Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997

termín: 1999/06/03 - 1999/08/15
instituce: Jízdárna Pražského hradu
typ výstavy: kolektivní