM), Národní knihovna České republiky, Praha
  2000   TGM a Frenštátsko (ke 150.výročí narození T. G. Masaryka), Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Tož to kupte! TGM a sbírka umění pro Pražský Hrad / Well then, buy it! TGM and the Prague Castle Art Collection, Správa Pražského hradu, Praha
  2019   Masaryk a Svatá země, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
kalendárium
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995, Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1940   Řád, VI..ročník, 3.číslo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Smuteční schůze k poctě presidenta osvoboditele T. G. Masaryka, Sociální ústav Československé republiky
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Rodokmen a vývod T.G. Masaryka, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   T. G. Masaryk, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  nedatováno   T.G.M., Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   President T. G. Masaryk a výtvarné umění
  2008   Osobnosti (www.centralbohemia.cz)
  s.a.   Vortrag

Tomáš Garrigue Masaryk

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Karel Svolinský, Tatra Kopřivnice, Kopřivnice (Nový Jičín)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2000   Komenský 2000: Labyrint světa
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Masarykův rodinný život, František Borový, nakladatelství, Praha
  1968   T. G. Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918, Melantrich, nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   National Letters: Languages and Scripts as Nation-building Tools, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Sametová revolude - 1925, Sešity pro mladou literaturu, 40-42
  1968   TGM, Sešity pro mladou literaturu, 35-36
  1968   Výpisky z četby vybral Vlastimil Maršíček, Sešity pro mladou literaturu, 45-45
  1969   Před 119 lety (7.3.1850) se narodil první president Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk, Maketa, 10-11
nabídkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947-   Skvost mezi knihama: Slovensko (Společné dílo akademického malíře Karla Vika a historičky Dr. Anny Horákové - Gašparíkové)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Vzpomínkový list Sokola Českobrodského (Vydaný v 60. roce jeho trvání)

Tomáš Garrigue Masaryk

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Výstava poštovních známek v Mánesu, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
  1935   Dějiny Stříbrné Skalice, Město Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice (Praha-východ)
  1999   Zakázané světlo (Výbor z korespondence z let 1930 - 1939), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
  2018   Historie, to jest vyhnanství z ráje (Výbor z díla 1932-1942), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Cafe society (Europe in turmoil), periodikum
  1946   Nad knížkami pro mládež, Lidové noviny
  1947   K umístění pomníku T.G.M., Národní osvobození, 5-5
  1948   Albert Pražák za katedrou, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 282-283
  1948   Češství Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 165-171
  1948   Divadelní epilog Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 104-113
  1948   Historik a kritik, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 155-160
  1948   Otokar Fischer, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 97-103
  1948   Otokar Fischer - Germanista, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 175-177
  1948   Otokar Fischer historikem Národního divadla, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 178-183
  1948   Otokar Fischer na venkově, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 239-239
  1948   Proč kritická vydání klasiků, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 310-311
  1948   Překlady Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 359-360
  1948   Vedlejší talenty Karla Čapka (Předneseno na vzpomínkovém večeru Penklubu 28.1.1948), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 210-214
  1948   Viktor Dyk (Projev na slavnostním představením ve Stavovském divadle dne 3. ledna 1948), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 41-46
  1948   Židovství Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 160-164
  1968   Setkání J. Mařatky s T. G. M., Výtvarná práce, 12
  1968   Zmatený záškodník..., Černokostelecký zpravodaj, 7-7
  1990   Gutfreundův Masaryk, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  1991   Příspěvek ke štěstí, Beitrag zum Glück / Příspěvek ke štěstí
  1998   České město Chicago, Literární noviny, 15
  2001   Příběh zapomenuté sbírky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2002   Le Temps de Épreuves (1938 - 1940), Skrznaskrz, 204-229
  2005   20. století, Pohádkové bytosti
  2006   JUDr. Emil Hácha v Kostelci n.Č.l., Černokostelecký zpravodaj, 11-11
  2006   Osudy knihovny Rudolfa Hirsche (Odkaz zapomenutého brentanovce), Masarykův sborník XIII, 231-257
  2007   František Drtikol, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 26-37
  2007   Jan Lukas, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 96-109
  2007   Ladislav Sitenský, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 76-85
  2008   Sdružení pražských malířů ovládlo Galerii J.Trnky
  2012   Na duši nepokoj, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2012   Šťastný Sisyfos (Pocta Petru Spielmannovi), Listy, dvouměsíčník pro kulturu a dialog, 100-103
  2013   Kalvoda politik, Josef Kalvoda, 25-30
  2013   Národ a jeho styl, Umění a politika, 243-248
  2018   Pekař a Slavík, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 132-134
  2018   Prožití dějin (Poznámky k Pekařovu budování dějinnosti), Historie, to jest vyhnanství z ráje, 61-81
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Milan Knížák (1940): Garýk, 2000, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Jože Plečnik: Architect for the Prague Castle 1920-1935

Tomáš Garrigue Masaryk

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
????   Čestný občan města Bystřice pod Hostýnem