zdroj: http://forum.cuni.cz/fukVI05/vlnas.jpg

Vít Vlnas

* 1. 9. 1962, Praha, Česká republika (Czech Republic)
kurátor, historik, historik umění, archivář, vysokoškolský pedagog

 

šifra: VVl
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn19990209996
VIAF: 34678089

poznámka:
prof., PhDr., Ph.D.; specializace na výtvarné umění 16.-19. stol., dějiny sběratelství, historiografii dějin umění

Vít Vlnas

zdroj: http://forum.cuni.cz/fukVI05/vlnas.jpg
 

Vít Vlnas

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Střední průmyslová škola stavební, Praha
???? - 1988   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, historie

Vít Vlnas

rok od - do   instituce, obec, poznámka
2001 - ????   Národní galerie v Praze, Praha, ředitel sbírky starého umění

Vít Vlnas

knižní prezentace
termín   název výstavy, místo konání
1996/05/09   Ve stínu tvých křídel...Habsburkové v českých dějinách, Rakouská rezidence, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2006/01/27   Přednáška Víta Vlnase: Historická malba v Čechách a v Evropě, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)

Vít Vlnas

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   O užitečnosti kunsthistoriků, Art + Antiques
  2020   Cest je mnoho, ale ne všechny vedou k cíli (Rozhovor s Vítem Vlnasem o vystavování starého umění), Prostor Zlín-13
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Ve stínu tvých křídel... (Habsburkové v českých dějinách / Die Habsburger in der böhmischen Geschichte), Grafoprint-Neubert, Praha 5
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 leden - březen

Vít Vlnas

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Silesia: A Pearl in the Bohemian Crown (History, Culture, Art), Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Láska - touha - vášeň (Milostné náměty v umění 15.–19. století), Archiv hlavního města Prahy, Praha
  2014   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300), Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Albrecht Dürer a Itálie, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  2010   Karel Škréta 1610-1674, doba a dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Pražská Národní galerie v protektorátu Čechy a Morava, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Na rozhraní času (Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789) a jeho svět), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Josef Cibulka (Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století), Ústav pro studium totalitních režimů, Praha

Vít Vlnas

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Ztracené světy Nikolaje Savického
  2003   Václav Brožík (1851-1901), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Phaethon (Příběh obrazu Francesca Solimeny / The Story of Francesco Solimena's Painting), Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Albrechr Dürer: Růženová slavnost 1506-2006, Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Albrecht Dürer: The Feast of the Rose Garlands 1506 - 2006, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě, Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Když císař umírá, Národní muzeum, Praha
  2016   Když císař umírá / When the Emperor is Dying (Výstava v Českém muzeu hudby / The exhibition at the Czech Museum of Music), Národní muzeum, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Pozdní gotika (Z pokladů litoměřické diecéze I), Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech, Národní galerie v Praze, Praha
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Dějiny v obrazech (Historické náměty v umění 19. století v Čechách), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
  2000   Biedermeier (Arte e cultura nella Mitteleuropa 1815-1848), Skira Editore S.p.A., Milán (Milano)
  2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi), Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso), Národní galerie v Praze, Praha
  2001   The Glory of the Baroque in Bohemia (Art, culture and society in the 17th and 18th centuries), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2002   Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague, Réunion des Musées Nationaux, Paříž (Paris)
  2004   Habsburské století 1791-1914 (Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii), Pražská edice, Praha
  2006   Slezsko: Perla v České koruně (Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů), Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Silesia: A Pearl in the Bohemian Crown (History, Culture, Art), Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2008   Láska - touha - vášeň (Milostné náměty v umění 15.–19. století), Archiv hlavního města Prahy, Praha
  2012   AMoYA: Artbanka Museum of Young Art Prague 2011, Art Deposit, s.r.o., Praha 8
  2013   Metamorfózy politiky (Pražské pomníky 19. století), Archiv hlavního města Prahy, Praha
  2013   Svět chce být klamán (Fikce a mystifikace v umění 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300), Národní galerie v Praze, Praha
  2015   Ad gloriam Dei (130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   Já a oni (Jedinec a společenství v umění 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Století andělů a ďáblů (Jihočeský barok), H&H Vyšehradská, Jinočany (Praha-západ)
  2008   Slezsko: Země koruny české: Historie a kultura 1300- 1700 (Sv. A), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Karel Kramář (1860-1937) (Život a dílo), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  2009   Orbis Artium (K jubileu Lubomíra Slavíčka), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2010   Jindřich Ulrich: Miniaturní svět / Miniature World / Miniaturwelt
  2010   Karel Škréta 1610-1674, doba a dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  2015   Barokní architektura v Čechách, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2018   Petr Brandl: 1668 - 1735, Studie, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Petr Brandl: 1668 - 1735, Studies, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Na rozhraní času (Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789) a jeho svět), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2019   Norbert Grund: Velký mistr malých formátů, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Josef Cibulka (Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století), Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
  2022   Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě, B&P Publishing (Books & Pipes Publishing), Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha
  2009   Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? (Sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2019   Kariéra s paletou (Umělec, umění a umělectví v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“), Artefactum, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   The Association of Friends of the Modern Gallery and Its Acquisition Activities Between 1934 and 1938 (Sdružení přátel Moderní galeire a joho akviziční činnost v letech 1934 - 1938), The Bulletin of National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, 107-113
  1994   Moderní galerie na konci tunelu? (Z poznámek archivářových), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1995   Historie sbírky (Nestálost stálého), České moderní umění 1900-1960, 11-19
  2003   Umění ke cti, národu ku slávě, Václav Brožík, 141-169
  2005   Odborník trne nad touto Santiniovou gotikou (k obrazu barokní architektury v českém 19. století), Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, 82-89
  2007   Od Šestky k trojkám, Proměny dějin umění, 201-208
  2008   Libosad českého biedermeieru, Biedermeier, 35-53
  2009   „Píti plnými doušky Evropu a její krásy.“ (Staré evropské umění ze sbírek Joe Hlouchy v Národní galerii v Praze), Orbis Artium, 777-796
  2010   Karel Škréta 2010 aneb příběh uměleckého úspěchu, Art + Antiques, 10-17
  2011   Nenápadný půvab osobní korespondence (Nad listy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi), Tvarujete si sami?, 240-252
  2015   Laudatio k udělení Ceny UHS Ivo Kořánovi, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 38-39
  2015   Scotland Forever!, Art + Antiques
  2018   Mir eine Weile! (Člověk a čas v referencích, metaforách a alegoriích), Čas, čas, čas... v umění 19. století-29
  2019   Adalbert Lanna ml., Sobě ke cti, umění ke slávě, 85-86
  2019   Antonín Podlaha, Sobě ke cti, umění ke slávě, 130-131
  2019   Bedřich Sylva Tarouca, Sobě ke cti, umění ke slávě, 56-57
  2019   Černínské sbírky, Sobě ke cti, umění ke slávě, 20-22
  2019   Jan II. z Lichtenštejna, Sobě ke cti, umění ke slávě, 63-65
  2019   Jan Kubelík, Sobě ke cti, umění ke slávě, 149
  2019   Johann Nepomuk Wilczek, Sobě ke cti, umění ke slávě, 95-97
  2019   Kterak Mánes k čárce nad a přišel (Nenápadný půvab nacionalismu při interpretaci umění 19. století v Ćechách), Kariéra s paletou, 95-103
  2019   Leo Derblich, Sobě ke cti, umění ke slávě, 137
  2019   Rudolf II., Sobě ke cti, umění ke slávě, 14-17
  2019   Sbírky Thun-Hohensteinů, Sobě ke cti, umění ke slávě, 36-37
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě, Sobě ke cti, umění ke slávě-12
  2020   Cest je mnoho, ale ne všechny vedou k cíli (Rozhovor s Vítem Vlnasem o vystavování starého umění), Prostor Zlín-13
  2020   Úvod: Falzum, fikce, mystifikace aneb žert, satira, ironie a hlubší význam, Tvůrce jako předmět dějin umění, 244-249
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   200 ans de la Galerie Nationale de Prague 1796 - 1996, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1995   200 Jahre Nationalgalerie in Prag, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1995   200 let Národní Galerie v Praze 1796-1996, Alea, a.s., Praha
  1995   200 Years of the National Gallery in Prague 1796-1996, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   101 / I: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo

Vít Vlnas

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Láska - touha - vášeň (Milostné náměty v umění 15.–19. století), Archiv hlavního města Prahy, Praha

Vít Vlnas

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2010/11/26 - 2011/04/10   Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2010/11/26 - 2011/04/10   Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1993/09/30 - 1993/11/21   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2001/04/27 - 2001/10/28   Sláva barokní Čechie / The Glory of the Baroque in Bohemia. Umění, kultura a společnost 17. a 18.století / Art, Culture and Society in the 17th and 18th Centuries, Praha, Praha
2006/11/16 - 2007/04/08   Slezsko: Perla v české koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů / Silesia: A pearl in the Bohemian Crown: Three Periods of Flourishing Artistic Relations, Valdštejnská jízdárna, Praha
2008/05/28 - 2008/09/28   Biedermeier - Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2014/11/06 - 2015/03/15   Otevři zahradu rajskou - Benediktini v srdce Evropy 800-1300, Valdštejnská jízdárna, Praha
2018/02/23 - 2018/05/06   Čas, čas, čas... v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2019/10/25 - 2020/02/23   Sobě ke cti, umění ke slávě: Sbírky a sběratelé 1600-1960, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/12/06 - 2020/03/08   Na rozhraní času (Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789) a jeho svět), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2021/06/18 - 2021/09/26   Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2022/10/25 - 2023/01/29   Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě, Dům fotografie, Praha

Vít Vlnas

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2013/03/08 - 2013/06/02   Národní styl: Kultura a politika, Veletržní palác, Praha
2014/03/20 - 2014/07/27   Příběh Veletržního paláce / The Story of Veletrží Palace, Veletržní palác, Praha

Vít Vlnas

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Mezinárodní konference k dílu Karla Škréty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 10
  2015   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800-1300), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění-16