Vladimír Denkstein

* 3. 2. 1906, Dobřany (Plzeň-jih), Česká republika (Czech Republic)
† 16. 2. 1993, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, historik umění, muzeolog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01022213

Vladimír Denkstein

+ Plzeň?
na FF UK studoval zeměpis, historie
(1930 - 32) Birnbaumovým asistentem
(1948) zastupujícím ředitelem Národního muzea
(1956 - 70) ředitel NM
Předseda Svazu českých muzeí v l.1952-1960. Předseda Ústřední musejní rady od r. 1959. Člen Ústřední památkové komise, organizace ICOM (předseda čes. národního výboru, místoúpředseda mezinárodního výboru člen konzultativního výboru v Paříži. Předseda Mazinárodního sdružení pro studium skla.

Vladimír Denkstein

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1924 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny, Novotný Václav
1924 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny, Bidlo Jaroslav, *1868
1924 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny, Šimák Josef, *1870
1926 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Matějček Antonín, *1889
1926 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Birnbaum Vojtěch, *1877

Vladimír Denkstein

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1928 - 1929   Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa), studijní pobyt (u prof. Jaroslava Bidla)
1928 - 1929   Krakov (Kraków), Krakov (Kraków), studijní pobyt (u prof. Jaroslava Bidla)
1930 - 1993   Praha, Praha, Na filosofické fakultě asistentem prof. Vojtěcha Birnbauma v l.1930-1932. Národopisné oddělení Národního muzea, Český zemský archiv. Národní galerie. Národní muzeum od r. 1942. 1948 zástupcem ředitele. 1956-1970 ředitelem.
1932 - 1940   České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice), Městské muzeum vl.1932-1940.
1954 - ????   Národní muzeum, Praha, Václavské náměstí 68, od 4. dubna 1954 ředitelem

Vladimír Denkstein

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Růžek Karel, *1925, Univerzita Karlova, Praha
???? - ????   Sejček Zdeněk, *1926, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1945 - 1949   Bělohlávek František, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1949   Bělohlávková Marie, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1950   Janovský Břetislav, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1948 - 1952   Altmanová Viškovská Aloisie, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta

Vladimír Denkstein

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *

Vladimír Denkstein

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Jihočeská gotika, Výtvarné umění, 4.ročník, 3.číslo, 150-150
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  2015   Josef Opitz v Národním muzeu (1941-1945) / Josef Opitz im Nationalmuseum (1941-1945), Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590 / Josef Opitz und die Kunst im Komotauer und Kaadner Land 1350-1590, 54-83
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Vladimír Denkstein (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   PhDr. Vladimír Denkstein, Dr.Sc. (ředitel Národního muzea v Praze v.v.)
seznam úmrtí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Seznam úmrtí

Vladimír Denkstein

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Jihočeská gotika, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Lapidarium Národního musea (Sbírka architektonického sochařství XI.-XIX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1977   Václav Hollar: Kresby, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Vladimír Denkstein

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Karel Lidický: Výstava sochařské práce, Umělecká beseda, Praha
  1942   Josef Směšný: Obrazy a kresby / Bilder und Zeichnungen, Salon Výtvarné dílo, Praha
  1943   Milena Komrsová, Výstavní síň Ars Melantrich, Praha 1
  1944   František Ropek, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1944   Podobizna v díle Františka Bílka
  1980   Vilém Plocek: Obrazy, Galerie Platýz, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Jihočeská gotika ve sbírkách Městského musea v Českých Budějovicích, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1968   150 let Národního muzea v Praze (Sborník příspěvků k jeho dějinám a významu), Orbis, Praha
  1977   Václav Hollar: Kresby, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Musée National 1818-1968, Orbis, Praha
  1968   Národní muzeum 1818-1968, Orbis, Praha
  1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.), Univerzita Karlova, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Jihočeská gotika, Život, 45-46
  1938   Ranně gotická architektura žebravých řádů v čechách a na moravě. (Akord 1938/2), Umění, 17-32
  1944   Bílkova realita lidské tváře, Podobizna v díle Františka Bílka, 5-7
  1944   František Ropek, František Ropek
  1958   80 let Zdeňka Wirtha, Výtvarná práce, 3-3
  1958   Sedmdesátiny Adolfa Trägra, Výtvarná práce, 7-7
  1977   Hollarovy rané kresby z let 1625 - 1630, Umění, 193-219
  1983   Geneze apokalyptického čísla 666, Umění, 118-127
  1992   K motivu ptáčka na středověkých madonách s dítětem, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, 71-74
  2014   Jan Hertl a revue Řád, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 14-21
  2014   Vzpomínka na mého tátu Jana Hertla, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 22-25
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Znamení kotvy, Vitáček Jaroslav, _
separát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Wenceslaus Hollar Bohemus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
soubor grafických listů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   Max Švabinský: Satyr (Soubor grafických listů k veršům Victora Huga), Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1951   České Budějovice v dřevorytech Karla Štecha, Jihočeský krajský národní výbor, České Budějovice (České Budějovice)

Vladimír Denkstein

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1944/04/24 -   Cyril Chramosta: Obrazy, Výstavní síň Ars Melantrich, Praha 1

Vladimír Denkstein

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1954   Doba husitská, Národní muzeum, Praha

Vladimír Denkstein

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Vilém Plocek: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  2006   PhDr. Jan Hertl - historik a badatel 1906-1965, Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Vlašim (Benešov)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Aby výstava plnila své poslání, Výtvarná práce, 8
  1956   Výsledek soutěže na památník bitvy u Ústí n. Lab., Výtvarná práce, 15
  1956   Výsledek soutěže na památník v Leskovicích, Výtvarná práce, 15
  1958   Kniha o Praze..., Výtvarná práce, 4-5
  1958   Péčí ministerstva školství a kultury a prehistorického oddělení..., Výtvarná práce, 11
  1958   Vladimír Denkstein, Zoroslava Drobná..., Výtvarná práce, 4
  1960   Kniha o Praze 1959 (Vydal Orbis. Sestavila redakční rada: Jaroslav Koreček, Oldřich Stefan, Ginette Stočesová. Grafická úprava Cyril Bouda), Výtvarné umění, 139-140
  1970   Nad skončeným kongresem o dějinách skla, Výtvarná práce, 1-3
  2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 223-223
  2014   Jan Hertl a revue Řád, Kontexty: Časopis o kultuře a společnosti, 86-90