Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

rok vzniku: 1993
obec: Praha
adresa: Vodičkova 40
PSČ: 110 01

heslo:

Nakladatelství Academia Vodičkova 40 110 00 Praha 1 - Academia, nakladatelství AV ČR, nakladatelství a vydavatelství založené roku 1953 v Praze jako Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV); od 60. let Academia. Po roce 1992 jako nakladatelství ® Akademie věd České republiky vydává odbornou lit. ze všech vědních oborů. Vycházejí zde pův. věd. monografie a práce čes. vědců, díla klasiků vědy, překlady zahr. autorů, dále populárně-naučná literatura, literatura faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice. Samostatnou část ediční činnosti tvoří věd. časopisy, z nichž některé mají dlouholetou tradici (např. ® Byzantinoslavica – Revue internationale des études byzantines, ® Česká literatura, ® Slovanský přehled, ® Živa).

poznámka:
1953 - 1965 Nakladatelství Československé Akademie věd (NČAV)
1966 - 1992 Academia, nakladatelství Československé akademie věd
1993 - Academia, nakladatelství Akademie věd ČR