Antonín Sládek: Josef Kroutvor, 2002, akvarel, papír, 235 x 170 mm

Josef Kroutvor

* 30. 3. 1942, Praha, Česká republika (Czech Republic)
básník, výtvarník, historik umění, estetik, muzejní pracovník

 

šifra: jk
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn99240000542
WIKIDATA: Q12026289
VIAF: 61629280

poznámka:
PhDr.
Odkaz. forma
Josef K., 1942-
pro práce v samizdatu používal kafkovský pseudonym Josef K.

Josef Kroutvor

Vzdělán ve filozofii, obecné historii i v dějinách výtvarného umění, ale též v architektuře, fotografii, filmu, literatuře a sociologii kultury reprezentuje Kroutvor mnohostranný tvůrčí typ, schopný pojednat o problematice různých uměleckých oborů. Východiskem a trvalou složkou jeho tvůrčí aktivity je ovšem činnost výtvarněkritická (výbor Suterény) a uměnovědná, orientovaná k problematice novodobého světového (Hlava Medusy), a především českého výtvarného umění. V řadě portrétních studií věnovaných výtvarníkům mladší generace i v knižních monografiích o rakouském moderním malíři Egonu Schielovi a o představiteli české groteskní malby Jiřím Sopkovi prokázal vnímavost jak pro svébytnou řeč barev a tvarů, tak i pro obecnější smysl výtvarného díla. Zároveň se mu vždy dařilo úzce svázat interpretovaná díla s životem umělců a dobou, v níž se zrodila. Toto v podstatě sociologické pojetí umění je charakteristické i pro Kroutvorovo pojednání o plakátu jako o výtvarném projevu, který vyvěrá z dobové atmosféry a zároveň tuto atmosféru dotváří (Pražský chodec, Poselství ulice). Sociologické cítění pak Kroutvora vede nejen např. k spojování architektonického stylu s životním způsobem, ale stává se mu též odrazištěm pro zkoumání vlastní problematiky životního stylu: ať již k analýzám dandysmu (Monografie dandysmu), společenského života za první republiky a života v prostředí kaváren a hospod (Café fatal), nebo k úvahám o živoření v totalitní společnosti 70. let (esej O životě v ghettu). Od svého uměnovědného východiska se Kroutvor nejvíce vzdálil pracemi s problematikou obecně historickou a občanskou, soustředěnými zejména k otázce Střední Evropy či emigrace (Potíže s dějinami).
Jestliže zpočátku Kroutvor uplatňoval ve svých pracích odborně věcnou slovesnou dikci, od konce 70. let se – z odporu k pozitivistickým tradicím české uměnovědy i kabinetní povaze poznání – stále více přikláněl k esejistickému podání. Mnohostrannost vzdělání a tvůrčích dispozic mu umožnily pochopit a realizovat esej jako „dobrodružství ducha“, jako tvar na pomezí několika oborů a několika způsobů vyjádření, s akcentem na osobní zaujetí tématem. V tomto úsilí o renesanci zanedbávaného žánru dosáhl zvlášť přesvědčivých výsledků v esejistické sbírce Praha, město ostrých hran a v jednolitě pojatém eseji Benátky. Cestovatelská inspirace spojuje také eseje zařazené do souboru Města a ostrovy. Pro soubor Živly je naopak určující filozofický způsob uvažování. Také Kroutvorovy práce věnované literatuře a spisovatelským osobnostem mají výrazně esejistický charakter (máchovské eseje shrnuté do souboru Můj Mácha, doslovy k dílům starších i soudobých autorů).
Literární dispozice Kroutvor prokázal i v beletristických pracích, které jsou – ve shodě s jeho uměnovědným zájmem a s přesvědčením, že groteska je filozofický názor moderního člověka – laděny do groteskního tónu. Kroutvora beletristu představil ovšem až obsáhlý autorský výbor básní, próz a esejů nazvaný Fernety, vydaný na sklonku devadesátých let, obsahující však práce, které většinou kolovaly už v samizdatu let sedmdesátých a osmdesátých. Soustředěný pohled na Kroutvorovu básnickou tvorbu, která inklinuje k prozaizaci, věcnosti, deskriptivnosti a také k racionální, esejistické dikci, poskytuje autorský výbor Pouštění papírových draků. Z žánrových útvarů je Kroutvorovi nejbližší báseň v próze, což ukazuje i sbírka Rozsypaný čaj. Texty této knihy oscilují mezi deníkovým záznamem, ekfrazí výtvarného díla a mikroesejem. Autor zde zbavuje báseň tradičních znaků literárnosti, chápe ji jako věcný a mnohdy i značně strohý záznam setkání s přáteli, hovorů o umění či atmosféry kaváren. Kroutvorova básnická tvorba se tak stává přirozeným pokračováním jeho tvorby esejistické.
Bohumil Svozil, Karel Piorecký, slovnikceskelitratury.cz

Josef Kroutvor

Antonín Sládek: Josef Kroutvor, 2002, akvarel, papír, 235 x 170 mm
zdroj: https://www.google.com/search?q=Kroutvor+josef&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=zVGcgQFMNG5l8M%253A%252CI7HZ3HAmoeEqqM%252C%252Fg%252F121zjb3p&vet=1&usg=AI4_-kSbsxu-lI_4Pxbg9iZVUNJ51e-rZw&sa=X&ved=2ahUKEwjPuMWSh4XlAhXCyqQKHQc3BZcQ_B0wCnoECAoQAw#imgrc=
 

Josef Kroutvor

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1961 - 1967   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, filozofie
1961 - 1967   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny
1961 - 1967   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Josef Kroutvor

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Porota výstavy 5. Bienále užité grafiky Brno 1972, *1972
???? - ????   redakce časopisu PROSTOR, *1982

Josef Kroutvor

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2002/01/09 -   Kresby kresbičky Josefa K., Galerie knihkupectví Paseka, Praha
2010/05/28 - 2010/06/26   Josef Kroutvor: Maličkosti, Komorní galerie u Schelů, České Budějovice (České Budějovice)
2011/05/18 - 2011/05/22   Cesta za čajovou miskou aneb cesta do Vídně, Bonsai Sumiko, Sedlčany (Příbram)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1966/09 - 1966/10   Wystawa prac czechosłowackich artystów plastyków, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk
2002/04/04 - 2002/05/12   Skupina 42 - II, Galerie Nový Svět, Praha
2003/04/29 -   David Radok, Josef Kroutvor: Driftwood, Galerie Navrátil, Praha
2008/04/23 - 2008/05/20   Slovem i obrazem, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/10/10 - 2008/11/30   Slovem i obrazem, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/11/06 - 2011/11/30   Josef Kroutvor: Kresby, David Radok: Objekty, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2017/11/02 - 2017/11/29   Hudba, moře, divadlo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2019/04/26 - 2019/06/16   Umění akce. Rané projevy akčního umění ve východních Čechách, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
2000/10/11   Architektura & město k životu, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
2002/06/19   Josef Kroutvor: Města a ostrovy, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha

Josef Kroutvor

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Wystawa prac czechosłowackich artystów plastyków, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk
  2019   Umění akce (Rané projevy akčního umění ve východních Čechách)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Aktuelle Kunst in Osteuropa (CSSR, Jugoslawien, Polen, Rumänien, USSR, Ungarn), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2008   Slovem i obrazem, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2017   New Czech Literature 2016 / Neue tschechische Literatur 2016, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Nacházení české grotesky, Český deník
  1998   Fotografický adresář České republiky, Listy o fotografii, 98-117
  1999   Kroutvor se představuje jako básník, prozaik a esejista, Lidové noviny
  2001   Nostalgie kavárenského literáta, Suterény, 442-450
  2001   O inspiraci (s Josefem Kroutvorem, historikem umění a esejistou, pracovníkem Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, spoluautorem výstavy Cesta na jih), Suterény, 436-441
  2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, 319-325
  2010   Medailony autorů, Mácha redivivus (1810-2010), 480-487
  2021   Kultúra po umění: odkaz slovenskej tvorby 70. a 80. rokov, Profil súčasného výtvarneho umenia / contemporary art magazine, 28.ročník, 4.číslo, 118-133
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Josef Kroutvor (slovnikceskeliteratury.cz), www.slovnikceskeliteratury.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Kresby kresbičky Josefa K. (žaponérie, činérie, záložky do knih, lampiony), Galerie knihkupectví Paseka, Praha
  2010   Josef Kroutvor: Maličkosti (kresby, knížky, lina a jiné věci), Komorní galerie u Schelů, České Budějovice (České Budějovice)
  2011   Josef Kroutvor: Kresby (Putování do Čajové země), Spolek Sumiko (Občanské sdružení Sumiko), Sedlčany (Příbram)
  nedat   Josef Kroutvor: Města a ostrovy, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Skupina 42 - II, Galerie Nový Svět, Praha
  2003   David Radok, Josef Kroutvor: Driftwood, Galerie Navrátil, Praha
  2008   Slovem i obrazem, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2011   Josef Kroutvor: Kresby, David Radok: Objekty, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Hudba, moře, divadlo (David Radok, Josef Kroutvor a Ivan Theimer), Galerie U Betlémské kaple, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha

Josef Kroutvor

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Hlava Medusy, Jazzová sekce, Praha
  1985   Internáty (Kresby Čestmíra Kafky z let 1943-45), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Pražský chodec, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1990   Jiří Sopko, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Potíže s dějinami, Prostor, Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1992   Benátky (město kanálů, paláců, umění, kurtizán, karnevalů a koček), Concordia, Praha
  1998   Café fatal, Dauphin, Praha
  2000   Belle Ile, Josef Kroutvor
  2001   Suterény, Galerie Gambit, Praha
  2002   Města a ostrovy, Zdeněk Cibulka - Týnská literární kavárna, Praha
  2006   Rozsypaný čaj
  2014   Setkávání s Hrabalem (vzpomínky & eseje), Nakladatelství Pulchra, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Nový bestiář a jiné historky, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
samizdat
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Vědomí možnosti a Hra a pojem, Josef Kroutvor
  1980   Betlém 1980 (Škola české grotesky; malá antologie poesie a výtvarného umění)
  1983   Suterény (Vybrané kritické texty 1969-1983), Josef Kroutvor
  1987   Apendix (Manifest české grotesky, Psaní a četba), Pražská imaginace, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Mýtus metropole

Josef Kroutvor

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Zdeněk Sýkora (Přehlídka prací od roku 1959 do roku 1970), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1975   Moucha
  1976   Olaf Hanel: Kresby
  1977   Aleš Lamr: Malé formáty
  1977   Rudolf Němec
  1978   Petr Pavlík
  1979   Eva Bergeå Lamrová, Divadlo v Nerudovce, Praha
  1979   Michael Rittstein: Obrazy kresby
  1979   Oldřich Hamera: Monotypy
  1979   Oldřich Hamera: Monotypy
  1980   Dana Vachtová: Plastika, Cheb (Cheb), Cheb (Cheb)
  1981   Kateřina Černá: Kresby, knížky, obrázky a obraz
  1982   Jiří Šalamoun: Kresby, Dům kultury, Orlová (Karviná)
  1983   Vladimír Jiránek: Kreslený humor, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Karel Nepraš, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1984   Karel Nepraš: Tradice, moralismus a groteska
  1984   Karel Nepraš: Tradice, moralismus a groteska
  1986   Jiří Šalamoun, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Michael Rittstein: Kresby - Opatov, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1987   Vlastimil Rada: Karikatury, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Vladimír Jiránek: Dospělým dětem
  1989   Olaf Hanel: Production 1979 - 1989, Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Quebec)
  1990   Egon Schiele a Český Krumlov, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  1990   Jiří Sopko: Česká malba 80. a 90. let
  1990   Naděžda Plíšková: Grafika, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1991   Kateřina Černá, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   František Zelenka: Plakáty architektura divadlo
  1992   Monika Abbott
  1993   Josef Anton Trčka: Fotograf vídeňské moderny, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  1993   Svatopluk Máchal (1895 - 1947)
  1994   Jan Svoboda: Fotografie / Photographs (Výstava k nedožitým šedesátým narozeninám autora / Exhibition Commemorating the Late Photographer's Sixtieth Birthday)
  1994   Josef Váchal, Argesta, Praha
  1994   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything's the Other Way Round, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Jan Reich: Dvě města (Fotografie)
  1995   Jaroslav Herbst, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1996   Ellen Jilemnická: Sochy 1971 - 1996
  1996   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1996   Kavárny a bary Jana Šafránka
  1996   Pocta Gustavu Klimtovi, Galerie Rudolfinum, Praha
  1996   Růže pro Josefa Sudka, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1997   Jan Hendrych: Mosty a brány
  1998   Miloslav Moucha, PAF agency s. r. o., Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  1998   Monika Abbott: Kuks
  1998   Olaf Hanel 1968-1998, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Belle-Ile-en-Mer (L´ île de la Reine Sarah - Ostrov královny Sarah)
  1999   Josef Jíra 1929 - 1999
  1999   Karel Nepraš: Nalakuj si sám, Galerie Gambit, Praha
  2000   Jiří Šalamoun: Recidíva, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Karel Nepraš, Galerie Gambit, Praha
  2000   Naděžda Plíšková: Ticho se musí pěstovat, Galerie Gambit, Praha
  2000   Petr Kavan: Manhattan, Galerie Gambit, Praha
  2000   Petr Kavan: Otázky = odpovědi (Sochy - dřevo, kámen, bronz)
  2000   Sochařka Hana Wichterlová, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2006   Vizionář August Brömse / The Visionary August Brömse, Galerie Ztichlá klika, Praha
  2007   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People, Galerie Lajka
  2007   Květoslv Přibyl; Fotografie v nesourodém světě
  2008   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Šumavsko-Váchalovské interpretace J. H. Kocmana (Šumava umírající a romantická Josefa Váchala v "papar-re-making" interpretacích JHK), Galerie Ztichlá klika, Praha
  2012   Tutto Universale Vratislav Hlavatý, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2013   Načeradský: Kresby, grafiky (Práce z let 1956-2013), Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2014   Daniel Reynek: Fotografie, Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2015   Návraty spatřeného (Fotografické obrazy z let 2008 - 2014), Jiří Wackermann, Gutach im Breisgau (Freiburg)
  2016   Jaroslav Hladký - sochař, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2018   Jiří Slíva: Můj šálek Kafky (Kresby, grafika a obrazy Jiřího Slívy), Židovské muzeum v Praze, Praha
  nedat.   Kateřina Černá: Kresby, knížky, obrázky a obraz
  nedatováno   Oldřich Hamera: Monotypy
  nedatováno   Vladimír Jiránek, Galerie Fronta, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Eva Sendlerová, Milena Šoltészová: Kresby, grafika
  1980   Ellen Jilemnická, Ladislav Janouch: Plastiky, Jan Souček: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1984   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Videopress, Rudná (Praha-západ)
  1989   Česká fotografická moderna, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Paris - Prague 1989 (Six Artistes tcheques)
  1989   Pražská nároží, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1990   Sláva kabaretů v dějinách plakátu (Kabaretní plakát od Toulouse Lautreca k Čapkovi, Longenovi a dalším tvůrcům), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1991   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1994   Libenští mušketýři, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Z českého výtvarného umění, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  1996   Nejen Kafka a Werfel
  1996   Vladimír Boudník a přátelé, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon
  1998   10 sochařů Umělecké besedy
  1998   Dílna 98 (Mikulovské výtvarné sympozium, pátý ročník), Městský úřad, Mikulov (Břeclav)
  1998   Sivko Sudek, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
  1999   Journey to the South (An inspiration for Czech art of the 19th and 20th centuries), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Tramonto: Il Paessagio Mediterraneo (Pietrasanta a Praga), Galerie Nový Svět, Praha
  2000   Ivan Theimer: Herkules mezi námi, Galerie Gambit, Praha
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Jiří Škoch: Fotografie, Bohuslav Reynek: Cliché verre, Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2019   Vrchovina, krabatina, mrchovina (Solitéři Vysočiny), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Aktuelle Kunst in Osteuropa (CSSR, Jugoslawien, Polen, Rumänien, USSR, Ungarn), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1983   Jak je tomu u lidí, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1983   Malá groteska, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1984   Humor & psychoanalýza, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1984   Karikatury, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1991   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1993   Cadus rotundus / Sud kulatý, Český spisovatel, a.s., Praha
  1993   Ivan Pinkava: Dynastie, Nakladatelství Erm, Praha
  1994   Šumava a Josef Váchal, Argesta, Praha
  1996   Obrázky pro kavárnu i dům, Nakladatelství Dita, Praha
  1998   Od dubna do dubna, Kovalam, Praha 8
  1999   Facétie et illumination (L'oeuvre de Josef Váchal, un graveur écrivain de Bohême (1884-1969)), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2000   Disappearing Prague, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2000   Mizející Praha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2000   Petr Pavlík: Poutnice / Girl Pilgrim, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2000   Verschwindende Prag, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2006   Rozsypaný čaj
  2009   Nefoťte mě před knihovnou (Kniha pro Jana Rouse), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Kateřina Černá, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Ellen Jilemnická, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2013   Antonín Sládek (Malíř v klobouku), Nakladatelství Libertas, _
  2014   Venkov (1973-1988) (Novohradsko), Triton, Praha
  2015   Jiří Šalamoun aneb Představitelné pohledy na svět, Baobab, Praha
  2015   Petr Porcal (1944-2014) (Letum non omnia finit / Smrtí vše nekončí), Občanské sdružení Hortensia, České Budějovice (České Budějovice)
  2016   Nejlepší české básně 2016, Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  2016   Typo:grafik:um 1 (Abeceda súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry / Alphabet of Contemporary Visual Communication & Culture), Veldan, Trnava (Trnava)
  2017   Jízda na skle ochcanou strání (Střepy a střepiny z městečka 70. a 80. let v Československé socialistické republice), Nezávislý podmelechovský spolek, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Strahovská knihovna (Sborník Památníku národního písemnictví), 9.ročník, Památník národního písemnictví, Praha
  1978   Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, samizdat
  1980   Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové CSs., Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  1985   Opatov 85, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1987   Někdo něco 7 (Dech kosmu : Práh věčna; Příspěvky věnované práci Karla Malich, doplněné ukázkami z jeho textů)
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
  1990   Hrabaliana (Sborník prací k 75. narozeninám Bohumila Hrabala), Prostor, Praha
  1996   Postmoderna... a čo ďalej?, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Škola české grotesky (Malá antologie poezie - Vánoce 1980), Jiří Buchal - BB/art, Praha
  2007   Utopien und Konflikte (Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2010   Mácha redivivus (1810-2010) (Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2018   Byla sobota 25. února... (25. února L. P. 2017 Zahrádka, Kaliště), Nezávislý podmelechovský spolek, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Demartiniho prostorová demonstrace, Sešity pro literaturu a diskusi, 20-20
  1970   Čas a rozpad prostoru, Výtvarná práce, 14
  1970   Idioti, Výtvarná práce, 2
  1970   Kolíbalův živel bytí, Výtvarná práce, 4
  1970   Kubíčkova forma-systém, Výtvarná práce, 18.ročník, 2.číslo, 4
  1970   Mezní skupenství a nový význam (Kronika), Výtvarné umění
  1970   Nová zkušenost, Výtvarné umění
  1970   Zanikání i pokračování, Výtvarná práce, 1-1
  1971   Ahoj Jindro,..., Vědomí možnosti a Hra a pojem
  1971   Hra a pojem, Vědomí možnosti a Hra a pojem
  1971   Vědomí možnosti, Vědomí možnosti a Hra a pojem
  1973   Fenomén ornamentu a secese, Umění a řemesla, 22-27
  1973   Kouzlo a nic (Ozdoba, její povaha a smysl), Umění a řemesla, 61-63
  1974   Kontext bílé a šedé (Kolíbalovy ilustrace Čechova), Strahovská knihovna, 247-256
  1976   Fenomén historismu, Umění a řemesla, 46-57
  1976   Hanelovy bubliny, poselství ticha příštím generacím, Olaf Hanel: Kresby
  1976   Hanel's Bublles - A silent Message to Future Generations, Olaf Hanel: Kresby
  1976   Informační systém pražského metra, Typografia, 455-458
  1978   Extáze aneb velký dialog živlů: krajina-obraz, Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, 25-35
  1980   Anekdoty a symboly Ellen Jilemnické, Ellen Jilemnická, Ladislav Janouch: Plastiky, Jan Souček: Grafika
  1980   Cikánský morytát, Betlém 1980, 41-41
  1980   Jak Móric učil myši bruslit, Betlém 1980, 43-43
  1980   Jak Móric vyrobil nepotopitelné knedlíky, Betlém 1980, 45-45
  1980   Kocovina, Betlém 1980, 48-48
  1980   Manifest české grotesky, Betlém 1980, 7-11
  1980   Nový pražský kalendář, Betlém 1980, 47-47
  1980   Stará pražská legenda (sedmdesátá léta), Betlém 1980, 46-46
  1980   Škola české grotesky, Betlém 1980, 96-111
  1980   Železniční morytát, Betlém 1980, 42-42
  1981   Dekadentní interiér a smrt, Umění a řemesla, 61-62
  1982   Šalamounův anděl pitvornosti, Jiří Šalamoun: Kresby
  1983   Aleš Lamr, Suterény, 47-48
  1983   Anatomie svědomí Jiřího Sozanského, Suterény, 115-117
  1983   Anekdoty a symboly Ellen Jilemnické, Suterény, 112-114
  1983   Člověk u zdi, Suterény, 160-165
  1983   Demartiniho prostorová demonstrace, Suterény, 5-7
  1983   Dialogy Evy Bergea Lamrové, Suterény, 98-99
  1983   Doslov místo předmluvy, Suterény, 170-173
  1983   Dráty Karla Malicha, Suterény, 140-144
  1983   Eva Sendlerová, Suterény, 56-57
  1983   Filmové plakáty a titulky Antonína Sládka, Suterény, 124-125
  1983   Filmový plakát Karla Machálka, Suterény, 49-52
  1983   Hamerův průzkum laabyrintu, Suterény, 100-105
  1983   Hanelovy bubliny, poselství ticha příštím generacím, Suterény, 73-75
  1983   Champs cosmologiques, Suterény, 18-18
  1983   Idioti, Suterény, 25-26
  1983   Jiránkův civilní humor, Suterény, 126-127
  1983   Jiránkův civilní humor (II.), Suterény, 128-129
  1983   Jiří Sopko, Suterény, 27-29
  1983   Karel Machálek, Suterény, 53-55
  1983   Karel Nepraš a Jan Steklík, Suterény, 22-24
  1983   Knížky a obrazy Kateřiny Černé, Suterény, 63-66
  1983   Kolíbalův živel bytí, Suterény, 10-12
  1983   Kresby Heleny Wernischové, Suterény, 60-62
  1983   Kresby Jiřího Načeradského, Suterény, 20-21
  1983   Kubíčkova forma - systém, Suterény, 8-9
  1983   Malé grotesky, Malá groteska, 44-46
  1983   Malíř bufetů, restaurací, nádražních čekáren, nedělních odpolední, narozenin a jiných slavností, Suterény, 80-83
  1983   Malíř groteskní banality, Suterény, 95-97
  1983   Milena Šoltészová, Suterény, 58-59
  1983   Něha a krutost Jana Svobody, Suterény, 108-111
  1983   Nechci v kleci, Suterény, 146-149
  1983   Obrazy a film, Suterény, 36-39
  1983   Ontologie formy - teoretický model, Suterény, 13-17
  1983   Pan Chalupecký, Suterény, 137-139
  1983   Pavel Brom - Dagmar Bromová, Suterény, 30-31
  1983   Pavlíkův pokus o nemožné, Suterény, 91-94
  1983   Plakáty a obrazy Aleše Lamra, Suterény, 43-46
  1983   Plakáty Antonína Sládka, Suterény, 67-68
  1983   Plakáty Josefa Vyleťala, Suterény, 69-72
  1983   Pokus o monumentální grafiku, Suterény, 32-35
  1983   Poznámka o kritice, Suterény, 85-89
  1983   Ptáci odletěli, Suterény, 166-168
  1983   Rudolf Němec, Suterény, 40-42
  1983   Skleněné objekty Ivana Waulina, Suterény, 121-123
  1983   Šalamounův posel pitvornosti, Suterény, 133-136
  1983   Terezín 1980, Suterény, 153-159
  1983   Vladimír Jiránek, Suterény, 76-79
  1983   Vladimír Jiránek (1981), Suterény, 130-132
  1983   Všudypřítomná periferie Jana Reicha, Suterény, 106-107
  1983   Výstava Olafa Hanela v galerii X, Suterény, 150-152
  1983   Živly Dany Vachtové, Suterény, 118-120
  1984   Cesta k postmodernímu umění (předmluva k připravované knize), Sborník památce Alberta Kutala, 43-46
  1984   Kresby Karla Nepraše..., Karel Nepraš
  1985   Karel Nepraš a česká groteska (několik poznámek k nezamýšlené monografii), Sborník památce Jiřího Padrty, 98-104
  1986   Šalamounův anděl pitvornosti, Jiří Šalamoun
  1987   Barvotisky Bohumila Hrabala, Bá-snění, 71-119
  1987   Dráty Karla Malicha, Někdo něco 7, 2-8
  1987   Fenomén 1910, Umění a řemesla, 23-32
  1987   Manifest české grotesky, Apendix, 1-4
  1987   Psaní a četba, Apendix, 5-16
  1987   Střední Evropa: anekdota a dějiny (Esej), Kličky na kapesníku, 238-338
  1987   Ztracená ulička uznovu nalezená, Bá-snění, 59-62
  1988   Das moderne tschechische Plakat, Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre, 156-161
  1989   Egon Schiele a Čechy, Umění, 1-23
  1989   Hrabal, Mácha a surrealisté, Hrabaliana, 81-83
  1989   Koncepce výstavy a poděkování, Pražská nároží
  1989   V roce 1898 seznamuje básník Karel Hlaváček..., Pražská nároží
  1990   Cesta k postmodernímu umění, Výtvarné umění
  1990   Karel Nepraš a česká groteska (Několik poznámek k nezamýšlené monografii), Výtvarné umění, 36-43
  1991   Artificialia Karla Machálka, Prostor, 160-162
  1991   František Zelenka (Pozdní uznání kvalit), Umění a řemesla, 13-18
  1991   Jan Šafránek (Malíř podle skutečnosti), Revolver Revue, 145-162
  1991   Kubistická fotografie?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4.ročník, 26.číslo, 6-6
  1992   Praha mizerná, Revolver Revue, 26-32
  1992   Via Lucis - cesta světla, Suterény, 392-395
  1993   Francis Littna es-il un peintre tchèque?, Revue K, 31-33
  1993   J. A. Trčka - fotograf se jménem antického boha, Revolver Revue, 145-162
  1993   Velká neznámá: Francis Littna (český malíř?), Literární noviny
  1994   Libenští mušketýři (Krátce po válce se na Státní grafické škole...), Libenští mušketýři
  1994   Pavlíkovo dílo s řadou zvláštních odboček..., Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything's the Other Way Round
  1994   Pavlíkův pokus o nemožné II. / Pavlik´s attemp at the impossible II., Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything's the Other Way Round
  1994   Polemická nároží, Mezery v historii 1890–1938, 71-77
  1994   Richard Teschner - mistr dutého zrcadla, Mezery v historii 1890–1938, 85-89
  1995   Amerika, Amerika, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, 57-64
  1995   Mýtus velkého města / The Myth of the Metropolis, Raut, 105
  1996   Groteska pomalu zapadá do historie, Výtvarné umění, 20-21
  1996   Obelisky Ivana Theimera, Pražský hrad / Prague Castle, 8-11
  1996   Obrazy a obelisky Ivana Theimera, Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995, 17-24
  1996   Výběr z publikovaných materiálů o umění 80.let (Manifest české grotesky), Výtvarné umění
  1997   Setkání s Mílou Mouchou, Galerie Bayer & Bayer
  1998   Francis Littna - český malíř?, Café fatal, 187-190
  1998   Friends: Sudek and Sivko, Sivko Sudek, 15-21
  1998   Hanel´s Bublles - A Silent Message to Future Generations, Olaf Hanel 1968-1998
  1998   Hanelovy bubliny, poselství ticha příštím generacím, Olaf Hanel 1968-1998
  1998   Moderní umění a osud, Galerie Bayer & Bayer, 4-4
  1998   Přátelé: Sudek a Sivko, Sivko Sudek, 5-13
  1998   Šalamounův anděl pitvornosti, Jiří Šalamoun: Kvaš, tempera, litografie
  1999   Opočenského Klenuté kamenné, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7-7
  1999   Ostrov zuřící Sarah, Xantypa, 19-21
  1999   Proslavená Rembrandtova Anatomie doktora Tulpa..., Karel Nepraš: Nalakuj si sám
  2000   C´est sur un cadavre..., Karel Nepraš
  2000   Škola české grotesky, Grapheion, 114-115
  2001   Aleš Lamr - portrét, Suterény, 69-71
  2001   Anatomie svědomí Jiřího Sozanského, Suterény, 171-175
  2001   Anekdoty a symboly Ellen Jilemnické, Suterény, 167-171
  2001   Artificialita Karla Machálka, Suterény, 312-317
  2001   Cesty k postmoderně, Suterény, 282-287
  2001   Cesty k postmoderně. Architektura v zahraničí, Suterény, 287-291
  2001   Člověk u zdi, Suterény, 238-247
  2001   Demartiniho prostorová demonstrace, Suterény, 10-14
  2001   Dialogy Evy Bergea Lamrové, Suterény, 147-149
  2001   Doslov místo předmluv, Suterény, 254-260
  2001   Dráty Karla Malicha, Suterény, 206-213
  2001   Dynastie Ivana Pinkavy, Suterény, 388-391
  2001   Ediční poznámka (První soubor Suterénů...), Suterény, 457-458
  2001   Eva Sendlerová, Suterény, 81-84
  2001   Filmové plakáty a titulky Antonína Sládka, Suterény, 184-187
  2001   Filmový plakát Karla Machálka, Suterény, 71-76
  2001   Fotograf ze Sovince, Suterény, 382-385
  2001   Grafická úprava ulic, Suterény, 278-282
  2001   Hamerův průzkum labyrintu, Suterény, 150-158
  2001   Hanelovy bubliny, poselství tichá příštím generacím, Suterény, 106-111
  2001   Champs cosmologiques, Suterény, 28-29
  2001   Chvála malířského žánru, Suterény, 395-400
  2001   Idioti, Suterény, 38-40
  2001   Jan Šafránek, malíř podle skutečnosti, Suterény, 321-327
  2001   Jiránkův civílní humor, Suterény, 187-189
  2001   Jiránkův civilní humor (II.), Suterény, 190-192
  2001   Jiří Sopko, Suterény, 40-44
  2001   Karel Machálek - ilustrátor, Suterény, 77-81
  2001   Karel Nepraš a Jan Steklík, Suterény, 34-37
  2001   Knížky a obrazy Kateřiny Černé, Suterény, 92-97
  2001   Kolíbalův živel bytí, Suterény, 17-20
  2001   Kresby Heleny Wernischové, Suterény, 87-92
  2001   Kresby Jiřího Načeradského, Suterény, 32-34
  2001   Křivé zrcadlo ilustrace, Suterény, 317-321
  2001   Kubíčkova forma - systém, Suterény, 14-16
  2001   Kultura, kulturnost a umění, Suterény, 270-273
  2001   Libenští mušketýři, Suterény, 360-369
  2001   Malíř bufetů, restaurací, nádražních čekáren, nedělních odpolední, narozenin ajiných slavností, Suterény, 118-124
  2001   Malíř groteskní banality, Suterény, 143-147
  2001   Manifest české grotesky, České umění 1938-1989, 349-352
  2001   Milena Šoltészová, Suterény, 84-87
  2001   Mosty a brány Jana Hendrycha, Suterény, 408-412
  2001   Na břehu velkého rybníka, Suterény, 416-420
  2001   Na křídlech válečné romantiky, Suterény, 385-388
  2001   Naďa Plíšková, Suterény, 264-267
  2001   Návrat nezvěstného fotografa, Suterény, 338-343
  2001   Něha a krutost Jana Svobody, Suterény, 163-167
  2001   Nechci v kleci, Suterény, 216-222
  2001   Nostalgie kavárenského literáta, Suterény, 442-450
  2001   O inspiraci (s Josefem Kroutvorem, historikem umění a esejistou, pracovníkem Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, spoluautorem výstavy Cesta na jih), Suterény, 436-441
  2001   Obrazy a film, Suterény, 54-59
  2001   Od netopýra a pragrafů k vážné tvorbě, Suterény, 400-404
  2001   Ontologie formy - teoretický model, Suterény, 21-28
  2001   Opičí král na špičce mrakodrapu, Suterény, 429-434
  2001   Opočenského Klenuté kamenné, Suterény, 420-425
  2001   Outsider Svatopluk Máchal, Suterény, 343-351
  2001   Pan Chalupecký, Suterény, 202-206
  2001   Patníky Karla Nepraše, Suterény, 425-429
  2001   Pavel Brom - Dagmar Bromová, Suterény, 44-47
  2001   Pavlíkův pokus o nemožné, Suterény, 136-142
  2001   Pavlíkův pokus o nemožné - po letech, Suterény, 405-407
  2001   Plakáty a obrazy Aleše Lamra, Suterény, 63-68
  2001   Plakáty Antonína Sládka, Suterény, 97-100
  2001   Plakáty Josefa Vyleťala, Suterény, 101-106
  2001   Pokus o monumentální grafiku, Suterény, 47-53
  2001   Poselství Tehimerova obelisku, Suterény, 299-305
  2001   Postmoderna a fotografie, Suterény, 291-299
  2001   Poznámka o kritice, Suterény, 126-134
  2001   Proč nejsem kurátor, Suterény, 450-456
  2001   Přítel klaunů, Suterény, 273-278
  2001   Ptáci odletěli, Suterény, 248-251
  2001   Rudolf Němec - portrét, Suterény, 59-63
  2001   Silný tabák, Suterény, 328-331
  2001   Skleněné objekty Ivana Waulina, Suterény, 179-183
  2001   Šalamounův anděl pitvornosti, Suterény, 196-202
  2001   Škola české grotesky, Suterény, 355-360
  2001   Terezín 1980, Suterény, 226-238
  2001   Tradice, moralismus a groteska, Suterény, 261-264
  2001   Tvůrce ´buržoasní magazínové fotografie´, Suterény, 374-379
  2001   Velryba připlouvá, Suterény, 332-336
  2001   Vladimír Jiránek, Suterény, 111-118
  2001   Vladimír Jiránek (předmluva), Suterény, 192-196
  2001   Vladimír Jiránek dospělým dětem, Suterény, 413-416
  2001   Všeobecná výstava. Kus práce, nebo důvod k zoufání?, Suterény, 306-312
  2001   Všudypřítomná periferie Jana Reicha, Suterény, 159-162
  2001   Výstava Olafa Hanela v galerii X, Suterény, 222-226
  2001   Zapomenutý expresionista Jaroslav Herbst, Suterény, 370-374
  2001   Ztichlá klika vánoční, Suterény, 351-355
  2001   Živly Dany Vachtové, Suterény, 175-179
  2003   Legendární antikvariáty Jiřího Šalamouna, Art & Antiques, 40-43
  2003   Přítel cirkusových klaunů, Art & Antiques, 60-65
  2004   Gramofon a "hlas jeho pána", Jiří Slíva, 239
  2004   Klauni Jiřího Slívy, Jiří Slíva, 228-229
  2007   Fotgrafie v nesourodém světě, Květoslv Přibyl; Fotografie v nesourodém světě
  2007   Manifest der tschechischen Groteske, Utopien und Konflikte, 221-224
  2010   Demartiniho prostorová demonstrace, Demartini, 163-165
  2010   Chvála pravého papíru, Šumavsko-Váchalovské interpretace J. H. Kocmana
  2010   Mácha a počátky turistiky, Mácha redivivus (1810-2010), 245-260
  2011   Reynek a Francie, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 7.číslo, 12
  2015   Wackermannova "dílna zjevování", Návraty spatřeného
  2016   Jak je dnes už zřejmé i léta sedmdesátá a osmdesátá..., Jaroslav Hladký - sochař
  2017   Clichés-verre Bohuslav Reynka, Jiří Škoch: Fotografie, Bohuslav Reynek: Cliché verre
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Jiří Vančura: Pejsci, draci, chrliče, Betlém 1980, 44-44
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1999   Cesta na jih / Journey to the South (Inspirace českého umění 19. a 20. století / An Inspiration for Czech Art of the 19th and 20th Centuries), Obecní dům, Praha
  2000   Umění 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
interní tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Visuální komunikace jako prvek sociální a estetické struktury 20. a 30. let v Československu (Resortní úkol v plánu rozvoje společenských věd), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Nejen Kafka a Werfel
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Jiří Šalamoun: Litografované příběhy 1974 - 1987, Okresní kulturní středisko, Prostějov (Prostějov)
  2003   Jiří Sopko
  2017   Jiří Slíva: Nonsens? / Nesmysl!, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Jiří Slíva: Stop Time, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994/02   Revolver Revue (25/1994), 25.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  1995   Revue K, 50-53.číslo, Revue K, Alfortville
  1996   Výtvarné umění (Zakázané umění II.), 20.ročník, 1-2.číslo, Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění v Nakladatelství Vesmír Ltd., _
  1996/09   Revolver Revue (32/1996), 32.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  1997   Galerie Bayer & Bayer (Miloslav Moucha), 1.ročník, 3.číslo, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Francis M. Littna - Great Unknown, Archive of the Czech Exile Artists, Lake Bluff (Illinois)
  nedatováno   Land art, Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)
samizdat
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Škola české grotesky
  1980   Betlém 1980 (Škola české grotesky; malá antologie poesie a výtvarného umění)
  1987   Bá-snění, Pražská imaginace, Praha
  1987   Kličky na kapesníku (rozhovor), Pražská imaginace, Praha
  1988   Jablečné pyré (pro kojence) (1. sborník 4. proudu), Pražská imaginace, Praha
separát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Kontext černé a bílé (Kolíbalovy ilustrace Čechova), periodikum
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Klauni, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedat.   Adolf Hoffmeister: Anekdoty
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Amerika

Josef Kroutvor

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   V. Vaculka

Josef Kroutvor

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Belle Ile, Josef Kroutvor
  2002   Města a ostrovy, Zdeněk Cibulka - Týnská literární kavárna, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Tvář, 9-10.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1964/12/23   Kulturní tvorba (52), 2.ročník, 52.číslo

Josef Kroutvor

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything's the Other Way Round, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha

Josef Kroutvor

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1988   Vladimír Jiránek: Dospělým dětem, Dům umění, Opava (Opava)
1991/12/12 - 1992/02/02   František Zelenka: Plakáty, architektura, divadlo, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1996/06/26 - 1996/09/15   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1996/06/26 - 1996/09/15   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1996/10/17 - 1996/12/01   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/02/03 - 1999/03/14   Michal Ranný: Belle-Ile-en-Mer, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1984/01 - 1984/04   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988/09/22 - 1988/11   Pražská nároží 1890 - 1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1990/04/26 - 1990/08/26   Cesty k postmoderně. Průzkum osmdesátých let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1992/09/10 - 1992/10/19   Photographie der Moderne in Prag 1900 - 1925, Neue Galerie der Stadt Linz, Linec (Linz)
1999/05/05 - 1999/10/10   Cesta na jih, Obecní dům, Praha
1999/05/13 - 1999/07/12   Méditerranée, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
2004/03/04 - 2004/05/09   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/07/02 - 2004/07/10   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Hotel Thermal, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/10/14 - 2004/11/28   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)

Josef Kroutvor

autorská
termín   název výstavy, místo konání
----/01/07 - ----/02/konec   Miroslav Pokorný: Rok na Kraví hoře, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
----/10/17 -   Miroslav Pokorný: Bufet, Dobra Fotogalerie, Praha
----/12/07 -   Miroslav Pokorný: Tancovačky, Dobra Fotogalerie, Praha
1977/03/18 -   Aleš Lamr: Malé formáty, Krajské divadlo, Kolín (Kolín)
1977/04/14 - 1977/05/08   Obrazy a grafiky Rudolfa Němce, Galerie ve věži, Mělník (Mělník)
1978/10/24 - 1978/11/05   Petr Pavlík: Kresby a obrazy, Divadlo v Nerudovce, Praha
1979/04/10 - 1979/04/22   Luisa Geisslerová: Obrazy, Divadlo v Nerudovce, Praha
1979/05/31 - 1979/06/29   Vladimír Jiránek, Galerie Fronta, Praha
1979/06/11 -   Oldřich Hamera: Monotypy, Ústřední ústav geologický, Praha
1984/12/12 - 1985/01/05   Karel Nepraš: Kresby a plastiky, Galerie Opatov, Praha
1993/12/06 - 1993/12/20   Svatopluk Máchal: Obrazy a kresby z let 1895 - 1947, Galerie Ztichlá klika, Praha
1994/03/29 - 1994/04/17   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak, Galerie Nová síň, Praha
1995/06/12 -   Jaroslav Herbst, Galerie Ztichlá klika, Praha
1995/10/17 - 1995/11/03   Jan Šafránek: Obrazy 1994 - 95 Kresby, Galerie K, Praha
1996/04/17 - 1996/05/15   Miroslav Pokorný: Žižkované, Žižkovské divadlo TGM, Praha
1996/10/06 - 1996/11/02   Jan Šafránek: Cafés & Bars, R.galerie, Český Krumlov (Český Krumlov)
1997/02/06 -   Antonín Sládek: Obrazy, kresby, záznamy, Galerie Maecenas (X Centrum Maecenas), Plzeň (Plzeň-město)
1997/03/04 -   Jan Hendrych: Mosty a brány, plastika, kresba, grafika, Galerie Ztichlá klika, Praha
1998/04/22 - 1998/06/05   Richard H. Teschner: Pražské období a rané vídeňské roky, Galerie Oskara Kokoschky, Praha
1999/02/03 - 1999/03/14   Michal Ranný: Belle-Ile-en-Mer, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1999/04/21 - 1999/05/09   Josef Jíra 1929 - 1999, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1999/04/22 - 1999/06/22   Karel Nepraš: Nalakuj si sám, Galerie Gambit, Praha
2000/12/04 - 2001/01/07   Ivan Theimer: Herkules mezi námi, Galerie Gambit, Praha
2006/04/18 - 2006/05/19   Vizionář August Brömse, Galerie Ztichlá klika, Praha
2010/12/10- 2011/01/12   Šumavsko-Váchalovské interpretace J. H. Kocmana, Galerie Ztichlá klika, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1991/11/14 - 1991/12/31   Jiří Sopko: Obrazy, Vladimír Kokolia: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/10/06 - 1996/11/26   Vladimír Boudník a přátelé, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1999/05/13 - 1999/07/12   Méditerranée, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
2004/03/04 - 2004/05/09   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
2009/03/11 od 18,30 hod   Miloš Doležal: Bodla stínu do hrudního koše /črty z krabatiny/, Literární kavárna Řetězová, Praha

Josef Kroutvor

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Čestmír Kafka: Kresby a obrazy z let 1942-1947
  2008   Karel Nepraš, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2017   Jiří Wackermann: Zračení, Jiří Wackermann, Gutach im Breisgau (Freiburg)
  2022   Kateřina Černá: Obraz a text, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 4-5
  1971   Milý Josef,..., Vědomí možnosti a Hra a pojem
  1996   Raut číslo pět konečně na světě (Společenský večírek vybrané společnosti pokračuje), Denní telegraf, 13
  1997   Česká groteska - příběh jednoho fenoménu / Czech Grotesque - a Story of One Phenomenon, Česká groteska / Czech Grotesque
  2007   František Drtikol, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 26-37
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Michael Rittstein: Mírná retrospektiva
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010/04/17   Big thanks for big things (Jiřímu Šalamounovi k pětasedmdesátinám), Ministerstvo kultury České republiky, Praha