Sochařská kresba

termín: 1942/11/11 - 1942/11/24
instituce: Galerie Jos. R. Vilímek
typ výstavy: kolektivní