Bulletin Uměleckohistorické společnosti

typ dokumentu: periodikum
rok vydání: 2015
ročník: 27
číslo: 1-2
počet stran: 48
jazyk: český

NK ČNB: cnb001656863

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Bulletin Uměleckohistorické společnosti

 

Bulletin Uměleckohistorické společnosti

osoba   narození
Dobal Prokop    

Bulletin Uměleckohistorické společnosti

instituce, obec
Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, Praha

Bulletin Uměleckohistorické společnosti

strana od - do autor textu název, podnázev
3 Klípa Jan Valná hromada UHS 2015
4 - 5 Winter Tomáš Prvních pět
6 - 7 Fišer Marcel Státní podpora umění ve vybraných zemích
6 Fišer Marcel Úvod
7 - 8 Lomová Johana Iniciativa „Procento na umění“
8 - 10 Dienstbier Jan Zákonitosti klonování vetřelců, Pomníky ve veřejném prostoru coby nástroj PR a marketingu
10 - 16 Wittlich Petr Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16 Stehlíková Blanka Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16 Fučíková Eliška Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16 Bukovinská Beket Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16 Hlaváčková Hana Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16 Hlobil Ivo Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16 Benešovská Klára Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16 Studničková Milada Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16 Konečný Lubomír Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16 Klípa Jan Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
16 - 23 Švácha Rostislav Univerzitní dějiny umění, Tradice a perspektivy
16 - 23 Jakubec Ondřej Univerzitní dějiny umění, Tradice a perspektivy
16 - 23 Ottová Michaela Univerzitní dějiny umění, Tradice a perspektivy
16 - 23 Biegel Richard Univerzitní dějiny umění, Tradice a perspektivy
16 - 23 Klípa Jan Univerzitní dějiny umění, Tradice a perspektivy
24 - 25 Lehkoživová Irena Několik poznámek k 103. výročnímu zasedání historiků umění v New Yorku
24 - 25 Řepa Tomáš Několik poznámek k 103. výročnímu zasedání historiků umění v New Yorku
26 - 27 Bendová Hnilocová Eva Mnichov a země Koruny české (1870-1918) - Umělecká výměna / München und die Länder der Böhmischen Krone (1870-1918) - Künstlerischer Austausch
27 - 28 Hájková Hůrková Ludmila Pozdní baroko bez hranic
28 - 29 Hlaváček Petr Pražské kolokvium o františkánském klášteře v Kadani
29 Klimešová Judlová Marie Paragone 2015, Druhý ročník soutěže o cenu profesora Milana Tognera
30 - 31 Nováček Karel 900 let kláštera v Kladrubech
30   ArtHist 2015: Umění v prostoru / prostor v umění, Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů
31 - 32 Bukovinská Beket Mezinárodní konference Dresden-Prag um 1600, K transferu umění, kultury a vědy
32 - 33 Krummholz Martin Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture, c. 1618-1918
33 Krummholz Martin Buquoyský Červený Hrádek, Nejstarší krajinářské parky v Čechách
33 - 34 Svatoňová Kateřina Objevování mizení
33 - 34 Tesař Antonín Objevování mizení
35 - 36 Sloupová Andrea Sněm Rady galerií a kolokvium Regionální galerie včera, dnes a zítra
36 - 37 Benešovská Klára Zpráva o novém časopisu, CONVIVIUM. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterraneum. Seminarium Kondakovianum. Series Nova
36 - 37 Foletti Ivan Zpráva o novém časopisu, CONVIVIUM. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterraneum. Seminarium Kondakovianum. Series Nova
38 - 39 Vlnas Vít Laudatio k udělení Ceny UHS Ivo Kořánovi
39 Royt Jan Laudatio k udělení Josefa Krásy Janu Klípovi
40 Musil Roman Dagmar Šefčíková
40 - 41 Studničková Milada Za Anežkou Merhautovou
41 - 42 Zlatohlávek Martin Eduard A. Šafařík
42 - 44 Kotalík Jiří František Dvořák
42 Koenigsmarková Přibíková Helena Zemřela Věra Vokáčová, historička umění a kurátorka v oblasti autorského šperku
44 - 46   Významná životní výročí

Bulletin Uměleckohistorické společnosti

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  C 140862
  Národní knihovna České republiky, Praha