zdroj: https://udu.ff.cuni.cz/cs/ustav/historie-ustavu/osobnosti/jana-hlavackova/

Hana Hlaváčková

* 11. 10. 1940, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagožka, historička umění

 

druhé jméno: Jana
šifra: HH
národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: jn20000400966
VIAF: 35637839

poznámka:
Odkaz. forma
Hlaváčková, Jana, 1940-
Hlaváčková, Hana J., 1940-
Hlaváčková, Jana H., 1940-

PhDr., historička umění, práce z oboru, zejména o středověkém, byzantském a moderním umění,

Hana Hlaváčková

Bibliografie:
Ruské ikony ze sbírek ČSAV a NG, kat. výst., (Litoměřice, Liberec, Bratislava 1971–74).
Výkladový slovník pojmů a jmen, in: V. Lazarev, Svět Andreje Rubleva, Praha, 1981 (s Václavem Konzálem).
Časovost obrazu jako míra jeho kultovosti, Umění 29, 1981, s. 516-525.
Madonne du Most. Imitatio et symbole, Revue del‘Art 67, 1985, s. 59-65 (s H. Seifertovou).
Madona mostecká – imitatio a symbol, Umění 33, 1985, s. 44-57 (s H. Seifertovou).
Joseph erat decurio, Umění 34, 1986, s. 507-514.
Westliche und östliche Aspekte einer Böhmische Tafelbilder, in: Kongress und Tagungsberichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Leipzig 1987, s. ?? (s H. Seifertovou).
Die italienische Madonentypus Humilitas und sein Widerhall in der russischen Ikonenmalerei, in: Kongress und Tagungsberichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Leipzig 1987, s. 83-85.
Russische Ikonen in der Nationalgalerie Prag, Berlin 1985
Joseph erat decurio. Příspěvek k ikonografii Ukřižování ve středověkém umění, Umění 35, 1987, s. 507-514.
Die Buchmalerei der Schönen Stil, in: Prag um 1400. Der Schöne Stil. Böhmische Malerei und Plastik in der Gotik, kat. výst., Wien 1990, s. 113-136.
Paintings by the Vivarinis in the National Gallery, Bulletin NG 1, 1991, s. 11-21.
Relationship of Illumination to the Text of Bible in Pre-Hussite Era, Umění 40, 1992, s. 266-271.
Courtly Body in the Bible of Wenceslas IV., in: Künstlerischer Austausch. Akten des XXVIII. International Kongresses für Kunstgeschichte, Berlin 15.–20. Juli 1992, Berlin 1993, s. ??
Středověký obraz jako posvátný objekt, in: O posvátnu. Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného Křesťanskou akademií v Praze a oddělením religionistiky FFUK v Praze 26.–27. 10. 1992, Praha 1993, s. ??.
Die mittelalterliche illuminierte Handschriften, in: Tausendjährige benediktiner Kloster in Břevnov, Prag 1993, s. ??.
Wandgemälde in der ehemaligen Abtskapelle in Třebíč, Umění 41, 1993, s. 194-198.
Středověký obraz jako objekt. The Medieval picture as an object, Technologia artis 3, 1993, s. 59-61.
Středověký obraz v galerii. Madona svatotomášská, Buletin MG 50, 1993, s. 19-21.
Kievan Enkolpia in Prague Collections, Byzantinoslavica 54, 1993, s. 310-313
Das Relief von der Maria-Schnee-Kirche in der Prager Neustadt, Bulletin NG 3-4, 1993-94, s. 16-27 (s J. Fajtem a J. Roytem).
Arbor consanquinitatis et arbor affinitatis v rukopise Osek 72. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze,(sborník E.Urbánkové), 10/1, 1994,s. 51-60, s. 291-292
Antiphonarium sedlecense, popis, podklady pro databázi a komentář, digitalizovaná edice, CD, Praha-Albertina 1995 (s Z. Hledíkovou a D. Ebenem).
Zobrazení posvátného (Dva aspekty středověkého obrazu), in: Posvátný obraz a zobrazení posvátného, Sborník z kolokvia pořádaného Českou křesťanskou akademií, Praha 1995, s. ??.
Ze sbírek bývalého Kondakovova Institutu, kat. výst., Praha 1995 (s L. Konvičkou).
An Unknown Italo-Cretan Triptych from the Former Figdor Collection, now Held in the National Gallery in Prague, in: Stefanos, Studia byzantina ac slavica Vladimiro Vavřínek ad annum sexagesimum quintum dedicata, Byzantinoslavica 56, 1995, s. 713-719.
Antiphonary of Sedlec. A Thirteenth century illuminated manuscript, in: Cisterciáci ve středověkém českém státě. Les Cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme. 1142–1992 Sedlec. Sborník z kolokvia v Kutné Hoře 9.–13. června 1992, Citeaux 1996, t. 47, s. ??.
Proměny řecké ikony Bohorodičky typu Glykofilousa v ruské sbírce, Technologia Artis 4, 1996, s. 39-40
K výročí založení Archeologického institutu N. P. Kondakova, Technologia Artis 4, 1996, s. 7.
Knižní malba, in: Gotika v západních Čechách 1230–1530, kat. výst. NG, Praha 1996, s. 472- 75, 485
Iluminované rukopisy Oseckého Svatý Vojtěch ve středověkých iluminovaných rukopisech, in: Svatý Vojtěch. Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách, kat. výst. NG, Praha, 1997, s. 32-36, s. 96-97.
Kresby na stěnách v kapli sv. Kříže ve velké věži, in: Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV., Praha 1997, s. ??.
The Bible of Wenceslas IV in the Context of Court Culture, in: D. Gordon–L. Monnas–C. Elam (ed.), The Family of Charles IV in the Stairway of the Karlštejn Great Toner, in: J. Fajt (ed.), Court Charles of the High and late Middle Ages and their artistic decoration, Praha 2003, s. 16-20, s. 325-327 (s J. Fajtem).
Zobrazení rodiny Karla IV na schodišti karlštejnské velké věže, tamtéž,
Josef Krása, in: Ústav dějin umění AV ČR 1953–2003, Praha 2003, s.123-124
Die Illumination der liturgischen Handschriften des Arnestus von Pardubice, Miscellanea musicologica 37, 2003, s.47-62.
Druhý den stvoření. Personifikace v českém středověkém umění, in: M. Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy, Praha 2004, s. 91-95 .

Literatura o autorovi:
Kdo je kdo 1994, s. 172.
Kdo je kdo 1998, s. 186. – SČaSVU 3, 1999, s. 161.
L. Konečný, in: Bulletin UHS 2000, s. ??.
Kdo je kdo 2002, s. 195.
zdroj - www.udu.cas.cz

Hana Hlaváčková

zdroj: https://udu.ff.cuni.cz/cs/ustav/historie-ustavu/osobnosti/jana-hlavackova/
 

Hana Hlaváčková

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1966   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Hana Hlaváčková

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Žena ve člunu (Sborník Hany J. Hlaváčkové), Artefactum, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 44-46

Hana Hlaváčková

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Jitka Svobodová: Kresby tužkou
  1983   Adriena Šimotová: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1997   Jan Jedlička: Basilika (Basilika sv. Jiří na Pražském hradě / St. George's Basilica at Prague Castle), Správa Pražského hradu, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Ruské ikony, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1974   Ruské ikony (Výstava ze sbírek Československé akademie věd a Národní galerie v Praze), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1995   Nevěsta v uzavřené zahradě, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1995   Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  2006   Slezsko: Perla v České koruně (Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů), Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Národní galerie v Praze (I. Sbírka starého evropského umění, sbírka starého českého umění), Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Die Nationalgalerie in Prag (I. Sammlung der alten europäischen Kunst, Sammlung der alten böhmischen Kunst), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. (Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna), Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Karel IV., císař z Boží milosti (Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Art in an Unsettled Time (Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450)), Artefactum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Někdo něco 2
  2002   V mužském mozku (Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha), Scriptorium, Dolní Břežany (Praha-západ)
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2010   Jitka Svobodová: Obrácený pohled (Symposium k poetice a interpretaci díla Jitky Svobodové), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2013   Václav Boštík: O něm a s ním, Galerie Zdeněk Sklenář, _
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Časovost obrazu jako míra jeho kultovnosti, Umění, 516-524
  1990   Věci a živly, Výtvarné umění, 42-43
  1991   Paintings by the Vivarinis in teh National Gallery (Obrazy Vivariniů v Národní galerii), The Bulletin of National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, 11-20
  1996-1997   Středověký deskový obraz, Možnost
  2002   Boštík, Stratil a obraz světa, V mužském mozku, 139-147
  2002   Herzongenburská Moralia (Řehoř Veliký, Moralia sive exposito in librum B. Job), Pro Arte, 169-174
  2003   Kdy vznikla Bible Václava IV. ?, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 65-80
  2010   Malá úvaha o věcech a prázdnu v kresbách Jitky Svobodové, Jitka Svobodová: Obrácený pohled, 41-42
  2013   Hana Hlaváčková: Boštík, Stratil a obraz světa (1989), Václav Boštík: O něm a s ním, 316-326
  2015   Josef Krása a české dějiny umění (Diskuse s kolegy a pamětníky), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 10-16
  2020   Vyšebrodský mistr ve středověké Evropě, Art + Antiques, 44-51
  2023   Nerozptýlená bohatstvím světa, Qartal, 10, 12-15
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   101 / I: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha

Hana Hlaváčková

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1974/02/28 - 1974/03/31   Ruské ikony, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1974/05/21 - 1974/06/30   Staré srbské umění XII.-XVIII. století ze sbírek Národního muzea v Bělehradě, Valdštejnská jízdárna, Praha
1976/10/19 - 1976/12/12   Umění Skytů, Šternberský palác, Praha
1981/07/01 - 1982/02/28   Staré ruské umění 14. - 17. století ze sbírek Státní Treťjakovské galerie v Moskvě - I., Jiřský klášter, Praha
1982/08/26 - 1982/11/21   Antické tradice v českém umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1984/11 - 1985/01   Ikony 16.-18. století na Slovensku, Klášter sv. Jiří, Praha

Hana Hlaváčková

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2015/02/09 - 2015/03/07   Jarmila Přibylová: Chvalozpěv na stvoření, Galerie Bohéma, Olomouc (Olomouc)

Hana Hlaváčková

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Jiří David: Věnováno významným pražským kunsthistoričkám, Unie výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   ...a jiné věci, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Viděné, zobrazené a Obrazy, Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Úvodní slovo (Umění, liturgie a náboženské akce ve veřejném prostoru), Umění a politika, 83-91
  2017   Zdeněk Bonaventura Bouše OFM, Historie nejen literární, 70-80