Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny

typ dokumentu: antologie/sborník
počet stran: 220, (2), obálka, plány, faksimile
počet reprodukcí: 41 čb
portrétní fotografie: 1 čb
ostatní fotografie: 18 čb
jazyk: anglický, český, německý
ISBN: 80-254-2640-8 - v knize neuvedeno, N

NK ČNB: cnb001804627

poznámka:
bibliografie a bibliografické odkazy, částečně anglický a německý text

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny

 

Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny

osoba   narození
Oulíková (roz. Nevímová) Petra   28. 2. 1970
Royt Jan   20. 4. 1955

Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny

osoba   narození
Adamcová Kateřina   23. 1. 1974
Bronková Kofroňová Johana   1. 11. 1973
Bukačová Irena   16. 7. 1949
Dobalová Sylva   1. 10. 1973
Hamsíková Salmonová Radana   20. 1. 1941
Hladík Tomáš   12. 3. 1953
Horyna Mojmír   23. 3. 1945
Jeřábek Tomáš   26. 4. 1972
Konečný Lubomír   14. 6. 1946
Kropáček Jiří   27. 2. 1930
Macek Petr   15. 3. 1954
Mádl Martin   4. 4. 1967
Otmarová (Niedermaier) Jana   1969
Oulíková (roz. Nevímová) Petra   28. 2. 1970
Pavlík Milan   9. 10. 1930
Prahl Roman   30. 5. 1949
Preiss Pavel   21. 5. 1926
Rollová Anna   23. 8. 1945
Royt Jan   20. 4. 1955
Slavíček Lubomír   13. 9. 1949
Sršeň Lubomír   12. 12. 1949
Šroněk Michal   8. 7. 1952
Vácha Štěpán   23. 12. 1976
Vlnas Vít   1. 9. 1962
Zelenková Petra   14. 2. 1975

Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny

osoba   narození
Dietz Jan   1671
Heinsch (Heintsch) Jan   1647
Horyna Mojmír   23. 3. 1945
Jahn Jan   4. 6. 1739
Kuben Jan   15. 12. 1697
Reiner Václav   8. 8. 1689
Ribera José de   12. 1. 1591
Santini-Aichel Jan   4. 2. 1677
Špaček Václav   28. 8. 1689
Widmann Lazar   1699

Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny

osoba   narození
Royt Jan   20. 4. 1955
Tkáč Vladimír    

Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny

instituce, obec
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha

Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny

instituce, obec
Petr Dvořák - tiskárna, Dobříš (Příbram)

Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny

strana od - do   autor textu   název, podnázev
5 - 25   Horyna Mojmír   Laudatio tak trochu netradiční
5 - 25   Preiss Pavel   Laudatio tak trochu netradiční
26 - 37   Slavíček Lubomír   Pražský cicerone Jan Quirin Jahn
38 - 46   Kropáček Jiří   Umělecké dění v Praze za čtyřicátých let 16. století
47 - 52   Konečný Lubomír   Jusepe de Ribera: What Did He Look Like?
53 - 60   Pavlík Milan   Vliv kompozice architektury a varhanního prospektu v Čechách od 16. století
61 - 67   Macek Petr   Co prozrazuje stavební řešení zámecké kaple ve Smiřicích
68 - 75   Otmarová (Niedermaier) Jana   Das Schloss Karlskrone in Chlumec an der Cidlina, ein aussergewöhnliches Baumwer des Windmühlentypus und seine symbolische Deutung
76 - 81   Jeřábek Tomáš   Václav Špaček a zámek ve Velkém Meziříčí, Pražský palác na moravském venkově
82 - 89   Vlnas Vít   Odborník trne nad touto Santiniovou gotikou (k obrazu barokní architektury v českém 19. století)
90 - 93   Rollová Anna   K charakteristice boltcového ornamentu v grafických předlohách a řezbářském díle 17. století
94 - 100   Sršeň Lubomír   Barokní jezuitské muzeum jako prostředek k poznávání světa
101 - 104   Royt Jan   Zázrak s bílým býkem
105 - 114   Prahl Roman   Český Slavín a Alhambra
115 - 123   Bronková Kofroňová Johana   Platea Sancti Petri - příspěvek k interpretaci Vatikánského náměstí
124 - 132   Oulíková (roz. Nevímová) Petra   Jan Kuben - vir memoriae immotalis
133 - 141   Bukačová Irena   Plaský klášter v historické ikonografii
142 - 148   Šroněk Michal   K teorii zobrazování v předbělohorských Čechách, aneb Obrazové slovou ničemnicemi
149 - 155   Mádl Martin   Co je barokního na barokním skle? K problému metafory ve stylové analýze
156 - 169   Preiss Pavel   Barokní zámecká zahrada s plastikami v Manětíně
156 - 169   Dobalová Sylva   Barokní zámecká zahrada s plastikami v Manětíně
170 - 176   Vácha Štěpán   Sedlecio in structuris non fuisse in Ordine Monasterium secundum, Obnova klášterního kostela v sedleci opatem Jindřichem Snopkem pod záštitou Ježíše, Marie, Josefa a Čtrnácti sv. Pomocníků
177 - 184   Adamcová Kateřina   Rané dílo Jana Adama Dietze jako odraz náhlé proměny sochařského projevu části severních Čech v období prvních dvou desetiletí 18. století
185 - 194   Zelenková Petra   Magnum iter ascendo...Svatého Jana Nepomuckého cesta do nebe: na universitní thesi podle Jana Jiřího Heinsche (1689)
195 - 206   Hladík Tomáš   Dvě nová díla Lazara Widmanna v českých sbírkách
207 - 210   Hamsíková Salmonová Radana   K technice nástěnné malby Václava Vavřince Reinera
211 - 220       Prof. PhDr. Mojmír Horyna - bibliografie výběrová

Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  A 250059, Mojmír Horyna
  Národní knihovna České republiky, Praha, II 152897