Libuše Brožková

* 23. 3. 1929, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 15. 3. 1991, Utrecht, Nizozemsko (Netherlands)
historička umění, publicistka

 

šifra: žk, dl
národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: jk01013263

poznámka:
odkazová forma
Brožková Doležalová, Libuše, 1929-1991

Libuše Brožková

doktorát 1952

Libuše Brožková

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, národopis a dějiny umění
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, národopis

Libuše Brožková

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Utrecht, Utrecht
1968 - ????   Nizozemí, exil

Libuše Brožková

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1968 - ????   exil, *, Holandsko

Libuše Brožková

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Libuše Brožková: Bedřich Piskač (Recenze), Výtvarné umění, 42-42
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Libuse Brozkova - Dolezalova

Libuše Brožková

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Bedřich Piskač, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha

Libuše Brožková

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Z díla Bedřicha Piskače, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Josef Hegenbarth: Kresby a ilustrace 1957-1962, Český fond výtvarných umění, Praha
  1966   Václav Hollar: Lepty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1968   Quido Fojtík: Obrazy a kresby, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Vysušil: Grafika 65 - 68
  1968   Vysušil: Grafika 66-68
  1975   Zdeněk Mlčoch: Srdce a flétna, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  nedat.   Vladimír Suchánek, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Hollar: Kresby členů, Český fond výtvarných umění, Praha
  1967   50 let SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967, Oslo Kunstforening, Oslo
  1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
  1968   Jan a Antonín Balzer: Grafika, Národní galerie v Praze, Praha
  1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
  2003   Setkání (Ladislav Pichl: Sochy, Michael Pichl: Sochy, Karel Vysušil: Grafiky, autorské koláže), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Setkání s Josefem Hegenbarthem, Hollar, 67-74
  1958   Přehled výstav prvé poloviny června 1958, Výtvarné umění, 8, 7, 330-331
  1958   Soupisný seznam grafického díla Vincence Morstadta..., Výtvarná práce
  1959   Miroslav Míčko: V. V. Novák (Kronika), Výtvarné umění, 379-379
  1959   Přehled výstav, Výtvarné umění, 8, 8, 378-379
  1959   Vojta Sapík, Výtvarné umění, 8, 10, 476-477
  1959   Z pražských výstav - březen, Výtvarné umění, 9, 4, 184-187
  1959   Z pražských výstav - druhá polovina května a počátek června, Výtvarné umění, 9, 6, 281-283
  1959   Z pražských výstav - srpen, Výtvarné umění, 9, 8, 374-376
  1960   J. B. Svrček: Linka Procházková (Recenze), Výtvarné umění, 322-323
  1960   Jiří Kotalík: Vojtěch Tittelbach (Recenze), Výtvarné umění, 420-420
  1960   Josef Císařovský: Miloslav Holý (Recenze), Výtvarné umění, 465-465
  1960   Krajinář Antonín Balzer, Umění, 65-73
  1960   Luděk Novák: Vincent van Gogh (Recenze), Výtvarné umění, 278-278
  1960   Z pražských výstav - druhá polovina září a prvá polovina října, Výtvarné umění, 462-464
  1961   Antonín Hartmann: Jan Tomáš Fischer (Recenze), Výtvarné umění, 234-234
  1961   Giambattista Basile: Pentameron..., Výtvarná práce
  1961   Jan Tomeš: Josef (Recenze), Výtvarné umění, 468-468
  1961   Jaroslav Pecháček: Lev Šimák (Recenze), Výtvarné umění, 41-41
  1961   Miroslav Míčko: Jan Kojan (Kronika), Výtvarné umění, 426-427
  1961   Šedesátiny Cyrila Boudy, Výtvarná práce
  1961   Výstava Bedřicha Piskače, Výtvarné umění, 394-401
  1962   Blanka Stehlíková: Sociální grafika žáků Švabinského školy (Kronika), Výtvarné umění, 423-424
  1962   Edice skvosty, Výtvarná práce
  1962   K šedesátinám V. Karla, Výtvarná práce, 10-10
  1962   Ludmila Kybalová: Emílie Paličková (Kronika), Výtvarné umění, 328-328
  1962   Nová Alenčina dobrodružství, Výtvarná práce
  1962   Nové vydání květů zla, Výtvarná práce
  1962   Nový svazek Nesmrtelných, Výtvarná práce
  1962   Portrét a podobnost, Výtvarné umění-13
  1962   Rombergovy ilustrace, Výtvarná práce
  1962   Z nových knih (Pelcovy ilustrace ke Zločinu pátera Amara), Výtvarná práce
  1963   Edice Obolos, Výtvarná práce, 13-13
  1963   Ilustrovaná edice česká klasická próza, Výtvarná práce
  1963   Kresby a ilustrace B. Habarta, Lidová demokracie, 19, 206
  1963   Ludmila Karlíková: Josef Hubáček (Kronika), Výtvarné umění, 178-178
  1963   Poznámky k portrétu v českém malířství let 1920 - 1962 (V generaci malířů narozených kolem roku 1900, jež...), Výtvarné umění, 49-60
  1963   Výstava japonské knihy v PNP, Výtvarná práce
  1963   Výstava obrazů Jiřího Balcara, Lidová demokracie, 19, 158
  1964   Alois Wachsman, Výtvarné umění, 231-232
  1964   Jaroslav Grus, Výtvarné umění, 89-89
  1964   Jiří Šetlík: Martin Reiner, Jiří Padrta: Jaroslav Paur, Věra Kurzweilová: Richard Lauda (Rezence), Výtvarné umění, 379-380
  1964   Malá bilance knižní grafiky / I., Knižní kultura, 1, 2, 62-65
  1964   Tvář školních učebnic, Knižní kultura, 1, 11, 422-425
  1964   Výstava Františka Doležala, Lidová demokracie
  1964   Z pražských výstavních síní, Lidová demokracie, 20, 52
  1964/07/26   Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových, Výtvarná práce
  1965   Iluminované rukopisy v Národním muzeu, Výtvarná práce
  1965   Ilustrátorka Hermína Melicharová, Knižní kultura, 2, 9, 368-377
  1965   Italská malba 18. století v Loretě, Výtvarná práce, 13, 4
  1965   Jan Kubíček v Hollaru, Výtvarná práce
  1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 14
  1965   Mezi výtvarným uměním a poezií (Z pražských výstav), Lidová demokracie
  1965   Obrazy Mikuláše Medka, Lidová demokracie, 21, 99
  1965   Sedmdesátiny Antonína Pelce, Výtvarná práce
  1965   Theodor Rotrekl, Výtvarná práce, 13, 26
  1965   Výstava francouzského malířství ve Šternberském paláci, Výtvarná práce, 13, 15
  1965   Výstava Martirose Sarjana, Výtvarná práce
  1965   Výstava O. Gutfreunda v letohrádku Belvedere, Lidová demokracie, 21, 269
  1965   Výstava skupiny Mánes, Výtvarná práce
  1965   Výtvarníci Mladé fronty, Knižní kultura, 2, 6, 225-226
  1965/06/18   Lev Šimák, Výtvarná práce
  1966   Boje a zápasy naší avantgardy, Výtvarná práce
  1966   Ilustrované knihy v letech 1963-1964, Hollar, 34-43
  1966   Písmo se proměňuje v obrazy (Obraz a písmo ve Špálově galerii / Dílo Františka Janouška v Mánesu), Lidová demokracie, 22, 28
  1966   Setkání s krakovským bienále grafiky, Výtvarná práce
  1966   Současní francouzští malíři v Mánesu, Výtvarná práce
  1966   Výstava Lumíra Šindeláře, Výtvarná práce
  1966   Výstavy známkové tvorby, Výtvarná práce
  1966   Známky Ivana Strnada, Výtvarná práce
  1967   Dvě nové známkové emise, Výtvarná práce
  1967   Kameni dát srdce i sílu, Lidová demokracie
  1967   Když malíře okouzlí poezie, Lidová demokracie
  1967   Linie 67, Výtvarná práce
  1967   Na chvíli do dnů dětství, Lidová demokracie
  1967   Několik nových emisí známek, Výtvarná práce
  1967   Nové zámkové emise, Výtvarná práce
  1967   Předmluva k retrospektivní části výstavy (Ta část jubilejní výstavy Hollaru... / The retrospective part of the Hollar jubilee exhibition forms... / Jener Teil der Jubiläumsausstellung des Vereins Hollar,... /), 50 let SČUG Hollar
  1967   Přehled výstav (Renesanční umělecké řemeslo), Výtvarná práce
  1967   Ruská a Sovětská grafika 19. a 20. století, Výtvarná práce
  1967   Skupina Lecco u Řečických, Výtvarná práce
  1967   VII. mezinárodní výstava grafiky v Lublani, Výtvarná práce, 10
  1967   Výstava J. Callota v Paláci Kinských, Výtvarná práce
  1967   Výstava Jeana Effela, Výtvarná práce
  1967   Výstava k sedmdesátinám Miloslava Holého, Výtvarná práce
  1967   Výstava Radaru v Manésu, Výtvarná práce
  1967   Z pražských výstavních síních, Lidová demokracie
  1967   Zahrady Pražského Hradu, Výtvarná práce
  1968   Aktuální tendence českého umění (Barvitá pražská přehlídka prací sedmdesáti pěti výtvarníků), Lidová demokracie, 22, 272
  1968   Antonín Málek, Výtvarná práce
  1968   Čeněk Pražák, Výtvarná práce
  1968   Devět grafiček, Výtvarná práce
  1968   Emanuel Frinta u Řečických, Výtvarná práce
  1968   Grafickou tvorbu Karla Vysušila…, Vysušil: Grafika 66-68
  1968   Jaroslav Rezek, Výtvarná práce
  1968   Jiří Krejčí, Výtvarná práce
  1968   Karel Holan, Výtvarná práce
  1968   Karel Vysušil v Galérii d, Výtvarná práce
  1968   Ladislav Pichl, Výtvarná práce
  1968   Skupina Index, Výtvarná práce
  1968   Umění bez pocitu marnosti, Lidová demokracie
  1968   V Hollaru vystavil lepty, akvatinty a kombinované techniky..., Výtvarná práce
  1968   Z tohoto hlediska dostal tu soubor malých obrazů..., Výtvarná práce
  1968   Zato druhý Boloňan, Aldo Borgonzoni, který vystavuje..., Výtvarná práce
  1971   Inleiding (De tentoonstelling pretendeert...), Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970

Libuše Brožková

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Antonín Pelc, Výtvarné umění, 464-464

Libuše Brožková

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1961/07/29 - 1961/09/10   Z díla Bedřicha Piskače, Městská knihovna Praha, Praha
1966/01 - 1966/02   Václav Hollar: Lepty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/04/07 - 1967/06/18   Antonín Pelc (vzpomínková výstava k úmrtí umělce), Městská knihovna Praha, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1953/03 - 1953/07   Tvůrčí cesta českých klasiků, Slovanský ostrov, Praha
1962/01/20 - 1962/02/28   Současná grafika v boji proti válce, Městská knihovna Praha, Praha
1967/03/17 - 1967/06/11   Vybrané grafické listy pěti století, Palác Kinských, Praha
1967/11/15 - 1968/01/07   Miró, Vasarely, Schumacher, Čelić, Palác Kinských, Praha
1968   Jan a Antonín Balzer: Grafika, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1968/10/03 - 1968/11/24   Grafika rodiny Balzerů, Palác Kinských, Praha

Libuše Brožková

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1968/08/01   Quido Fojtík: Obrazy a kresby, Galerie U Řečických, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1967/03/23 -   Současná norská grafika, Galerie U Řečických, Praha
1967/11/03 - 1967/12/03   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Retrospektivní část, Galerie Hollar, Praha

Libuše Brožková

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Libuše Brožková: Bedřich Piskač, Výtvarná práce