Galerie Jos. R. Vilímek

rok vzniku: 1941
rok zániku: 1949
obec: Praha
adresa: Třída Viktoria 30 (Národní třída 30)

heslo:

Josef Richard Vilímek, majitel nakladatelství usiloval též zřídit galerii. Vilímkovu vizi galerie realizoval jeho spolupracovník a pokračovatel Bedřich Fučík. Dům, v němž kdysi sídlila Rubešova galerie,  po potřeby nakladatelství upravil arch. František Zelenka. Autorem úprav pro potřeby galerie arch. Karel Caivas. Galerii řídil František Kobylka. První výstavu, věnovanou dílu Jana Štursy připravil Václav Volavka. Bylo uskutečněno 83 výstav.  Na činnost Galerie J. R. Vilímka navázaly: Galerie Práce (podzim 1949 - jaro 1953), Galerie Knihy (jaro 1953 - podzim 1955), Galerie Českého fondu výtvarných umění (podzim 1955 - únor 1959) a Galerie Václava Špály (od února 1959 do současnosti).

poznámka:
Třída Viktoria byl název přejmenované Národní třídy v době nacistické okupace, od roku 1945 opět Národní třída