Praha

obec: Praha
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
Hlavní město České republiky
kód - CZ0100

Praha

termín   název výstavy, místo konání
2004/04/20 - 2004/05/23   Jaroslav Boček: Zánik a zrození, Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Praha

Praha

termín   název výstavy
???? - ????   Alternativa
1863   Carl Fridrich Lessing: Hus před hranicí
1865   Jaroslav Čermák: Tři portréty knížecí rodiny černohorské
1868   Bohuslav Schnirch: Plastika sv. Jiří
1868   Ferule a staré rukopisy
1868   Fotografie architektonických předmětů francouzských z cest Šmorance a Šulce, Výška a Linsbauera
1868   Giovanni Battista Piazetta: Rytiny, Barbieri: Ilustrované idyly Gessnerovy
1868   Hyppolyte Flandrin: Vítězotah Kristův
1868   Josef Schulz: Nákresy k hodinám a koníkům na obrazy pro Uměleckou besedu
1868   Obraz ruského genru
1868   Odlitky vypuklin, jakož i nákresů a fotografií z letohrádku Hvězda od Hofmeistra zhotovené
1871   Výstava soch Václava Levého a obrazů zvěčnělých umělců Al. Kosárka, Al. Bubáka, K. Svobody, G. Popeho, F. Kryšpína, Navrátila a obrazů Ajvazovského
1872/03/03 - 1872/10/31   Stálá výstava
1874   Jaroslav Čermák: Raněný Černohorec
1878   Výstava děl umělců domácích ve prospěech spolku sv. Lukáše
1878   Výstava kartonů Mánesových ve prospěch pomníku V. Levého
1878   Výstava Svatojánská
1879   Sbírka aquarellů, kreseb, studií z Dalmacie, Hercegoviny a Bosny Ant. Chittusiho
1888/12/14 - 1889/01/06   1. vánoční výstava
1890   2. vánoční výstava
1891   3. vánoční výstava
1891   Výstava členů UB na zemské jubilejní výstavě
1895   Výstava památek besedních ve spolkovém oddělení ´Národopisné výstavy českoslovanské´
1895/05/16 - 1895/09/28   Národopisná výstava českoslovanská 1895
1898   Výstava děl Karla Purkyně
1903   15. vánoční výstava
1903/11/24 - 1903/12/24   16. vánoční výstava
1906   17. vánoční výstava
1907   18. vánoční výstava
1907/04/18 - 1907/05/18   Výstava 8 Kunstausstellung
1909   Émile Bernard
1909   Výstava skizz
1910   Julius Mařák
1910/04/15 - 1910/05/15   Výstava výtvarného odboru UB
1912   Jednota umělců výtvarných
1914/05 - 1914/06   46. výstava S.V.U. Mánes
1919   Dánská grafika
1919   Nizozemská grafika
1919   Polská grafika
1924   Výstava průmyslové propagandy, Expozice firmy Orion
1925   Výstava moderní české grafiky
1925/10   Ruská knižní a volná grafika
1929   Richard Lauda: Grafické listy
1932/09   Výstava bydlení. Stavba osady Baba
1934   Mezinárodní výstava humoru a karikatury
1934/03/17 - 1934/04/04   Petr Maixner
1937/10 - 1937/11   Jednota umělců výtvarných: 94. řádná členská výstava
1938/10/23 - 1938/11/06   Výstava k aukci obrazů a soch věnovaných členy Jednoty umělců výtvarných Českému srdci ve prospěch českých hraničářů uprchlíků
1938/12/03 - 1938/12/26   Jednota umělců výtvarných: 100. členská výstava
1939   Výstava výtvarných umělkyň jihoslovanských, rumunských a česko-slovenských
1939/02/18 - 1939/03/13   Olga Beráková, Julie Zemanová-Procházková, Josef V. Schwarz
1939/06/22 - 1939/09/01   Loterní výstava Jednoty umělců výtvarných
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům
1942/01/20 - 1942/02/20   Národ svým výtvarným umělcům
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943
1943/11/24 - 1943/12/27   Jednota umělců výtvarných: Členská výstava (druhý díl)
1946   Malíř Karel Černý, Le peintre
1946/02/23 - 1946/03/17   Český národ Rudé armádě
1948/01   Večer Jiřího Ortena a Hanuše Bonna
1948/04/09 - 1948/05/09   Současné britské malířství
1948/06/15 - 1948/09/30   Vlastní silou
1949   Architektura Národů SSSR z dávné minulosti k výstavbě socialistického dneška
1949   Tradice realismu v díle Vlastimila Rady
1950   II. kongres Mezinárodního svazu studentstva
1950   Sjezd Československého svazu mládeže (ČSM)
1951   Nová Čína
1951/06/20 - 1951/08/26   Jednota umělců výtvarných: Výstava členů 1951
1953   Z dílen českých mistrů XIX. století
1953/04   Členská výstava VI. krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců Štursa
1953/04   Výstava soutěžních návrhu na úpravu foyeru galerie Národního divadla
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění
1955/10/18 -   Česká krajina
1955/10/20 -   Praha v grafice
1956   Mozart ve výtvarném umění
1957   III. pražský salón
1958   Maďarská fotografie. Maďarská kultura
1958/12 - 1959/01   Národní umělec Maďarské lidové republiky Zsigmond Kisfaludi Strobl, sochař
1959/10 - 1959/11   Jaroslav Jareš: Soubor díla
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1960   Výstava stipendijních prací za léta 1958-1959
1960/01   Pavel Kopáček: Skizzy z Polska
1962/11/30 -   Skupina 58
1963   Ivan Štěpán
1963/05 - 1963/07   II.mezinárodní výstava výtvarného umění socialistických zemí
1965/06/07 - 1965/06/13   Mezinárodní symposium dějepisu umění
1966/09/18 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika
1967/03   Hosté Hollaru
1967/07/03-1967/07/07   9. světový kongres UIA
1968   Ivan Dobroruka
1968 - 1969   Karel Štoll: Výstava barevné divadelní fotografie
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky
1969   Alychymáže Ladislava Nováka
1969/05   Helen Escobedo
1969/06   Moderní české písmařství 1900-1968
1970   Jan Vyčítal
1970   Jiří Drozd
1970/01/05 -   Petr Petrovič Končalovskij
1971   Užité umění Lotyšské SSR
1972/10/19 - 1972/11/30   Marian Gadzalski: Koně
1973/01/09   Tisková konference při 100. výročí narození Maxe Švabinského
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1973/11/20 - 1973/12/31   Knižní ilustrace z metropole NDR
1974   Bradut Covaliu
1974/07/04 - 1974/08/04   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění. Výsledky tvůrčí úkolové akce
1974/12/12 - 1975/02/08   Ženy s kamerou II
1975   Výstava k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (obrazy, sochy, grafika)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975/09/29   Slavnostní odhalení pamětní desky Karla Marxe
1975/10   Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců
1976   Revoluční a budovatelská grafika
1976   Soutěž na návrh pomníku I. Š. Koněva
1976   Soutěž na památník Slovenského národního povstání
1976/03 - 1976/04   Žena v současné tvorbě: Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy
1976/09 - 1976/10   Ochrana naší ekonomiky
1976/11 - 1976/12   Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva
1977   10 let Lyry Pragensis
1977/04/05 - 1977/05/20   Ukázky z restaurátorské činnosti Galerie hlavního města Prahy
1977/05/31 - 1977/07/06   Rilský klášter
1977/07/07 - 1977/08/14   Umělecké sklo 1977. Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
1977/11/28 - 1978/01/15   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1978/05/18 - 1978/06/06   Tomáš Bím: Obrazy, grafika; Daniel Sodoma: Reliéfy
1978/06   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva v Havaně
1978/07 - 1978/09   Současná česká krajinomalba a zátiší
1978/10   Výsledek úkolové akce Praha
1978/11 - 1979/01   Zemí přátel. Tvorba sovětských a československých výtvarných umělců
1979/09 - 1979/10   Krajina v rumunském malířství
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem
1980   Současná španělská grafika
1980   Umění Latinské Ameriky
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1980/11/04 - 1980/11/23   Život a práce mladých
1980/12/17   Slavnostní odhalení pamětní desky národnímu umělci Josefu Ladovi
1981   I. salon Mikrofóra
1981/02/26 - 1981/03/26   Karel Štěch
1981/10/05   Slavnostní odhalení pamětní desky Bernardu Bolzanovi
1982/09 - 1982/10   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM. Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech
1983   Jan Kuděla: Výstava filmových fotografií
1983   Mária Oroszová
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února
1984/03/27 - 1984/05/01   Česká výtvarná fotografie: Oborová výstava
1984/05/11 - 1984/05/13   Aleš Ogoun
1984/05/22   Slavnostní odhalení pamětní desky Petra Iljiče Čajkovského
1984/12   Výstava v ateliéru. Haštal, J. Žáček, Pavel Míka
1984/12/21   Slavnostní odhalení pamětní desky českému hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi
1985   Kamil Wartha: Moderní architektura socialistické Prahy 1965 - 1984 ve fotografiích Kamila Warthy
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1986   Zbyněk Štolovský
1986/12/11 - 1986/12/12   Barokní umění a jeho význam v české kultuře
1988/01/19 - 1988/02/14   Wiesław Garboliński: Výběr z malířské tvorby
1988/09/25 - 1988/09/29   Franciszek Starowieyski: Kreslené divladlo
1989/08   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles
1990   Václav Kříž: Obrazy
1990/09   Na ostří nože
1991   Česká fotografie v exilu
1991   Karel Valter: Listy z náčrtníků
1991   Súčasné slovenské výtvarné umenie
1991   Székely László: Díszlettervezö kiállítasá
1991/06/03 - 1991/06/14   Karel Vlček: Motivy z Jugoslávie 1975-1990
1993   4 + 4
1993   Ondřej Zahradníček: Český kód aneb o dobru a zlu
1994   Jaroslav Huml: Svařovaná ocelová plastika
1994/08/27-1994/09/22   Jenny Hladíková
1995/07/03 - 1995/07/30   Kosmos Topos
1996/03 - 1996/05   Lawrence Weiner: City Projects - Prague
1996/08/26 - 1996/08/30   Andrew Herscher: Městské obscénosti: Kočovnická výstava pohlednic pražské periférie / Urban Obscenities: A Nomadic Postcard Exhibition of Peripheral Prague
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985
1998   1. ročník bienále festivalu Foto Praha - Kolín / The First Biannual Festival Foto Praha - Kolín: Tělo a fotografie / Body and Photography
1998/07/01 - 1998/07/31   Andrew Herscher: Ornament a zločin / Ornament and Crime
1998/09/14 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98
1999   Architektonicko-konstrukční soutěž na vyhledání zhotovitele projektové dokumentace přemostění Vltavy na katastrálním území městských částí Suchdol/Sedlec - Bohnice/Čimice
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968
2000/05/02   Antonín Kratochvíl: Incognito, aukce
2000/06/16 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega
2000/09/13 - 2000/09/19   Pražský parní válec 2000
2000/09/19 - 2000/09/22   Akční Praha II
2001/04/27 - 2001/10/28   Sláva barokní Čechie / The Glory of the Baroque in Bohemia. Umění, kultura a společnost 17. a 18.století / Art, Culture and Society in the 17th and 18th Centuries
2001/05/10 - 2001/05/13   Svět knihy Praha / Bookworld Prag
2001/06/27 17:00   Suma: K. Prášek
2001/06/27 - 2001/09/02   ...o lidech...
2002   Mizející Egypt
2002/01/28 - 2002/03/22   Jaro Sýkora: Lidský příběh
2002/12/02 - 2003/01/05   Zvíře: Obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika
2003/03/17 - 2003/03/30   Současné lotyšské umění
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003
2004/03/19   57. aukce antikvariátu Prošek
2004/05 - 2004/06   Pražské jaro - Mezinárodní hudební festival
2004/05/25 - 2004/05/30   Art Prague: 3. veletrh současného umění / 3th Contemporary Art Fair
2004/10/31   55. aukce Antikvariátu dr. Prošek
2005/05/25 - 2005/06/16   Konfrontační přehlídka děl mladých umělců: II. ročník
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century
2005/10/29 - 2005/11/17   Pražský divadelní festival německého jazyka
2005/11/07 - 2005/11/10   Dni Dominika Tatarku
2005/11/07 - 2005/12/04   Práce žáků ZUŠ Ch. G. Masarykové
2006/01/26 - 2006/02/05   13. dny evropského filmu
2006/03/24 - 2006/03/31   Febiofest 2006: 13. mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa
2006/04/08 - 2006/09/30   3x do Troje za jedny peníze!
2006/05/14 - 2006/05/17   CANSO 10th AGN & CEO Conference
2006/05/26   Nejsme pokusnými králíky doktora Ratha - protestní akce
2006/06/04 - 2006/06/07   16. Pražský festival spisovatelů / 16. Prague Writer's Festival
2006/07/17 - 2006/09/30   Sculpture Grande Prague 06
2006/jaro   Jiří Kolář ze sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových
2007   Signály Borisa Kudličku
2007/03/22 - 2007/04/29   Tatry v umění
2007/06/20 - 2007/09/30   Sculpture Grande Prague 07
2007/09/12 - 2007/10/20   Tina b. 2007: Festival současného umění
2008/08/14   Pochod plagiátorů. Symbolické připomenutí fiktivního projektu z počátku 70. let
2008/09/25 - 2008/10/15   Tina B. 2008
2009   Česká krajina
2009   Imogen Cunninghamová: Horizonty: Fotografie z let 1906 - 1976
2009/01/07 - 2009/06/30   Transparency: Open-air light art
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín
2009/06/02 - 2009/06/15   Metronano!
2009/10/08 - 2009/10/25   Tina B. 2009
2009/10/29 - 2009/11/23   My jsme to nevzdali - Příběhy 20. století
2010/03/01 - 2010/03/25   Literatura 2010 - Březnový festival knihy o umění
2010/08/17 - 2010/08/20   736 km
2010/10/07 - 2010/10/25   Tina b. 2010: Festival současného umění Praha
2010/10/10   3. aukce
2010/10/15 - 2010/10/24   4+4 dny v pohybu / 15. mezinárodní festival současného umění
2010/11/26   86. aukce antikvariátu Prošek
2010/11/27   Umění a starožitnosti
2010/12   Aukce Meissner - Neumann
2010/12/05   Aukce Galerie Art Praha
2011   Umění v metru
2011/03/04   87. aukce antikvariátu Prošek
2011/04   Den Země (duben 2011)
2011/05/19 - 2011/05/28   Street for Art
2011/05/21   Umění a starožitnosti
2011/05/27   88. aukce antikvariátu Prošek
2011/05/27 - 2011/06/10   Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí vám i lidem ve vašem okolí
2011/06/16 - 2011/06/26   Pražské quadriennale / Prague Quadriennale 2011
2011/10/16   97. aukce
2011/10/20 - 2011/11/13   Tina b. 2011: Festival současného umění
2012/09/11   Jindřich Štreit: Tichá nemoc
2012/10/26 - 2012/11/03   4+4 dny v pohybu / 17. ročník mezinárodního divadelního festivalu
2013/03/24   Aukce 1/2013
2013/09/20 - 2013/09/30   Zuzana & Eugen Brikciusovi: Franz Kafka slovem
2014/09/08 - 2014/10/19   Meet Czech Design
2014/10/07 - 2014/10/12   Designblok 14
2015/03/17 - 2015/03/25   Gibbus
2015/05/29 - 2015/06/30   Boží umění 2015
2015/09/25 - 2015/09/27   Lustr: Festival ilustrace 2015
2017/010/20 - 2017/11/09   Struny podzimu
2017/10/09   Cloud Bushes: Perticipativní akce skupiny Eeefff
2018/06/13 - 2018/09/30   Sculpture Line 2018
2018/09/04 - 2018/10/01   Sochy na Václaváku
2019/05/14   Pop-up Origoo #2
2019/05/29 - 2019/09/30   m3: Umění v prostoru
2020/06/16 - 2020/10/01   Vrstvy historie (Festival m³)
2021/04/15 - 2021/05/13   A1
2021/06/15 - 2021/09/30   m3: Umění v prostoru (Terapie města)
2021/09/03 - 2021/10/03   Vlčí hovory / Wolf Talks
2022/06/15 - 2022/09/30   Festival m3: Umění v prostoru – Mezi meziprostory
2022/06/21 - 2022/10/02   Landscape Festival: Pražská nádraží ne/využitá
2022/09/09 - 2022/09/15   Prague Art Week
neuvedeno   Eugen Weidlich: Grafika
neuvedeno   Friedl Dicker - Brandeisová: Život pro umění a ponaučení
neuvedeno   Nguyen Phan Chánh: Malba na hedvábí
neuvedeno   Ota Holas: Obrazy z cest po SSSR
Třešňový den Spolku Pohodlí   Třešňový den Spolku Pohodlí

Praha

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1984   Praha v obrazech Jana Minaříka
  1989   Vojtěch Kubašta (Souborná výstava k 75. narozeninám)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  [1960]   Praha (Průvodce městem)
  1922   Das Barocke Prag
  1933   Praha matka měst
  1940   Praha ve fotografii Karla Plicky
  1941   Stará Praha (Obraz města a jeho veřejného života v 2. polovici XIX. století podle původních fotografií)
  1944   Staropražští komedianti a jiné atrakce (1800 - 1850)
  1945   Grafické pohledy Prahy 1493-1850
  1947   Praha barokní
  1947   Pražské portály
  1948   Naposledy o Praze F.L.Věka
  1948   Za památkami staré Prahy
  1949   Praha v květu baroka (1700 - 1718)
  1953   Praha ve fotografii
  1955   Praha ve fotografii Karla Plicky
  1956   Praha včerejška a zítřka
  1959   Praha panoramatická
  1959   Praha zasněná
  1960   Praha (Průvodce městem)
  1962   Praha očima staletí
  1964   Kniha o Praze (Malířství, sochařství, užité umění, architektura)
  1966   7 procházek Prahou (Fotografický průvodce městem)
  1966   Prag (Das tausendjährige hunderttürmige Prag in Stadtwanderungen - ein intimer Führer durch Prags Schönheiten, Denkmäler, Sehenswürdigkeiten und romantische Winkel)
  1966   Praha ve fotografii
  1967   Praha očima staletí
  1969   Praha - matka měst
  1970   Praha - matka měst
  1971   Poklady pražské architektury
  1971   Praha ve fotografii
  1972   Praha / Прага / Prag / Prague
  1973   Praha
  1973   Praha, město fotogenické
  1974   Praha (v 88 barevných fotografiích)
  1975   Paměť měst (Městské památkové rezervace v českých zemích)
  1975   Praha ve fotografii
  1976   Procházky Prahou (Fotografický průvodce městem)
  1978   Praha
  1978   Praha našeho věku (čtvero knih o Praze - architektura, sochařství, malířství, užité umění)
  1978   Pražský chodec (Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala)
  1979   Prag (Ein Bildführer)
  1980   Praha ve fotografii
  1980   Procházky Prahou (Fotografický průvodce městem)
  1981   Na shledanou, Praho
  1981   Paměť měst (Městské památkové rezervace v českých zemích)
  1981   Praha 1921 (Vzpomínky, fakta, dokumenty)
  1981   Umění v historii Prahy (Skripta pro průvodce Prahou 1.díl)
  1981   Umění v historii Prahy (Skripta pro průvodce Prahou 2.díl)
  1982   Procházky Prahou (Fotografický průvodce městem)
  1983   Malá Strana - Menší Město pražské
  1983   Malé dějiny Prahy
  1983   Praha (1000 let stavby města)
  1983   Praha - setkání věků
  1984   Rudolfínská Praha
  1985   Praga w sercu Europy
  1985   Praha
  1985   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
  1985   Pražské mosty
  1986   Prag im Herzen Europas
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914)
  1988   Objevujeme Prahu
  1989   Kniha o staré Praze
  1989   Město Praha
  1990   Praha (město na Vltavě)
  1990   Praha poetická
  1991   Praha
  1991   Pražské zahrady
  1991   Židovská Praha (Průvodce památkami)
  1992   Praag in het hart van Europa
  1992   Prag im Herzen Europas
  1992   Prag panoramatisch
  1992   Prague coeur de l'Europe
  1994   Duše Prahy (Výtvarný řád města)
  1994   Pražský poutník aneb Prahou ze všech stran
  1995   Pražské veduty (Proměny obrazu města (1493-1908))
  2001   Praha gotická a barokní
  2001   Pražský poutník aneb Prahou ze všech stran
  2002   Begleichung der Schuld (In Prag tätige deutschprachige Architekten 1900-1938)
  2002   Splátka dluhu (Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938)
  2004   Magická Praha
  2005   Ukrajins'kyj portret na tlì Prahy (Ukrajins'ke mystec'ke seredovyšče v mìžvojennìj Čecho-Slovaččynì)
  2006   Praha / Prague 1989-2006 (Město v pohybu / City in Transformation)
  2006   Rudolfinská Praha / Rudolfine Prague (1576 - 1612 Průvodce / A Guidebook)
  2008   Kniha o staré Praze
  2008   Malá kronika Prahy 12 (Díl I.: Kam sahá paměť generací)
  2009   Malá kronika Prahy 12 (Díl II.: Historie od A do Z)
  2016   もうひとつのチェコ入門 (Další český úvod)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1985   Zprávy Klubu za starou Prahu
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1975   Praha - celek a detail
  1982   Rilke´s Early Contacs with Czech and Jewish Prague
  1985   Cesta Klubu za Starou Prahu do Juditiny Malostranské mostecké věže
  1985   K otázce zeleně v centrální oblasti Prahy a v jejím rezervačním jádru
  1985   Problémy výstavby a přestavby pražské památkové rezervace (Vztah historické části rPahy k městskému celku a ke krajině)
  1985   Stanovisko Klubu Za starou Prahu k připravované rekonstrukci národní kulturní památky Tylova divadla
  1985   Stanovisko Klubu Za starou Prahu k Základnímu komunikačnímu systému /ZÁKOS/
  1993   Pozdrav z Prahy (Praha, Muzeum Hlavního města Prahy, 1.4.1993)
  2010   Praha v židovské krajině vzpomínání po šoa (K významu pamětních míst a míst v paměti. Léta 1945 až 1989.)
  2010   Praha, městská alegorie a její význam v období konce 19. a počátku 20. století
  2010   Vlivy mnichovské architektury ve městech České koruny
  2010   Život mezi Prahou a Berlínem (Malíř Bedřich Feigl (1884-1965) a jeho doba)
  2015   Kulturní politice chybí jednotící vize
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1955   Praha v grafice a kresbě
  1968   Praha a třicetiletá válka v grafice
architektonická studie
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Nádraží Těšnov (Studie)
  2002   Polyfunkční dům v Praze 5, Vrchlického (Studie)
  2007   Administrativní centrum 5. května v Praze 4 (Studie)
  2007   Bytový dům Nová Cibulka v Praze - Smíchově (Studie)
  2007   Rodinný dům v Praze - Dolní Šárce (Studie)
architektonický projekt
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Úprava kasáren pro turistické centrum v Praze na Pohořelci (Projekt)
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   František Sander: Návrh regulace severního cípu Židovského ostrova na Vltavě v Praze, 1908 ((vydáno k výstavě Zrození metropole, 1999))
  1999   Jaromír Krejcar: Soutěžní návrh na parlamentní budovy, Praha - Letná, 1928 ((vydáno k výstavě Zrození metropole, 1999))
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1990   Praha Jiřího Švengsbíra
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art In Prague Galleries (1. 1. - 28. 2. 2010)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Nejsme pokusnými králíky doktora Ratha
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Istituto Italiano di Cultura Praga (Březen / Marzo 2006)
  2006   Rakouské kulturní fórum (06/02)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1929   Stehlíkův historický a orientační průvodce ulicemi hlavního města Prahy
  nedat.   František Kupka (Po stopách Františka Kupky - průkopníka abstraktní malby / Following Traces of František Kupka - the Pioneer of Abstract Painting)
příloha
  rok vydání   název (podnázev)
  1977   Kulturní památky, životní prostředí v Praze 6
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  1947   Stará Praha ve 12 pohledech Vojtěcha Kubašty
  1996   Andrew Herscher: Urban Obscenities
  1999   Petr Dillinger: Praha očima českých umělců
soutěžní návrh
  rok vydání   název (podnázev)
  1981   Centrum Petřin v Praze (Soutěžní projekt)
  1987   Staroměstská radnice v Praze (Soutěžní projekt)
  1991-1992   Mezinárodní obchodně-administrativní centrum European Gate v Praze na Bořislavce (Soutěžní projekt)
  1993   Palác Lucerna v Praze (Soutěžní návrh scénáře využití)
  2003   Areál Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (Soutěž)
  2006   Administrativní centrum 5. května v Praze 4 (Soutěž)

Praha

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1955/06/17 - 1955/07/24   Stará Praha v grafice Vojtěcha Kubašty, Salon Výtvarné dílo, Praha
1980/06/19 - 1980/08/10   Karel Neubert: Praha - město staletí, Staroměstská radnice, Praha
1986/10/23 - 1986/11/30   Josef Jíra: Pražské a pařížské hospody, Staroměstská radnice, Praha
1990/03/19 - 1990/04/20   Jiří Švengsbír: Praha, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
2002/03/06 - 2002/04/02   Stanislav Tůma: Pražské podhradí, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2002/04   Jaroslav Kučera: Z pražských hospod, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2002/09/02 - 2002/09/30   Praha na prahu XXI. století objektivem Jiřího Tondla, Domov Sue Ryder, Praha
2009/07/29 - 2009/08/23   Ivan Urbánek: Víc než zmizelá Praha..., Galerie Hollar, Praha
2010/06/02 - 2010/06/28   Richard Homola: Pražské mosty, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2010/08/14   Den otevřených dveří k unikátnímu modelu staré Prahy pana Rudolfa Šípa, Zámek Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1938/06/09 -   Praha v grafice. Výběr z prací Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Topičův salon (1937-1949), Praha
1955/06/17 -   Praha v grafice a kresbě, Galerie Hollar, Praha
1958/08/09 - 1958/09/14   Praha v české grafice, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník (Jeseník)
1958/10/20   Praha v české grafice, Střední škola, Olomouc (Olomouc)
1959/01/01 - 1959/01/24   Praha v české grafice, 12. střední škola, Olomouc (Olomouc)
1959/03   Praha v české grafice, ČSD, Přerov (Přerov)
1959/10/05 - 1959/10/24   Praha v české grafice, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1959/12/02 - 1959/12/22   Praha v české grafice, Lipník nad Bečvou (Přerov), Lipník nad Bečvou (Přerov)
1961/04/15 - 1961/05/03   Praha v české grafice, Moravia, Mariánské Údolí, Hlubočky (Olomouc)
1964/07/26 - 1964/10/31   Praha v obrazech 1610-1899, Zámek Troja, Praha
1965/06/08 - 1965/07/15   Praha ve fotografii 1945-1965, Staroměstská radnice, Praha
1966/02/01 - 1966/02/11   Praha Alžír, Staroměstská radnice, Praha
1968/05/15 -   Praha a třicetiletá válka v grafice, Loreta, Praha - Hradčany
1971/08/03 - 1971/08/29   Prahou po stopách baroka, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/07 - 1973/09   Pražské motivy v grafice a kresbě, Galerie Hollar, Praha
1975/09/15 - 1975/11/09   Pražské památky a životní prostředí, Staroměstská radnice, Praha
1975/12/04 - 1976/02/01   Praha třicetiletá, Staroměstská radnice, Praha
1976/09   Praha - naše město, Staroměstská radnice, Praha
1977/06/17 - 1977/07/17   Pražské motivy v kresbě, Galerie Hollar, Praha
1977/06/29 - 1977/09/04   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století, Středočeská galerie, Praha
1986/04/29 - 1986/05/25   Praha našich dnů, Staroměstská radnice, Praha
1988/08 - 1988/09   Albuminová Praha - fotografie ze sbírky arch. V. Šulce, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
1998/07/22 - 1998/08/16   Praha v grafice, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999/12/15 - 2000/03/01   Zrození metropole / Shaping the Great City; Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890 - 1937 / Modern Architecture in Central Europe 1890-1937, Obecní dům, Praha
2000/05   Jaroslav Beneš, Karel Kuklík, Jan Reich: Praha bez věží, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2000/06/28 - 2000/07/30   Praha v grafické tvorbě SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
2002/12/18 - 2003/02/16   Splátka dluhu: Praha a její německy hovořící architekti 1900–1938, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2003/05/25 - 2003/08/31   Begleichung der Schuld: In Prag tätige deutschprachige Architekten 1900–1938, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
2005/09/20 - 2006/01/03   Prague, the Crown of Bohemia. 1347 - 13737, The Metropolitan Museum of Art, New York City (New York)
2006/01/19 - 2006/02/20   Begleichung der Schuld: In Prag tätige deutschprachige Architekten 1900–1938, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
2006/02/02 - 2006/02/24   Praha - Vídeň - Bratislava v diplomacii / Prag - Wien - bratislava in der Diplomatie: 1920 - 2005, Toskánský palác, Praha
2006/05/31 -   Hudební Praha a Mozart, Národní muzeum, České muzeum hudby, Praha
výlet/zájezd
termín   název výstavy, místo konání
2006/05/13   Praha - Říp, Praha - Říp, _
2006/05/29 - 2006/06/07   Velké máchovské putování, Praha - Sněžka, _

Praha

osoba   narození rok od - do, poznámka
???         ???? - ????
???         ???? - ????, sochařka
???         ???? - ????
???         ???? - ????
???         ???? - ????
???         ???? - ????
???         ???? - ????, městská divadla
???         ???? - ????
???         ???? - ????
Aachen Hans von   18. 6. 1552     1596 - 1615, pobyt a tvůrčí činnost ve službách císaře Rudolfa II. a císaře Matyáše
Abels Šimon         ???? - ????, 16. století
Abondio Alessandro   1570     1606 - 1612, pobyt, tvůrčí činnost ve službách císaře Rudolfa II.
Abondio Antonio   1538     1574 - 1591, činny ve službách císaře Maximiliána II. a císaře Rudolfa II.
Abraham Jiří   14. 12. 1931     ???? - ????
Abramjan Tigran   12. 3. 1956     1981 - ????
Abrhám Josef   14. 12. 1939     ???? - ????
Ackermann A.         ???? - ????
Adam Čestmír   10. 3. 1924     ???? - ????
Adam Theodor   8. 12. 1975     ???? - ????
Adam z Veleslavína Daniel   31. 8. 1546     1569 - 1599, v l. 1569-1575 pedagog utrakvistické univerzity (historie). Poté působil jako nakladatel, vydavatel, překladatel, organizátor kulturního dění
Adam z Veleslavína Samuel   15. 4. 1592     1613 - 1620, knihtiskař
Adamcová Jiřina   6. 6. 1927     ???? - ????
Adamec Arno   28. 7. 1922     ???? - ????
Adamec Bohumil   14. 11. 1924     ???? - ????, Státní divadlo Karlín
Adamec Bohumil   14. 11. 1924     1962 - 1975, Národní divadlo - člen opery
Adamec Petr   28. 3. 1941     ???? - ????
Adamec Přemysl   15. 8. 1930     ???? - ????
Adamek Alfred   6. 1. 1896     ???? - ????
Adámek František   14. 10. 1923     ???? - ????
Adámek Josef   25. 7. 1927     ???? - ????
Adámek Karel   1878     ???? - ????
Adámek Rudolf   9. 5. 1882     ???? - ????
Adámek Zdeněk   5. 6. 1927     ???? - ????
Adamík Richard   4. 4. 1876     ???? - ????
Addison Joseph   1879     ???? - ????, velvyslanec, 30. léta
Adler Egon   9. 3. 1892     ???? - ????, 20. - 30. léta 20.století
Adler Friedrich   13. 2. 1857     ???? - ????
Adler Hans   2. 7. 1910     1941 - 1945
Adler Hugo   5. 6. 1895     ???? - ????
Adler Maximilian   21. 9. 1884     ???? - ????
Adlerová Alena   31. 3. 1922     ???? - ????
Agosto Giacomo         ???? - ????, kolem roku 1884
Agoston Jakub ze Stavětína         ???? - ????, stavitel
Agostoni (Agoston, Augusta, Austoni, Augustoni) Domenico         ???? - ????
Achrer Josef   31. 10. 1951     ???? - ????
Aichbauer Georg   1631     1656 - 1683, doložen nejpozději 1656 jako tovaryš poctivého řemesla zednického. Upravy domů rodu Liechtensteinů na Malostranském náměstí. Od r. 1680 vlastnil dům čp. 465/II
Aichbauer Johann   10. 9. 1680     1680 - 1737, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Podílel se na výstavbě kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ul. Přistavěl sakristii k nyní již zaniklému kostelu sv. Prokopa v Prokopském údolí r. 1727. Podílel na opravě kostela sv. Vavřince na Malé Straně v l. 1729-1733. Podíl na stavebních úpravách Lorety v l. 1734-1737. Podíl na stavbě Buquoyského paláce na Velkopřevorském nám. po r. 1735. Neuspěl jako uchazeč o místo stavitele pražských fortifikací.
Aichel Santino   23. 10. 1652     ???? - 1702, 1679-1687 podíl na výzdobě křížovnického kostela sv.- Františka Serafinského, 1682-1686 podíl na výzdobě arcibiskupského semináře u Prašné věže, 1686 podíl na výzdobě náhrobku Humprechta Jana Černína z Chudenic v kapli sv. Zikmunda katedrály sv. Víta, podíl na výzdobě Černínského aláce v l. 1690-1694, podíl na výzdobě Thunského paláce čp. 176/III., 1699 návrh kašny pro Thunský palác čp. 182/III.
Aksel'rod Nikolaj   18. 11. 1945     1973 - ????
Alan Josef   18. 3. 1938     ???? - ????
Alberto Bernard         ???? - ????
Albich Milan   9. 6. 1925     1945 - ????
Albrecht František   1809     ???? - ????
Albrecht Jiří   3. 3. 1919     ???? - 1974, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. V l. 1939-1941 činný v ateliéru Lva Krči. V l. 1942-1943 a 1954-1955 spolupracovníkem Josefa Gočára. Poté činný ve Stavoprojektu (Krajské projektovém ústavu), Státním ústavu rekonstrukce památkových měst a objektů. R. 1966 spoluzakladateem Sdružení projektových ateliérů (GAMA). Podílel se na stavbě budovy býv. Federálního shromáždění (nyní budova Národního muzea)
Albricht Šimon   1717     ???? - ????
Alda Jan   26. 2. 1901     1938 - 1952, učitel (1938-1952)
Aleš Josef   1. 5. 1886     ???? - ????
Aleš Mikoláš   18. 11. 1852     ???? - 1913, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Pedagogem Akademie výtvarných umění
Aleš-Lyžec Josef   28. 10. 1862     ???? - ????
Alethinus Mikuláš   1540     ???? - ????
Aletrino Louis   10. 4. 1892     ???? - ????
Allesy Josef   1810     ???? - ????, přišel 1830 - 1840
Allio Andrea         1671 - ????, účast na opravě domu Slavatů z Chlumu a Košumberka. 1678 získal měšťanské právo Starého Města.
Allio Andrea         1644 - 1645, účast na výstavbě Lorety
Allio Giovanni         1693 - 1694, podílel se na stavbě paláce Černínů z Chudenic na Hradčanech
Allio z Loewenthalu Giovanni   25. 9. 1644     1663 - 1716, trvalý pobyt, důstojníkem měšťanské setninny svatolinhartské, přísedícím šestipanského úřadu. Za vojenské aktivity získal predikát z Loewenthalu r. 1694. Vyženil dům čp. 419/I. K tomuto domu připojil dům čp. 420/I. R. 1711 nucen rozšířený dům prodat v dražbě pro dluhy. Oženil se r. 1668 a opět r. 1673. Od r. 1674 činný pro premonstrátskou kanonii Strahov, podíl na stavebních pracech v klášteře pavlánů na Starém Městě, podíl na stavbě Poříčské brány r. 1696, podíl na přestavbě kláštera benediktinů u kostela sv. Mikuláše na Starém Městě v l. 1712-1716
Allio z Loewenthalu Martino   1651     ???? - ????, trvalý pobyt, od r. 1678 měšťanem Starého Města, vlastnil domy čp. 414/I. U Alliů a čp. 455/I. U Zlaté koruny, od r. 1679 působil jako novoměstský fortifikační stavitel, podílel se na úpravách staroměstské koleje jezuitů, 1691 projektoval pro Černíny z Chudenic hospodářský dvůr v Letňanech, podílel se na výstavbě hradčanského paláce Černínů z Chudenic, podílel se na přestavbě kláštera cyriaků a kostela sv. Kříže Většího po r. 1692, měl patrně podíl na stavbě Šternberského paláce na Hradčanech
Alliprandi Giovanni   1665     1696 - 1707, pobyt. tvůrčí činnost
Alsterová Zdeňka   6. 12. 1897     ???? - ????
Alt Jaroslav   30. 7. 1927     ???? - ????
Alt Oldřich         1631 - 1936
Altman David         1617 - 1656, uváděn jeho pobyt a tvůrčí činnost, Od r. 1628 měšťanem Malé Strany. Jeho mistrovským dílem je obraz Madona s dítětem, svatým Josefem, svatou Alžbětou a malým Janem Křtitelem, předložený r. 1644 při přijetí do staroměstsko-malostranského cechu malířského. Roku 1632 maloval v knihovně na Strahově. Dalším obrazem je Mapa povodí Vltavy z doby kol r. 1640. R. 1638 nástěnné malby v Oettingenském paláci na Malé Straně. V jeho tvorbě lze zachytit ještě doznívání vlivu manýrismu v barokním malířství 1. pol. 17. stol.
Altomare Carlo   20. 6. 1951     1993 - 1994
Altomonte Franz   1698     1726 - 1765, působil v pražské mincovně
Altrichter Alois   1901     ???? - ????
Altrichterová Anna   1971     ???? - ????
Altschul Pavel   17. 5. 1900     1928 - ????, činný v Press Phtoto Service, Centropress a v l. 1933-1939 ve Světozoru.
Alvaer Jesper   15. 5. 1973     ???? - ????
Amazouz Moravcová Jolana   13. 2. 1971     ???? - ????
Ambler Arthur   5. 8. 1911     ???? - ????
Ambrosch Josef   6. 5. 1759     ???? - ????, studium hudby
Ambrosi František   1799     ???? - ????
Ambrosová Bořecká Helena   31. 8. 1934     ???? - ????
Ambrožová Lída (Ludmila)   11. 5. 1931     ???? - ????
Amerling Friedrich von   14. 4. 1803     ???? - ????
Amerling Karel   18. 9. 1807     1848 - 1868, ředitel české hlavní školy na Novém Městě (V Budči)
Amort Vilém   7. 10. 1864     ???? - ????
Anděl Bedřich   11. 2. 1821     ???? - ????
Anděl Jaroslav   7. 6. 1949     ???? - 1982
Anděl Jaroslav   7. 6. 1949     1990 - ????
Anderle Jiří   14. 9. 1936     ???? - ????, trvalý pobyt. V l. 1961-1969 spolupráce s Černým divadlem Jiřího Srnce. V l. 1969-1973 pedagogem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře.
Anděrová Hana   2. 6. 1926     ???? - ????
Andre Christian   20. 3. 1763     ???? - ????
Andres Julius   7. 12. 1905     ???? - 1991, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, jako fotograf činný zejména v l. 1920-1947 a od r. 1974.
Andrle Jiří   1982     ???? - ????
Andrsová Olga   6. 2. 1929     ???? - ????
Andršt Zdeněk   5. 10. 1912     ???? - ????
Andrýsková Bačáková Riana   7. 8. 1911     ???? - ????
Anger Lubomír   17. 12. 1928     ???? - ????
Anger Mořic   12. 3. 1844     ???? - ????, hra na housle u K. Mildnera a J. Řebíčka, skladbu u Josefa Förstra
Angermeyer Jan   9. 11. 1674     ???? - 1740, pobyt, tvůrčí činnost
Anrscherl H.         1934 - 1935, dekorace dle návrhu F. Epsteina pro něm. loutkové divadlo v Uranii
Anthon Ivan   1. 3. 1928     1956 - ????
Anton Karel   25. 10. 1898     ???? - ????
Antoni Carlo         ???? - ????, 18. století
Antonovič Miloš   2. 7. 1913     ???? - ????
Antoš Václav   1. 12. 1878     ???? - ????
Antoš Vladimír   14. 4. 1886     ???? - ????
Antušek Vladimír   25. 8. 1900     ???? - ????
Aostalli de Sala Andrea   14. 3. 1503     1548 - 1587, pobyt, tvůrčí činnost. V l. 1556-1565 spoluúčast na realizaci stavby a výzdoby Královského letohrádku královny Anny. Spoluúčast na stavebních úpravách Pražského hradu i letohrádku Hvězda.
Aostalli de Sala Giovanni   1500     1538 - ????, Od r. 1545 činný při úpravách katedrály sv. Víta. Od roku 1549 vlastnil dům nad Strahovskou branou č.p. 216/III, pracoval na špitále na Hradčanech. R. 1555 doložen při stavbě letohrádku Hvězda. Po r. 1539 vedl stavbu přízemí Královského letohrádku královny Anny. Je doložen jako stavitel dvora v Radlicích.
Aostalli de Sala Giovanni   1510     1548 - 1549, Spoluúčast na opravách katedrály sv. Víta a spoluúčast na výstavbě Královského letohrádku královny Anny.
Aostalli de Sala Ulrico   1525     1546 - 1597, letohrádek v Královské oboře. Podíl na výstavbě Královského letohrádku královny Anny. Realizace stavby Velké míčovny. V l. 1575-1576 výstavba kaple sv. Vojtěcha u katedrály sv. Víta.. 1578-1579 obnova kaple Všech svatých. v l. 1579-1580 obnova horního letohrádku v Královské oboře. 1582 plány na malou oranžerii a lví dvůr. V l. 1586-1594 podíl na výstavbě Císařského mlýna v Bubenči. 1584-1594 dohled nad budováním Rudolfovy štoly od řeky Vltavy do Královské obory. Výstavba konírny a císařské obrazárny v severním křídle Pražského hradu.
Arcimboldo Giuseppe   1527     1576 - 1587, dvůr císaře Rudolfa II.
Aretin z Ehrenfeldu Pavel         1619 - 1619, vydal poprvé kartografickou mapu Regni Bohemiae nova et exacta descripto
Armstrong Conrad   1980     ???? - ????
Arnautová Inna   10. 1. 1941     ???? - 2006, v l. 1965-1987 zakázková a modelová tvorba pro modelový dům Eva (dříve Podolská), v l. 1982-1993 odbornou restaurátorkou oděvů a textilií, v l. 1994-1999 návrhářská činnost pro firmu Yvett Ajchler, od r. 1992 vedoucí katedry oděvního návrhářství, pedagožka Soukromé mistrovské školy uměleckého designu
Arnsteinová Nelly   26. 12. 1908     ???? - ????
Aubrecht Karel   27. 2. 1956     ???? - ????
Aubrechtová Marta   11. 11. 1903     ???? - ????
Aubrechtová Pavla   21. 2. 1946     ???? - ????
Auer Josef   23. 5. 1888     ???? - ????
Auerbach Norbert   1922     1989 - ????
Augusta Jan   1500     1561 - ????, převezen k jezuitům, kteří se jej snažili obrátit na katolickou víru
Augusta Jan   1977     ???? - ????
Augusta Oldřich   30. 5. 1924     1943 - 1951, ekonom
Augustin Bedřich   25. 2. 1885     ???? - ????, profesor náboženství na reálce
Augustin František   24. 5. 1846     ???? - ????, profesor dějepisu a zeměpisu na gymnáziích
Augustín Andrej   16. 4. 1964     ???? - ????
Aulický Václav   1. 3. 1944     ???? - ????, v l. 1967-1971 činný ve Vojenském projektovém ústavu, od r. 1974 činný ve Spojprojuektu
Ausobský Antonín   13. 6. 1885     ???? - 1957, činnost v Poradním sboru ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy, v Zemské divadelní komisi, v Technickém muzeu, v Masarykově akademii práce, v Akademickém domě, od r. 1910 pedagogem na České vysoké škole technické (později ČVUT), v l. 1929-1954 předsedou kulturní komise při Jednotě pro dostavění chrámu sv. Víta na Pražském hradě, od r. 1926 činný při úpravách Památníku národního osvobození na Vítkově, po r. 1945 činný ve stavebním sboru pro znovuvybudování Lidic
Auštěcký Josef   17. 5. 1827     ???? - ????
Autengruberová Jana   24. 3. 1920     ???? - ????
Averčenko Arkadij   15. 3. 1881     ???? - ????
Axamit Jan   12. 2. 1870     ???? - ????
Axman Emil   3. 6. 1887     ???? - ????
Axtmann Jan   29. 6. 1700     ???? - 1748, činný ve službách hraběcí rodiny Černínů z Chudenic
Baar Jindřich   7. 2. 1869     ???? - ????
Baarová Lída   7. 9. 1914     ???? - ????
Babánek Karel   15. 7. 1872     ???? - ????, úředník u soudu a na notářství
Baborák Milan   26. 6. 1924     ???? - ????
Baborovský Jiří   28. 8. 1875     1900 - 1902, asistent chemického ústavu UK
Baborovský Jiří   28. 8. 1875     1906 - 1911, asistent chemického ústavu UK
Baborovský Jiří   28. 8. 1875     1911 - 1912, mimořádný profesor fyzikální chemie UK
Babula Vladimír   24. 7. 1919     ???? - ????
Baccio di Bianco Bartolomeo   4. 10. 1604     ???? - 1624, trvalý pobyt, vedl pevnostní práce na Petříně, r. 1623 vstoupil do služeb Albrechta Eusebia Václava z Valdštejna. Podílel se na výzdobě Valdštejnského paláce (cykly ze života Panny Marie a sv. Václava, Apoteóza Albrechta z Valdštejna, výzdoba Astrologické chodby, Mytologické chodby a Ovidiovy chodby a Audienční síně)
Bačkora Josef   2. 2. 1803     ???? - ????
Bačkora Štěpán   2. 7. 1812     ???? - ????
Bagar Andrej   29. 10. 1900     1922 - ????, studia na konzervatoři
Bach Theodor   17. 11. 1858     ???? - ????
Bächer Rudolf   8. 1. 1856     ???? - ????
Bachmann Eduard   22. 9. 1831     ???? - ????, koncertoval
Bachorík Vladimír   8. 8. 1963     ???? - ????
Bajcurová Salačová Marie   10. 7. 1956     ???? - ????
Bakla Emanuel   11. 8. 1878     ???? - ????
Bakule František   12. 2. 1861     ???? - ????
Balaš Vladimír   20. 4. 1959     ???? - ????
Balaš Zdeněk   11. 8. 1904     ???? - ????
Balbín Bohuslav   3. 12. 1621     ???? - ????, učitel
Balcar Jiří   26. 8. 1929     ???? - ????
Balcar Karel   12. 11. 1939     ???? - ????
Balcar Milan   13. 12. 1886     ???? - ????
Balcar Miloš   18. 9. 1929     ???? - ????
Balcárek Ferdinand   21. 8. 1904     ???? - ????
Balda Jiří   4. 8. 1890     ???? - ????
Balla Ladislav   24. 10. 1920     ???? - ????
Balling Jiří   4. 5. 1890     ???? - ????
Baloun Zdeněk   21. 7. 1918     ???? - ????
Balšánek Antonín   5. 6. 1865     ???? - ????, Vedl stavbu Obecního domu. Spolutvůrcem budovy Muzea hlavního města Prahy. Návrhy projektů na zastavění Letenské pláně. Návrh průlomu U Klíčů na Malé Straně.
Balvín Jaroslav   20. 12. 1906     ???? - ????
Balzer Jan   5. 8. 1738     1771 - 1799, pobyt, tvůrčí činnost
Balzer Jan   1768     1771 - 1805
Balzer Matyáš   1747     1771 - 1791, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Balzer Řehoř   1747     1771 - 1824, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Baňka Pavel   20. 3. 1941     ???? - ????
Bansetová Milena   2. 7. 1923     ???? - ????
Bár Zdeněk   19. 1. 1904     ???? - ????, středoškolský profesor
Barák Josef   26. 1. 1833     1866 - ????, divadelní a novinový cenzor
Barek Josef   24. 11. 1882     ???? - 1961, trvalý pobyt, tvorba projektů ( např. stavba druhého ND z r. 1922, regulace severovýchodního sektoru Prahy z r. 1923, řešení dopravních spojů severozápadní a západní oblasti Prahy z r. 1937, projekt čtvrti rodinných domků Spořilov z r. 1924, projekt Divadla Na Slupi z r. 1925, regulační plán zástavby Kraví hory v Brně z r. 1923)
Bareš Bohumil   2. 8. 1906     ???? - ????
Bareš Pavel   15. 5. 1904     ???? - ????
Bareš Richard   12. 2. 1928     ???? - ????
Barifis Giovanni         1592 - 1647, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. R. 1592 žádost o přijetí do stavu měšťanů Starého Města pražského. Podíl na úpravách kostela sv. Tomáše na Malé Straně v l. 1603-1604 a 1610. Podíl na úpravách kláštera minoritů a kostela sv. Jakuba na Starém Městě pražském. Podíl na stavbě tzv. Teyflova domu, čp. 463/I, Baševiho dmu, čp. 73/V, domu čp. 4/I, na stavbě kostela sv. Salvátora na Starém Městě pražském. Od r. 1617 činný i jako rektor Congregatio Italica v Praze (opět r. 1619, 1622-1627,. 1634-1635,, 1639). Patrně stavitelem kaple sv. Marie Magdaleny pod Letnou.
Barta Čestmír   11. 7. 1926     ???? - ????
Barta Jiří   26. 11. 1948     ???? - ????
Bárta František   19. 9. 1913     1938 - ????
Barták Karel   10. 5. 1887     ???? - ????
Barták Ladislav   2. 5. 1904     ???? - ????
Barták Miroslav   6. 6. 1938     ???? - ????
Bartáková Bernada   17. 5. 1928     ???? - ????
Bartáková Květa   25. 4. 1922     ???? - ????
Bártek Arnošt   14. 12. 1909     ???? - ????
Bartel František   23. 4. 1841     ???? - ????
Bartelmus Robert   13. 6. 1845     ???? - ????
Bártík Václav   5. 5. 1921     ???? - ????
Bartoň Karel   27. 2. 1923     ???? - ????
Bartoň-Dobenín Cyrill   24. 12. 1863     ???? - ????
Bartoněk Vojtěch   28. 3. 1859     ???? - ????
Bartoníček Ladislav   12. 2. 1904     ???? - ????
Bartoňková Drábková Marie   27. 10. 1908     1939 - ????
Bartoš         ???? - ????
Bartoš František   3. 1. 1894     ???? - ????
Bartoš Ivan   20. 3. 1980     1999 - ????
Bartoš Jan   12. 7. 1927     ???? - ????
Bartoš Jan   4. 6. 1908     ???? - ????
Bartoš Jaroslav   22. 5. 1920     ???? - ????
Bartoš Josef   4. 3. 1887     ???? - ????
Bartoš (Bartoloměj)         ???? - ????
Bartošek Theodor   4. 11. 1877     ???? - ????
Bartošíková Oľga   18. 8. 1922     1951 - 1957
Bartošová Lisbeth   7. 2. 1943     1967 - ????, trvalý pobyt, tvůrčí působení
Bartovský Josef   8. 8. 1881     ???? - ????
Bartuněk Vladislav   28. 1. 1924     ???? - ????
Bartůněk Tomáš   11. 8. 1964     ???? - ????
Bartůněk Václav   26. 6. 1899     ???? - ????, kanovník u Všech svatých na Pražském hradě
Bartušek Antonín   11. 1. 1921     1941 - 1974, advokátní úředník v l. 1941-1945, v l. 1946-1948 činný v Československém rozhlase, v literárním oddělení, v l. 1952-1955 činný v Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV, v l. 1961-1964 působil v Scénografickém ústavu, v l. 1964-1974 činný ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody
Barvík Miroslav   14. 9. 1919     ???? - ????
Barvitius Viktor   28. 3. 1834     ???? - 1902, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. V l. 1877-1885 pedagogem Akademie výtvarných umění. Podíl na výzdobě vil a reprezentačních budov (1870 Lannova vila, 1874 Šebkova vila, 1879-1881 Gröbeho vila)
Bařtipán Václav   13. 7. 1885     ???? - ????
Basák Karel   1951     ???? - ????
Basiková Barbora   17. 2. 1963     ???? - ????
Basl Josef   1961     ???? - ????
Basler Dalibor   2. 9. 1929     1952 - ????, rozhlas Praha, redaktor
Basler Jan   24. 2. 1847     ???? - ????
Bass Eduard   1. 1. 1888     1910 - ????, zpěvák a recitátor v kabaretu Bílá labuť
Bašková Milena   3. 7. 1925     ???? - ????
Bašta Jan ml.   1. 3. 1899     ???? - ????, ČKD Praha-Vysočany
Bašta Jaroslav   17. 12. 1922     ???? - ????
Baštová Jiřina   23. 11. 1922     ???? - ????
Baštýř Alfred   1. 5. 1865     ???? - ????
Baťa Miloslav   17. 5. 1932     1956 - 1959, asistent na katedře stavební mechaniky FS VŠŽ
Baťa Tomáš   17. 9. 1914     1992 - ????, jmenován čestným doktorem VŠE
Batal Zdeněk   7. 9. 1913     ???? - ????
Batěk Pavel   1975     ???? - ????
Batka Vilém   16. 2. 1915     1939 - 1945, Firma Junkers
Batlička Otakar   12. 3. 1895     1918 - 1918, vrátil se
Batlička Otakar   12. 3. 1895     1920 - ????, usadil se natrvalo
Bátrla Rudolf   17. 4. 1919     ???? - ????, minist. chemického průmyslu
Battěk Rudolf   2. 11. 1924     1951 - 1961, ekonom místního hospodářství
Battmann Josef   25. 11. 1807     ???? - ????
Baudisch Jindřich         ???? - ????
Baudyš Antonín   9. 9. 1946     ???? - ????
Baudyš Eduard   13. 3. 1886     ???? - ????
Baudyšová Miloslava   6. 6. 1922     ???? - ????
Bauer Bruno   30. 11. 1880     ???? - ????
Bauer František   12. 1. 1911     ???? - ????
Bauer František   26. 1. 1841     1873 - 1882, profesor novozákonní biblistiky ns teologické fakultě
Bauer Otakar   5. 4. 1901     1947 - 1954, ředitel Archivu země České
Bauer Otakar   5. 4. 1901     1954 - ????, vědecký pracovník Státního ústředního archivu v Praze
Bauer Václav   13. 10. 1823     ???? - ????
Bauer Vladislav   4. 1. 1928     ???? - ????
Bauerová F.         ???? - ????
Bauerová Zdeňka   17. 11. 1930     1952 - ????
Baueršíma Ivo   17. 9. 1931     1955 - 1960, Geodetický a topogracký ústav
Baueršíma Ivo   17. 9. 1931     1960 - 1968, ČVUT
Baum Antonín   12. 5. 1830     ???? - 1886
Baumfeld Rudolf   31. 12. 1903     ???? - 1940, pobyt, příprava odchodu do další emigrace v květnu
Baumruk Jiří   27. 6. 1930     ???? - ????, technik ČKD
Bauše Bohumil   17. 2. 1845     1883 - 1896, gymnasiální profesor a starosta Klubu přírodovědeckého
Baxa Karel   24. 6. 1862     1896 - ????, samostatný advokát
Baxa Karel   24. 6. 1862     1919 - 1937, zvolen starostou, po vytvoření Velké Prahy v r. 1922 jejím prvním primátorem
Bayer Antonín   18. 8. 1768     ???? - ????
Bayer František   15. 5. 1854     1892 - 1936, ředitel gymnázia v Žitné, které později přesídlilo jako JIráskovo gymnázium do Resslovy
Bayer Leopold   1694     ???? - ????
Bayer Pavel   1656     ???? - ????, pobyt, umělecká činnost
Bazika Josef   1740     ???? - ????
Bažant Jiří   27. 9. 1924     1948 - 1958, klavírista různých tanečních orchestrů
Bažant Vladimír   27. 5. 1920     1948 - 1952, VŠCHT
Bažík Ferdinand         ???? - ????
Beaufort Eduard   31. 5. 1860     1844 - ????, v Myslíkově ulici zakoupil knihtiskárnu, 1890 ji přemýstil do Jungmannovy ulice a záhy z ní vybudoval přední pražský polygrafický závod
Bebr Antonín   22. 2. 1877     ???? - ????, soudní úředník
Bečka Josef   28. 3. 1894     1939 - 1945, Slovanská knihovna
Bečvář Josef   1. 11. 1900     1922 - 1927, Ústav parních motorů a kompresorů ČVUT
Bečvařová Marie   13. 2. 1878     1898 - ????, Uránie
Bečvářová Anna   10. 12. 1884     ???? - ????
Bednár Štefan   15. 5. 1909     1927 - 1934
Bednár Štefan   15. 5. 1909     1936 - 1939
Bednář František   10. 7. 1884     1926 - ????, profesor církevního práva a praktického bohosloví na evangelické bohoslovecké fakultě
Bednář Jaroslav   28. 9. 1889     ???? - ????, lékárník
Bednařík Tomáš   24. 6. 1922     1941 - 1951, zaměstnanec lékáren, Praha-Jáchymov
Bednářová Eva   8. 5. 1937     ???? - ????
Bedřich Antonín   17. 1. 1917     ???? - ????
Beer Louise         2002 - ????
Beer Robert   23. 12. 1843     ???? - ????
Beerová Terezie   13. 10. 1844     ???? - ????
Běhal Miroslav   29. 9. 1914     1938 - 1959, pracoval u různých firem a spolupracoval s výrobcem polygrafických strojů ADAST
Běhal Miroslav   29. 9. 1914     1959 - 1974, Výzkumný ústav polygrafický
Běhal Rostislav   22. 11. 1922     ???? - ????
Běhan František   10. 9. 1911     ???? - ????
Běhounek František   28. 10. 1898     1935 - ????, ředitel Státního radiologického ústavu
Běhounek František   28. 10. 1898     1946 - 1955, přednosta fyz. oddělení Radioléčebného ústavu
Běhounek Jiří   24. 11. 1929     ???? - ????
Běhounková Jaroslava   29. 4. 1929     ???? - ????
Bechná Marie   30. 8. 1927     ???? - ????
Bechteler Kašpar         1605 - 1639, katedrála sv.Víta, Strahov,
Bechyně Stanislav   20. 7. 1887     1911 - 1921, Firma Dr.K. Skorkovský
Beitl Alexandr   29. 8. 1888     ???? - ????
Bejček Václav   12. 7. 1922     ???? - ????
Bekl Josef   10. 6. 1806     ???? - 1859
Belada Bohumil   15. 11. 1874     1910 - ????, založil samostatní stavební podnik a od 1920 se svým bratrem Karlem B. druhý stavební podnik tamtéž
Bělčíková Loosová Alena   29. 10. 1925     ???? - ????
Bělehrádek Jan   18. 12. 1896     ???? - ????
Belfin František   11. 7. 1923     1955 - ????, uměl. vedoucí FISYO
Belga Jindřich         ???? - ????
Bělík Bohumil   1876     ???? - ????
Bělík Eduard   18. 1. 1924     ???? - ????
Bella Ondrej   8. 5. 1851     ???? - ????, kněz
Belleda Jan   1876     ???? - ????
Bělohoubek Adolf   10. 2. 1882     ???? - 1942, trvalý pobyt, činný jako restaurátor Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění
Bělohradský Stanislav   16. 4. 1875     1902 - ????, organizátor a popularizátor spiritistických aktivit
Bělonožník Miloslav   11. 7. 1918     1953 - 1954, trenérská škola Institutu tělesné výchovy a sportu
Belrupová Valerie   13. 6. 1882     ???? - ????
Bělský František   12. 8. 1884     ???? - ????
Bělský František   6. 4. 1921     1945 - 1948, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. S chotí Margaretou C. Owenovou grafická činnost pro periodika a nakladatelství. Studia u Otakara Španiela. Tvůrce reliéfní desky parašutistům a duchovním na kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul.
Bělský Jan   18. 12. 1815     ???? - ????
Bělský Quido   1855     ???? - ????
Bénamou Geneviève   1949     ???? - ????
Benda Evžen   14. 12. 1920     ???? - ????
Benda Jan   16. 5. 1897     ???? - ????, u firmy A.L. Koppe a syn se vyučil litografem. pro firmu Otakar Jetel (Bibi) navrhoval a modeloval loutky. ARTĚL jím navržené loutky realizoval. V Archeologickém ústavu ČSAV činný jako grafik a vedoucí kreslířského oddělení.
Benda Jaroslav   27. 4. 1882     ???? - 1970, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, od r. činný jako pedagog Uměleckoprůmyslové školy, od r. 1945 Vysoké školy uměleckoprůmyslové, též tvořil návrhy hraček pro Hořické hračkářské družstvo
Benda Josef   31. 3. 1913     ???? - ????
Bendelmayer Bedřich   8. 4. 1872     ???? - ????, Ohmannův atelier
Bendl Jan   1620     ???? - ????, sochař raněbarokní Prahy
Bendl Jaroslav   11. 3. 1913     ???? - ????
Bendl Jiří   1570     1603 - ????
Bendl Jiří   1570     1630 - 1652
Bendl Josef   7. 11. 1927     1984 - 1990, ordinář pro rizik. a patolog. těhot. pro celé území hl. m. Prahy
Benedikt Václav   10. 7. 1952     1984 - ????
Beneš Bohuslav   1853     ???? - ????
Beneš Bohuslav   8. 8. 1908     1936 - 1959, kazatel Jednoty českobratrské
Beneš Bohuš   17. 9. 1904     ???? - ????, poštovní úředník
Beneš Edvard   28. 5. 1884     1909 - ????, promován doktorem filosofie na pražské universitě
Beneš Edvard   28. 5. 1884     1945 - ????, 16.5. se triumfálně vrátil do Prahy jako president republiky
Beneš Jan   2. 3. 1907     ???? - ????
Beneš Jan   26. 3. 1936     ???? - ????
Beneš Jaroslav   27. 2. 1946     ???? - ????
Beneš Jiří   16. 4. 1898     1939 - 1942, úředník Lidové pojišťovny
Beneš Jiří   6. 5. 1921     1956 - ????, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV v Praze
Beneš Josef   22. 2. 1905     1950 - ????, profesor teologické fakulty
Beneš Karel   21. 2. 1896     1938 - 1941, ředitel Státní pedagogické knihovny J.A.Komenského
Beneš Karel   14. 9. 1932     1957 - 1962, vědecký pracovník Biol. ústavu ČSAV
Beneš Karel   14. 9. 1932     1962 - 1990, Ústav experimentální botaniky ČSAV
Beneš Ladislav   24. 8. 1883     ???? - ????, ateliér - Na Výšinách 10
Beneš Ladislav   26. 11. 1882     ???? - ????
Beneš Miroslav   18. 9. 1913     ???? - ????
Beneš Pavel   14. 6. 1894     1919 - ????, spoluzakladatel firmy Avia
Beneš Petr   13. 7. 1938     1960 - ????, působí na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (od 1985 profesor)
Beneš Václav   31. 3. 1895     ???? - ????
Beneš Václav   7. 5. 1910     1945 - 1948, přednosta sekce Spojených národů v ministerstvu zahr. věcí
Benešová Marie   2. 3. 1920     ???? - ????
Benešová Olga   25. 2. 1922     ???? - ????, pracovnice Výzkumného a kontrolního ústavu Spofa
Benešová Olga   25. 2. 1922     1948 - 1955, pracovnice Výzkumného a kontrolního ústavu Spofa v Praze.
Benešová Olga   25. 2. 1922     1965 - 1972, externí vedoucí farmakologického oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Benešová Olga   25. 2. 1922     1985 - ????, pracuje v Psychiatrickém centru 3.
Benešová Hahnová Daniela   27. 9. 1929     ???? - ????
Benetka Karel   26. 5. 1895     1960 - ????
Benish Barbara   29. 6. 1958     ???? - ????
Beníšek Josef   23. 2. 1841     ???? - ????
Benoni Bohumil   25. 2. 1862     ???? - ????, vyučoval zpěv (z jeho žáků vynikl zvl. Z. Otava)
Bentum Christian   1690     1713 - 1757, pobyt, tvůrčí podíl na výzdobě sakrální a profánní architektury
Benýšková Vosátková Eliška   11. 4. 1928     ???? - ????
Beran Jiří   18. 1. 1954     1988 - ????, vedoucí výstvby technologie tras pražského metra
Beran Rudolf   28. 12. 1887     1906 - ????, pracoval v Ústřední jednotě č. hosp. společenstev a v sekretariátu agrární strany
Beránek Jan   1886     ???? - ????
Beránková Ducháčková Věra   19. 11. 1909     ???? - ????
Bergauer Vladimír   18. 9. 1898     1934 - ????, ředitel Eugenického ústavu
Bergman Samuel   25. 12. 1883     ???? - ????, člen sionistického klubu Bar Kochba
Bergmann Antonín   1760     ???? - ????
Bergner Pavel   9. 3. 1869     ???? - ????
Bergner Pavel   9. 3. 1869     1897 - 1918, inspektor
Berchtold Bartoloměj         ???? - ????
Berchtold Karel   19. 11. 1896     ???? - ????, Praha XIX. (Bubeneč), Chesterská 2
Berkopec Oton   6. 12. 1906     1946 - 1947, jugoslávský kult. atašé
Berková Dagmar   6. 6. 1922     ???? - ????
Berkovec Stanislav   31. 5. 1956     ???? - ????
Bernard Jan   18. 7. 1948     1985 - 1989, výuka estetiky a dějin filmu na VŠ
Bernard Ludvík   6. 6. 1827     ???? - ????
Bernard Viktor   29. 9. 1837     1905 - 1914
Bernard Vilém   5. 5. 1912     ???? - ????
Bernardi Oldřich   9. 4. 1914     ???? - ????
Bernášek Václav   29. 10. 1944     ???? - ????, koncertní mistr skupiny violoncell Symf. orchestru hl. města Prahy
Bernáthová Eva   4. 12. 1922     1948 - ????, úspěšně debutovala
Bernel Jan   1731     ???? - ????
Berner Arnošt   3. 8. 1863     ???? - ????
Bernhard Josef   30. 10. 1848     1892 - 1908, ředitel gymnázia na Královských Vinohradech
Bernreiter Pravoslav   26. 9. 1911     ???? - ????
Bertl Otto   21. 9. 1904     ???? - ????, profesor Uměleckoprůmyslové školy
Bertram z Mindenu   1340     ???? - ????
Bertsch Walter   4. 1. 1900     1948 - ????, odsouzen čs. lidovým soudem k doživotnímu žaláři. Zemřel ve vězení.
Beste Ludvík   1776     ???? - ????
Běšínský Václav   10. 6. 1884     1911 - ????, Elektrické podniky
Bettelheim Rudolf   14. 6. 1898     ???? - ????
Betušjak Pavel   5. 4. 1897     ???? - ????
Beuve-Méry Hubert   5. 1. 1902     ???? - ????, kolem 1936
Béza Jaroslav   4. 9. 1918     ???? - ????
Bezděk Norbert   1. 8. 1918     ???? - ????
Bezděková Libuše   8. 4. 1926     1944 - 1945, dámská krejčová - tovatyška
Bezecný František   14. 8. 1919     ???? - ????
Bezek Kazimír   31. 8. 1908     1936 - 1939, zaměstnán na železničním ředitelství
Bezubka Ladislav   8. 5. 1926     ???? - ????
Bibiena Giovanni   1625     ???? - ????
Bičovská Jaroslava   8. 12. 1945     ???? - ????
Bidlo Jaroslav   17. 11. 1868     1895 - 1899, středoškolský profesor
Bidlo Karel   13. 1. 1904     1930 - 1956, zakládající člen Pražského dechového kvinteta
Bidlo Vladimír   19. 10. 1926     ???? - ????
Biebl Konstantin   26. 2. 1898     1927 - ????, návrat
Biebl Konstantin   26. 2. 1898     1945 - 1945, během Pražského povstání nosil dlažební kostky na barikádu u Palackého mostu
Bielický Michael   12. 1. 1954     1988 - 1988, stipendium jako docent na AVU
Biener z Bienenberka Karel   4. 11. 1731     ???? - ????
Bienert Richard   5. 9. 1881     1906 - ????, působil ve službách rakouské policie
Bílek Alois   15. 6. 1887     ???? - ????
Bílek František   6. 11. 1872     ???? - ????
Bílek František   16. 12. 1885     1909 - 1915, pedagog na gymnáziích
Bílek Jan   8. 7. 1921     1950 - 1952, asistent Ústavu anatomie a fyziologie zvířat VŠZ
Bílek Pavel   25. 2. 1947     1990 - ????
Bílek Tomáš   30. 9. 1819     ???? - ????
Bílková Zdenka   27. 5. 1925     ???? - ????
Bílý Petr         ???? - ????
Bílý Svatopluk   9. 2. 1945     1972 - 1977, vědecký pracovník Parazitologického ústavu ČSAV
Bimková Anna   5. 1. 1941     1966 - 1978, ředitelka obvodní knihovny
Binarová Jarmila   6. 8. 1942     ???? - ????
Bino Josef   26. 8. 1881     ???? - ????
Birkhardt Antonín   1677     1711 - 1748
Birkhardt Karloman   1721     ???? - ????, jako duchovní a mědirytec činný v břevnovském klášteře
Birma Ota   10. 10. 1892     ???? - ????
Birnbaum Vojtěch   7. 1. 1877     ???? - ????
Birnbaumová Alžběta   16. 3. 1898     ???? - ????
Bischof Erich   20. 8. 1899     1934 - 1939, exil
Bitnar Vilém   11. 4. 1874     ???? - ????, Vyšší státní průmyslová škola a vzdělání si doplnil na přažské technice
Bízek Lubomír   2. 12. 1922     ???? - ????
Blabla Jan   21. 10. 1929     1955 - 1975, Ústav radiotechniky a elektroniky
Blabla Jan   21. 10. 1929     1976 - ????, Československý metrologický ústav
Blabolilová Marie   4. 3. 1948     ???? - ????
Blackwellová Věra   23. 7. 1924     1943 - 1946, herečka a režisérka
Blaha John   26. 8. 1942     1998 - 1998, navštívil při příležitosti 100. výročí ondřejovské hvězdárny
Bláha Arnošt Inocenc   28. 7. 1879     ???? - ????, studium filosofie a sociologie na univerzitě
Bláha František   27. 12. 1893     ???? - ????
Bláha František   8. 8. 1884     1928 - ????, jako ředitel kina Adria uvedl v evropské premiéře De Forrestův Phonofilm.
Bláha František   9. 6. 1896     1945 - 1948, šéf lékař ústředí Nemocenské pojišťovny soukromých zaměstnanců
Bláha František   9. 6. 1896     1948 - 1952, ředitel Všeobecné nemocnice
Bláha Josef   8. 6. 1924     1945 - 1946, člen Divadla F. Futuristy
Bláha Karel   29. 7. 1929     1952 - 1960, Laboratoře heterocyklických sloučenin
Bláha Miloslav   25. 3. 1906     ???? - ????, profesor kreslení
Bláha Václav   10. 4. 1922     ???? - ????
Bláha Zdeněk   1. 8. 1923     ???? - ????
Blahák Vlastimil   30. 1. 1905     1930 - 1940, a 1945-1952 působil ve Voj. zeměpisném ústavu, 1948-52 jeho velitel
Blahník Roman   2. 2. 1897     ???? - ????
Bláhová Naděžda   14. 11. 1926     ???? - ????
Bláhovcová Štěpánka   29. 10. 1981     ???? - ????
Blatný Lev   11. 4. 1894     ???? - ????
Blatný Pavel   14. 9. 1931     1966 - 1967, získal 1. cenu na mezinárodní soutěži při jazzových festivalech
Blattný Ctibor   8. 9. 1897     1942 - 1947, vědecký pracovník Ústavu pro ochranu rostlin Stát. výzkumných ústavů zemědělských
Blattný Ctibor   8. 9. 1897     1951 - 1961, vedoucí oddělení fytopatologie Diol. ústavu ČSAV
Blažanín Antonín   15. 9. 1912     ???? - ????
Blažej Bohuslav   31. 3. 1932     ???? - 1989, trvalý pobyt, tvůrčí činnost pro různá nakladatelství, pedagog Střední průmyslové školy grafické od r. 1959
Blažej Zdenko   14. 8. 1912     1934 - ????, Pracoval v Průmyslové bance
Blažek František   1863     ???? - ????
Blažek František   27. 10. 1904     ???? - ????
Blažek Jaroslav   20. 4. 1903     ???? - ????
Blažek Jiří   30. 10. 1922     1933 - ????, Karlovo náměstí 3
Blažek Josef   7. 3. 1884     ???? - ????, bydliště - Žatecká 12, ateliér - Újezd 26 (1935)
Blažek Otto   25. 4. 1906     1931 - 1936, majitel vazebního ateliéru
Blažek Patrik   22. 2. 1851     ???? - ????
Blažek Václav   16. 5. 1907     ???? - ????
Blažek Václav   15. 1. 1898     ???? - ????
Blažek Zdeněk   10. 7. 1904     ???? - ????
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887     1921 - 1953, pedagogem na Českém vysokém učení technickém v l. 1921-1939 (Vysoká škola architektury). 1931 děkanem
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887     1935 - ????, bydldiště - Kozlosdká 7, ateliér Karlovo náměstí, Česká technika
Blažíček Přemysl   16. 4. 1932     1958 - ????, vědecký pracovník v Ústavu pro č. literatura ČSAV
Blažíčková Anna   24. 4. 1933     ???? - ????, středoškolská profesorka
Blažka Pavel   6. 10. 1928     1960 - 1990, vědecký pracovník Hydrobiologické laboratoře
Blažková         ???? - ????, ve 20. letech malovala dekorace pro loutková divadla mateřských škol
Blažková Hana   10. 7. 1926     ???? - ????
Blažková Staša   14. 11. 1925     ???? - ????
Blažková Hrubešová Hana   12. 3. 1926     ???? - ????
Blažková Tichá Daniela   8. 6. 1928     ???? - ????
Blecha Ferdinand   29. 1. 1906     ???? - ????
Blechta Jáchym   12. 9. 1884     ???? - ????, poštovní president
Bloch Else   1898     ???? - ????
Bloch Ferdinand   15. 8. 1898     ???? - 1942, pobyt, tvůrčí činnost
Bloman Antonín   22. 4. 1876     ???? - ????
Bloman Antonín   13. 7. 1910     ???? - ????
Bloudek Vlastimil   27. 2. 1911     ???? - ????
Blum Hugo   3. 12. 1879     ???? - ????
Blumberger Jan         1596 - 1628, trvalý pobyt, tvůrčí činnost jako umělecký vyšívač
Blumová Věra   29. 4. 1918     1952 - 1953, a 1964-78 vědecká pracovnice Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky
Blumová Věra   29. 4. 1918     1953 - 1964, Laboratoře optiky ČSAV
Bobek Jaroslav   19. 2. 1925     ???? - ????
Bobek Václav   16. 4. 1940     ???? - ????
Boccaccio Vincenzo   1585     1628 - 1629, pobyt, podíl na výstavbě raně barokních fortifikací před Novým Městem pražským a na Petříně
Bočan Jan   17. 10. 1937     ???? - ????
Boček Bohumil   4. 11. 1894     1949 - ????, náčelník Vědeckého ústavu vojenského
Bodorová Sylvie   31. 12. 1954     ???? - ????
Boettinger Josef   29. 1. 1839     ???? - ????, ateliér S.Kohna
Boettinger Josef   29. 1. 1839     1882 - 1887, fotozávod J. Husníka
Boettinger Josef   29. 1. 1839     1890 - ????, ateliér Hynek Fiedler
Bogner Adolf   21. 10. 1875     ???? - ????
Bogunia Stanislav   30. 3. 1949     1980 - 1982, vedoucí Vysokoškolského um. souboru)
Bogunia Stanislav   30. 3. 1949     1989 - 1992, sbormistr Pěveckého sboru Čs. rozhlasu v Praze
Boguszak František   23. 5. 1897     1918 - ????, působil ve Vojenském zeměpisném ústavu, kde přednášel v typograf. kursech.
Boháč Alois   2. 2. 1885     ???? - ????
Boháč Josef   2. 8. 1890     ???? - ????
Boháč Josef   25. 3. 1929     ???? - ????
Boháč Josef   12. 3. 1841     ???? - ????
Boháč Maxmilián   23. 7. 1882     1910 - 1915, vedl uměleckou malířskou školu
Boháč Heřmanský Josef   23. 5. 1893     1934 - ????, v době výstavy SV Praha VII, Štítného 1422
Boháček Karel   4. 8. 1886     ???? - ????
Boháček M.         ???? - ????, realizace scénických výprav pro loutkovou scénu v Domě J.A.KOmenského na Smíchově
Boháček Robert   19. 2. 1923     ???? - ????
Boháčková Ella   11. 4. 1923     ???? - ????
Bohdalová Hana   27. 6. 1927     ???? - ????
Bohdanecká Zora   19. 2. 1922     ???? - ????
Bohdanecký Miloslav   28. 8. 1924     1961 - ????, vědecký pracovník, posléze konzultant Ústavu makromolekulární chemie ČSAV
Böhm František   24. 11. 1890     ???? - ????, profesor kreslení
Böhm František   24. 11. 1890     1938 - ????, profesor kreslení
Böhm Jaroslav   8. 3. 1901     1924 - ????, začal pracovat ve Státním archeologickém ústavu. Od roku 1939 ho až do své smrti řídil
Böhm Josef   14. 12. 1828     ???? - ????
Böhm Josef   21. 8. 1907     1937 - 1945, Ústřední triangulační kancelář
Bohman Hanuš   20. 6. 1903     ???? - ????
Bohmann Petr   1768     1815 - 1817, nakladatelství, knihkupectví, obchod s rytinami
Böhmb František   1677     ???? - ????, převor
Böhmová Civínová Ludmila   11. 12. 1919     ???? - ????
Böhnel Miroslav   3. 7. 1886     ???? - ????, středoškolský profesor dějepisu a zeměpisu
Bohuchval Vavřinec         ???? - ????
Bohúň Jozef         ???? - ????
Bohuslav Miloš   19. 12. 1912     ???? - ????
Bok Emil   12. 10. 1925     ???? - ????, Vysoká škola sociální a politická
Bolech Vladimír   9. 6. 1897     ???? - ????, přístavba a úpravy Švandova divadla na Smíchově v Praze, lze datovat do l. 1920-1921, - vila Na Zavadilce, čp. 1434, lze datovat do l. 1935-1937,
Bolen Václav   3. 2. 1887     ???? - ????
Bolla Rocco   1688     ???? - 1721, snad autorem štukové výzdoby prelatury před r. 1712 a refektáře před r. 1716 kláštera benediktinů u kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, R. 1718 vytvořil štukovou výzdobu horní části Vrtbovské zahrady na Malé Straně. Před r. 1720 činný při výdobě Clam Gallasova paláce v nynější Husově ul. na Starém Městě pražském. Zemřel v domě U zlaté oháňky poblíž kostela Panny Marie na louži na Starém Městě pražském. Pohřben 5. 4. 1721.
Bolognini Bartoloměj         ???? - ????
Bolzano Bernard   5. 10. 1781     1805 - 1809, profesorem teologie na univerzitě
Boman Pavel         ???? - ????
Bonat Jan         ???? - ????
Bondy Bohumil   15. 11. 1832     1832 - 1907, Ředitelem továrny v Bubnech v l. 1859-1899. Od r. 1883 poslancem zemského sněmu. V l. 1884-1888 prezidentem Obchodní a živnostenské komory. Do r. 1899 prezidentem Kuratoria Uměleckoprůmyslového muzea. Zakladatel umělecké sbírky Bondyů. Dal adaptovat palác Černá růže na Příkopech čp. 853/II. arch. Josefem Fantou.
Bonn Hanuš   5. 7. 1913     ???? - ????, pracoval jako úředník Žid. náboženské obce
Bonner Miloslav   1948     ???? - ????, bydliště
Borč Miloš   19. 12. 1912     ???? - ????
Borecký Jaromír   6. 8. 1869     ???? - ????, redigoval Topičův sborník, Zvon, aj.
Borecký Jaroslav   10. 11. 1923     1953 - 1969, pracoval ve Výzkumném ústavú polygrafickém
Borecký Jaroslav   10. 11. 1923     1975 - ????, vedl Resortní zkušebnu polygrafického průmyslu ve výzkumném ústavu polygrafickém.
Borešová Pavla   27. 1. 1913     ???? - ????
Bornmüller František         ???? - ????
Bornová Erika   18. 11. 1964     ???? - ????
Boronda Václav   1912     1938 - ????, přestěhoval se z Kladna
Borovička Antonín   23. 10. 1890     ???? - ????
Borovička Blahomír   26. 6. 1923     ???? - ????, hlavní architekt
Borovičková Adriena   24. 1. 1922     1943 - 1978, pracovala ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, kde se věnovala výzkumu biol. procesů při čištění odpadních vod.
Borovičková-Podpěrová Blažena   8. 5. 1894     ???? - ????
Borový František   31. 1. 1874     1912 - ????, založil vlastní nakladatelství ("Fr. Borový") jež se záhy stalo jedním z nejrenomovanějších pražských nakladatelství
Borůvka Ladislav   3. 9. 1862     ???? - ????, ředitel městské rodinné školy
Boryně František   30. 5. 1663     ???? - ????, Tovaryšstvo Ježíšovo
Borzič Adam   14. 5. 1978     ???? - ????
Bořický Emanuel   12. 12. 1840     ???? - ????
Bořková Hana         ???? - ????, ředitelka mateřské školy
Bosáček Josef   17. 2. 1857     1884 - ????
Bossche Philipp van den         1604 - 1615
Bossi Carlo   1737     1761 - 1798, trvalý pobyt, od r. 1780 měšťanem, tvůrčí činnost, r. 1783 výzdoba kaple paláce Lobkoviců ve Vlašské ulici, r. 1796 výzdoba paláce Vrtbů v Letenské ulici, podíl na výzdobě průčelí paláce Goltz-Kinských na Staroměstském náměstí před r. 1765
Bossi Dominico de         ???? - ????, pobyt, podílel se na stavbě císařské cihelny na Újezdě r. 1607, na budování kláštera augustiniánů u kostela sv. Tomáše na Malé Straně r. 1613. Vlastnil dům U Tří medvědů čp. 271/III na Malé Straně
Böswart Miroslav   2. 2. 1893     ???? - ????
Boš Petr   30. 9. 1934     1990 - ????, Zakladatel a první ředitel Institutu rodinné terapie a systematických studií
Boška Jindřich   27. 5. 1893     ???? - ????
Boštík Václav   6. 11. 1913     ???? - ????
Both Franz   1779     1819 - ????, cca
Boublík Tomáš   6. 5. 1934     1964 - 1992, vědecký pracovník Ústavu teor. základů chem. techniky ČSAV (Praha-Suchdol)
Bouček Bedřich   30. 8. 1904     1953 - 1961, Vysoké školy pedagogické
Bouček Bedřich   30. 8. 1904     1961 - 1974, vedoucí vědecký pracovník Geologického ústavu ČSAV
Bouček Václav   5. 9. 1923     1899 - ????, advokát v Praze, obhájce v řadě polit. soudních sporů
Bouček Zdeněk   8. 1. 1924     1951 - 1956, entomolog Výzkumného ústavu rostlinné výroby (Praha-Ruzyně)
Bouda Alois   25. 1. 1867     ???? - ????
Bouda Cyril   14. 11. 1901     ???? - ????
Boudník Vladimír   17. 3. 1924     ???? - ????
Boudníková Špánová Věra   5. 7. 1946     ???? - ????
Boudová Kalinová Jana   20. 10. 1931     ???? - ????
Boudová Suchardová Anna   23. 10. 1870     ???? - ????
Boukal Václav   18. 6. 1922     ???? - ????
Boušek Vladimír   22. 11. 1890     ???? - ????
Bouška Sigismund   25. 8. 1867     ???? - ????
Bouttats Jakub         ???? - ????
Bouzek Bohumil   29. 4. 1894     ???? - ????
Brabec Jan   30. 7. 1924     ???? - ????
Brabec Jan         ???? - ????
Brabec Jaroslav   17. 8. 1922     ???? - ????
Brabec Julius   16. 12. 1881     ???? - ????, profesor obchodní akademie
Brabec Kamil   19. 7. 1908     ???? - ????
Brabec Karel   19. 10. 1928     ???? - ????
Brabenec Jiří   25. 5. 1911     ???? - ????
Bradáč Ladislav   31. 8. 1885     ???? - ????
Bradáč Ludvík   25. 1. 1885     1908 - 1947
Bradáč Otakar   10. 11. 1874     ???? - ????
Bradáč Vincenc   3. 4. 1815     ???? - ????
Bradáček Jiří   27. 6. 1922     ???? - ????
Bradáčová Pavla   21. 3. 1910     ???? - ????
Brachmann Severin         1554 - 1580, pobyt, tvůrčí činnost
Brachtl Rudolf   18. 2. 1892     ???? - ????
Bramborová Adéla   4. 12. 1904     ???? - ????
Brandejsová Herta   14. 12. 1909     ???? - ????
Brandl Petr   24. 10. 1668     ???? - ????
Brandt Bernhardt   21. 3. 1881     1926 - ????, obsadil porfeuru uvolněnou odchodem F. Machatschka
Brandt Jan         1724 - 1727
Brandt Vladimír   10. 9. 1874     ???? - ????, profesor
Branislav František   19. 6. 1900     ???? - ????
Braniš Prokop   23. 6. 1892     ???? - ????
Brantl Karel   14. 9. 1801     1843 - ????
Braun Antonín   5. 8. 1709     ???? - ????, pobyt, tvůrčí činnost. Podíl na výzdobě kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském v . 1735
Braun Edmund   23. 1. 1870     1930 - 1932, německá univerzita v Praze
Braun František   9. 11. 1912     ???? - ????
Braun Matyáš   24. 2. 1684     1710 - 1738
Braun Ondřej   27. 2. 1811     ???? - ????
Brauner Tomáš   1979     ???? - ????
Brázda Adolf   17. 6. 1875     ???? - ????
Brázda Jan   5. 2. 1914     ???? - ????
Brázda Jan   4. 12. 1917     ???? - ????
Brázda Josef   12. 3. 1939     ???? - ????
Brázda Pavel   21. 8. 1926     ???? - ????
Brdečka Jiří   24. 12. 1917     ???? - ????
Brdlík Zdeněk   30. 4. 1929     ???? - ????
Brehm Bruno   13. 7. 1892     ???? - ????
Brehovszský Vladimír   26. 9. 1925     ???? - ????
Brechler Vojtěch   1. 4. 1826     1872 - ????, vyšší staroměstské gymnázium
Breska Alfons   13. 7. 1873     ???? - ????, různá místa na poště
Bretschneider Jan   14. 7. 1656     1697 - 1707
Brikcí z Cimperka   1535     ???? - ????
Brikcí z Licka Matěj   1488     1530 - 1543
Brikcius Eugen   30. 8. 1942     ???? - 1980
Britz Abraham         1708 - ????, usadil se
Brocco Giovanni         ???? - 1613, Podíl na výzdobě Císařského mlýna v Bubenči v l.1589-1591 a výstavbě grotty r. 1594. Podílel se na výzdobě nových koníren císaře Rudolfa II. v l. 1602-1603. Podíl na výzdobě Španělského sálu v l. 1605-1606. Úprava náhrobku Vratislava z Pernštejna v katedrále sv. Víta po r. 1583. Upravy paláce Adama II. z Hradce na Malé Straně. Úpravy domu Lazara Henkla z Donnersdorfu.
Brod Max   27. 5. 1884     ???? - ????, meziválečné období
Brod Max   27. 5. 1884     1964 - 1964
Brod Toman   18. 1. 1929     ???? - ????
Brodská Eva   23. 3. 1937     ???? - ????
Brodský Jiří   27. 2. 1941     ???? - ????
Broggio Octavian   2. 1. 1680     1708 - ????
Brok Jindřich   20. 1. 1912     ???? - ????
Brokoff Ferdinand   12. 9. 1688     1707 - ????
Brokoff Jan   23. 6. 1652     1692 - ????
Brokoff Michal   28. 4. 1686     ???? - ????
Brosch Václav   11. 6. 1708     ???? - ????
Brosingerová Zdenka   24. 5. 1930     ???? - ????
Brosius z Horštejna Šimon   1567     ???? - ????, pražský světící biskup
Brousek Karel   6. 9. 1880     ???? - ????
Brozman Dušan   7. 6. 1961     ???? - ????
Brož         ???? - ????, Vinohrady, řezba loutek
Brož Alois   15. 12. 1905     ???? - ????
Brož František   9. 11. 1902     ???? - ????
Brož Josef   1. 8. 1844     ???? - ????
Brož Josef   27. 1. 1921     ???? - ????, vystudoval pedagogickou fakultu
Brož Otakar   6. 8. 1877     ???? - ????
Brož Radek   6. 6. 1967     ???? - ????
Brožek Karel   24. 8. 1935     ???? - ????, loutkové divadlo, režisér
Brožek Vlastimil   1894     ???? - ????
Brožek Vojtěch   9. 8. 1894     ???? - ????
Brožková Libuše   23. 3. 1929     ???? - ????
Brožovský Jaroslav   12. 4. 1907     ???? - ????
Brtna Ivan   28. 3. 1948     ???? - ????
Brtnová Šárka   22. 1. 1953     ???? - ????
Bruder Anton   11. 6. 1898     ???? - ????
Brüderle Michal         ???? - ????
Brügel Johann   3. 7. 1905     1928 - ????, státní služba
Brügel Johann   3. 7. 1905     1945 - ????
Brůha Oldřich   2. 1. 1905     ???? - ????
Brullus Jan   1710     ???? - ????, zejména hradčanská Loreta
Bruncvík Jan         1465 - 1488
Bruner-Dvořák Rudolf   2. 7. 1864     1889 - ????
Brunner Vratislav   15. 10. 1886     ???? - ????, rediguje Moderní bibliotéku. Pedagogem Akademie výtvarných umění (vedoucím grafického oddělení)
Brýdl Rudolf   6. 4. 1860     ???? - ????
Brychta Jan   11. 5. 1928     ???? - ????
Brychta Jaroslav   9. 3. 1895     ???? - ????, studium
Brynda Jiří   3. 7. 1949     ???? - ????
Brynskyj Michajlo   11. 10. 1883     ???? - ????
Brzková Terezie   11. 1. 1875     ???? - ????
Brzobohatý Radoslav   13. 9. 1932     1962 - 1967, Divadlo S. K. Neumanna
Bržezinskij Eugenij   21. 2. 1904     ???? - ????, v době výstavy SV (1935) Praha XIX., Verdunská 7
Březina František         1766 - 1774
Březina Ivan   17. 1. 1955     ???? - ????
Březina Miroslav         1950 - ????, k dostání loutkové divadlo zhotovené dle návrhu M. Březiny
Březina Václav   15. 9. 1862     ???? - ????
Bříza Jan   21. 7. 1903     1922 - 1930, zaměstnán jako řezbářský dělník
Buben František   14. 12. 1880     ???? - ????
Bubeníček Jindřich   13. 7. 1856     ???? - ????
Bubeníček Karel   30. 6. 1923     ???? - ????
Bubeníček Ota   31. 10. 1871     ???? - ????, ateliér - Korunní 50
Bubeník Květoslav   29. 5. 1922     ???? - 1993, 1950-1952 šéf výpravy Divadla státního filmu, v l. 1952-1989 scénograf Národního divadla a umělecký šéf malíren Národního divadla
Bubla Blahoslav   2. 11. 1910     ???? - ????
Bücking Peer   1906     ???? - ????
Bucmaniuk Julian   3. 7. 1885     ???? - ????
Bučánek Alois   6. 9. 1897     ???? - ????, bydliště, ateliér - Nad bránickým pivovarem
Bučil Jiří   15. 7. 1927     ???? - ????
Budešínská Karla         1910 - ????, uvedena jako majitelka firmy
Buděšínský Bohumil (Bohuslav)   13. 9. 1899     ???? - ????, stavební inženýr u formy Ing. Koutský a Ing. Ježek
Budil Vendelín   19. 10. 1847     1887 - 1900, řídil vlastní divadelní společnost
Budová Dagmar   1931     ???? - ????, studovala Pedagogickou fakultu, kde později absolvovala studium speciální pedagogiky
Bucháček Robert   7. 6. 1902     ???? - ????
Buchtele Jan   7. 7. 1874     1908 - ????
Bukovská Kratochvílová Lucie   8. 7. 1944     ???? - ????
Bukovský Ivan   7. 7. 1949     ???? - ????
Bulánek-Dlouhán František   21. 3. 1906     1929 - 1933, středoškolský profesor v Praze a Prešově
Buldra František   1. 4. 1851     ???? - ????
Buquoy Ludwig   16. 12. 1783     ???? - ????
Burant František   13. 2. 1924     ???? - ????, VŠUP Praha 1960-1990
Burda Matěj   24. 8. 1560     ???? - ????, lékař Rudolfa II
Burda Michal   13. 2. 1952     ???? - ????
Burda Vladimír   29. 5. 1934     ???? - ????
Burde Josef   14. 5. 1779     ???? - ????
Burešová Eva   25. 1. 1922     ???? - ????
Burešová Charlotta   4. 11. 1904     ???? - ????
Burešová Růžena   14. 8. 1927     ???? - ????
Burian         ???? - ????
Burian         ???? - ????
Burian Emil   11. 6. 1904     1946 - ????, ředitel divadla v karlíně
Burian František   17. 9. 1881     ???? - ????, chirurgická klinika
Burian Josef         ???? - ????
Burian Karel   12. 1. 1870     ???? - ????, studium
Buriánek František   25. 4. 1900     ???? - ????
Burianová Alena   19. 5. 1960     ???? - ????
Burin Jasan   6. 4. 1929     2010 - ????, hostující profesor fakulty architektury Clemson University
Bursík Jiří   5. 1. 1927     ???? - ????
Bušek Konstantin   8. 1. 1861     1915 - 1938
Bys Jan   11. 5. 1662     1689 - 1713
Bystřický Jakub         ???? - ????, okolo roku 1595
Bystřina Otakar   23. 5. 1861     ???? - ????, soudní a advokátní praxe
Cabaniss Catherine   11. 3. 1940     ???? - ????
Caisová Věra   1945     ???? - ????
Cajthaml Miloslav   1. 3. 1927     ???? - ????
Cajthamlová Neda   9. 4. 1932     ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. V l. 1966-1989 činná v Krajském projektovém ústavu, Od r. 1990 činná v atelieru DESIGN PROJEKT ABA. Členkou redakční rady čas. Územní plánování.. Působí v dozorčí radě Nadace českých architektů.
Campanus Jan   27. 12. 1572     ???? - ????
Canevale Marco   28. 9. 1652     1674 - 1711, v l. 1699-1704 výstavba kostela sv. Voršily, v l. 1706-1709 výstavba novoměstského ústavu šlechtičen
Canevalle de Moneta Domenico         1631 - 1931
Capek Slavomír (Slavo)   1. 9. 1976     2003 - 2006, kameník, asistent sochaře, prodavač knih
Caratti Francesco   1615     ???? - ????, palác Michnů z Vacínova na Malé Straně,kostel sv.Marie Magdaleny na Malé Straně, Černínský palác na Hradčanech
Carlone Carlo   11. 1686     1727 - 1730, pobyt, spolupůsobení na výdobě Clam-Gallasova paláce
Carlone Silvestro ml.   1655     ???? - 1697, Měšťanem Nového Města pražského od r. 1680. 1680 též členem cechu.Podíl na stavbě kostela sv. Norberta na Starém M?ěstě pražském a na stavbě zámku Šternberků v Troji a na stavebních úpravách premonstrátského kláštera na Strahově.
Carrithers Robert         ???? - ????
Carro Jean de   8. 8. 1770     ???? - ????
Cassinis Max         ???? - ????
Castrucci Cosimo         ???? - ????
Castrucci Giovanni         ???? - ????
Cechner Antonín   25. 4. 1857     ???? - ????, podíl na obnově kláštera sv. Anežky v l. 1900-1904, lázně v ul. Na Zatlance 15 v l. 1906-1909, rodinný dům v ul. Na Hřebenkách r. 18910
Celba Karel   24. 4. 1912     ???? - ????
Ceplecha Bohumil   20. 9. 1926     ???? - ????
Ceplechová Valentina   3. 9. 1925     ???? - ????
Ceresolla Francesco         ???? - ????
Ceresolla Giovanni         ???? - 1672, pobyt, od r. 1652 majitelem tzv. Trmalovského domu čp. 997/II.
Cetechovský František   15. 10. 1881     1914 - 1918, zaměstnanec na poštovním ředitelství
Ceyp z Peclinovce Jan   8. 12. 1835     ???? - ????, lékař ve Všeobecné nemocnici, psychiatr v ústavu pro chorobomyslné na Kateřinkách (Nové Město)
Cibulka Josef   1. 7. 1886     1921 - ????, předseda Národního komitétu pro dějiny umění
Cibulka Zbyněk   15. 6. 1916     ???? - ????
Ciburský Adam         ???? - ????, okolo roku 1591 - 1608
Cidlinský Vladimír   12. 8. 1934     ???? - ????
Cigler Václav   21. 4. 1929     1979 - ????
Cihelka Oldřich   29. 1. 1881     ???? - ????, bydliště - Kolínská 9, ateliér - Slezská 99
Cihlář František   22. 11. 1922     ???? - ????
Cihlář Michal   16. 9. 1960     ???? - ????
Cikán Josef   22. 11. 1914     ???? - ????
Cikker Ján   29. 7. 1911     1930 - 1936, konzervatoř
Cílek Jiří   4. 9. 1910     1942 - 1942, odborný učitel
Cimermanová (Cimmermannová) Marta   1. 9. 1928     ???? - ????
Cína Jelínek František   6. 6. 1882     ???? - ????, ateliér - Římská 34
Cintula Víťazoslav   7. 3. 1848     ???? - ????
Cinybulk Vojtěch   10. 8. 1915     ???? - ????
Ciporanov Ivan   14. 8. 1908     ???? - ????
Cirisola Giovanni         ???? - ????
Cirkl Jiří   28. 7. 1920     ???? - ????
Císař Čestmír   2. 1. 1920     ???? - ????
Císař Čestmír   2. 1. 1920     1957 - 1961, zástupce šéfredaktora Rudého práva
Císař Čestmír   2. 1. 1920     1961 - 1963, šéfredaktor měsíčníku KSČ Nová mysl
Císař Čestmír   2. 1. 1920     1968 - ????, ÚV KSČ pro školství, vědu a kulturu (tajemník)
Císařovský Josef   21. 7. 1926     ???? - ????
Císařovský Petr   18. 3. 1950     ???? - ????
Císler Josef   15. 1. 1870     ???? - ????
Clarot Alexander   17. 3. 1795     1836 - 1842
Clementis Vladimír   20. 9. 1902     ???? - ????
Clementis Vladimír   20. 9. 1902     1945 - 1948, státní tajemník ministerstva zahraničních věcí
Clementis Vladimír   20. 9. 1902     1948 - 1950, ministr zahraničních věcí, poté odvolán a dán pod trvalý dohled StB
Clo Magister         ???? - ????, okolo roku 1348
Cmero Josef   19. 8. 1926     ???? - ????
Cmíral Karel   21. 5. 1920     ???? - ????
Cobalt František   1680     1696 - 1710
Cocsell Michal         ???? - ????
Codrová Věra   2. 5. 1939     ???? - ????
Coletti Basilio         ???? - ????
Colin Alexander   1527     ???? - ????, krátkodobý pobyt. Dotvoření mauzolea Anny Jagellonské, Ferdinanda I. a Maximiliana II.ve Svatovítské katedrále. Náhrobek Bernardina Menesia z Toleda ve Svatovítské katedrále.
Collinus Matouš   21. 9. 1516     ???? - ????
Colombo Giovanni   1638     1664 - 1664, pobyt, oprava reliéfů hradčanské Lorety.
Corbellini Giacomo   1674     ???? - ????
Cornova Ignác   25. 7. 1740     ???? - ????
Costa Girolamo   1671     ???? - ????, činný pří stavbě kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. činný na stavebních projektech Kolovratů.
Coufal František   7. 1. 1892     ???? - ????
Crane Jeff   1967     ???? - ????, 90. léta
Creutz Wilhelm van der   17. 3. 1628     1665 - 1672, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Croll Carl   21. 11. 1800     1843 - 1963
Csordák (Čordák) Ľudovít   4. 2. 1864     1892 - 1895, studium
Ctibor Jan   13. 8. 1853     ???? - ????
Cubr František   8. 1. 1911     1911 - 1976
Cudlín Karel   28. 6. 1960     ???? - ????, v l. 1988-1990 činný jako fotoreportér čas. Mladý svět
Culek Antonín   12. 11. 1904     ???? - ????
Cundrla František   25. 11. 1943     ???? - ????
Cupák Eduard   10. 3. 1932     1953 - 1955, člen Armádního uměleckého divadla
Cvach Miloš   10. 5. 1945     1970 - 1973
Cvětajevová Marina   8. 10. 1892     1922 - 1925
Cvrček Karel   10. 2. 1955     ???? - ????
Cvrček Václav   20. 1. 1981     ???? - ????
Cysarz Herbert   29. 1. 1896     ???? - ????
Czech Ludwig   14. 2. 1870     ???? - ????
Čadík Jindřich   10. 3. 1891     ???? - ????, Univerzita Karlova
Čadlík Anton   10. 3. 1891     ???? - ????
Čáka Jan   12. 6. 1929     ???? - ????
Čalfa Marián   7. 5. 1946     ???? - ????
Čampulka Pavel   18. 6. 1943     ???? - ????
Čampulková Nina   10. 10. 1945     ???? - ????
Čáp Rudolf   1879     ???? - ????
Čapek Jindřich   4. 3. 1837     ???? - 1895, podíl na restauraci Prašné brány v l. 1875-1884, restaurace sousoší sv. Luitgardy na Karlově mostě v r. 1881
Čapek Jindřich ml.   15. 10. 1876     ???? - 1927, Vytvořil kopie soch imperátorů od F. M. Brokofa na Nosticově paláci na Malé Straně. Za I. světové války členem Maffie. V l. 1898-1910 vlastnil umělecko-průmyslový závod společně s Jaroslavem Jindřichen Vorlem. Podílel se na restaurátorských pracech v Kounicově paláci pro Živnobanku r. 1923, západní části zahradní architektury a sala terreny Fürstenberského paláce, sgrafit východní části Martinického paláce v l. 1921-1922, štuk domu U Zlaté studně na Malé Straně, kašny od Františka Xavera Lederera z r. 1797 ve Vrchlického sadech, Soldatiho štuk v Černínském paláci r. 1920.
Čapek Josef   23. 3. 1887     ???? - ????
Čapek Luděk   22. 6. 1952     ???? - ????
Čapek Miroslav   17. 10. 1924     ???? - ????
Čapka Bohuslav   13. 12. 1936     ???? - ????, urbanistická studie na vymezení pražské aglomerace, střediska volného času, rekreační využití pražské aglomerace a životního prostředí v Praze; historie zobrazování Prahy
Čápová Dagmar   16. 1. 1953     ???? - ????
Čáslavská Alena   30. 7. 1927     ???? - ????
Čáslavský Radoslav   14. 3. 1925     ???? - ????
Částek Jindřich   11. 2. 1874     1889 - 1895, Konservatoř
Čebiš František   1. 12. 1895     ???? - ????
Čečetka František   23. 4. 1871     ???? - ????
Čehovská Věra   26. 5. 1929     ???? - ????
Čech Eduard   29. 6. 1893     ???? - ????, studium
Čech Svatopluk   21. 2. 1846     1979 - 1899, advokátní úředník
Čech Vladimír   27. 8. 1890     1923 - ????
Čechová Olga   6. 4. 1925     ???? - ????
Čechová Pekařová Zdeňka   4. 6. 1944     ???? - ????
Čejka Josef   28. 7. 1886     ???? - 1909
Čejka Josef   28. 7. 1886     1918 - ????
Čelechovský Gorazd   3. 7. 1922     ???? - ????, V l. 1952-1976 působil v Pražském projektovém ú)stavu. V l. 1976-1982 činný ve Výzkumném ústavu vývoje architektury.
Čemus Jan   28. 1. 1895     ???? - ????
Čenský Alois   22. 6. 1868     ???? - ????, Dienzenhofferovy sady 1117
Čep Jan   31. 12. 1902     ???? - ????
Čepek Petr   16. 9. 1940     ???? - ????, protagonista pražského Činoherního klubu
Čepelák Ladislav   25. 6. 1924     ???? - ????
Čepička Alexej   18. 8. 1910     1947 - 1956, ministr
Čermák Aleš   4. 3. 1984     ???? - ????
Čermák Bohumír   8. 11. 1882     ???? - ????
Čermák Bohuslav   31. 10. 1846     ???? - ????, pedagog na soukromém gymnáziu
Čermák Jan   25. 9. 1909     ???? - ????
Čermák Jan   24. 1. 1893     ???? - ????
Čermák Jaromír   10. 4. 1888     ???? - ????
Čermák Jaroslav   1. 8. 1830     1852 - 1853, studijní pobyt
Čermák Jaroslav   23. 8. 1915     ???? - ????
Čermák Slavomír   28. 3. 1952     ???? - ????, pedagogem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v l. 1978-1990
Čermák Vratislav   11. 1. 1888     ???? - ????
Černá Dagmar   25. 2. 1923     ???? - ????
Černá Jiřina   27. 6. 1930     ???? - ????
Černá Kateřina   17. 2. 1937     ???? - ????
Černá Ludmila   23. 5. 1922     ???? - ????
Černický Jiří   1. 8. 1966     ???? - ????
Černík Artuš   26. 7. 1900     1926 - ????
Černík Michal   28. 2. 1943     ???? - ????
Černík Oldřich   27. 10. 1921     ???? - ????
Černohorský Zdeněk   27. 12. 1910     ???? - ????, pedagog na reálném gymnáziu
Černohouz Jan   31. 1. 1836     ???? - ????
Černoch Jiří   16. 7. 1926     ???? - ????
Černovský Vlastimil   7. 10. 1934     ???? - ????
Černušák Gracián   19. 12. 1882     ???? - ????, studium
Černý Dušan   5. 7. 1959     ???? - ????
Černý František   7. 5. 1936     ???? - ????
Černý Jan   4. 3. 1874     1918 - 1922, předseda vlády a ministr vnitra
Černý Jan   4. 3. 1874     1926 - 1929, ministr vnitra
Černý Jan   4. 2. 1879     ???? - ????, žil v Praze
Černý Jaroslav   1. 6. 1904     ???? - ????
Černý Jaroslav   25. 9. 1938     ???? - ????
Černý Jaroslav   22. 8. 1898     ???? - ????, pedagog
Černý Jindřich   6. 4. 1905     ???? - ????, administrativní úředník na hlavní poště
Černý Jiří   25. 2. 1936     ???? - ????
Černý Josef   28. 9. 1915     ???? - ????
Černý Karel   19. 2. 1910     1911 - ????
Černý Miroslav   15. 2. 1935     ???? - ????
Černý Václav   26. 3. 1905     ???? - ????, profesor
Černý Václav   19. 12. 1866     ???? - ????
Černý Václav   20. 1. 1894     ???? - ????
Černý Valtr (Karel)   12. 12. 1892     ???? - ????, filmový a divadelní herec a režisér
Černý Věnceslav   27. 1. 1865     ???? - ????
Červený František   7. 5. 1850     ???? - ????
Červený Jiří   14. 8. 1887     ???? - ????
Červený Josef   8. 2. 1854     ???? - ????
Červený Zdeněk   31. 12. 1924     1954 - ????
Červín Alois   15. 11. 1890     ???? - ????
Červinka Adolf   4. 6. 1875     ???? - ????, advokát
Červinka František   14. 1. 1923     ???? - ????
Červinka František   3. 5. 1921     ???? - ????
Červinka Karel   19. 5. 1872     ???? - ????, právník
Červinka Ludvík   28. 4. 1872     ???? - ????
Červinka Vincenc   2. 8. 1877     ???? - ????
Česák Ladislav   14. 9. 1916     ???? - ????
Čihák Edvard   26. 6. 1863     ???? - ????
Čihák Milan   10. 6. 1964     ???? - ????
Činčera Jan   7. 3. 1961     ???? - ????, Akademie výtvarných umění, od r.1989 asistentem v ateliéru Miloše Šejna
Čipera Bohumil   30. 3. 1920     ???? - ????
Čipera Ivan   19. 10. 1883     ???? - ????
Čirikov Jevgenij   5. 8. 1864     1921 - ????
Čivrný Lumír   3. 8. 1915     ???? - ????
Čížek Jaroslav   1890     ???? - ????
Čížek Jaroslav   27. 4. 1873     ???? - ????
Čížková Dagmar   5. 8. 1911     ???? - ????
Čtrnáctý František   20. 4. 1890     ???? - ????
Čtverák Lubomír   5. 3. 1922     ???? - ????
Čtvrtek Václav   4. 4. 1911     ???? - ????
Čulík Jaroslav   7. 6. 1861     ???? - ????
Čumpelík Jan   28. 1. 1895     1928 - ????, bydliště - Na Oborou 53, ateliér - Letohradská 7
Čupr František   11. 4. 1821     ???? - ????
Čurda Karel   10. 10. 1911     ???? - ????
Čůta František   15. 11. 1898     ???? - ????
Čvančara František   7. 10. 1889     ???? - ????
Čvančara Jaroslav   20. 11. 1948     ???? - ????
Čvančara Karel   22. 4. 1882     ???? - ????
Dallinger František   3. 9. 1710     ???? - 1771, trvalý pobyt, 1738 člen staroměstského cechu malířů, tvůrčí činnost, výzdoba paláce velkopřevorů maltézského řádu r. 1764, série pohledů na zámky a lokality vévody Klementa Bavorského v českých zemích
Danda Josef   2. 1. 1906     ???? - ????
Daněk Břetislav   1934     ???? - ????
Daněk Lubomír   8. 8. 1921     ???? - ????
Daněk Václav   9. 7. 1929     ???? - ????
Daněk Viktor   20. 2. 1907     ???? - ????
Daneš Jiří   23. 8. 1880     ???? - ????
Danielová Mária   2. 3. 1953     ???? - ????
Darahan Jurij   16. 3. 1894     ???? - ????
Dašek Václav   18. 2. 1887     1928 - ????, pražská technika, od roku 1934 řádný profesor pro statiku, dynamiku a stavební mechaniku
Daublebsky Klas   1940     ???? - ????
David František   25. 10. 1913     ???? - ????
David Josef   17. 2. 1884     1921 - 1931, tajemník Čs. obce legionářské
David Václav   23. 10. 1910     ???? - ????
David Vladimír   22. 8. 1921     ???? - ????
Davidová Marie   22. 4. 1949     ???? - ????
de Cara Sidonia   5. 9. 1905     1943 - ????, vrací se zpět do Prah
de Quadri Ondřej   1634     ???? - ????
de Santin (Santen) Hugo von         1684 - 1699
De Valée Napravilová Marie   31. 7. 1947     ???? - ????
de Villie Francois   1649     ???? - ????
Decapaoli Gion         1638 - 1678, Trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Podíl na výstavbě kapucínského kláštera u kostela sv. Josefa v l. 1638-1640. Obnova kláštera cyriaků v l. 1650-1651. Úpravy kostela sv. Tomáše na Malé Straně v l. 1665-1666. Podíl na výstavbě kostela sv. Marie Magdaleny na Malé Straně v l. 1656-1678. Podíl na stavbě Černínského paláce po r. 1668. V l. 1654-1655 podíl na stavbě zbrojnice a úpravách krypty kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Podíl na stavbě opevnění v l. 1653-1678. Majitelem domů čp. 16/VI, 1244/II, 1111/II. R. 1647 se oženil s Kateřinou Sedlářovou.
Dědičová Irena   12. 2. 1932     ???? - 1964
Dědina Jan   1. 9. 1870     1942 - 1955, ateliér - Belcrediho 17
Deitch Gene   8. 8. 1924     1959 - ????
Dekune Iku   28. 1. 1969     2002 - ????
Delafontaine Jean-Marie   1974     ???? - ????
Dellin Rudolf   1866     ???? - 1925, trvalý pobyt, činnost ve stavební firmě Josefa a později Matěje Blechy. Autorem protokubistického projektu přestavby Jedličkova ústavu na Vyšehradě
Dellinger Rudolf   8. 7. 1857     ???? - ????
Demartini Hugo   11. 7. 1931     ???? - ????
Demčáková Vejdovská Tatiana   28. 4. 1972     ???? - ????
Demel Karel   28. 2. 1942     ???? - ????
Demeter František   28. 12. 1948     ???? - ????
Deml Jakub   20. 8. 1878     ???? - ????
Den Petr   3. 4. 1898     ???? - ????
Denemarková Radka   14. 3. 1968     ???? - ????
Denk Zdeněk   4. 2. 1921     1951 - 1956, hlavní projektant v ateliéru F. Cubra a obchodní komory v Praze. Stavoprojekt
Denkstein Vladimír   3. 2. 1906     1930 - 1993, Na filosofické fakultě asistentem prof. Vojtěcha Birnbauma v l.1930-1932. Národopisné oddělení Národního muzea, Český zemský archiv. Národní galerie. Národní muzeum od r. 1942. 1948 zástupcem ředitele. 1956-1970 ředitelem.
Derer Ivan   2. 3. 1884     1939 - ????
Derynek Miroslav   7. 12. 1916     ???? - ????
Destinnová Ema   26. 2. 1878     ???? - ????
Devínská Edita   22. 4. 1949     ???? - ????
Deyl Jan   24. 6. 1855     1883 - 1887, asistent oční kliniky prof. Schöbla
d'Hardiviller Charles   1795     ???? - ????
Dias Pavel   9. 12. 1938     ???? - ????, fotograf čas. Mladý svět v l.1959-1977. Akademie muzických umění, filmová fakulta, katedra fotografie v l.1989-2005.
Diblík František   18. 10. 1887     ???? - ????, bydliště - Na kovárně 7, ateliér - Jungmannova 36
Dicker-Brandeis Friedl   30. 7. 1898     ???? - ????
Diels Paul   21. 4. 1939     ???? - ????
Dienstbier Jiří   20. 4. 1937     ???? - ????
Dientzenhofer Jan   1663     ???? - ????
Dientzenhofer Kilián   1. 9. 1689     ???? - ????, Klášter Břevnov, kaple Vojtěška v l.1724-1726. Prelatura v l.1724-1726. 1735-1736 přestavba kláštera. Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě v l.1732-1735. Kostel sv. Bartoloměje pro jezuity před r.1731. Dokončení kostela sv.Mikuláše na MaléStraně po r.1737. Přestavba kostela sv. Tomáše do r.1731. Konvent voršilek a kostel sv. Jana Nep. na Hradčanech do r.1728. Kostel sv. Jana na Skalce v l.1730-1738. Invalidovna. Portheimka na Smíchově r.1725. Palác Piccolomini (nyní Silva-Taroucca) v ul. Na příkopech.
Dientzenhofer Kryštof   7. 7. 1655     ???? - ????, Kostel sv.Máří Magdaleny na Malé Straně do r.1709 (nyní hotel). Úpravy gotických hradeb pod Vyšehradem. Úpravy domu U zlaté lilie na Malém nám. r.1698. Přestavba domu čp.465/III v Nostické ul. Podíl na stavbě Šternberského paláce. Podíl na stavbě Kaiserštejnského paláce na Malostranském nám. Kostel Nejsv.Trojice ve Spálené ul. Zahrada Vrtbovského paláce na Malé Staně. Yápadní část kostela sv.Mikuláše na Malé Straně v l.1702-1711. Kostel sv. Markéty v Břevnově v l.1708-1712. Boční kaple ambitu Lorety po r.1711.
Dientzenhofer Leonhard   1660     ???? - ????
Dientzenhofer Wolfgang   1648     ???? - ????, spoluúčast na výstavbě novoměstské koleje jezuitů.
Diepold Arnošt   14. 8. 1861     ???? - ????
Diepold Johann         ???? - ????
Diepold Josef   1787     ???? - ????
Diepold Josef   15. 3. 1821     ???? - ????
Diesbach František   1696     ???? - 1766, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Mistrem od r. 1721, měšťanem od r. 1721. Zlatnická a klenotnická dílna v Nerudově ul.
Dietrich František   1728     ???? - ????
Dietrich Jan   11. 2. 1722     ???? - ????
Dietrich Vít   16. 6. 1725     ???? - ????
Dietrich Zachariáš ml.   1719     ???? - ????, Majitelem domu U holubů čp. 381/I. na Starém Městě pražském v l. 1744-1756. ulil zvony pro kostel sv. Petra a Pavla na Budči, r. 1754, pro kostel sv. Kunhuty v Královském Poříčí r. 1755, pro kostel sv. Mikuláše z Bari v Lomnici n. Popelkou r. 1756, pro hřbitovní kostel Božího Těla na hoře Oreb r. 1750
Dietrich Zachariáš st.   1680     ???? - ????, 25. 1. 1718 svatba s Kateřinou Reunerovou. Majitelem domu U zvonaře v Široké ul. na Novém Městě pražském. Ulil zvony pro kostel sv. Petra Na Pořičí r. 1724, a pro kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v l. 1724-1725,
Dillinger Petr   17. 9. 1899     ???? - ????, Studium. Od r.1945 pedagogem na Vysoké škole umělecko průmyslové., kde vedl oddělení knižní a užité grafiky.
Diorová Zuzana         ???? - ????
Disman Miloslav   27. 4. 1904     ???? - ????
Distl Jaroslav   21. 11. 1870     ???? - ????
Dítě Emanuel   22. 9. 1862     ???? - ????, Uměleckoprůmyslová škola, pedagogem v l. 1903-1925 figurální kresby a malby
Dítě Emanuel   25. 12. 1819     ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. V l. 1860-1872 majitelem fotoateliéru.
Dítětová Jana   7. 10. 1926     ???? - ????
Ditrich Miloš   17. 4. 1927     ???? - ????
Dittmann z Lavensteinu Kristián   1639     ???? - ????
Dittrich Arnošt   13. 4. 1908     ???? - ????
Dittrich Jaroslav   28. 12. 1899     ???? - ????, žil a pracoval jako uměleckoprůmyslový výtvarník a restaurátor
Diviš Alén   26. 4. 1900     ???? - ????
Diviš Stanislav   20. 11. 1953     ???? - ????, Akademie výtvarných umění, od r. 1996 pedagogem.
Djuračka Anton   22. 2. 1904     ???? - ????
Dlabač Bohumír   17. 7. 1758     ???? - ????, Premonstrátský klášter Strahov od roku 1778. Knihovník. Ředitel kůru. Historiograf kláštera a premonstrátského řádu.
Dlabač Ivan   26. 10. 1961     ???? - ????
Dlask Antonín   17. 2. 1818     ???? - ????
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932     ???? - ????, Akademie výtvarných umění. Pedagogem od roku 1990.
Dlouhý Jan   26. 3. 1807     ???? - ????
Dlouhý Vladimír   31. 7. 1953     ???? - ????
Dobeš Josef   4. 7. 1904     ???? - ????
Dobeš Josef   23. 2. 1885     ???? - ????
Dobiáš Jan   3. 3. 1940     ???? - ????
Dobiášová Eva   20. 1. 1926     ???? - ????
Dobner Gelasius   30. 5. 1719     ???? - ????, rektor piaristické koleje
Dobrovodský Alexander   1981     ???? - ????
Dobrovolný Viktor   2. 3. 1909     ???? - 1987, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Dočekalová Marie   1948     1978 - ????
Dodal Jaroslav   8. 12. 1933     ???? - ????
Doesburg Theo van   30. 8. 1883     1924 - ????
Dohnal Albert   14. 7. 1859     ???? - ????
Dohnal Josef   4. 8. 1912     ???? - ????
Dohnal Vlastimil   28. 4. 1913     ???? - ????
Dokulil Miloš   5. 7. 1912     ???? - ????
Dolanský Jaromír   25. 2. 1895     ???? - ????
Dolejš Václav   27. 7. 1925     ???? - ????
Dolejška Miroslav   14. 2. 1894     ???? - ????
Dolenský Antonín   11. 6. 1884     ???? - 1956, knihovník Národního muzea, v l. 1912-1919 spoluredaktorem revue Veraikon, v l. 1913-1917 spolureaktorem měsíčníku Dílo, v l. 1929-1932 spoluredaktorem Velkého ilustrovaného slovníku naučného a též Kulturního adresáře od r. 1934
Dolenský Jan   19. 6. 1859     ???? - ????, působil na pražských školách
Doležal Alois   20. 10. 1893     ???? - ????
Doležal Bohumil   17. 1. 1940     ???? - ????
Doležal František   28. 7. 1910     1934 - 1989, ateliér, bydliště
Doležal Jan   12. 2. 1899     ???? - ????
Doležal Jiří   28. 2. 1965     ???? - ????
Doležal Miloš   1. 7. 1970     ???? - ????
Doležal Stanislav         ???? - ????
Doležal Vladimír   28. 6. 1911     ???? - ????
Doleželová Bohumila (Miroslava)   12. 11. 1922     ???? - ????
Doležil Vojtěch   11. 6. 1882     1915 - 1961, působiště
Doležil Vojtěch   11. 6. 1882     1939 - ????, odchod do výslužby
Doller Šimon         ???? - 1730
Dollinger Georg   1941     ???? - ????
Domalíp Karel   24. 6. 1846     1871 - 1876, asistent fyziky na německé polytechnice
Domalíp Karel   24. 6. 1846     1875 - ????, doc. teoretické fyziky na německé polytechnice
Dombrovská Eugenie   6. 4. 1883     ???? - ????
Domin Karel   4. 5. 1882     ???? - ????
Dominicus         ???? - ????
Donat Julius   1805     ???? - ????
Done Vladimír   15. 4. 1939     ???? - ????
Dont Jan   1789     ???? - ????
Dooms Jan   6. 3. 1597     1644 - 1675
Dooms Josef         ???? - ????
Dorazilová Matylda   18. 1. 1921     ???? - ????
Dorn Matěj         ???? - ????
Dornhaus Antonín   25. 10. 1829     ???? - ????
Doskočil Pavel   10. 3. 1968     ???? - ????
Dostál Alois   2. 7. 1858     ???? - ????
Dostál Jindřich   6. 1. 1904     ???? - ????
Dostalová Hana   11. 11. 1890     ???? - ????
Dostalová Marie   15. 7. 1877     ???? - ????
Dost-Nolden Dagmar   3. 10. 1948     ???? - ????
Dotterweich Jan   1818     ???? - ????
Douba Josef   15. 5. 1866     ???? - ????
Doubek František   20. 3. 1865     ???? - ????, ateliér - Pod Karlovem 12
Doubnerová Tlustá Jiřina   31. 3. 1922     ???? - ????
Doubrava Jaroslav   25. 4. 1909     ???? - ????
Doubrava Jaroslav   18. 11. 1958     ???? - ????
Doubrava Josef   29. 2. 1852     ???? - ????
Doubravský Jaroslav   27. 11. 1911     ???? - ????
Drábek Antonín   12. 5. 1907     ???? - ????
Drahoňovský Josef   27. 3. 1877     1904 - ????, vlastní sochařská dílna
Drahoňovský Vladimír   31. 7. 1912     ???? - ????
Drahorád Josef   10. 11. 1846     ???? - ????
Drašarová Eva   16. 3. 1959     ???? - ????
Drbalová Marie   14. 9. 1906     ???? - ????
Drbohlav Karel   25. 9. 1908     ???? - ????
Drda Josef   13. 11. 1782     ???? - ????
Drejsl Radim   29. 4. 1923     ???? - ????
Dresler Rudolf   28. 6. 1908     ???? - ????
Drexler Anton   13. 6. 1908     ???? - ????
Drlík Josef   5. 2. 1909     ???? - ????
Drnková Zářecká Věra   7. 3. 1922     ???? - ????
Drobník Václav   17. 1. 1893     ???? - ????
Drohe         ???? - ????
Drozd Jiří   2. 1. 1924     1966 - ????
Drozd Smutná Martina   1989     ???? - ????
Drozda Zbyněk   12. 12. 1958     ???? - ????
Drož Karel   22. 8. 1858     ???? - ????, studium
Drschko Jan         1628 - 1653
Drtina Prokop   13. 4. 1900     ???? - ????
Dřevikovský Eduard   1818     ???? - ????
Duba Čeněk   4. 2. 1919     ???? - ????
Dubček Alexander   27. 11. 1921     ???? - ????
Dubová Jana   30. 8. 1926     ???? - ????
Dubrovská Tereza   13. 2. 1878     ???? - ????, střídavě žila v Praze a Nové Vsi
Dubská Gabriela   8. 3. 1915     ???? - ????
Dubská Zora   20. 7. 1950     ???? - ????
Duda Stanislav   2. 7. 1921     ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, v l.1947-1953 grafikem v propagaci Centotexu a v obchodní komoře, od r. 1953 svobodné povolání
Dudek         ???? - ????
Dudek Jaroslav   17. 1. 1932     1954 - ????, Divadlo S. K. Neumanna
Dufková Iveta   4. 4. 1965     ???? - ????
Ducháč Josef   4. 1. 1925     ???? - ????
Ducháček Jaroslav   26. 4. 1903     ???? - ????
Ducháček Jiří   14. 12. 1903     ???? - ????
Duchek         ???? - ????
Duchek Maxmilián   5. 6. 1881     ???? - ????, ateliér - Šumavská 14
Duchna Karel   14. 8. 1903     ???? - ????
Duchoň Josef   17. 1. 1929     ???? - ????
Duchoň Josef   10. 8. 1892     ???? - ????
Duchoň Stanislav   14. 7. 1927     ???? - ????
Duchoslav František   25. 8. 1834     ???? - ????
Duchoslav Karel   13. 4. 1794     ???? - ????
Dukát Jan   1. 2. 1849     ???? - ????
Dukov Todor   11. 12. 1912     ???? - ????
Dunovský Jan   27. 7. 1849     ???? - ????, pedagog
Duras Josef   4. 2. 1887     ???? - ????
Duras Mary   10. 5. 1898     1927 - 1929
Durďáková Ljuba   31. 1. 1922     ???? - ????
Durdík Vlastimil   1. 10. 1920     ???? - ????
Ďuriš Július   9. 3. 1904     ???? - ????
Dürr Šebestián         1728 - ????
Durych Jaroslav   2. 12. 1886     1919 - 1938, vojenský lékař
Durych Václav   5. 8. 1930     ???? - 2008
Dusík Adam         1587 - ????
Duša Ferdiš   13. 1. 1888     ???? - ????, žil
Dušek Jaroslav   21. 1. 1902     ???? - ????
Dušek Jaroslav   24. 7. 1876     ???? - ????
Dušek Jiří   22. 10. 1902     ???? - ????
Dušek Zdeněk   14. 11. 1924     ???? - ????
Dušková Pavla   19. 7. 1880     ???? - ????
Dvořáček Antonín   1792     1818 - ????
Dvořáček Antonín   10. 12. 1821     ???? - ????
Dvořáček Jiří   8. 6. 1928     ???? - ????
Dvořáčková Eva   17. 3. 1926     ???? - ????
Dvořák Antonín   16. 12. 1817     1865 - 1881, pedagogem na Královském stavovském polytechnickém institutu (později Česká vysoká škola technická)
Dvořák Arnošt   1. 1. 1881     ???? - ????, vojenský lékař v posádkové nemocnici
Dvořák Bořivoj   26. 5. 1896     1923 - 1928, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Dvořák Boža   5. 5. 1864     ???? - ????
Dvořák Daniel         ???? - ????
Dvořák František   17. 4. 1920     ???? - ????
Dvořák František   14. 11. 1862     1906 - ????
Dvořák František   8. 11. 1896     ???? - ????
Dvořák František         1729 - ????
Dvořák Kamil   15. 4. 1934     ???? - ????
Dvořák Karel   1810     ???? - ????
Dvořák Karel   1837     ???? - ????
Dvořák Karel   1859     ???? - ????
Dvořák Leopold   10. 7. 1923     ???? - ????
Dvořák Pavel   1. 4. 1919     ???? - ????
Dvořák Samuel         ???? - ????
Dvořák Samuel         ???? - ????
Dvořák Václav   9. 6. 1907     ???? - ????
Dvořák Viktor   1860     ???? - ????, pedagog, asistent ústavu pro soudní lékařství
Dvořák Xaver   29. 11. 1858     1892 - 1916, profesor katechismu na Vyšší dívčí škole v Praze
Dvořák Zdeněk   24. 7. 1897     1925 - ????, vlastní ateliér
Dvořák Jech Pavel   6. 8. 1940     ???? - ????
Dvořáková Anna   11. 3. 1924     ???? - ????
Dvořáková Blanka         2000 - ????
Dvořáková Zora   15. 12. 1934     ???? - ????
Dvořáková Infidelious Mara         2000 - ????
Dydek Ladislav   27. 5. 1919     ???? - 1969, trvalý pobyt, tvůrčí působení
Dyk Václav   28. 9. 1876     ???? - ????
Dymeš Ladislav   8. 4. 1901     1935 - 1935
Dynka Jiří   4. 10. 1959     ???? - ????
Dynybyl Jindřich   3. 11. 1905     ???? - ????
Dyrynk Martin   6. 8. 1941     1973 - ????, samostatný výtvarník
Dzurko Rudolf   1. 7. 1941     ???? - ????
Ebenová Valerie         ???? - ????
Eberl Milan   22. 12. 1950     ???? - ????
Eberlin         1940 - ????
Ebner Jakub   1700     1725 - 1762, zlastnický mistr
Ebner Jakub   1700     1744 - ????, představený cechu
Ebner Jakub   1700     1762 - ????, starší cechovní
Ebner Jakub   1700     1768 - ????, starší cechovní
Ebner Karel   7. 5. 1883     ???? - ????
Ebner Tomáš         1668 - 1672
Eck Jindřich   2. 11. 1877     1913 - ????, vlastní řezbářský atelier na Malé Straně
Eckenperger Hendrych         ???? - ????
Eckert Jindřich   22. 4. 1833     1863 - ????, 15.7.1863 otevírá vlastní portrétní atelier na Újezdě
Eckert Otto   4. 3. 1910     1934 - 1939, stipendijní pobyt v závodu A. Ťoupala
Edel Zdeněk   1. 8. 1923     ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. V l. 1952-1958 asistentem v atelieru Jaroslava Fragnera na AVU. 1959 činnost v Potravinoprojektu. V l. 1959-1967 činný ve Státním projektovém ústavu obchodu. V l. 1968- 1985 činný v Krajském projektovém ústavu.
Edgar Emil   5. 9. 1884     ???? - ????
Effenberger Josef   1815     1859 - ????
Effenberger Vratislav   22. 4. 1923     ???? - ????
Ehlenová Alžběta   1862     ???? - ????
Ehrlich Ladislav (Láďa)   26. 6. 1886     ???? - ????
Ehrmann Rudolf   29. 7. 1923     ???? - ????
Eichler Oldřich   18. 7. 1941     ???? - ????
Eichler Zvonimír   21. 1. 1903     ???? - ????
Eichner Václav   27. 4. 1893     ???? - ????
Eisel Jan         1729 - ????
Eiselt Bohumil   28. 8. 1831     ???? - ????
Eiseltová Olga   1. 12. 1875     ???? - ????
Eisner Pavel   16. 1. 1889     ???? - ????
Ekart Augustin   25. 1. 1879     ???? - ????
Ekerdt Jan         1705 - ????
El Sadek Omar   1998     ???? - ????
Electus Frater         ???? - ????
Elfelder Hans         1511 - 1517, zmiňován v malířském cechu Starého Města pražského. Snad autorem nedochovaného oltáře Svatovítské katedrály
Eliáš Alois   29. 9. 1890     ???? - ????
Eliáš Alois   29. 9. 1890     1938 - ????
Eliáš Mirko   13. 5. 1899     ???? - ????
Elsner August   1789     1789 - ????
Emerich Jan         1587 - ????
Emingerová Holanová Helena   17. 8. 1858     ???? - ????, ateliér - Všehrdova 5
Emler František   26. 7. 1912     ???? - ????
Emler Josef   10. 1. 1836     ???? - ????
Emler Vojtěch   9. 2. 1949     ???? - ????, Praha 7 - Bubeneč
Enderle z Bergstadtu David         ???? - ????
Endler Miloš   19. 9. 1903     ???? - ????
Endrys Květoslav   1. 3. 1907     ???? - ????, pedagog, docent
Engel Antonín   4. 5. 1879     ???? - ????, V l. 1905-1908 působil na magistrátu jako správní úředník. Samostatným architektem od r. 1909. V l. 1912-1921 pedagogem na státní průmyslové škole. Od r. 1922 pedagogem na Českém vysokém učení technickém. V r. 1939 rektorem ČVUT. V l. 1920-1925 členem Státní regulační komise pro Velkou Prahu. Masarykova kolej v Dejvicích z l. 1924-1932. Budovy ČVUT v Dejvicích z l. 1925-1937. Generální štáb armády v Dejvicích z r. 1934. Filtrační stanice v Podolí z l. 1923-1928. Ministerstvo dopravy z l. 1927-1931. Nájemní domy U starého hřbitova z l. 1910-1911. Dům v Břehové ul. z l. 1913-1915. Pedagogem na Českém vysokém učení technickém
Engelhart David         1593 - ????
Engelhart Karel   26. 8. 1811     1846 - 1848
Engelmann Jan         1846 - 1853
Engelmüller Ferdinand   22. 12. 1867     ???? - ????
Erasmus (Erazym)         1384 - ????
Erban Evžen (Eugen)   18. 6. 1912     ???? - ????
Erben Emil         1881 - ????
Erben Josef   29. 4. 1830     ???? - ????
Erben Karel   7. 11. 1811     1837 - 1870, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, od r. 1837 činný jako spolupracovník Královské české společnosti nauk a Českého muzea. od r. 1851 působil jako vedoucí archivu města Prahy, od roku 1864 činný jako ředitel pomocných úřadů pražských.
Erbenová Ivana   3. 6. 1958     ???? - ????
Erbes Ignác         1747 - ????
Ergyl Jiřík         1614 - 1653
Erhardt Antonín   16. 12. 1889     ???? - ????
Erhardt Jan         1753 - ????
Erhetmayer         1711 - ????
Erker Vladimír   1. 10. 1953     1987 - ????
Erlebach Vladimír   24. 2. 1934     1995 - ????
Ernst Josef   26. 12. 1786     ???? - ????
Ertl František   1819     ???? - ????
Eser-Burgener-Koudelková Helena   7. 12. 1933     ???? - ????
Esch Josef   1784     1811 - 1835, 1811 kreslič Zemského stavebního ředitelství, 1825 inž. kouřimského a berounského kraje, 1828 inž. Zemského stavebního ředitelství, 1828 úpravy Koňské brány, 1829 projekt přestavby Staroměstské radnice, úpravy staveb západočeských lázní (Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda s lázeňským domem, Františkovy Lázně, kolonáda Solného a Lučního pramene, , pavilon Františkova pramene
Esther František         1735 - ????
Ettel Vincenc   1785     1821 - ????
Eustachius         ???? - ????
Evaccani Ettore         1607 - ????
Evaccani Giacomo         ???? - ????
Exl Michal         1741 - ????
Exner Milan   8. 4. 1948     ???? - ????, v l. 1967-1974 činný v družstvu KERAMO, od r. 1974 činný v Ústředí lidové umělecké výroby
Eybl Jan   27. 12. 1840     ???? - ????
Eysern Jan von         1624 - 1631
Faber Jan         1696 - ????
Fabián Vojtech   25. 5. 1949     ???? - ????
Fabiánová Barbora   1979     1999 - ????
Fabinger Jaroslav   1899     ???? - ????
Fabini Jozef   10. 10. 1908     1934 - 1938, právník ředitelství pošt
Faflík Michal   30. 10. 1947     ???? - ????
Fahoun František   9. 2. 1844     ???? - ????
Fahrenschon František   1726     ???? - 1796, trvalý pobyt, tvůrčí činnost na zakázku od Pachtů, Valdštejnů, Chotků, Příchovských a jednotlivých církevních institucí
Fahrenschon Pavel   1677     ???? - ????
Faistenberger Benedikt   12. 3. 1653     ???? - ????
Fait Emanuel   18. 7. 1854     ???? - ????
Fajmanová Josefa   18. 8. 1911     ???? - ????
Falck Jonáš         ???? - ????
Faltová Věra   17. 5. 1932     ???? - ????
Faltus Petr   27. 2. 1968     ???? - ????, bydliště
Faltyn         1572 - ????, Betlémská kaple
Falyt Raimund         ???? - ????
Fanta Heinrich   26. 8. 1877     ???? - ????
Fanta Josef   7. 12. 1856     1881 - ????, asistent J. Schulze
Fanta Josef   7. 12. 1856     1889 - ????, samostatný architekt
Fárová Anna   1. 6. 1928     ???? - ????
Farský Josef   5. 4. 1914     ???? - ????
Farský Karel   26. 7. 1880     ???? - ????, římskokatolický kněz a středoškolský učitel náboženství
Faster Petr   29. 6. 1801     ???? - ????
Fastrová Jarmila   1. 6. 1899     ???? - ????
Faulhammer Hubert   27. 2. 1905     ???? - ????
Fayt František         1718 - ????
Feder Richard   26. 8. 1875     ???? - ????
Federhans František         ???? - ????
Feďkovič Nikolaj   13. 5. 1945     1974 - 1977
Feierabend Ladislav   14. 6. 1891     ???? - ????, studium
Feigl Bedřich   6. 3. 1884     1932 - ????, žil
Feigl Hugo   15. 3. 1889     ???? - 1939
Feigl Jan   15. 1. 1894     ???? - ????
Feiglová Eva   25. 10. 1927     ???? - ????
Feiglová Fialová Milada   26. 2. 1893     ???? - ????
Feik Jiří   11. 9. 1921     ???? - ????
Feikl Stanislav   12. 11. 1883     ???? - ????
Feininger Lyonel   17. 7. 1871     ???? - ????
Feistmantel Karel   14. 2. 1819     ???? - ????
Feistner František   18. 6. 1910     ???? - ????
Fejková Zelinková Olga   31. 1. 1923     ???? - ????
Feld Jindřich   19. 2. 1925     ???? - ????, studium
Feldek Ľubomír   9. 10. 1936     ???? - ????, od polovina 90. let se usadil v Praze a přijal české občanství
Feldt Jan         1619 - ????
Felsenmayer František         1860 - ????
Felz Hanuš z         1601 - 1626, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, účast na obrazoborectví r. 1619, dvorním malířem místodržitele Karla I. z Liechtensteinu
Fencl Ferdinand   2. 1. 1901     ???? - ????
Fenclová Daniela   1. 3. 1946     ???? - ????
Ferdinandus         ???? - ????
Ferrabosco Francesco         ???? - ????, 16.st.
Fetter Josef   1896     ???? - ????
Fetter Rudolf   9. 7. 1908     ???? - ????
Fetter Rudolf   1874     ???? - ????
Fetters Josef   8. 12. 1806     ???? - ????
Feuerstein Bedřich   15. 1. 1892     1910 - 1936, Trvalý pobyt, tvůrčí činnost přerušovaná pobytem a tvůrčí činnosti jinde
Feyfar Zdenko   2. 3. 1913     ???? - ????
Fiala Antonín   1837     1837 - 1861
Fiala Bohumil   5. 3. 1905     ???? - ????
Fiala Eman   20. 11. 1883     ???? - ????
Fiala Jaromír   17. 1. 1910     ???? - ????
Fiala Josef   31. 7. 1882     ???? - ????
Fiala Josef   13. 11. 1891     ???? - ????
Fiala Josef   1811     1840 - ????
Fiala Karel   29. 11. 1862     ???? - ????
Fiala Oskar   11. 5. 1860     ???? - ????
Fiala Rudolf   5. 8. 1914     ???? - ????
Fiala Václav   16. 7. 1896     1922 - ????, návrat z cest po Evropě, Rusku, Dálném Východě a Tichomoří
Fiala Václav   11. 1. 1955     1980 - ????
Fiala Václav   8. 10. 1891     ???? - ????
Fiala Vlastimír   28. 7. 1904     ???? - ????
Fialka Jindřich   1855     1883 - ????, získává stavitelskou koncesi
Fialka Jindřich   1855     1891 - 1899, profesor na čes. státní průmyslové škole
Fialová Eva   14. 4. 1929     ???? - ????
Fialová Marie   10. 7. 1860     ???? - ????
Fibiger Milan   26. 4. 1966     ???? - ????
Fibich Zdeněk   21. 12. 1850     ???? - ????
Fibík Hanuš         1571 - 1583
Fibing Christián   26. 12. 1748     1794 - ????
Fibing Jan   27. 12. 1705     ???? - ????
Ficenec Josef   11. 11. 1913     ???? - ????
Fiedler Franz   17. 2. 1885     1913 - ????, v ateliéru u Schlossera a Wenische, ?až 1914
Fiedler Hynek   22. 8. 1836     ???? - ????
Fiedlerová Zdenka   19. 1. 1947     ???? - ????
Fiegerth Zacharias         ???? - ????, trvalý pobyt, činný ve službách Kinských (r. 1796 úpravy paláce Goltz-Kinských na Staroměstském nám.), Kouniců (úpravy domu čp. 273/III. r. 1804), Kapounů ze Svojkova (úpravy domu čp. 676/I.)
Fierzová Olga   26. 7. 1900     1928 - ????, učitelka, překladatelka, vychovatelka, spolupracovala s mírovým hnutím
Fiess Karel   12. 10. 1841     1869 - ????
Fifka Jan   24. 9. 1889     ???? - ????
Figer Jiří   16. 7. 1918     ???? - ????
Fikari Miroslav   12. 9. 1912     ???? - ????
Fiker Eduard   21. 11. 1902     ???? - ????, studium
Filip         1523 - ????
Filip František   26. 12. 1930     ???? - ????
Filip Jan   25. 12. 1900     1924 - 1942, středoškolský profesor dějepisu a zeměpisu, odborný zemský inspektor
Filip Jan   9. 12. 1911     ???? - ????
Filip Jaroslav   19. 4. 1877     ???? - ????
Filip Miloš   3. 10. 1926     ???? - ????
Filip Otakar   1. 7. 1874     ???? - ????
Filípková Hertlová Mlada   1940     ???? - ????, bydliště, zaměstnání
Filipovský František   23. 9. 1907     ???? - ????, Moderní studio J. Frejky, Velá Opereta
Filippi Giovanni   1560     1602 - 1616, na rudolfínském dvoře
Filsak Karel   10. 10. 1917     ???? - ????
Filzig Alois   1841     ???? - ????
Findrej Šimon         1682 - ????
Fink Vavřinec         1603 - 1606
Finzenz Jan   1768     ???? - ????
Firkušný Rudolf   11. 2. 1912     ???? - ????
Fiřtík Vilém   16. 11. 1899     ???? - ????
Fischer Adam   1680     1704 - ????
Fischer František         1663 - ????
Fischer Georg   15. 12. 1768     1796 - 1828, Řídícím účetním důstojníkem při stavebním departamentu. V l. 1797-1798 vyměřil a pronajal všechny vojenské budovy v Čechách. Jako odměnu získal zvláštní remuneraci. R. 1803 se přihlásil o funkci profesora architektury a stavitelství na Královském stavovském polytechnickém institutu po zesnulém prof. Františku Antonínu Linhartovi Hergetovi. Nejvyšší purkrabí Jan Rudolf hrabě Chotek zajistil budivu Svatováclavského semináře pro polytechniku. V této budově zajištěny byty pro ředitele ústavu Gerstnera, profesora chemie MUDr. Jana Ondřeje Scherera a profesora architektury a stavitelství Jiřího Fischera. 1807 stavba celnice. Dostal zvláštní odměnu 2.400 zl. Po založení Královského stavovského polytechnického institutu dekretem císaře Františka I. z 14.3. 1803 prvním profesorem pozemního stavitelství a architektury. 1811 jmenován stavebním ředitelem pro civilní státní stavby. 1812 odmítl nabízený post dvorního stavebního rady ve Vídni z rodinných důvodů. 1819 propůjčen titul c.k. rada. V posledních letech svého života (1827-1828) vážně churavěl. Jeho bývalí žáci jej ctili jako výborného odborníka a pedagoga. Přednášky pak suploval Václav Alois Kraus, správce c.k. dvorního stavebního úřadu. 1817 inspektorem zemského stavebního ředitelství.Romantizující úprava tzv. místodržitelského letohrádku čili horního letohrádku v Královské oboře čp. 56. Realizace: Ignác Alois Palliardi, Jan Filip Joendl. Prof. Fischer ponechal všechny výzdobné architektonické a jiné prvky předchozích stavebních úprav horního letohrádku z l.1495-1503 ve stylu pozdní vladislavské gotiky a úpravy z r. 1594 doby císaře a krále Rudolfa II.( lodžie). Tento letohrádek byl patrně nástupcem loveckého hrádku z doby krále Václava I. a královny Kunhuty Štaufské. Romantizující úpravy realizovány v l.1805-1811 Jiřím Fischerem a Janem Filipem Joendlem. Sochařskou výzdobu zajistili Ignác Michal Platzer a Josef Kranner. Malířskou výzdobu interiérů provedl Josef Navrátil. Ve stejném romatizujícím pojetí upraveno sousedící hospodářské stavení, jež získalo romantizující novogotickou fasádu, stejnou jako sousední letohrádek, v l. 1805-1811. Změnou jen zrušení lodžií z doby úprav r. 1594, jak to dosvědčuje i malířský pohled na horní letohrádek od Antonína Pucherny. Svatováclavský seminář v Husově ul. čp.240/I. Realizace František Zelinka v l. 1804-1805. Přestavba celnice čp.3,1037/II. Jedná se o úpravu bývalého kostela Neposvrněného početí Panny Marie. Raně barokní sálová stavba (snad Giovanni Domenico Orsi nebo Carlo Lurago) z l. 1652-1659. Empírová úprava z l. 1808,1811 podle projektu Jiřího Fischera. Ten se nechal inspirovat stavbou berlínské Staré mincovny od Heinricha Gentze. Plastickou výzdobu pražské celnice zajistil František Xaver Lederer. Přestavba kláštera irských františkánů u Hybernů. Projekt Jiřího Fischera realizoval Jan Zobel 1808-1813. Pozdně klasicistní kostel sv. Kříže na Příkopě. Projekt Jiřího Fischera v l. 1816-1824 realizoval Heinrich Hausknecht. Sakrální sálová stavba je součástí areálu novoměstských piaristů při jejich novoměstské koleji, čp.892/II a gymnaziu čp.856(/II. Obě uvedené budovy byly též upraveny podle projektu Jiřího Fischera. Svatováclavský seminář v Husově ul. čp.240/I. Realizace František Zelinka v l. 1804-1805. Cibulka čp. 118. Jiří Fischer je snad i autorem urbanistické koncepce usedlosti Cibulka. Celý areál dal v l. 1817-1826 upravit bývalý pasovský biskup Leopold Leonard z Thun-Hohensteina. Jiří Fischer je patrně i autorem návrhů umístění a zpracování jednotlivých architektur a soch. Jádrem komplexu je empírový zámeček. Kolem ústředního dvora jsou umístěny patrové obytné budovy s balkóny a hranolovou vížkou.. V ose hlavního vchodu situována půlkruhová vyhlídková terasa se sochami Číňanů a toskánský sloup jako upomínka na návštěvu císaře Františka I. r. 1824. Také umělá zřícenina středověkého hrádku s vyhlídkovou věží a tzv. Dantovým peklem, pseudogotická hájovna a další půvabné solitéry slouží jako doklad představivosti a hravosti objednavatele uměleckého ztvárnění romantické úpravy usedlosti a jejího realizátora. A tím nad jiné povolanější byl Jiří Fischer, proslulý též svými přátelskými vztahy s čelnými představiteli tehdejší aristokracie. Klamovka čp. 154. Jiří Fischer je snad i autorem návrhu altánu usedlosti Klamovka, ztvárněném v duchu romantizující gotiky z období mezi l. 1800 - 1820. Jiří Fischer navrhl tento altán v duchu romantizující gotiky jako projev vděku Karlu Josefu z Clam-Martinic, v l. 1820-1824 nejvyššímu kancléři království Českého, a jeho synům Karlu Janovi a Jindřichovi.
Fischer Jan   22. 1. 1907     ???? - ????
Fischer Jan   15. 9. 1921     ???? - ????
Fischer Jan         1712 - 1740
Fischer Jan   1580     ???? - ????
Fischer Jiří         1748 - ????
Fischer Joseph   5. 4. 1729     1783 - 1783, studijní pobyt. Spolupráce s Antonem Franzem Maulbertschem
Fischer Julius   2. 8. 1869     ???? - ????
Fischer Otokar   20. 5. 1883     ???? - ????
Fischer Tomáš   25. 11. 1912     ???? - ????
Fischer von Erlach Joseph   13. 9. 1693     1723 - ????, Katedrála sv. Víta. Náhrobek Šlika 1723 ve spolupráci s Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Náhrobek sv. Jana Nepomuckého,architektonická část,1730-1736. Invalidovna, před 1730, rozvrh dispozice spolu s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.
Fischerová Daniela   13. 2. 1948     ???? - ????
Fischerová Milena   11. 12. 1920     ???? - ????
Fischerová Viola   18. 10. 1935     1994 - ????
Fischerová-Kvěchová Marie   24. 3. 1894     ???? - ????, působila
Fischl František   9. 12. 1908     ???? - ????
Fischl Viktor   30. 6. 1912     1945 - 1949, první tajemník Jana Masaryka
Fišar Jan   30. 12. 1933     ???? - ????
Fišar Václav   26. 9. 1905     1948 - 1957, pracoval v továrně na kovové zboží
Fišer Jaroslav   8. 9. 1965     ???? - ????, v l. 1993-1994 ředitel Pražského domu fotografie, od r. 1994 pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v ateliéru fotografie
Fišer Josef   23. 2. 1885     ???? - ????
Fišer Karel   21. 9. 1905     ???? - ????
Fišer Luboš   30. 9. 1935     ???? - ????, studium
Fištejn Jefim   1946     1969 - 1980
Fitsche František   1785     1836 - ????
Fitz Jindřich   1771     ???? - ????
Fixl Viktor   1. 4. 1914     1949 - 1952, pedagog na gymnáziu
Flašar František   27. 2. 1925     ???? - ????
Flaxius Jan         1740 - ????
Fleischer Jan   13. 3. 1945     ???? - ????, studium
Fleissig Matěj   1979     ???? - ????
Fleissig Vítězslav   28. 3. 1893     ???? - ????
Fleissigová Kateřina   1981     ???? - ????
Fleišmon Pavel         ???? - ????
Flek Rudolf   6. 10. 1947     ???? - ????
Flekáček Josef   2. 2. 1855     ???? - ????, řídící učitel
Florian         1546 - 1556
Florian         1529 - 1569
Flos František   27. 7. 1864     ???? - ????
Foehr Adolf   20. 6. 1880     ???? - ????
Foerster Josef   31. 12. 1804     ???? - ????
Foerster Karel   2. 6. 1855     ???? - ????
Foerster Viktor   26. 8. 1867     ???? - ????
Foerstrová Marie   2. 12. 1867     ???? - ????
Foit František   2. 11. 1900     ???? - ????
Fojtášek Bedřich   13. 7. 1909     ???? - ????
Fojtík Josef   9. 8. 1890     ???? - ????, ateliér - Úřednická kolonie 418
Fojtl Vladislav   18. 11. 1931     ???? - ????, novostavba jeslí v Řásnovce
Folkman Hanuš   30. 12. 1876     ???? - ????
Foll Dobroslav   15. 7. 1922     ???? - ????
Foltýnová Věra   27. 3. 1909     ???? - ????
Fontana Giovanni   1668     1697 - 1707
Fontana Pietro         1689 - 1691, Toskánský palác na Hradčanech.
Fontana de Brussata Horatio         ???? - ????, za Rudolfa II.
Forberger Augustin         1784 - ????
Forejt Vlastimil   16. 3. 1923     ???? - ????
Forgach Anita   1949     ???? - ????, 90. léta
Formáček Viktor   29. 5. 1910     ???? - ????
Forman Miloš   18. 12. 1932     ???? - ????
Forman Oldřich   19. 4. 1922     ???? - ????
Formánek Emanuel   7. 10. 1869     1897 - 1897, městský chemik pražský
Formánek Josef   10. 2. 1886     ???? - ????
Formánek Josef   27. 3. 1908     ???? - ????
Forst Jindřich   10. 7. 1926     ???? - ????
Forsterová Andrea   20. 6. 1958     ???? - ????
Fortin Franz         ???? - ????
Fortin Vladimír   9. 5. 1923     ???? - ????
Fortner Augustin   1839     1853 - ????
Fořt Jaroslav   10. 8. 1890     ???? - ????
Fořtová Šámalová Pavla   23. 7. 1886     ???? - ????
Foschenbauer Svatomír   11. 7. 1906     1952 - 1960, ředitel nemocnice Na Františku
Fousek Čeněk   15. 1. 1894     ???? - ????
Fousek Jaroslav   6. 3. 1885     ???? - ????
Fousková Božena   1921     ???? - ????
Foustka Břetislav   5. 2. 1862     ???? - ????, středoškolský profesor na Malé Straně
Foustka Radim   22. 2. 1907     ???? - ????
Frana (Fraňa)         1405 - 1414
Franc Břetislav   12. 1. 1925     ???? - ????
Francíř (Francierž)         1348 - ????
Franck Filip         ???? - ????
Francl František   10. 3. 1890     ???? - ????
Francl Jaroslav   28. 2. 1906     ???? - ????
Franců Josef   10. 1. 1889     ???? - ????
Franěk Jiří   21. 1. 1922     ???? - ????
Franěk Josef   4. 10. 1898     ???? - ????
Franke Emil   3. 4. 1880     ???? - ????, studium, poté pracoval v univerzitní knihovně a zapojil se do politiky
Franta Jan   1705     ???? - ????
Franta Karel   1. 5. 1928     ???? - ????
Franta Roman   3. 8. 1962     ???? - ????
Franta Zdeněk   1. 11. 1951     ???? - ????, studie rekonstrukce Gočárova Domu u Černé Matky Boží
Franza Petr   22. 5. 1767     1800 - ????
Franza Petr   2. 7. 1797     1829 - ????
Fraško Josef   13. 8. 1956     ???? - ????
Frauenstein Jiří         1605 - 1643
Frei Emil   14. 6. 1930     ???? - ????
Freimuth Leo   25. 12. 1877     1903 - 1904, bydlel v Neumannově olšanské vile
Freimuth Leo   25. 12. 1877     1938 - ????, žil a pracoval v Praze, živil se výrobou a prodejem lékárenských přípravků
Freisleben Zdeněk   26. 4. 1947     ???? - ????
Freiwald Jindřich   6. 6. 1890     ???? - ????
Frejka Haštal   23. 3. 1814     ???? - ????
Frelingk Jan         1607 - ????
Frenzl Jan   14. 5. 1807     ???? - ????
Frenzl Tomáš   21. 12. 1822     1854 - ????, kolem roku 1854
Freund Emil   29. 4. 1886     ???? - ????
Freund Felix   1633     1670 - 1688
Freundová Ida         ???? - ????
Frey Ignác         1751 - 1760
Frey Jaroslav   22. 5. 1902     ???? - ????
Freyka Václav         1846 - 1851
Freytag Antonín         ???? - ????, 1.p.18.st.
Frič Eduard   1822     1862 - ????
Frič Jan   10. 1. 1868     ???? - ????
Frič Jiří   22. 7. 1949     ???? - ????
Frič Jiřík         1576 - 1587
Friebel Antonín   24. 6. 1838     ???? - ????
Friebel Antonín   18. 2. 1819     ???? - ????
Fried Jiří   1. 3. 1923     ???? - ????
Friedberg-Mírohorský Emanuel   18. 1. 1829     ???? - ????
Friedl František   11. 1. 1892     ???? - ????
Friedlaender Jan   5. 5. 1839     ???? - ????, Praha - Vinohrady ( člen zastupitelstva, náměstek starosty a nakonec starosta)
Friedmann Josef         1847 - 1851
Friedrich František   20. 9. 1818     1860 - ????
Friedrich Josef         1793 - 1803
Friedrich Josef   29. 7. 1875     ???? - ????
Friedrich Lubor   23. 5. 1923     ???? - ????
Friese Leopold   27. 1. 1793     ???? - ????
Friml Rudolf   2. 12. 1879     ???? - ????, studium
Fritsch         ???? - ????
Fritsche Leopold   1838     ???? - ????
Fritz Jan   1680     1711 - 1720
Fröml Jan   25. 2. 1920     ???? - ????
Frömlová Věra   3. 8. 1924     ???? - ????
Frýba František   23. 8. 1912     ???? - ????
Frýda Vladimír   4. 8. 1898     ???? - ????
Frýdl Antonín   25. 10. 1896     ???? - ????
Fučík Julius   23. 2. 1903     ???? - ????
Fučík Julius   18. 7. 1872     ???? - ????, zájezdy s kapelou
Fučíková Terezie   25. 4. 1936     ???? - ????
Führich Josef   9. 2. 1800     1829 - 1834
Fuchs Alfred   17. 2. 1925     ???? - ????
Fuchs Michal         ???? - ????
Fuchs Otakar   17. 8. 1900     ???? - ????, Karlín
Fuchs Otto   13. 6. 1889     ???? - ????
Fuchs Petr   3. 5. 1948     1990 - ????
Fuchs Václav   1708     ???? - ????
Fuchsová Eva   17. 9. 1935     ???? - ????
Fuchsová Růžena   3. 12. 1869     ???? - ????
Fuchsová Zdenka   14. 4. 1903     ???? - ????
Fuka Vladimír   5. 2. 1926     ???? - ????
Fukač Jiří   15. 1. 1936     ???? - ????
Fulgentius a Conceptione         1747 - 1750
Fulín Miloslav   15. 2. 1928     1961 - ????, svobodné povolání
Fundtner Karel         1688 - ????
Funke Jaromír   1. 8. 1896     1944 - ????, pomocný dělník v družstvu Dorka
Funková Jana         ???? - ????
Fürst Jindřich   11. 7. 1873     ???? - ????
Fürst Josef   30. 11. 1898     ???? - ????
Füsser Tomáš         1752 - ????
Futerová Hana         ???? - ????
Fux Hons         1590 - ????
Fux Ondřej         1778 - ????
Gabčík Jozef   7. 4. 1912     1942 - 1942, 27.5.1942 atentát úspěšně vykonali, spolu s dalšími parašutisty se pak skrývali v chrámu Cyrila a Metoděje, kde byli zradou odhaleni a v obklíčení padli
Gabler Jan   10. 1. 1952     ???? - ????
Gablerová Zorka         ???? - ????
Gabriel Antonín   8. 8. 1864     ???? - ????
Gabriel Karel   2. 11. 1884     ???? - ????, ateliér - Na Kuthance 5
Gabriel Karel   10. 10. 1891     ???? - ????, Vršovice, Madridská 7
Gabrielová Fragnerová Věra   21. 2. 1919     ???? - ????
Gaierová Nelly   3. 10. 1908     ???? - ????, Velká Opereta
Gakobert Kristian         ???? - ????
Galimberti Provázková Marie   13. 2. 1880     ???? - ????, PrahaXII. Budečská 9
Gall Augustin         1737 - ????
Gall Jan         1731 - ????
Gall Michal         1811 - ????
Gallát Cyril   11. 6. 1885     ???? - ????
Galle Cornelis   1576     ???? - ????, kol.1619
Galle G.         ???? - ????
Galle Jan         ???? - ????
Galli Giovanni         1652 - 1675, trvalý pobyt, činný na výzdobě šlechtických i měšťanských domů
Galli Šebestián   1743     ???? - ????, kolem roku 1794
Galliová Marta   4. 1. 1920     ???? - ????
Gallus         1612 - ????
Gallus Baltazar         ???? - ????, kolem 1656
Galycus Jan         ???? - ????, okolo 1348
Gangl Alojz   8. 6. 1859     1917 - ????
Gareis Josef   1. 12. 1839     ???? - ????
Garfinkle Deborah   12. 6. 1960     ???? - ????
Gargiolli Giovanni         1585 - ????, na dvoře Rudolfa II., návrh modelů ?Pražského hradu, Císařského mlýna
Gärtner Adolf   7. 10. 1889     ???? - ????, bydliště
Gärtner Eduard   2. 6. 1801     ???? - ????
Gärtnerová Marie   17. 10. 1877     ???? - ????
Gassler Josef   6. 3. 1893     ???? - ????
Gassner Jan         ???? - ????, k.r.1787
Gatarik Václav   16. 2. 1962     ???? - ????
Gattringer Milan         ???? - ????
Gause Josef   23. 3. 1910     ???? - ????
Gavlas Karel   6. 5. 1921     ???? - ????
Gayrard Raymond   25. 10. 1777     ???? - ????
Gebauer Vladimír   27. 4. 1946     ???? - ????
Gebeler Michal         1598 - 1601
Gedeonová Milica   7. 11. 1943     ???? - ????
Gedult Josef         ???? - ????, kolem roku 1770
Geiger Ferdinand   1665     1701 - 1715, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Geiger Jan         ???? - ????, kolem roku 1748
Geiser Akermann Eli   1953     1998 - ????
Geisler Stanislav   1. 2. 1908     ???? - ????
Geisslová Irma   6. 7. 1855     1880 - 1884, vedla otci domáctnost
Geitmann Akrithaki Chloe   1969     1994 - ????
Gekl Matěj         1694 - ????
Geller Melichar   1639     ???? - ????
Gellert Jan   23. 12. 1821     ???? - ????
Gellner Arnošt   9. 12. 1925     ???? - 1939
Gemelin Jan         1638 - ????, Sochy sv.Víta, Václava..
Genzerová Anděla   5. 9. 1914     ???? - ????
Georger Jan         ???? - ????, kolem r. 1620
Gerhart Jindřich   11. 7. 1827     1864 - ????
Gerle Ondřej   1746     ???? - ????, Knihkupec na Malé Straně v letech 1781-99
Germain Mikuláš         ???? - ????, kolem roku 1816
Gerner Adam         1631 - 1644
Gerová Krausová Irena   23. 6. 1949     ???? - ????
Gersching Hanuš         1548 - 1569
Gerstl Friedrich         ???? - ????
Gerstl Max   6. 3. 1897     ???? - ????
Gerzabek Antonín   14. 6. 1783     ???? - ????
Gessner Hubert   20. 10. 1871     ???? - ????
Geyer Martin         ???? - ????, k.r.1726
Geyer Max   1900     ???? - ????
Geyerová-Plavcová Betty         ???? - ????
Gigon Danielle         ???? - ????, 90. léta
Gil Ivo   24. 9. 1941     ???? - ????
Gillich František         1798 - 1805
Ginovský Jozef   4. 4. 1800     ???? - ????
Ginter Jan         ???? - ????, kolem roku 1734
Ginzel Jacob   14. 7. 1792     1839 - 1841, pedagog soukromé školy kreslení
Girsa Jiří   28. 3. 1914     ???? - ????
Girsa Václav   7. 3. 1906     ???? - ????
Girsch F.         ???? - ????, kolem r. 1718
Gitzenthaler Benedikt   1694     1722 - 1728
Glanz Josef   1799     ???? - ????
Glas Otto         ???? - ????
Glaser Adolf   17. 11. 1855     ???? - ????
Glaser Vilém   17. 7. 1819     ???? - ????
Gleckner Zachariáš         ???? - ????, okolo roku 1598
Glicher Antonín         ???? - ????, kolem.r.1731
Glosauer Jiří   22. 3. 1860     ???? - ????
Glückselig Josef   12. 3. 1908     ???? - ????
Glückselig Zdeněk   16. 2. 1883     ???? - ????
Gočár Josef   13. 3. 1880     ???? - 1945, pobyt, tvůrčí činnost, v l. 1905-1908 činný v ateliéru Jana Kotěry, v l. 1924-1945 pedagogem na Akademii výtvarných umění
Gödl-Brandhuber Lilli   30. 10. 1875     ???? - ????
Godyn Abraham   1660     1687 - 1697, povolán Šternberky
Godyn Izák   1668     1687 - 1708, příslušník malostranského malířského cechu
Goldfingrová Marie   1. 3. 1899     ???? - ????
Goldschmid Viktorin         1755 - 1781
Goldschmidt Fratišek         1728 - 1760
Goldschneck Stanislav         1650 - 1657
Goldwein Bernard         ???? - ????
Goll Jaroslav   11. 7. 1846     1864 - ????, maturoval
Golovin Alexandr   24. 2. 1904     1934 - ????, v době výstavy SV Praha II, Smečky 12
Goltzová Leontina   24. 3. 1861     ???? - ????
Görgensohn (Gergensohn) Jindřich   1664     1699 - 1731
Goth Jan   2. 12. 1889     ???? - ????
Gottfridt Jan         1737 - 1749
Gottfried Alexander         1847 - 1862
Gottfried Lorenc         ???? - ????
Gottlieb Čeněk         ???? - ????
Gottlieb František   1817     1847 - 1863
Gottlieb Jan   1806     ???? - ????
Gottlieb Josef   18. 3. 1882     ???? - ????
Gottlieb Václav   13. 2. 1904     ???? - 1951, od poč. 30. let 20. stol. činný v Národním divadle. Od r. 1943 šéfem scénické výpravy ND
Gottlieb Václav   11. 5. 1829     ???? - ????
Gottmann Antonín   1791     ???? - ????
Gottmann Čeněk   1798     ???? - ????
Gottmann Jan         ???? - ????, kolem roku 1851
Götz František   1. 1. 1894     1923 - ????
Graf (Grof) Tobiáš         ???? - ????, malíř
Grafer Ondřej         1598 - 1619, malíř
Graff Jan         ???? - ????, malíř
Graffaeus (Grapheus, Kroffeus) Baptista         1587 - ????, malíř
Graffer ze Schlagenfelsu Havel         1586 - 1615, trvalý pobyt, tvůrčí činnost pro pány z Hradce a malířská výzdoba jejich malostranského paláce, pro císaře a krále Rudolfa II., pro císaře a krále Matyáše
Grafnetter František   30. 9. 1890     ???? - ????, ředitel hl. školy
Grebeň Petr   19. 4. 1923     ???? - ????
Greger Jan   13. 3. 1802     ???? - ????, malíř
Greger Jiřík         1598 - ????, malíř
Gregor Čeněk   17. 8. 1847     ???? - ????, stavilel
Gregor Jarolím   24. 11. 1912     ???? - ????
Gregor Otakar   4. 9. 1912     ???? - ????, malíř, kreslíř
Gregorová Hana   30. 1. 1885     1940 - 1958, sem se přestěhovala po manželově smrti, pracovala v protifašistickém odboji, nakrátko se stala pedsedkyní Svazu slovenských žen
Gregorová Prášilová Dagmar   24. 4. 1916     1936 - 1938, studovala herectví pražském konzervatóriu
Gregorová Prášilová Dagmar   24. 4. 1916     1958 - 1960, absolvovala sociálně-právní školu a žije v Praze
Gregory Josef   1774     ???? - ????, mědirytec
Grégr Antonín   2. 10. 1920     ???? - ????
Grégr Vladimír   3. 8. 1902     ???? - ????, architekt-inženýr projektant, do roku 1930 u stavitele V. Havla, spolutvůrce "českého Hollywoodu" v Praze- Barrandově
Grégr Vladimír   3. 8. 1902     1939 - 1939, funkcionář kolaborantského Národního souručenstí
Grenier Louis   1733     ???? - ????, stavitel v 2. pol. 18. stol.
Greschnerová Tereza   17. 7. 1987     ???? - ????, žije, pracuje
Gretsch Jan   14. 8. 1866     ???? - ????, malíř
Greuter Jan         ???? - ????, řezač kolků, dvorský zlatník za Rudolfa II.
Griebel Filip         1798 - 1801, malíř miniatur
Grimm Jan   17. 4. 1943     ???? - ????
Grimm Mořic   3. 4. 1669     1690 - ????, zapsán v registrech staroměstského zednického cechu
Grimmová Denisa   10. 9. 1976     ???? - ????
Grimmová Šrůtková Ivana   18. 11. 1945     ???? - ????
Groag Jacques   5. 2. 1892     ???? - ????
Grobl         1857 - ????, malíř bitev
Groeblová Ľudmila   19. 4. 1884     ???? - 1908, po lyceu v Brně pokračovala na filozofické fakultě
Grof Bedřich         ???? - ????, štukatér, mramorář
Groh Josef   1802     ???? - ????, malíř, kreslíř
Grohmann Jeronym   12. 9. 1803     1833 - ????, mistr zlatnický
Grois Josef   1799     ???? - ????, stavov. reál. škola-učitel kreslení ornamentálního a květin
Groll Andreas   30. 11. 1812     ???? - ????
Gromer Josef         ???? - ????, Praha 3, ok. r. 1756 malíř
Gronwaldt Karel   11. 11. 1922     ???? - ????
Groos Jan   1650     1670 - 1730, mědirytec
Groos Jan   1650     1675 - ????, mistrovská zkouška
Groot Bernard         ???? - ????, mědirytec ok. r. 1695
Grosman L.   19. 8. 1892     ???? - ????, grafik, studia
Gross František   19. 4. 1909     ???? - ????, malíř, studia
Gross Jan   16. 10. 1833     1855 - ????, s A. Šrauchem satirický časopis Diblík
Grossmann Jan         ???? - ????, malíř ok. r. 1707
Grossmann Jiří   4. 4. 1892     ???? - 1957, trvalý pobyt, po r. 1939 činný v oblasti zvukotechniky a zvukových izolací
Grossmann Vladimír   22. 1. 1911     ???? - ????, sochař, medailér v Praze 12
Groth Jiří         1736 - 1740, malíř v Praze 1
Grübel Filip         ???? - ????, malíř miniatur kol. r. 1801
Gruber Ivan   9. 7. 1929     ???? - ????
Gruber Josef   14. 4. 1905     ???? - ????, architekt v Praze 11, studia, projektant u fy Fr. Troníček
Gruber Karel         ???? - ????, řezbář v Praze 1 kol. r. 1768
Gruberová Dagmar   1909     ???? - ????, ve 40. letech odešla do Prahy
Grueber Bernard   27. 3. 1806     ???? - ????, projektuje pro českou šlechtu a vysoký klérus
Grund Christian   1686     ???? - ????, malíř podobizen
Grund Karel   9. 9. 1850     ???? - ????, malíř, studia
Grund Norbert   4. 12. 1717     1717 - 1737, pobýval
Grund Norbert   4. 12. 1717     1752 - ????, malíř, žil a zemřel na Malé straně
Grünenwald Jan   23. 1. 1582     ???? - ????, stavitel, 17. stol. za Rudolfa II. a Matyáše
Grünwald Leopold         ???? - ????, malíř, měš'tan v Praze 3 ok. r. 1711
Grus Vít   16. 12. 1896     ???? - ????
Grusová Jaroslava   10. 6. 1928     ???? - ????
Grygar Fred   29. 9. 1883     ???? - ????, středoškolský profesor
Grygar Milan   24. 10. 1926     ???? - ????
Gryll z Gryllova Matyáš   1551     ???? - ????
Grzyborski Waclaw         ???? - ????
Gschwandtner Kašpar   2. 6. 1708     1732 - 1736, tovaryš u staroměstského zlatníka G. Lambrechta
Gschwandtner Kašpar   2. 6. 1708     1737 - ????, vlastní zlatnická dílna, získaná sňatkem s vdovou po Lambrechtovi
Guillemard Adolf         ???? - ????, malíř podobizen v 1. pol. 19. stol.
Guillemard Antonín   18. 3. 1745     ???? - ????, medailér, vrch. rytec pražské mincovny
Guillemard Jan   1765     ???? - ????, malíř podobizen
Guillemard Karel   1787     ???? - ????, medailér, rytec mincí
Gundelach Matthäus   1566     1593 - 1612, 1609-1612 dvorní malíř císaře a krále Rudolfa II. a pak císaře a krále Matyáše.
Günter Karl   26. 9. 1889     ???? - ????, studium
Günther Jeremiáš         1604 - ????, dvorní malíř Rudolfa II.
Güntherová Viola         ???? - ????, malířka
Güntzburg Seckhel         1750 - 1753, malíř
Gürtler Augustin   1738     ???? - ????, malíř
Gürtler František   8. 6. 1782     ???? - ????, malíř, měšťan
Gürtler Josef   1734     ???? - ????, malíř, měšťan v Praze 3
Gutensohn Johann   24. 6. 1792     1842 - 1843, povolán vyučovat na akademii
Gutfreund Otto   3. 8. 1889     1920 - ????, od r. 1926 pedagogem Akademie výtvarných umění
Guth Zdeněk   30. 12. 1902     ???? - ????, profesor, studia
Guth-Jarkovský Jiří   24. 1. 1861     ???? - ????, hradní ceremoniář
Gutleben Gustav   2. 8. 1823     ???? - ????, malíř krajin
Gutleben Josef   1794     ???? - ????, malíř, měšťan
Guttmann Robert   20. 4. 1880     ???? - ????, malíř autodidakt
Guttwein Jan         1669 - 1697, mědirytec
Gutwirth Jiří   15. 4. 1933     ???? - ????
Gutwirth Zdeněk   2. 4. 1892     ???? - ????
Guwirsch Jan         ???? - ????, malíř ok. r. 1741
Haarbaumb Bernard         ???? - ????, sochař
Haas Antonín   1759     ???? - ????, malíř, kreslíř v Praze 3
Haas František   29. 1. 1857     ???? - ????
Haas Hugo   18. 2. 1901     ???? - ????
Haas Jan         ???? - ????, malíř v Praze 3
Habart Jan         ???? - ????, malíř v Praze 1 ok. r. 1588
Habermann Anton   1704     ???? - ????
Habermann František   20. 9. 1706     ???? - ????, ředitel kůru
Habermann Ignác         ???? - ????, kreslíř
Habermann Karel   20. 2. 1696     ???? - ????, malíř jesuita
Habermann Karel   1712     ???? - ????
Habermel Erasmus         1587 - ????
Habětín Josef   26. 10. 1921     ???? - ????
Hábl Patrik   10. 7. 1975     ???? - ????
Habler Jan         ???? - ????, malíř ok. r. 1695
Habrman Gustav   24. 1. 1864     ???? - ????, 1921-1925 ministr sociální péče
Hackenschmied Hanuš   24. 2. 1871     ???? - ????
Hacker Rudolf   5. 6. 1895     1918 - 1918, vysvěcen na kněze
Häckl Bohuš   3. 6. 1910     ???? - ????
Had Mikuláš         ???? - ????, malíř ok. r. 1574 v Praze 1
Had Václav         ???? - ????, dámský krejčí
Hadincová Vožniaková Marta   16. 3. 1958     ???? - ????
Hadinec Miroslav   18. 2. 1955     ???? - ????
Haffenecker Thomas   20. 5. 1669     ???? - ????, Roku 1701 měšťanem Malé Strany. Roku 1706 svědkem na svatbě spolu s Kryštofem Dientzenhoferem. Patrně spolu s Kryštofem Dientzenhoferem realizoval výstavbu Clam-Gallasova paláce. Spolu s Kryštofem Dientzenhoferem realizoval přestavbu Marradasovského dmu, čp.1/III. a podílel se na realizaci jezuitského komplexu na Malé Straně. Barokizace premonstrátské kanonie na Strahově. v l. 1718-1721.
Haffnecker Antonín (Anton)   4. 6. 1720     1752 - ????, polír, samostatně od 1765
Haffnecker Antonín (Anton)   4. 6. 1720     1769 - ????, dvorní architekt
Haffnecker Tomáš   20. 5. 1669     1701 - ????, městské právo Menšího Města
Haffnecker Tomáš   20. 5. 1669     1727 - ????, císařský komorní stavitel
Haffner Ondřej   1750     ???? - ????, 80. léta 18. stol.
Hagenauer Wenzel   12. 4. 1809     ???? - ????, architekt, stavební inženýr
Hagenmüller David         ???? - ????, štukatér, mramorář koncem 17. stol.
Hager Josef   1726     ???? - ????, malíř fresek, 1751 se vrací z Vídně
Hácha Emil   12. 7. 1872     1938 - 1945, zvolen presidentem republiky. Tuto funkci vykonával v l. 1938-1939. V l. 1939-1945 vykonával funkci státního presidenta Protektorátu Čechy a Morava.
Hais Frank   10. 12. 1872     ???? - ????
Haise Václav   26. 9. 1903     ???? - ????, malíř v Praze 7
Haissinger Rudolf   1. 1. 1907     ???? - ????, Praha-Nusle
Háj Felix   27. 5. 1887     ???? - 1906, Vyšší škola dívčí
Hájek Adolf   17. 6. 1825     ???? - ????
Hájek Jan   23. 9. 1952     ???? - ????
Hájek Konstantin   30. 6. 1878     ???? - ????
Hájek Matěj         1707 - 1716
Hájek Miloslav   10. 12. 1927     ???? - ????
Hájek Otakar   5. 4. 1887     ???? - ????
Hájek Robert   18. 5. 1880     ???? - ????
Hájek Tomáš         ???? - ????, žije, pracuje
Hájek Václav   8. 5. 1923     ???? - ????
Hájková Zdena   14. 8. 1921     ???? - ????
Hájková Jirásková Božena   27. 12. 1877     ???? - ????
Hajniš František   31. 3. 1815     ???? - ????, poštovní úředník
Hajný Karel   22. 8. 1906     ???? - ????
Hajný Zdeněk   30. 1. 1942     ???? - ????
Hajšman Jan   27. 2. 1882     ???? - ????
Hák Miroslav   9. 5. 1911     1928 - 1929, v ateliéru Langhans
Hák Miroslav   9. 5. 1911     1937 - ????
Hák Miroslav   9. 5. 1911     1938 - ????, fotografuje v divadle E.F. Buriana, od 1954 v ÚTDU ČSAV, 1969 přestává fotografovat
Haken Radko   27. 7. 1927     ???? - ????
Hakl Jan   12. 3. 1915     ???? - ????
Hakl Václav   3. 9. 1943     ???? - ????
Hála Antonín   21. 3. 1895     ???? - ????
Hála Jan   28. 10. 1927     ???? - ????
Hála Vlastimil   7. 7. 1924     ???? - ????
Halaška Milan   28. 8. 1922     ???? - ????
Halbax Michael   1661     1686 - 1709
Hálek Gustav   13. 11. 1886     ???? - ????
Hálek Klaudius         ???? - ????, kol r.1702
Hálek Vítězslav   5. 4. 1835     ???? - ????
Halíček Petr   21. 11. 1974     ???? - ????
Halík Josef         ???? - ????, tvorba loutek
Halířek Jakub   1689     ???? - 1759, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Projektoval kostel Všech svatých v Uhřiněvsi, který v l. 1740-1743 stavěl Tomáš Budil. V l. 1722-1724 úprava fasády kostela sv. Havla a jeho fary na Starém Městě pražském.
Hallegger Kurt   8. 7. 1901     1926 - 1945, vlastní ateliér
Halman Emanuel   13. 12. 1873     ???? - ????
Hamalová Vladimíra   11. 5. 1951     ???? - ????, Metropolitiní univerzita
Hamer Josef         ???? - ????, kol let 1810-1815
Hamer Šebastián         ???? - ????
Hamerník Josef   1812     ???? - ????, kol roku 1845
Hamerský Adolf   21. 9. 1877     ???? - ????
Hammer Jan   1738     1761 - 1792
Hammer Lukáš   1768     ???? - ????
Hammerl Jan         ???? - ????
Hammerschmied Jan   4. 5. 1652     ???? - ????
Hampeys Emanuel   26. 5. 1865     ???? - ????
Hampeys Josef   17. 3. 1859     ???? - ????
Hampisch Antonín         1732 - 1768
Hampl František   6. 8. 1901     ???? - ????
Hamplová Hovorková Hana   28. 6. 1951     1986 - 1990, fotografka na kožní klinice v Praze
Hamplová Hovorková Hana   28. 6. 1951     1990 - ????, samostatný ateliér
Hamza Eduard         ???? - ????
Hana Petr   4. 6. 1945     ???? - ????
Hanák František         ???? - ????
Hanák Mirko   26. 6. 1921     ???? - ????
Hanáková Janů Dagmar   28. 10. 1922     ???? - ????
Hancke Jan         1719 - 1737
Hanč Antonín         ???? - ????
Hanč Vojtěch   24. 4. 1838     ???? - ????
Handl Milan   14. 12. 1952     ???? - ????
Händl Jan   1691     1736 - 1750
Handschuh Jakub         1707 - 1708
Hanebal Jan   1590     ???? - ????
Hanel Josef   14. 10. 1841     1869 - ????, profesor kreslení
Haněl Ladislav   1850     ???? - ????, praxe u J. Janouška
Haněl Ladislav   1850     1868 - 1870, praxe u fy Breitfeld a Evans
Haník František         ???? - ????
Hanisch Jan         ???? - ????
Hanka Josef   14. 7. 1910     ???? - ????
Hanka Václav   10. 6. 1791     ???? - ????
Hanka Zdeněk   20. 1. 1956     ???? - ????
Hankeová Jiřina   12. 10. 1948     ???? - ????
Hannauer Karel   11. 6. 1906     ???? - ????
Hannel Karel   1735     ???? - ????
Hannot Antonín   1662     ???? - ????
Hans z Lince         ???? - ????
Hanš Boris   15. 7. 1912     ???? - ????
Hanuš         ???? - ????, v letech 1525-1528
Hanuš         1486 - 1505, pracoval pro Vladislava II.
Hanuš Alexander   12. 10. 1894     ???? - ????
Hanuš Ignác   28. 11. 1812     ???? - ????
Hanuš Jiří   30. 11. 1928     ???? - ????
Hanuš Karel   22. 1. 1900     ???? - ????
Hanuš Oldřich   2. 1. 1891     ???? - ????
Hanuš Pavel   8. 6. 1928     ???? - ????
Hanuš z Olomouce         1518 - ????, stavba královského hradu
Hanuš z Olomouce         ???? - ????, kol let 1625-1628
Hanušek         ???? - ????
Hanušová Marie   28. 11. 1942     ???? - ????
Hanzík Stanislav   24. 7. 1931     ???? - ????
Hanzl Jakub   7. 5. 1986     ???? - ????, bydliště - Čajkovského 1
Hanzl Stanislav   9. 10. 1919     ???? - ????
Hanzlíková Rothbauerová Ivana   23. 9. 1966     ???? - ????
Hanžlík Bohumír   28. 11. 1937     ???? - ????
Hanžlík Jiří   21. 8. 1932     ???? - ????
Häpp Michal         1662 - ????
Haraldsson Helgi   1938     ???? - ????, studium v 60. letech
Harasevyč Andrij   1917     ???? - ????
Häring Ludvík         ???? - ????
Harmáček Josef   14. 2. 1914     ???? - ????
Harmáček Karel   10. 2. 1918     ???? - ????
Harmáček Václav   16. 11. 1917     ???? - ????
Harnisch Jan   1778     ???? - ????, pražská mincovna
Harok Otto   24. 6. 1942     ???? - ????
Harovník Fabián   1635     ???? - ????, od 13.6.1650 mistrem staroměstského pořádku malířského
Harscher Jakub   1662     ???? - ????
Harscher Leonhard         1669 - 1687
Hart Josef   6. 1. 1905     ???? - ????
Härtel (Hertl) Jan         ???? - ????
Hartl Antonín   11. 12. 1885     ???? - ????
Hartmann Jan   5. 8. 1658     ???? - ????
Hartmann Václav   29. 8. 1700     ???? - ????
Hásek Miroslav   29. 7. 1934     ???? - ????
Hasík Krištof         1521 - 1558
Hasík Matěj         1500 - 1521
Hässler Julius   29. 3. 1886     ???? - ????
Háša František   30. 12. 1880     ???? - ????
Háša Jaroslav   6. 10. 1890     ???? - ????
Hašek Jaroslav   30. 4. 1883     ???? - ????
Hašek Richard   30. 4. 1912     ???? - ????
Hašková Eva   4. 1. 1946     ???? - ????
Hatina Alois   9. 5. 1886     ???? - ????
Hattala Martin   4. 11. 1821     ???? - ????
Haubtmann Michael   9. 4. 1843     ???? - ????
Haudek Josef         ???? - ????, kol r.1849
Haun August   10. 8. 1815     ???? - ????
Hauner Emanuel   24. 12. 1875     1894 - ????, úředník vzájemné pojišťovny
Hauner Jaroslav   20. 2. 1895     ???? - ????
Hauner Vilém   23. 6. 1903     ???? - ????
Hauptmann Jaromír   23. 9. 1899     ???? - ????
Hauptmannová Eugenie   13. 4. 1865     ???? - ????
Hausenblas Lukáš         ???? - ????
Haushofer Maxmilian   12. 9. 1811     ???? - ????
Hauska Jiří         1694 - 1699
Hausknecht Heinrich   1774     ???? - ????
Hausknecht Martin         1824 - ????
Häusler Antonín   6. 9. 1869     ???? - ????
Hausmann Ivan   18. 4. 1907     ???? - ????
Hausmann Jaroslav   12. 12. 1872     ???? - ????
Hausner Jan   6. 6. 1922     ???? - ????
Haut Dobroslav   29. 12. 1906     ???? - ????
Hauzurinková Viléma         ???? - ????
Havel         1496 - 1504
Havel Gallus         ???? - ????, na dvoře císaře Rudolfa II. a Matyáše
Havel Hugo   21. 4. 1893     ???? - ????
Havel Samuel         ???? - ????
Havel Václav   5. 10. 1936     ???? - 1951, povinná školní docházka
Havel Vladimír   7. 2. 1904     ???? - ????
Havelka František   1. 11. 1882     ???? - ????, Královské Vinohrady
Havelka Josef   22. 10. 1913     ???? - ????
Havelka Matěj   5. 5. 1809     1835 - 1839, magistrát (právník)
Havelka Matěj   5. 5. 1809     1867 - ????, rada vrchního zemského soudu
Havelka Roman   30. 4. 1877     ???? - ????, ateliér - Pod kaštany 57
Havelková Marie   20. 3. 1920     ???? - ????
Havlasa Bohumil   1. 10. 1852     ???? - ????
Havle Josef   9. 5. 1763     ???? - ????
Havlíček Milan   2. 3. 1873     ???? - ????
Havlík František   24. 3. 1939     ???? - ????
Havlík Matěj   1686     ???? - ????
Havlíková Věra   26. 7. 1908     ???? - ????
Havránek Antonín   1774     ???? - ????
Havránek Bedřich   4. 1. 1821     ???? - ????
Havránek V.   12. 5. 1919     ???? - ????
Havránek Vilém   1809     1831 - 1843
Havrlík Svatopluk   22. 6. 1908     1956 - 1966
Hayduková Olga         ???? - ????
Heartfield John   19. 6. 1891     1933 - ????
Heb Jan         ???? - ????
Heberger Josef         1718 - 1722
Hedrich Antonín   7. 2. 1798     ???? - ????
Heermann Johann   1640     1685 - 1703, podíl na výzdobě schodiště zámku Troja
Heermann Paul   23. 1. 1673     1700 - 1703, dokončil výzdobu zámku v Troji
Hefflinger Vavřinec         ???? - ????
Hegar Milan   8. 5. 1921     ???? - ????, v l. 1950-1953 grafikem podniku Skloexport, 1953-1956 umělecká aspirantura u Františka Muziky, v l. 1956-1960 samostatný knižní grafik, od r. 1960 pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové, spolupracovník nakladatelství Albatros, Odeon, Panorama, Svoboda a dalších
Hegenbarth Arnošt   1865     ???? - ????
Heger Antonín   1793     ???? - ????
Heger Filip   17. 4. 1734     ???? - ????
Heger Franz   7. 7. 1766     ???? - ????
Heger Johann   18. 6. 1811     ???? - ????, trvalý pobyt. Působil jako stavitel klasicistních domů v Karlíně čp. 144, 155/X, stavební úpravy průčelí konventu novoměstských františkánů u kostela Panny Marie Sněžné, domu čp. 823/II na Václavském nám., domu čp. 1238/II a domu 285/II. na Novém Městě pražském. Podíl na stavbě domů čp. 626/I a 669/I a čp. 208/I. na Starém Městě pražském. Podílel se na úpravě domu čp. 330/III. na Malé Straně. Zpracoval plány na přestavbu Sovových mlýnů. Podílel se na úpravách zadního traktu paláce Ledebour-Wicheln.
Heger Josef         ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. 5.10. 1779 se oženil v kostele Panny Marie před Týnem s Annou Marií Becherovou.
Hegr Jindřich   19. 3. 1933     ???? - ????
Hégr Miloslav   11. 10. 1891     ???? - ????
Hehl Karel   16. 5. 1899     ???? - ????
Heidel Josef   1766     ???? - ????
Heidelberg Josef   15. 10. 1812     ???? - ????
Heidelberger Arnošt         1618 - 1686, na výzdobě Španělského sálu, na paláci A. z Valdštejna na M. Straně
Heidler Ferdinand   8. 12. 1881     ???? - ????
Heing Jan         1618 - 1644
Heinritz Jan   7. 3. 1684     ???? - ????
Heinsch (Heintsch) Jan   1647     1679 - 1712, doložen od 1679
Heintz Josef   11. 6. 1564     ???? - ????, malíř na dvoře Rudolfa II.
Heinz Bohumil   9. 5. 1894     ???? - ????
Heinzl Otakar         ???? - ????, údajěn zaměstnán v dílnách Tylova divadla
Heitler Otto   8. 8. 1884     ???? - ????
Hejda František   23. 4. 1865     ???? - ????, studoval práva
Hejl Alois   28. 10. 1909     ???? - ????
Hejna Václav   24. 9. 1914     ???? - ????
Hejný Vladimír   23. 1. 1900     ???? - ????
Hejtmánek Jan   15. 6. 1914     ???? - ????
Helcelet Dušan   26. 5. 1914     ???? - ????
Held Jan   11. 12. 1770     1797 - 1851, 1797-1851 praktický lékař v Praze s rozsáhlou klientelou. 1797-1799 zástupce fyzika nemocnice Na Františku. 18.2.1799-prosinec 1827 fyzik nemocnice Na Františku.25.6.1806-11.6.1814 primář interního oddělení všeobecné nemocnice a oddělení pro choromyslné. 1817-1818,1818-1819,1822-1823,1824-1825 děkanem. 1813 primář provizorního špitálu u voršilek. 1822primář supplent interního oddělení všeobecné nemocnice. ( a opět leden-duben 1826¨) 1826-1827 rektorem. Stoupencem eklekticismu. Nepřítelem homeopatie a brownianismu. Konzervativní. Kritický k metodě poklepu a poslechu. Spis o vlastním léčení se v Karlových Varech. Spis Blick auf die praktische Medizin der Neizeit. Prag 1850. Rukopisné paměti.
Held Michal         ???? - ????
Heldmann Ignác         ???? - ????
Helfert Josef   28. 10. 1791     ???? - ????
Heller Jan   13. 11. 1848     ???? - ????
Heller Karel   18. 3. 1916     ???? - ????
Heller Saturnin   29. 11. 1840     ???? - ????
Hellich Josef   17. 4. 1807     1839 - ????
Hellméssen Antonín   23. 5. 1854     1885 - 1904, trvalý pobyt, činný jako pedagog na Uměleckoprůmyslové škole (zpracování kovů) a pedagog na Akademii výtvarných umění (malířská perspektiva). Spoluzakladatelem Verein deutscher bildenden Künstler in Böhmen (Spolek německých výtvarných umělců v Čechách) s Karlem Krattnerem. Činný též jako kurátor Uměleckoprůmyslového muzea a Moderní galerie. Věnoval se navrhování knižních vazeb.
Hellméssenová Gustava   1864     ???? - ????
Helman Michal   1655     ???? - ????
Helmhacker Rudolf   15. 11. 1840     ???? - ????
Helvelle Eduard   1817     ???? - ????
Helzel Bedřich   1838     ???? - ????
Hemailer Hans         ???? - ????
Hemer Jan   8. 5. 1950     ???? - ????
Hendl František         ???? - ????, kol r.1729
Hendrych Zdeněk   16. 4. 1923     ???? - ????
Hendrychová Dagmar   28. 7. 1930     ???? - ????
Hennevogel Jan         ???? - ????
Hennevogel Krištof   1772     ???? - ????
Hennig Karl   20. 10. 1794     1823 - ????
Henricus S. Petro         1645 - 1653
Herain Jan   14. 5. 1848     1867 - 1914, 1867 zaznamenán jeho pobyt v Praze. Nastoupil jako kreslič u stavební firmy Jana Kruliše. V l. 1870-1872 se dal zapsat jako mimořádný posluchač pražské polytechniky. R. 1876 nastoupil u firmy Novák a Jahn. 1903 se stal vedoucím kanceláře uvedené firmy. Firma Novák a Jahn se specializovala zejména na stavbu pivovarů. Roku 1882 působil Jan Herain jako stavitel při výstavbě pivovaru Jana Urbana na Slovanech. Roku 1882 zajišťoval Jan Herain realizaci projektu přestavby pivovaru Josefa Kašpara v Práčích. Jan Herain zpracoval též projekt výstavby Prvního společenského pivovaru pražských sládků v Bráníku, ul. Údolní 1/212. Budovy pivovaru postaveny r. 1898. Administrativní budova pochází z r. 1900. Jan Herain zpracoval také projekt výstavby Prvního pražského měšťanského pivovaru v Holešovicích v ulici U průhonu č.7,9,11/800. Založen r. 1895. Výstavba budov hotova r. 1897. Nyní zde dotvářeno kancelářské centrum. Jan Herain je též autorem projektu výstavby Měšťanského pivovaru na Královských Vinohradech, Korunní třída čp. 810/106, založeném r.1893.Výstavba hotova r. 1894. V l. 1921-1933 v zahradě filmové ateliéry AB. Budovy pivovaru silně poškodil požár r. 2000. Nyní zde dotvářen Královský dvůr.Jan Herain však časem opustil relativně lukrativní zaměstnání u stavební firmy, neb se chtěl věnovat ochraně a výzkumu pamáek uměleckých a historických. Od 1. 1. 1904 se stal výkonným stavebním archivářem hlavního města Prahy. Toto pracovní místo mu svými kontakty zajistil JUDr. Luboš Jeřábek. Jan Herain se měl věnovat popisu umělecké topografie Prahy. Janu Herainovi se podařilo sjednotit výzkum historie památky s výzkumem technického stavu dané památky.
Herák Vladimír   30. 10. 1959     ???? - ????
Heral Václav   18. 3. 1919     ???? - ????
Herber František   24. 8. 1901     ???? - ????
Herberger Bohudan (Theodor)   16. 7. 1819     ???? - ????
Herbst Jaroslav   1. 7. 1887     ???? - ????
Hercík Emanuel   5. 9. 1892     ???? - ????
Hercík Zdislav   3. 12. 1893     1909 - 1912, studium
Hercík Zdislav   3. 12. 1893     1918 - 1921, studium
Herda Jan   18. 6. 1921     ???? - ????
Herdeguonis         1348 - 1363
Herdt Jan de   1620     1680 - 1681
Hergesel František   8. 3. 1857     ???? - ????, chrliče pro chrám sv. Víta
Hergesel František   12. 10. 1823     ???? - ????, od roku 1850 vlastní sochařský závod
Herget Franz   6. 11. 1741     1766 - 1800, trvalý pobyt, tvůrčí a pedagogická činnost. Od r. 1766 pedagogem na Stavovské inženýrské škole, kde vystřídal svého učitele Jana Ferdinanda Schora. Členem Navigační komise pro splavnění řeky Vltavy. Od r. 1788 členem Vlastenecké hospodářské společnosti. Od r. 1788 vrchním stavebním ředitelem v Čechách. Oprava Karlova mostu po povodni r. 1784. Systém kanalizace Prahy. Zpracování josefínského katastru. Generální mapa silnic, pošta mýt v Čechách. Budování Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí. Podílel se na zboření Betlémské kaple.
Hering Jan   1587     1615 - ????, od 1620 člen staroměstského malířského cechu
Herites František   27. 2. 1851     ???? - ????
Herles František   30. 4. 1861     ???? - ????
Herlinger Wolfgang         1530 - 1532, cechmistr staroměstského pořádku
Herman Arnošt   2. 5. 1932     ???? - ????, absolvoval Právnickou fakultu
Hermann-Otavský Emanuel   20. 1. 1868     ???? - ????
Hermann-Otavský Karel   2. 5. 1866     ???? - ????
Hermon Jan   1667     ???? - ????
Herold Eduard   16. 9. 1820     ???? - ????
Herold Rudolf   18. 10. 1875     ???? - ????
Heroldt František         ???? - ????
Herrmann Hugo         ???? - ????
Herstorffer F.         ???? - ????
Hertl Jan   5. 5. 1906     1922 - 1945, Bubeneč, Smíchov, Vokovice
Hertlová Eva   18. 7. 1906     ???? - ????
Hervertová Anna   19. 4. 1889     ???? - ????
Herzig Pavel   1786     ???? - ????
Herzinger Antonín   18. 11. 1763     1801 - 1826
Herzl Ludvík   14. 7. 1877     ???? - ????, ateliér na rohu tehdejší Vocelovy ulice - severovýchodní roh náměstí I. P. Pavlova
Heřman Jiří   26. 4. 1892     ???? - ????, ateliér - Chodská 2
Heřman Josef   11. 7. 1900     ???? - ????
Heřmanský Bohdan   29. 1. 1900     ???? - ????, v době výstavy SV (1935) Praha VII., Štítného 1422
Hes Jan         ???? - ????, trvalý poby, tvůrčí činnost,1652 členem malířského cechu, N
Hesler Jan         ???? - ????, kol r.1740
Hesounová Müllerová Ludmila   15. 8. 1898     ???? - ????
Hess Bedřich   1883     ???? - ????
Hetteš Karel   29. 7. 1909     ???? - ????, redaktor Čes. grafické unie, Národních novin, Pražských akciových tiskáren
Hetteš Karel   29. 7. 1909     1969 - 1971, redaktor Výtvarné práce
Hettešová Blažková Eva   6. 2. 1911     ???? - ????
Hetzner Bedřich   1807     ???? - ????
Hévr Antonín   12. 4. 1923     ???? - ????
Heybergerová Anna   16. 2. 1857     ???? - ????
Heydl         ???? - ????
Heyduk Jaroslav   1. 10. 1908     ???? - ????
Heyduk Josef   30. 3. 1904     1945 - ????, učitel
Heythum Antonín   23. 5. 1901     ???? - ????
Hiebel Jan   1681     1707 - ????, člen staroměstského malířského cechu, od 1730 jeho starším
Hiernle Jan         1697 - 1705
Hiernle Karel   1693     ???? - ????
Hilbert Josef   21. 11. 1821     ???? - ????
Hilbert Kamil   12. 2. 1869     1899 - 1933, zvolen vedoucím stavitelem svatovítského chrámu po Mockrovi
Hilbert Kamil   17. 3. 1896     ???? - ????
Hildebrand Rudolf   20. 5. 1886     ???? - ????
Hilgert Ludvík   24. 9. 1895     1924 - ????, samostatný projektant
Hiller Jan         1716 - 1745
Hiller Rudolf   1827     ???? - ????
Hillinger Petr   9. 10. 1698     1730 - ????
Hilmann Bohumil         ???? - ????, kol r.1792
Hilšer Theodor   1866     ???? - ????
Hindl Eduard   10. 9. 1811     ???? - ????
Hineis Karel   1876     ???? - ????
Hipman Vladimír   18. 9. 1908     ???? - ????
Hirsch Jan   13. 7. 1881     ???? - ????
Hirschely Jan   5. 1. 1695     ???? - ????
Hladík František   18. 9. 1887     ???? - ????, ateliér - Nad Královskou oborou 29
Hladík František   21. 1. 1882     ???? - ????
Hladík Jaroslav   1. 6. 1920     ???? - ????
Hladík Michal   23. 3. 1962     ???? - ????
Hladík Vladimír   13. 2. 1915     ???? - ????
Hladíková Jenny   9. 6. 1930     ???? - ????
Hladká Věra   11. 6. 1906     ???? - ????
Hladký Jakub   1723     ???? - ????
Hladký Jan   1758     ???? - ????
Hladký Jan   1783     ???? - ????
Hladký Josef         1766 - 1833
Hladký Siard   27. 8. 1752     ???? - ????
Hladký Václav   1756     ???? - ????
Hladký Václav   29. 9. 1796     ???? - ????
Hlasivec Eduard         ???? - ????
Hlasivec Zdeněk         ???? - ????
Hlava Jaroslav   7. 5. 1855     ???? - ????
Hlava Josef   10. 7. 1884     ???? - ????
Hlava Karel   3. 5. 1950     ???? - ????, bydliště
Hlava Vladimír   27. 8. 1911     ???? - ????
Hlava Bém Vratislav   13. 4. 1874     ???? - ????, bydliště, ateliér - Slovenská 23
Hlaváč Jiří   12. 10. 1948     ???? - ????
Hlaváč Oldřich   9. 1. 1895     ???? - ????
Hlaváček Antonín   14. 5. 1898     ???? - ????
Hlaváček Bohumil (Bohuš)   1872     ???? - ????
Hlaváček František (Frank)   7. 6. 1853     ???? - ????, vězněn
Hlaváček Josef   17. 3. 1893     ???? - ????
Hlaváček Karel   27. 12. 1897     ???? - ????
Hlaváček Karel   29. 8. 1874     1895 - 1898, měsíčník Moderní revue, kmenový člen
Hlaváček Libor   10. 5. 1966     ???? - ????
Hlaváček Libor   9. 1. 1926     ???? - ????
Hlaváček Ludvík   1841     ???? - ????
Hlaváček Miroslav   4. 12. 1922     ???? - ????
Hlaváček Pavel   2. 8. 1949     1984 - ????, žije v Praze
Hlaváček Rudolf   1878     ???? - ????
Hlaváček Rudolf   14. 10. 1957     ???? - ????
Hlaváček Zdeněk   8. 1. 1973     ???? - ????
Hlavačka Milan   7. 5. 1955     ???? - ????
Hlaváčová Helena         ???? - ????
Hlavatý Josef   19. 3. 1923     ???? - ????
Hlavatý Václav   16. 1. 1925     ???? - ????
Hlavica Emil   28. 4. 1887     ???? - ????
Hlavín Bartoloměj   12. 9. 1846     ???? - ????
Hlavínová Kostková Otta   5. 11. 1890     ???? - ????
Hlávka Josef   15. 2. 1831     1882 - ????, bydliště
Hlavsa Jan   3. 6. 1884     ???? - ????
Hlavsa Oldřich   4. 11. 1909     ???? - 1955, faktor v tiskárně Solidarita (po znárodnění Svoboda-Rudé práva
Hlavsa Oldřich   4. 11. 1909     1938 - ????, bydliště
Hlavsa Oldřich   4. 11. 1909     1946 - 1956, aktivně spolupracuje s časopisem Typografia, prosazuje návaznost na tradici avantgardy
Hlavsa Oldřich   1. 11. 1889     ???? - ????, bydliště - Tovární 1264, ateliér - Na Maninách 11
Hlinka Tomáš   24. 2. 1942     ???? - ????
Hlinomaz Josef   9. 10. 1914     ???? - ????
Hlobilová-Mrkvičková Marie   9. 5. 1903     1930 - ????
Hloch Karel   1. 9. 1900     ???? - ????, asistent Geografického ústavu UK
Hloucha Joe   4. 9. 1881     ???? - ????
Hloucha Karel   21. 2. 1880     ???? - ????
Hlouňová Marie   3. 5. 1912     ???? - ????
Hloušek František   10. 2. 1893     ???? - ????
Hloušek Josef   1879     ???? - ????
Hložek Pavel   16. 4. 1898     ???? - ????
Hlubuček Vladimír   20. 10. 1928     ???? - ????
Hlucháň Jan   18. 7. 1890     ???? - ????
Hluchaničová Kavánová Miluše   2. 6. 1940     ???? - ????
Hluchý Josef   21. 2. 1926     ???? - ????
Hlupý Marek   19. 10. 1961     ???? - ????
Hnátek Bořivoj   21. 6. 1880     ???? - ????
Hnátek František   7. 1. 1873     ???? - ????
Hnátová Jitka   10. 4. 1928     ???? - ????
Hněvkovský František   23. 1. 1844     ???? - ????
Hněvkovský Jaroslav   10. 4. 1884     ???? - ????
Hněvkovský Šebestián   19. 3. 1770     1836 - 1847
Hnídek František   18. 11. 1876     ???? - ????
Hnilička Alois   15. 3. 1858     ???? - ????
Hnilička Milan   25. 6. 1973     ???? - ????
Hniličková Květa   20. 6. 1918     ???? - ????
Hnízdil Aleš   6. 9. 1954     1975 - ????, bydliště
Hnízdil Josef   13. 7. 1952     1991 - ????, návrat
Hnyk Jiří   13. 11. 1939     ???? - ????
Höbberger Josef         ???? - ????
Hobler Jan         ???? - ????
Hobzík Zdeněk   9. 5. 1900     ???? - ????
Hodáčová Jirsová Lilly   5. 11. 1910     ???? - ????
Hodek František   28. 1. 1870     ???? - ????
Hodný Ladislav   14. 2. 1943     ???? - ????
Hoefnagel Jakob   1575     1613 - 1620, 1614 měšťanem na Malé Straně
Hoefnagel Joris   1542     1590 - 1591, dvůr císaře a krále Rudolfa II.
Hof Emanuel   5. 12. 1896     ???? - ????
Hofbauer Arnošt   26. 4. 1869     ???? - ????, Výtvarníkem loutkového divadla Umělecké výchovy. Pedagogem na Uměleckoprůmyslové škole
Hofbauer Karel   1818     ???? - ????
Hofbauer Zdeněk   13. 5. 1911     ???? - ????
Höfer Karel   6. 10. 1819     ???? - ????, továrna na jehly a barevný plech
Höffling Valentin   1663     ???? - ????
Hoffman Ivan   27. 11. 1952     ???? - ????
Hoffman Jan   1708     ???? - ????
Hoffman Jaroslav   29. 9. 1895     ???? - ????
Hoffmann Antonín   19. 1. 1758     ???? - ????, kol r.1782
Hoffmann Antonín   26. 12. 1794     ???? - ????
Hoffmann Antonín   3. 3. 1888     ???? - ????
Hoffmann Balcar         ???? - ????
Hoffmann Camill   30. 10. 1878     ???? - ????
Hoffmann František   1. 10. 1789     ???? - ????
Hoffmann Jan         1736 - ????, smlouva o zhotovení dvou oltářů v chrámu sv. Víta
Hoffmann Josef   1. 4. 1873     ???? - ????
Hoffmann Tomáš   22. 12. 1810     ???? - ????
Hoffmann Tomáš   4. 5. 1875     ???? - ????
Hoffmann Václav   22. 6. 1782     1818 - ????, měditiskárna a ocelotiskárna u sv. Haštala
Hoffmann Zdeněk   21. 10. 1922     ???? - ????
Hoffmanová Jana   19. 12. 1973     ???? - ????
Hoffmanová Pavlína   1922     ???? - ????
Hoffmeisterová Xénia   13. 6. 1958     ???? - ????
Hoffstädter Bedrich   15. 11. 1910     ???? - ????
Hoffstädterová Kopecká Žofie   2. 3. 1913     ???? - ????
Hoffstetter Jan   1655     ???? - 1691, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Vytvořil cyklus portrétů členů šlechtického dvora v duchu Caravaggia.
Hofman František   1. 9. 1891     ???? - ????, ateliér - Mikovcova 5
Hofman František   1784     ???? - ????
Hofman Jan (Ješek)   18. 1. 1883     1938 - 1945, trvalý pobyt, V činnosti navázal na své zkušenosti nabyté ve Waldesově museu v l. 1916-1919 a prohloubené činností v Bratislavě a mezinárodních sjezdech památkářů
Hofman Jaromír   12. 9. 1920     ???? - ????
Hofman Václav   21. 8. 1902     ???? - ????
Hofman Vlastimil   10. 3. 1914     ???? - ????
Hofman Vlastislav   6. 2. 1884     ???? - ????
Hofmann Adolf   17. 1. 1853     ???? - ????
Hofmann Benedikt         ???? - ????
Hofmann Jan (Hans)         1584 - 1592
Hofmann Rudolf         ???? - ????
Hofmeyer Jan         ???? - ????, kol r.1806
Hohaus Tadeáš         ???? - ????
Hohenauer Michael         1526 - 1558
Hoheperk František         ???? - ????, kol r.1656
Hohler Šimon         ???? - ????
Höhmová Zdena   4. 10. 1955     1987 - ????
Hohnaw Oldřich         ???? - ????
Hochelber Franz   1793     ???? - ????
Hochman Bohumír Bob   12. 10. 1958     1979 - ????, žije a pracuje
Hochman Josef   15. 4. 1913     ???? - ????
Hochmann Pavel         ???? - ????
Hochmann Zachariáš         ???? - ????
Hochmayer Petr         ???? - ????
Hochová Dagmar   11. 3. 1926     ???? - ????
Hojden Karel   11. 10. 1893     ???? - ????
Hokauf Krinfold   15. 10. 1856     ???? - ????
Holan František   24. 8. 1882     ???? - ????, ateliér - Belcrediho 260
Holan Karel   4. 12. 1893     1938 - 1939, rediguje časopis Dílo (JUV)
Holan Vladimír   16. 9. 1905     ???? - ????
Holanová Lída   23. 3. 1923     1924 - ????
Holbinger Josef         ???? - ????
Holcwart Andres         ???? - ????
Holeček František         ???? - ????
Holeček František   15. 7. 1871     1906 - ????, učitel na středních školách
Holeček Ivan   1981     ???? - ????
Holeček Jaroslav   5. 7. 1902     ???? - ????
Holeček Josef   27. 2. 1853     ???? - ????
Holeček Petr   18. 3. 1808     ???? - ????
Holečková Květa   22. 5. 1928     ???? - ????, prům., divad. výtvarnice
Holík Alois   28. 2. 1940     ???? - ????
Hollan František   20. 8. 1812     ???? - ????
Hollar Václav   13. 7. 1607     1607 - 1627
Hollmann Ferdinand   9. 3. 1835     ???? - ????
Hollpein Jindřich   1814     1839 - 1859
Hollý Antonín (Anton)   6. 11. 1915     ???? - ????
Holman Vojtěch   13. 5. 1875     ???? - ????
Holota Benedikt   5. 8. 1922     ???? - ????
Hölperl Antonín   1820     1861 - ????
Holub Alexandr   25. 2. 1948     ???? - ????
Holub Alois   25. 4. 1893     ???? - ????
Holub Dobroslav   28. 1. 1926     ???? - ????
Holub Edmund   5. 2. 1919     ???? - ????
Holub František   2. 5. 1842     ???? - ????
Holub Josef   13. 11. 1870     ???? - ????
Holub Luděk   10. 6. 1928     ???? - ????
Holub Miroslav   13. 9. 1923     ???? - ????
Holub Oldřich   5. 7. 1924     ???? - ????
Holub Převrátilová Zdenka   1982     ???? - ????
Holubec Bohuslav   2. 1. 1911     ???? - ????
Holuša Lumír   11. 12. 1932     ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí působení
Holý Bohumil   30. 9. 1894     ???? - ????
Holý Jiří   13. 12. 1926     ???? - ????
Holý Jiří   27. 11. 1922     ???? - ????
Holý Josef   12. 1. 1853     ???? - ????, varhanická škola
Holý Miloslav   4. 10. 1897     1947 - 1958, Akademie výtvarných umění, pedagogem. Rektorem v l. 1950-1954. Prorektorem v l. 1954-1957.
Hölzel Jan   1801     ???? - ????
Hölzel Tomáš   1788     ???? - ????
Hölzel Zdeněk   20. 5. 1947     1991 - ????, Pražský projektový ústav v l. 1977-1989. Vlastní atelier AHK . Urbanistické řešení sídliště Nový Barrandov.
Hölzel Zdeněk   21. 6. 1909     ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Hölzel Zdeněk   26. 5. 1871     ???? - ????
Hölzelová Čeledová Hana   27. 6. 1927     ???? - ????
Holzinger Johann   21. 2. 1880     ???? - ????, městský lampář
Homoláč Oldřich   20. 1. 1872     ???? - ????
Homoláč Otakar   24. 1. 1911     ???? - ????
Homolka Antonín   20. 7. 1909     ???? - ????
Honcová Alena   31. 1. 1929     ???? - ????
Hönich Henrich   5. 10. 1873     ???? - ????
Hönich Josef   5. 10. 1896     ???? - ????
Hons Josef   18. 1. 1911     ???? - ????
Hons Václav   14. 6. 1938     ???? - ????
Honsa Jan   8. 6. 1876     ???? - ????, bydliště
Honsatko František   8. 11. 1740     ???? - ????
Honzík Karel   24. 9. 1900     1928 - 1936, společný ateliér s J. Havlíčkem. Od 1947 pedagogem na ČVUT
Hopfauer Adam         ???? - ????
Horáčková Klára   26. 10. 1980     ???? - ????
Horáčková Pšeničková Bohumila   26. 6. 1905     ???? - ????
Horák Antonín   21. 1. 1883     ???? - ????, Praha V., Josefovská 11
Horák Bohuslav   3. 3. 1881     ???? - ????
Horák František   10. 11. 1904     ???? - ????
Horák Josef   24. 3. 1931     ???? - ????
Horák Karel   29. 5. 1891     ???? - ????
Horák Ladislav   9. 10. 1904     ???? - ????
Horák Stanislav   1. 4. 1922     ???? - ????
Horáková Michaela   19. 6. 1965     ???? - ????
Horáková Jansová Libuše   5. 10. 1904     ???? - ????
Horálek Bedřich   4. 3. 1913     ???? - ????
Horálek Bedřich   1876     ???? - ????
Horálek Jaroslav   10. 11. 1954     ???? - 1991
Horálková Gabriela   5. 12. 1893     ???? - ????
Horálková Helena   29. 5. 1933     1960 - ????
Horb Maximilian   9. 7. 1882     1893 - 1907
Horčička František   29. 6. 1776     1808 - ????, Restaurátor. Později inspektorem Colloredo-Mansfeldské obrazárny
Horčička Mílek   9. 8. 1921     ???? - ????
Horejc František   1. 3. 1885     ???? - ????
Horejc Jaroslav   15. 6. 1886     ???? - ????, během studia pracoval jako štukatér při výzdobě pražských budov. Pedagogem na Uměleckoprůmyslové škole. Vedoucím oddělení uměleckého zpracování kovů (umělecké kovářství) v l. 1918-1948
Horelová Eliška   23. 5. 1925     1963 - ????, odborná asistentky FF UK v Praze
Horký František   7. 12. 1879     ???? - ????, ateliér - Korunní 52
Horký František   15. 2. 1907     ???? - ????
Horn Vilém (Wilhelm)   10. 4. 1809     1838 - 1865, úředníkem různých stavebních kanceláří. V l. 1854-1865 vydavatelem a redaktorem čas. Photographisches Journal. Fotoateliér u Prašné brány čp. 969
Hornick Erasmus         ???? - ????, 1582 císařským dvorním zlatníkem
Horník Lánský František   2. 3. 1889     ???? - ????
Horný Bedřich   1679     ???? - ????
Horová Alexandra   18. 8. 1962     ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Horová Zdeňka   10. 5. 1917     ???? - ????
Horová Kolumková Dagmar   16. 1. 1926     ???? - ????
Horská Alena   1. 9. 1922     ???? - ????
Hořánek Jaroslav   5. 12. 1925     ???? - ????
Hořánková Dobiášová Eva   15. 4. 1927     ???? - ????
Hořejš Ferdinand   1868     ???? - ????
Hořejš František   14. 11. 1922     ???? - ????
Hořínek         1886 - ????, tajemník cukrovarnického spolku
Hos Bartoloměj         ???? - ????
Hoser Bedřich   27. 5. 1885     ???? - ????
Hoser Josef   30. 1. 1770     1844 - 1848
Höschl Havel   1819     ???? - ????
Hosperger Emanuel   21. 3. 1891     ???? - ????
Hostinský Bohuslav   5. 12. 1884     ???? - ????
Hostinský Otakar   2. 1. 1847     ???? - ????, V l.1869–1874 hudebním redaktorem (Dalibor, Hudební listy, Pokrok). V l. 1874–1877 vychovatelem ve šlechtických rodinách. V l. 1877–1885 profesorem dějin umění na Akademii výtvarných umění v Praze a dějin hudby na pražské konzervatoři. V l. 1885–1893 profesorem dějin výtvarného umění na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Profesorem estetiky na filozofické fakultě české univerzity v Praze a jejím děkanem v l.1897–1898
Hošek Arnošt   24. 4. 1885     ???? - ????, Úředníkem Zemského úřadu od r. 1910, později Ministerstva veřejných prací
Hošek František   1. 4. 1871     ???? - ????
Hošek Ignác   1911     ???? - ????
Hošek Jaroslav   7. 11. 1909     ???? - ????
Hošek Marian         ???? - ????
Hošek Milan   25. 1. 1957     ???? - ????
Hošek Miroslav   5. 8. 1914     ???? - ????
Hošek Ondřej         ???? - ????, žije
Hošťálek Inocenc   16. 8. 1872     ???? - ????
Hotárková Antonie   16. 5. 1890     ???? - ????
Houba Alois   17. 4. 1904     ???? - ????
Houda Aleš   2. 3. 1962     ???? - ????
Houdek Václav   3. 6. 1953     ???? - ????, žije
Housa Bedřich   12. 4. 1926     ???? - ????
Housa Vlastislav   1. 1. 1932     ???? - ????
Houska Josef         1661 - 1665
Houška Miroslav   8. 8. 1964     ???? - ????, galerie GOAP
Houška Vincenc   21. 1. 1766     ???? - ????
Houška Vladimír   28. 7. 1924     ???? - ????
Houšť Miroslav   20. 1. 1953     ???? - ????
Houštecký Bohumil   27. 2. 1888     ???? - ????
Houšťová Miroslava   12. 10. 1953     ???? - ????
Houžvičková Eva   5. 3. 1957     ???? - ????
Hovorková Olga   21. 2. 1873     ???? - ????
Hoyer Pavel   16. 3. 1888     ???? - ????
Hoyer Wolfgang         ???? - ????, kol r.1599
Hraba Alois   28. 7. 1863     ???? - ????
Hraba Ludvík   1894     ???? - ????
Hraba Václav   3. 11. 1969     ???? - ????
Hrabal Bohumil   28. 3. 1914     ???? - ????, žil
Hrabálek David   1987     ???? - ????
Hrabě Jan   1849     ???? - ????
Hrabě Rudolf   1877     ???? - ????, Úřednické domy v Dejvicích, 1920. R.1925 projektovaná obecní dvoutřídka ( Na jejím místě se nyní nachází budova bývalého státního reálného gymnazia, projektovaná r.1935 arch. Evženem Linhartem). Nájemní domy ve Vršovicích a Holešovicích (Tovární 6,8,10,12. U průhonu 44,46,48,50,52. U smaltovny 15). Činný v několika architektonických a stavebních kancelářích. Činný též ve stavebním úřadě hlavního města Prahy.
Hrabětová Bohuslava   4. 8. 1912     ???? - ????
Hradecký František   12. 1. 1909     ???? - ????
Hradecký Jakub         ???? - ????
Hradečný Bohumil   7. 2. 1876     1918 - ????
Hráský O.   1871     ???? - ????
Hrbáč Ivo   1973     2003 - ????
Hrbas Miloš   5. 3. 1922     ???? - ????
Hrbek Emanuel   25. 12. 1897     ???? - 1924, Uměleckoprůmyslová škola, pedagogem v l.1921-1924 jako asistent Jaroslava Bendy a Vratislava Huga Brunnera.
Hrbek Josef   21. 5. 1883     ???? - ????
Hrbek Josef   5. 2. 1840     ???? - ????
Hrbek Marek   1635     ???? - ????, 1661 tovaryšem, 1665 mistrem, 1669 starším cechu. Od r. 1671 komorním a dvorským zlatníkem.
Hrdina Josef   23. 6. 1856     ???? - ????
Hrdinová Helena   11. 5. 1914     ???? - ????
Hrdlička Jan   9. 3. 1687     ???? - ????
Hrdlička Josef   19. 11. 1899     ???? - ????
Hrdlička Martin   1695     ???? - ????
Hrdlička Matyáš         ???? - ????
Hrehorovská Renáta   4. 7. 1961     ???? - ????
Hričák Ján   24. 1. 1941     ???? - ????
Hrma Emanuel   4. 5. 1921     ???? - ????
Hrnčiřík Jan         ???? - ????
Hromada Antonín   23. 12. 1841     ???? - ????, Vokalista v Týnském chrámu v Praze, učitel zpěvu v Pivodově pěvecké škole.\r\nŽivotopis Vokalista v Týnském chrámu v Praze, učitel zpěvu v Pivodově pěvecké škole.
Hromada Josef         1869 - 1883, ústav litografický
Hromádko František   7. 8. 1898     ???? - ????, Praha VII., Sladkovského 222
Hron Ernest   7. 9. 1898     ???? - ????
Hron František   3. 12. 1874     ???? - ????
Hronek Karel   30. 8. 1922     ???? - ????
Hrozinka Ferdinand   18. 3. 1898     ???? - ????
Hrsková Machoňová Marie   21. 10. 1890     ???? - ????
Hrubeš Josef   1. 9. 1844     ???? - ????
Hrubešová Jarmila   13. 4. 1929     ???? - ????
Hrubý Jaroslav   1. 3. 1913     ???? - ????
Hrubý Josef   23. 2. 1906     1924 - 1988, Do r. 1946 společný ateliér s Josefem Kittrichem. Stavoprojekt, vedoucí ateliéru od r. 1948. Krajský projektový ústav.
Hrubý Karel   15. 5. 1916     ???? - ????
Hrubý Matěj   17. 5. 1837     ???? - ????, expediant časopisů a tiskárenský korektor, později magistrátní úředník
Hrubý z Jelení Řehoř   1460     ???? - ????
Hrůša Josef   28. 2. 1889     ???? - ????, žil
Hruška Emanuel   31. 1. 1906     ???? - ????, Nájemní domy Veletržní 13, Heřmanova 12, pplk. Sochora 34. Předsedou Klubu za starou Prahu.
Hruška Emmerich   2. 2. 1895     ???? - ????
Hruška Jaroslav   9. 5. 1890     1926 - 1933, konservátor městského muzea
Hruška Jiří   10. 2. 1921     1926 - ????
Hruška Martin   7. 12. 1948     ???? - ????, vedoucí výstavní síně Fotochema. Redaktor Čs. fotografie v l. 1985-1987. Výtvarný redaktor Práce od r. 1993
Hruška Miloš   6. 11. 1924     ???? - ????
Hrušková Simona         ???? - ????
Hrušková Vacková Bohumíra   9. 10. 1904     ???? - ????
Hrůza Josef   18. 3. 1921     ???? - ????
Hrůza Petr   16. 4. 1977     ???? - ????
Hrůza Václav   24. 2. 1951     ???? - ????
Hryva Maksym   20. 2. 1893     ???? - ????
Hřímalý Jan   13. 4. 1844     ???? - ????
Hřímalý Jaromír   23. 9. 1845     ???? - ????, člen orchestru Národního divadla
Hřímalý Vladislav   11. 3. 1895     ???? - ????
Hubač Jiří   27. 8. 1929     ???? - ????
Hubáček Josef   2. 12. 1899     1899 - 1931
Hubáček Karel   23. 2. 1924     ???? - ????, Poradce Národní galerie pro výstavbu Galerie moderního umění v l. 1986-1989. Pedagogem na VŠUP od r. 1995.
Hubačová Tereza         ???? - ????
Hubený Emanuel   9. 10. 1906     ???? - ????
Huber Jan   1730     ???? - ????
Hubička Pavel   14. 10. 1966     ???? - ????
Hubičková Libuše   1. 11. 1946     ???? - ????
Hübl Milan   27. 1. 1927     ???? - ????, Vysoká škola politická, docent
Hübner Augustin   1802     1836 - ????
Hübner Ferdinand   1704     1728 - 1749, trvalý pobyt, stavitelská činnost podle zakázek jednotlivých zadavatelů.
Hübner Jan   1669     ???? - 1749, majitelem domu čp. 848/II. v Jindřišské ul. a čp. 118/II. Podíl na úpravách paláce Piccolomini čp. 852/II r. 1745.
Hübnerová Rufferová Marie   12. 10. 1865     1895 - ????
Hübschmann Bohumil   3. 8. 1905     ???? - ????
Hübschmann (Hypšman) Bohumil   10. 1. 1878     ???? - ????, Ateliér Friedricha Ohmanna. Vlastní projekční ateliér. Přestavba areálu kláštera Na Slovanech. Působení ve Státní regulační komisi v l. 1921-1928. Působení v Klubu za starou Prahu. Dostavba Plodinové burzy na Senovážném nám. Budova pohřebního bratrstva Chewra Kadiša v Široké ul. v l. 1910-1911. Tovární areály v Holešovicích a Hostivaři.
Hübschmannová Anna   19. 12. 1944     ???? - ????
Hudec Jan   26. 8. 1891     ???? - ????
Hudec Jan   6. 10. 1856     ???? - ????, úředník děkanátu na filosofické fakultě
Hudec Jaroslav   2. 6. 1910     ???? - ????
Hudec Josef   24. 5. 1873     ???? - ????
Hudec Marcel   29. 10. 1909     1943 - 1945, totálně nasazen v Praze a Pardubicích
Hudec Miroslav   12. 1. 1925     ???? - ????
Hudeček František   7. 4. 1909     ???? - ????
Hudeček Jan   7. 12. 1955     1976 - 1978, fotograf Archivu hl. m. Prahy
Hudeček Miroslav   30. 4. 1935     ???? - ????
Hudeček Tomáš   10. 5. 1979     ???? - ????, 2010 člen zastupitelstva, 2011 člen rady, první náměstek primátora, 2013- 2014 primátor
Hudečková Olga   17. 11. 1936     ???? - ????
Hudečková Romanovič Edvina   1954     ???? - ????
Huguenin Karel   18. 3. 1835     ???? - ????
Huguenin Louis   1803     1889 - 1890
Hukal Josef   16. 3. 1794     ???? - ????
Hůla         ???? - ????, Karoliny Světlé 23
Hůla Zdenek   25. 2. 1948     ???? - ????, Národní galerie jako noční strážce v l. 1974-1976,1979-1980
Hůlka Václav   24. 11. 1912     ???? - ????
Hulla Michal   8. 5. 1962     ???? - ????
Hüller H.   1874     ???? - ????
Huml Miroslav   14. 1. 1915     ???? - ????
Hummel Matyáš   1732     ???? - ????
Humpa Vavřinec         1491 - 1530
Humpolec Pavel   1956     ???? - ????
Huňař Martin         ???? - ????
Hurt Josef   26. 6. 1904     ???? - ????
Hurta František   5. 12. 1902     ???? - ????, Nusle
Hus Jan   1371     1386 - 1412
Husák Jan         ???? - ????
Husák Josef   26. 3. 1947     ???? - ????
Husáková Helena   25. 2. 1878     ???? - ????
Husáriková Pelcová Jindra   14. 4. 1931     ???? - ????
Husník Jakub   29. 3. 1837     ???? - ????
Hušek Bohumil   7. 11. 1879     ???? - ????
Huthob Karel         ???? - ????
Hütsch Thomas         1998 - 2001, korespondent
Hutský Matyáš   1546     1567 - 1599
Hutský Šimon   1581     ???? - ????
Huttary Josef   1842     1881 - ????
Hvozdenský Josef   7. 3. 1932     ???? - ????
Hybel         ???? - ????
Hydropota Stanislav         ???? - ????
Hykeš Oldřich   11. 9. 1895     ???? - ????
Hykeš Oldřich   11. 9. 1895     1941 - 1945, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický.
Hyksa Antonín   29. 5. 1905     ???? - ????
Hylas Jaroslav   8. 3. 1954     ???? - ????
Hynais Vojtěch   14. 12. 1854     ???? - ????, Národní divadlo-výzdoba. Akademie výtvarných umění, pedagogem v l. 1893-1925
Hynek Bohumil         ???? - ????
Hynek Gustav   1912     ???? - ????
Hypská Zdenka   22. 5. 1908     ???? - ????
Hyršl Jaroslav   1962     ???? - ????
Hyzler Josef   5. 4. 1923     ???? - ????
Chaba Karel   3. 8. 1925     ???? - ????
Chabera Arnošt   9. 12. 1951     ???? - ????
Chabera Milan   27. 3. 1954     ???? - ????
Chablais Jean-Paul   16. 4. 1952     ???? - ????
Chadimová Martinová Marie   4. 3. 1922     ???? - ????, sochařka, keramičkal
Chaloupecký Václav   4. 10. 1786     ???? - ????
Chaloupka Adolf   13. 4. 1895     ???? - ????
Chaloupka Karel   18. 3. 1889     ???? - ????
Chaloupková Tereza   31. 1. 1983     ???? - ????
Chaloupková Viktorie   5. 3. 1953     ???? - ????
Chalupa František   8. 10. 1828     1860 - 1887, 7.11. 1860 ohlašuje fotoživnost, 1860-61 spojení s fotoateliérem E. Dítěte, 1869 úředně se vzdává fotoživnosti, 21.8. 1880 živnost znovu ohlašuje. Nakladatel a vydavatel čas. Ruch
Chalupa František   30. 12. 1857     ???? - ????
Chalupa Vladimír   6. 10. 1872     ???? - ????
Chalupecký Antonín   15. 5. 1900     1942 - ????, vrátil se na letnou do Veverkové ulice
Chalupecký Karel   19. 10. 1876     ???? - 1902, studium, oženil se
Chalupecký Karel   19. 10. 1876     1909 - 1911, provozoval holičskou živnost
Chalupníčková Věra   11. 4. 1913     ???? - ????
Chalupský Ladislav   13. 5. 1923     ???? - ????
Chára Jiří   6. 9. 1948     ???? - ????
Charles-Roux Edmonde   17. 4. 1920     ???? - ????, žila část dětství
Charvát František   30. 10. 1885     ???? - ????, v době výstavy SV (1934, 35) Spořilov 875
Charvát Jan   23. 6. 1968     ???? - ????
Charvát Jiří   19. 1. 1915     ???? - ????
Charvát Josef   9. 5. 1924     ???? - ????
Charvátová Josefina   26. 2. 1857     ???? - ????
Charvátová Sedláčková Ema (Emanuela)   21. 12. 1906     ???? - ????, po studiích působila ve Státním fotoměřickém ústavu. Od r. 1947 se podílela na činnosti Národní kulturní komise. Ve Státní památkové správě se soustředila na instalaci historických zámeckých interiérů.
Chejn Jan   26. 4. 1967     ???? - ????
Chelčický Petr   1390     1419 - 1420
Chişa Anetta   1975     ???? - ????
Chittussi Antonín   1. 12. 1847     ???? - ????, vlastní ateliér s Fr. Ženíškem
Chittussi Antonín   1. 12. 1847     1884 - ????
Chládek Petrus   19. 10. 1735     ???? - ????
Chlebeček Antonín   5. 1. 1889     ???? - ????
Chlebovský Bohumil   4. 11. 1902     ???? - ????
Chlíbec Milan   22. 4. 1933     1953 - ????
Chlouba Antonín   6. 5. 1873     ???? - ????
Chlup Richard   18. 3. 1884     ???? - ????
Chlupáč Miloslav   10. 7. 1920     ???? - ????
Chmelař Antonín   5. 2. 1887     ???? - ????
Chmelenský Josef   7. 8. 1800     ???? - ????, soudní úředník
Choděra Čeněk   13. 1. 1881     1911 - ????, ateliér - Masarykovo nábřeží 6
Chodounská Marie   19. 8. 1871     ???? - ????
Chodounský Otakar   17. 2. 1897     ???? - ????
Chodovský Karel         ???? - ????
Chochol Adolf   31. 5. 1901     ???? - ????
Chochol Josef   13. 12. 1880     ???? - ????, V l. 1904-1907 praktikuje u Osvalda Polívky a Václava Nekvasila. Nájemní dům M. Kreisingerové, Dělnická ul.417, 1939-1940. Malobytové domy U školičky 1913, 1939-1940. Nájemní domy U elektrárny 9,205, 1938-1939. Verunáčova vila v Neherovské ul. 1522, 1931. Nájemní domy U vody 1399-1406, 1927-1929. Trojský most,1924-1928 (zbořen). dům Inženýrské komory v Dittrichově ul. 328, 1923-1925. Přestavba domu v Jindřišské ul.873, 1920-1921. Tepaná urna a kameninový soubor k umývání pro Artěl,1920. Hodkův nájemní dům v Neklanově ul. 98, 1913-1914. Kovařovičova vila v Libušině ul.49, 1913. Rodinný trojdům na Rašínově nábř.242,47,71, 1912-1913. Soubor nábytku pro Anglický kroužek a sochaře Františka Bartáka,1911. Soubor proutěného nábytku, 1911. Čítárna Klubu Za starou Prahu, 1910. Brožíkova síň Saroměstské radnice se zařízením, 1910-1911.
Chochola František   15. 4. 1943     ???? - ????
Chochola Jan         ???? - ????
Chochola Václav   30. 1. 1923     ???? - ????
Chocholatý Vincenc         1826 - 1828
Chocholoušek Prokop   18. 2. 1819     ???? - ????, žil
Chocholová Blanka   5. 11. 1953     ???? - ????, fotografka týdeníku svět v obrazech
Chotěšický Jiří         ???? - ????
Chramosta Cyril   6. 8. 1908     ???? - ????
Christl Jan   1617     1623 - 1647
Christl Jan         1651 - 1675
Christoph Adolf         ???? - ????
Chroust František   29. 7. 1922     ???? - ????
Chudý Václav   1744     ???? - ????
Chvála Alois   18. 7. 1885     ???? - ????, ateliér - Přemyslovská 1481
Chvatlina Jiří   16. 8. 1923     ???? - ????
Chvorinov Nikolaj   15. 11. 1903     ???? - ????
Chwala (Chvála) Adolf   4. 4. 1836     ???? - 1862
Chyba Josef   24. 3. 1825     ???? - ????
Chytil Karel   18. 4. 1857     1880 - ????, středoškolský profesor
Chytil Vojtěch   4. 2. 1896     1928 - ????, organizuje velkou výstavu čínského umění v Rudolfinu
Chytra František   22. 4. 1911     1947 - ????, VÚRH. Od r. 1951ustanoven ředitelem
Ignác František   25. 3. 1640     1686 - ????
Ignác František   25. 3. 1640     1688 - ????
Illing Jan         ???? - ????
Illový Rudolf   20. 12. 1881     ???? - ????, bankovní úředník
Inderfelder Filip         ???? - ????, kol r.1579
Ingriss Leopold   1643     ???? - ????
Inki Jorma         2003 - 2007, velvyslanec
Iphofer Václav (Vendelín)         ???? - ????, kol r.1607-1611
Ira         ???? - ????
Ircing František   25. 3. 1920     ???? - ????
Ircing František   25. 3. 1920     1973 - ????, Český rybářský svaz
Irljavskyj Ivan   17. 1. 1919     ???? - ????
Irmanov Vjačeslav   18. 2. 1919     ???? - ????
Ishida Kaoru   1980     2002 - ????
Istler Josef   13. 11. 1919     ???? - 2000
Istlerová Clara   11. 12. 1944     ???? - ????, pedagožkou na Grafické škole v l. 1971-1973
Izák Jaroslav   15. 2. 1895     ???? - ????
Jabůrková Josefa (Jožka)   16. 4. 1896     1918 - 1920, vychovatelka
Jäckel Antonín   1699     ???? - ????
Jäckel Matěj   11. 9. 1655     1684 - ????, Kostel sv. Josefa na Malé Straně, sochy exteriéru 1692 a interiéru 1695-1721. Sochařská výzdoba Lorety 1692. Výzdoba štítu konventu paulánů na Staroměstském náměstí 1696. Výzdoba průčelí kostela sv.Jakuba,1696. Portikus kostela sv. Ignáce 1697-1699. Socha sv. Josefa před novoměstskou radnicí 1699. Výzdoba kostela sv. Františka Serafinského na Křížovnickém nám.1700-1723. Hlavní oltář pro kostel sv. Vojtěcha (oltář nyní deponová v kostele sv. Jana Nep. na Hradčanech. Sousoší Karolva mostu: sv. Anna, 1707, sv.Dominik a sv. Tomáš Akvinský, 1708, Vidění sv. Bernarda 1709, Sochařská výzdoba kláštera Břevnov 1712-1725. Sochařská výzdoba kostela Panny Marie Vítězné po r. 1715. Sochařská výzdoba kostela sv. Bartoloměje po r. 1731.
Jadrníčková Zikudová Květoslava   15. 6. 1921     ???? - ????
Jäger Josef         1728 - 1744
Jäger Josef   18. 3. 1721     1753 - ????, 1759 měšťanem na Malé Straně. Přestavba paláce Smiřických na Malostranském nám. 6, 1763. Palác Turbů na Maltézském nám, 1767. Stavba Jägerova domu na Maltézském nám. čp. 475. Grömlingovský dům na Malostranském nám. čp. 3, 1775.
Jahn Adolf   1772     ???? - ????, kol r.1801
Jahn Bedřich (Friedrich)   1769     ???? - ????
Jahn Jakub   10. 8. 1706     ???? - ????
Jahn Jan   4. 6. 1739     1787 - ????, Sirotčinec sv. Jana Křtitele, pedagogem od r. 1787. V l. 1782-1802 soukenický krám na Starém Městě.
Jahodka Matouš (Matěj?)   1540     ???? - ????
Jäch Bohumír   26. 2. 1672     ???? - ????
Jaich Peter   1804     1846 - ????, malíř dekorací českého Stavovského divadla
Jakesch Alexander   9. 6. 1862     1886 - ????
Jakeš Jan   1866     ???? - ????
Jakeš Václav   23. 4. 1872     ???? - ????
Jakoubek ze Stříbra   1371     ???? - ????
Jaksch von Wartenhorst Franciska         ???? - ????
Jakub         1460 - 1472
Jakub         ???? - ????
Jakub František   22. 12. 1875     ???? - ????, bydliště - Korunní 107, ateliér - Máchova 6
Jakub Jiří   16. 5. 1906     ???? - ????
Jakub Vojtěch         ???? - ????
Jakub z Bystřice         ???? - ????
Jakub zv. z Nymburka         1526 - ????
Jakubec Josef   3. 8. 1858     ???? - ????, úředník berního oddělení magistrátu
Jakubek Rudolf   5. 10. 1902     1934 - 1940, profesor umělecké školy
Jamníková Gabrielová Ludmila   17. 7. 1926     ???? - ????
Jan         ???? - ????
Jan         ???? - ????
Jan         ???? - ????
Jan         ???? - ????
Jan         ???? - ????
Jan         1505 - 1523
Jan         ???? - ????
Jan         ???? - ????
Jan Nepomucký, svatý   1340     ???? - ????
Jan z Brabantu   1280     ???? - ????
Jan z Budějovic         ???? - ????, kolem r. 1539
Jan z Jílové         ???? - ????
Jan z Lelče         ???? - ????
Jan z Prahy řečený Aliapars         ???? - ????
Janáček Otakar   1878     1906 - ????, knihtiskař a nakladatel. Zde koupil tiskárnu Antonína Hrazánka, modernizoval ji a pod novým názvem Otakar Janáček přivedl k značnému rozkvětu. Byl členem správní komise Obchodní a živnostenské komory.
Janák František   1. 6. 1951     ???? - ????, Ústav bytové a oděvní kultury (ÚBOK) od r. 1985
Janák Pavel   12. 3. 1882     ???? - 1956, V l. 1907-1909 činný v architektonickém ateliéru Jana Kotěry. Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), pedagogem v l. 1921-1941.
Janda Čeněk   20. 6. 1908     ???? - ????
Janda Jan   30. 6. 1705     ???? - ????
Janda Karel   28. 9. 1880     ???? - ????
Jandáček Matěj         ???? - ????
Jandáček Václav   12. 7. 1952     ???? - ????, žije, pracuje
Jandečka Ladislav   23. 11. 1891     ???? - ????
Jandejsek Vladimír   8. 6. 1923     ???? - ????
Jandera Josef   19. 2. 1776     ???? - ????, řeholník Strahovského kláštera
Jandl Čeněk   24. 3. 1896     ???? - ????
Jandová Hermina   30. 8. 1854     ???? - ????
Jandová Fischerová Marie   21. 3. 1897     ???? - ????
Janeček Jaroslav   30. 8. 1898     ???? - ????, Dejvice
Janeček Ota   15. 8. 1919     ???? - 1996, působení
Janeček Václav   15. 9. 1907     ???? - ????
Janečková Hana   1987     ???? - ????
Janek         ???? - ????
Janek         ???? - ????
Janíček Karel   16. 8. 1910     ???? - ????
Janíček Zmilelý z Písku         ???? - ????, velký podíl na Jeském kodexu
Janitschek Hubert   30. 10. 1846     1879 - 1881, mimořádným, později řádným profesorem na univerzitě.
Janko         ???? - ????
Jankovec Josef   31. 5. 1866     ???? - ????
Janošek Čestmír   23. 5. 1935     ???? - 1968
Janota Josef   1823     ???? - ????
Janota Oldřich   27. 8. 1949     ???? - ????
Janouch David   20. 8. 1967     ???? - ????
Janouch Jaroslav   22. 10. 1903     1947 - 1964, ředitel zvláštní školy v Praze
Janouch Ladislav   14. 6. 1944     ???? - ????
Janouchová Kristýna   30. 7. 1981     ???? - ????
Janoušek František   6. 5. 1890     1926 - 1943, pobyt a působení. Od r. 1939 pedagogem ve Škole Mánesa spolu s Vladimírem Sychrou a Vojtěchem Tittelbachem.
Janoušek Jiří   29. 8. 1920     ???? - ????
Janoušek Karel   30. 10. 1933     ???? - ????
Janoušek Vladimír   30. 1. 1922     ???? - ????
Janoušková Věra   25. 6. 1922     1942 - ????
Janoušková Vančurová Alena   24. 2. 1924     ???? - ????
Janout Karel   12. 12. 1910     ???? - ????
Janovka Jindřich         ???? - ????
Janovská Antonie   21. 3. 1882     ???? - ????
Janovská Ludmila   14. 9. 1907     ???? - ????
Janovská Míla         ???? - ????
Janovský Jakub   3. 8. 1984     ???? - ????
Janovský Jan   11. 9. 1869     ???? - ????
Janovský Jan   11. 9. 1869     1924 - ????
Janovský Jaroslav   8. 5. 1911     ???? - ????, úředník
Janovský Jaroslav   27. 3. 1880     ???? - ????
Janovský Novák Oldřich   23. 6. 1920     ???? - ????
Jansa Václav   21. 10. 1859     ???? - ????
Jansens František   1640     ???? - ????
Jansens František (Jan)   1619     ???? - ????
Jansens Jan         ???? - ????
Janská Durova Ludmila   21. 10. 1898     ???? - ????
Janský Vladimír   23. 7. 1910     ???? - ????
Janský Vladimír   2. 5. 1922     ???? - ????
Jánský Vojtěch   8. 2. 1882     ???? - ????, instruktor Vojenské hudební školy
Jansová Libuše         ???? - ????
Janša Jan   12. 5. 1869     ???? - ????
Janů Jaroslav   1. 5. 1908     1935 - ????
Janula František   24. 3. 1932     ???? - ????
Jaray Karl   14. 3. 1878     ???? - ????
Jarcovják Vladimír   17. 3. 1924     ???? - ????, Vysoká škola uměleckoprůmyslová. V l. 1950-1951 asistentem u Emila Filly. V l. 1953-1959 asistentem u Emilie Paličkové-Mildeové. V l. 1965-1974 asistentem u Hedviky Vlkové.
Jarcovjáková Libuše   5. 5. 1952     ???? - ????, od r. 1991 pedagožkou na Střední průmyslové škole grafické. Od r. 1993 vedoucí fotografického oddělení zmíněné školy.
Jareš Jaroslav   10. 1. 1886     ???? - ????
Jareš Vojtěch   26. 12. 1888     ???? - ????
Jariš Milan   13. 8. 1913     ???? - ????, pracoval v Komsomolu
Jarkovský Pavel   22. 10. 1943     ???? - ????
Jarolím         ???? - ????
Jarolím Jiří   16. 10. 1936     ???? - ????
Jarolím Josef   10. 4. 1909     ???? - ????
Jarolímek Karel   5. 4. 1888     ???? - ????
Jaros Janek   1961     ???? - ????
Jaroš Bohumil   14. 4. 1856     ???? - ????
Jaroš František   16. 12. 1846     ???? - ????
Jaroš František   19. 6. 1877     ???? - ????
Jaroš Josef   6. 3. 1898     ???? - ????
Jaroš Milan   18. 6. 1953     1972 - 1974, tech.redaktor SPN
Jaroš Milan   18. 6. 1953     1980 - 1989, výtv.redaktor nakl. ČsS
Jaroš Milan   18. 6. 1953     1995 - 1996, art director rel.agentury BBK Time
Jaroš Miroslav   21. 4. 1927     ???? - ????
Jaroš Tomáš   1510     1543 - 1570, doložen prvně. Od r. 1547 královským puškařem. 1548 vytvořil zvon sv. Zikmund pro Svatovítskou katedrálu. 1564-1568 ulil tzv. Zpívající fontánu v Královské zahradě s pomocníkyVavřincem Křičkou z Bitýšky a Wolfem Hofpruckerem.
Jaroš Václav   25. 4. 1943     ???? - ????
Jaroš Gamma Gustav   6. 5. 1867     ???? - ????
Jasanský Pavel   30. 9. 1938     ???? - ????, grafikem časopisů Divoké víno, Repertoár malé scény. Volná tvorba.
Jasenský Rudolf   19. 12. 1905     ???? - ????
Javůrek František   12. 1. 1882     ???? - ????, majitel klenotnického závodu
Javůrek Karel   30. 7. 1815     1836 - ????
Javůrka Jindřich         ???? - ????
Jecelín Karel   10. 12. 1905     ???? - ????
Ječný Rudolf   30. 8. 1913     ???? - ????
Jedlička Alois         ???? - ????
Jedlička Antonín   9. 6. 1833     ???? - ????
Jedlička František   23. 11. 1827     ???? - ????
Jedlička František         1910 - 1910, v r. 1910 je v adrešáři uveden jako majitel firmy pod heslem: loutky-výroba
Jedlička Rudolf   16. 1. 1845     ???? - ????, ředitel továrny na tapety a záclony
Jedlička-Brodský Břetislav   18. 4. 1873     ???? - ????
Jednorožcová Nygrýnová Libuše   26. 7. 1898     ???? - ????
Jehlička Karel   9. 1. 1884     ???? - ????
Jehlička Petr   1850     ???? - ????, lékař v pražské vojenské nemocnici
Jehlička Zdeněk   15. 1. 1890     ???? - ????
Jehuda Kara   28. 12. 1871     ???? - ????, středoškolský profesor
Jehuda Kara   28. 12. 1871     ???? - 1929, středoškolský profesor
Jech František   5. 4. 1904     ???? - ????
Jejkal Rudolf   1873     ???? - ????
Jelen Jan   14. 8. 1962     1991 - ????
Jelen Oldřich   25. 2. 1961     ???? - ????
Jelen Otto   23. 3. 1898     1927 - ????
Jelínek Alex   25. 4. 1890     ???? - ????, ateliér - Říčanova 876, Břevnov, 1935
Jelínek Antonín   10. 7. 1930     ???? - ????
Jelínek Antonín         ???? - ????
Jelínek Athanasius   24. 1. 1777     ???? - ????
Jelínek Bohdan   21. 6. 1851     ???? - ????, poštovní úředník
Jelínek Břetislav   15. 3. 1843     ???? - ????
Jelínek František   8. 3. 1890     ???? - ????, bydliště - Klimentská 2, ateliér - Velká Karlova 20
Jelínek Hanuš   3. 9. 1878     1919 - 1932, úředník ministerstva zahraničí
Jelínek Hugo   2. 11. 1915     ???? - ????
Jelínek Jakub   30. 4. 1880     1918 - ????
Jelínek Jan   15. 6. 1901     ???? - ????
Jelínek Jiří   10. 1. 1904     ???? - ????
Jelínek Josef   13. 8. 1815     ???? - ????
Jelínek Josef   3. 12. 1871     ???? - ????
Jelínek Julius   18. 3. 1874     ???? - ????
Jelínek Vladimír   5. 2. 1934     1966 - ????, Výtvarník ÚBOKu v l. 1966-1977, 1982-
Jenčíková Jaroslava         ???? - ????, u své profese nezůstala a začala studovat střední Pedagogickou školu v Praze
Jenewein Felix   4. 8. 1857     1873 - 1902, Uměleckoprůmyslová škola (1885-1945). V l. 1888-1890 jako externí učitel kreslení. V l. 1890- 1902 jako učitel kreslení.
Jeníček Jiří   8. 3. 1895     1928 - 1963, V l. 1936-1948 režisérem krátkých armádních filmů.
Jeníček Václav   24. 12. 1873     ???? - ????
Jeníček Vladimír   8. 4. 1907     ???? - ????
Jenkins Juwana         1998 - ????, pedagožka
Jenne Antonín   2. 12. 1881     ???? - ????, odborný učitel a školní inspektor
Jenq Jan   1982     ???? - ????, žije, pracuje
Jeřábek Bedřich   16. 1. 1883     ???? - ????
Jeřábek František   25. 1. 1836     ???? - ????, profesor vyšší dívčí školy
Jeřábek Jakub   1981     ???? - ????, žije, pracuje
Jeřábek Jan         ???? - ????, výroba loutek, kolem 1910
Jeřábek Josef   11. 10. 1877     ???? - ????
Jeřábková Běla         ???? - ????, žije, pracuje
Jesenská Růžena   17. 6. 1863     ???? - ????, učitelka, žila na Malé Straně
Jetel Jiří   8. 4. 1934     ???? - ????
Jetel Václav   8. 12. 1904     ???? - ????
Ježek Alois   1. 8. 1887     ???? - ????
Ježek Jan   1849     1877 - ????, katecheta
Ježek Otto   7. 12. 1896     ???? - ????, autoopravny Českomoravská-Kolben-Daněk
Ježek Vladimír   18. 2. 1887     ???? - ????
Jícha Václav   2. 10. 1903     ???? - ????, Praha I., Valentinská 12
Jíchová Tyson Bára         ???? - ????
Jílek Jiří   24. 1. 1925     1945 - 1950, studia na AVU
Jilemnický Alois   28. 5. 1910     ???? - 1986
Jilemnický Ivan   23. 5. 1944     ???? - ????
Jindra Jaromír   26. 3. 1895     ???? - ????, Kunratice u Prahy
Jindrovský Jindřich         ???? - ????
Jindřich Rudolf   21. 1. 1882     ???? - ????, Praha XVI. - Malvazinky, Xaveriova 1691
Jíra Josef   11. 10. 1929     ???? - ????
Jirák Josef   30. 11. 1920     ???? - ????
Jirák Otakar   12. 4. 1949     ???? - ????
Jiránek Alois   5. 9. 1858     1907 - ????, návrat z Ruska
Jiránek Jaroslav   6. 3. 1925     ???? - ????
Jiránek Josef   24. 3. 1855     ???? - ????, profesor konzervatoře
Jiránek Miloslav   24. 9. 1924     ???? - ????
Jiránek Miloš   19. 11. 1875     ???? - ????
Jiránek Miroslav   27. 11. 1951     ???? - ????
Jirásek Alois   23. 8. 1851     ???? - ????, učitel
Jirásek František   13. 4. 1893     1925 - 1928, v dívčí škole na Karlově postavil školní loutkové divadlo Kašpárkův domov
Jirát Vojtěch   22. 5. 1902     ???? - ????, mládí, studium
Jireček Josef   9. 10. 1825     ???? - ????
Jireček Josef   24. 7. 1854     ???? - ????
Jirkal Ivan   28. 11. 1911     ???? - ????
Jirko Miloš   20. 1. 1900     ???? - ????, Ústřední knihovna hl. m. Prahy
Jirkovský František   9. 3. 1867     ???? - ????, přistěhoval se
Jirků Boris   10. 4. 1955     ???? - ????, žije
Jirků Irena   1963     ???? - ????
Jirotková Pavla   16. 12. 1877     ???? - ????
Jiroudek František   17. 2. 1914     1935 - 1991, Akademie výtvarných umění, od r. 1961 profesorem, od r. 1970 rektorem
Jirous Ivan   23. 9. 1944     1968 - 2011, V l. 1968-1971 působil v redakcích čas. Výtvarná práce a čas. Výtvarné umění
Jirousová Františka   22. 3. 1980     ???? - ????
Jirout Alois   9. 2. 1899     ???? - ????, Od r. 1931 umělecký ateliér pro knižní vazbu se svou chotí Ludmilou Jiroutovou-Alexandrovou
Jirsík Gabriel   7. 12. 1866     ???? - ????
Jírů Václav   31. 7. 1910     ???? - ????
Jiří z Kluže         ???? - ????
Jiřička Josef   28. 1. 1903     1928 - 1935, Pracoval u fyrmy Jan Jaroš v Praze
Jiřička Josef   28. 1. 1903     1935 - ????, založil vlastní dílnu v blízkosti annenského kláštera v Praze
Jiřička Josef   28. 1. 1903     1948 - ????, byla dílna začleněna do n. p. umělecké sklo v N. Oboru
Jiřička Josef   28. 1. 1903     1952 - 1964, převedena pod ústředí uměleckých řemesel
Jiřík František   5. 11. 1867     ???? - ????, Akademie výtvarných, 1904-1918. Uměleckoprůmyslové muzeum od r. 1897. V l. 1915-1933 ředitelem.
Jiřík Václav   30. 7. 1856     ???? - ????
Joachimsthal Vladimír   6. 2. 1927     ???? - ????
Jodasová Markéta         ???? - ????
Joendl Jan   3. 11. 1782     ???? - ????, Stavební úpravy domu U tří zlatých hvězd na Malostranském nám. čp. 263/III Podíl na úpravách tzv. místodržitelského letohrádku v Královské oboře. podle projektu Jiřího Fischera.
Johanus Petr   8. 9. 1957     ???? - ????
John Dušan   3. 4. 1925     ???? - ????
John Jaromír   16. 4. 1882     ???? - ????
John Josef   1798     ???? - ????, pedagog na vyšší německé reálce
John Martin   24. 8. 1960     ???? - 1994
Jochman Josef   15. 1. 1926     ???? - ????
Jochmanová Věra   7. 3. 1922     ???? - ????
Jokič Saša   1975     1995 - ????
Jonáš Albert   7. 3. 1893     ???? - ????
Jonáš Rudolf         ???? - ????
Jonáš Václav   28. 11. 1899     ???? - ????
Juna Mirek   4. 12. 1921     ???? - ????
Junek Ferdinand   7. 6. 1902     ???? - ????
Junek Václav   16. 8. 1913     ???? - ????
Jung Václav   8. 8. 1858     1903 - 1903, lektor angličtiny na pražské universite
Jungbauer Vítězslav   6. 11. 1919     ???? - ????
Junger František   11. 1. 1873     ???? - ????
Jungmann Jan   12. 7. 1896     ???? - ????
Jungmann Josef   16. 7. 1773     1815 - 1845, učitel češtiny
Jurčíková Dagmar   1958     ???? - ????
Jurečková Marta   23. 4. 1944     ???? - ????
Jurk Jiří         ???? - ????
Jurkovič Dušan   23. 8. 1868     ???? - ????
Jurkovičová Lenka   1981     ???? - ????
Jurosz-Landa Gabriela   5. 11. 1966     ???? - ????
Juschka Josef   1709     ???? - 1765, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Spolupráce se strýcem Václavem Špačkem na jeho aktivitách v Ploskovicích a jinde. Od r. 1741 vlastnil dům U Šlejfířů v ul. Karoliny Světlé (tehdy Poštovské ul.).podíl na výstavbě kláštera a nemocnice alžbětinek na Novém Městě pražském (zejména kaple sv. Tekly v l. 1761-1762)
Juschka Joseph   24. 3. 1733     ???? - 1773, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Vlastnil dům U Šlejfířů v ul Karoliny Světé (tehdy Poštovské ul.) Dostavěl kapli Panny Marie Pomocné u Bruské brány v l. 1757-1761
Jüsternitz Zikmund   1816     ???? - ????
Kabaurek Antonín   1762     ???? - ????
Kabelová Tereza         ???? - ????
Kabrhel Gustav   23. 11. 1857     ???? - ????
Kabůrková Tereza   10. 11. 1980     ???? - ????
Kačer Jiří   9. 4. 1952     ???? - ????
Kačerovský Josef   30. 3. 1817     ???? - ????
Kačírek Karel   5. 6. 1907     ???? - ????
Kadeřábek Jiří   1. 8. 1922     ???? - ????
Kadeřábek Václav   1. 10. 1909     ???? - ????
Kadlec Jaroslav   13. 12. 1926     ???? - ????, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, v l. 1951-1974 pedagogem
Kadlec Jaroslav   9. 8. 1930     ???? - ????, Tranzitní plynovod, pol.70. let-1990, ředitel
Kadlec Jiří   23. 8. 1933     ???? - ????
Kadlec Zdeněk   14. 12. 1919     ???? - ????
Kádner Rudolf   21. 8. 1913     ???? - ????
Kafka Bohumil   14. 2. 1878     ???? - ????, Uměleckoprůmyslová škola, pedagogem v l. 1901-1904 jako asistent Stanislava Suchardy. 1916 jmenován profesorem. Profesorem na Akademii výtvarných umění v l. 1925-1939.
Kafka Čestmír   14. 11. 1922     ???? - ????
Kafka Josef   25. 10. 1858     ???? - ????
Kafka Victor   18. 3. 1880     ???? - ????
Kafková Helena   4. 6. 1972     ???? - ????
Kaftanová Anna   17. 4. 1937     ???? - ????
Kahuda Klokočková Lenka   15. 12. 1984     ???? - ????
Kaigl Ladislav   10. 12. 1885     ???? - ????
Kaisler Jiří   22. 7. 1910     ???? - ????
Kaisler Vojtěch   8. 1. 1870     ???? - ????
Kaisler Vojtěch   8. 1. 1870     1907 - 1926
Kaláb Method   10. 7. 1885     ???? - ????, Činnost v tiskárně A. Haase v l. 1905-1906, O Janáčka v l. 1906-1907, v dělnické tiskárně v l. 1908-1910 a 1911-1922, Pražské akciové tiskárně r. 1911. Od r. 1922 ředitelem Průmyslové tiskárny.
Kalabin Eugenij   21. 1. 1899     ???? - ????, Praha XII. Jugoslávská 25
Kalaš Čestmír   23. 3. 1885     ???? - ????
Kalašová Svobodová Jarmila   15. 8. 1927     ???? - ????
Kalinová Miroslava         ???? - ????
Kalivoda Vladimír   1938     ???? - ????
Kaljužný Ivan   27. 12. 1882     ???? - ????
Kalous Antonín   3. 11. 1884     ???? - ????, člen Sdružení výtvarníků Purkyně
Kalousek Josef   2. 4. 1838     ???? - ????
Kaluha Karel   16. 5. 1867     ???? - ????
Kalvoda Alois   15. 5. 1875     ???? - ????, pobyt, tvůrčí činnost,
Kalvoda Josef   25. 2. 1874     ???? - ????, absolvování pražské akademie
Kamarýt Ladislav   12. 6. 1928     ???? - ????
Kamen Jiří   28. 3. 1951     ???? - ????
Kamenská Lýdie         ???? - ????
Kamler Miroslav   24. 7. 1906     ???? - ????
Kampelík František   28. 6. 1805     ???? - ????
Káňa Vašek   23. 4. 1905     ???? - ????, brusič v Českomoravské-Kolben-Daněk
Kaňák Miloslav   17. 2. 1917     ???? - ????
Kandersová Regina         ???? - ????, majitelka firmy na výrobu loutek (Michelská 2)
Kándl Jaroslav   17. 1. 1917     ???? - ????
Kandler Matěj   1655     ???? - ????
Kanhauser František   26. 6. 1892     1945 - 1960
Kaňka František   19. 8. 1674     ???? - ????, Kostel sv. Klimenta v Klementinu po r. 1709. Přestavba Karolina v l. 1715-1718. Stavební úpravy Černínského paláce po r. 1717. Zámek ve Vinoři v l. 1718-1722.
Kaňka Vít   7. 6. 1650     ???? - ????, Výstavba a opravy novoměstského opevnění. Úpravy domu v Celetné ul. čp.595/I. r. 1706. Obnova špitálního kostela sv. Pavla r. 1706. V l. 1706-1712 přestavba konventu a prelatury staroměstských benediktinů podle projektu Františka Maximiliána Kaňky.
Kaňková Miroslava   5. 12. 1927     ???? - ????
Kapišovská Bissová Eva   18. 6. 1920     1971 - ????, žije
Kaplanová Jana   8. 2. 1944     ???? - ????
Kaplický Jan   18. 4. 1937     1964 - 1968, soukomá praxe
Kaplický Josef   19. 3. 1899     ???? - ????, Pedagogem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v l. 1945-1948 ve škole pro užitou malbu a v ateliéru malířských technik skla.
Kaplický Václav   28. 8. 1895     ???? - ????, spisovatel z povolání
Kaprasová Ludmila   16. 5. 1941     ???? - ????, Návrhářka Ustředí lidové umělecké výroby v l. 1965-1980. Od r. 1963 spolupráce s Ústředím uměleckých řemesel.
Karafiát Jan   4. 1. 1846     1895 - ????
Karapetjan Armenak   31. 10. 1959     ???? - ????
Karas Jiří   6. 12. 1943     ???? - ????
Karas Karel   28. 5. 1892     ???? - ????
Karásek Arnošt   10. 1. 1920     ???? - ????
Karbusická-Bartáková Ludmila   3. 6. 1923     ???? - ????
Karč Antonín   24. 12. 1879     1902 - 1908, ateliér Františka Anýže
Karel Jan   20. 2. 1914     ???? - ????
Karel Marian   21. 8. 1944     ???? - ????, pedagogem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové od r. 1990
Karel Rudolf   9. 11. 1880     ???? - ????
Karmazín Jiří   24. 12. 1932     ???? - ????
Karoušek Ladislav   17. 9. 1926     1953 - 1990, Rozdělil svou činnost mezi ateliéry v Praze a ve Frýdštejně.
Karoušek Valerián   31. 1. 1923     1953 - 1970
Karpaš Jan   8. 10. 1913     ???? - ????
Kasal Jiří   11. 1. 1928     ???? - ????
Kasalová Jana   19. 5. 1974     2005 - ????
Kasijan (Kassian) Vasyl   1. 1. 1896     1920 - 1927, trvalý pobyt, studium, tvůrčí činnost
Kasl Jan   31. 12. 1951     1998 - 2002, primátor
Kasparides Stanislav   23. 5. 1809     ???? - ????
Kastner Jan   16. 5. 1860     1888 - 19123, pedagogem na Umělecko-průmyslové škole v l. 1888-1912
Kášek Václav   10. 8. 1875     ???? - ????
Kaška Jan   20. 8. 1810     ???? - ????, ostatky převezeny do Prahy
Kašpar Adolf   27. 12. 1877     ???? - ????, studium
Kašpar Jan   9. 5. 1950     ???? - ????
Kašpar Karel   8. 7. 1905     ???? - ????
Katona Erwin   26. 6. 1903     ???? - ????
Kauder Viktor   4. 1. 1892     ???? - ????
Kaudersová Marie         ???? - ????
Kaulfus Rudolf   10. 4. 1878     ???? - ????
Kausek Fritz   30. 6. 1890     ???? - ????
Kautský Otakar   19. 4. 1863     ???? - ????
Kavan Jan   8. 3. 1947     ???? - ????
Kavan Vladislav   30. 6. 1924     ???? - ????
Kaván František   10. 9. 1866     ???? - ????, bydliště - Písecká 2221
Kavánek Bedřich   27. 4. 1870     ???? - ????
Kavinová Matoušková Anna   20. 2. 1897     ???? - ????
Kavka Oldřich   5. 11. 1927     ???? - ????
Keck Petr         1694 - 1730, Obrazy v kostele sv. Jakuba
Keil Petr   30. 1. 1943     ???? - ????, Činný v soukromém ateliéru A 13 v l. 1970-1972, v Projektovém ústavu Čs. výrobních družstev v l. 1972-1974, v Pragoprojektu v l. 1974-1990, v soukromém ateliéru KMS v l. 1990-1993.Vysoká škola umělecko-průmyslová, kde pedagogem od r. 1993.
Kejmar Václav   4. 9. 1869     ???? - ????
Kepka Hugo   22. 6. 1889     ???? - ????
Kepka Vladimír   20. 6. 1925     ???? - ????
Kepková Helena   29. 8. 1964     ???? - ????
Kerekes Sigmund   17. 12. 1897     ???? - ????
Kerel Jan   11. 3. 1944     ???? - ????, Družstvo architektů, činný v l. 1971-1977. Pražský projektový ústav, činný v l. 1977-1990. Ateliér AHK spolu se Zdeňkem Hölzelem. Projetkové ateliéry Pragoprojektu. Spolu s J. Štípkem. V l. 1972-1976. Urbanistické řešení pražského sídliště Nový Barrandov. Spolu s Zeňkem Hölzelem a dalšími. Prodejna AKVA na nám,. I. P. Pavlova. Spou s Zdeňkem Hölzelem. V l. 1975-1980. Rodinné domky v Praze 5. 1978. Zlatnictví "Gold" v Dlouhé ul. 1992. Spolu se Zdeňkem Hölzelem. Rekonstrukce školy v Mikulandské ul. Spolu se Zdeňkem Hölzelem. 1991. Rekonstrukce Bergerova domu ve Vodičkově ul. Spolu se Zdeňkem Hölzelem. 1992-1993. Rekonstrukce a dostavba hotelu Maxmilian v Haštalské ul. 14. V l. 1992-1995. Spolu se deňkem Hölzelem. Rodinný dům ve Sloupu u Davle. 1994. Spolu se Zdeňkem Hölzelem. Zástavba proluky Myslbek.
Kerhart František   12. 5. 1897     ???? - ????
Kerhart Vojtěch   4. 7. 1892     ???? - ????
Kerlický Karel   11. 6. 1953     ???? - ????
Kern Anton   12. 12. 1709     1735 - 1737
Kerner Josef   1. 6. 1877     ???? - 1917, působil
Kesl Miloš   18. 6. 1901     ???? - ????, ve 20. - 30. letech učil
Kettner Radim   5. 5. 1891     ???? - ????
Ketzek František   21. 6. 1906     ???? - ????
Kezer Karel   19. 10. 1920     ???? - ????
Kick Friedrich   21. 6. 1867     ???? - ????
Kien Petr   1. 1. 1919     ???? - 1941
Kiml Václav   19. 1. 1928     ???? - ????
Kimlová Jolana   12. 11. 1967     ???? - ????
Kimová Huberta   24. 2. 1903     ???? - ????
Kinda Josef   12. 7. 1917     ???? - ????
Kirchner Zdeněk   18. 5. 1934     ???? - 1969
Kirkpatrick Jakrlová Hana   16. 9. 1969     ???? - ????
Kirnig Alois   10. 6. 1840     ???? - 1911, 1866 soukromá krajinářská škola
Kirschner Vilém   6. 5. 1878     ???? - ????
Kirschnerová Marie   7. 1. 1852     1914 - ????, pobyt a umělecká činnost
Kisch Egon   29. 4. 1885     ???? - ????
Kittrich Josef   4. 12. 1901     ???? - ????, asistentem na ČVUT u prof. Antonína Engla. Od r. 1934 samostatný architekt. Od r. 1948 pedagogem na ČVUT. Redaktorem čas. Stavba. Obchodní a obytný dům na rohu Londýnské a Anglické ul. Obchodní dům Bílá labuť. Ve spolupráci s Emanuelou Kittrichovou realizoval výstavu Lidový byt r. 1942 Svazu čs. díla
Kittrichová Emanuela   10. 1. 1909     ???? - ????, Činnost v ÚBOKu. Interiéry sídliště Invalidovna.
Kitzler Eduard   16. 3. 1865     ???? - ????
Kjulleněnová Dvořáková Kremláčková Božena   11. 11. 1944     1964 - 1970, studium
Klácel František   7. 4. 1808     1848 - 1848, Člen Národního výboru a Slovanského sjezdu.
Klánová Vlasta   15. 12. 1909     ???? - ????
Klápště Josef   17. 1. 1903     1924 - 1928, přistěhoval se
Klápšťová Jindra   8. 7. 1904     1920 - 1929, přistěhovala se do Prahy
Klar Alois   25. 4. 1763     1806 - 1833, Universita Karlo Ferdinandova, stolice klasické literatury, řecké a latinské filologie a estetiky. 1807 založil Ústav pro slepé děti a choré na oči. Ke konci života založil Ústav pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců v Čechách. Založil cestovní nadaci pro umělce.
Klas Edvard   20. 3. 1878     ???? - ????, žila v Praze
Klas Štěpán   6. 2. 1959     ???? - ????
Klatovský Ondřej z Dalmanhorstu   1504     ???? - 1547, vypovězen do Olomouce
Klecanda Jan   5. 3. 1855     1887 - ????, žurnalista
Klein Jiří   14. 10. 1939     ???? - ????
Klein Josef   1700     ???? - ????
Klein Karel   26. 12. 1932     ???? - ????
Klein Otto         ???? - ????
Kleindienst Zdeněk   12. 6. 1925     ???? - ????
Klement Method   7. 11. 1889     ???? - ????
Klemm Walther   18. 6. 1883     1905 - 1908, Ateliér v Liboci s Carlem Theodorem Thiemannem
Klemperer Philip         ???? - ????, působil
Klempererová Alice         ???? - ????
Klemt Agathon   27. 7. 1830     ???? - ????, úředníkem místodržitelství. Pedagogem na německé univerzitě pro dějiny antického Řecka a klasickou archeologii
Klen Jurij   4. 10. 1891     ???? - ????
Klenka Jiří   13. 4. 1923     ???? - ????
Klenka z Vlastimilu Richard   7. 7. 1873     ???? - ????, Praxe u architekta Josefa Schulze. V l. 1902-1935 učitelem kreslení na Uměleckoprůmyslové škole
Klenková Jaroslava   20. 8. 1890     ???? - ????
Klepáč Jan   28. 6. 1895     ???? - ????, učitel a ředitel ve škole
Klepáček Tomáš   30. 1. 1908     ???? - ????
Kles Petr   2. 7. 1869     1906 - ????, otevírá vlastní kancelář
Klička Benjamin   20. 11. 1897     ???? - ????, Smíchov- praktický lékař
Klier Jaroslav   15. 4. 1906     ???? - ????
Klika Jaromír   26. 12. 1888     ???? - ????
Klimanová Hana   5. 5. 1977     ???? - ????
Klimeš Josef   15. 1. 1928     ???? - ????
Klimeš Svatopluk   10. 3. 1944     ???? - ????
Klimšová Bohumila   1851     1889 - ????, industriální učitelka
Klimtová Vítězslava   25. 1. 1941     ???? - ????
Klingenleitner Johann   1668     1708 - 1709, podíl na výstavbě areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
Klinger Miloslav   10. 1. 1922     1942 - 1948, studia na Uměleckoprůmyslové škole, po r. 1945 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Karla Štipla
Klír Josef   2. 3. 1860     ???? - ????, studium na Akademii výtvarných umění
Klír Josef   2. 3. 1860     1892 - ????
Klír Svatopluk   26. 9. 1896     1935 - ????, pedagog Státní grafické školy v Praze
Klivar Miroslav   14. 1. 1932     ???? - ????, pedagog estetiky a marxismu na Akademii výtvaných umění v l. 1955-1960, na Akademii muzických umění v l. 1960-1969 a souběžně na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, od r. 1969 vědeckým pracovníkem Institutu průmyslového designu, činný na Masarykově akademii umění v l. 1990-2003
Kloboučník Jan   5. 12. 1919     ???? - ????, Libeň- továrna na porcelán
Klodová Lenka   22. 11. 1969     ???? - ????, studia, působení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, vlastní tvůrčí činnost
Klomínková Jiřina   18. 7. 1934     ???? - ????
Kloub Václav   27. 1. 1915     ???? - ????
Kloubek Zdeněk   29. 9. 1910     ???? - ????
Klouček Celestýn (Celda)   6. 12. 1855     1888 - 1935, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, v l. 1888-1916 pedagog Uměleckoprůmyslové školy
Klouza Radomil   8. 4. 1955     ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, pedagog na Akademii výtvarných umění (atelier restaurování malířských děl) od r. 1990
Klusáček Karel   25. 10. 1865     ???? - ????, bydliště: Dům U Vejvodů
Klusáček Ladislav   13. 7. 1953     ???? - ????
Klusáčková Mariana   19. 3. 1878     ???? - 1932, bydliště: dům U Vejvodů
Klusáčková Marie   1888     ???? - ????, bydlela s rodiči v domě U Vejvodů
Kmentová Eva   6. 1. 1928     ???? - ????
Kmínek Eduard   1. 7. 1857     ???? - ????, Později byl společníkem knihtiskárny Kmínek a Bureš v Praze-Nuslích. (po roce 1905)
Kmoch František   1. 8. 1848     ???? - ????
Kmoch Pavel   26. 8. 1940     ???? - ????
Knappová Květoslava         ???? - ????
Knechtl Karel   4. 4. 1917     ???? - ????, propagační grafik
Knechtlová-Paulová Bibiana   30. 3. 1946     ???? - ????
Kněžek Bohumil   27. 10. 1900     ???? - ????
Knilli Lena   21. 8. 1961     1992 - ????
Knížek Emanuel   5. 12. 1889     ???? - ????, ateliér - Riegrovo nábřeží 30
Knížková Růžena   17. 1. 1923     ???? - ????, žila
Knížková Vilemína   9. 3. 1866     ???? - ????
Knobloch Bohuslav   16. 1. 1924     ???? - ????
Knoblochová Antonie   18. 6. 1905     1937 - 1946, varhanice u Sv. Jakuba
Knoesl Bohuslav   13. 2. 1873     ???? - ????, úředník na ředitelství pošt a telegrafů
Knöchel Antonín   23. 4. 1815     ???? - ????
Knotek Daniel   20. 6. 1907     ???? - ????
Knotek Jaromír   18. 2. 1949     ???? - ????, trvale žije
Knotek Václav   27. 9. 1891     ???? - ????, bydliště - Melounová 2, ateliér - Česká technika
Koblasa Jan   5. 10. 1932     ???? - ????, Galerie na Karlově nám., člen výstavní komise v l. 1965-1969
Koblic Přemysl   2. 7. 1892     ???? - ????
Kobylka Vojtěch   10. 3. 1943     ???? - ????
Kociánová Soňa   14. 3. 1930     ???? - ????, učitelka na základní škole
Kocmánek Václav   1607     ???? - ????, regenschorim u Sv. Petra, Sv. Jindřicha, Sv. Štěpána
Kocmanová Perná Miroslava   10. 2. 1932     ???? - ????
Kocourek Josef   22. 1. 1909     ???? - ????
Kocourek Václav   24. 8. 1915     ???? - ????
Kocubinská Helena   12. 5. 1892     ???? - ????
Kočí Bohuslav   21. 7. 1889     ???? - ????
Kočka Václav   6. 8. 1875     ???? - ????
Kočková Kateřina   20. 12. 1947     ???? - ????
Kočura (Kočí) Bohumil   1. 6. 1894     ???? - ????, malíř
Kodadová Milada   12. 8. 1922     ???? - ????
Kodet Jan   1. 6. 1910     ???? - ????, pedagogem Vysoké školy uměleckoprůmyslové
Kodet Miroslav   1945     ???? - ????
Kodym Libor   27. 4. 1961     ???? - ????
Kodym Mirek (Miroslav)   7. 7. 1953     ???? - ????
Kodymová Jelínková Božena   22. 12. 1926     ???? - ????
Kofránek Ladislav   24. 6. 1880     1927 - 1954, sochař v Praze. Loutkové divadlo Umělecké výchovy. Vytvořil kolekci loutek v době první republiky
Kofroň Ivan   16. 9. 1950     ???? - ????
Kohl Jan   10. 3. 1681     ???? - ????, Krucifix z r. 1718, nyní v Národní galerii. Sousoší sv. Felix z Kantalacie před Pannou Marií a sv. Jan Nepomucký na průčelí Lorety.
Kohl Jeroným   1632     1650 - 1709, 1675 měšťanem na Malé Straně. 1680 se oženil s Kateřinou Severovou. Sv. Voršila nad vchodem do kláštera voršilek. Soubor soch pro kostel sv. Markéty v Břevnově. 1681 oltář Panny Marie katedrály sv. Víta. (nyní zámecká kaple Barchov). 1683 sochy sv. Tomáše a sv. Augustina na fasádě malostranského kostela sv. Tomáše.1686 kašna na II. nádvoří Pražského hradu. Kašna v bývalé Slavatovské zahradě, zdobené medvídky. 1689 portál Slavatova letohraádku s medvídky. Autorem "castrum doloris" při úmrtí člena vládnoucí dynastie a příslušníků šlechty. V l. 1700-1708 výzdoba oltářů kostela v Lounech. 1708 sochy sv. Augustina a sv. Mikuláše Tolentinského na Karlově mostě
Kohl Ludvík   14. 4. 1746     1770 - ????, Od r. 1775 učitelem kreslení na c.k.normální škole
Kohlíček František   11. 5. 1914     ???? - ????
Kohlová Hana   30. 1. 1948     ???? - ????, vedoucí restaurátorského oddělení Národní galerie
Kohn Karl   21. 10. 1894     ???? - ????
Kohn Otto   6. 12. 1887     ???? - ????
Kohout Alois   21. 3. 1891     ???? - ????, ateliér - Karolivny Světlé 45
Kohout Bedřich   1. 3. 1909     ???? - ????
Kohout Václav   26. 9. 1898     ???? - ????, středoškolský profesor
Koch Jindřich   24. 12. 1781     ???? - ????, Vila Kinských pod Petřínem v l. 1827-1831. Adaptace paláce Kinských v l. 1835-1839.
Koch Jindřich (Heinrich)   20. 8. 1896     ???? - ????
Kojan Jan   10. 8. 1886     ???? - ????, bydliště - Třebízského 9, ateliér - Újezd 404
Kokoschka Oskar   1. 3. 1886     1934 - 1938, pobyt
Kolář František   15. 11. 1909     ???? - ????
Kolář Jiří   24. 9. 1914     ???? - ????
Kolář Miloslav   17. 12. 1921     ???? - ????
Kolář Oldřich   12. 2. 1924     ???? - ????
Kolář Radomír   19. 8. 1924     ???? - ????
Kolář Viktor   7. 9. 1941     1994 - ????, pedagogem Filmové fakulty Akademie muzických umění
Kolátor Václav   15. 3. 1899     ???? - ????
Kolátor Vladimír   17. 3. 1903     ???? - ????, režisér divadla
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925     ???? - ????, 1990-1993 pedagogem na Akademii výtvarných umění
Koliha František   16. 11. 1909     ???? - ????
Kolínský Jiří   16. 7. 1964     ???? - ????
Kolínský Karel   3. 6. 1902     1939 - ????
Kollár Ján   29. 7. 1793     ???? - ????, pohřben na Vyšehradě
Kolman Karel   19. 3. 1878     ???? - ????
Kolman Cassius Jaroslav   30. 12. 1883     ???? - ????
Kolomazník Jaroslav   24. 7. 1935     ???? - ????
Kolos Ivan   1911     ???? - ????
Kolowrat Krakowský Alois   21. 1. 1759     ???? - ????
Komárek Ivan   24. 12. 1956     ???? - ????
Komárek Julius   15. 8. 1892     ???? - ????
Kominíková Ludmila   1886     ???? - ????
Komrska František         ???? - ????
Konáč z Hodiškova Mikuláš         1507 - 1511, s tiskařem Janem Wolfem
Kondakov Nikodym   13. 11. 1844     1922 - 1925, pedagogem na filosofické fakultě Karlovy univerzity pro dějiny východoevropského umění
Kondr Milan         ???? - ????, primátor
Konečná Dittrichová Jarmila   9. 5. 1931     ???? - ????
Konečný Bohumil   19. 4. 1918     ???? - ????
Koniáš Vojtěch         ???? - ????
König Antonín   22. 4. 1836     ???? - 1911, založil šachový klub. Pořádal šachové turnaje.
König Václav   20. 1. 1936     ???? - ????
Konůpek Jan   10. 10. 1883     ???? - ????, Státní průmyslová škola. Pedagogem v l. 1923-1924. Státní grafická škola, pedagogem figurálního kreslení v l. 1924-1940
Konvička Richard   30. 4. 1957     ???? - ????
Kopal Ondřej   9. 8. 1974     2002 - ????
Kopecký Jan   13. 10. 1919     ???? - ????
Kopecký Miloš   22. 8. 1922     ???? - ????
Kopecký Vladimír   26. 11. 1931     ???? - ????, Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Vedoucím ateliéru Sklo od r. 1990
Kopetzky Paul   23. 12. 1885     ???? - ????
Kopf Maxim   18. 1. 1892     ???? - ????
Kopfstein Jindřich   11. 9. 1862     ???? - ????
Köpl Karl   14. 9. 1851     ???? - ????
Köppl Karl   1851     ???? - ????, archivní ředitel
Kopřiva Miloslav   30. 1. 1894     1912 - 1920, studia. Praxe u ing. arch. Zdeňka Pštrosse.
Koráb Julius   2. 7. 1874     ???? - ????, soudce
Koranda Václav   1425     ???? - ????
Korbař Leopold   7. 6. 1917     ???? - ????
Körber Adolf   17. 3. 1887     ???? - ????
Korčák Igor   16. 6. 1927     ???? - ????
Korecký Emanuel   29. 1. 1881     ???? - ????
Korejs Josef   30. 12. 1897     ???? - ????, ředitel experimentální školy v Nuslích
Kornatovský Jiří   2. 3. 1952     ???? - ????, pedagogem na Střední uměleckoprůmyslové škole v l. 1989-1991. Od r. 1991 pedagogem na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity, obor malba.
Korpisch Jan   1764     ???? - ????, činný kolem roku 1800
Korvín Jan   23. 6. 1869     ???? - ????
Koryčan Miroslav   6. 6. 1938     1966 - 1967, učil na katedře automatizace Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Kořán Jaroslav   17. 1. 1940     1990 - 1991, primátor
Kořán Štěpán   8. 12. 1886     ???? - ????
Kořánová Světla   7. 4. 1965     ???? - ????
Kos Josef   24. 12. 1906     1950 - ????
Kosárek Adolf   6. 1. 1830     ???? - ????, pobyt, tvůrčí činnost
Kosořský z Kosoř Jan         ???? - 1589, Činný v knihtiskárně Pavla Severina v l. 1547, 1550-1554. V l. 1554-1558 pokračovatelem díla svého tchána Pavla Severina. Důležitým tiskem české vydání Kosmografie od Sebastiana Münstera. R. 1564 vlastnil dům čp. 475/I, U dvou zlatých medvědů (stavebníkem arkád dvorního traktu)
Kostka Petr   11. 6. 1938     ???? - ????
Kostka Stanislav   9. 3. 1939     ???? - ????
Kostřík Antonín   4. 9. 1930     ???? - ????
Košař Milan   25. 7. 1946     ???? - ????
Košátková Magda   18. 6. 1907     ???? - ????, architektka
Košík Arnošt   13. 5. 1920     ???? - ????, sochař
Košín z Radostova Josef   14. 9. 1832     ???? - ????
Košnař Václav   21. 9. 1902     ???? - ????
Košťál František   19. 7. 1881     ???? - ????
Košťálová A.         ???? - ????
Košťálová Anna   7. 5. 1920     ???? - ????, malířka
Kotas Karel   20. 1. 1894     1932 - 1973, pobyt, tvůrčí činnost jako projektant.
Kotas Ladislav   12. 9. 1910     ???? - ????
Kotěra Jan   18. 12. 1871     1890 - 1923, V l. 1890-1894 praxe u pražského stavitele, ing. Josefa Freyna. Pedagogem Uměleckoprůmyslové školy v l. 1898-1910 (dekoratvní architektura). Pedagogem Akademie výtvarných umění v l. 1911-1923.
Kotěšovec Ivan   22. 10. 1977     ???? - ????
Kotík Jan   4. 1. 1916     1989 - ????, V l. 1991-1992 pedagogem Akademie výtvarných umění
Kotík Jan   22. 10. 1972     ???? - ????
Kotík Martin   26. 10. 1946     ???? - ????, činný v Projektovém ústavu VHMP v l. 1975-1990. Vlastní ateliér Omicron-K od r. 1991.
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889     1932 - ????, středoškolský učitel mezi léty 1932 - 1939
Kotík Vítězslav   1951     ???? - ????
Kotrba František   23. 6. 1907     ???? - ????
Kotrba Josef   13. 6. 1920     ???? - ????, řezbář, restaurátor
Kotrba Viktor   7. 5. 1906     1938 - 1973, činný ve Fotoměřickém ústavu v l. 1938-1940. V l. 1940-1958 činný v Státním památkovém úřadě. Od r. 1958 v ˇustavu teorie a dějin umění ČSAV. Pedagogem na filisofické fakultě Univerzity Karlovy. Členem různých památkových komisí.
Kotrbelec Alois   1849     ???? - ????, advokát
Kotrbová Marie   29. 10. 1930     ???? - ????
Kotrbová Marie   1895     ???? - ????
Kotrman Ladislav   2. 2. 1906     ???? - ????, architekt-projektant
Kottner Josef   25. 8. 1843     ???? - ????
Kotvald Ferdinand   24. 5. 1898     ???? - ????
Kouba Karel   19. 8. 1907     ???? - ????, architekt
Kouba Petr   3. 11. 1947     ???? - 1980
Koubek Bohumír   8. 11. 1931     ???? - ????
Koubek Jan   22. 7. 1930     ???? - ????, Státní rybářství - vedoucí výrobního útvaru, později vedoucí obchodního úseku
Koudelka Josef   4. 2. 1877     ???? - ????, bydliště - Slezská 101, Korunní 46
Koudelka Josef   10. 1. 1938     ???? - ????, konstruktérem leteckých motorů do r. 1967.Spolupráce s divadlem Na zábradlí v l. 1963-1970. Spolupráce s Divadlem za branou v l. 1965-1970.
Koukal Jan   29. 7. 1951     1993 - 1998, primátor
Koukolíček Václav   20. 5. 1900     ???? - ????
Koukolský Jindřich   23. 5. 1912     ???? - ????, malíř, grafik
Koula Jan   7. 2. 1855     ???? - ????, Od r. 1878 asistentem u Josefa Schulze na České vysoké škole technické. 1880 habilitace. 1884 mimořádným profesorem. 1897 řádným profesorem. Pedagogicky činný též na Akademii výtvarných umění. Od r. 1892 kustodem historickoarcheologických a národopisných sbírek Národního muzea. Od 1883 redaktorem Zpráv Spolku architektů a inženýrů. Redaktorem Architektonického obzoru. Redaktorem Soupisu památek uměleckých a historických.
Koula Jan   20. 5. 1896     ???? - ????, V l. 1919-1920 praktikoval u Josefa Zascheho jak v Jablonci nad Nisou tak v Praze. V l. 1920-1930 činný v architektonickém ateliéru Oldřicha Tyla. V l. 1942-1945 pedagogem Uměleckoprůmyslové školy.
Koula Vladimír   3. 3. 1930     ???? - ????, vysokoškolský pedagog
Koulová Jeřábková Zina   2. 6. 1922     ???? - ????, sochařka
Kousal Radim   12. 6. 1951     ???? - ????
Koutná Jolanda   2. 3. 1924     ???? - ????, prům. výtvarnice
Koutný Josef   25. 3. 1905     ???? - ????
Koutský Karel   8. 5. 1940     ???? - ????, V l. 1964-1966 činný ve Vojenském projektovém ústavu. V l. 1966-1989 činný ve Sdružení projektových ateliérů, součásti Projektového ústavu hlav. města Prahy. Od r. 1991 činný v ateliéru Archon, pak K.
Koutský Pavel   6. 12. 1957     ???? - ????, Akademie muzických umění, pedagogem od r. 1993 na filmové fakultě.
Koutský Václav   12. 10. 1907     ???? - ????, atelié - Malostranské náměstí 38
Kovačková Kateřina   5. 6. 1981     ???? - ????, lektorka němčiny
Koval Ivan   24. 11. 1949     ???? - ????
Kovanda Jiří   1. 5. 1953     ???? - ????, Akademie výtvarných umění, pedagogem od r. 1997 v ateléru Vladimíra Skrepla
Kovárna František   17. 9. 1905     ???? - 1948, od r. 1932 asistentem Ústavu a semináře dějin umění, 1934 docentem estetiky a dějin umění na filosofické fakultě Karlovy univerzity. 1946 profesorem estetiky pedagogické fakulty Karlovy univerzity. Pedagogická činnost i na Vysoké škole architektury ČVUT.
Kovář Jan   1709     ???? - ????, klášter Břevnov, výzdoba letního refektáře r. 1740. Výzdoba ambitů, 1740. Výzdoba prelatury, 1740. Výzdoba kaple sv. Terezie v zahradě kláštera karmelitek, 1745. Výzdoba kostela sv. Salvatora v Klementinu.
Kovář Karel   11. 9. 1996     ???? - ????
Kovář Matěj   1840     1867 - ????, výpomocný učitel na nižším gymnáziu, pak na vyšší dívčí škole
Kovář Milan   7. 8. 1923     ???? - ????, malíř
Kovář Vladimír   18. 5. 1899     1934 - 1950
Kovář Zdeněk   1959     ???? - ????
Kovaříčková Jaroslava   1. 5. 1924     ???? - ????, prům. výtvarnice
Kovařík Jindřich   12. 6. 1928     ???? - ????
Kovářík František   26. 7. 1858     ???? - ????
Kovářík Jan   28. 3. 1980     ???? - ????
Kovaříková Kočí Marie   8. 2. 1955     ???? - ????
Kovářová Karoušková Květa   8. 3. 1925     ???? - ????
Kovařovič Jiří   6. 1. 1904     ???? - ????
Kozák Bohumír (Božimír František)   4. 12. 1885     ???? - ????, činnost v architektonické kanceláři Osvalda Polívky. Pak hlavním architektem fy Václav Nekvasil. Pak vlastní architektonická kancelář. V l. 1949-1958 vedoucím ateliéru ve Státním ústavu pro projektování hlavního města Prahy. Realizace: Obytný dům sociální péče ve Vysočanech,1920-1922. Telefonní a telegrafní ústřednas na Žižkově,1921-1926. Dívčí kolej Budeč,1923-1924. Noclehárna pro nebydlící ve Vysočanech,1924. Obchodní dům Avion na Václavském nám.,1924-1926.Masarykovy soiální ústavy (nyní Thomayerova nempocnice) v Krči,1925-1940.Klubovna LTC Slavia na Letné,1926. Dům Moldavia Generali e Assicurazione Generali (nyní Sevastopol), s Antonínem Černým,1936-1938. Nájemní domy.
Kozák Oskar   25. 9. 1909     ???? - ????, 1946, Nitranská 14, bydliště
Kozina Bohumil   27. 11. 1881     ???? - ????
Kozlík Vladimír   23. 5. 1953     ???? - ????
Koželka Karel   1. 7. 1909     ???? - ????, Svaz čes.díla, působení v l. 1933-1948. Ředitelem Ústředí uměleckých řemesel Obytné domy v Břevnově.
Kožíšek Josef   6. 7. 1867     ???? - ????
Kožíšek Miloš   1. 8. 1889     ???? - ????, školní inspektor
Kožmín Josef   13. 2. 1923     ???? - ????, architekt
Kožmín Zdeněk   28. 2. 1925     ???? - ????
Kožušníček Štěpán   23. 1. 1883     ???? - ????, stálý delegát při Čsl. společnosti pro Svaz národů v Praze
Kožušník Václav   1945     ???? - ????
Kracker Jan   3. 3. 1717     1760 - 1762, výzdoba kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, 1760-1762. Výzdoba kaple sv. Tekly kostela alžbětinek Na slupi
Kraftová Barbora   1. 4. 1764     ???? - ????, pro Karlinum portréty císaře Josefa II., císaře Leopolda II. a císaře Franze I. Oltářní obrazy pro klášter Na Slovanech a pro kostel sv. Gottharda v Bubenči.
Krajíček Libor   14. 9. 1932     ???? - ????
Krajník Bohumil   13. 6. 1895     ???? - ????
Krajník Miroslav   1. 1. 1850     1879 - ????, advokát
Král Jaroslav   5. 12. 1883     1908 - 1910, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Král Jiří   30. 10. 1893     ???? - ????
Král Josef   24. 5. 1877     ???? - ????
Král Petr   4. 9. 1941     1989 - 1989
Král Petr   4. 9. 1941     2006 - ????
Král Svatopluk   6. 5. 1926     1946 - 1992, Výzkumný ústav obráběcích strojů
Král Vladimír   15. 3. 1914     ???? - ????, architekt
Králíček Emil   11. 10. 1877     ???? - ????, praktikantem u Antonína Balšánka. Po návratu z Herssenska činnost ve stavební firmě Matěje Blechy. Blechův dům na Masarykově nábř.28/235. Spolkový dům Záštiva v Hradební ul.7/940, sokolovna a kostel v Libni. Hotel Zlatá husa na Václavském nám. Dům v Karmelitské ul.26/268. Lampa na Jungmannově nám. Dům Diamant ve Spálené ul. Správní budova v Dušní ul. Skladový areál v Holešovicích. Po r. 1918 činný ve stavební firmě Nejedlý-Řehák.
Králíček Václav   6. 7. 1945     ???? - ????, činný v Projektovém ústavu Výstavba hlavního města Prahy v l. 1976-1983. Od r. 1990 v ateliéru Omicron-K Martina Kotíka.
Králík Emil   21. 2. 1880     ???? - 1906, od r. 1905 činný v architektonickém ateliéru Antonína Balšánka a Osvalda Polívky. Projekt Obecního domu v Praze.
Králík Jaroslav   22. 5. 1924     ???? - ????, průmyslový výtvarník
Krám Ladislav   4. 7. 1925     ???? - ????, grafik, prům. výtvarník
Kramář Vincenc   8. 5. 1877     1911 - 1960, trvalý pobyt, kulturní a tvůrčí činnost. V l. 1919-1939 ředitelem Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění
Kramář Vincenc   6. 6. 1911     ???? - ????, architekt
Kramer Fred   27. 11. 1913     ???? - ????, umělecký fotograf
Kramer Vojtěch   27. 10. 1805     ???? - ????, 1827 členem augustiniánského řádu. 1829 vysvěcen na kněze.1830-1835 učitelem náboženství.
Kramerius Václav   6. 5. 1792     ???? - ????
Kramolín Josef   11. 4. 1730     ???? - ????
Kramolín Václav   4. 7. 1733     ???? - ????
Kranner Andreas   26. 1. 1698     ???? - ????
Kranner Johann   1764     ???? - 1828, Dvorský kameník bydlící a tvořící na Malé Straně, v domě čp. 320/III na Jánském vršku. 1788 kamenickým mistrem. Později představeným cechu kameníků a přísežným znalcem kamenictví. Měšťanem Malé Strany 18. 4. 17979. Jeho manželkou Anna, rozená Fischerová. Měl celkem 7 dětí. Kontakt se sochařem Františkem Xaverem Ledererem. 1818 získává titul dvorský kameník. Dílo: - Portikus Richtrova domu, čp. 459/I na Malém nám. Lze vročit k r. 1798. - kamenická výzdoba novoměstského kostela a kláštera irských františkánů (podle projektu prof. Jiřího Fischera). Patrně v l. 1808-1810. - kamenická výzdoba vily Kinských pod Petřínem podle projektu Heinricha Kocha v l. 1827-1828. - kamenická výzdoba kostela sv. Kříže, kláštera a gymnasia novoměstských piaristů (podle projektu prof. Jiřího Fischera)v l. 1819-1824.
Kranner Johann   25. 5. 1730     ???? - ????, Petřín - oprava božího hrobu
Kranner Josef   13. 6. 1801     ???? - ????, Stavba Občanské plovárny r. 1841. Realizace cizích projektů klasicistní architektury jako Klárův ústav slepců podle projektu Vincence Kulhánka. Pomník císaře Františka I. v l. 1845-1847.činný při dostavbě Svatovítské katedrály v l.1861-1871.
Krása Josef   9. 8. 1933     1957 - 1985, Ústav teorie a dějin umění ČSAV
Krásný František   6. 7. 1865     1920 - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Krásný Václav   18. 9. 1905     ???? - ????, architekt
Krásová Marta   16. 3. 1901     ???? - ????, školení k sólovému zpěvu
Kratina Radoslav   2. 12. 1928     1952 - 1957, Vysoká škola uměleckoprůmyslová
Kratochvíl František   27. 11. 1905     ???? - ????, architekt
Kratochvíl Jan   30. 7. 1941     ???? - ????
Kratochvíl Jindřich   21. 11. 1911     ???? - ????, architekt
Kratochvíl Miloš   6. 1. 1904     ???? - ????
Kratochvíl Zdeněk   7. 12. 1883     ???? - ????, v l. 1929-1940 činný jako pedagog na Uměleckoprůmyslové škole. Nástupcem Vratislava Huga Brunnera.
Kratochwil Johann   7. 11. 1667     ???? - ????, výzdoba Čínského salonku ve Šternberském paláci
Krauer Josef   19. 2. 1927     ???? - ????, Propagační grafik v Tesle Praha
Kraumann František   1869     ???? - ????
Kraupner Vojtěch   18. 3. 1905     ???? - ????
Kraus Ota   7. 9. 1909     ???? - ????
Krauskopfová Milena   9. 1. 1911     ???? - ????
Krausová Káťa   1. 6. 1961     ???? - ????
Krausová Miroslava   28. 9. 1952     ???? - ????
Krbálek Pavel   2. 4. 1928     ???? - 1968, trvalý pobyt,tvůrčí činnost
Krča Lev   25. 5. 1902     1938 - ????, samostatný architekt
Krčálová Jarmila   17. 5. 1928     ???? - ????, vědecká pracovnice Ústavu teorie a dějin umění ČSAV
Krčil Josef   11. 3. 1906     ???? - ????
Krčma František   23. 6. 1885     ???? - ????
Krecar Jarmil   9. 2. 1884     ???? - ????, pedagog gymnázia
Krecar Jarmil   9. 2. 1884     1922 - ????, knihovník Národního muzea v Praze
Kredba Martin   1979     ???? - ????
Krechler Jaroslav   6. 11. 1908     ???? - ????, sochař, profesor
Kreibich Vilém   6. 1. 1884     ???? - ????
Krejcar Jaromír   25. 7. 1895     ???? - ????, V l. 1921-1923 činný v ateliéru Josefa Gočára.
Krejča Aleš   2. 3. 1941     ???? - ????
Krejčí František   14. 5. 1908     ???? - ????, V l. 1952-1958 spolupracovníkem Českého fondu výtvarných umění.V l. 1968-1981 hlavním referentem Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy.
Krejčí Jan   28. 2. 1825     ???? - ????
Krejčí Jaroslav   22. 7. 1929     ???? - ????, V l. 1951-1954 pedagogem na několika základních školách. V l. 1954-1957 činný jako grafik-konstruktér v Hutním projektu. Od r. 1957 ve svobodném povolání. Od r. 1975 externím pedagogem divadelní fotografie na FAMU.
Krejčí Jiří   1. 12. 1899     ???? - ????, bydliště: Krkonošská 1/1474, Praha XII
Krejčí Karel   16. 4. 1903     ???? - ????, architekt
Krejčí Milan   5. 6. 1923     ???? - ????, architekt
Krejčí Miloslav   26. 4. 1912     ???? - ????, film. výtvarník, animátor
Krejčí Čejková Luba   10. 9. 1925     ???? - ????, činná v n.p. Textilní tvorba. Činná v Ústředí lidové umělecké výroby
Krejčí Jaroušová Zorka   18. 12. 1948     ???? - ????
Krejčík Josef   1. 3. 1855     1880 - ????, majitel známého řezbářského a sochařského závodu
Krejčík Karel   31. 1. 1857     ???? - ????
Krejčík Václav   11. 6. 1925     ???? - ????
Krejčová Alena   21. 5. 1928     ???? - ????, prům. výtvarnice
Kremlička Rudolf   19. 6. 1886     1889 - 1932, pedagogem na Státní grafické škole. 1931 mozaika pro palác Fénix.
Krepčík Jaroslav   26. 2. 1880     ???? - ????, bydliště - Škroupova 254, ateliér - Na Královskou oborou 203
Kreuz Miroslav   3. 4. 1915     ???? - ????, letiště Kbely
Kreuzer Alois   3. 11. 1909     ???? - ????, architekt
Kreuzinger Jiří   22. 4. 1926     ???? - ????, knižní grafik, prům. výtvarník
Kreuzmann František   11. 10. 1895     1926 - 1940, Divadlo na Vinohradech
Krch Jaroslav   3. 3. 1911     ???? - ????
Krch Vojtěch   23. 7. 1892     ???? - ????, projektant
Krchovský Jiří   22. 4. 1960     ???? - ????
Kriebel Zdeněk   29. 4. 1911     1939 - 1940, advokátní koncipient
Kripner Rudolf   28. 8. 1858     ???? - ????
Kripner Viktor   13. 5. 1906     ???? - 1934, středoškolský profesor
Kriseová Eda   18. 7. 1940     ???? - ????
Kristián z Koldína Pavel   1530     ???? - ????, mistr pražské univerzity
Kristofori Jan   17. 7. 1931     ???? - ????
Krňanská Bínová Hana   16. 2. 1915     ???? - ????
Krofta Václav   4. 7. 1896     ???? - ????, úředník na úrazové pojišťovně
Kronus Jan   14. 9. 1947     ???? - ????
Kronych Karel   7. 2. 1926     ???? - ????
Kropáč František   28. 3. 1898     ???? - 1926, úředník
Kropáč Josef   28. 6. 1899     ???? - ????
Kropáček Jan   15. 2. 1920     ???? - ????
Kroupa Alois   29. 5. 1891     ???? - ????
Kroupa Václav   7. 3. 1825     1825 - 1895, po r. 1854 vlastní ateliér společně s Gustavem Poppem
Kroupová Alena   2. 1. 1926     ???? - 2002, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Krouz Jaroslav   30. 5. 1923     ???? - ????, malíř
Krška Václav   7. 10. 1900     ???? - ????
Krucký Jaroslav   13. 4. 1900     ???? - ????
Krupička Miroslav         ???? - ????
Krupičková Věra   2. 1. 1935     ???? - ????
Krupka Jaroslav   27. 10. 1884     1919 - 1947, činný jako sekční šéf ministestva dopravy
Kruss Alexej   26. 9. 1988     ???? - ????
Krützner Viktor   1979     ???? - ????, studium práv
Kryčevskyj Mykola   24. 11. 1898     ???? - ????
Krylová Věra   2. 5. 1942     ???? - ????
Krystyn Bohumír   26. 11. 1919     ???? - ????, malíř
Kryštůfek Jiří   31. 3. 1932     ???? - ????
Krytinář Jiří   28. 4. 1947     1981 - ????
Křelina Jaroslav   1. 6. 1922     ???? - ????, architekt
Křesák František   11. 11. 1944     ???? - ????, bydliště
Křesťan Rudolf   14. 3. 1943     ???? - ????
Křička Čeněk   19. 2. 1858     1910 - ????, kancelář
Křikava Louis   12. 12. 1873     1907 - ????, od 1907 pobýval v Praze a vydělával si na živobytí úředničením a novinařinou
Křístková Lída         ???? - ????
Křivánková Marie   16. 4. 1883     ???? - 1936, V l. 1888-1918 činná u zlatnické fy Max Schober jako úřednice a návrhářka. Po r. 1918 majitelkou obchodu v Lindtově pasáži na Václavském nám.
Křivka Lubomír   2. 3. 1952     1978 - ????
Kříž Jaroslav   18. 8. 1907     ???? - ????, architekt, profesor
Kříž Kryz Pavel   10. 2. 1959     ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Křížek Jan   7. 1. 1887     ???? - ????, žil a pracoval
Kříženecký Jan   20. 3. 1868     ???? - 1921, od r. 1892 činný ve stavebním ateliéru svého bratra Rudolfa. Od r. 1897 činný ve stavebním úřadu hl. m. Prahy. Dokumentace ničení památek. Dokumentace restaurování uměleckých děl a novostaveb.
Kříženecký Rudolf   28. 10. 1861     ???? - ????, V l. 1883-1888, 1889-1892 činný ve stavební kanceláři Josefa Schulze. V l. 1887-1888 a 1893-1904 asistentem Josefa Schulze na České vysoké škole technické. 1899 docentem. 1904 mimořádným profesorem. Řádným profesorem od r. 1910-1932. V l. 1925-1926 rektorem ČVUT. 1905 Horácký statek na Národopisné výstavě r. 1895. Plán a některé pavilóny Jubilejní výstavy Obchodní a živnostenské komory r. 1908. Sanatorium v Podolí r. 1910. Sanatorium na Pleši r. 1913.
Křižík František   8. 7. 1847     ???? - ????
Křížová Jana   16. 3. 1959     ???? - ????, činná v uměleckém ateliéru Magdaleny Jetelové
Křovák Josef   12. 10. 1884     ???? - ????
Křováková Dagmar   18. 2. 1927     ???? - ????, malířka, prop. grafička
Kuba Ludvík   16. 4. 1863     1911 - 1956, Od r. 1945 pedagogem na Akademii výtvarných umění, ateliér - Na Střelnici 4
Kuba Vilém   26. 5. 1905     1927 - 1932, činný v architektonickém ateliéru Josefa Gočára
Kubánek Zbyněk   28. 6. 1947     ???? - ????
Kubašta Vojtěch   7. 10. 1914     ???? - ????
Kubát Jiří   22. 2. 1945     ???? - ????
Kubát Václav   2. 12. 1934     ???? - ????, v l. 1958-1962 činný v Institutu umělecké výroby. V l. 1962-1971 činný ve Výtvarných řemeslech. Od r. 1963 jako externí pedagog a od r. 1974 jako interní pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy. Navazuje na činnost svého učitele Viktora Fixla.
Kubec Václav   3. 9. 1903     ???? - ????, architekt-projektant
Kubec Václav   1950     ???? - ????, bydliště
Kubelík Jan   5. 7. 1880     ???? - ????
Kubeš Luděk   15. 12. 1913     ???? - ????, architekt
Kubiček Alois   27. 5. 1887     ???? - ????, správním úředníkem na ministerstvu stavebnictví a ministrestvu dopravy a techniky
Kubíček Ferdinand   3. 11. 1906     ???? - ????, úředník
Kubíček Jan   30. 12. 1927     1949 - ????, pobyt, tvůrčí činnost
Kubíček Jan   25. 4. 1900     ???? - ????, architekt
Kubíček Jánuš   5. 12. 1921     ???? - ????, pobyt, tvůrčí činnost
Kubička Jaroslav   20. 12. 1930     ???? - ????
Kubíčková Zvelebilová Kateřina   7. 9. 1962     ???? - ????
Kubík Kamil   9. 2. 1930     1999 - ????, s Georgem Bushem při příležitosti desátého výročí sametové revoluce
Kubík Kdolská Věra   29. 4. 1946     ???? - ????
Kubín Josef   7. 10. 1864     1911 - 1925, pedagog
Kubín (Coubine) Otakar   22. 10. 1883     1909 - 1909, činný na Uměleckoprůmyslové škole r. 1909
Kubínová Volfová Eva   21. 2. 1925     ???? - ????, malířka
Kubišta Miroslav   1956     ???? - ????
Kučera Antonín   7. 6. 1904     ???? - ????, architekt
Kučera Eduard   14. 6. 1884     ???? - ????, učitel (naposledy na dívčím lyceu ve Slezské ulici)
Kučera Jaroslav   27. 2. 1947     1971 - 1972, práce v ZUKOV
Kučera Josef   13. 12. 1897     ???? - ????, architekt
Kučera Josef   10. 3. 1926     ???? - ????
Kučera Karel   9. 10. 1847     ???? - ????
Kučera Karel   30. 9. 1854     1896 - ????, profesor
Kučera Václav   22. 10. 1903     ???? - ????
Kučera Zdeněk   30. 3. 1930     1939 - ????
Kučera Kobra Josef   9. 1. 1944     ???? - ????, krátce působil v Mladé frontě
Kučerová Františka   13. 5. 1916     ???? - ????, prům. výtvarnice
Kučerová Jarmila   27. 4. 1892     ???? - ????
Kučerová-Záveská Hana   21. 3. 1904     1904 - 1937, skládací nábytek pro restauraci Terasy-Barrandov. Vily Ballingova a Sukova v kolonii Baba.z l. 1931-1932.
Kudláč František   22. 7. 1909     1928 - 1933, studium
Kudláček Jan   3. 9. 1928     ???? - ????
Kudláček Josef   3. 12. 1815     ???? - 1903, stavitelská činnost
Kudrna Miroslav   3. 1. 1935     ???? - ????
Kudrnáč Antonín   12. 12. 1924     ???? - ????, architekt
Kühn Karl   17. 2. 1884     1919 - ????, habillitoval na něm.technice,1924 přednášel
Kühnel Filip         ???? - ????, působil
Kuchař Jaromír   11. 4. 1906     ???? - ????, úředník ministerstva financí
Kuchař Jiří   30. 5. 1920     ???? - ????, architekt
Kuchynka Rudolf   13. 1. 1869     1886 - ????, správní úředník. Od r. 1918 konzervátorem ministerstva školství a národní osvěty>
Kuk Ladislav         ???? - ????
Kuklík Ladislav   1. 8. 1947     ???? - ????, ije
Kuklová-Foltýnová Marie   2. 9. 1903     ???? - ????, scénická a prům. výtvarnice
Kula Vlastimil   22. 5. 1950     ???? - ????
Kulač Jaroslav   29. 5. 1887     ???? - ????, Metropolitní kanovník u sv. Víta
Kulda Beneš   16. 3. 1820     ???? - ????
Kulda Jaroslav   19. 3. 1934     ???? - ????
Kulec Jan   24. 6. 1880     1914 - ????
Kulhánek Stanislav   28. 5. 1885     ???? - ????
Kulhánek Stanislav   18. 7. 1915     ???? - ????
Kulhánek Vincenc   1791     ???? - ????, přestavby, úpravy domů a veřejných budov
Kulič Václav   30. 8. 1921     ???? - ????
Kulich Ján   31. 12. 1930     ???? - ????, sochař
Kulík Jan   1633     ???? - 1693, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Kulík Karel   1654     ???? - ????
Kumprecht Jaroslav   25. 11. 1908     ???? - ????, architekt
Kuna Zdeněk   25. 4. 1926     ???? - ????
Kunc Milan   27. 11. 1944     2001 - ????, pobyt, tvůrčí činnost
Kuneš Aleš   18. 2. 1954     1978 - 1989, pedagogem na středním odborném učilišti
Kuneš Pavel   6. 2. 1937     2000 - 2011, farář ve Vršovicích
Kuniger Karel   28. 11. 1909     ???? - ????
Kunike Adolf   25. 2. 1777     ???? - ????
Kunstovný Otakar   13. 7. 1884     ???? - ????, profesor na gymnáziu
Kuntoš Jan   19. 2. 1980     2008 - ????
Kuntoš Ladislav   18. 5. 1915     ???? - ????
Kunz Alois   1880     ???? - ????
Kunz Johann         ???? - ????, Realizoval plány Nicoly Pacassiho. Účast na úpravách Pražského hradu, od r. 1754 účast na přestavbě Ústavu šlechtičen, od r. 1756 úpravy knihovního křídla Karolina
Kunzfeld Josef   11. 8. 1842     1865 - 1867, neúspěšná fotografická živnost v domě čp. 333/I
Kupčík Emanuel   12. 5. 1920     ???? - ????, prům. výtvarník
Kupecký Ján   3. 4. 1667     1712 - 1716, 1712 a 1716 pobyt a tvůrčí činnost
Kupka Bohumír   18. 12. 1900     1929 - 1929, praktikoval v několika pražských architektonických ateliérech
Kupyrova Nika   1985     ???? - ????
Kureš František         1907 - ????
Kuriš Martin   30. 10. 1973     ???? - ????
Kurovský Miloš   18. 10. 1924     ???? - ????, Nový Svět
Kursa Jaroslav   12. 10. 1875     ???? - ????
Kuřátková Vladislava   2. 9. 1956