Antonín Dvořák

* 16. 12. 1817, Němčice (Svitavy), Česká republika (Czech Republic)
26. 4. 1881, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, fotograf, malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Malíř a učitel kreslení, fotograf v Litomyšli v raném období vizitek.
Pocházel z rodiny mlynáře. Absolvoval tři třídy piaristického gymnasia v Litomyšli, 1835 - 36 navštěvoval kursy kreslení na hlavní škole v Poličce. 1836-40 studoval na akademii v Praze, 1844-45 ještě na akademii ve Vídni. Po návratu do Prahy ještě rok studoval na akademii v Rubenově ateliéru a poprvé vystavoval. Zabýval se portréty, historickými výjevy a žánry. Výnosem gubernia z 10. 12. 1849 byl jmenován prozatimním učitelem kreslení na piaristickém gymnaziu v Litomyšli; toto místo opustil patrně 1855.
Od malby podobizen se dostal k fotografii, jíž se nejprve zabýval amatérsky, včetně méně obvyklých technik ambrotypie a pannotypie. Jeho malovaná fot. pozadí uplatnili i jiní fotografové (Tomaschek v Pardubicích, patrně i W. Mazura v Žamberku).
Z důvodu finančního zajištění si zřejmě 1860 založil v Litomyšli fotoateliér. Dochovaná a zčásti publikovaná korespondence líčí jeho strasti při živnostenské práci, jež ho odváděla od uměleckých ambicí. Typem malovaných pozadí a inventářem vytvářel nezaměnitelný kultivovaný rukopis, v soudobé produkci vizitek vzácný. Také kolorování prozrazuje malířské zkušenosti. Vedle portrétů fotografoval pamětihodnosti Litomyšle a okolí. Z původního fotoateliéru na Záhraďském náměstí se počátkem 1863 přestěhoval do domu čp. 148. 1863-64 měl za společníka blíže neznámého Žuberu.
V konfrontaci s rostoucí konkurencí nakonec usoudil, že díky fotografování „žalostně promarnil pět let života, utrpěl ztráty na pověsti i ztrátu jmění“ a 1865 odešel z Litomyšle do Prahy, kde získal místo učitele kreslení na polytechnickém ústavu. V Praze získal jisté společenské zadostiučinění a fotografováním se již nezabýval. 1879 vydal knihu Rozměry a obraty lidské hlavy, které o rok později vyšlo v rozšířeném vydání také německy. V témže roce po nezdařené operaci očního zákalu malíř oslepl.
Odkazy:
Rozměry a obraty lidské hlavy. Praha 1879; Kurzgefasste Abhandlung über Verhältnisse Knochen und Muskelbau des Menschlichen Körpers. Prag 1880; J. Neruda: Hlas 5. 6. 1864; Národní listy 5. 5. 1870; Otto, VIII. s. 266; Topičův sborník XI, 1923/24, s. 524-525 (dopisy W. Mazurovi); Tomanův slovník s. 185-186; J. Svatoň: Antonín Dvořák (1817-1881). Diplom. práce FFUK. Praha 1959; J. Svatoň: Litomyšlský malíř Antonín Dvořák (1817-1881). Životopisný nástin. Vlastivědný sborník Pardubický kraj. KDO Pardubice 1959, s.47-54; K. Veselík: Fotografové v Litomyšli v 19. století. Zprávy z muzeí od Trstenické stezky, 2, Litomyšl 1967; J. Boučková: Portrétista a malíř žánrů Antonín Dvořák. Umění XXXVII, 1989, s.174-9; P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Grada, Praha 2001; enyklopedie
zdroj - www.scheufler.cz