Květa Válová

* 13. 12. 1922, Kladno (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
6. 9. 1998, Kladno (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
malířka, kreslířka, grafička

 

národnost: česká
pohlaví: žena

Květa Válová
Milosrdný Samaritán
1992
malba
olej, plátno
150 x 160 cm
Květa Válová
Výkřik
1979-1980
malba
olej, plátno
163 x 120 cm
Květa Válová
Přízrak Goyenky
1995-1997
malba
olej, plátno
150 x 160 cm
Květa Válová
Skály
1996
malba
olej, plátno
150 x 160 cm
Květa Válová
Uvěznění psi
1996
malba
olej, plátno
160 x 150 cm

heslo:
Malířka, kreslířka, grafička, autorka realizací do architektury. Od 1954 byla členkou skupiny Trasa. V roce 1994 obdržela se svou sestrou malířkou Jitkou Válovou ve Vídni Herderovu cenu za celoživotní dílo, v roce 2002 byla in memoriam poctěna Cenou ministra kultury. Žila a tvořila společně se svou sestrou Jitkou Válovou v Kladně.
Květa Válová byla žákyní Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1945–1950). Jako bytostná figuralistka byla na české výtvarné scéně 70. a 80. let solitérním zjevem. Síla jejího projevu opřená o vnitřní pravdivost prožitku spočívala v neotřelém pojetí figury, jejíž vitálně cítěné tvary často zvětšovala do gigantických rozměrů, připomínajících kamenné útvary. Chápání lidského údělu a jeho tíže spolu s bezvýchodností doby dovádělo Válovou ve zmíněném době až k vizím praexistence, k obrazové metafoře – člověk – kámen, o čemž mimo jiné svědčí i názvy některých obrazů (Kameny a člověk, Dotyk kamenů apod.) zvláště z 80. let minulého století.
AŠ (Šimková Anežka, Muzeum umění Olomouc, 2008)

poznámka:
Válová, Květoslava, 1922-1998
sestra Jitky Válové