Zámek Zbraslav

obec: Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
adresa: Bartoňova 2
PSČ: 150 00
tel.: 257921638
fax: 257921929

heslo:
Sbírka asijského umění byla založena v roce 1952, v současné době obsahuje více než 12 000 exponátů a je neustále doplňována. Její v Čechách jedinečné fondy zahrnují především umění Číny, Japonska, Koreje, Tibetu, Mongolska, Indie, jihovýchodní Asie, oblastí Středního východu, Íránu, Turecka a Arabského poloostrova. Mezi nejvýznamnější ucelené soubory patří sbírka japonské grafiky, čínského prehistorického umění, čínských hrobových figur a čínské a japonské keramiky. Světově unikátní je rovněž soubor čínské malby a předovýchodních textilií včetně koberců. Významná část sbírky bude prezentována v netradičně komponované stálé expozici, která bude veřejnosti zpřístupněna v roce 1998 na zámku Zbraslav.
Zámek Zbraslav, původně cisterciácký klášter zvaný Aula regia (Královská síň), byl založen roku 1292. Zakladatel kláštera, král Václav II., zde dal po roce 1297 vybudovat monumentální kostel Panny Marie, určený jako pohřebiště královské rodiny. Klášter nabyl obrovského státního významu a byl také důležitým uměleckým centrem své doby. V srpnu 1420 jej vypálili husité a za třicetileté války obnovený konvent několikrát vyplenilo švédské vojsko. V polovině 17. století byl klášter znovu obnoven. Dnešní stavba konventu vznikala od začátku 18. století podle projektu Jana Santiniho, po jehož smrti pokračoval v budování František Maxmilián Kaňka. Na vnitřní výzdobě se podílel Václav Vavřinec Reiner a František Xaver Karel Palko. Roku 1782 císař Josef II. klášter zrušil. V 19. století objekt chátral, byla zde rafinerie cukru, sklad obilí, chemická výroba a lití broků. Roku 1910 získal budovu a celé zbraslavské panství rytíř Cyril Bartoň z Dobenína, který provedl zásadní opravu stavby. V roce 1940 pronajal majitel velkou část zámecké budovy za symbolické nájemné Národní galerii v Praze.

poznámka:
Zbraslavský zámek, původně cisterciácký klášter, založil r. 1292 Václav II. V gotické katedrále skvostného kláštera bylo umístěno pohřebiště panující přemyslovské dynastie. V 18. století byl klášter přestavěn podle návrhů Jana Blažeje Santiniho a Františka Maxmiliána Kaňky. Dnešní podobu získal komplex až na počátku 20. století. V roce 1910 koupil zbraslavský velkostatek průmyslník Cyril Bartoň z Dobenína, který jej přebudoval do podoby obytného zámku.