Univerzita Karlova

druh: vysoká škola
obec: Praha
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

web: www.cuni.cz
rok vzniku: 1348

poznámka:
Založeno 7. dubna 1348

Univerzita Karlova

termín   název výstavy, místo konání
1962/09/06   Louis Aragon: O teorii a praxi v literatuře, Univerzita Karlova, Praha
1989/05/03 - 1989/05/31   B. S. Urban: Výbor z díla, Karolinum, Praha
1991/05/28 - 1991/06/30   Divergence: Deset současných francouzských umělců / Divergences: Dix artistes français contemporains, Karolinum, Praha
1992/07/11 - 1992/07/31   Emanuel Ranný: Grafika, Výstavní síň University Karlovy, Praha
1995/07/21 - 1995/09/30   Umění map, Pražský hrad, Starý královský palác, Praha
1997/10/22 - 1997/11/09   Bohumil Žemlička: Obrazy / Paintings, Karolinum, Praha
1997/11/20 -   Josef Reischig: Pohled do mikrosvěta / Skrytá krása stvoření, Karolinum, Praha
1998/02/11 - 1998/10/31   Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha
1999/06/02 - 1999/07/31   Josef Kábrt: Kresby, grafika, animovaná tvorba, Zámek Poděbrady, Poděbrady (Nymburk)
1999/11/02 - 1999/11/13   Josef Bavor: Za oponou přírody, Karolinum, Praha
2000/11/16 - 2000/11/22   Czech Graphics, Mongolian National Modern Art Gallery, Ulaanbaatar
2001/11/14 -   Vladimír Preclík: Sochy, Milan David: Fotografie, Karolinum, Praha
2002/04/17   Prezentace knihy Mahuleny Nešlehové Jan Koblasa, Univerzita Karlova, recepční prostory, Praha
2008/04/01 - 2008/04/30   Jiří Kubíček: Obrazy - grafika, Lékařská fakulta, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/01/13 - 2010/03/01   Lubomír Netušil: Obrazy, grafika, kresby, Galerie Na Hradě, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/11/06 - 2015/03/15   Otevři zahradu rajskou - Benediktini v srdce Evropy 800-1300, Valdštejnská jízdárna, Praha
2019/10/16 - 2020/01/17   Jiří Sozanský: Amnézie, Obecní dům, Praha
2020/05/15 - 2020/06/04   Benátské zrcadlení (Ongaro e Fuga, Jakub Špaňhel), Karolinum, Praha
2023/12/07 - 2025/01/05   Santini a svět jeho architektury, Národní technické muzeum, Praha

Univerzita Karlova

termín   název výstavy
1962/09/06   Louis Aragon: O teorii a praxi v literatuře

Univerzita Karlova

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Řecké geometrické umění
  2020   Nad slunce krásnější (Plzeňská madona a krásný sloh)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1978   Výtvarné práce s materiály, tvorba hraček, loutkářství
  1983   Keramické a sklářské suroviny
  1984   Kappadokische Keilschrifttafeln mit Siegeln (aus den Sammlungen der Karlsuniversität in Prag)
  1988   Umění subsaharské Afriky jako předmět uměleckého a badatelského zájmu
  2015   Pavel Dias: Fotografie / Photographs 1956-2015
  2018   Ubírati se
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Itálie, Čechy a střední Evropa
  1988   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 1 - 1987 (Příspěvky k dějinám umění IV, Průměty výtvarného vývoje ve starším českém a světovém umění)
  1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.)
  2010   Horizonty umění
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1989   B. S. Urban: Výbor z díla
  1997   Josef Reischig: Pohled do mikrosvěta / Skrytá krása stvoření
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Vladimír Preclík: Sochy, Milan David: Fotografie
bakalářská práce
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Galerie československého spisovatele 1950 - 1956 (Bakalářská práce)
parte
  rok vydání   název (podnázev)
  1952   Bohumil Mathesius (profesor filologické fakulty university Karoly, vedoucí profesor katedry rusistiky, spisovatel, člen Slovanského ústavu, atd....)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011 (Negace a afirmace v Patočkově koncepci uměleckého díla)
  2012   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2 - 2008 (Studia historiae artium I)
  2014   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2012 (K životnímu jubileu profesora Vlastimila Zusky)
  2014   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013 (Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky)
  2016   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et Historica 1/2016. Studia historiae artium II
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1963   O teorii a praxi v literatuře (Projev Louise Aragona při udělení čestného doktorátu University Karlovy dne 6. září 1962)

Univerzita Karlova

osoba narození poznámka
Absolon Karel 16. 6. 1877 1927 - 1948, řádný profesor
Absolon Karel 16. 6. 1877 1926 - ????, mimořádný profesor
Andrusov Dimitrij 7. 11. 1897 ???? - ????, docent přírodovědecké fakulty
Antončík Emil 2. 12. 1927 1967 - ????, matematicko-fyzikálí fakulta
Antončík Emil 2. 12. 1927 1951 - 1954, matematicko-fyzikálí fakulta
Aubrecht Karel 27. 2. 1956 ???? - ????
Augusta Josef 17. 3. 1903 1933 - ????
Augustin František 24. 5. 1846 1882 - ????, habilitace
Augustin František 24. 5. 1846 1904 - ????, řádný profesor
Augustin František 24. 5. 1846 1895 - ????, mimořádný profesor
Bačkovský Jindřich 4. 5. 1912 1933 - ????, Spektropický ústav UK
Balaš František 3. 2. 1890 1927 - ????, docent
Balík Stanislav 15. 2. 1928 1952 - ????, katedra dějin státu a práva UK. 1969-92 docent, od 1992 profesof UK.
Bareš Gustav 22. 10. 1910 ???? - ????, 2. pol. 60. let děkan Fakulty osvěty a novinářství
Barták Pavel 9. 9. 1927 1993 - ????, profesor
Bartoš Emanuel 2. 4. 1902 1952 - ????, profesor
Bartošek Karel 30. 6. 1930 1953 - 1958, odborný asistent na filozofické fakultě
Bartošek Milan 5. 3. 1913 1946 - ????
Bartuška Jan 17. 5. 1908 1951 - ????
Basch Antonín 5. 6. 1896 1923 - ????
Baštecký Jan 9. 1. 1899 1927 - 1946, asistent I. interní kliniky lék. fak.
Baudiš Josef 27. 8. 1883 1919 - ????, mimořádný učitel
Bauer František 7. 9. 1897 1945 - 1948, docent, přednášel moderní světové dějiny
Bažant Jan 2. 8. 1950 ???? - ????
Bednář Miloslav 21. 10. 1948 1994 - ????, přednášky
Bednář Miloslav 21. 10. 1948 1976 - 1989, výzkumný pracovník fakulty žurnalistiky
Běhounek František 28. 10. 1898 1956 - ????, řádný profesor profesor
Běhounek Rudolf 4. 2. 1902 1952 - ????, profesor přír. fak.
Bělehrádek Jan 18. 12. 1896 1945 - 1948, 1. poválečnám rektorem
Bělehrádek Jan 18. 12. 1896 1934 - 1948
Bělič Jaromír 24. 3. 1914 1957 - ????, FF
Bělič Oldřich 9. 6. 1920 1963 - 1985, profesor
Bělič Oldřich 9. 6. 1920 1968 - 1969, vedoucí katedry romanistiky
Bělič Oldřich 9. 6. 1920 1958 - 1963, docent
Bělohlávek František 11. 5. 1924 1948 - 1951, asist. výtvarné výchovy prof. J. Sejpka
Bělohradská Hana 12. 1. 1929 1949 - 1961, laborantka na 1.dětské klinice
Bělohradský Václav 17. 1. 1944 1990 - ????, hostující profesor
Benda Václav 8. 8. 1946 1969 - 1970, pedagog na katedře filosofie
Beneš Jaroslav 6. 4. 1892 1927 - 1929, docent a od 1929 profesor křesťanské filosofie na teol. fakultě
Beneš Josef 27. 12. 1901 1950 - ????, přednášel dějiny filosofie (1953 jmenován docentem)
Beneš Josef 26. 12. 1917 1949 - ????
Benešová Dagmar 17. 10. 1906 1932 - 1948, Patologicko-anatomický ústav
Benešová Dagmar 17. 10. 1906 1965 - ????, profesorka
Benešová Dagmar 17. 10. 1906 1954 - 1973, přednostka Ústavu patologické anatomie a mikrobiologie
Benešová Olga 25. 2. 1922 1970 - 1975, vedoucí Farmakologického ústavu
Beran Josef 29. 12. 1888 1939 - ????, profesor
Beránek Zdeněk 10. 4. 1899 ???? - ????, docent experimentální patologie na lékařské fakultě
Beránková Milena 13. 6. 1925 ???? - ????, docentka na fakultě žurnalistiky
Berdychová Jana 17. 2. 1909 1966 - 1976, vedoucí kabinetu tělesné výchovy ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků na UK
Bergauer Vladimír 18. 9. 1898 1921 - ????, asistent Biologického ústavu lék. fakulty
Berka Karel 4. 5. 1923 1972 - 1988, externě přednášel na fak. žurnalistiky
Berka Karel 4. 5. 1923 1955 - 1968, odborný asistent, posléze docent na katedře dějin filosofie
Berka Karel 4. 5. 1923 1989 - ????, profesor
Berkovský Štěpán 30. 8. 1931 ???? - ????
Betka Jan 12. 1. 1949 1976 - ????, pracuje na ušní, nosní a krční klinice na LF UK.
Bidlo Jaroslav 17. 11. 1868 1900 - ????, docent všeobecných dějin se zřetelem k dějinám východní Evropy
Bidlo Jaroslav 17. 11. 1868 1910 - ????, řádný profesor všeobecných dějin se zřetelem k dějinám východní Evropy
Bidlo Jaroslav 17. 11. 1868 1904 - 1910, mimořádný profesor
Birnbaum Vojtěch 7. 1. 1877 1921 - ????, mimořádný profesor
Birnbaum Vojtěch 7. 1. 1877 1927 - ????, řádný profesor
Bláha František 9. 6. 1896 1952 - ????, profesor, 1953-1955 děkan lékařské fakulty hygienické UK
Blažek František 12. 11. 1903 1929 - ????, působil na Č. dětské klinice
Blažek František 12. 11. 1903 1951 - 1972, přednosta IV. dětské kliniky
Blažíček Oldřich 8. 11. 1914 1968 - 1970
Blažíček Oldřich 8. 11. 1914 1947 - 1951, docent katedry dějin umění
Blažíček Oldřich 8. 11. 1914 1945 - 1947, odborný asistent
Blažka Pavel 6. 10. 1928 1955 - 1960, pedagog
Bleha Otakar 1. 10. 1916 1961 - ????, docent
Bobková Lenka 8. 1. 1947 1993 - ????
Boguszak Jiří 13. 1. 1927 1968 - ????, profesor (a předtím docent)
Boháček Miroslav 10. 9. 1899 1945 - 1951, řádný profesor římského práva
Böhm Jaroslav 8. 3. 1901 1946 - ????, docent FF
Borecký Bořivoj 26. 3. 1922 1949 - ????, odborný asistent
Borecký Vladimír 6. 12. 1941 1991 - ????, přednáší na katedře kulturologie FF
Borovanský Ladislav 1. 4. 1897 1938 - 1970, přednosta Anatomického ústavu LF
Borovanský Ladislav 1. 4. 1897 1937 - ????, profesor LF
Borový Klement 12. 1. 1838 1867 - ????, mimořádný profesor církevního práva a fundamentální teologie
Borový Klement 12. 1. 1838 1863 - ????, docent církevního práva
Bosák Emanuel 2. 9. 1924 1962 - ????, pedagogicky činný na fakultě tělesné výchovy a sportu
Boublík Tomáš 6. 5. 1934 1992 - ????, profesor PřF
Bouček Bedřich 30. 8. 1904 1947 - 1953, profesor PedF
Bouček Bedřich 30. 8. 1904 1934 - ????, habilitoval se na PřF
Bouček Bohuslav 2. 4. 1886 1922 - ????, habilitoval na LF
Bouček Bohuslav 2. 4. 1886 1945 - ????, profesor LF
Bouška Jiří 14. 10. 1925 1946 - 1986, PřF, posléze MFF působil. (od 1977 docent astronomie)
Bouška Vladimír 11. 4. 1933 1955 - ????, PřF , 1973-90 docent, 1990 profesor.
Bouzek Jan 17. 2. 1935 1983 - 1991, docent, od 1991 profesor a ředitel Ústavu pro klasickou archeologii FF
Brabec Jindřich 25. 5. 1933 1965 - ????, pedagogická fakulta
Brabec Jiří 28. 10. 1929 ???? - ????, externí lektor č. literatury na FF a PedF
Bráf Albín 27. 2. 1851 1882 - ????, mimořádný profesor národního hospodářství
Bráf Albín 27. 2. 1851 1890 - ????, řádný profesor
Bráf Albín 27. 2. 1851 1877 - ????, docent politické ekonomie
Brauner Bohuslav 8. 5. 1855 1882 - 1897, adjunkt
Brauner Bohuslav 8. 5. 1855 1890 - ????, mimořádný profesor chemie
Brauner Bohuslav 8. 5. 1855 1897 - ????, profesor
Brauner Bohuslav 8. 5. 1855 1883 - ????, docent analytické a později i anorganocké chemie
Brdička Rudolf 25. 2. 1906 1928 - 1954
Breindl Václav 29. 12. 1890 1925 - ????, docent zoologie
Breindl Václav 29. 12. 1890 1946 - 1948, profesor anatomie a morfologie obratlovců
Breindl Václav 29. 12. 1890 1935 - ????, mimořádný profesor zoologie
Brožek Artur 30. 3. 1882 1920 - ????, doc.
Brožek Artur 30. 3. 1882 1934 - ????, profesor genetiky
Brožek Artur 30. 3. 1882 1927 - ????, mimořádný profesor
Buben Vladimír 25. 9. 1888 1922 - ????, doc. mluvnice románských jazyků
Buben Vladimír 25. 9. 1888 1927 - 1930, mimořádný profesor románské filologie
Buben Vladimír 25. 9. 1888 1946 - ????, řádný profesor
Bútora Martin 7. 10. 1944 ???? - ????
Bydžovský Bohumil 14. 4. 1880 1917 - ????, mimořádný profesor matematiky
Bydžovský Bohumil 14. 4. 1880 1909 - ????, doc. matematiky
Bydžovský Bohumil 14. 4. 1880 1921 - 1957, řádný profesor
Císler Josef 15. 1. 1870 ???? - ????, profesor laryngologie na lékařské fakultě
Corduas Sergio 1946 1967 - 1971, lektor italského jazyka
Čáda František 6. 4. 1865 1912 - ????, řádný profesor filosofie
Čáda František 6. 4. 1865 1905 - 1912, mimořádný profesor
Čáda František 6. 4. 1865 1896 - 1905, doc. filosofie
Čáda František ml. 30. 5. 1895 1923 - 1926, doc. českých dějin právních
Čáp Jindřich 15. 12. 1910 ???? - ????, lektor těsnopisu
Čapek Jan 6. 11. 1903 1934 - ????, docent české literatury
Čech Eduard 29. 6. 1893 1945 - ????, řádný profesor matematiky
Čech Eduard 29. 6. 1893 1922 - ????, doc. matematiky
Čech Eduard 29. 6. 1893 ???? - ????
Čelakovský František 7. 3. 1799 1835 - ????, profesor českého jazyka a literatury
Čelakovský Jaromír 21. 3. 1846 1883 - 1886, docent právních dějin českých
Čelakovský Jaromír 21. 3. 1846 1886 - 1892, mimořádný profesor
Čelakovský Jaromír 21. 3. 1846 1892 - ????, řádný profesor
Čelakovský Ladislav 29. 11. 1834 1871 - 1880, mimořádný profesor botaniky
Čelakovský Ladislav 29. 11. 1834 1880 - ????, řádný profesor botaniky
Černohorský Zdeněk 27. 12. 1910 ???? - ????, pedagog
Černý František 21. 2. 1926 ???? - ????, Filozofická fakulta
Černý Václav 26. 3. 1905 1968 - 1970, profesor Filozofické fakulty
Černý Václav 26. 3. 1905 1945 - 1952, profesor obecné a srovnávací literatury Filozofické fakulty
Černý Václav 26. 3. 1905 1936 - 1939, doc. románské literatury
Daneš Jiří 23. 8. 1880 1919 - 1928, řádný profesor všeobecné geografie
Daneš Jiří 23. 8. 1880 1912 - 1919, mimořádný profesor všeobecné geografie
Daneš Jiří 23. 8. 1880 1906 - 1912, doc. všeobecné geografie
Dědina Václav 6. 12. 1870 1900 - 19001, profesor geomorfologie
Deyl Jan 24. 6. 1855 1902 - ????, řádný profesor, přednosta oční kliniky a očního oddělení ve všeobecné nemocnici
Deyl Jan 24. 6. 1855 1887 - 1893, doc. očního lékařství
Deyl Jan 24. 6. 1855 1893 - 1902, mimořádný profesor
Disman Miroslav 20. 7. 1925 ???? - ????
Dobiáš Josef 26. 9. 1888 1920 - ????, doc. dějin řeckých a římských
Dobiáš Josef 26. 9. 1888 1930 - 1959, řádný profesor
Dobiáš Josef 26. 9. 1888 1924 - ????, mimořádný prfesor starověkých dějin
Doležal Bohumil 17. 1. 1940 ???? - ????, pedagog na Sociální fakultě
Domalíp Karel 24. 6. 1846 1877 - ????, doc. experimentální fyziky
Domin Karel 4. 5. 1882 1907 - ????, doc. systematické botaniky
Domin Karel 4. 5. 1882 1916 - ????, řádný profesor
Domin Karel 4. 5. 1882 1911 - ????, mimořádný profesor
Drachovský Josef 31. 3. 1876 1902 - ????, doc. finanční vědy a finančního práva, od 1904 i doc. státního účetnictví
Drachovský Josef 31. 3. 1876 1909 - ????, mimořádný profesor finančního práva a státního účetnictví
Drachovský Josef 31. 3. 1876 1912 - ????, řádný profesor
Drtina František 3. 10. 1861 1891 - ????, doc. filosofie a pedagogiky
Drtina František 3. 10. 1861 1903 - ????, řádný profesor
Drtina František 3. 10. 1861 1899 - ????, mimořádný profesor
Drtina František 3. 10. 1861 1921 - ????, opět jmenován profesorem filosofie a pedagogiky
Durdík Josef 15. 10. 1837 1874 - 1880, mimořádný profesor filosofie
Durdík Josef 15. 10. 1837 1880 - 1903, řádný profesor filosofie
Durdík Josef 15. 10. 1837 1869 - 1874, doc. filosofie
Dvořák Rudolf 12. 11. 1860 1884 - 1890, doc. orientální filologie
Dvořák Rudolf 12. 11. 1860 1896 - ????, řádný profesor
Dvořák Rudolf 12. 11. 1860 1890 - 1896, mimořádný profesor
Dvořák Vincenc 22. 1. 1848 1874 - ????, doc. experimentální fyziky
Eiselt Bohumil 28. 8. 1831 1861 - 1865, doc. vnitř. lékařství
Eiselt Bohumil 28. 8. 1831 1881 - 1902, řádný profesor
Eiselt Bohumil 28. 8. 1831 1865 - 1881, mimořádný profesor
Engliš Karel 17. 8. 1880 1945 - ????, řádný profesor národního hospodářství
Fiedler František 13. 12. 1858 1905 - ????, řádný profesor správní vědy a rak. práva správního
Filip Jan 25. 12. 1900 ???? - ????, profesor archeologie
Fischer Josef 6. 11. 1894 1967 - ????, vědecký pracovník osvěty a novinářství
Fischer Josef 2. 4. 1891 ???? - ????, docent filozofie
Fischer Otokar 20. 5. 1883 1917 - 1927, mimořádný profesor
Fischer Otokar 20. 5. 1883 1927 - ????, řádný profesor
Fischer Otokar 20. 5. 1883 1909 - 1917, doc. dějin německé literatury
Fleissig Karel 4. 1. 1912 ???? - ????
Formánek Emanuel 7. 10. 1869 1898 - 1903, doc. lékařské chemie, od 1902 doc. toxikologie
Formánek Emanuel 7. 10. 1869 1913 - ????, řádný profeosor lékařské chemie a toxikologie
Formánek Emanuel 7. 10. 1869 1903 - 1913, mimořádný profesor lékařské chemie a toxikologie
Foschenbauer Svatomír 11. 7. 1906 1930 - 1932, asistent ústavu pro všeobecnou a pokusnou patologii LF
Frič Antonín 30. 7. 1832 1882 - ????, řádný profesor
Frič Antonín 30. 7. 1832 1871 - 1882, mimořádný profesor zoologie
Friedrich Gustav 4. 6. 1871 1898 - 1904, doc. pomocných věd historických
Friedrich Gustav 4. 6. 1871 1904 - 1909, mimořádný profesor pomocných věd historických
Friedrich Gustav 4. 6. 1871 1909 - ????, řádný profesor
Frouz Martin 7. 3. 1970 2009 - ????, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí
Funk Vilém 14. 1. 1875 1912 - 1940, řádný profesor
Funk Vilém 14. 1. 1875 1903 - 1909, doc. dějin a systému rakouského práva finančního
Funk Vilém 14. 1. 1875 1909 - 1912, mimořádný profesor rakouského práva finančního
Gebauer Jan 8. 10. 1838 1873 - 1880, doc. českého jazyka, od 1974 i doc. slovanské filologie
Gebauer Jan 8. 10. 1838 1880 - 1881, mimořádný profesor
Gebauer Jan 8. 10. 1838 1881 - 1907, řádný profesor
Gellner Arnošt 9. 12. 1925 1989 - ????, Fakulta sociálních věd
Gillárová Kateřina 1979 ???? - ????, pedagožka
Gillernová Ilona 23. 5. 1955 ???? - ????, asistentka oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele na katedře psychologie
Gindely Antonín 3. 9. 1829 1867 - ????, řádný profesor
Gindely Antonín 3. 9. 1829 1862 - 1867, mimořádný profeosr rakouského dějepisu
Glücklich Julius 10. 5. 1876 1911 - ????, doc. rakouských dějin
Goll Jaroslav 11. 7. 1846 1880 - 1885, mimořádný profesor
Goll Jaroslav 11. 7. 1846 1885 - 1910, řádný profesor
Goll Jaroslav 11. 7. 1846 1975 - 1880, doc. obecných dějin
Groh František 13. 11. 1863 1899 - 1905, do. klasické filologie
Groh František 13. 11. 1863 1910 - 1934, řádný profesor
Groh František 13. 11. 1863 1905 - 1910, mimořádný profesor
Guth Karel 21. 9. 1883 ???? - ????, docent dějin umění
Hermann-Otavský Karel 2. 5. 1866 ???? - ????, profesor, první rektor celé České univerzity 1918-1920
Hrdina Ivan 15. 5. 1946 ???? - ????, fakulta žurnalistiky, katedra rozhlasové a televizní žurnalistiky
Hrozný Bedřich 6. 5. 1879 ???? - ????, profesor
Hus Jan 1371 1386 - ????
Chaloupecký Václav 12. 5. 1882 1938 - ????, přešel na pražskou filosofickou fakultu
Chytil Karel 18. 4. 1857 ???? - ????, 1897 docent, 1911 řádný profesor, 1927 vedoucí katedry dějin umění
Jirásek Jan 26. 7. 1929 ???? - ????, vědecký pracovník
Jokič Saša 1975 ???? - ????, student
Kalvoda Jan 12. 2. 1943 ???? - ????, Přírodovědecká fakulta
Kapišovská Veronika 18. 6. 1969 ???? - ????, Ustav asijských studií
Khol Josef 27. 11. 1928 1975 - 1980, externí vedoucí katedry psychologie práce a řízení, Filozofická fakulta UK
Klát Jaroslav 23. 5. 1902 1945 - ????, jeden semestr umění a estetiky na FF, absolutorium
Klatovský Martin 1498 ???? - ????, profesor, rektor
Klégr Aleš 27. 11. 1951 ???? - ????
Klíma Jan 5. 11. 1938 ???? - ????, přednášející na katedře teoretické fyziky na matematicko-fyzikální fakultě
Kolář Jiří 16. 11. 1932 ???? - ????, docent sbormistrovství
Komárek Stanislav 6. 8. 1958 ???? - ????, Fakulta humanitních studií, katedra antropologie
König Karel 12. 2. 1905 1931 - 1932, asistent zubní kliniky LF
Konta Jiří 15. 2. 1922 ???? - ????, profesor sedimentární petrologie
Korbela Vladimír 17. 12. 1908 1935 - 1936, asistent zubní kliniky LF
Koutecký Josef 31. 8. 1930 1997 - 2000, prorektor pro vnější vztahy
Krejčí Jan 28. 2. 1825 ???? - ????, profesor
Krejčí Miroslav 4. 11. 1891 ???? - ????
Kubínová Marie 4. 10. 1952 ???? - ????, asistentka oddělení učitelství matematiky
Kubišta Albert 6. 4. 1976 ???? - ????
Leitgeb Ladislav 30. 5. 1920 ???? - ????
Leština Vladimír 17. 5. 1922 1960 - ????, pedagog na katedře výtvarné výchovy
Lexa František 5. 4. 1876 ???? - ????, profesor egyptologie
Lhotka Jaroslav 9. 11. 1913 ???? - ????, profesor
Lindner Gustav 11. 3. 1828 1882 - ????, řádný profesor filozofie a pedagogiky
Linhart Lubomír 28. 6. 1906 1969 - 1974, profesor teorie filmu
Liznar Josef 28. 10. 1852 ???? - ????, docent pro meteorologii a klimatologii, profesor kosmické fyziky a zemského magnetismu
Löw z Erlsfeldu Jan František 26. 3. 1648 ???? - ????, rektor
Macurová Alena 3. 6. 1946 ???? - ????, profesorka katedry českého jazyka a literatury
Malý Jaromír 14. 3. 1885 1945 - 1954, lektor žurnalistiky
Malý Karel 26. 10. 1930 ???? - ????
Marhounová Jana 7. 5. 1941 1965 - 1975, pedagožka
Marhounová Jana 7. 5. 1941 1990 - ????, pedagožka
Masaryk Tomáš 7. 3. 1850 1882 - 1914, profesor
Matějček Antonín 31. 1. 1889 1927 - ????, profesor
Matějíček Antonín 31. 1. 1889 1930 - ????, profesor
Mathesius Vilém 3. 8. 1882 ???? - ????, profesor anglistiky
Matouš Lubor 2. 11. 1908 ???? - ????
Medková Emila 19. 11. 1928 ???? - 1973, psychologický ústav
Mencl Emanuel 27. 6. 1880 ???? - ????, docent mikroskopické anatomie
Mendl Bedřich 29. 8. 1892 ???? - ????, profesor hosp.a soc.dějin
Mentl Stanislav   ???? - ????, profesor
Mocná Dagmar 21. 5. 1958 ???? - ????, Pedagogická fakulta, Katedra české literatury
Mukařovský Jan 11. 11. 1891 ???? - ????, rektor
Musil Alois 30. 6. 1868 ???? - ????, profesor orientalistiky
Musil Zdeněk 24. 5. 1920 1947 - ????, PedF odborný asistent
Náprstek Jaroslav 16. 6. 1942 ???? - ????, restaurace insignie
Nekula Marek 4. 3. 1965 ???? - ????, katedra germanistiky
Nešetřil Jaroslav 13. 3. 1946 ???? - ????, Matematicko-fyzikální fakulta
Niederle Lubor 20. 9. 1865 ???? - ????, profesor archeologie a národopisu
Novák Arnošt 1973 ???? - ????, pedagog
Novák Milan 1956 1975 - 1978, maturoval na Střední průmyslové škole v Praze
Novák Mirko 3. 10. 1901 1954 - ????, profesor
Oliva Ota 8. 12. 1926 ???? - ????, profesor zoologie přírodovědecké fakulty
Ortová Jitka 4. 12. 1946 ???? - ????, Filozofická fakulta, katedra kulturologie
Palouš Radim 6. 11. 1924 1990 - 1994, rektor
Panevová Jarmila 8. 4. 1938 ???? - ????
Pašek Milan 18. 11. 1955 1993 - 1994, výtvarný pedagog
Perner Jaroslav 28. 3. 1869 ???? - ????, profesor paleontologie na přírodovědecké fakultě
Perner Josef   ???? - ????, profesor
Petříček Miroslav 21. 2. 1951 1990 - ????, pedagog
Polcar Miloslav 3. 2. 1947 1980 - 1986, pedagogická fakulta - docent
Polívka Jiří 5. 3. 1858 ???? - ????, profesor
Procházka Jaroslav   ???? - ????, profesor
Prokop Heřman 6. 6. 1899 ???? - ????, lektor těsnopisu
Pučalík Marek 11. 7. 1976 ???? - ????
Řehák Svatopluk 20. 1. 1926 ???? - ????, profesor
Říčan Rudolf 23. 9. 1899 ???? - ????, profesor
Sedláček Zbyněk 20. 6. 1966 1996 - ????, externí pedagog na FF
Schäferna Karel 3. 7. 1884 ???? - ????, přednášel hydrobiologii
Slípka Jaroslav 10. 1. 1952 ???? - ????, přednosta Otolaryngologické fakulty
Soukup Václav 31. 8. 1957 ???? - ????, pracovník katedry kulturologie
Sova Miloš 10. 12. 1896 ???? - ????
Springer Anton 13. 7. 1825 1848 - ????, přednášel nejnovější obecné dějiny na filozofické fakultě
Starý Oldřich 15. 6. 1914 1966 - 1969, rektor
Stavěl Josef 12. 3. 1901 1945 - ????
Stibitz František 1917 ???? - ????, docent FTVS
Stiebitz František   ???? - ????, profesor
Strnad Antonín 10. 8. 1746 ???? - ????, rektor
Stupecký Josef 11. 11. 1848 ???? - 1889, profesor
Suchomel Filip 9. 2. 1966 1998 - ????, přednáší o japonském umění
Svatoňová Kateřina 1978 ???? - ????, vedoucí Katedry filmových studií Filozofické fakulty
Svoboda Jiří 18. 4. 1924 ???? - ????, Fakulta žurnalistiky, katedra filmu a televize - vedoucí výběrových seminářů o dokumentárních a zpravodajských filmech
Svoboda Ludvík 4. 5. 1903 1959 - 1971, vedoucí katedry filosofie UK
Sýkora Viktor 1966 ???? - ????, vědecký pracovník
Syllaba Ladislav   ???? - ????, profesor
Šajn Jaroslav 23. 8. 1926 ???? - ????, pedagog
Šamberger František 12. 2. 1871 ???? - ????, profesor kožních a venerických chorob
Šesták Jaroslav 25. 9. 1938 ???? - ????, ředitel v Institu základů vzdělanosti
Šikl Heřman 28. 5. 1888 1922 - 1928, docent
Šikl Heřman 28. 5. 1888 1937 - 1955, profesor patologické anatomie
Šikl Heřman 28. 5. 1888 1913 - 1928, asistent
Šikl Heřman 28. 5. 1888 1928 - 1937, mř. profesor
Šimáček Matěj 5. 2. 1860 1921 - ????, profesor historické vlastivědy
Šimák Josef 15. 8. 1870 ???? - ????, profesor
Šindelář Dušan 23. 3. 1927 1957 - 1958, odborným asistentem na FF
Široký Miroslav 28. 10. 1952 1987 - 1988
Špirk Ivan 28. 8. 1951 1987 - ????, pedagog
Štěrba Böhm Jan 9. 11. 1874 1913 - 1938, profesor anorganické chemie
Šusta Josef 19. 2. 1874 1910 - 1939
Tilkovský Vojtěch 18. 8. 1902 1955 - ????, externí pedagog na FF
Trnka Bohumil 3. 6. 1895 ???? - ????, profesor anglistiky
Tvaroh František 23. 3. 1906 1933 - ????, asistetn-zástupce přednosty na klinice LF UK pro nemoci stáří
Ungár Jan 4. 5. 1946 1973 - ????, fakulta společenských věd a fakulta žurnalistiky
Vejdovský František 24. 10. 1849 ???? - ????, profesor srovnávací anatomie a embryologie
Velich Alois 10. 8. 1869 1930 - ????, profesor farmakologie a farmakognosie
Vlasák Antonín 10. 1. 1812 1830 - ????, filozofie
Vlasák Antonín 10. 1. 1812 1832 - ????, teologie
Vlček Jaroslav 22. 1. 1860 1908 - ????, profesor
Vojtíšek Václav 9. 8. 1883 1928 - ????, profesor pomocných věd historických
Voráček Josef 27. 1. 1910 1945 - 1952, z politických důvodů propuštěn
Vrchlický Jaroslav 17. 2. 1853 1893 - ????, profesor
Weber Klement 4. 3. 1890 ???? - ????, profesor vnitřního lékařství
Wenig Jaromír 4. 12. 1877 ???? - ????, profesor zoologie
Wiendl Jan 2. 4. 1969 ???? - ????, vysokoškolský pedagog na katedře českého jazyka a literatury
Windsorová Lucie 25. 2. 1952 ???? - ????, arteterapeutka
Wittlich Petr 23. 5. 1932 2000 - 2003, člen vědecké rady
Wolf Václav 1. 3. 1937 1990 - 1997, děkan Katolické teologické fakulty
Zima Tomáš 2. 7. 1966 2014 - ????, rektor
Zmeškal Tomáš 1966 ???? - ????

Univerzita Karlova

osoba narození
???  
Abbott Monika 20. 1. 1948
Abžoltovská Vlastimila 1. 10. 1904
Adam Karel 4. 5. 1890
Adam Milan 28. 5. 1928
Adam Stanislav 10. 2. 1922
Adamec David 1. 3. 1969
Adamec Jaromír 15. 9. 1940
Adamec Josef 18. 12. 1909
Adamec Zdeněk 9. 2. 1934
Adamec OPraem Pavel 8. 3. 1963
Adámek Jaroslav 1. 6. 1877
Adámek Jiří 16. 10. 1947
Adámek Karel 19. 9. 1868
Adámková Petra 13. 10. 1962
Adamovič Ivan 27. 11. 1967
Adlová Věra 22. 7. 1919
Adlt Jaromír 15. 7. 1930
Aim Vojtěch 13. 4. 1886
Aišmanová Alexandra  
Ajvaz Michal 30. 10. 1949
Albertová Helena 1. 9. 1941
Albich Milan 9. 6. 1925
Alethinus Mikuláš 1540
Alsterová Alena 6. 8. 1950
Altmanová Viškovská Aloisie 23. 3. 1923
Altová Hradcová Blanka 4. 2. 1954
Altschul Pavel 17. 5. 1900
Ambros August 17. 11. 1816
Ambrožová Olga 29. 11. 1948
Amort Čestmír 21. 3. 1922
Anděl Jaroslav 7. 6. 1949
Anděl Jiří 7. 3. 1939
Anděl Michal 2. 6. 1946
Anděl Rudolf 29. 4. 1924
Anders Adam 28. 8. 1970
Andráš Eduard 27. 10. 1929
Andrašovan Tibor 3. 4. 1917
Andreas Petr 7. 9. 1985
Andres Adam 28. 8. 1970
Andronikova Hana 9. 9. 1967
Andršt Zdeněk 5. 10. 1912
Andrusov Dimitrij 7. 11. 1897
Andrysek Oskar 21. 2. 1931
Ante 18. 8. 1951
Antončík Emil 2. 12. 1927
Arcimovičová Jana 14. 5. 1958
Arient Miloslav 30. 7. 1921
Arietto Šebek Ladislav 18. 9. 1861
Atcheson Hana 21. 4. 1971
Auerbach Erich 12. 12. 1911
Auerhan Jan 2. 9. 1880
Augusta Jan 16. 8. 1897
Augustin Vladimír 30. 7. 1907
Augustová Zuzana 14. 6. 1963
Aul Josef 4. 3. 1894
Aulická Hana 8. 12. 1948
Auředníček Otakar 27. 9. 1868
Auská Nonna 23. 10. 1923
Auštěcká Marie 14. 3. 1898
Auštěcký Josef 17. 5. 1827
Babák Edward 8. 6. 1873
Babánek Bohumil 21. 6. 1896
Babička Josef 29. 12. 1905
Babička Vácslav 28. 5. 1949
Baborovská Sandra 24. 5. 1982
Babuška Vladimír 12. 4. 1937
Bacík František 4. 9. 1926
Bačkovský Jindřich 4. 5. 1912
Badal Milan 15. 8. 1956
Bahbouh Charif 1941
Bahník Václav 13. 4. 1918
Bajerová Marie 30. 11. 1902
Bakeš Radek 1964
Baladrán Zbyněk 16. 4. 1973
Balajka Bohuš 13. 5. 1923
Balák Jan 1848
Balák Jaroslav 1. 9. 1880
Balaš Vladimír 3. 2. 1924
Balaš Vladimír 20. 4. 1959
Balaš Zdeněk 11. 8. 1904
Baláš Emanuel 31. 7. 1914
Balatka Břetislav 11. 1. 1931
Baláž Gejza 11. 11. 1897
Balcar Jiří 26. 8. 1929
Balcar Karel 12. 11. 1939
Balej František 29. 9. 1873
Baletka Ladislav 12. 4. 1944
Baletka Tomáš 14. 6. 1971
Balík Stanislav 15. 2. 1928
Balík Vojtěch 7. 4. 1947
Bálinth Ján 14. 7. 1910
Baloun Zdeněk 21. 7. 1918
Balounová Helena  
Balthasar Vladimír 21. 6. 1897
Balý Josef 2. 3. 1889
Bár Zdeněk 19. 1. 1904
Barák Josef 26. 1. 1833
Baran Ludvík 23. 8. 1920
Barnet Vladimír 15. 1. 1924
Baroch Bedřich 11. 5. 1931
Bart Ilja 17. 5. 1910
Bárta Jan 27. 11. 1951
Bárta Jan 18. 3. 1921
Bárta Zdenek 8. 7. 1927
Barták Pavel 9. 9. 1927
Bartlová Anežka 2. 6. 1988
Bartlová Milena 19. 1. 1958
Bartoš Josef 4. 3. 1887
Bartoš Josef 10. 2. 1902
Bartoš Vladimír 20. 5. 1929
Bartošek Jaroslav 24. 3. 1933
Bartošek Karel 30. 6. 1930
Bartošek Luboš 13. 11. 1922
Bartošek Milan 5. 3. 1913
Bartošek Miroslav 24. 9. 1943
Bartošek Tomáš 30. 8. 1949
Bártů Jan 16. 1. 1955
Bartušek Antonín 11. 1. 1921
Bartuška Jan 17. 5. 1908
Bartuška Václav 14. 7. 1968
Bařinka Petr 9. 1. 1979
Basler Dalibor 2. 9. 1929
Bass Bedřich 1910
Bašný Zdeněk 27. 7. 1920
Bašta Petr 21. 7. 1966
Baštecký Jan 9. 1. 1899
Baštová Markéta 27. 2. 1972
Baťková Hejduková Růžena 8. 2. 1945
Baudiš Pavel 2. 10. 1930
Baudyš Eduard 13. 3. 1886
Bauer František 7. 9. 1897
Baumruk Jiří 27. 11. 1955
Bavor Josef 11. 6. 1944
Bayerová Marie 2. 1. 1922
Bázlik Miroslav 12. 4. 1931
Bažant Jakub 6. 10. 1958
Bažantová Nina 29. 7. 1947
Bebr Antonín 22. 2. 1877
Bečka Jiří 16. 10. 1915
Bečka Josef 10. 7. 1903
Bečková Kateřina 11. 9. 1957
Bečvář Antonín 10. 6. 1901
Bednár Alfonz 13. 10. 1914
Bednář Blahoslav 18. 6. 1916
Bednář Ivan 8. 5. 1923
Bednář Jan 11. 11. 1946
Bednář Jaroslav 28. 9. 1889
Bednář Jiří 25. 11. 1935
Bednář Kamil 4. 7. 1912
Bednář Miloslav 21. 10. 1948
Bednařík Tomáš 24. 6. 1922
Bednářová Bohumila 7. 2. 1904
Bednářová Eva  
Bedrna Jan 16. 9. 1897
Bedrník Petr 5. 12. 1939
Bedřich Václav 13. 9. 1932
Běhal Rostislav 22. 11. 1922
Běhalová Věra 31. 7. 1922
Běhounek František 28. 10. 1898
Běhounková Ludmila 1907
Bechyňová Věnceslava 3. 6. 1920
Bejblík Alois 2. 1. 1926
Bejšovec Jaroslav 18. 6. 1929
Belán Alfred 31. 8. 1918
Bělař Antonín 1. 7. 1899
Bělehrádek Jan 18. 12. 1896
Bělina Miroslav 8. 3. 1950
Bělina Pavel 3. 9. 1948
Belis Jiří 15. 1. 1956
Bělohlávek Bedřich 22. 12. 1902
Bělohlávek František 11. 5. 1924
Bělohlávek Miloslav 8. 10. 1923
Bělohlávková Marie 14. 10. 1924
Bělohradská Hana 12. 1. 1929
Bělohradský Václav 17. 1. 1944
Bělská Helena 11. 2. 1926
Bém Tomáš 22. 6. 1967
Bena Leopold 10. 8. 1904
Benčová Monika  
Benda Klement 17. 9. 1935
Benda Marek 10. 11. 1968
Benda Petr 1968
Benda Petr  
Benda Stanislav 24. 9. 1955
Benda Václav 8. 8. 1946
Bendl Josef 7. 11. 1927
Bendová Hnilocová Eva 6. 12. 1976
Beneš Bohuš 11. 3. 1901
Beneš Jiří 16. 4. 1898
Beneš Josef 27. 12. 1901
Beneš Josef 26. 12. 1917
Beneš Josef 11. 1. 1902
Beneš Karel 21. 2. 1896
Beneš Karel 14. 9. 1932
Beneš Ladislav 26. 11. 1882
Beneš Václav 7. 5. 1910
Beneš Vlastimil 3. 10. 1919
Beneš Zdeněk 5. 9. 1952
Benešová Libuše 5. 7. 1948
Benešová Marie 6. 3. 1916
Benešová Marie 2. 3. 1920
Benešová Martina  
Benešová Michaela  
Benešová Olga 25. 2. 1922
Benešová Zdeňka 31. 8. 1949
Benešovská Hana  
Benešovská Klára 28. 2. 1950
Benetková Marie 1. 8. 1945
Benetková Vlasta 9. 1. 1947
Benhart František 10. 9. 1924
Benýšková Vosátková Eliška 11. 4. 1928
Beran Aljo 15. 4. 1907
Beran Přemysl 23. 3. 1930
Beran Zdeněk 18. 2. 1932
Beránek Jan 28. 3. 1966
Beránek Miloslav 9. 8. 1888
Beránek Vladimír 24. 1. 1965
Bergauer Vladimír 18. 9. 1898
Berger Vlastimil 19. 2. 1923
Bergman Samuel 25. 12. 1883
Bergmanová Marie 10. 4. 1947
Beringer Antonín 24. 10. 1888
Berka Bohumil 13. 6. 1921
Berkopec Oton 6. 12. 1906
Berková Alexandra 2. 7. 1949
Berkovec Jiří 22. 7. 1922
Berkovec Stanislav 31. 5. 1956
Bernard Jan 18. 7. 1948
Bernard Vilém 5. 5. 1912
Bernášek Bohumír 1987
Bernášková Alena 22. 5. 1920
Bernatová Kristýna  
Bérová Dana 25. 4. 1967
Besser Jiří 4. 8. 1957
Besta Pavel 28. 9. 1958
Besta Pavel 1984
Bešťáková Eva 12. 9. 1932
Bezr Ondřej 14. 11. 1968
Bezruč Petr 15. 9. 1867
Bíba Lukáš  
Bíbus František 24. 1. 1903
Bicek Jaroslav 4. 4. 1920
Bič Miloš 19. 11. 1910
Bičák Jiří 7. 1. 1942
Bičík Ivan 2. 10. 1943
Bičovský Jaroslav 28. 6. 1910
Bidlo Vladimír 19. 10. 1926
Biebl Konstantin 26. 2. 1898
Biedermannová Zeyerová Carola 18. 10. 1947
Biegel Richard 4. 12. 1975
Bílek Petr 5. 3. 1950
Bílek Petr 6. 4. 1962
Bílková Jana 23. 5. 1946
Bílý Svatopluk 9. 2. 1945
Biman Stanislav 30. 10. 1938
Bimková Anna 5. 1. 1941
Bímová Kamila 3. 11. 1968
Birnbaum Vojtěch 7. 1. 1877
Birnbaumová Alžběta 16. 3. 1898
Bitrich Tomáš 1975
Bittman Ladislav 12. 1. 1931
Bittner Jiří 16. 4. 1930
Blackwellová Věra 23. 7. 1924
Blaha Milan 20. 3. 1923
Bláha Jaroslav 19. 12. 1941
Bláha Robert 7. 12. 1934
Bláha Zdeněk 9. 5. 1925
Blahoš Jaroslav 30. 6. 1930
Blahota Jiří 12. 7. 1949
Bláhová Jindřiška 1979
Bláhová Marie 11. 11. 1944
Bláhová Dvořáková Emilie 13. 6. 1931
Blahovec Jiří 22. 4. 1942
Blahož Josef 26. 12. 1932
Blatný Lev 11. 4. 1894
Blattný Pavel 2. 4. 1947
Blažek Filip 12. 9. 1974
Blažek Miroslav 13. 5. 1916
Blažek Patrik 22. 2. 1851
Blažek Zdeněk 22. 12. 1952
Blažíček Martin 1. 11. 1976
Blažíček Oldřich 8. 11. 1914
Blažíčková Anna 24. 4. 1933
Blažíčková Horová Naděžda 19. 12. 1942
Blažka Pavel 6. 10. 1928
Blažková Jarmila 15. 8. 1911
Blehová Natálie  
Blechová Kristýna 1988
Blodig Vojtěch 8. 10. 1946
Blochová Hana 24. 3. 1961
Blumová Věra 29. 4. 1918
Boček František 12. 4. 1912
Bodláková Jitka 30. 3. 1923
Boguszak Jiří 13. 1. 1927
Boháč Antonín 5. 3. 1882
Boháč Jiří 1. 7. 1930
Boháč Vladimír 29. 9. 1930
Boháč Zdeněk 3. 1. 1933
Boháček Miroslav 10. 9. 1899
Boháčková Libuše 25. 11. 1927
Boháčová Ivana 10. 5. 1954
Bohatcová Mirjam 28. 6. 1919
Bohdanecký Miloslav 28. 8. 1924
Böhm Jaroslav 8. 3. 1901
Bohun Antonín 14. 6. 1913
Bohutínská Jana 9. 5. 1977
Bochníček Záviš 20. 4. 1920
Bok Václav 14. 1. 1939
Boldt Frank 3. 7. 1942
Bolzano Bernard 5. 10. 1781
Bondy Egon 20. 1. 1930
Bondy Karel 21. 12. 1906
Bonn Hanuš 5. 7. 1913
Bor Vladimír 25. 11. 1915
Borák Mečislav 31. 1. 1945
Borecký Bořivoj 26. 3. 1922
Borecký Felix 1981
Borecký Miloš 28. 12. 1903
Borecký Vladimír 6. 12. 1941
Borkovec Petr 17. 4. 1970
Borkovský Ivan 8. 9. 1897
Born Adolf 12. 6. 1930
Borovanský Ladislav 1. 4. 1897
Borovičková Adriena 24. 1. 1922
Borovičková Hana 20. 3. 1956
Borovský Bořivoj 19. 7. 1933
Borský (Bondy) Lev 2. 9. 1883
Bořkovec Pavel 10. 6. 1894
Bosák Emanuel 2. 9. 1924
Bosáková Eva 18. 12. 1931
Boš Petr 30. 9. 1934
Boublík Tomáš 6. 5. 1934
Boublíková Jahnová Juliana 25. 11. 1954
Bouček Jan 4. 8. 1923
Bouček Jaroslav 10. 12. 1923
Bouček Zdeněk 8. 1. 1924
Boudníková Špánová Věra 5. 7. 1946
Bouchner Miroslav 16. 12. 1926
Bouška Jan 25. 11. 1908
Bouška Jiří 14. 10. 1925
Bouzek Jan 17. 2. 1935
Bozděch Emanuel 21. 7. 1841
Brabcová Anna 1988
Brabec Jindřich 25. 5. 1933
Brabec Jiří 28. 10. 1929
Bradáč Ladislav 31. 8. 1885
Bradna Jan 5. 6. 1943
Brachtl Rudolf 18. 2. 1892
Brachtlová Magdalena  
Brandejs Milan 27. 3. 1946
Brdečka Jiří 24. 12. 1917
Bregantová Polana 13. 4. 1954
Brejcha Jindřich 12. 3. 1986
Brejcha Michaela  
Brejcha Šimon 2. 10. 1963
Brikcí z Licka Matěj 1488
Brikcius Eugen 30. 8. 1942
Brinke Josef 13. 4. 1934
Brod Max 27. 5. 1884
Brodská Božena 27. 7. 1922
Brokl Lubomír 27. 10. 1937
Brouk Bohuslav 19. 11. 1912
Brousek Antonín 25. 9. 1941
Brousková Markéta 18. 4. 1941
Brož Josef 27. 1. 1921
Brož Luděk 1975
Brož Radek 6. 6. 1967
Brožek Jaroslav 6. 2. 1923
Brožík Václav 8. 9. 1909
Brožková Libuše 23. 3. 1929
Brožová Věra 23. 12. 1957
Brožová Zdena 5. 3. 1946
Brožová Hochmuth Kristýna  
Brtník Václav 3. 4. 1895
Bruce Krejčí Alena  
Brunclík Josef 24. 12. 1850
Brunclík Pavel 27. 10. 1950
Bruthansová Tereza 14. 6. 1971
Brych Jaroslav 6. 7. 1932
Brzáková Pavlína 13. 3. 1972
Brzková Martina  
Brzobohatý František 12. 12. 1838
Brzorád Vilém 7. 8. 1887
Březovský Bohuslav 25. 11. 1912
Buben Josef 27. 1. 1933
Bučil Jiří 15. 7. 1927
Budil Ivo 8. 8. 1965
Budová Dagmar 1931
Bulánek-Dlouhán František 21. 3. 1906
Burachovič Stanislav 13. 10. 1950
Burda Vladimír 29. 5. 1934
Burešová Zdeňka 15. 10. 1954
Burgetová Zdeňka 15. 3. 1934
Burian František 17. 9. 1881
Buriánek František 17. 1. 1917
Burianová Miroslava 1975
Bursíková Barbora  
Burýšek Radek 13. 8. 1963
Bútora Martin 7. 10. 1944
Buzek Ladislav 14. 1. 1927
Buzykanova Sofya  
Bůžek Jan 16. 2. 1927
Bydžovská Lenka 13. 12. 1956
Bydžovský Bohumil 14. 4. 1880
Bystřina Otakar 23. 5. 1861
Bytelová Adéla  
Cabejšek Milan 28. 9. 1938
Cabrnoch Milan 6. 8. 1962
Cajthamlová Jelínková Barbora 15. 2. 1960
Calábková Blanka  
Caňko Miloš  
Cejpek Jan 9. 11. 1895
Ceplecha Bohumil 20. 9. 1926
Ceyp z Peclinovce Jan 8. 12. 1835
Cidlinský Vladimír 12. 8. 1934
Cienciala Oto 29. 10. 1931
Cigoš Stanislav 9. 12. 1955
Cihla Jan 11. 1. 1929
Cima Anna 1991
Cincík Jozef 8. 3. 1909
Cinybulk Vojtěch 10. 8. 1915
Ciprová Barbora 4. 7. 1991
Cirglová Kateřina 23. 1. 1974
Cirkl Jiří 28. 7. 1920
Císař Čestmír 2. 1. 1920
Císař Karel 17. 12. 1972
Civiš Svatopluk 17. 4. 1919
Cmunt Eduard 2. 8. 1878
Coufal Jiří 18. 6. 1929
Crha Václav 27. 9. 1836
Crhonek Iloš 10. 1. 1932
Crhonková Alena 14. 4. 1949
Crla František 1. 12. 1920
Csicsely Lukáš 1989
Ctiborová Eliška  
Cvejn Karel 23. 7. 1911
Cvrček Václav 20. 1. 1981
Cyvín Vladimír 16. 6. 1931
Czumalo Vladimír 15. 12. 1954
Čábelová Maruše 10. 6. 1934
Čadík Jindřich 10. 3. 1891
Čalfa Marián 7. 5. 1946
Čapek Jan 6. 11. 1903
Čapek Karel 9. 1. 1890
Čapek Vítek 28. 2. 1954
Čaplyginová Dagmar 28. 5. 1958
Čápová Michaela  
Čáslavská Věra 3. 5. 1942
Čech Ondřej 8. 6. 1985
Čech Viktor 1980
Čech Zdeněk 1950
Čechová Blanka 28. 5. 1980
Čechová Pekařová Zdeňka 4. 6. 1944
Čechura Jaroslav 22. 12. 1952
Čejka Eduard 25. 2. 1931
Čejka Jan 1996
Čelakovský Miloslav 16. 4. 1937
Čeliš Jan 5. 7. 1949
Čep Jan 31. 12. 1902
Čepeláková Zdenka 6. 2. 1929
Čermák Vladimír 17. 5. 1937
Čermák Vladimír 3. 9. 1929
Čermák Vratislav 11. 1. 1888
Čermáková Běla 24. 4. 1925
Černá Kateřina 1977
Černá Pivovarová Maria (Máša)  
Černá-Filipová Miroslava 9. 3. 1934
Černík Artuš 26. 7. 1900
Černohorský Karel 17. 9. 1896
Černohorský Zdeněk 27. 12. 1910
Černovský Vlastimil 7. 10. 1934
Černušák Gracián 19. 12. 1882
Černý Bohumil 1. 6. 1922
Černý František 21. 2. 1926
Černý Jan 20. 11. 1914
Černý Jiří 31. 5. 1961
Černý Jiří 4. 4. 1940
Černý Pavol 12. 8. 1942
Černý Václav 26. 3. 1905
Černý Václav 19. 12. 1866
Červenka Jan 3. 4. 1861
Červenka Miroslav 5. 11. 1932
Červinka Jaroslav 15. 1. 1918
Červinka Vincenc 2. 8. 1877
Česal Aleš 1976
Čihák Josef 19. 3. 1908
Čiháková Noshiro Vlasta 25. 11. 1944
Činčera Radúz 17. 6. 1923
Čipera Bohumil 30. 3. 1920
Čivrný Lumír 3. 8. 1915
Čížek František 2. 2. 1929
Čižinská Helena 13. 4. 1942
Čmerda Lumír 13. 11. 1930
Čtvrtníková Magda 27. 6. 1949
Čumlivski Jan 21. 8. 1978
Čumpelíková Barbora 22. 9. 1930
Čůta František 15. 11. 1898
Dadejík Ondřej 18. 9. 1973
Daneš Václav 21. 5. 1936
Daniel Bartoloměj 24. 10. 1924
Danišová Nina  
Dastich Josef 27. 2. 1835
Dašek Zdeněk 28. 11. 1931
Daubnerová Sláva 20. 12. 1980
Davídkovová Hana 1981
Davidová Eva 28. 12. 1932
Dědeček Jiří 13. 2. 1953
Dědek Vítězslav 5. 5. 1934
Dědina Lumír 7. 6. 1916
Dekař Miroslav 9. 1. 1929
Den Petr 3. 4. 1898
Denemarková Radka 14. 3. 1968
Denkstein Vladimír 3. 2. 1906
Derka Vítězslav 21. 4. 1962
Dětínský Radek  
Dienstbier Jan 25. 1. 1980
Dienstbier Jiří 20. 4. 1937
Digrin Ivo 8. 11. 1924
Disman Miroslav 20. 7. 1925
Distl Jaroslav 21. 11. 1870
Diviš Ivan 8. 9. 1924
Diviš Jiří 4. 5. 1886
Dlask Antonín 17. 2. 1818
Dlouhá Jana 4. 12. 1944
Dlouhý Vladimír 31. 7. 1953
Dobeš Antonín 1. 3. 1926
Dobiáš Josef 26. 9. 1888
Dobiášová Alena 22. 10. 1927
Dobrev Marian  
Dobrovský Josef 17. 8. 1753
Dokoupil Antonín 7. 6. 1887
Dokoupil Ivo 1966
Dolanský Jaromír 25. 2. 1895
Doleček Jan 21. 6. 1949
Dolejš Petr  
Dolejš Václav 27. 7. 1925
Dolenský Antonín 11. 6. 1884
Doležal Bohumil 17. 1. 1940
Doležal Jan 4. 4. 1976
Doležal Miloš 1. 7. 1970
Doležalová Šárka 1978
Dolínek Petr 27. 3. 1981
Dominik Pavel 14. 2. 1952
Donné Tereza 1988
Doskočil Karel 16. 7. 1908
Dostál František 19. 8. 1902
Dostál Jaroslav 27. 12. 1923
Dostál Martin 18. 2. 1962
Dotřel Jan 1989
Doubek František 21. 4. 1940
Doubravová Jarmila 23. 6. 1940
Dousková Irena 18. 8. 1964
Douša Eduard 31. 8. 1951
Drábek Vladimír 21. 6. 1952
Drahokoupil Jaroslav 9. 4. 1924
Drahotová Olga 24. 6. 1932
Drahozalová Vladimíra 2. 4. 1953
Drápalová Kristýna  
Dražan Vlastimil 29. 4. 1925
Drbal Vlastimil 19. 1. 1975
Drbalová Marie 14. 9. 1906
Drda Jan 4. 4. 1915
Drozd Jiří 2. 1. 1924
Drozda Miroslav 1. 10. 1924
Drož Karel 22. 8. 1858
Drtina Prokop 13. 4. 1900
Drvota Stanislav 11. 9. 1929
Dryje František 9. 6. 1951
Držková Kateřina 9. 2. 1978
Dubnický Jaroslav 28. 5. 1916
Dubovská Zorica 11. 4. 1926
Dubská Alice 19. 5. 1938
Dubská Irena 17. 11. 1924
Dubský Ivan 3. 9. 1926
Dudák Vladislav 7. 8. 1958
Dudešek Jan 1946
Dudr Karel  
Dufková Alena 14. 2. 1962
Dumková Věra 1969
Durdík Josef 15. 10. 1837
Durdík Tomáš 24. 1. 1951
Durchánek Cesar 27. 8. 1898
Ďuriš Július 9. 3. 1904
Durych Václav 5. 8. 1930
Dušková Josefína 27. 10. 1981
Dušková Libuše 27. 1. 1930
Dvorská Naďa 17. 11. 1947
Dvorský Jiří 24. 4. 1938
Dvořák Arnošt 1. 1. 1881
Dvořák František 21. 1. 1925
Dvořák František 17. 4. 1920
Dvořák František 8. 11. 1896
Dvořák Jan 18. 12. 1942
Dvořák Jan 16. 8. 1927
Dvořák Josef 19. 8. 1967
Dvořák Max 14. 6. 1874
Dvořák Miloš 21. 11. 1942
Dvořák Radovan 4. 9. 1926
Dvořák Tomáš 14. 2. 1978
Dvořák Vilém 29. 4. 1886
Dvořáková Alena 8. 3. 1958
Dvořáková Sabina 14. 8. 1978
Dvořáková Věra 12. 4. 1927
Dvořáková Zora 15. 12. 1934
Dyk Viktor 31. 12. 1877
Dykast Roman 26. 10. 1962
Dymeš Ladislav 8. 4. 1901
Dytrtová Kateřina 25. 4. 1964
Effenberger Vratislav 22. 4. 1923
Effenberková Lenka 17. 12. 1964
Eisler Eva 27. 7. 1952
Eisner Jan 26. 4. 1885
Ekrt Boris 1977
Ekström Guzma 8. 6. 1988
Elefteriadu Martha 12. 9. 1946
Eliášová Kristýna  
Endris Zdeněk 30. 12. 1902
Endrys Květoslav 1. 3. 1907
Engliš Karel 17. 8. 1880
Erba Lukáš 1984
Erban Karel 17. 1. 1901
Erbenová Ivana 3. 6. 1958
Erhart Gustav 18. 2. 1951
Ertl Václav 13. 4. 1875
Eybl Jan 27. 12. 1840
Fabel Karel 10. 6. 1939
Faldynová Růžena 30. 7. 1937
Farníková Věra 4. 5. 1924
Fárová Anna 1. 6. 1928
Farský Karel 26. 7. 1880
Fassati Tomáš 22. 2. 1952
Fassatiová Gíretová Anna 27. 3. 1958
Fašangová Lubomíra 14. 3. 1930
Fatka Jaroslav 4. 10. 1943
Fedora Jozef 8. 3. 1910
Feierabend Ladislav 14. 6. 1891
Feld Jindřich 19. 2. 1925
Felix Zdeněk 30. 4. 1938
Feller Ludvík 11. 9. 1929
Fencl Bohumil 1. 5. 1967
Ferda František 31. 3. 1915
Ferko Tibor 2. 4. 1932
Feyfar Zdenko 2. 3. 1913
Fiala Vladimír 13. 9. 1922
Fialová Vlasta 5. 6. 1896
Fidler Luboš 1951
Fiedler Jaroslav 13. 7. 1913
Fikar Ladislav 29. 6. 1920
Fikart Jana 1927
Filip Pavel  
Filipovský František 23. 9. 1907
Fírek David 1969
Fiřtík Vilém 16. 11. 1899
Fiřtová Marie  
Fischer Jan 22. 1. 1907
Fischer Josef 6. 11. 1894
Fischer Otokar 20. 5. 1883
Fischer Petr 14. 9. 1969
Fischerová Sylva 5. 11. 1963
Fischerová Viola 18. 10. 1935
Fischl Viktor 30. 6. 1912
Fišer Marcel 23. 11. 1969
Flašar František 27. 2. 1925
Fleischmann Karel 22. 2. 1897
Florian Miroslav 10. 5. 1931
Flusser Vilém 12. 5. 1920
Fňouková Milena 5. 9. 1911
Fojtík Jan 1. 3. 1928
Fojtík Quido 30. 4. 1926
Fokt Michael 23. 6. 1975
Foltým Josef 13. 6. 1895
Foltýn Dušan 26. 12. 1966
Forman Dominik 1989
Formánek Václav 23. 3. 1922
Foršt Duchoslav 22. 1. 1901
Fortin Vladimír 9. 5. 1923
Fořtl Josef 20. 4. 1942
Fousek Jan 29. 8. 1930
Foustka Radim 22. 2. 1907
Fragner Karel 2. 2. 1861
Francová Sylva 9. 6. 1973
Francová Kovaříková Pavla 19. 1. 1972
Franců Stanislava 18. 5. 1989
Franče Miloš 11. 8. 1928
Franče Petr 1957
Franče Vojtěch  
Franke Emil 3. 4. 1880
Franta Šumavský Josef 27. 11. 1796
Franz Vladimír 25. 5. 1959
Frauknecht Karel 24. 7. 1925
Frei Emil 14. 6. 1930
Freisleben Zdeněk 26. 4. 1947
Frejka Jiří 6. 4. 1904
Frey Jiří 1934
Frič Antonín 30. 7. 1832
Frídlová Klára  
Fridrichová Kunešová Vladimíra 8. 11. 1949
Fried Jiří 1. 3. 1923
Friedl Antonín 13. 6. 1890
Friedrich Lubor 23. 5. 1923
Frolcová Milada 26. 6. 1962
Froněk Pavel 27. 11. 1983
Frýd Norbert 21. 4. 1913
Frynta Emanuel 3. 1. 1923
Fryš Miloš 30. 11. 1953
Fučík Bedřich 4. 11. 1900
Fučík Julius 23. 2. 1903
Fučík Milan 3. 10. 1876
Fuks Ladislav 24. 9. 1923
Fulková Helena 1980
Funke Jaromír 1. 8. 1896
Gabal Ivan 15. 1. 1951
Gaisler Jiří 3. 7. 1934
Gajanová Alena 21. 1. 1922
Gandalovičová Šárka  
Gardavský Vítězslav 24. 10. 1923
Gavenda Lukáš  
Geberlová Kateřina 1988
Gellner Arnošt 9. 12. 1925
Gerová Krausová Irena 23. 6. 1949
Geryk Milan 18. 2. 1923
Glücklich Julius 10. 5. 1876
Goldstücker Eduard 30. 5. 1913
Grässlich Willhelm  
Gregor Richard 1974
Gregorová Bára 1980
Gregorová Jarmila 14. 12. 1965
Grimmich Igor 26. 6. 1960
Grögerová Bohumila 7. 8. 1921
Grochová Iveta 14. 5. 1975
Gross Jan 16. 10. 1833
Grossman Jan 23. 5. 1925
Gruša Jiří 10. 11. 1938
Grygar Jiří 17. 3. 1936
Grygar Mojmír 3. 2. 1928
Grygarová Dominika  
Gudev Martin 6. 10. 1953
Guth Karel 21. 9. 1883
Gutwirth Jiří 15. 4. 1933
Guzik Hubert 25. 12. 1975
Haasová-Nečasová Jarmila 11. 2. 1896
Habr Vratislav 23. 7. 1928
Häckelová Tereza  
Hackenschmied (Hammid) Alexander 17. 12. 1907
Hádková Jana 4. 4. 1952
Hácha Emil 12. 7. 1872
Hachle Antonín 28. 11. 1921
Hájek Jiří 17. 7. 1919
Hájek Lubor 5. 5. 1921
Hájek Václav 9. 8. 1974
Hajerová Svata 28. 8. 1917
Hajný Zdeněk 30. 1. 1942
Hák Jan 7. 1. 1912
Hála Jan 19. 1. 1890
Halada Jaroslav 1964
Halamásek Vladimír 28. 9. 1929
Halbhuber-Habr Jaroslav 30. 3. 1887
Hálek Vítězslav 5. 4. 1835
Haller Miroslav 25. 10. 1901
Hamalová Vladimíra 11. 5. 1951
Haman Aleš 26. 6. 1932
Hampl Martin 2. 8. 1940
Hamrlová Anna 1988
Hamšík Dušan 25. 9. 1930
Hamza František 6. 3. 1868
Hamzová Pulicarová Irena 1978
Hanáková Lenka 31. 12. 1972
Hanf Karel 9. 7. 1896
Hanka Václav 10. 6. 1791
Hanka Zdeněk 20. 1. 1956
Hanková Monika  
Hanus Ondřej 5. 3. 1987
Hanuš Jiří 27. 1. 1949
Hanuš Josef 27. 6. 1862
Hanuš Miroslav 15. 5. 1907
Hanuš Václav 1930
Hanušová Petra  
Hanušová Veronika 1985
Hanzlík Josef 19. 2. 1938
Häring Josef 18. 8. 1952
Harok Otto 24. 6. 1942
Härtelová Magdalena 1991
Hašková Lenka 23. 2. 1923
Häufler Vlastislav 3. 11. 1924
Hauková Jiřina 27. 1. 1919
Havelka Svatopluk 2. 5. 1925
Havlasa Jan 22. 12. 1883
Havle Josef 9. 5. 1763
Havlic Jan 27. 6. 1938
Havlíček Karel 31. 12. 1907
Havlíček Petr 1972
Havlíček Zbyněk 22. 5. 1922
Havlíček Borovský Karel 31. 10. 1821
Havlíčková Blanka 21. 9. 1964
Havránek Bohuslav 30. 1. 1893
Havránek Vít 30. 5. 1971
Havrlant Miroslav 5. 3. 1925
Havrlík Svatopluk 22. 6. 1908
Hédl Radim 8. 8. 1976
Hein Milan 13. 8. 1946
Heinrich Vladimír 7. 9. 1884
Hejda Zbyněk 2. 2. 1930
Hejlová Denisa 1979
Hejný Jaroslav 16. 2. 1918
Hejný Kryštof 1991
Hejtmanová Jitka 1976
Hejzlar Josef 21. 1. 1927
Helbich Petr 5. 11. 1929
Helcelet Dušan 26. 5. 1914
Helclová Horáková Ludmila 11. 8. 1908
Helekal Jindřich 1. 4. 1916
Helfer Jan 5. 2. 1810
Helfert Jaroslav 27. 9. 1883
Heller Jan 1977
Heller Servác 12. 5. 1845
Hendrych Vladimír 16. 10. 1928
Herain Karel 29. 12. 1890
Herák Vladimír 30. 10. 1959
Herben Jan 7. 5. 1857
Herbenová Olga 1. 12. 1927
Herda Jaroslav 26. 3. 1859
Herites František 27. 2. 1851
Hermach Jiří 28. 4. 1948
Herman Arnošt 2. 5. 1932
Herman Josef 11. 4. 1955
Herna Tomáš  
Herold Lukáš 29. 7. 1970
Herrmannová Eva 22. 8. 1929
Hertl Jan 5. 5. 1906
Herza Filip 3. 3. 1986
Herzová Jana 23. 12. 1965
Heřman Jan  
Heřmánek František 2. 8. 1901
Heyd Eva 26. 8. 1953
Hilar Karel 5. 11. 1885
Hilgartner Josef 10. 2. 1887
Hilmera Jiří 26. 3. 1925
Hladký Jan 1934
Hlaváč Josef 23. 12. 1922
Hlaváč Marek 9. 7. 1985
Hlaváček Jaroslav 16. 9. 1920
Hlaváček Josef 13. 5. 1934
Hlaváček Josef 25. 4. 1894
Hlaváček Karel 29. 8. 1874
Hlaváček Luboš 1. 5. 1929
Hlaváček Ludvík 2. 3. 1940
Hlaváček Rudolf 14. 10. 1957
Hlaváčková Hana 11. 10. 1940
Hlaváčková Terezie  
Hlávka Miloš 15. 9. 1907
Hlavsová Jaroslava 16. 6. 1934
Hlídek Jakub  
Hlobil Ivo 28. 12. 1942
Hloch Karel 1. 9. 1900
Hlubučková Soukupová Natalie 4. 10. 1929
Hluštík Antonín 1946
Hněvkovský Šebestián 19. 3. 1770
Hnízdo Petr  
Hobzek Josef 6. 4. 1908
Hodáčová Jirsová Lilly 5. 11. 1910
Hodan Václav 31. 1. 1954
Höferová Jana 12. 4. 1985
Hoffmeister Adolf 15. 8. 1902
Hoffmeisterová Jessika 1984
Hofman Karel 14. 9. 1906
Hofman Libor 25. 4. 1955
Hofmann Gustav 23. 1. 1925
Hojda Ondřej 12. 3. 1983
Hojda Zdeněk 17. 10. 1953
Holá Jana 12. 5. 1970
Holá Lucie 28. 12. 1955
Holá Štěpánová Mlada 1979
Holanová Markéta 6. 3. 1984
Holas Miloš 19. 5. 1906
Holec Jan 6. 5. 1933
Holeček Jaroslav 5. 7. 1902
Holeček Josef 4. 8. 1961
Hollý Antonín (Anton) 6. 11. 1915
Holub Miroslav 13. 9. 1923
Holý Ivo 20. 3. 1932
Holý Josef 7. 2. 1874
Holý Miloslav 15. 1. 1926
Holý Petr 4. 6. 1972
Hölzel Miroslav 6. 8. 1932
Homola Oleg 22. 8. 1948
Homolka Jaromír 16. 5. 1926
Homolka Otmar 26. 1. 1925
Homutová Ludmila  
Hončíková Martina  
Hons Václav 14. 6. 1938
Honsová Karolína  
Honzíková Milena 28. 11. 1925
Hora Josef 8. 7. 1891
Hora Václav 10. 12. 1937
Hora-Hořejš Petr 7. 9. 1938
Horák František 25. 6. 1911
Horák Jan 1977
Horák Jiří 21. 4. 1916
Horák Karel 29. 5. 1891
Horáková Michaela 19. 6. 1965
Horáková Jansová Libuše 5. 10. 1904
Horčáková Václava 24. 8. 1961
Horečka Svatopluk 25. 4. 1929
Horelová Eliška 23. 5. 1925
Horký Jan 11. 12. 1932
Horňáček Jakub  
Hornerová Markéta  
Horníčková Kateřina 9. 12. 1973
Horský Richard 15. 2. 1966
Horský Zdeněk 25. 12. 1926
Horváthová Tereza 20. 8. 1973
Horyna Mojmír 23. 3. 1945
Hořec Svoboda Jaromír 18. 12. 1921
Hořejš Miloš 1976
Hořice Alfréd 10. 4. 1865
Hoser Josef 30. 1. 1770
Hostinský Otakar 2. 1. 1847
Hostovský Egon 23. 4. 1908
Hošek Milan 25. 1. 1957
Hošek Pavel 16. 7. 1968
Houdek Lukáš 8. 10. 1984
Houdek Miloš 4. 1. 1944
Houra Miroslav 3. 8. 1933
Houska Miroslav 1952
Hraba Josef 1855
Hraba Václav 17. 5. 1938
Hrabal Bohumil 28. 3. 1914
Hrabě Václav 13. 6. 1940
Hradecký František 12. 1. 1909
Hráský Josef 31. 12. 1905
Hrdinová Helena 11. 5. 1914
Hrdinová Radmila 22. 10. 1955
Hrnčárek Jan 15. 8. 1918
Hroch Miloš 1989
Hron Josef 8. 12. 1915
Hronková Libuše  
Hrstka Adolf 4. 5. 1864
Hrubín František 17. 9. 1910
Hrubý Emanuel 21. 5. 1865
Hrubý Karel 15. 5. 1916
Hrubý Petr 22. 6. 1921
Hruschková Kateřina 9. 7. 1977
Hruška Jan 6. 3. 1865
Hruška Viktor  
Hrych Ervín 23. 5. 1929
Hřebíček Luděk 9. 6. 1934
Hřebíčková Barbora 4. 3. 1965
Hříbek Martin 1977
Hubáček Miloš 9. 12. 1937
Hubatka František 15. 6. 1960
Hubenka Pavel 29. 6. 1943
Hübschmannová Milena 10. 6. 1933
Hučín Ondřej 9. 5. 1972
Hudeček Petr 1973
Hudečková Olga 17. 11. 1936
Hujer Liboslav 13. 12. 1922
Hůla Libor 1924
Hůla Petr 18. 3. 1961
Hůlek Julius 6. 3. 1947
Hulíková Veronika 26. 5. 1977
Hůlová Jana 19. 7. 1983
Humpolec Pavel 1956
Huňáček Jaroslav 12. 2. 1961
Huňková Jitka 27. 4. 1949
Hurník Lukáš 12. 7. 1967
Hůrský Josef 9. 3. 1915
Hurt Josef 26. 6. 1904
Hus Jan 1371
Husáková Hana 13. 6. 1947
Husová Marcela 6. 11. 1953
Hutař Jan 1979
Hýbl Jan 3. 9. 1786
Hýsek Jan 29. 6. 1959
Hýsek Miloslav 15. 1. 1885
Chábera Stanislav 7. 10. 1920
Chaloupecký Václav 12. 5. 1882
Chaloupka Adolf 13. 4. 1895
Chaloupka David 14. 2. 1965
Chalupecký Jindřich 12. 2. 1910
Chalupný Emanuel 14. 12. 1879
Chára Jiří 6. 9. 1948
Charvát David 19. 12. 1974
Charvát Petr 12. 1. 1949
Charvátová Irma 1. 7. 1944
Charvátová Sedláčková Ema (Emanuela) 21. 12. 1906
Chatrný Dalibor 28. 8. 1925
Chaun František 26. 1. 1921
Chaun Igor 22. 8. 1963
Chládek Čeněk 5. 6. 1884
Chlíbec Jan 11. 7. 1953
Chlumská Štěpánka 27. 9. 1970
Chlumský Milan 18. 1. 1946
Chlupáč Miloslav 10. 7. 1920
Chlustiková Mašterová Katarína  
Chmel František 5. 3. 1889
Chmelař Jan 14. 10. 1924
Chmelenský Josef 7. 8. 1800
Choc Vlastimil 1. 1. 1925
Choděrová Hlaváčová Jana 4. 10. 1925
Chorváth Michal 28. 2. 1910
Chrobák Ondřej 25. 9. 1975
Chudomel Jaroslav 7. 2. 1929
Chudožilov Petr 2. 2. 1943
Chuchma Josef 25. 10. 1959
Chvátalová Blanka 1944
Chvatík Květoslav 19. 1. 1930
Chýlová Lenka  
Chytil Karel 18. 4. 1857
Ibrahim Robert 22. 2. 1977
Ilečko Jozef 12. 1. 1909
Ištok Rado 1989
Ivaniškinová Michaela  
Ivanov Miroslav 10. 4. 1929
Jablonský Boleslav 14. 1. 1813
Jaffé Ariel 14. 5. 1973
Jahn Jaroslav 21. 5. 1865
Jakoubek ze Stříbra 1371
Jakubcová Alena 9. 4. 1960
Jakubec Jan 11. 5. 1862
Jalůvka Ladislav 15. 6. 1932
Jalůvka Michal  
Jan z Wojkowicz 18. 5. 1880
Janáček Jiří 7. 5. 1927
Janáková Martina 1968
Janáková Monika  
Janda Bohumil 1. 5. 1831
Janda Rudolf 15. 9. 1907
Janda Vratislav 4. 8. 1929
Jandlová Sošková Martina 17. 11. 1975
Janďourek Jakub 2. 4. 1978
Jandová Fischerová Marie 21. 3. 1897
Janík Jaroslav 15. 9. 1901
Janišová Milena 1940
Janka Jaromír 19. 8. 1908
Jankovič Milan 1. 9. 1929
Janota Oldřich 27. 8. 1949
Janota Vít 3. 3. 1970
Janotka Miroslav 25. 2. 1927
Janouchová Markéta 27. 6. 1969
Janoušek Ivo 8. 7. 1938
Janovský Břetislav 30. 10. 1925
Janovský Jaroslav 27. 4. 1929
Janská Frýdová Lenka 18. 2. 1967
Jansová Libuše 5. 10. 1904
Janú Barbora 1990
Janů Jaroslav 1. 5. 1908
Jarolímková Klára  
Jaroš Gamma Gustav 6. 5. 1867
Jarošová Eva  
Jasanská Lenka 23. 7. 1964
Jasanský Pavel 30. 9. 1938
Javor Pavel 24. 6. 1916
Jedlička Ivan 8. 1. 1931
Jedlička Josef 16. 3. 1927
Jehl Ludvík 25. 1. 1910
Jelínek Antonín 10. 7. 1930
Jelínek Bohdan 21. 6. 1851
Jelínek Hanuš 3. 9. 1878
Jelínková Dagmar 8. 10. 1961
Jelínková Tenorová Marta 6. 9. 1932
Jemelka Miloslav 22. 8. 1925
Jemelková Jana 4. 4. 1928
Jeníček Jiří 8. 3. 1895
Jeník Pravoslav 19. 2. 1893
Jerman Ondřej 1988
Jeřábek Čestmír 18. 8. 1893
Jeřábek František 25. 1. 1836
Jeřábek Jan 15. 5. 1962
Jeřábek Josef 11. 10. 1877
Jeřábek Luboš 21. 2. 1864
Jež Štěpán 23. 12. 1885
Ježek Emanuel 22. 12. 1899
Ježek Jaroslav 26. 1. 1923
Ježková Alena 6. 10. 1966
Ježková Kateřina 17. 6. 1950
Ježková Markéta 8. 1. 1985
Jičínský Karel 17. 5. 1831
Jícha Bohumil 5. 5. 1909
Jílek-Oberpfalcer František 9. 8. 1890
Jindra Antonín 6. 3. 1914
Jindra Petr 17. 2. 1966
Jindra Vladimír 21. 12. 1920
Jindrák Jiří 9. 8. 1915
Jindrová Jarmila 14. 5. 1923
Jindrová Tereza 8. 6. 1988
Jíra Jaroslav 4. 11. 1896
Jiráčková Blanka 8. 5. 1950
Jiránek Miloš 19. 11. 1875
Jiránek Vladimír 6. 6. 1938
Jirásek Alois 23. 8. 1851
Jirásek Bohumil 15. 1. 1931
Jirásek František 26. 10. 1961
Jirásko Luděk 21. 5. 1948
Jirát Vojtěch 22. 5. 1902
Jirkalová Karolina 29. 2. 1976
Jirko Ivan 7. 10. 1926
Jirko Miloš 20. 1. 1900
Jirková Marie 8. 4. 1933
Jirkovský Rudolf 29. 3. 1902
Jirous Ivan 23. 9. 1944
Jirousová Františka 22. 3. 1980
Jirousová Věra 25. 2. 1944
Jiroušková Jana 3. 6. 1968
Jiřík Jan 1977
Jiřík Václav 16. 11. 1944
Jiřík Vlastimil 23. 10. 1931
Jiskrová Jaroslava 2. 10. 1949
Jisl Lumír 18. 4. 1921
Jíša Jindřich 2. 9. 1928
John Jaromír 16. 4. 1882
John Viktor 2. 4. 1912
Jordán Rudolf 26. 5. 1924
Josífko Jaroslav 21. 2. 1912
Jouza Ladislav 6. 10. 1962
Jung Václav 8. 8. 1858
Jungmann Josef 16. 7. 1773
Jungmann Milan 18. 1. 1922
Jungmannová Lenka 4. 6. 1967
Juráček Pavel 2. 8. 1935
Jurkovič Peter 14. 7. 1951
Jurosz-Landa Gabriela 5. 11. 1966
Jusko Anton 1937
Just Vladimír 6. 5. 1946
Juška Jan 7. 1. 1907
Kabický Ivan 6. 6. 1962
Kačer Miroslav 15. 1. 1927
Káčerková Eva 23. 5. 1959
Kadlec Josef 3. 12. 1912
Kadlec Miloš 22. 6. 1960
Kafková Helena 4. 6. 1972
Kahuda Stanislav 28. 11. 1965
Kainar Josef 29. 7. 1917
Kaiser Vladimír 10. 6. 1954
Kaitofen Edmund 5. 12. 1855
Kaizl Edmund 20. 2. 1836
Kajlich Aurel 28. 11. 1901
Kalabis Ivo 22. 3. 1925
Kalabis Viktor 27. 2. 1923
Kalač Petr 8. 12. 1973
Kalčík Rudolf 13. 9. 1923
Kalina Josef 9. 11. 1816
Kalina Pavel 25. 7. 1965
Kalista Emil 9. 1. 1881
Kalista Zdeněk 22. 7. 1900
Kalivoda Robert 11. 12. 1923
Kalous Antonín 3. 11. 1884
Kalous František 28. 11. 1881
Kalous Jan 1972
Kalvoda Jan 12. 2. 1943
Kalvodová Dana 10. 3. 1928
Kamarýt Josef 21. 1. 1797
Kamenický Marian  
Kaňák Miloslav 17. 2. 1917
Kaňka Petr 20. 9. 1955
Kantůrková Sílová Eva 11. 5. 1930
Kanyar Becker Helena 1943
Kaplický Martin 1976
Kapounová Veselá Marie 2. 3. 1982
Kappel Pavel 24. 3. 1976
Karásek ze Lvovic Jiří 24. 1. 1871
Karbusický Vladimír 9. 4. 1925
Karel Jan 20. 2. 1914
Kareninová Fureková Anna 28. 3. 1954
Kareš Bohuš 24. 2. 1908
Karfík Vladimír 1. 10. 1931
Karfíková Kronusová Věra 12. 2. 1932
Karger Adéla  
Karlík Hugo 25. 7. 1807
Karlíková Prunarová Ludmila 15. 12. 1920
Karpaš Roman 30. 10. 1951
Karpatský Dušan 28. 2. 1935
Kašková Gabriela 31. 8. 1982
Kašpárek Theodor 21. 4. 1864
Kašparová Feldová Dagmar 8. 3. 1928
Kazda Vladimír 7. 10. 1954
Kečkéšová Zuzana  
Kejmarová Šámalová Ludmila 17. 4. 1980
Kerbachová Bohdana 30. 8. 1970
Kerbr Jan 17. 6. 1948
Kerdová Lenka 11. 6. 1988
Kerhartová Jana  
Kesl Miloš 18. 6. 1901
Kesner Ladislav 27. 3. 1961
Ketzek František 21. 6. 1906
Khun Miroslav 20. 6. 1926
Kincl Vlastislav 23. 3. 1934
Kirschner Zdeněk 30. 6. 1928
Kirschnerová Denisa 17. 8. 1974
Kitanov Boris  
Klánský Mojmír 19. 4. 1921
Klapka Josef 24. 1. 1926
Klaricová Kateřina 1. 8. 1949
Klášterský Antonín 25. 9. 1866
Klát Jaroslav 23. 5. 1902
Klátil Jiří 26. 10. 1926
Kleiner František 25. 8. 1914
Kleisner Karel 2. 2. 1979
Klenková Hana 8. 6. 1905
Klepetář Jan 16. 11. 1902
Klicpera Václav 23. 11. 1792
Klička Benjamin 20. 11. 1897
Klička Tomáš 4. 9. 1987
Klik Josef 19. 3. 1896
Klikar Luboš 18. 4. 1962
Klikar Milan 21. 9. 1932
Klíma Ivan 14. 9. 1931
Klíma Jan 5. 11. 1938
Klíma Matěj  
Klíma Milan 1932
Klíma Tomáš 7. 3. 1965
Klimáček Fedor 26. 2. 1913
Klimanová Hana 5. 5. 1977
Kliment Alexandr 30. 1. 1929
Kliment Petr 1. 12. 1953
Kliment Richard 1972
Klimeš Ivan 9. 2. 1957
Klimeš Josef 15. 1. 1928
Klimešová Judlová Marie 1. 3. 1952
Klímová Helena 3. 2. 1937
Klivar Miroslav 14. 1. 1932
Klosová Ljuba 27. 6. 1929
Klouček Zdeněk 21. 10. 1923
Klouda Josef 22. 2. 1913
Klvaňa Josef 22. 1. 1857
Kmoníček Hynek 22. 10. 1962
Kmošek Petr 7. 12. 1946
Knap Josef 28. 7. 1900
Kneidl Pravoslav 12. 1. 1927
Knězek Libor 13. 7. 1929
Knížák Milan 19. 4. 1940
Knížková Hana 28. 3. 1930
Knobloch Janáková Iva 2. 8. 1964
Koblížek Oldřich 15. 6. 1893
Kobrová Milena 28. 3. 1927
Kociánová Soňa 14. 3. 1930
Kocourek Vítězslav 3. 8. 1920
Kocum Ivo 15. 5. 1955
Kocych Vilém 3. 12. 1930
Kočí Josef 6. 10. 1922
Kodíček Josef 24. 1. 1892
Kodišová Lucie  
Koenigsmark Josef 1. 1. 1916
Koenigsmarková Přibíková Helena 30. 8. 1947
Koháková Magdalena  
Kohout Pavel 20. 7. 1928
Kolár Jaroslav 18. 9. 1929
Kolárová Eva 17. 6. 1929
Kolárová Jaromíra 24. 8. 1919
Kolář Jaroslav 16. 7. 1910
Kolařík Karel 18. 1. 1980
Kolářová Kateřina 1976
Kolářský Zdeněk 24. 9. 1898
Kolátor Vladimír 17. 3. 1903
Koliha Jaroslav 12. 4. 1924
Kolínský Karel 3. 6. 1902
Kolínský Petr 2. 6. 1953
Kollinger Jiří 28. 4. 1923
Kolman Karel 19. 3. 1878
Kolmanová Alena 1958
Komárek Stanislav 6. 8. 1958
Komárková Jana 7. 3. 1964
Konečný Bohumil 19. 4. 1918
Konečný František 2. 8. 1880
Konečný Jindřich 7. 7. 1940
Konečný Lubomír 14. 6. 1946
Kopa Jaroslav 24. 11. 1905
Kopáč Radim 17. 2. 1976
Kopáč Zdeněk 29. 1. 1928
Kopecký Jan 13. 10. 1919
Kopecký Vladimír 2. 11. 1928
Kopičková Božena 29. 5. 1939
Kopřivová Tamara 3. 5. 1962
Kopta Petr 5. 4. 1927
Korčáková Dagmar 15. 2. 1943
Korček Viktor 25. 7. 1948
Korejs Zdeněk 30. 12. 1913
Korvín Jan 23. 6. 1869
Koryčan Miroslav 6. 6. 1938
Korynta Josef 3. 3. 1922
Kořínek Pavel 1981
Kosáková Eva 1. 4. 1952
Kosík Karel 26. 6. 1926
Kostohryz Josef 25. 12. 1907
Kostroun Karel 18. 3. 1927
Košín z Radostova Josef 14. 9. 1832
Košťalová Renata 1972
Košťálová Michaela 1987
Kotalík Jiří 22. 7. 1920
Kotas Jaroslav 6. 5. 1909
Koten Jiří 11. 10. 1979
Kotíková Gabriela 23. 3. 1971
Kotočová Lujza 1995
Kotrlý Marek  
Kotýnková Ivana 16. 11. 1958
Kotzmannová Alena 22. 2. 1974
Koubská Vlasta 4. 10. 1959
Koutecký Miloslav 12. 3. 1910
Koutenská Zdenka 30. 7. 1931
Koutská Anna  
Kováč Peter 16. 2. 1955
Kovárna František 17. 9. 1905
Kovář Daniel 11. 7. 1975
Kovář Karel 11. 9. 1996
Kovtun Jiří 23. 4. 1927
Kozák Jan 1938
Kozák Jan 1607
Kozáková Munzarová Sylvie 23. 8. 1943
Koziol Pavel 1977
Koziol Pavel  
Koželuha František 13. 7. 1926
Kožík František 16. 5. 1909
Kožmín Zdeněk 28. 2. 1925
Kracíková Maria 1. 7. 1973
Krajíček Libor 14. 9. 1932
Krákorová Lenka 17. 11. 1958
Král Josef 31. 10. 1882
Král Karel 17. 11. 1934
Král Oldřich 13. 9. 1930
Král Richard 12. 12. 1963
Král Václav 17. 10. 1924
Králíková Jana  
Králová Stanislava 27. 11. 1961
Kramář Vincenc 8. 5. 1877
Kramerius Václav 9. 2. 1753
Kramlová Kristýna  
Krása Josef 9. 8. 1933
Krátký Čestmír 23. 4. 1932
Krátký Jindřich 3. 2. 1932
Kratochvíl Karel 4. 10. 1912
Kratochvíl Miloš 6. 1. 1904
Kratochvíl Petr 12. 3. 1950
Kratochvíl Václav 26. 5. 1923
Kratochvíl Zdeněk 7. 2. 1922
Krausová Káťa 1. 6. 1961
Krautmanová Vlasta 21. 3. 1949
Krbec Ladislav 6. 8. 1920
Krčálová Jarmila 17. 5. 1928
Krecar Jarmil 9. 2. 1884
Krejčí Iša 10. 7. 1904
Krejčí Jaroslav 22. 7. 1929
Krejčí Karel 17. 2. 1893
Krejčí Miroslav 4. 11. 1891
Kripner Viktor 13. 5. 1906
Krišková Zuzana 1989
Krivý Maroš 1981
Krofta Jan 7. 8. 1907
Kronus Jan 14. 9. 1947
Kropáč František 28. 3. 1898
Kropáček Pavel 30. 10. 1915
Kroutvor Josef 30. 3. 1942
Krsek František 16. 9. 1854
Kršiaková Lenka  
Krtilová Eva 18. 12. 1923
Krupička Jiří 5. 5. 1913
Krylová Věra 2. 5. 1942
Křenek Jaroslav 17. 5. 1890
Křenek Milan 31. 7. 1946
Křepelka Bohumil 11. 12. 1946
Křičenský Josef 10. 1. 1812
Křikava Louis 12. 12. 1873
Křivský Petr 28. 6. 1944
Kříž Jan 15. 6. 1935
Kříž Oldřich 27. 2. 1926
Kříž Václav 11. 7. 1920
Křížová Jana 16. 3. 1959
Kubáč Vilém  
Kubalík Štěpán  
Kubát Bohumil 20. 9. 1931
Kubát Jaroslav 15. 6. 1926
Kubát Karel 29. 11. 1923
Kubát Miloš 15. 12. 1922
Kubička Jaroslav 20. 12. 1930
Kubíčková Zvelebilová Kateřina 7. 9. 1962
Kubík Viktor 25. 11. 1970
Kubín Petr 19. 3. 1967
Kubišta František 21. 11. 1897
Kubištová Holá Mariana 12. 9. 1981
Kučera Alois 28. 1. 1905
Kučera Ilja 22. 6. 1928
Kučera Jakub 20. 9. 1988
Kučera Karel 30. 5. 1947
Kučmáš Jan  
Kuděj Jan 24. 6. 1978
Kudela Petr 16. 8. 1937
Kudláček Jan 3. 9. 1928
Kudláčková Johana 1945
Kudrna Miroslav 3. 1. 1935
Kühnl Karel 17. 5. 1936
Kuchař Karel 14. 4. 1906
Kuchařová Hedvika 17. 9. 1971
Kuchařová Valerie 25. 4. 1973
Kukurová Lenka 8. 9. 1978
Kulka Tomáš 18. 9. 1948
Kumpera Emanuel 8. 5. 1896
Kuna Karel 20. 6. 1970
Kunčar Jan 25. 5. 1950
Kundera Milan 1. 4. 1929
Kuneš Václav 10. 11. 1949
Kunský Josef 6. 10. 1903
Kunst Miroslav (Sláva) 22. 10. 1928
Kunstovný Otakar 13. 7. 1884
Kunštát Daniel  
Kupka Karel 19. 4. 1932
Kůs Tomáš 4. 4. 1950
Kusý František 25. 3. 1934
Kutílková Dagmar 1956
Kutilová Markéta 1978
Kutina František 20. 7. 1949
Kuttelvašerová Stuchelová Věra 23. 5. 1973
Kužel Miroslav 31. 1. 1907
Kužel Stanislav 29. 7. 1946
Kužel Vladislav 16. 3. 1898
Kužvartová Lenka 25. 6. 1986
Kvaček Robert 5. 7. 1932
Kvapil Jaroslav 25. 9. 1868
Kvapil Josef 29. 3. 1904
Kvasničková Danuše 15. 11. 1935
Květ Jan 18. 5. 1896
Kybal Antonín 25. 3. 1901
Kyndrová Dana 4. 4. 1955
Kysela Jaroslav 9. 3. 1913
Kysela Roman 22. 9. 1966
Kyzour Milan 24. 1. 1932
Láb Filip 27. 4. 1976
Laburda Jiří 3. 4. 1931
Lacigová Marie 7. 3. 1928
Lacina Oldřich 11. 9. 1924
Lacina Václav 9. 7. 1906
Lagner Pavel 5. 5. 1966
Lahoda Vojtěch 30. 7. 1955
Laichter František 29. 10. 1902
Laichter Jan 24. 10. 1895
Lajsek Oldřich 8. 2. 1925
Lamač Miroslav 7. 4. 1928
Lamarová Milena 4. 11. 1930
Lamserová Jana 23. 9. 1938
Landa Jiří 19. 12. 1904
Landa Vladimír 25. 3. 1927
Lander Richard 13. 6. 1904
Langer Josef 12. 11. 1806
Langhamer Antonín 24. 7. 1936
Langhammerová Jiřina 25. 5. 1939
Láska Rudolf 13. 8. 1914
Laštovková-Mládková Věra 1. 9. 1945
Látalová Jelena 23. 8. 1921
Lauda Michal 18. 5. 1962
Laudová Věra 26. 6. 1925
Lauschman Josef 7. 4. 1871
Lavička Roman 13. 4. 1974
Lebeda Jan 23. 4. 1913
Lebeda Jaroslav 21. 3. 1910
Lederer Aleš 22. 6. 1953
Lederer Jiří 15. 7. 1922
Ledvinka František 11. 5. 1940
Lehkoživová Irena 17. 2. 1982
Lehovec Jiří 3. 1. 1909
Leitgeb Ladislav 30. 5. 1920
Lejsková - Matyášová Milada 2. 7. 1908
Lepší Miroslav 25. 4. 1945
Lesný Vincenc 3. 4. 1882
Lešková Kateřina 1980
Leština Vladimír 17. 5. 1922
Leubnerová Šárka 11. 5. 1962
Lhota Josef 17. 4. 1928
Lhoták Kamil 25. 7. 1912
Lhoták Zdeněk 15. 5. 1949
Lhotová Marie 10. 3. 1952
Líbal Dobroslav 15. 10. 1911
Líbalová Jarmila 23. 8. 1916
Lietgeb Ladislav 30. 5. 1920
Lifka Bohumír 24. 3. 1900
Líhová Legnerová Aida 11. 6. 1968
Limpach Maxmilian  
Linaj Evžen 28. 7. 1945
Lindaur Vojtěch 12. 9. 1957
Lindaurová Lenka 14. 8. 1960
Linhart Kamil 8. 1. 1920
Linhart Tomáš 1975
Linhartová Věra 22. 3. 1938
Linka Jan 15. 6. 1971
Lipinová Monika 5. 2. 1978
Lipská Straková Jaromíra 29. 2. 1920
Listopad František 26. 11. 1921
Lisý Adolf 26. 3. 1949
Liška Adam 1988
Liška Antonín 15. 1. 1900
Liška Karel 2. 4. 1914
Litochleb Jiří 29. 9. 1948
Littna Francis 24. 2. 1903
Líva Václav 21. 8. 1884
Lízer Jiří 1952
Lněnička Marek  
Loewenstein Bedřich 20. 6. 1929
Lojdová Ludmila 22. 3. 1943
Lomíček Jan 1978
Lonský František 29. 2. 1948
Lopatka Jan 7. 2. 1940
Lorenc Zdeněk 12. 2. 1919
Lörincz Ján 14. 6. 1950
Loriš Jan 18. 7. 1893
Losenický Bronislav 11. 12. 1933
Loštický Cyril 1927
Loula Jiří 27. 4. 1946
Lucký Štěpán 20. 1. 1919
Ludva Miloš 20. 11. 1910
Ludvíková Miroslava 4. 10. 1923
Lukáš Dalibor 5. 2. 1944
Lukavský Radovan 1. 11. 1919
Lukčo Ľubomír 1982
Lukeš Jan 12. 9. 1950
Lukeš Miloš 18. 12. 1935
Luňáček Josef 6. 12. 1899
Luncar Jiří 1957
Lungová Jarmila 1945
Luniaczek Petr 25. 7. 1942
Luskačová Markéta 29. 8. 1944
Lustigová Adéla 11. 6. 1989
Macek Václav 19. 6. 1952
Macková Olga 9. 8. 1929
Macl Ondřej 24. 12. 1989
Mádlo Jiří 13. 3. 1934
Mafková Jana  
Magdová Marcela  
Mahdalíková Petra 1979
Mácha Jaroslav 14. 11. 1873
Mácha Václav 28. 5. 1882
Macháčková Věra 12. 9. 1919
Machalický Jiří 16. 5. 1952
Machalíková Sadílková Pavla 28. 11. 1972
Machálková Marie 10. 7. 1987
Macháň Miroslav 20. 8. 1902
Machej Jan  
Machoninová Alena 1980
Maivald Oldřich 14. 5. 1931
Majer Jiří 25. 11. 1922
Majerová Sandra  
Makaj Tomáš 17. 8. 1974
Makeš František 9. 12. 1931
Malá I. 23. 7. 1893
Malá Olga 5. 3. 1957
Malát Radim 5. 12. 1930
Malátek Jaroslav 13. 3. 1923
Malátová Jarmila 13. 4. 1931
Malcová Sabina 1978
Malec Miroslav 6. 2. 1950
Maleček Bohuslav 14. 11. 1921
Maleček Karel 14. 2. 1917
Maleček Ondřej 1. 5. 1977
Malich Karel 18. 10. 1924
Malík Jan 15. 2. 1904
Malík Josef 17. 10. 1927
Malík Vladimír 8. 11. 1923
Malíková Nina 18. 10. 1945
Malina Jaroslav 5. 12. 1937
Malina Václav 4. 6. 1950
Málková Ivana 1. 10. 1962
Malkus Jaromír (Jára) 10. 3. 1899
Man Oleg 1956
Mannlová Raková Heide 25. 3. 1941
Manoušková Malinová Zdenka 12. 8. 1956
Mára Antonín 17. 7. 1915
Marčák Bohumil 1. 12. 1924
Mareček Dalibor 6. 7. 1915
Marek Martin 6. 5. 1953
Marhounová Jana 7. 5. 1941
Marcholeva Krasimira 1975
Markalous Evžen 19. 4. 1906
Marková Eva 1988
Markvart Petr  
Markvartová Iva 1969
Maršálková Anděla 17. 7. 1942
Maršálková Daniela  
Maršíček Ladislav 19. 5. 1914
Martin Ivan 10. 8. 1979
Martinec Josef 8. 3. 1927
Martinec Přemysl 7. 11. 1957
Martinek Radek 1976
Martinek Vladimír 1940
Martínek Miloslav 19. 1. 1909
Martinková Věra 15. 5. 1948
Martinová Marta  
Martinovský Jan 24. 6. 1903
Mařatka Zdeněk 27. 6. 1914
Mařík Otakar 29. 7. 1915
Masáková Milena 1946
Masaryková Anna 3. 4. 1911
Máša Antonín 22. 7. 1935
Mašek Jiří 26. 3. 1905
Mašín Jiří 27. 5. 1923
Mašínová Iva 16. 8. 1957
Mašková Pavlína  
Matas Miloslav 5. 9. 1909
Matějka František 14. 12. 1890
Matějka Vladimír 12. 3. 1919
Matejko Ján 23. 10. 1919
Matějková Jolana 3. 3. 1967
Mathauser Václav 2. 3. 1926
Mathauserová Božena 22. 4. 1907
Maťhová Marie 2. 5. 1942
Matiášek Josef  
Matina Vincenc 26. 12. 1882
Matouš František 29. 11. 1895
Matoušek František 12. 5. 1901
Matoušek Ivan 28. 7. 1948
Matuška Pavel 14. 2. 1944
Matyáš Zdeněk 10. 6. 1914
Matysová Barbora 7. 2. 1990
Mayer Jaroslav 24. 2. 1870
Mazák Vratislav 22. 6. 1937
Meas Alena 27. 8. 1976
Mečíř Karel 18. 4. 1876
Medková Marie 12. 3. 1924
Meinerová Kateřina  
Meister Antonín  
Melanová Kateřina 1996
Melena Miroslav 12. 3. 1937
Melicherčík Ivan 22. 9. 1944
Melniková Papoušková Naděžda 23. 11. 1891
Mencák Břetislav 19. 4. 1903
Mencl Václav 16. 1. 1905
Menčlová Antonie 28. 2. 1887
Mende Walter 7. 10. 1924
Mendel Miloš 22. 4. 1952
Menš Josef 16. 5. 1920
Merhaut Boris 6. 1. 1924
Merhautová Anežka 29. 12. 1919
Merhautová Eliška 28. 9. 1922
Mestek Jaroslav 17. 2. 1959
Měšťan Antonín 29. 8. 1930
Metelák Milan 17. 8. 1928
Micka Zdeněk 31. 12. 1955
Mička Jan 17. 9. 1939
Míčko Miroslav 26. 3. 1912
Michal Emanuel 14. 7. 1894
Michalčík Antonín 8. 12. 1914
Michálková Jana 18. 12. 1887
Michalová Rea 11. 3. 1980
Michl Josef 1. 7. 1918
Mika František 16. 10. 1923
Míka Jaroslav 4. 9. 1949
Míka Zdeněk 1936
Mikan Milan 14. 7. 1892
Mikanová Urbanová Eliška 19. 3. 1879
Míková Hantáková Kamila 1968
Mikuš Jan  
Milcová Pavla 15. 3. 1966
Miler Karel 9. 2. 1940
Miler Marek 16. 8. 1969
Militký Antonín 17. 9. 1901
Milly Alenka 2. 5. 1930
Minář Emil 2. 12. 1931
Mirvald Vladislav 3. 8. 1921
Mistr Štěpán z Kolína  
Mišúr Martin  
Mizera Otto (Otta) 29. 5. 1919
Mladějovská Mira 9. 3. 1899
Mladějovská Renée 19. 8. 1901
Mladičová Iva 1. 7. 1965
Mládková Mína 30. 10. 1969
Mlčochová Jana  
Mlejnek Josef 1969
Mlynárik Ján 11. 2. 1933
Moholy Lucia 18. 1. 1894
Mokrý Otokar 25. 5. 1854
Molitor Otto 2. 4. 1889
Moníková Libuše 30. 8. 1945
Moravcová Jana 8. 5. 1937
Moravec Jiří 8. 8. 1958
Moravec Milan 9. 11. 1933
Moravec Václav 25. 6. 1974
Morávek Jan 9. 5. 1887
Morávek Jiří 15. 10. 1924
Morávek Milan 2. 3. 1923
Morávková Alena 29. 7. 1935
Motošková Miroslava 27. 10. 1971
Motyčka Weissová Julie 9. 7. 1983
Moudrá Miloslava 20. 2. 1920
Moucha Josef 22. 8. 1956
Moulis Josef 28. 2. 1951
Mout M.E.H.N. 31. 5. 1945
Mráček Jindřich 14. 5. 1949
Mráz Bohumír 4. 8. 1930
Mrázek Bohdan 2. 11. 1931
Mrázek Karel 19. 4. 1926
Mrázová Lea 8. 11. 1906
Mrázová Schusterová Marcela 2. 10. 1935
Mrkus Pavel 28. 3. 1970
Mrva Jaroslav 10. 8. 1924
Mucha Jiří 12. 3. 1915
Mucha Ludvík 29. 6. 1927
Muchka Ivan 21. 5. 1946
Muchová Sabrina  
Muk Jan 6. 1. 1901
Mukařovský Jan 11. 11. 1891
Mulač Vladimír  
Müldner Josef 21. 8. 1880
Müller Vladimír 8. 8. 1904
Műller Václav 6. 9. 1910
Munclinger Milan 3. 7. 1923
Munzar Jan 6. 4. 1941
Münzerová Roubíčková Zdeňka 9. 9. 1902
Musil Petr 1956
Musilová Zuzana  
Mužík Augustin 15. 5. 1859
Myslbek Karel 24. 7. 1874
Myslivec Josef 7. 7. 1907
Mysliveček Jaroslav 2. 6. 1944
Mžyková Alice 11. 6. 1969
Nádeník Zbyněk 21. 11. 1925
Nadrchal Jaroslav 2. 9. 1938
Nagaj Vladimír 23. 2. 1949
Nagy Jozef 31. 8. 1932
Nagy Ladislav 5. 12. 1974
Nájemník Václav  
Nálepa Josef 16. 1. 1936
Nálepková Táňa 1954
Nálevka Vladimír 21. 2. 1941
Nalezinek Ota 4. 5. 1930
Nanoru (Pospíšil) Michal 1978
Nauman Pavel 2. 5. 1907
Navrátil Václav 21. 12. 1904
Návratová Jana 1964
Nebeský Ladislav 28. 1. 1937
Nebeský Václav 10. 3. 1889
Nečas Jaroslav 22. 5. 1913
Nečásková Milena 23. 5. 1953
Nedvěd František 13. 9. 1919
Nejč Karel 22. 7. 1875
Nekolný Bohumil 7. 1. 1944
Němec Jiří 18. 10. 1932
Něměc Václav 5. 3. 1969
Němeček Emil 30. 5. 1902
Němeček Ivan 19. 1. 1950
Němeček Jan 25. 2. 1896
Nemejovská Veronika 12. 6. 1986
Nemeškal Libor 2. 1. 1984
Nerad Jaroslav 2. 3. 1923
Nerudová Magdalena  
Nešlehová Mahulena 29. 6. 1944
Nešpor Zdeněk 23. 6. 1976
Neubert Karel 2. 3. 1926
Neumann Ivan 10. 5. 1945
Neumann Jaromír 15. 8. 1924
Neustupný Jiří 22. 9. 1905
Nevan Eugen 18. 1. 1914
Neveršilová Olga 26. 6. 1934
Nevrlý Miloslav 29. 10. 1933
Nezbeda Ondřej 8. 3. 1979
Nievaldová Miloslava 6. 4. 1952
Nikodém Viktor 12. 2. 1885
Nikolenko Valentyna  
Nitsche Martin 23. 6. 1975
Nor A. C. 19. 9. 1903
Nosek Michal 1971
Nováček Karel 15. 7. 1968
Nováčková Markéta  
Novák Bohumil 7. 1. 1908
Novák Jaroslav 8. 6. 1945
Novák Jiří 1. 2. 1925
Novák Jiří 1956
Novák Ladislav 4. 8. 1925
Novák Luděk 23. 1. 1929
Novák Milan 9. 6. 1954
Novák Milan 1956
Novák Miloš 16. 4. 1952
Novák Mirko 3. 10. 1901
Novák Viktor 15. 3. 1890
Novák Vítězslav 5. 12. 1870
Novák Vladimír 19. 2. 1898
Novák Vojta 16. 3. 1886
Nováková Kateřina 29. 8. 1974
Nováková Ludmila 28. 12. 1900
Nováková Milada 18. 7. 1937
Nováková Tereza 29. 10. 1985
Novotná Zuzana 27. 2. 1956
Novotná Sedláková Denisa 14. 3. 1972
Novotný Antonín 15. 5. 1891
Novotný František 22. 1. 1912
Novotný Jiří 11. 5. 1929
Novotný Josef 4. 9. 1949
Novotný Michal 18. 4. 1985
Novotný Michal  
Novotný Petr 20. 2. 1979
Novotný Vladimír 11. 1. 1901
Novozámská Martina 22. 4. 1973
Nový Antonín 28. 7. 1944
Nový Rostislav 6. 7. 1932
Nowaková Agáta  
Nozar Lukáš 1979
Nuska Bohumil 2. 11. 1932
Nývlt Vladimír 25. 3. 1927
Odcházel Vojtěch 19. 1. 1990
Oklešťková Frámová Evelyn  
Olič Miroslav 14. 2. 1923
Olivová Borotová Lucie 27. 3. 1956
Olivová Břicháčková Jiřina 11. 3. 1945
Ondomišiová Zuzana 1962
Ondro František 1. 1. 1941
Ondřej z Brodu 1364
Opatová Kateřina 1964
Opatrný Zdeněk 8. 8. 1941
Oravec Vavro 22. 6. 1915
Orlíková Brabcová Jana 19. 5. 1939
Osolsobě Petr 18. 5. 1962
Otavský Karel 11. 6. 1938
Otčenášek Jan 19. 11. 1924
Otčenášek Štěpán 23. 2. 1954
Oujezdský Karel 19. 9. 1946
Oulík Jan 9. 11. 1962
Pacák Jaroslav 22. 2. 1902
Pacovský Jaroslav 4. 10. 1932
Padrta Jiří 29. 4. 1929
Pakosta Miroslav  
Palacký Jan 10. 10. 1830
Palach Jan 11. 8. 1948
Palán Otakar 8. 8. 1875
Paleček Josef 25. 2. 1932
Páleníček Ludvík 16. 7. 1904
Palivec Viktor 23. 12. 1908
Panenka Ivan 10. 5. 1934
Panev Petr 3. 10. 1935
Pánková Kateřina 1985
Pánková Marcela 16. 1. 1939
Papeš Zdeněk 1963
Papoušek Jiří 1950
Párkányiová Vacová Věra 29. 6. 1937
Parma Jiří 26. 11. 1889
Pasák Tomáš 6. 6. 1933
Pašek Milan 18. 11. 1955
Patera Jiří 11. 12. 1924
Patková Lenka  
Patočka Jan 1. 6. 1907
Paumerová Libuše 9. 1. 1898
Páv Jiří 12. 4. 1934
Pavel Jakub 19. 7. 1903
Pavel Jiří 8. 9. 1942
Pavel Zdeněk 13. 5. 1926
Pavelka Jan 10. 8. 1911
Pavelka Jaroslav 19. 4. 1914
Pavlas František 28. 2. 1931
Pavlíček František 20. 11. 1923
Pavlík Petr 31. 1. 1945
Pavlík Vít 10. 8. 1941
Pavlíková Doležalová Radka 1979
Pavliňák Petr 8. 10. 1946
Pavlis Martin  
Pavlištík Karel 12. 3. 1931
Pavluch Lev 10. 4. 1957
Pazeltová Miloslava 29. 10. 1921
Pečírka Jaromír 29. 7. 1891
Pecháček Jan 1993
Pecháčková Mariana  
Pecháčková Marika 30. 6. 1980
Pechar Jiří 7. 5. 1929
Pechar Radko 1963
Pejčochová Michaela 1977
Pejchal Aleš 30. 6. 1952
Pejša Jiří 16. 3. 1912
Pek Bedřich 22. 7. 1926
Pěkný Tomáš 1943
Pelán Jiří 19. 7. 1950
Pelichovský Ivo 1975
Pelikán Josef 11. 5. 1808
Pergler Tomáš 22. 8. 1960
Pergner Jaroslav 1924
Perthen Robert 3. 12. 1928
Peřina Karel 18. 5. 1948
Pešek Jiří 10. 2. 1954
Pešina Jaroslav 27. 4. 1912
Pěška Petra 1974
Peštová Karolína  
Peterka Josef 6. 3. 1944
Petiška Eduard 14. 5. 1924
Petráň Josef 23. 8. 1930
Petrmichl Jan 23. 7. 1921
Petrová Eva 2. 12. 1928
Petrovský Miroslav 1. 3. 1923
Petrtyl Josef 13. 1. 1914
Petružela Jan 6. 1. 1978
Petříček Miroslav 21. 2. 1951
Pfeffer Antonín 15. 1. 1904
Pfeffer Vladimír 1. 7. 1942
Pchálek Theodor 7. 12. 1904
Píč Josef 19. 1. 1847
Pičman Jan 29. 12. 1951
Pietrasová Pavlíčková Kateřina  
Pikhart Antonín 7. 4. 1861
Pilařová Belotsvetová Andrea 21. 2. 1950
Pilát Josef 17. 8. 1897
Pilátová Jana 11. 2. 1945
Pilka Lukáš 1986
Pilmann Josef 14. 3. 1929
Pinc Zdeněk 10. 2. 1945
Pinďák František 21. 10. 1930
Piorecký Josef 5. 12. 1910
Piptová Ivana  
Pistorius Jiří 19. 3. 1922
Pistorius Vladimír 10. 1. 1951
Pitrmann Alois 21. 8. 1911
Pížl Jaroslav 5. 11. 1961
Plačková Jaroslava 1956
Platovská Marie 25. 12. 1951
Plavec Miroslav 7. 10. 1925
Plicka Frank 11. 6. 1926
Plicková Ester 2. 7. 1928
Plíhalová Eliška  
Plichta Alois 6. 9. 1905
Plichta František 25. 1. 1904
Plocek Alexandr 26. 2. 1914
Počtová Jana 10. 1. 1947
Podestát Jan  
Podhorský Miloslav 1929
Podlena Bohumil 3. 6. 1889
Podrabský Josef 28. 11. 1912
Podroužek Polčová Lenka 1991
Poche Emanuel 8. 10. 1903
Pochop Zdeněk 16. 4. 1930
Pojar Miloš 8. 4. 1940
Pokorná Terezie 10. 5. 1965
Pokorný Marek 21. 8. 1963
Pokorný Milan 30. 7. 1961
Pokorný Ota 24. 12. 1911
Pokorný Petr 1972
Polák Josef 3. 2. 1886
Polák Josef 10. 3. 1913
Polák Stanislav 4. 1. 1936
Polátová Jana 11. 2. 1945
Poldauf Ivan 15. 9. 1915
Pondělíček Ivo 17. 6. 1928
Popp Ota 6. 4. 1925
Poppová Galina 5. 12. 1938
Pospěch Tomáš 31. 7. 1974
Pospiszyl Tomáš 8. 11. 1967
Pospíšil Antonín 2. 6. 1909
Pospíšil Jan 1977
Pospíšil Josef 1. 3. 1922
Pospíšil Přemysl 21. 2. 1924
Pospíšil Zdeněk 3. 8. 1941
Pospíšilová Alena 3. 8. 1933
Pospíšilová Jiřina 30. 11. 1955
Pospíšilová Marie 7. 11. 1952
Pospíšilová Linhartová Jaroslava 11. 10. 1942
Posselt Zdeněk 1933
Poš Jan 5. 4. 1920
Pošmourný Josef 8. 3. 1910
Potužáková Reitingerová Jana 22. 6. 1942
Poulík Josef 6. 8. 1910
Poustová Anna 13. 3. 1940
Povolný František 22. 6. 1914
Prahl Roman 30. 5. 1949
Pražák Vilém 3. 3. 1889
Pražáková Běla 22. 9. 1927
Preisner Rio 13. 11. 1925
Preiss Pavel 21. 5. 1926
Profous Antonín 2. 1. 1878
Procházka Antonín 5. 6. 1882
Procházka Antonín 13. 1. 1908
Procházka Arnošt 15. 11. 1869
Procházka František 15. 1. 1861
Procházka Jaroslav 14. 10. 1945
Procházka Jiří 11. 12. 1919
Procházka Lubomír 9. 2. 1956
Procházka Miroslav 12. 6. 1942
Procházka Vladimír 29. 7. 1952
Procházková Lenka 24. 3. 1951
Procházková Michaela 1950
Procházková Veronika 1960
Prokšová Jarmila 12. 7. 1900
Prouza Josef 23. 4. 1921
Provazník Jaroslav 1949
Prucha Jindřich 29. 9. 1886
Pruner Josef 7. 10. 1902
Průšek Jaroslav 14. 9. 1906
Přibáň Jiří 25. 8. 1967
Přibyl Miroslav 23. 2. 1945
Přibyl Petr 8. 4. 1967
Přibyl Stanislav 16. 11. 1971
Příhoda Stanislav 19. 11. 1936
Přikryl Richard 9. 5. 1906
Příleský Ivo 29. 2. 1928
Ptáčková Jindřiška 13. 2. 1943
Pučalík Marek 11. 7. 1976
Pučerová Marie  
Puchmajer Antonín 7. 1. 1769
Pujmanová Olga 18. 2. 1928
Purkrábková Noemi 16. 12. 1994
Purkyně Cyril 27. 7. 1862
Putna Martin 30. 5. 1968
Pýcha Čeněk 1989
Quis Ladislav 7. 2. 1846
Racek Ilja 10. 4. 1950
Racek Michal 13. 6. 1925
Racek Miloslav 12. 12. 1925
Rada Miroslav 23. 2. 1926
Radimecký Martin 25. 7. 1963
Radok Alfréd 17. 12. 1914
Rachlík František 16. 9. 1904
Raimanová Ivona 12. 10. 1956
Rajdl Pavel 21. 10. 1942
Rajlich Claudia 12. 7. 1977
Rak Jan Matěj 28. 5. 1977
Rambousek Jiří 26. 12. 1927
Rambousková Zuzana  
Rasmussenová Nelly 18. 2. 1947
Rathouský Jiří 20. 4. 1924
Reidlová Marie 25. 12. 1910
Rejchrt Pavel 20. 4. 1942
Rejchrtová Noemi 1. 11. 1940
Rejsa z Kolkovic Jan 16. 9. 1886
Rektoris Ladislav 1. 10. 1929
Remeš Vladimír 14. 2. 1932
Remešová Anna 3. 10. 1990
Remsa František 26. 7. 1900
Renč Václav 28. 11. 1911
Rendek Jan 23. 6. 1973
Resl Michal 4. 2. 1953
Retter Karel 12. 4. 1928
Rezek Petr 9. 1. 1948
Rezler Aleš 24. 8. 1964
Režný Pavel 25. 7. 1927
Richter Oldrich 1940
Richter Václav 30. 8. 1900
Ročňáková Hana 20. 8. 1954
Roháček Jiří 21. 7. 1962
Rohanová Dagmar 17. 11. 1951
Röhr Jan 3. 12. 1692
Rokyta Hugo 24. 11. 1912
Ropková Barbora 27. 8. 1985
Roškot Kamil 29. 4. 1885
Roubíčková Hana  
Roubínek Zdeněk 24. 1. 1958
Rouček Rudolf 20. 8. 1941
Rous Jan 16. 2. 1943
Rous Jan (Janek) 19. 9. 1981
Royt Jan 20. 4. 1955
Rozkopal Zdeněk 2. 10. 1924
Rubáš Luděk 16. 7. 1953
Rubášová Veronika 18. 2. 1993
Rubeš František 16. 1. 1814
Rubín Josef 12. 6. 1926
Ruda Vladimír 1. 9. 1922
Rudolfová Věra 28. 11. 1942
Růmanovec Michael 29. 12. 1898
Rupeš Ivan 1963
Rusinský Milan 10. 2. 1909
Rutte Miroslav 10. 7. 1889
Růzhová Barbora  
Růžek Karel 5. 3. 1925
Ružiczka Karel 12. 3. 1894
Růžička Jiří 2. 2. 1978
Růžička Jiří 20. 1. 1926
Růžičková Alice 10. 6. 1966
Růžičková Petra 4. 10. 1963
Ryantová Marie 3. 8. 1964
Rybička Tomáš 8. 12. 1953
Rychetský Lukáš  
Rychman Ladislav 9. 10. 1922
Rykr Zdenek 26. 10. 1900
Ryneš Václav 22. 6. 1909
Rys Jiří 1963
Rys Vladimír 30. 9. 1928
Ryšavý Josef  
Ryvolová Karla 27. 5. 1940
Rywiková Bohdana 3. 4. 1952
Řádová Elen 9. 6. 1963
Řeháková Naďa 7. 4. 1945
Řeřucha Vladimír 25. 4. 1920
Řezníček Ladislav 28. 11. 1931
Řičánková Alena  
Řídký Josef 1986
Říha Cyril 5. 11. 1975
Říha František 16. 9. 1910
Říhová Klára  
Říhová Lya 26. 2. 1928
Sainer Ilja 15. 10. 1947
Sajvera Bohuslav 27. 4. 1934
Sak Robert 1933
Sakař Josef 24. 4. 1870
Salamanczuk Jiří 2. 5. 1929
Sallač Vilém 25. 3. 1852
Salzmann Richard 10. 5. 1929
Samec Jan 18. 11. 1955
Samšiňák Jan 13. 2. 1957
Saňa Bedřich 2. 11. 1901
Sandholzová Pavla 27. 1. 1913
Saudek Vojtěch 11. 2. 1951
Savický Nikolaj 15. 3. 1962
Saxl Miloš 11. 5. 1921
Seberová Ester 1953
Sedláček August 28. 8. 1843
Sedláček Bohumil 29. 5. 1931
Sedláček Zbyněk 20. 6. 1966
Sedláček Zbyněk 17. 7. 1948
Sedlák Pavel 1977
Sedláková Linda 1978
Sedláková Valterová Radomíra 25. 8. 1950
Segeth (Seget) Karel 2. 4. 1915
Seidl Karel 24. 9. 1927
Seifert Ondřej 8. 11. 1957
Seifertová Korecká Hana 12. 5. 1934
Sejček Zdeněk 2. 12. 1926
Sejkot Roman 30. 10. 1963
Sekyra Josef 24. 2. 1928
Sekyrka Tomáš 24. 2. 1966
Selner Martin 15. 4. 1984
Selucký Oldřich 31. 12. 1955
Semrád Marek  
Serranová Mariana 10. 3. 1976
Severová Jitka 7. 7. 1943
Schellberger Gefried 1. 3. 1918
Scherl Adolf 18. 8. 1925
Scheufler Vladimír 17. 4. 1922
Scheuflerová Regina 22. 10. 1942
Scheybal Josef 31. 12. 1928
Schmid Vladimír 28. 10. 1920
Schönfeld Antonín 31. 3. 1869
Schovánková Ludmila 9. 11. 1964
Schulmeisterová Dita  
Schulz Ferdinand 17. 1. 1835
Schulz Milan 6. 4. 1930
Schůtová Jitka 8. 2. 1960
Schwarzenberg Karel 5. 7. 1911
Sichrovská Monika 6. 7. 1963
Singer Michal 22. 3. 1959
Sirovátka Štěpán 1982
Skácelík František 25. 11. 1873
Skala Martina 25. 3. 1958
Skalák Filip 5. 12. 1972
Skalická Vlasta 23. 8. 1951
Skálová Vanda 4. 6. 1969
Skarolková Stuchlíková Eva 26. 11. 1957
Sklenář Karel 8. 7. 1938
Skolka Jan 20. 7. 1931
Skopalová Eva 1991
Skoumal Aloys 19. 6. 1904
Sládek Jan 21. 2. 1909
Sládek Jan 1917
Sládek Jaroslav 26. 3. 1926
Sládek Miroslav 30. 1. 1917
Sládková Hana 30. 10. 1981
Sláma Bojenický František 16. 5. 1792
Slámová Eliška 1987
Slapnička Zdeněk 1935
Slavický Stanislav 21. 11. 1944
Slavíček Petr 19. 5. 1976
Slavík Ivan 23. 1. 1920
Slavík Jan 25. 3. 1885
Slavík Jaroslav 30. 4. 1920
Slavík Michael 30. 7. 1955
Slavík Otakar 18. 12. 1931
Slavíková Kateřina 28. 6. 1946
Slivka Martin 1. 11. 1929
Slíž František 4. 11. 1899
Sloup Stanislav 4. 1. 1938
Slovák Jan 18. 12. 1957
Slušná Kateřina 1977
Smažil Antonín 22. 11. 1923
Smejtek Lubor 2. 2. 1957
Smetana Jan 3. 10. 1918
Smetana Jan 31. 3. 1940
Smetana Matěj 24. 7. 1980
Smetana Zdeněk 26. 7. 1925
Smolík Jan 14. 3. 1965
Smolík Milan 19. 2. 1926
Smolíková Klára 8. 3. 1974
Smolíková Marta 17. 4. 1965
Smrčková Ludvika 23. 2. 1903
Smrkovský Miloslav 29. 8. 1926
Smutný Oldřich 17. 6. 1925
Sobotová Jarmila 26. 1. 1946
Sodomka Adam  
Sokol Jan 25. 5. 1904
Soldan Fedor 9. 12. 1903
Someš Jaroslav 21. 6. 1941
Sommer Otakar 7. 6. 1885
Součková Milada 24. 1. 1899
Součková Taťána 31. 12. 1952
Soukupová Klára 1987
Soukupová Věra 28. 12. 1927
Spencerová Tereza 3. 1. 1965
Spilka Josef 7. 3. 1899
Spurný Jan 18. 12. 1909
Srba Bořivoj 19. 11. 1931
Srp Karel 20. 2. 1958
Sršeň Lubomír 12. 12. 1949
Stahl Matěj  
Staněk Jiří 28. 7. 1948
Staněk Oldřich 29. 3. 1914
Staněk Václav 16. 7. 1907
Staňková Jitka 10. 4. 1924
Stankovič Andrej 22. 6. 1940
Stárková Kučerová Anna 14. 1. 1990
Starý Milan 29. 5. 1970
Staša Marek 11. 5. 1967
Stašek Antal 22. 7. 1843
Stecker Antonín 19. 5. 1855
Stefan Oldřich 4. 12. 1900
Stehli Iren 3. 7. 1953
Stehlík František 30. 11. 1922
Stehlík Karel 16. 10. 1919
Stehlík Michal 13. 4. 1976
Stehlíková Blanka 26. 8. 1933
Stehlíková Dana 10. 8. 1954
Stehlíková Eva 1. 2. 1941
Stehlíková Olga 31. 3. 1977
Stěhule Josef 5. 5. 1882
Stein Štěpánka 1976
Steinbach Karel 8. 6. 1894
Stejskal Jakub 1982
Stejskal Jiří 22. 9. 1932
Stejskal Karel 20. 1. 1931
Steklač Vojtěch 21. 10. 1945
Stern Jan 10. 9. 1977
Sternberg Adolf 1627
Stibral Karel 26. 3. 1971
Stingl Miloslav 19. 12. 1930
Stočes Bohuslav 20. 8. 1890
Stoilov Viktor 27. 3. 1961
Stoklas Eugen 11. 11. 1882
Stölting Eliška 1944
Storchová Lucie 1979
Straka Jiří 1967
Straková Lucie  
Stránělová Jitka 17. 1. 1974
Stránský Matěj 9. 5. 1979
Stránský Pavel 1. 1583
Stránský Vilém 19. 3. 1950
Strejček Ferdinand 27. 4. 1878
Strnad Jaroslav 3. 8. 1918
Strnadel Josef 23. 2. 1912
Strnadlová Anna 1994
Strohsová Eva 13. 8. 1928
Stropnický Matěj 1983
Struska Vladimír 26. 3. 1925
Střída Miroslav 11. 9. 1923
Stříteský František 9. 12. 1912
Studený František 2. 7. 1911
Stuchlá Vladimíra 22. 2. 1953
Stuchlík Constantin 21. 7. 1877
Stuchlík Zdeněk 19. 8. 1950
Stukbauer Luděk 7. 3. 1954
Stupak Evgeniia  
Stýblo Jiří 15. 2. 1979
Suchan Jan 12. 10. 1910
Suchánek Vladimír 12. 2. 1933
Suchevič Sáva 27. 11. 1920
Suchomel Bohumír 8. 11. 1914
Suchomel Filip 9. 2. 1966
Suchoradský Oldřich 11. 10. 1917
Suchý Lothar 6. 5. 1873
Suk Jan 14. 7. 1951
Sukupová Alena 4. 8. 1939
Sum Antonín 31. 1. 1919
Sündermannová Zita 3. 1. 1979
Sus Oleg 9. 9. 1924
Suša Oleg 1947
Sutnar Ladislav 9. 11. 1897
Sůva Josef 21. 10. 1934
Svárovský Petr 15. 12. 1962
Svátková Lucie  
Svatoňová Kateřina 1978
Svatoš Bedřich 7. 7. 1908
Svěrák Šimon  
Světlíková Adriana 23. 3. 1977
Sviták Ivan 10. 10. 1925
Svoboda Aleš 10. 2. 1956
Svoboda Bedřich 3. 3. 1883
Svoboda Jan 21. 6. 1955
Svoboda Jaromír 1. 4. 1917
Svoboda Jaroslav 9. 2. 1938
Svoboda Jiří 6. 12. 1924
Svoboda Karel 17. 7. 1888
Svoboda Karel 18. 12. 1896
Svobodová Alberta  
Svobodová Jarmila 19. 4. 1943
Svobodová Jitřenka 4. 12. 1932
Svobodová Plačková Anna 18. 6. 1981
Svrčina Emil 1913
Swinkels Michaela (Milada) 23. 4. 1945
Sýkora Petr  
Sýkora Zdeněk 3. 2. 1920
Sýkorová Helena 25. 2. 1934
Sýkorová Lenka 16. 6. 1957
Sýkorová Lenka 15. 12. 1977
Syková Eva 24. 7. 1944
Synek Lubomír 18. 4. 1949
Syřišťová Eva 7. 11. 1928
Šafařík Eduard 19. 5. 1928
Šafářová Decharme Barbara 21. 11. 1972
Šafr Jaroslav  
Šalanský František 23. 8. 1933
Šalda František 22. 12. 1867
Šámal Jindřich 10. 7. 1902
Šamánková Eva 19. 5. 1923
Šamšula Pavel 19. 1. 1943
Šanda Radek  
Šárová Jarmila 5. 2. 1950
Šárovcová Martina 1979
Šarše Vojtěch 28. 3. 1989
Šauli Petra 19. 6. 1972
Šavel Vladimír 8. 11. 1949
Šavrda Jaromír 25. 5. 1933
Šebesta Václav 19. 2. 1881
Šedivý Jaroslav 12. 11. 1929
Šedivý Vladimír 10. 4. 1916
Šedý Václav 10. 4. 1916
Šefrna Pavel  
Šejn Miloš 10. 8. 1947
Šelbický Milan 12. 5. 1932
Šerberová Alžběta 23. 8. 1946
Šeřík Zdeněk 21. 9. 1919
Šetlík Jiří 2. 4. 1929
Ševců Eva 16. 8. 1951
Ševčík Jan  
Ševčík Jiří 13. 3. 1940
Ševčík Miloš 1973
Ševčíková Barbora  
Ševčíková Jana 13. 4. 1941
Ševčíková Musilová Viktorie 30. 11. 1920
Šich Stanislav 14. 1. 1928
Šik Jiří 16. 4. 1930
Šil Josef 15. 10. 1850
Šilha Antonín 31. 5. 1885
Šilpochová Michaela  
Šimáčková Marešová Sylva 24. 6. 1933
Šimčíková Alena 12. 7. 1954
Šimek David 1946
Šimek František 11. 1. 1923
Šimek Jaroslav 21. 3. 1920
Šimková Gabriela 14. 2. 1951
Šimková Halina  
Šimková Jarmila 12. 10. 1926
Šimkůj Jaromír 2. 5. 1955
Šimon Jaroslav 3. 6. 1951
Šimůnek Pavel 27. 11. 1971
Šindelář Dušan 23. 3. 1927
Šindelková Dufková Mariana  
Šindler Miloslav 4. 5. 1943
Šíp Jaromír 18. 10. 1918
Škampa Alois 30. 5. 1861
Škapa Michal Tron 4. 5. 1978
Škoch Jiří 24. 4. 1938
Škubová Jarmila 7. 5. 1951
Škutina Vladimír 16. 1. 1931
Škvára Jan 12. 8. 1933
Škvor Jiří 1974
Škvorecký Josef 27. 9. 1924
Škvorová Lenka 1980
Šlapáková Alena 9. 12. 1941
Šlaufová Kateřina  
Šlenger Karel 5. 4. 1903
Šlitr Jiří 15. 2. 1924
Šmejkal Václav 2. 6. 1909
Šmejkalová Adriana  
Šmíd Jan 20. 2. 1979
Šmíd Miloslav 17. 1. 1923
Šmilauer Tom (Tomáš) 1983
Šmilovský Alois 24. 1. 1837
Šmrha Karel 26. 1. 1900
Šnajdrová Anna 1887
Šnellerová Tereza 1988
Šnobl Jan 14. 5. 1920
Šofar Jakub 7. 3. 1958
Šolc Václav 23. 12. 1838
Šolc (J.S.) Jaroslav 10. 2. 1953
Šormová Eva 30. 5. 1944
Šotola Jiří 28. 5. 1924
Šourek Karel 28. 7. 1909
Špaček Viktor 14. 5. 1976
Špaček Vladimír 20. 1. 1945
Špálová Eliška  
Špálová Machková Helena 4. 3. 1927
Španiel Bohumír 25. 10. 1925
Špína Michal 1985
Špirhanzl Radslav 2. 12. 1943
Špoula Stanislav 2. 5. 1951
Špůrek Milan 22. 5. 1938
Šrámek Petr  
Šrámek Václav 14. 3. 1937
Šroněk Michal 8. 7. 1952
Šrut Pavel 3. 4. 1940
Šrůtek Václav 17. 11. 1912
Štajnochr Vítězslav 15. 4. 1945
Šťastný Alfons 19. 4. 1831
Šteffel Josef 2. 1. 1928
Štech Václav Vilém 31. 3. 1885
Štěch Adam 17. 6. 1986
Štembera Otakar 8. 9. 1914
Štembera Petr 21. 1. 1945
Štencel Lubomír 20. 3. 1923
Štěpán Petr 14. 5. 1955
Štěpánek Jakub 3. 5. 1982
Štěpánek Jan 1983
Štěpánek Pavel 8. 1. 1942
Štěpánek Zdeněk 3. 7. 1934
Štěpánková Marie 14. 8. 1946
Štěpánová Irena 8. 5. 1948
Štěrbová Jana 3. 3. 1969
Štern Jan 1. 11. 1924
Štíbr Jan 25. 9. 1950
Štika Karel 27. 1. 1898
Štiková Eva 21. 4. 1927
Štindl Karel 17. 3. 1938
Štogr Jakub 2. 5. 1981
Štogrová Doležalová Jarmila 13. 1. 1956
Štochlová Helena 28. 1. 1949
Štojdl Filip 1. 9. 1975
Štolba Josef 3. 5. 1846
Štolbová Franková Renata 2. 6. 1958
Štor Jiří 15. 4. 1952
Štorkán Rudolf 15. 9. 1946
Štorkánová Soňa 1946
Štrauss Tomáš 4. 4. 1931
Štroblová Kateřina 1984
Štulc Josef 4. 3. 1944
Šubert František 27. 3. 1849
Šubertová Jiřina 3. 3. 1949
Šubrt Emil 20. 2. 1893
Šulc Alan 2. 12. 1909
Šulc Jan 10. 2. 1953
Šulc Pavel 4. 8. 1932
Šumbera Stanislav 1950
Šváb Ludvík 20. 7. 1924
Švamberk Gustav 2. 8. 1880
Švancarová Dana 23. 2. 1951
Švéda Josef 1982
Švejda Josef 1990
Švelch Jaroslav 1981
Švestka Jiří 22. 4. 1955
Tabery Karel 8. 4. 1951
Táborský František 15. 1. 1858
Táborský Ondřej 1981
Tamchyna Petr 23. 11. 1943
Taragel Dušan 29. 9. 1961
Tauberová Monika 1968
Těhník Lubor 12. 12. 1926
Teige Karel 13. 12. 1900
Tejnil Eduard 1. 3. 1901
Teplá Hana 10. 3. 1958
Terlecký Nikolaj 13. 9. 1903
Tesař Antonín 1983
Tesař Milan 15. 9. 1964
Těsnohlídek Rudolf 7. 6. 1882
Tetiva Vlastimil 15. 11. 1951
Theer Otakar (Otokar) 16. 2. 1880
Theinhardt Markéta 6. 7. 1954
Thér Josef 8. 7. 1929
Thoma Zdeněk 2. 9. 1938
Thon Karel 2. 12. 1879
Tiagusheva Tatiana  
Tichý Rudolf 7. 4. 1900
Tikal Oldřich 25. 8. 1926
Tille Antonín 29. 11. 1835
Tille Václav 16. 2. 1867
Tilschová Anna 11. 11. 1873
Tinková Daniela 18. 11. 1973
Tischler Luděk 24. 3. 1931
Tmějová Kateřina 2. 11. 1976
Todorovová Jiřina 26. 6. 1954
Toman Jan 22. 2. 1937
Toman Jindřich 25. 12. 1944
Toman Karel 25. 2. 1877
Toman Prokop 31. 8. 1902
Tomas Jindřich 23. 5. 1927
Tomáš Eduard 1908
Tomášek Jiří 21. 9. 1951
Tomášková Alice 1977
Tomek Jiří 15. 7. 1954
Tomek Miroslav 1984
Tomeš Jan 20. 9. 1913
Tomeš Josef 18. 1. 1954
Tomíček David 1980
Tomin Julius 2. 12. 1938
Tominová Zdena 7. 2. 1941
Tomšej Josef  
Tondl Karel 2. 7. 1893
Topiař Jaroslav 23. 9. 1923
Topinka Miloslav 4. 7. 1945
Topol Josef 1. 4. 1935
Topolová Barbara 6. 11. 1964
Toroň Jiří 23. 1. 1924
Tošner Michal  
Tošovský Miloš 1955
Tourková Kateřina  
Trávničková Markéta 1967
Trčková (Trčka) Jitka 4. 6. 1945
Trebichavský Ilja 22. 5. 1942
Trefný Ivan  
Trefulka Jan 15. 5. 1929
Treybal Zdenek 29. 11. 1915
Trinkewitz Karel 23. 8. 1931
Trojan Raul 5. 12. 1922
Trpišovská Michaela  
Truhlařík Rudolf 18. 2. 1929
Truksa Miroslav (Mirek) 21. 7. 1918
Truneček Tomáš 27. 3. 1955
Trýb Antonín 7. 3. 1884
Třeštík Dušan 1. 8. 1933
Tříska Karel 11. 7. 1904
Tříška Josef 16. 3. 1885
Tschakert Petr 8. 6. 1968
Tučná Dagmar 4. 3. 1920
Tučná Lucie 9. 12. 1952
Tučný Jan 1946
Tučný Petr 26. 6. 1920
Tůma Martin 13. 4. 1946
Tůma Petr 2. 2. 1968
Tůmová Sandra 1980
Ťupa Bedřich 6. 3. 1915
Tupý Zdeněk 1. 1. 1926
Turbák Michal  
Turecký Petr 6. 10. 1974
Tureček Pavel 28. 5. 1902
Turek Jaroslav 16. 2. 1925
Turek Rudolf 20. 6. 1910
Turková Ivana  
Turková Kateřina  
Tvrzický Josef 23. 12. 1884
Tvrzníková Libuše 23. 11. 1953
Tyč Miroslav 6. 8. 1976
Typlt Jaromír 25. 7. 1973
Uden H. 5. 10. 1847
Uhde Milan 28. 7. 1936
Uher Jindřich 9. 10. 1932
Uhlík Karel 1. 9. 1925
Ulč Ota 16. 3. 1930
Ulrich Antonín 6. 5. 1913
Ulrych Petr 31. 5. 1965
Ulver Stanislav 15. 7. 1946
Ungár Jan 4. 5. 1946
Urban Bohumil 20. 12. 1903
Urban Jiří 9. 4. 1942
Urban Miloš 4. 10. 1967
Urban Otto 9. 2. 1967
Urban Vít 1943
Urbánek Ladislav 20. 10. 1901
Urbanová Zdeňka  
Urbanová Santholzerová Antonie 6. 10. 1903
Urgošíková Blažena 18. 10. 1935
Urzidil Johannes 3. 2. 1896
Uždil Jaromír 22. 2. 1915
Vacek Oskar 30. 11. 1908
Vacková Růžena 23. 4. 1901
Vaclík Vladimír 10. 1. 1925
Vaculík Karol 11. 1. 1921
Vadlejchová Ivana 20. 2. 1944
Vaďura Petr 31. 10. 1953
Váchová Petra 1980
Vais František 2. 1. 1934
Valenta Miroslav 22. 6. 1912
Válka Lukáš 24. 10. 1985
Válková Eva 19. 4. 1953
Válová Karolina 1979
Valtrová Marie 8. 9. 1949
Váňa Radek 17. 10. 1974
Váňa Radek 18. 7. 1966
Vanča Jaroslav 6. 7. 1958
Vančát Jaroslav 27. 2. 1949
Vančátová Anna 10. 2. 1949
Vančura Jindřich 31. 8. 1855
Vaněčková Markéta  
Vaněk Václav 14. 8. 1922
Vaníček Bedřich 30. 5. 1885
Vaníček Michal  
Vaniš Leo 12. 5. 1979
Vanišová Helena 27. 10. 1951
Váňová Martina  
Vápeník Rudolf 6. 2. 1911
Vápenková Eva 20. 11. 1979
Vargová Petra 19. 3. 1973
Vařeka Josef 5. 7. 1927
Vařeka Pavel 17. 7. 1967
Váša Josef 19. 4. 1945
Váša Ondřej 29. 4. 1979
Vašák Čestmír 31. 12. 1924
Vašata Karel 26. 9. 1915
Vašíček Aleš 1980
Vašíček Zdeněk 20. 5. 1933
Vaverová Martina  
Vávra Jindřich 1928
Vavrejn Bohuslav 6. 1. 1925
Vávrová Klára 23. 1. 1973
Vávrová Věra 16. 2. 1928
Veber Jan 8. 5. 1888
Veinbender Kristina  
Veit Milouš 17. 3. 1950
Vejvoda Jiří 27. 3. 1951
Vejvoda Marek Jaroslav 13. 9. 1940
Vele Ladislav 24. 4. 1906
Velebná Barbora 28. 3. 1960
Velemanová Věra 6. 4. 1965
Velfl Josef 30. 6. 1956
Velkoborský Petr 21. 6. 1938
Velová Blanka 2. 4. 1941
Veltruský Jiří 5. 6. 1919
Vencl Slavomil 18. 10. 1936
Vencovský František 12. 1. 1923
Venda Vladimír 24. 6. 1952
Vendlová Libuše 3. 4. 1978
Venera Jiří 21. 7. 1925
Venera Zdeněk 1965
Vepřek Vladimír 20. 5. 1946
Verner Miroslav 31. 10. 1941
Veselá Eva 28. 12. 1963
Veselá Jana 27. 9. 1956
Veselka Martin 1987
Veselý Dalibor 19. 6. 1934
Veselý František 18. 3. 1862
Veselý Jindřich 15. 7. 1885
Veselý Jiří 24. 5. 1913
Veselý Richard 8. 3. 1880
Vetterová Klára  
Vidová Žáčková Janka 3. 9. 1963
Viewegh Michal 31. 3. 1962
Vícha Oldřich 20. 5. 1942
Vicherková Veronika 19. 3. 1981
Viktora Viktor 20. 1. 1942
Vild Tomáš 18. 5. 1971
Vilímková Milada 26. 12. 1921
Vinařová Milena 11. 5. 1939
Vinglerová Markéta 1977
Vinopal Jiří 1978
Vinopalová Vodáková Daniela 16. 12. 1928
Vinter Vlastimil 29. 1. 1921
Virtová Tereza  
Vitáček Jan 1929
Vítek Miloš 20. 12. 1919
Vítek Zdeněk 1. 7. 1920
Vitík Alois 25. 7. 1910
Vladislav Jan 15. 1. 1923
Vlach Ivo 29. 6. 1907
Vlasák Bohumil 31. 5. 1871
Vlasák Jaroslav 11. 11. 1951
Vlasatý Vladimír 1940
Vlček Emanuel 1. 3. 1925
Vlček Jaroslav 22. 1. 1860
Vlček Josef 8. 12. 1880
Vlček Karel 25. 4. 1945
Vlček Martin 1985
Vlček Pavel 18. 6. 1948
Vlček Tomáš 9. 1. 1941
Vlk Jan 30. 11. 1960
Vlk Miloslav 17. 5. 1932
Vlnas Vít 1. 9. 1962
Vobruba Milan 25. 9. 1934
Vocelková Alena  
Vodák František 11. 8. 1941
Vodák Jindřich 8. 11. 1867
Vodák Václav 16. 8. 1914
Vodička Felix 11. 4. 1909
Vodičková Eva 3. 4. 1918
Vodvárka Jiří 1931
Vohnoutová Dubská Olga 22. 6. 1926
Vohryzek Josef 17. 5. 1926
Vojíř Vladimír 26. 2. 1946
Vojtěchovský Miloš 15. 4. 1955
Vojtíšek Jan 1978
Vokáčová Věra 28. 4. 1930
Vokolek Václav 1. 1. 1947
Vokolek Vladimír 1. 1. 1913
Vokolková Daniela 14. 10. 1944
Volavka Vojtěch 17. 9. 1899
Volavková Frankensteinová Hana 9. 5. 1904
Volf Jaroslav 5. 10. 1924
Volf Petr 13. 10. 1965
Volicerová Anna 29. 3. 1912
Volvovič Josef 5. 1. 1951
Vomáčková Voskovcová Klára 2. 4. 1977
Vondra Vladimír 6. 6. 1930
Vondráček Dominik  
Vondráček Jan 25. 1. 1882
Vondráček Radim 21. 1. 1963
Vondráčková Květoslava  
Vondrák Matouš 3. 1. 1943
Vondrouš Dobroslav 21. 11. 1920
Vondrovicová Kateřina 26. 5. 1952
Vondruška Vlastimil 9. 5. 1955
Vondrušková Alena 3. 6. 1955
Vondřejcová Alena 24. 7. 1952
Vopat František 11. 2. 1908
Vopavová Vlasta 19. 9. 1925
Vopršal Willy 28. 9. 1914
Voralová Drahoslava 29. 3. 1948
Vosátka Mirko 27. 11. 1911
Voseček Jan 29. 11. 1919
Voskovec Prokop 21. 1. 1942
Votoček Otakar 11. 10. 1921
Votočková Joachimová Jiřina 7. 8. 1907
Votroubek Jakub  
Votrubec Ctibor 8. 6. 1925
Votýpka Jan 14. 1. 1938
Vovkanič Vladislav (Vlado) 1960
Vraná Ivana 12. 12. 1928
Vraná Kristýna 1989
Vrána Otakar 18. 12. 1915
Vránek Vilém 20. 9. 1947
Vrbová Alena 3. 10. 1919
Vrbová Eliška 1984
Vrtělová Jana 11. 4. 1953
Všetečková Zuzana 20. 12. 1949
Vtelenský Jan 22. 5. 1909
Vycpálek Ladislav 23. 1. 1882
Vydra Jindřich 15. 8. 1930
Vydra Jozef 6. 2. 1884
Vymazal Jiří 1. 4. 1937
Vyskočil Ivan 27. 4. 1929
Vysloužilová Veronika  
Wackermann Jiří 14. 3. 1955
Wagner Radan 31. 8. 1958
Wagner Václav 7. 11. 1894
Wagner Vladimír 27. 1. 1900
Wagnerová Eva 3. 7. 1933
Wallenfels Dominik 28. 11. 1932
Walló Karel 27. 6. 1914
Walter Václav 13. 12. 1859
Weigel Jaroslav 2. 1. 1931
Weigel Stanislav 15. 2. 1927
Weil Jiří 6. 8. 1900
Weinberger Jiří 2. 7. 1946
Weinfurter Antonín 22. 3. 1932
Weissová Lenka 7. 10. 1944
Wenig Arnošt 10. 9. 1883
Wenig Jan 15. 8. 1910
Wenigová Marie 25. 9. 1943
Werich Jan 6. 2. 1905
Wienerová Kuchtová Jana 3. 4. 1953
Willingová Klára  
Winklerová Dagmar 6. 11. 1984
Winter Tomáš 16. 8. 1974
Winter Zikmund 27. 12. 1846
Winter Neprakta Jiří 12. 7. 1924
Wiškovský Eugen 20. 9. 1888
Wíšo Jaromír 11. 1. 1909
Wittlich Petr 23. 5. 1932
Wittlichová Theodora  
Wohlmuth Radek 24. 8. 1967
Wolfová Eva 27. 8. 1948
Wollner Jan 31. 1. 1986
Yordanova Viktoriya  
Zábranský David 3. 3. 1977
Zahradníček Jan 17. 1. 1905
Zahradník Dobromil 11. 6. 1925
Zahradník Pavel 22. 10. 1951
Zachař Michael 9. 6. 1965
Zajíček Tom 25. 8. 1948
Zákoucký Ladislav 3. 5. 1916
Zákrejs Vladimír 31. 7. 1880
Zamarovský Petr 5. 12. 1952
Zapletal Florian 10. 6. 1884
Zapletal Jaroslav 16. 9. 1937
Zapletal Tomáš 9. 9. 1980
Zapletalová Veronika 27. 6. 1971
Závada Vilém 22. 5. 1905
Zavadil Bedřich 9. 12. 1877
Zavadil Jaroslav 29. 11. 1908
Zavadil Vít 9. 1. 1953
Závodský Artur 19. 12. 1912
Zavřel František 8. 7. 1878
Zdeněk Mirko 7. 7. 1924
Zedník Jan 1953
Zelenka Jan 5. 12. 1923
Zelenka Jaroslav 13. 11. 1925
Zenkl Michal 30. 1. 1955
Zenklová Iveta  
Zeyer Julius 26. 4. 1841
Zindelová Miluše 12. 1. 1950
Zíta Josef 24. 10. 1859
Zizler Jiří 16. 7. 1963
Zizler Václav 8. 3. 1943
Zlamal Josef 7. 12. 1983
Zpěvák František 22. 7. 1884
Zubov Vladimír 29. 2. 1956
Zumr Josef 19. 3. 1928
Žába Zbyněk 19. 6. 1917
Žáček Miloslav 5. 11. 1946
Žáček Václav 20. 9. 1905
Žák Ivan 4. 9. 1943
Žákavec František 23. 2. 1878
Žán Valentová Klára 19. 1. 1984
Žáry Juraj 13. 3. 1951
Živný Jan 26. 3. 1946
Žufan Bořivoj 11. 1. 1904
Župan František 23. 1. 1858

Univerzita Karlova

osoba narození
Babák Edward 8. 6. 1873
Bartlová Milena 19. 1. 1958
Bauch Jan 16. 11. 1898
Bidlo Jaroslav 17. 11. 1868
Birnbaum Vojtěch 7. 1. 1877
Bolzano Bernard 5. 10. 1781
Bouda Cyril 14. 11. 1901
Bulant Josef 26. 2. 1923
Cibulka Josef 1. 7. 1886
Cibulka Vladimír 17. 9. 1911
Cigánek Jan 2. 3. 1930
Čáda František 6. 4. 1865
Čadík Jindřich 10. 3. 1891
Černý V.  
Černý Václav 26. 3. 1905
Dadejík Ondřej 18. 9. 1973
Denkstein Vladimír 3. 2. 1906
Drtina František 3. 10. 1861
Dvořák Jaroslav Eduard 5. 6. 1946
Endrys Květoslav 1. 3. 1907
Fiedlerová D.  
Filip Jan 25. 12. 1900
Filla Emil 3. 4. 1882
Fischer Otokar 20. 5. 1883
Fojtík Quido 30. 4. 1926
Friedrich Gustav 4. 6. 1871
Gebauer Jan 8. 10. 1838
Goll Jaroslav 11. 7. 1846
Havránek Bedřich 4. 1. 1821
Herynek Pavel 1. 11. 1943
Heyrovský Jaroslav 20. 12. 1890
Hladký M.  
Hlaváček Ivan 28. 5. 1931
Homolka Jaromír 16. 5. 1926
Horyna Mojmír 23. 3. 1945
Hostinský Otakar 2. 1. 1847
Hrdina Miroslav 16. 8. 1932
Hujer Oldřich 25. 11. 1880
Hůla Zdenek 25. 2. 1948
Hýsek Miloslav 15. 1. 1885
Chaloupecký Václav 12. 5. 1882
Chlup Otokar 30. 8. 1875
Chotek Karel 12. 6. 1881
Chytil Alois 21. 6. 1877
Chytil Karel 18. 4. 1857
Jedlička Rudolf 20. 2. 1869
Jůzl Jan 25. 11. 1905
Jůzl Miloš 20. 5. 1928
Kádner Otakar 11. 5. 1870
Kahuda František 3. 1. 1911
Kaizl Josef 10. 6. 1854
Kalousek Josef  
Kaplický Martin 1976
Klimešová Judlová Marie 1. 3. 1952
Konečný Dušan 7. 6. 1928
Kovárna František 17. 9. 1905
Kozák Jan 4. 8. 1888
Král Josef 31. 10. 1882
Krejčí František 21. 8. 1858
Kropáček Jiří 27. 2. 1930
Krybus Zdeněk 21. 8. 1923
Kuchař Karel 14. 4. 1906
Květ Jan 18. 5. 1896
Kybal Antonín 25. 3. 1901
Lábová Alena 28. 7. 1950
Leitgeb Ladislav 30. 5. 1920
Lexa František 5. 4. 1876
Lidický Karel 17. 6. 1900
Linhart Kamil 8. 1. 1920
Loukota Josef 28. 6. 1879
Machotka Otakar 29. 10. 1899
Masaryk Tomáš 7. 3. 1850
Matějček Antonín 31. 1. 1889
Matějů Martin 22. 8. 1945
Mencl Václav 16. 1. 1905
Mendl Bedřich 29. 8. 1892
Míčka Martin 6. 12. 1962
Míčko Miroslav 26. 3. 1912
Mukařovský Jan 11. 11. 1891
Nejedlý Zdeněk 10. 2. 1878
Neumann Jaromír 15. 8. 1924
Niederle Lubor 20. 9. 1865
Novák Mirko 3. 10. 1901
Novotný Václav  
Obrovský Jakub 23. 12. 1882
Okuněv Nikolaj 5. 5. 1886
Pastrnek František 4. 10. 1853
Patera Jiří 11. 12. 1924
Patočka Jan 1. 6. 1907
Pečírka Jaromír 29. 7. 1891
Pech Milan 9. 10. 1977
Pekař Jan  
Pekař Josef 12. 4. 1870
Pekař Josef  
Pešina Jaroslav 27. 4. 1912
Plavec Josef 8. 3. 1905
Polcar Miloslav 3. 2. 1947
Polišenský Josef 16. 2. 1915
Polívka Jiří 5. 3. 1858
Pořízka Vincenc 9. 11. 1905
Prokop Antonín  
Příhoda  
Salcman Martin 7. 5. 1896
Seibt Karel (Karl) 21. 3. 1735
Sejpka Josef 23. 11. 1885
Slánský Bohuslav 26. 1. 1900
Smetana Jan 3. 10. 1918
Smetánka Emil 14. 10. 1875
Souček Karel 26. 9. 1915
Sovák Pravoslav 30. 8. 1926
Stloukal Karel 2. 11. 1887
Stocký Albín 24. 2. 1876
Strnadel Antonín 10. 5. 1910
Studnička František 27. 6. 1836
Svoboda Cyril 24. 11. 1956
Sychra Antonín 9. 6. 1918
Sýkora Zdeněk 3. 2. 1920
Šalda František 22. 12. 1867
Šimák Josef 15. 8. 1870
Šmíd Karel 23. 12. 1914
Šusta Josef 19. 2. 1874
Tille Václav 16. 2. 1867
Tomek Václav 31. 5. 1818
Vacková Růžena 23. 4. 1901
Vlček J.  
Vlček Jan 13. 5. 1940
Vojtíšek Václav 9. 8. 1883
Volavka Vojtěch 17. 9. 1899
Volek Jaroslav 15. 7. 1923
Volkmann Wilhelm 1822
Weigner Karel 10. 4. 1874
Wittlich Petr 23. 5. 1932
Zedníček František 5. 1. 1913
Zedníček Pavel  
Zich Otakar 25. 3. 1879
Zlatohlávek Martin 25. 4. 1945
Zubatý Josef 20. 4. 1855
Živec Václav 22. 3. 1893

Univerzita Karlova

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1948   Divadelní epilog Otokara Fischera
  1948   Otokar Fischer - Germanista
  1948   Otokar Fischer - Slavista
  1948   Otokar Fischer historikem Národního divadla
  1989   Kam za černokosteleckými kulturními a přírodními památkami
  2002   1. Předchůdci 20. století (do roku 1900)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)

Univerzita Karlova

osoba narození
Blabolilová Marie 4. 3. 1948
Juračková Arna 18. 5. 1951
Latini Jiří 12. 8. 1952
Lesařová Roubíčková Michaela 19. 4. 1949
Lomová Ivana 22. 11. 1959
Měřička Jan 15. 3. 1955
Poláček Josef 27. 3. 1925
Polcar Miloslav 3. 2. 1947
Přibyl Lubomír 27. 6. 1937
Roučka Pavel 20. 6. 1942
Suška Čestmír 4. 1. 1952
Šindelář Lumír 15. 1. 1925
Štenclová Jitka 10. 12. 1952

Univerzita Karlova

dílo
rok vydání   autor, název (podnázev)
1969   Jungbauer Vítězslav, Pečeť University Karlovy