Panorama, nakladatelství a vydavatelství

obec: Praha
adresa: Hálkova 1, Praha 2
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1976

poznámka:
PANORAMA,nakladatelství a vydavatelství-v likvidaci / IČ 500534
Konkurs 17.07.1997

Panorama, nakladatelství a vydavatelství

termín   název výstavy, místo konání
1982   Jiránek a Melodie a Renčín, Renčín a Melodie a Jiránek, _, _

Panorama, nakladatelství a vydavatelství

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1978   Cesta kolem světa
  1978   Český král Karel
  1978   Jak se motýlek naučil tančit
  1978   Lovcem živé krásy
  1978   Mezi mořem a pevninou
  1978   Praha našeho věku (čtvero knih o Praze - architektura, sochařství, malířství, užité umění)
  1978   Pražské metro '78 (Stavba československo-sovětské spolupráce)
  1978   Pražský hrad
  1978   Průvodce po dějinách české literatury
  1978   Slova vědy (Co se za nimi skrývá)
  1978   Stará Kréta (Život za časů krále Mínóa)
  1978   Za branou minulosti (S archeology po Evropě)
  1979   ABC cestovatelů, mořeplavců, objevitelů
  1979   Atentát na Reinharda Heydricha
  1979   Český král Karel
  1979   Karel Plicka: Vlast líbezná (Jubilejní tisk k 85. narozeninám)
  1979   Keltové
  1979   Od zvířete k člověku
  1979   Prag (Ein Bildführer)
  1979   S Matyldou po Indu
  1979   Svět hor
  1979   Tábor (Národní kulturní památka)
  1979   Zoo v kufru
  1980   Černínský palác v Praze
  1980   Dějiny dobytí Peru
  1980   Film: umění v e vývoji
  1980   Jak hledat slunce
  1980   Když hvězdy byly ještě bohy
  1980   Kryštof Kolumbus - Don Quijote oceánu
  1980   Moderní psychohygiena
  1980   Na šimpanzích stezkách
  1980   Národní divadlo
  1980   Pacifik v plamenech
  1980   Praha ve fotografii
  1980   Procházky Prahou (Fotografický průvodce městem)
  1980   Skytové
  1980   Soudobá architektura ČSSR
  1980   Toulky po Japonsku
  1980   Zlaté stíny (Příběh se zpěvy a tanci)
  1980   Zoo na zámku
  1981   Honzíkova cesta
  1981   Letecká válka 1939-1945
  1981   Nové pražské pověsti
  1981   Obklíčeni slony
  1981   Praha legend a skutečnosti
  1981   Praha objektivem mistrů (Růžička, Lauschmann, Wiškovský, Funke, Sudek, Jeníček, Honty, Plicka, Ehm, Paul, Brok, Hák, Jírů, Feyfar, Sitenský)
  1981   Rudovous ((8))
  1981   Setkání v buši
  1981   Severní Čechy (Krajina, historie, umělecké památky)
  1981   Staletí kolem nás (Přehled stavebních slohů)
  1981   Stavíme pro hlavní město Prahu
  1981   Vteřiny u rybníků, řek a tůní
  1981   Zájmová umělecká činnost
  1981   Země má
  1982   A hořel snad i kámen
  1982   Co vyprávěly staré pražské domy
  1982   Dodnes rozesmávají milióny... (Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel & Hardy)
  1982   Kdy umírá vojevůdce (aneb Záznam o zkoumání života a smrti Jana Žižky, kdysi čeledína krále Václava, poté horlitele pro zákon Kristův obzvláštní)
  1982   Král diplomat (Jan Lucemburský 1296-1346)
  1982   Lidé, vlaky, koleje
  1982   Maurové a Evropa
  1982   Národní divadlo
  1982   Naše Praha
  1982   Osud trůnu habsburského
  1982   Procházky Prahou (Fotografický průvodce městem)
  1982   Vilém Heckel (Výběr fotografií z celoživotního díla)
  1982   Zamyšlení režiséra
  1983   Cesty k protinožcům
  1983   Deseti objektivy
  1983   Drama jako umělecký jev
  1983   Historie budovy Národního divadla
  1983   Jaroslav Hašek und der brave Soldat Schwejk
  1983   Karlovy Vary
  1983   Malé dějiny Prahy
  1983   Mezi divočáky
  1983   Motýl pro tebe
  1983   My od divadla (Životy herců)
  1983   Na počátku byl Sumer
  1983   Osud trůnu habsburského
  1983   Otevřte a uvidíte
  1983   Povídky z dálek, moří a cest
  1983   Požár Národního Divadla aneb příliš mnoho náhod
  1983   Praha (1000 let stavby města)
  1983   Praha objektivem mistrů
  1983   Psí příhody
  1983   Slovník literárních směrů a skupin
  1983   Staré civilizace a oceán
  1983   Tvář helénistického světa (Od Alexandra Velikého do císaře Augusta)
  1983   Zlaté Mykény
  1983   Zlatí netopýři a růžoví holubi
  1984   1914/1918 léta zkázy a naděje
  1984   Cesta starší české literatury
  1984   Husité
  1984   Kultura ve staré Číně
  1984   Než se zvedne opona
  1984   Novosvětská
  1984   O snu a králi labutí
  1984   Praha 1848-1914 (Čtení nad dobovými fotografiemi)
  1984   Praha Jiřího Švengsbíra
  1984   Praha očima staletí
  1984   Praha v proměnách světla
  1984   Průvodce dějinami výchovy
  1984   Průvodce po dějinách české literatury
  1984   Šumava
  1984   Volání divočiny
  1984   Za oponou přírody
  1984   Zlatý trojúhelník
  1984   Živoucí minulost
  1985   ABC kulturních památek Československa
  1985   Film a ideologie
  1985   Listy bílé paní rožmberské
  1985   Metternich kontra Napoleon
  1985   Nezralé maliny
  1985   Praha
  1985   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
  1985   Pražská dobrodružství E. E. Kische
  1985   Pražské figurky
  1985   Pražské metro '85 (Stavba československo-sovětské spolupráce)
  1985   Rekviem za kardinála
  1985   Starověká Indie
  1985   Veterinářem v ZOO
  1985   Z Tahiti na Tuamotu
  1985   Zrození velkoměsta
  1986   Dědictví řeči
  1986   Dělat film
  1986   Dobrý den, živote
  1986   Dvakrát do Kamerunu
  1986   Josef Sudek (Výběr fotografií z celoživotního díla)
  1986   Krajinou domova
  1986   Krásy a bohatství české země (Výbor z díla Rozmanitosti z historie Království českého)
  1986   Lesk a bída Francie
  1986   Miloš Nesvadba dětem
  1986   Mistři kamenného dláta (Umění pravěkých lovců)
  1986   Návraty první dámy (O komětě Halleyově i těch druhých)
  1986   Panorama českého výtvarného umění
  1986   Panorama de l'art tchèque
  1986   Praha 1848-1914 (Čtení nad dobovými fotografiemi)
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914)
  1986   Praha magická
  1986   Půl století světoběžcem
  1986   Tibor Honty (Výběr fotografií z celoživotního díla)
  1986   Život na Zemi
  1987   Cesty za Afrikou
  1987   Dva tisíce verst s Lenou
  1987   Expedice Tigris
  1987   Hodiny a hodinky
  1987   Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska
  1987   Národní divadlo zblízka
  1987   Poselství kosmických světů
  1987   Radosti Malých
  1987   Sedm Kleopater
  1987   Toulky po Japonsku
  1987   Vějíř a meč
  1988   Divadlo Větrník
  1988   Dobrý den, vážení vynálezci
  1988   Domovní znamení staré Prahy
  1988   Chvilky s Itálií
  1988   K pramenům Orinoka
  1988   Karel Hynek Mácha: Hrady spatřené
  1988   Klauni v dřevácích
  1988   Královská cesta
  1988   Neviditelné herectví
  1988   Praha v proměnách světla
  1988   Pražský orloj
  1988   Průvodce po světové literární teorii
  1988   Slované
  1988   Vysočina Viléma Reichmanna
  1988   Zlatý prsten
  1989   Cesty za Hefaistem
  1989   Darwinův původ druhů v ilustracích
  1989   Lovcem živé krásy
  1989   Malířovy toulky západní Afrikou
  1989   Nové pražské pověsti
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3)
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3)
  1989   Poslední Rožmberkové (Velmoži české renesance)
  1989   Tři Francouzští kavalíři v rudolfínské Praze
  1989   Události pražské v červnu 1848
  1989   Velké cesty vesmírem
  1989   Zázraky filmového obrazu
  1989   Život starých Egypťanů
  1990   3x Egon Bondy (Šaman, Mníšek, Nový věk)
  1990   8 smrtelných hříchů
  1990   Boj o Filipíny
  1990   Hrady a zámky v Československu (Proměny slohů a životního stylu)
  1990   Islám: Ideál a skutečnost
  1990   Josef Sudek (Výběr fotografií z celoživotního díla)
  1990   Planeta žije
  1990   Svět slovanských bohů a démonů
  1990   Štěstí
  1990   Thrákové
  1990   Volá Londýn
  1991   C. k. disident Karel Havlíček
  1991   Domovní znamení staré Prahy
  1991   Exodus (Kniha I.-II.)
  1991   Exodus (Kniha III.-V.)
  1991   Hovory s Janem Werichem
  1991   Jan Masaryk (Poslední portrét)
  1991   Jan Saudek: Divadlo života
  1991   Modrovous
  1991   Pouť do Svaté země
  1991   Praha
  1991   Praha ve fotografii
  1991   Pražské zahrady
  1991   Samožerbuch
  1992   České město ve středověku (Život a dědictví)
  1992   Další příběhy veterináře
  1992   Chováme se jako zvířata?
  1992   Lipanská křižovatka (Příčiny, průběh a historický význam jedné bitvy)
  1992   Můj život s Joy
  1992   Z Holešova do Hollywoodu
  1992   Zahrada života paní Betty (později Boženy N.)
  1993   Kamenina v Čechách a na Moravě
  1993   Marie Antoinetta
  1993   Můj život
  1993   Na cestě k samostatnosti
  1993   Šlechtický interiér 19. století
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1985   Pražský sborník historický (XVIII)
  1986   Božena Němcová - paní našeho času
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1985   Průvodce dějinami evropského myšlení
almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  1986   Панорама чешского изобразительного искусства
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  1991   Jan Saudek, "Hey Joe!", 1959
  1991   Jan Saudek, 120 km za hodinu, 1974
  1991   Jan Saudek, 2 big 4 U, 1981
  1991   Jan Saudek, Coca-cola, 1971
  1991   Jan Saudek, Dětství, 1966
  1991   Jan Saudek, Karolína, 1975
  1991   Jan Saudek, Marie č. 1, 1974
  1991   Jan Saudek, Na cestě, 1969
  1991   Jan Saudek, New York, New York, 1965
  1991   Jan Saudek, Očistec č. 354, 1987
  1991   Jan Saudek, Panny, 1974
  1991   Jan Saudek, První kroky, 1963
  1991   Jan Saudek, První polibek malému bratříčkovi, 1982
  1991   Jan Saudek, Sestřičky, 1989
  1991   Jan Saudek, Ty budeš tvrz a já v bezpečí v tvých mocných zdech, 1979
  1991   Jan Saudek, Walkman, 1984
  1991   Jan Saudek, Život, 1966
  nedatováno   Bohumil Kubišta /1884-1918/: Zátiší s vázami (olej, plátno)
  nedatováno   Kresba F. Škoda
  nedatováno   Kresba O. Čemus
  nedatováno   M. Fischerová-Kvěchová: Kresba
  nedatováno   M. Fischerová-Kvěchová: Kresba
  nedatováno   Muzikanti
  nedatováno   Štaflík a Špagetka (Kresba Z. Smetana)
leporelo
  rok vydání   název (podnázev)
  1978   Cvrčkova kapela
  1989   Malované říkání
  1990   Řemesla
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  1978/12   Amatérská scéna
  1979   Výtvarná kultura (1)
  1980/10   Československý architekt (22)
  1980/11   Československý architekt (24)
  1981   Praha (Měsíčník Národního výboru hlavního města Prahy)
  1983   Československý architekt (čtrnáctideník svazu českých architektů)
  1984/02/03   Československý architekt (3 - Čtrnáctideník Svazu československých architektů)
  1988   Památky a příroda
  1988   Říše hvězd: časopis pro pěstování astronomie a příbuzných věd
  1995   Architekt (nezávislý čtrnáctideník architektů)
pohádka
  rok vydání   název (podnázev)
  1979   Odvážný Azmun (Nvišská pohádka)
  1980   Jak se stal holub králem zvířat
  1980   Jak se zajíc nedal (Tibetská pohádka)
  1981   Nefritový hmoždíř (Čínská pohádka)
prostorová kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1979   O zlaté rybce
  1980   Mouřenínská pohádka
  1981   Perníková chaloupka
  1985   Stolečku prostři se!
prostorový obraz / betlém
  rok vydání   název (podnázev)
  1991   Český betlém
  1991   Lidový betlém
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1991   Otevírání zakletého zámku / Opening the Enchanted Castle (Josip Plečnik a Pražský hrad / Josip Plečnik at the Prague Castle)
soubor fotografií
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Pardubice
soubor grafických listů
  rok vydání   název (podnázev)
  1978   Jiří Švengsbír delineavit et sculpsit (Praga Caput Regni)
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Alfons Mucha
  nedatováno   Cheb
  nedatováno   Karel Čapek ve fotografii
  nedatováno   Výtvarní umělci dětem

Panorama, nakladatelství a vydavatelství

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Panorama (1978 - 1994)

Panorama, nakladatelství a vydavatelství

osoba   narození rok od - do, poznámka
Bičovský Jaroslav   28. 6. 1910     ???? - 1989, spolupráce na právnických příručkách judiciálních
Konrad Kurt   15. 10. 1908     ???? - ????
Konrád Edmond   30. 5. 1889     ???? - ????
Kudrnová Papežová Milada   21. 3. 1955     ???? - ????
Ladianská Libuše   11. 4. 1952     ???? - ????, výtvarná redaktorka
Neubert Ladislav   8. 6. 1927     ???? - ????
Šourková Alena   6. 6. 1928     ???? - ????
Štěpánek Jan   1. 3. 1948     ???? - ????, omalovánky, povídky