zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Jan_Royt_UK_foto_Stanislava_Kyselov%C3%A1%2C_AV_%C4%8CR.jpg

Jan Royt

* 20. 4. 1955, Roudnice nad Labem (Litoměřice), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, historik umění, ikonograf

 

šifra: JRt
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn19990216156
VIAF: 57028910

poznámka:
prof., PhDr. Ing., Ph. D., zaměřený na dobu středověku a křesťanskou ikonografii.

Jan Royt

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Jan_Royt_UK_foto_Stanislava_Kyselov%C3%A1%2C_AV_%C4%8CR.jpg
 

Jan Royt

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Česká zemědělská univerzita, Praha
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Jan Royt

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1984 - 1990   Nakladatelství Odeon, s.r.o., Praha

Jan Royt

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Akademie 1800-1888, *

Jan Royt

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta), Nakladatelství Karolinum, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 44-46
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Setkání u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc.

Jan Royt

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Katedrála svatého Víta a Pražský hrad, Grafoprint-Neubert, Praha 5
  2017   Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách (s ikonografickým úvodem Zdirada J.K.Čecha), Virgo Art s,r,o., Černošice (Praha-západ)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha
  1994   Antonín Matějček 1859-1950 (Sborník příspěvků z konference pořádané ke 100letému výročí narození prof. Antonína Matějčka katedrou dějin umění FF UK v Praze, Ústavem pro teorii a dějiny umění ČSAV v Praze a Národnígalerií v Praze 31. ledna 1989), Nakladatelství Karolinum, Praha
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Příspěvek k ikonografii českého umění 1. poloviny 14. století, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Schätze der Prager Kunstsammlungen, Grafoprint-Neubert, Praha 5

Jan Royt

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Miloš Novák
  1989   Miloš Novák: Obrazy, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Pavel Štefan (Obrazy, kresby, ilustrace), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Pravoslav Nesrovnal
  1990   Karel Šourek 1909-1950
  1991   Miloš Saxl, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1999   Jan Knap
  2010   Hans Hesse: Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem / Der Passionszyklus aus der Marienkirche in Raudnitz, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2011   Pocta Miloši Saxlovi, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   Místní mazal Dalibor Blažek, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2017   Mýtus Ulrich Creutz (Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517)), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Drobná devoční grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  1995   Nevěsta v uzavřené zahradě, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1997   Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2001   The Glory of the Baroque in Bohemia (Art, culture and society in the 17th and 18th centuries), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2007   Silesia: A Pearl in the Bohemian Crown (History, Culture, Art), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Diamantová těla / Diamond Bodies
  2011   Kristus z Litovle (Restaurování 2007 - 2010), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách v letech 1340-1550, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2013   Obrazy krásy a spásy (Gotika v jihozápadních Čechách), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300), Národní galerie v Praze, Praha
  2015   Ad gloriam Dei (130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Nad slunce krásnější (Plzeňská madona a krásný sloh), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Nad slunce krásnější / More Beautiful Than the Sun (Plzeňská madona a krásný sloh / The Pilsen Madonna and the Beautiful Style), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Knížka pro Robinsony (a taky pro Pátky), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Styl a kultura, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Zlatá doba měst českých, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1994   Kindere Jezus in Praag, Uitgeverij De Fontein, Baarn
  1997   Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. (Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. (Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna), Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Karel IV., císař z Boží milosti (Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Emauzy (Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Slezsko: Země koruny české: Historie a kultura 1300- 1700 (Sv. B), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Patřičný: Monografie, ISMC Bohemia, Brno (Brno-město)
  2009   Umění gotiky na Chebsku (Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2015   (art) without borders (Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550)), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2015   Setkávání (Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské), Artefactum, Praha
  2018   Přísahejme na vlastní / Let us Swear to Our Own, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha
  2018   Sto - naše rodinné album
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha
  1992   Česká kultura na přelomu 50. a 60. let (Kolokvium konané Galerií hl. města Prahy u příležitosti retrospektivy Jiřího Balcara), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.), Univerzita Karlova, Praha
  1997   Příběh gotické šablony / Geschichte Der Gotischen Schablone, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1998   Gotika v západních Čechách (1230-1530) (Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia), Národní galerie v Praze, Praha
  2001   Husitský Tábor (Suplementum 1. Jan Hus na přelomu tisíciletí), Albis International, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2006   Inspirations Françaises (Recueil d'interventions portant sur l'historie de l´art), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2009   Professori Josef Cibulka ad honorem (Sborník příspěvků přednesených na symposiu Život s dílo profesora Josefa Cibulky dne 14. 12. 2007), Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Praha
  2009   Sedlec / Sedletz (Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní sympozium, Kutná Hora 18.-20. září 2008 / Geschichte, Architektur und Kunstschaffen im Sedletzter Kloster im mitteleuropäischen Ko), Togga s.r.o., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Příspěvek k ikonografii alegorie sv. Kříže v Roudnici nad Labem, Umění, 492-506
  1988   Marc Chagall v Odeonu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 8
  1988   Mikuláš Medek v Roudnici nad Labem, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 11
  1990   Výstava Pražské baroko 1600 - 1800 v roce 1938, Karel Šourek 1909-1950, 45-45
  1991   Umění a církev (Poznámky k historii a terminologii), Umění a řemesla-14
  1992   Několik ikonografických poznámek k Oltáři se sv. Trojicí Mistra litoměřického oltáře, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, 213-223
  1992   Výtvarná skupina Krok 57, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, 24
  1995   Barokní devoční grafika a její autoři, Drobná devoční grafika
  1996   Die Marienkapelle in Mladotice bei Plasy (Zur Problematik der symbolischen Funktion, der Gestalt und der formbildenden Potenz der Bedeutung des barocken Werks), Umění, 44, 2, 184-197
  2002   Utrakvistická ikonografie v Čechách 15. a první poloviny 16. století, Pro Arte, 193-202
  2005   Zázrak s bílým býkem, Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, 101-104
  2007   Slezsko - perla v České koruně (Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů), Prostor Zlín-14
  2010   Diamantová těla, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2011   Malíř Hans Hesse a roudnický pašijový cyklus, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 3
  2012   Gotická malba v severozápadních a severních Čechách, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2015   Laudatio k udělení Josefa Krásy Janu Klípovi, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 39
  2015   Pohřbený Krucifix, Setkávání, 365-369
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Madona Rynecká, Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, a.s., Praha
kondolence/poděkování
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Katalog středověkých památek, Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách, 109-130

Jan Royt

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha

Jan Royt

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Silesia: A Pearl in the Bohemian Crown (History, Culture, Art), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Jan Royt

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2008/12/19 - 2009/03/08   Sv. Václav - Ochránce České země, Klášter sv. Anežky České, Praha
2012/02/17 - 2012/05/10   Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2013/11/26 - 2014/03/09   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)

Jan Royt

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1995/07/13 - 1995/08/03   Ivana Kubíková: Originální litografie, obrazy, Tekton, Galerie bydlení, Praha 1
1998/04/06 - 1998/04/25   Hana Urbanová: Obrazy, grafika, Galerie Mimo, Praha
2003/10/02 - 2003/11/02   Miroslav Houšť (1953): Úcta k tradici, Galerie Miro, Praha
2010/12/16 - 2011/02/06   Hans Hesse: Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem, Kostel Narození Panny Marie, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1999/11/12 - 1999/12/12   Svatá Anežka Česká v pracích studentů AVU, Galerie Křižovníků, Praha
2010/08/04 - 2010/09/29   Diamantová těla, Galerie Diamant, Praha
2010/10/02 - 2010/11/14   Diamantová těla, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2011/04/20 - 2011/08/21   Victimae Paschali Laudes. Velikonoční liturgie a výtvarné umění, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2013/05/04 - 2013/06/30   Arena Sancto-Joannea, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2013/11/26 - 2014/03/09   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)

Jan Royt

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Pocta Miloši Saxlovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2021   Restaurátor, David Janouch - Dowdy: Sochař, restaurátor, tramp, 30-32