Zdeněk Sýkora

* 3. 2. 1920, Louny (Louny), Česká republika (Czech Republic)
12. 7. 2011, Louny (Louny), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, grafik, sochař

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: www.zdeneksykora.cz

Zdeněk Sýkora
Linie č. 24
1983-1984
malba
olej, plátno
300 x 300 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 137
1997
malba
akryl, plátno
200 x 200 cm
Zdeněk Sýkora
Šedá struktura
1962-1963
malba
olej, plátno
150 x 120 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 220
2003
malba
akryl, plátno
200 x 200 cm
Zdeněk Sýkora
Červená šipka
1962
malba
olej, plátno
120 x 120 cm
Zdeněk Sýkora
Strom
1959
malba
olej, plátno
50 x 60 cm

heslo:
Zdeněk Sýkora se narodil 3. února 1920 v Lounech. Po absolvování zdejší reálky studoval jeden rok na Vysoké škole báňské v Příbrami. Kvůli uzavření vysokých škol v roce 1939 byl nucen pracovat na dráze. Po válce vystudoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později vyučoval jako asistent, od roku 1966 do roku 1980 jako docent. Po počátečním experimentování se surrealismem a kubismem se od konce čtyřicátých let věnoval jedno desetiletí krajinomalbě, maloval zejména v okolí Loun. V tomto období prošly jeho krajiny velkou formální proměnou – od realistických přes impresionistické a fauvistické až k tvarově a barevně redukovaným obrazům konce padesátých let, takzvaným Zahradám.
Od roku 1960 až do konce 70. let vedl v Lounech výtvarný kroužek, v rámci kurzů v plenéru sám také pokračoval v krajinomalbě, souběžně s ateliérovou tvorbou, v níž generalizací přírodních forem dospěl během krátké doby k abstraktnímu výrazu. Od počátku šedesátých let maloval kompozice založené na vztazích základních geometrických tvarů; tyto tvary se poté staly základem elementů, jež začal organizovat do rastru. Tento postup byl výsledkem jeho snahy o objektivizaci a redukci výrazových prostředků. V roce 1963 tak vznikla první z řady struktur – Šedá struktura. Ve stejném roce se stal jedním ze zakladatelů výtvarné skupiny Křižovatka.
Pro organizování geometrických elementů ve svých strukturách používal kombinatorický princip a v polovině šedesátých let zapojil do své práce počítač (ve spolupráci s matematikem Jaroslavem Blažkem), zařadil se tím mezi světové průkopníky této metody. Účastí na několika důležitých mezinárodních výstavách umění geometrického zaměření získal významné postavení na mezinárodní výtvarné scéně a jeho díla se dostala do předních evropských a amerických sbírek.
Začátkem 70. let se elementem jeho nových obrazů stala linie. Tentokrát se ale nejednalo o přísný řád, jak tomu bylo u struktur – při tvorbě liniových obrazů využil náhodnost. Tvary, délky, tloušťky, barvy a křížení linií jsou určovány náhodnými čísly, která generuje počítač.
Souběžně s touto hlavní aktivitou rozvíjel možnosti malby započaté koncem padesátých let – nadále maloval barevně a tvarově redukované krajiny a od druhé poloviny osmdesátých let cyklus Skvrny. Roku 1980 odešel do důchodu a věnoval se pouze malířské tvorbě. V roce 1983 se oženil, jeho žena Lenka se později stala jeho spolupracovnicí. Roku 1991 se stal čestným občanem města Loun, v roce 2003 mu byl francouzským ministrem kultury udělen titul rytíře Řádu umění a literatury a v roce 2005 obdržel prestižní rakouskou cenu Herberta Boeckla.
Velkou retrospektivu Zdeňku Sýkorovi připravilo Josef Albers Museum v Bottropu, Dům umění v Brně, Wilhelm-Hack-Museum v Ludwigshafenu, Galerie hlavního města Prahy a Museum der Moderne v Salcburku. V zahraničí patří mezi nejvyhledávanější současné české umělce. Několik významných pozdních prací zakoupilo Museum Moderner Kunst – Stiftung Ludwig ve Vídni, Neues Museum v Norimberku, Musée d'Art Moderne v Saint-Etienne a Centre Pompidou v Paříži. Žije a pracuje v Lounech.

zdroj: http://www.gaml.cz/?s=vystavy&id_vystava=2

poznámka:
(1939-1945) po uzavření vysokých škol pracoval na železnici
(1940) první malířské pokusy
(1959) setkání s Matissovou kolekcí v Ermitáži
znamená rozhodující obrat v tvorbě
(1960) geometrické obrazy
(1961 - 1962) hard-edge-painting
(1962 - 1963) první struktury
(1964) první struktury s využitím počítače
(1967 - 1969) realizace v architektuře
(1972 - 1973) končí období struktur a současně se rozvíjí nový,na nahodilosti založený systém liniových prací
(1985) začátek spolupráce s manželkou Lenkou