Melantrich, nakladatelství

rok vzniku: 1898
rok zániku: 1999
obec: Praha
adresa: _

poznámka:
proměna názvu
1898 - 1910 Tiskárna (Knihtiskárna) národně-sociálního dělnictva
1910 - 1952 Melantrich
1953 - 1959 Melantrich-Svobodné slovo
1959 - 1968 Svobodné slovo
1968 - 1999 Melantrich