Letohrádek královny Anny (Belveder)

obec: Praha
adresa: Královská zahrada
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
Belvedér

Letohrádek královny Anny (Belveder)

termín   název výstavy
1933   Ivan Meštrović
1935/05/17 - 1935/06/21   Francouzské moderní sochařství
1945/09/18 - 1945/11/18   České umění XIX a XX. století z obrazárny Pražského hradu
1946/06/28 - 1946/10/15   Pražský hrad ve středověku
1947   Pražský hrad v renesanci a baroku
1948/09   Pražský hrad v obraze
1949/05 - 1949/06   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1964/01 - 1964/06   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy
1964/11/13 - 1965/02/28   Michelangelo Buonarroti: Souborná výstava
1965/06/01 - 1965/08/22   Vincenc Makovský: Sochařské dílo
1965/09/19 - 1965/12/01   Otto Gutfreund
1966/07/14 - 1966/10/02   Francouzské sochářství ze sbírek Národní galerie
1966/10/26 -1967/03   Renesanční umělecké řemeslo
1967/07   Zahrady Pražského Hradu
1968/06/07 - 1968/08/20   Náhrobní kameny středověké Bosny
1968/10/25 - 1969/02/28   České sochařství 19. a 20. století
1969/04/15 - 1969/06/11   Fritz Wotruba: Sochy a kresby
1969/07/05 - 1969/09/14   Současné jugoslávské sochařství
1969/10/07 - 1969/11/16   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1969/11/27 - 1970/01/31   Staré bulharské umění
1970   České sklo 17. a 18. století
1970   P. I. Čajkovský
1971   Česká soudobá tapiserie
1971   Kepler a Praha: Výstava k 400. výročí narození
1971/10/13 - 1971/11/28   Perské koberce
1972/05 - 1972/07   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1972/08/30 - 1972/10/29   Kresby evropských mistrů XV. - XX. století ze sbírek Státní Ermitáže v Leningradě
1972/12/05 - 1973/01/21   Ruská a sovětská literatura v dílech českých ilustrátorů. Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze
1973/02 - 1973/03   Velká doba italského umění ohně: Itaská majolika a benátské sklo z československých sbírek
1973/06 - 1973/07   Giacomo Manzù: Sochy a kresby
1973/09 - 1973/10   Tibor Honty: Francouzské sochařství ve fotografii
1973/09/14 - 1973/12/09   Francouzské medaile ze sbírek Muzea Pařížské mincovny
1974/04/04 - 1974/05/12   Kresby mistrů XVI.-XX. století ze Státních uměleckých sbírek v Drážďanech
1974/07/15 - 1974/08/06   Z nových zisků Národní galerie v Praze v roce 1973 - Kresby, grafika. orientální umění
1974/08 - 1974/09   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848 - 1948 (k 30. výročí Slovenského národního povstání)
1974/11 - 1974/12   Umělecké poklady Tunisu - Římská civilisace v Africe
1975/05/07 - 1975/07/20   Výtvarné umění v socialistickém Československu: K 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
1975/09/11 - 1975/11/09   Karel Lidický
1975/11/28 - 1976/02/08   Žena, rodina a dítě ve výtvarném umění
1976/04/02 - 1976/05/31   100 starých českých kreseb z grafické sbírky Národní galerie v Praze
1976/06/24 - 1976/10/03   Umění slovenské gotiky ze sbírek Slovenské národní galerie
1976/10 - 1976/11   Současné polské medailérství ze sbírek Muzea medailérského umění ve Vratislavi
1976/12/20 - 1977/02/20   Pocta Tizianovi + Italská kresba 16. a počátku 17. století
1977/06/04 - 1977/09/04   Břetislav Benda: Výběr z díla
1977/12/06 - 1978/02/26   Josef Lada: Výběr z malířského díla
1978/03/21 - 1978/05/29   Památky neolitu na území Srbska, Vojvodiny a Kosova
1978/09/05 - 1978/10/28   100 starých evropských kreseb ze sbírek Národní galerie v Praze
1978/11 - 1978/12   Koloman Sokol: Výběr z celoživotního díla
1979/05/29 - 1979/11/04   Pražský hrad očima staletí
1979/11 - 1980/01   Ruská lidová řezba a malba na dřevě 17. - 20. století ze sbíarek Státního historického muzea v Moskvě
1980/02/12 - 1980/03/30   Bedřich Stefan: Výběr z díla
1980/06 - 1980/09   Jan Štursa 1880-1925: K 100. výročí umělcova narození
1980/11/25 - 1981/02/08   Otto Eckert: Keramické dílo
1981   Otakar Španiel: Kresby
1981/03/26 - 1981/05/10   Mária Medvecká: Obrazy z Oravy
1981/06/18 - 1981/08/09   Otakar Španiel a jeho škola
1981/10/06 - 1981/11/15   Jozef Kostka: Výběr z tvorby 1938 - 1981
1981/12 - 1982/04   Habánská fajáns
1982/04/29 - 1982/05/30   Ignác Bizmayer: Keramika
1982/06/15 - 1982/08/08   Cyril Bouda: Výběr z díla
1982/08/26 - 1982/11/21   Antické tradice v českém umění
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část
1983/03/15 - 1983/05/09   Ján Želibský: Výběr z díla
1983/06/02 - 1983/08/14   Africké umění v Československu
1983/11/08 - 1984/01/01   Ludmila Smrčková: Sklářské dílo 1923 - 1983
1984/01/31 - 1984/03   Karel Pokorný a jeho škola
1984/05/24 - 1984/08/19   Historie skla
1984/12/13 - 1985/03/30   Otakar Kubín (1883 - 1969)
1985/03/05 - 1985/04/14   Současná benátská grafika
1985/03/12 - 1985/04/08   Constantin Meunier: Plastiky, obrazy, kresby
1985/05/08 - 1985/08/25   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1985/11/19 - 1986/02/02   Václav Rabas (13.11.1885 - 26.10.1954), Václav Špála (24.8.1885 - 13.5.1946). Obrazy a kresby ze sbírek Národní galerie v Praze
1986/03/20 - 1986/05/18   Josef Malejovský
1986/06/10 - 1986/07/27   Alois Sopr
1986/09/18 - 1986/10/26   Česká kresba 20. století
1986/09/18 - 1986/10/26   Česká kresba XX. století - Generace devadesátých let, I. část
1986/11/10 - 1986/11/30   Umění Ázerbájdžánu v rámci Dnů Ázerbájdžánské SSR v ČSSR
1986/12/18 - 1987/01/25   Od Dürera k Davidovi
1987/02/10 - 1987/03/29   Česká kresba XX. století - Generace devadesátých let - II. část
1987/04/09 - 1987/05/24   Česká kresba XX. století - Generace devadesátých let - III. část
1987/05/01 - 1987/05/27   Česká kresba 20. století
1987/06/23 - 1987/08/02   Ján Kulich
1991/07/11 - 1991/09/15   Jan Koblasa: Sochy
1991/12/12 - 1992/01/25   Gérard Garouste: Současná tvorba
1992/02/12 - 1992/04/12   Joseph Kosuth: Podobenství (ex libris, Kafka)
1992/11/30 - 1993/02/07   Milan Kunc: Obrazy a instalace
1993/02/24   Jannis Kounellis
1993/02/25 - 1993/05/16   Jannis Kounellis
1993/06/23 - 1993/08/22   Magdalena Jetelova
1994/09/29 - 1994/11/27   Christian Boltanski: Temné hodiny / Leçons de ténebres
1995/02/18 - 1995/08/27   Anatolské Koberce: Dar Rainera Kreissla České republice
1995/09/14 - 1995/11/12   Erik Dietman: Piknik v mé duši / Pique-nique dans mon âme
1996/03/20 - 1996/06/09   Růže pro Josefa Sudka / A Rose for Josef Sudek
1996/06/26 - 1996/09/15   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
1998/05/14 - 1998/07/06   Jiří Beránek: Přítmí paměti
1998/08/14 - 1998/11/01   Brány do věčnosti: Anatolské koberce II.
1999/09/02 - 1999/10/10   Aleš Hnízdil: Prolínání vědomí v čase
2000/09/05 - 2000/10/12   Nekonečná rozmanitost: Anatolské koberce III
2002/06/05   Africké umění: Sbírka Rainera Kreissla - Praha
2002/09/27 - 2002/11/30   Karel Nepraš: Sedící, stojící, kráčející
2004/05/18 - 2004/06/27   Martín Chirino: Plastiky
2005/07/08 - 2005/10/09   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby
2005/09/02 - 2005/10/30   Chad Evans Wyatt: Romarising / Romské obrození
2005/09/02 - 2005/10/30   Roma rising / Romské obrození
2006/04/10 -2006/07/16   Na čtyřech nohách - sedací nábytek Pražského hradu
2007/04/04 - 2007/08/19   Ladislav Zívr (1909 - 1980)
2007/10/04 - 2007/11/11   10. salon obce architektů
2008/07/30 - 2008/11/02   3 sochařky: Věra Janoušková - Eva Kmentová - Alina Szapocznikow
2010/09/24 - 2010/10/28   Cena Stanislava Libenského 2010
2010/09/24 - 2010/10/28   SKLO.KLASIK
2011/05/31 - 2011/09/11   Porcelán na Pražském hradě (Krása a užitek)
2012/06/01 - 2012/09/09   Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby
2013/09/20 - 2013/12/01   Stanislav Libenský Award 2013
2015/09/09 - 2015/10/31   Federico Díaz: Eccentric Gravity
2016/09/09 - 2016/10/31   Rony Plesl
2017/06/02 - 2017/09/17   Sebastiao Salgado: Genesis
2018/05/17 - 2018/06/24   Parmigianino: Grafika a kritické ohlasy
2018/09/13 - 2018/10/31   Jiří Matějů: Invisible Presence
2023/06/08 - 2023/10/31   Jiří Štourač: Belveder

Letohrádek královny Anny (Belveder)

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1980   Bedřich Stefan: Výběr z díla
  1982   Cyril Bouda: Výběr z díla (národní umělec, zahajovací prohlídka)
  1982   Cyril Bouda: Výběr z díla (národní umělec)
  1983   Ludmila Smrčková: Sklářské dílo 1923 - 1983
  1986   Alois Sopr (národní umělec)
  1992   Milan Kunc: Obrazy a instalace (Ost - pop sedmdesátých let a obrazy let devadesátých)
  1993   Magdalena Jetelová
  1995   Erik Dietman: Piknik v mé duši / Pique-nique dans mon âme
  1999   Aleš Hnízdil: Prolínání vědomí v čase / Interweaving of consciousness in time
  2004   Martín Chirino

Letohrádek královny Anny (Belveder)

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1939   Královský letohrádek zvaný Belvedere na Hradě Pražském
  2000   Pražské domy vyprávějí… III
  2006   Pražský Belvedér a severská renesance
  2009   Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Královský letohrádek
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Letohrádek královny Anny (cs.wikipedia.org)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Na čtyřech nohách (Sedací nábytek pražského hradu)

Letohrádek královny Anny (Belveder)

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1967/07/03-1967/07/07   9. světový kongres UIA, Praha, Praha

Letohrádek královny Anny (Belveder)

osoba   narození rok od - do, poznámka
Campion Giovanni         ???? - 1559, stavba letohrádku

Letohrádek královny Anny (Belveder)

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Mistr humoru bez vtipu