Jízdárna Pražského hradu

obec: Praha
adresa: U Prašného mostu 55
PSČ: 110 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

Jízdárna Pražského hradu

termín   název výstavy
???? - ????   Výtvarná úroda 1951
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1950/03/05 -   České umění XIX. století
1950/03/05 - 1951/02   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění
1952/01 - 1952/03   České umění 19. století
1952/05/30 - 1952/11/30   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952
1953/05 - 1953/10   2. přehlídka československého výtvarného umění 1951 - 1953
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění
1953/09 - 1954/07   Čeští klasikové XIX. století
1954/01/17 -   Sovětské výtvarné umění
1954/06 - 1954/08   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1955/05 - 1955/09   Naše současné výtvarné umění
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát
1956/04/22 -   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců
1956/04/22 - 1956/12   Budování a obrana vlasti
1956/09/23 - 1956/11   Václav Rabas: Souborné dílo
1957   Leningrad - život a výstavba města
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky
1958/03 - 1958/05   Zakladatelé českého moderního umění
1958/03/02 - 1958/05   Zakladatelé moderního českého umění
1959   Bertalan Pór: Revoluční malba
1959/04   VII. přehlídka maďarského výtvarného umění
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1960   Nejvýše oceněná díla ze soutěže k 15. výročí osvobození ČSSR
1961/05/21 - 1961/06   Karel Pokorný
1961/09/24 - 1961/11   Antonín Slavíček: Životní dílo
1962/04/01 - 1962/05   Bohumil Kafka: Životní dílo
1962/11/29   Výtvarní umělci k XII. sjezdu KSČ
1963/04 - 1963/06   Sto let Umělecké besedy
1963/04/27 - 1963/06/30   100 let Umělecké Besedy
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie
1964   Jan Preisler: 1872 - 1918
1965/04/29 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1966/05/20   Národní umělec Ľudovít Fulla
1966/09/09 - 1966/10   Československá tapiserie 1956-1966
1967   Architektura a životní prostředí
1967/04/28 -   Sergej Vasiljevič Gerasimov
1968/05/16 - 1968/08/21   Národní galerie Národnímu divadlu: K stému výročí položení základního kamene ND
1968/10/17 - 1970/02/28   Má vlast: České malířství XIX. století
1969/04/02 - 1969/06/29   Petr Brandl 1668 - 1735
1970   Má vlast
1970   V. I. Lenin 1870-1970
1970   Vietnamské umění
1970/11/12 - 1970/12   Od nejstarších věků po naše časy - výstava ze státních sbírek SSSR
1971   Výtvarní umělci k 50. založení KSČ: Práce z let 1945-1971
1971/04/03 - 1971/07/11   České malířství 19. století
1971/08 - 1971/11   Josef Mánes: 1820/1871
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972/03/30 - 1972/05/10   Výtvarné umění národů Arménie, Ázerbajdžánu a Gruzie
1972/05 - 1972/10   České umění XIX. století
1972/05 - 1972/10   Mikoláš Aleš: Kresby Mikoláše Alše - Odkaz národního umělce Dr. Ladislava Vycpálka Národní galerii v Praze
1973/06/21 - 1973/08/12   Umění sovětské střední Asie a Kazachstánu
1973/11 - 1974/02   Max Švabinský 1873–1962
1974/03/26 - 1974/04/09   Umění sovětských republik Pobaltí (Estonská SSR, Litevská SSR, Lotyšská SSR)
1974/10/16 - 1974/11/24   Karel Škréta: 1610-1674
1974/11/18   Večer Karla Škréty
1974/12/17 - 1975/02/23   Bedřich Smetana a výtvarné umění
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975/11/13 - 1976/01/03   Sovětské užité umění
1976/02/10 - 1976/05/30   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1976/11/25 - 1977/02/20   Vlastimil Rada: 1895 - 1962
1976/12/13   Večer Vlastimila Rady
1977/04/12 - 1977/05/29   Jaroslav Grus: Malířské dílo
1977/07 - 1977/08   Ľudovít Fulla
1977/11/10 - 1978/01/01   Umění v zápasech doby
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února
1978/09/08 - 1978/09/27   Světová výstava poštovních známek Praga 78
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka
1979/02/27 - 1979/04/16   České malířství 20. století ze sbírek regionálních galerií
1979/05/03 - 1979/07/08   Josef Čapek (1887 - 1945): Obrazy a kresby
1979/08 - 1979/09   Akademie výtvarných umění v Praze
1979/12/19 - 1980/03/16   Mikoláš Aleš (1852 - 1913)
1980/06/19 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1980/10 - 1980/11   Alfons Mucha 1860 - 1939
1980/12/15 - 1981/02/15   Jan Bauch: Výběr z díla 1928 - 1980, Obrazy, kresby, plastika
1981/04 - 1981/05   Antonín Strnadel (1910 - 1975)
1981/09/08 - 1981/11/01   Jaroslav Grus: Výběr z díla k 90. narozeninám
1982/01/26 - 1982/03/28   Barok v Čechách. Obrazy, plastiky, kresby, grafiky a umělecké řemeslo
1982/06/01 - 1982/08/15   Boje a zápasy
1982/09/16 - 1982/10/31   Karel Svolinský: Výběr z díla
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část
1984/12/20 - 1985/03/31   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 2. část)
1985/05/08 - 1985/08/18   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1985/09/12 - 1986/01/26   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 3. část)
1986   Národní galerie v Praze 1796 - 1986. K XVII. sjezdu KSČ
1986/06/12 - 1986/09/21   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 4. část)
1986/09/11 - 1986/10/26   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy)
1986/11/05 - 1986/12/26   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy)
1987/01/13 - 1987/03/15   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy)
1987/03/20 - 1987/05/24   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 8. část
1987/06/02 - 1987/08/02   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 9. část
1987/08/11 - 1987/09/27   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 10. část
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách
1988/12/08 - 1989/02/05   Mikoláš Aleš dětem - Z tradice české dětské knihy
1989/02/28 - 1989/04/16   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 1. Tendence dvacátých a třicátých let) - 11. část
1989/04/25 - 1989/06/11   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 2. Tendence dvacátých a třicátých let - okruh Devětsilu, surrealismus, abstraktní umění) - 12. část
1989/06/20 - 1989/08/06   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 3. Okruh SVU Mánes - Jan Bauch, Antonín Pelc, Jaroslav Grus aj.) - 13. část
1989/08/16 - 1989/10/08   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 4. Okruh výtvarného odboru Umělecké besedy, okruh Jednoty umělců výtv. - František Tichý, Martin Salcman, Lev Šimák, Vilma Vrbová-Kotrbová, Josef Multrus aj) - 14. část
1989/10/19 - 1989/12/10   České malířství XX. století (Nástup generace v rozmezí druhé světové války - 1. V okruhu SVU Mánes - Sedm v říjnu, Skupina Ra, jednotlivci a generace) - 15. část
1989/12/19 - 1990/02/18   České malířství XX. století - (Nástup generace v rozmezí druhé světové války - 2. Okruh Výtvarného odboru Umělecké besedy - Skupina 42, jednotlivci a generace) - 16. část
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925
1992/03/24 - 1992/06/21   Jiří John: Životní dílo
1992/03/24 - 1992/06/21   Souputníci a pokračovatelé díla Jiřího Johna
1992/07/09 - 1992/09/13   Josef Šíma: Kresby
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992
1993/02/12 - 1993/04/11   Rudolf Schwarzkogler, Hermann Nitsch: Rány a mystéria
1993/05/13 - 1993/09/12   Artis Pictoriae Amatores: Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství / Europe in the Mirror of Baroque Art Collecting in Prague
1993/10/05 - 1993/11/28   Jean Dubuffet
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií
1994/03/24 - 1994/05/22   Minulá budoucnost: Česká moderna 1890-1918
1994/06/28 - 1994/08/21   Rudolf Steiner, Karel Malich
1994/09/08 - 1994/11/06   Herbert Brandl, Albert Oehlen, Christopher Wool
1994/12/15 - 1995/03/19   Expresionismus a české umění
1995/06/27 - 1995/10/01   Proměny světa (Padesát let sochařství ze sbírek Britské rady)
1995/12/12 - 1996/03/03   Mezi erupcí a morem: Malířství v Neapoli 1631-1656 ze sbírek České republiky
1996/04/11 - 1996/06/30   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918: Výstava k 200. založení Národní galerie v Praze
1996/10/03 - 1996/12/01   Germinations 9: Evropské projekty pro mladé umělce / European Projects for Young Artists
1997/01/22 - 1997/04/27   Benátčané: Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek
1997/12/19 - 1998/02/01   Kouzelný svět Petra Síse
1998/06/05 - 1998/07/19   Forma 1 a její umělci
1998/08/31   Tisková konferenci při příležitosti zahájení výstavy obrazů a kreseb Josefa Lady
1998/09/02 - 1999/01/03   Josef Lada
1999/03/04 - 1999/05/02   Libor Fára
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997
1999/10/19 - 2000/01/30   Julius Mařák a jeho žáci
2000/06/20 - 2000/06/21   Zdroje nového stylu
2000/11/09 - 2001/02/04   František Bílek (1872-1941): Retrospektiva
2002/09/27 - 2002/01/30   Jiří Sopko
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let
2003/06/20 - 2003/10/26   Ladislav Sutnar: Praha - New York
2003/12/19 - 2004/03/14   Perfect Tense: Malba dnes / Painting Today
2004/03/04 - 2004/04/25   Le Corbusier: Práce na papíře / Works on paper
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light
2004/06/04 - 2004/09/19   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Jídlo
2004/11/05 - 2005/01/30   Vojtěch Preissig
2005/04/01 - 2005/07/10   Zdeněk Burian (1905 - 1981)
2007/05/30 - 2007/10/31   Emil Filla (1882 - 1953)
2007/12/14 - 2008/04/20   Mikoláš Aleš: 1852 –› 2007
2008/05/28 - 2008/09/28   Biedermeier - Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (Anti-obraz): 20. století ve slovenském výtvarném umění
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení
2009/05/06 - 2009/08/09   František Ronovský (1929 - 2006)
2009/10/07 - 2010/01/17   Josef Čapek
2010/03/03 - 2010/05/23   Dokoupil 100
2010/07/09 - 2010/10/17   Cartier na pražském hradě / Cartier at Prague Castle
2010/11/26 - 2011/04/10   Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo
2012/04/10 - 2012/07/08   Jan Koblasa: Retrospektiva
2012/09/14 - 2013/01/06   Stanislav Kolíbal: Jiný svět
2013/02/01 - 2013/05/08   Malich
2013/11/29 - 2014/03/02   Olbram Zoubek
2014/12/19 - 2015/03/15   Hrady a zámky objevované a opěvované
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě
2016/05/15 - 2016/09/28   Koruna království
2017/10/06 - 2018/01/07   Světlo v obraze - Český impresionismus (Inspirace blízké i vzdálené)
2018/03/07 - 2018/10/31   Doteky státnosti
2019/05/17 - 2019/09/16   Impresionismus: Od úsvitu do soumraku. Slovinské umění 1870-1930 / Impressionism: From Dawn till Dusk. Slovenian Art 1870-1930
2019/11/02 - 2020/01/05   Michael Rittstein: Ve vlnách
2020/12/20 - 2021/03/28   Comenius 1592–1670: Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět
2021/09/01 - 2021/10/31   Česká architektura od secese k dnešku
2023/10/10 - 2023/11/30   Česká a slovenská architektúra: Panorama architektury 1918–2023

Jízdárna Pražského hradu

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1961   Antonín Slavíček: Životní dílo
  1967   Sergej Vasiljevič Gerasimov
  1969   Petr Brandl 1668 - 1735
  1977   Jaroslav Grus: Malířské dílo
  1981   Jaroslav Grus: Výběr z díla k 90. narozeninám (národní umělec)
  1981   Jaroslav Grus: Výběr z díla k 90. narozeninám - zahajovací prohlídka (národní umělec)
  1982   Karel Svolinský: Výběr z díla (národní umělec)
  1992   Josef Šíma
  1999   Libor Fára
  2010   Dokoupil 100
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   František Bílek (1872 - 1941)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Jiří Sopko (česká verze)

Jízdárna Pražského hradu

instituce, obec, adresa
Národní galerie v Praze, Praha, _

Jízdárna Pražského hradu

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Zdeněk Burian 1905-1981
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1947   Praha evropským centrem výtvarného dění
  1953   K nové tradici jízdárny Pražského hradu
  1963   100 let Umělecké besedy
  1970   Od nejstarších věků po naše časy
  2010   1989-2008 (Architektura uměleckých muzeí a galerií v Čechách a na Moravě)
  2010   Galerijní expozice
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art In Prague Galleries (1. 1. - 28. 2. 2010)

Jízdárna Pražského hradu

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1956   Nová pražská obrazárna
  1970   Lenin 1870 - 1970
  1970   Slovensko se představuje
  1971   Zprávy (Výstavu výtvarného umění)