Academia, nakladatelství Československé akademie věd

obec: Praha
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1966
rok zániku: 1992

Academia, nakladatelství Československé akademie věd

instituce, obec, adresa
Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha, Vodičkova 40

Academia, nakladatelství Československé akademie věd

instituce, obec, adresa
Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha, Vodičkova 40

Academia, nakladatelství Československé akademie věd

termín   název výstavy, místo konání
1990/01/08 - 1990/01/28   Copyright, Nakladatelství Academia, výstavní síň, Praha

Academia, nakladatelství Československé akademie věd

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1953   Dějiny a kultura japonského lidu
  1966   Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
  1966   Dialektika konkrétního (Studie o problematice člověka a světa)
  1967   F. X. Šalda, Antonín Sova: Dopisy
  1967   Nové zónování (Urbanistická tvorba životního prostředí z hlediska sídelního a krajinného)
  1968   Dějiny českého divadla (I)
  1968   Plán a trh za socialismu
  1969   Dějiny českého divadla (II)
  1970   České umění gotické 1350 - 1420
  1970   Lenin o Tolstém
  1971   Dějiny českého divadla (Soubor zvukových dokumentů k I. - IV. svazku)
  1971   Satira Karla Havlíčka
  1971   Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV.
  1972   Čeština všední i nevšední
  1972   Lidové hrnčířství v českých zemích
  1972   Podstata hypnózy a spánek
  1973   Džungle na tisíci ostrovech
  1973   Základy numerické matematiky
  1974   Centrální stavby české renesance
  1975   Anglické listy Karla Čapka
  1975   Gotická architektura v jižních Čechách (Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II.)
  1975   Renesanční poesie
  1975   Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě
  1976   Česká barokní gotika (Dílo Jana Santiniho-Aichla)
  1976   Vztah hudby a slova v tvorbě Bedřicha Smetany
  1976   Zrození řecké civilizace
  1977   Dějiny českého divadla (III)
  1978   Antika a česká kultura
  1978   Atlantis ve světle moderní vědy
  1978   Jak se bude jmenovat?
  1979   Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století (Od 30. let do současnosti)
  1980   Formy a funkce ve stavbě české věty
  1980   Jaroslav Kratochvíl (Literární osobnost a dějiny)
  1980   Korespondence Julia Zeyera s polskými spisovateli
  1980   Lidová architektura v Československu
  1980   Přehled dějin Československa (I/1 [do r. 1526])
  1981   Dějiny české hudební kultury 1890/1945 ((2) 1918/1945)
  1982   Hudba a výtvarné umění (Studie ČSAV)
  1982   Přehled dějin Československa (I/2 [1526 až 1848])
  1983   Dějiny českého divadla (IV)
  1983   Karel Čapek (Život a dílo v datech)
  1983   Lovec kaktusů (A. V. Frič)
  1983   Palestinská otázka (Vznik a vývoj do konce první arabsko-izraelské války v roce 1949)
  1983   Petrology of Metamorphic Rock
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/1) (Od počátků do konce středověku)
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/2) (Od počátků do konce středověku)
  1984   Vesmírní sousedé naší planety
  1985   Atlantis ve světle moderní vědy
  1985   Pražské mosty
  1986   Klíč k určování našich ptáků v přírodě
  1986   Létající savci
  1986   Národní oděv roku 1848 (Ke vzniku národně politického symbolu)
  1986   Renesanční stavby Baldassara Maggiho v Čechách a na Moravě
  1986   Staropražské sluneční hodiny
  1986   Základy numismatiky
  1987   Boje o Karla Čapka
  1987   Dějiny anglické literatury (2)
  1987   Dějiny anglické literatury (1)
  1988   Skromné umění (Ostrovská zdobená terakota)
  1988   Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (1)
  1988   Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (2)
  1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/1) (Od počátků renesance do závěru baroka)
  1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/2) (Od počátků renesance do závěru baroka)
  1990   Haškova Praha
  1990   Kacířské eseje o filosofii dějin
  1990   Kámen ve službách civilizace
  1990   The Unbearable Burden of History: The Sovietization of Czechoslovakia (Volume 3: The Era of Abnormalization)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 (1) (Vztahy mezinárodní diplomacie k politice československé emigrace na západě)
  1966   Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 (2) (Spolupráce československé emigrace na západě s domácím odbojem, její vztah k tzv. protektorátní vládě a germanizační politika okupantů)
  1968   František Xaver Šalda (1867 - 1937 - 1967)
  1969   Ad Bohemiam (Výbor z Komenského projevů a výzev k vlasti a národu)
  1975   Prameny k nevolnickému povstání v Čechách a na Moravě v roce 1775
  1990   Češi, Němci, odsun (Diskuse nezáviských historiků)
  1990   Deset pražských dnů (17.-27. listopad 1989 - dokumentace)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř)
  1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž)
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž)
  1974   Velký francouzsko český slovník (L - Z)
  1974   Velký francouzsko český slovník (A - K)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění
  1975   Encyklopedie světového malířství
  1977   Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu
  1977   Umělecké památky Čech (1. A-J)
  1978   Umělecké památky Čech (2. K-O)
  1978   Výslovnost spisovné češtiny (Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní slovník)
  1980   Ilustrovaný encyklopedický slovník (a - i)
  1980   Umělecké památky Čech (3. P-Š)
  1981   Ilustrovaný encyklopedický slovník (j - pri)
  1982   Ilustrovaný encyklopedický slovník (pro - ž)
  1982   Umělecké památky Čech (4. T-Ž)
  1983   Slovník české frazeologie a idiomatiky (Přirovnání)
  1984   Malá československá encyklopedie (A-Č)
  1984   Velký anglicko-český slovník (I. díl A-G)
  1985   Lexikon české literatury 1 A-G (Osobnosti, díla, instituce)
  1985   Malá československá encyklopedie (D-CH)
  1985   Městské znaky v českých zemích
  1985   Velký anglicko-český slovník (II. díl H-R)
  1985   Velký anglicko-český slovník (III. díl S-Z)
  1986   Malá československá encyklopedie (M-Pol)
  1986   Malá československá encyklopedie (I-L)
  1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S)
  1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž)
  1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního)
  1988   Slovník české frazeologie a idiomatiky (Výrazy neslovesné)
  1992   Československý biografický slovník
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  1971/12   Vesmír (Přírodovědecký časopis Československé akademie věd)
  1974/03   Vesmír (Přírodovědecký časopis Československé akademie věd)
  1982   Umění (časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV)
  1982   Umění (časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV)
  1982   Umění (časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV)
  1982   Umění (časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV)
  1984/11   Lidé a země
  1985/09   Lidé a země
  1987   Lidé a země
  1987/06   Lidé a země
  1987/10   Lidé a země
  1988   Lidé a země
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Jan Amos Komenský a jeho dílo
ročenka
  rok vydání   název (podnázev)
  1987   Ročenka Lidé a země ´88
učebnice
  rok vydání   název (podnázev)
  1975   Úvod do moderní fyziky
  1977   Kapitoly z obecné algebry

Academia, nakladatelství Československé akademie věd

osoba narození poznámka
Bartoň Jaroslav 22. 1. 1942 1991 - 1993, výr.-tech. nám., později pověřen vedením nakladatelství
Pojar Miloš 8. 4. 1940 1966 - 1990, redaktor pro filozofii a výrobní referent