Orbis

druh: nakladatelství
obec: Praha
adresa: Vinohradská třída 46
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1921
rok zániku: 1997

poznámka:
a.s. 1921 - 1948
n.p. 1948 - 1992
výtvarné nakladatelství - kolem 1951
Orbis byla tiskárna, nakladatelství a vydavatelství novin a časopisů se sídlem v Praze. Vznikl jako akciová společnost v roce 1921 a zaměřoval se především na českou a cizojazyčnou politickou a odbornou literaturu a noviny, např. Prager Presse. Po roce 1948 znárodněn a přeměněn na národní podnik. Zároveň s tím se součástí Orbisu staly další znárodněné podniky, jako třeba grafické závody V. Neubert a synové, v roce 1949 Československé filmové nakladatelství apod. Poté vydávalo populárně naučné i odborné tituly zejména z oblasti divadla, filmu a fotografie.
V roce 1990 byl Orbis začleněn do organizační struktury Československého rozhlasu, který byl spolu s Orbisem roku 1992 zrušen. Znovuobnoven byl Orbis v roce 1993 jako příspěvková organizace, která se nově začala také věnovat překladu, tlumočení a propagaci Česka. V roce 1997 zprivatizován.

Orbis

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1943   Obrazy a kresby Augustina Ságnera
  1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952
  1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952
  1963   Národní umělec Ludvík Kuba
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1949   Sculptura cehoslovaca
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
  1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1922   Das Barocke Prag
  1927   Brevíř estetiky
  1928   Joannes Kupezky 1667-1740
  1929   Řeči do prázdna (Soubor statí o architektuře, bydlení, ústroji a jiných praktických věcech, které uspořádal a doslovem opatřil Dr. Bohumil Markalous)
  1930   Staré umění na Slovensku
  1932   Současné malířství
  1933   Ivan Meštrović
  1933   Mafie v rozmachu (Jak jsme bourali Rakousko / Vzpomínky na odboj doma)
  1933   Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci
  1934   Bolestný život Baudelairův
  1934   Česká mafie (Vzpomínky na odboj doma)
  1934   Hlídka české mafie v Holandsku (Vzpomínky Emila Filly na válku a odboj)
  1934   Můj světový názor
  1935   Od Rodina k Picassovi: Francouzské moderní sochařství
  1936   Naše minulost a přítomnost
  1936   O sobě i psychoanalyse
  1936   Zwei kosmische dichtungen
  1937   Kronika mého života
  1937   O básnickém baroku
  1937   O typech básnických
  1937   Václav Hollar (Umělec, vlastenec, světoobčan)
  1938   O umělecké tvořivosti (Studie psychologická)
  1939   Smetanovská diskografie (Kritický soupis gramofonových snímků Smetanovy hudby)
  1940   Dáma a společnost
  1940   Josef Mánes a jeho sourozenci
  1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
  1940   Zemi milované... (Mánesův odkaz národu)
  1940   Zlaté opojení (Dobrodružství zlatokopa Karlíčka "Zlatá hrudka")
  1941   Albrecht Dürer
  1941   Bolševici, Beneš a my
  1941   Člověk mezi lidmi (Kniha dobrého tónu)
  1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství)
  1941   Giorgione
  1941   Greco
  1941   Josef Mánes: Květiny
  1941   Kniha o filmu
  1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
  1941   Mathias Grünewald
  1941   Můj domov (Čtyři knihy veršů)
  1941   Na křižovatce nových dějin (Český novinář v Belgii a ve Francii roku 1940)
  1941   Petr Pavel Rubens
  1941   Tintoretto
  1941   Vincent van Gogh
  1941   Zemi milované... (Mánesův odkaz národu)
  1942   Correggio
  1942   Cranach
  1942   Fra Angelico
  1942   Frans Hals
  1942   Hory a sníh
  1942   Hory a sníh
  1942   Kolem horké kaše
  1942   Pohledy do nebe (Problémy a výsledky moderní astronomie)
  1942   Stefan Lochner a malířská škola v Kolíně nad Rýnem
  1943   Hadi, krokodýlové a draci (příběhy a dobrodružství)
  1943   Mládí Antonína Dvořáka
  1943   Ostrovy bílých perutí
  1944   Bratrstvo síly (Román elektřiny)
  1944   Galileo Galilei
  1944   Jan Malát (Život a dílo)
  1944   Napoleon (Hvězdná dráha genia)
  1944   Německá a evropská svoboda ducha (Projev pronesený v Praze 16. ledna 1944)
  1944   Sklářské besedy
  1944   Sklářské besedy
  1944   Tys láska má... (Grieg umělec a člověk)
  1945   Boj proti smrti
  1945   Hrdinové hor
  1945   Pozdní sláva (Hektor Berlioz)
  1945   Röntgen (Román badatele)
  1946   Bohuš Zakopal
  1946   František Krumlovský
  1946   Jiří Washington
  1946   Kamil Krofta
  1946   Malé dějiny československé
  1946   Matěj Kopecký
  1946   Pravěk lidstva
  1946   Ruská architektura v minulosti a v přítomnosti
  1946   Svět orchestru II. (České orchestrální skladby z let 1800-1940)
  1946   Šest let exilu a druhé světové války (Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45)
  1946   Umění a kýč
  1946   V.V.Majakovskij
  1946   Vladimir Nazor
  1946   Vývoj písma
  1947   Jan Amos Komenský
  1947   Lékař hovoří se ženami
  1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
  1947   Než vypluje loď...
  1947   Pablo Picasso
  1947   Paul Gauguin
  1947   Poutník v cizině
  1947   Rembrandt van Ryn
  1947   Tajemství černého psa
  1947   Václav Špála
  1948   Antonín Chittussi
  1948   Československé lidové výtvarnictví
  1948   Explorer III (Utopistický román z atomového věku)
  1948   Kiril Christov
  1948   Krásy přírody (S kamerou za krásami matky Země - Díl I. Z mořských hlubin. Exotická krása)
  1948   Lidové hračky
  1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
  1948   Nové povolání průmyslové výtvarnictví
  1948   Paměti (Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství)
  1948   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
  1948   Realismus v českém malířství
  1948   Reklamní fotografie
  1948   Tvář Československa
  1948   Velké osobnosti
  1948   Země fjordů a ság (Dánsko, Norsko, Švédsko)
  1949   Bedřich Engels
  1949   Fotografie dokumentů
  1949   Hokusai
  1949   Jeden den prázdnin (Povídka pro děti)
  1949   Josef Mánes
  1949   Karel Marx
  1949   Kniha (Její vznik, vývoj a rozbor)
  1949   Krásy přírody (S kamerou za krásami matky Země - Díl II. A to je ta krásná země...)
  1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
  1949   Max Švabinský (Dílo 1924 - 1948)
  1949   Nástin socialistické ideologie
  1949   O umění
  1949   Stati o literatuře a umění
  1950   10.000 km budujícím Československem
  1950   Boccacciovské rozprávky
  1950   Cesta do Ikarie
  1950   Česká malba pozdní gotiky a renesance (Deskové malířství 1450-1550)
  1950   Dravci peřejí (Sportovní lov a chov lososovitých ryb v československých vodách)
  1950   Jan Štursa
  1950   Karel Purkyně
  1950   Lidové hrnčířství a džbánkařství
  1950   Max Švabinský: Krajinář
  1950   Milion
  1950   Naše vody
  1950   O umění
  1950   Stavba obrazu (Komposiční pravidla ve fotografii)
  1950   Stranickost ve vědě a v umění (Soubor statí)
  1950   Špalíček národních písní a říkadel
  1950   Ústí nad Labem (Krajské město s nejbližším okolím)
  1951   Básně
  1951   Bojový příklad sovětské grafiky
  1951   Božena Němcová v obrazech a dokumentech
  1951   Československé lidové hračky
  1951   Humor a satira
  1951   Malířství XVII. století v Čechách
  1951   Počátky řeckého sochařství
  1951   Ruští realističtí malíři XIX. století (Peredvižnici)
  1951   Sovětské výtvarné umění v období intervence a občanské války
  1951   Špalíček národních písní a říkadel
  1951   Věnec národních písní
  1952   Antonín Slavíček
  1952   České dějiny v díle Mikoláše Alše
  1952   Ilja Jefimovič Repin
  1952   J. V. Myslbek
  1952   Jan Lauda
  1952   Josef Mánes
  1952   Kapitalismus a jeho kultura
  1952   Klasické řecké sochařství
  1952   Mánesovy ilustrace (Národní písně, Rukopis královédvorský)
  1952   Mánesův orloj
  1952   Mikoláš Aleš
  1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození)
  1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození)
  1952   Nové čínské malířství jako prostředek masové výchovy
  1952   Sergej Dmitrijevič Merkurov
  1952   Střední Čechy
  1952   Technika malby
  1952   Vasilij Ivanovič Surikov
  1952/07   Vlast
  1953   Barevná fotografie
  1953   Dravci tůní (Sportovní lov a chov dravých ryb v československých vodách)
  1953   Eduard Vojan
  1953   Fotografická praxe
  1953   I. J. Repin (Malíř ruského lidu)
  1953   Krásy myslivosti
  1953   Malba, materiály a techniky (Příručka pro lidové výtvarníky)
  1953   Mánesův orloj
  1953   Naše pralesy
  1953   Pět tisíc let sklářského díla
  1953   Písmo a jeho užití
  1953   Praha ve fotografii
  1953   Tvář Československa
  1953   Úzký film od A - Zet (Praktická příručka techniky úzkého filmu pro lidové filmové pracovníky, začátečníky i pokročilé)
  1953   Чехословацкое изобразительное искусство XIX и XX веков
  1954   Jak jsem se měl na světě (Podle vypravování Mistrova napsal Karel Želenský)
  1954   Jindřich Mošna
  1954   Matka (Hra o třech dějstvích)
  1954   Národní galerie (České malířství XIX. století)
  1954   O pejskovi a kočičce (Maňásková hra s vypravováním pro nejmenší; Dramatizoval a doplnil Jiří Kaliba)
  1954   O základních otázkách tvůrčí práce ve fotografii
  1954   Od atomu k vesmíru
  1954   Paláce a zahrady pod Pražským hradem
  1954   Technika barevné fotografie
  1954   Tradice a kultura československé výroby
  1954   Vzpomínky na Prahu
  1954   Z pradějin tvorstva
  1954   Zlato na Nové Guineji
  1955   Cesta kolem světa (Cesta královské fregaty Vzdorná a flauty Hvězda kolem světa v letech 1766, 1767, 1768 a 1769)
  1955   Jak šel život (Paměti a zápisky)
  1955   Jan Evangelista Purkyně
  1955   Legenda o lásce
  1955   Loupežník (Komedie)
  1955   Lovy v Karpatech
  1955   Malba, materiály a techniky
  1955   O malém jevišti
  1955   Počátky českého a slovenského novinářství
  1955   Praha ve fotografii
  1955   Ptactvo Velké Prahy
  1955   Štěnice (Fantastická komedie o devíti obrazech)
  1955   Tatry, naše Tatry
  1955   V Africe na stezkách zvěře (Vzpomínky afrického cestovatele a lovce)
  1955   Vojna (Lidová hra se zpěvy a tanci na text lidové poesie sebrané K. J. Erbenem)
  1956   Alchymista (Komedie)
  1956   Barevná fotografie
  1956   Černobílá fotografie
  1956   Dvacet pět let ZOO Praha (1931-1956)
  1956   Hercův listář (Výbor z korespondence)
  1956   K novému významu umění (Divadelní úvahy a programy 1920-1952)
  1956   Mluva pražské architektury
  1956   Novinář Jan Neruda (Několik pohledů na jeho novinářskou a redaktorskou činnost)
  1956   O Malé straně (Její stavební vývoj a dávný život)
  1956   Po stopách vývoje člověka
  1956   Přírodopis živočišstva (Díl 2)
  1956   Přírodopis živočišstva (Díl 3)
  1956   Rembrandt Harmensz van Rijn
  1956   Režisérovy poznámky
  1956   V indiánském zajetí (Život a příběhy Johna Tannera. Podle vyprávění Johna Tannera, který žil třicet let mezi indány zapsal a v roce 1830 vydal Dr. Edwin James)
  1957   Architektura, nábytek, kostym a ornament na jevišti
  1957   Dějiny českého divadla (Doba předbřeznová 1824-1846)
  1957   Fotografická laboratorní technika
  1957   Natáčíme a promítáme 8 mm film
  1957   Neumannův Červen
  1957   Prahou od jara do jara
  1957   Princezna Pampeliška (Pohádka o třech dějstvích s prologem a jedenácti výjevy)
  1957   Přírodopis živočišstva (Díl 1)
  1957   Stará Praha v nové kráse (Obnovené památky pražské)
  1957   Technika lidové fotografie
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia
  1958   Cyrano de Bergerac (Heroická komedie o pěti aktech)
  1958   Dějiny filmu (Od Lumièra až do doby současné)
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei
  1958   Dundo Maroje (Komedie o třech dějstvích)
  1958   Filmové triky (Praktický návod k zhotovení jednoduchých triků kamerových a optických lidovými filmovými pracovníky)
  1958   Klasický žurnalista Egon Ervín Kisch
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui
  1958   Nerosty (II. díl: Nerosty Slovenska)
  1958   Ondřej a drak (Hra o pěti dějstvích)
  1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
  1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
  1958   Prahou včerejška i dneška
  1958   Revisor (Komedie o pěti aktech)
  1958   Rostliny na našem stole (Co vypráví botanik o jedlých rostlinách)
  1958   Rozhovory o fotografii
  1958   Staropražské variace na motiv Praha a cizina
  1958   Technika barevného snímku
  1958   Turcaret
  1958   Václav Wasserman vypráví o starých českých filmařích
  1958   Ze života hmyzu (Komedie o třech aktech s předehrou a epilogem)
  1959   Biologické účinky záření
  1959   Cesty k malířskému umění
  1959   Černobílá fotografie
  1959   Červená sedma
  1959   Divadelní a literární podobizny
  1959   Historie československého filmu v obrazech (1898-1930)
  1959   Kamerou, tužkou i perem
  1959   Kniha o Praze (1959)
  1959   Mezi dvěma oceány
  1959   Praha všedního dne
  1959   Praha zasněná
  1959   V indiánském zajetí (Život a příběhy Johna Tannera. Podle vyprávění Johna Tannera, který žil třicet let mezi indiány zapsal a v roce 1830 vydal Dr Edwin James)
  1959   Vltava
  1959   Z dějin knižní vazby (od nejstarších dob do konce XIX. stol.)
  1959   Zákonitosti vývoje života
  1960   Burgen und Schlösser in Böhmischen Ländern
  1960   C.k. polní maršálek a jiné hry
  1960   Církve v našich dějinách
  1960   Československo - země neznámá (Čechy)
  1960   Dantonova smrt (Drama)
  1960   Fotografická optika
  1960   Fotografie v praxi
  1960   Herečka vzpomíná
  1960   Lidstvo, věda a vesmír (Světový názor a meziplanetární lety)
  1960   Lysistrate (Komedie o čtyřech jednání)
  1960   Majorka Barbora (Hra o třech dějstvích)
  1960   Mluva pražské architektury
  1960   O fotografické kompozici
  1960   O původu věcí
  1960   Praha očima staletí
  1960   Praha ve fotografii
  1960   Smutek sluší Eelektře (Trilogie)
  1960   Tahiti nejkrásnější
  1960   XX. století (kniha o vědě, technice a kultuře)
  1960   Zvířata a voda
  1961   Aristokrati
  1961   Až co řekne Barcelona (Tragická komedie o osmi obrazech)
  1961   Bílá nemoc (Drama o třech aktech ve čtrnácti obrazech)
  1961   Čeští cestovatelé (Díl 1.)
  1961   Čeští cestovatelé (Díl 2.)
  1961   Dějiny Československa
  1961   Filmová tvorba amatéra
  1961   Fotografování architektury
  1961   Gagarin v Praze
  1961   Hrdina západu
  1961   Jak přišla basa do nebe (Podkrkonošská báchorka o pěti obrazech)
  1961   Jsou živi, zpívají
  1961   Kamerou, tužkou i perem
  1961   Kavkazský křídový kruh
  1961   Kořeny
  1961   Křišťálová noc
  1961   Mládež fotografuje
  1961   Myši a hvězdy (Hra o 3 dílech)
  1961   Nesmrtelní ve filmu
  1961   Ostrov Afrodity (Hra o třech dějstvích)
  1961   Otec (Drama o třech jednáních)
  1961   Příliš štědrý večer
  1961   Šerif se vrací
  1961   Šťastnou cestu (Vyprávění o pražských nádražích)
  1961   Trojice nejodvážnějších (Jindřich Honzl, Emil František Burian, Jiří Frejka)
  1961   Třetí sestra (Hra o dvou dílech)
  1961   Ve slepé uličce (Hra o třech dějstvích)
  1961   Věčný tulák Charlie
  1961   Vltava
  1961   Zpěněný kůň
  1961   Ženy na Niskavuori (Hra o prologu a třech dějstvích)
  1961   Živý odkaz minulosti (Kulturní památky v Československu)
  1962   Antigona a ti druzí
  1962   Barevná fotografie
  1962   Bílá nemoc (Drama o třech aktech a ve 14 obrazech)
  1962   C. k. státní ženich (Rokoková libohra o dvou pauzách a jednom tanci)
  1962   Cesta k Národnímu divadlu
  1962   Cesta kolem světa za 80 dní (Živé obrazy podle románu Julese Verna)
  1962   Československý balet
  1962   Dějiny Československa
  1962   Drak (Pohádka ve třech dějstvích)
  1962   Dvanáct rozhněvaných mužů (Hra o třech dějstvích)
  1962   Fiesco a jeho janovské spiknutí (Republikánská tragédie o pěti dějstvích)
  1962   Filip II. (Tragédie o třech dějstvích)
  1962   Hradčany a Malá strana
  1962   Jan Hus (Dramatická báseň v pěti odděleních)
  1962   Jejich den (Hra o třech dějstvích)
  1962   Jindřich Plachta
  1962   Karel Höger
  1962   Kavkazský křídový kruh
  1962   Knížka o jazyce a stylu soudobé české literatury (Cyklus statí pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV)
  1962   Letní hosté (Hra o čtyřech dějstvích)
  1962   Lidé a móda
  1962   Majitelé klíčů (Hra o jednom dějství se čtyřmi vizemi)
  1962   Máte rádi blázny?
  1962   Nebezpečný věk
  1962   Nová škola amatérského filmu
  1962   O korunu a lásku (Beseda s divákem o dvou dílech)
  1962   O nezbytnosti umění
  1962   Praha očima staletí
  1962   Přestupky a provinění
  1962   Sestup Orfeův (Hra o třech dějstvích)
  1962   Simbo Janira vypravuje
  1962   Slavný muž ze Sing-Singu (Hra o třech jednáních)
  1962   Svatba sňatkového podvodníka (Nevážná komedie bez kladného hrdiny, zato s třemi akty)
  1962   Totální kuropění
  1962   Treperendy (Komedie o třech jednáních)
  1962   Užitečné drobnosti ve fotografii
  1962   Základy fotografie
  1962   Zpěněný kůň
  1962   Ženy na Niskavuori
  1963   Čechy na úsvitě dějin
  1963   Československo - země neznámá (Morava)
  1963   Člověk a výtvarné umění
  1963   Člověk nikdy neví (Hra o čtyřech dějstvích)
  1963   Člověk pro každé počasí
  1963   Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob k dnešku
  1963   Dějiny světového filmu (Od Lumièra až do současné doby)
  1963   Film velkých nadějí
  1963   Fyzikové (Komedie o dvou dějstvích)
  1963   Hry a protihry (Zpívající Benátky, Trhanec aneb Král Hladomor, Brundibár, Slepcova píšťalka aneb Lidice)
  1963   Hry z avantgardy (Nevěsta, Passepartout, Park, Trestanec, Mládí ve hře, Osvobozené divadlo, Mír)
  1963   Inteligent (Hra o třech dějstvích (sedmi obrazech))
  1963   Konec masopustu
  1963   Kurážná matka Flincová
  1963   Loutkářská kronika (Kapitoly z dějin loutkářství v českých zemích)
  1963   Maškaráda
  1963   Milenci z kiosku (Komedie o třech jednáních)
  1963   Morčata (Komedie o dvou dějstvích)
  1963   Motýli
  1963   Oidipús vladař
  1963   Páni Glembayové
  1963   Pozor, jaguár!
  1963   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
  1963   Radovan Lukavský
  1963   Říše Inků
  1963   Staletí kolem nás (Přehled stavebních slohů)
  1963   Stín (Férie ve třech dějstvích)
  1963   Tři chlapi v chalupě (Komedie podle stejnojmenného televizního seriálu)
  1963   Válka s mloky (Musical-mystery)
  1963   Vlasta Fabianová
  1963   Základy a praxe moderního divadla
  1963   Zápas s andělem (Hra o dvou dějstvích)
  1964   Albrecht Dürer
  1964   Andorra (Hra o dvanácti obrazech)
  1964   Československo - země neznámá (Čechy)
  1964   Feidias
  1964   Film jako svět fantómů a mýtů
  1964   Galerie
  1964   Herečka vzpomíná
  1964   Hradčany a Malá strana
  1964   Hry (Plešatá zpěvačka, Improvizace Almy neboli Pastýřův chameleon, Nenajatý vrah, Král umírá)
  1964   Hry (Stalo se v zoo, Pískoviště, Americký sen, Kdo se bojí Virginie Woolfové? (Kdopak by se Kafky bál?))
  1964   Jizva (Malá občanská činohra ve třech mezihrách (čtyřech obrazech))
  1964   Josef Švejk aneb Tak nám zabili Ferdinanda a jiné citáty z Osudů dobrého vojáka Švejka
  1964   Kára (Hra o třech obrazech)
  1964   Kazisvět (Loutková komedie o třech dějstvích na motivy knížky Marcella Agrilliho a Gabrielly Parca "Šroubkova dobrodružství")
  1964   Kniha o Praze (Malířství, sochařství, užité umění, architektura)
  1964   Krkonoše
  1964   Léto sedmnácté panenky (Hra o třech dějstvích)
  1964   Mouchy (Drama o třech dějstvích)
  1964   Nehoda (Ministerská komedie)
  1964   Nový šéf
  1964   Páta kolona
  1964   Pražské jaro
  1964   Proměna divadla
  1964   Tetovaná růže
  1964   Umění, které mohou dělat všichni?
  1964   Útěk (Osm snů)
  1964   Vajíčko
  1964   Věčný tulák Charlie
  1964   Zahradní slavnost (Hra o čtyřech dějstvích)
  1964   Žijeme v Praze
  1965   (Věra Chytilová: O něčem jiném; Miloš Forman: Černý Petr; Jaromil Jireš: Křik; Pavel Juráček: Postava k podpírání)
  1965   Achillovo dědictví (Drama o dvou dějstvích)
  1965   Antigona
  1965   Caligula, Stav obležení
  1965   Cyrano de Bergerac (Heroická komedie o pěti aktech)
  1965   Československo
  1965   Detektivní hry (Deset malých černoušků, Past na myši, Neočekávaný host)
  1965   Diapozitiv
  1965   Frédéric Joliot-Curie
  1965   Incident ve Vichy
  1965   Jak žijí (Nové příběhy ze života zvířat)
  1965   Jan Werich ......tiletý
  1965   Kabaret Večerní Brno
  1965   Král-Vávra (Nostop-nonsens)
  1965   Kultur
  1965   Léto a dým (Hra o prologu a 12 obrazech)
  1965   Luis Buñuel
  1965   Matka Kuráž a její děti (Kronika z třicetileté války)
  1965   Mrožek čili Mrožek (Sborník her Sławomira Mrożka)
  1965   Orson Welles
  1965   Ostrost a osvit fotografického obrazu
  1965   Po pádu
  1965   Pohádky kocoura vypravěče (Čtyři loutkové hry)
  1965   Poklady pražské architektury
  1965   Portrét ve fotografii
  1965   Poslední páska, Šťastné dny, Hra
  1965   Pražský hrad
  1965   Racek (Komedie o čtyřech obrazech)
  1965   Rozhlasové hry (Ludvík Aškenazy: Bylo to na váš účet, Ludvík Kundera: Zvědavost, Karel Cop: Muž, po kterém jdou, Milan Jariš: Demokraté, Václav Cibula: Obyčejná sobota)
  1965   Sigmund Freud
  1965   Soudní psychiatrie pro právníky a lékaře
  1965   Správce (Hra)
  1965   Tři hry (A co svět šéfe? Točí se, šefe!, Ještě skleničku?. Jdi přece k Törfové)
  1965   Úsměvy dřevěné Thálie
  1965   Velká paruka (Komedie ve dvou částech s epilogem (o jedenácti obrazech))
  1965   Vltava
  1965   Zámek
  1966   7 procházek Prahou (Fotografický průvodce městem)
  1966   7x Tennessee Williams (Podivný příběh jedné lásky, Dům na zbourání, Autodafé, 27 vagónů bavlny, Milostný dopis lorda Byrona, Mluv ke mně jako déšť, Cosi nevysloveného)
  1966   Anglické absurdní divadlo
  1966   Cesty k moderní fotografii
  1966   Československo - země neznámá (Morava)
  1966   Čtyřicet zlosynů a jedno neviňátko (Příběh o třetí sedmě druhé kohorty královské gardy z roku nula)
  1966   Dramata (Sisyfos a smrt, Nový Sisyfos, Spravedlnost v Miramaru, Flamineo)
  1966   Fernand Léger
  1966   Hamlet
  1966   Ingmar Bergman
  1966   Jak vzniká divadelní hra, Jak se dělá film
  1966   Miroslav Horníček
  1966   Nádherné dobrodružství
  1966   Náměstek (Hra)
  1966   Postaru se krást nedá (Kratochvíle vzdělaná dle Karla Čapka)
  1966   Praha na listu růže
  1966   Praha ve fotografii
  1966   Před oponou - za oponou (ze vzpomínek konferenciérky)
  1966   Přelíčení
  1966   Rozhlasové hry (Dvojník, Proces o oslí stín, Noční rozhovor s opovrhovaným člověkem, Stranitzky a národní hrdina, Herkulels a Augiášův chlév)
  1966   Skřínka s líčidly
  1966   Slavné kriminální případy
  1966   Slavné kriminální případy
  1966   Slyšet se navzájem (60 hlasů o uměleckém přednesu)
  1966   Televizní hry (Jiří Hubač: Zítra a pozítří, Drahoslav Makovička: Zámek pro Barborku, Jaroslav Dietl: Tři chlapi v chalupě, Pavel Hajný: Domácí víno, Jiří Šotola: Příběh o životě a smrti)
  1967   ABC světových dějin
  1967   Balkón, Černoši
  1967   Bethel Merridayová
  1967   Canada and Czechoslovakia
  1967   Černá komedie
  1967   Dějiny sovětského divadla 1917-1945
  1967   Divadelní hříčky (Výběr dramatických útvarů ze sbírek Spectacle a La Pluie et le Beau Temps)
  1967   Dramata (Mrtví bez pohřbu, Špinavé ruce, Trójanky (adaptace Euripidovy tragédie))
  1967   Fata morgana a jiné hry (Don Juan & Comp., Fata Morgana, Vždy s úsměvem, Panoptikum, Gorila ex machina, Premiera Skafandr, Líčení se odročuje, Smoking Revue)
  1967   Federico Fellini
  1967   Kapitán Fracasse
  1967   Key to Prague
  1967   Královské vraždění (Polonius)
  1967   Mistr (Divadelní hra)
  1967   Muhammad
  1967   Páni porotci (10 velkých kriminálních případů dvacátého století)
  1967   Piknik, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Bludiště
  1967   Praha legend a skutečnosti
  1967   Praha očima staletí
  1967   Rajský ostrov
  1967   Rudá magie a jiné hry (Hop, signore!, Sir Halewyn, Rudá magie, O ďáblovi, který sliboval hory doly)
  1967   Sigmund Freud
  1967   Slavné kriminální případy
  1967   Slavné soudní případy (1. vydání)
  1967   Slavné soudní případy
  1967   Speciální fotografické techniky
  1967   Staré české soudnictví (Jak se dříve soudívalo)
  1967   Století detektivů (Cesta a dobrodružství kriminalistiky)
  1967   Šeherezáda (Muzikál o dvou dílech)
  1967   V arktických pustinách
  1967   V Hollywoodu i mimo Hollywood
  1967   Zabil jsem Petra a jiné hry (Zabil jsem Petra, Lovecká sezóna, Ťukání, Hledá se anglický špión)
  1967   Zámek ve Švédsku, Někdy i housle
  1968   150 let Národního muzea v Praze (Sborník příspěvků k jeho dějinám a významu)
  1968   August August, August (Cirkusové představení s jednou přestávkou)
  1968   Das Riesengebirge / Krkonoše
  1968   Dějiny filmových teorií
  1968   Die Schönheit der Tschechoslowakei
  1968   Divadelníkem proti své vůli
  1968   Hry (Život člověka, Dny našeho života, Ten, který dostává políčky, Milé přízraky, Krásné Sabinky)
  1968   Klauniády
  1968   Komedie o hvězdě (Vypodobnění s osobami narození Krista Pána s rozvržením mluvy jejich v řeči vázané dle starého vydání)
  1968   Krásy Československa
  1968   Krkonoše
  1968   Létající koberec
  1968   Malé dějiny Prahy
  1968   Nanebevstoupení Sašky Krista (Dramatické variace na Isaaka Babela)
  1968   Patetická sonáta (Sergej Treťjakova: Řvi, Číno!, Alexandr Afinogenov: Podivín, Myola Kuliš: Patetická sonáta, Ivan Mykytenko: Sólo na flétnu)
  1968   Povídky z Vídeňského lesa a jiné hry (Povídky z Vídeňského lesa, Neznámá ze Seiny, Figarův rozvod)
  1968   Praha, město fotogenické
  1968   Profily odvahy
  1968   Příběh lvice Elsy
  1968   Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
  1968   Saténový střevíček a jiné hry (Zvěstování Panně Marii, Rukojmí, Saténový střevíček)
  1968   Soud posledního odvolání
  1968   Stati a projevy o divadle
  1968   Století moderního malířství (1865-1965)
  1968   Tak žil starý Řím
  1968   Vysoká škola fotografie
  1968   Výtvarný vývoj středověkých omítek
  1968   Zeměpis světa (Evropa)
  1968   Ztížená možnost soustředění (Hra o dvou dějstvích)
  1969   Do ložnic je vidět
  1969   Hercule Poirot zasahuje, Korunní svědek, Trojčlenka
  1969   Jan Amos Komenský - muž touhy
  1969   Jan Amos Komenský - muž touhy
  1969   Jean-Luc Godard
  1969   Koho zvolil vrah
  1969   Krásy myslivosti
  1969   Léta s umělci
  1969   Minikomedie
  1969   Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách
  1969   Paměti (Z galejníka policejním náčelníkem)
  1969   Portrét ve fotografii
  1969   Pražský hrad
  1969   Profily odvahy
  1969   Tiréziovy prsy, Casanova, Barva doby
  1969   Tři detektivové a Buffalo Bill
  1969   Vražda v Mezopotámii
  1969   Západoněmecké moderní drama (Povodeň, Rekviem za nesmrtelného, Sebeobviňování, Zpoždění)
  1969   Život Vincenta van Gogha
  1970   Biologická časovaná bomba
  1970   Černá planeta, Nemesis z hvězd
  1970   Dům smutku
  1970   Galapágy (Noemova archa v Tichém oceáně)
  1970   Julie, ty jsi kouzelná!
  1970   Když ještě žili lidé
  1970   Komisař Gideon má starosti
  1970   Krásy Československa
  1970   Lupiči mrtvol (Světové horrory)
  1970   Maigretův revolver, Maigret a stará dáma
  1970   Nešťastné putování do šťastné Arábie
  1970   Nultá hodina
  1970   Osamělí mořeplavci
  1970   Pět mrtvých starých dam
  1970   Případ Londýn - Austrálie
  1970   Režii má smrt
  1970   Sofie Lorenová
  1970   Staletí kolem nás (Přehled stavebních slohů)
  1970   Únos na Mars
  1970   Vejde vrah
  1970   Vltava
  1970   Všechno na zahradě
  1970   Vyzvědačky století
  1970   Vzpomínky na budoucnost (Nerozluštěné hádanky minulosti)
  1970   Za novými světy
  1970   Zelená medicína
  1970   Žabí bratrstvo
  1970   Život v manéži
  1971   Bez motivu (Detektivní povídky)
  1971   Dobrodružné cesty světem
  1971   Fotografujeme na cestách
  1971   Královskou cestou za romantikou
  1971   Malé dějiny malířství
  1971   Nádherné dobrodružství
  1971   Nelítostný Maigret
  1971   Noc komisaře Gideona
  1971   Oživená minulost (Dějiny archeologie v obrazech)
  1971   Poklady pražské architektury
  1971   Praha stověžatá
  1971   Praha ve fotografii
  1971   Sittafordská záhada
  1971   Škola moderní fotografie
  1971   Vzpomínky na budoucnost (Nerozluštěné hádanky minulosti)
  1972   Bumerang
  1972   Černobílá fotografie
  1972   Helada králů
  1972   Henrik Bietkowski, Wlodzmierz Zonn: Koperníkův sen
  1972   Jak jsem našel Livingstona
  1972   Krásy Československa
  1972   Naše hory
  1972   Oživená minulost (Dějiny archeologie v obrazech)
  1972   Pod polárním sluncem
  1972   Praha - kamenný sen
  1972   Praha / Прага / Prag / Prague
  1972   Prahou deseti staletí (Přehled stavebních slohů)
  1972   Pražské pověsti
  1972   Zelené pahorky africké
  1972   Země na obzoru (Slavní objevitelé naší Země od Kolumba po dobytí Antarktidy)
  1972   Маяковский в Праге
  1973   Jak Paleček nakupoval
  1973   Kleopatra
  1973   Má vlast
  1973   Objevy ve čtyřech světadílech
  1973   Poklady světa (V podzemí, ve zdech v hlubinách)
  1973   Ponorky číhají
  1973   Praha v obrazech Vincence Morstadta
  1973   Praha, město fotogenické
  1973   Pražské interiéry
  1973   Prehistorie světa
  1973   Psychologie osobnosti
  1973   Stará cesta divočinou
  1973   Umění padělatelů - padělatelé umění
  1973   Základy psychologie
  1973   Zlatý věk lidstva
  1974   Antika ABC
  1974   Aztékové (Původ, zestup a pád národa Aztéků)
  1974   Barevné léto
  1974   Beskydy
  1974   České středověké klenby
  1974   Československá historická města
  1974   Československo
  1974   Čeština za školou
  1974   Doktor zvířátek
  1974   Etruskové
  1974   Federální shromáždění Československé socialistické republiky
  1974   Hrady, zámky a tvrze středních Čech
  1974   Na křižovatce nekonečna
  1974   Památky pravěku na území ČSSR (Od lovců mamutů ke státu Přemyslovců)
  1974   Paměť národů (Hieroglyfy, písmo a písemné nálezy na hliněných tabulkách, papyrech a pergamenech)
  1974   Plazma, čtvrté skupenství hmoty
  1974   Podzimek jde do školy
  1974   Praha (v 88 barevných fotografiích)
  1975   „Šílené“ myšlenky
  1975   Bohové, hroby a učenci (Román o archeologii)
  1975   Etruskové
  1975   Foiničané
  1975   Lidé země čas (Výběr fotografií z celoživotního díla)
  1975   Na voru Ra přes Atlantik
  1975   Ostrovy, lidé a strašidla
  1975   Peníze, poklady, padělky a jejich nálezy na československém území
  1975   Praha 7 (Sídelní a architektonický vývoj)
  1975   Praha v barevném reliéfu
  1975   Praha ve fotografii
  1975   S kamerou světem
  1975   The Praise of Music (Five chapters on czech music and musicians)
  1975   Život moří a oceánů
  1976   Bedřich Smetana
  1976   Československo
  1976   Český pitaval aneb Kralovraždy
  1976   Krásy Československa
  1976   Krkonoše
  1976   Naše Praha
  1976   Pražský hrad
  1976   Procházky Prahou (Fotografický průvodce městem)
  1976   Průvodce po dějinách české literatury
  1976   Rusko (Díl 2. Ruské prostory)
  1976   Řeka Morava
  1976   Touha po hvězdách
  1976   U pramenů zlaté řeky
  1976   Za krásami Indie
  1977   Dobrý den, socho!
  1977   Germáni (mezi Thorsbergem a Ravennou)
  1977   Karlovy Vary
  1977   Má vlast
  1977   Mayové
  1977   Moře v plamenech
  1977   Ohně v poušti
  1977   Rusko (Díl 1. Cesta ruského lidu)
  1977   S kamerou světem
  1977   Sahara všedního dne
  1977   Sláva a pád starého Íránu
  1977   Slovník literárních směrů a skupin
  1977   Světem starých Řeků
  1977   Tulákem po všech polednících
  1978   My Life with Bohuslav Martinů
  1981   Juan Amos Comenio
  1981   La Slovaquie dans la Tchécoslovaquie socialiste
  1990   Budoucnost bez komunismu
  1990   Ježíš pro moderního člověka
  1990   Nesnesitelné břemeno dějin (Novosvětská symfonie)
  1990   Špion vypovídá
  1990   Veliký skluz
  1991   Domácí lékař
  1991   Sklo a porcelán (Neskutečně skutečné příběhy)
  1992   Zvířecí vztahy
  1996   Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sada (Drama o dvou dějstvích)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1948   Sjezd národní kultury (Sbírka dokumentů)
  1950   Nedošínský háj
  1952   Nové úspěchy sovětského výtvarného umění (Všesvazová výstava 1950)
  1953   Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě
  1957   Karel Klíč (vynálezce hlubotisku)
  1961   Zimní pohádky (Sborník hříček a her pro loutkové scény)
  1964   Zimní pohádky (Sborník hříček a her pro loutkové scény)
  1965   Pohádky ze školní brašny (Sborník loutkových hříček a her pro dětské soubory)
  1968   Musée National 1818-1968
  1968   Národní muzeum 1818-1968
  1968   Pražský sborník historický (1967-1968)
  1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970)
  1990   O československém vězeňství (Sborník Charty 77)
  1991   Česká a slovenská fotografie dnes
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1945   Slovník českých spisovatelů A-M (Krásné písmenictví v letech 1918-45)
  1972   Právnický slovník (A - O)
  1972   Právnický slovník (P - Ž)
album
  rok vydání   název (podnázev)
  1950   Menší město pražské
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Kostelec nad Černými Lesy (Renesanční zámek, vybudovaný kolem r. 1561...)
  ????   Kostelec nad Černými Lesy (Celkový pohled z věže kostela...)
  ????   Kostelec nad Černými Lesy - náměstí
  nedat   Radostné velikonoce (Jiří Trnka: Z loutkového filmu Špalíček)
  nedat.   Jiří Šlitr
  nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
  nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
  nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
  nedatováno   Bohumil Kubišta (1884-1918): Zátiší s vázami (Západočeská galerie v Plzni)
  nedatováno   Bohuslav Coufal: Český Krumlov
  nedatováno   Ferdinand Kotvald: Rybník v zimě
  nedatováno   Hradčany (Pohled z Karlova mostu)
  nedatováno   Josef Lada: Jarní nálada (Jos. Lada 44)
  nedatováno   Josef Lada: Mikuláš a spol. (Jos. Lada 48)
  nedatováno   Josef Lada: Před bouří (Jos. Lada 45)
  nedatováno   Josef Lada: U jesliček (Jos. Lada 48)
  nedatováno   Josef Šíma (1891-1971): La grande cocotte (olej, plátno 80 x 60 cm, sign. vlevo dole: Šíma 1940)
  nedatováno   M. Fischerová-Kvěchová: Až Ježíška nakrmíme... (MFK 1949)
  nedatováno   Max Švabinský: Zimní vánice
  nedatováno   Mikulášský trh na Staroměstském náměstí
  nedatováno   Národní umělec Josef Lada: Česká zima
  nedatováno   Národní umělec Josef Lada: Česká zima
  nedatováno   Praha (Putování po československu)
  nedatováno   Pražské jezulátko
  nedatováno   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
  nedatováno   Radostné Vánoce a mnoho úspěchů v příštím roce (Maloval J. Černý-Klatovský)
  nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Před kioskem)
  nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Prodej vánočních stromků)
  nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Na saních)
  nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Na bruslích)
  nedatováno   Radostné velikonoce (Kreslil C. Kotyšan)
leporelo
  rok vydání   název (podnázev)
  1974   Pyšná princezna
  1975158 x 245   Pluje loďka po Vltavě
  1977   Sluníčko s krajkou
nabídkový katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  1961   Krásná jizba
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  1941   Světozor
  1949/01/18   Korálky (B. M. Kulda: Jak švec do pekla šel)
  1956/03   Věda a život
  1957/06/13   Kultura (Týdeník pro otázky kultury a umění)
  1957/09   Věda a život
  1957/09/19   Kultura (Týdeník pro kulturu a umění)
  1957/10/31   Kultura (Týdeník pro kulturu a umění)
  1957/11/28   Kultura (Týdeník pro otázky kultury a umění)
  1957/12   Věda a život
  1958/03/20   Kultura (Týdeník pro kulturu a umění)
  1958/05/22   Kultura (Týdeník pro kulturu a umění)
  1958/10/09   Kultura
  1959/04/16   Kultura (Týdeník pro kulturu a umění)
  1959/08   Věda a život
  1959/09   Věda a život
  1959/10   Věda a život
  1959/11   Věda a život
  1961/05/18   Kultura (Týdeník pro kulturu a umění)
  1963/01   Věda a život
  1963/09   Věda a život
  1964   Československý rozhlas a televise
  1964/02   Věda a život
  1964/11   Věda a život
  1964/12/27   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu)
  1965   Dějiny a současnost (6)
  1966   Dějiny a současnost (2)
  1966   Dějiny a současnost (6)
  1967/02   Czechoslovak Life
  1967/04   Věda a život
  1967/04   Wir und Sie im Herzen Europas (Tschechoslowakische Monatschrift)
  1967/08   Věda a život
  1967/09   Věda a život
  1967/12   Czechoslovak Life
  1967/12   La Vie Tchecoslovaque
  1968   Dějiny a současnost (8)
  1969   Repertoár malé scény
  1969/10/02   Neděle (Čtrnáctideník pro kulturu a volný čas)
  1973/12   Československá fotografie (12)
  1976/08   Československá fotografie (8)
  1991/01   Tschechoslowakische Leben (1)
  1991/01   Tschechoslowakisches Leben
  nedatováno   Nová říše
prostorová kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1970   Červená karkulka
  1970   Sněhurka a 7 trpaslíků
  1971   Jak se lev zatoulal
  1971   O nemytém dráčkovi
  1972   Mourek - kočičí detektiv
  1974   O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce
  1975   La Bella durmiente del bosque
prostorový obraz / betlém
  rok vydání   název (podnázev)
  1969   Pražský betlém
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1964   Průvodce Obrazárnou Pražského hradu
  1965   Průvodce Obrazárnou Pražského hradu
  1992   Die Länder der böhmischen Krone
  1992   The Lands of the Czech Crown
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1950   Božena Němcová
ročenka
  rok vydání   název (podnázev)
  1964   Kulturně politický kalendář
soubor fotografií
  rok vydání   název (podnázev)
  1965   Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  1955   Jan Štursa (1880-1925)
  1956   Josef Václav Myslbek 1848-1922
  1956   Karel Havlíček Borovský
  1957   Jan Amos Komenský
  1962   Josef Sudek
  1962   Mistrovská díla českého sochařství
  1963   Josef Ehm
  1963   Zdenko Feyfar
  1964   Otto Gutfreund 1889-1927
  nedatováno   Alšova jihočeská galerie (Pozdní gotika 1450-1530)
  nedatováno   Jan Amos Komenský
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev)
  1952   Boj našeho lidu za svobodu
  1952   Česká krajina v obrazech Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Františka Kavána
  1952   Mánesovy národopisné studie
  1952   Písně a říkadla Mikoláše Alše
  1967   Miloslav Stibor: Akty
  1972   Max Švabinský: Chvála života
  1975   Karlovy Vary
  1975   Pražský hrad
  1982   Gustáv Husák
  nedatováno   Gustáv Husák

Orbis

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1953   Viktor Stretti: Výstava k 75. výročí
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
  1947   Exhibition of Czechoslovak Modern Art
  1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158. členská výstava kreseb
  1959   Grafická díla sovětských umělců Leonida Chižinského, Gennadije Jepifanova
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1926   Básník a svět (Život, lásky a smrt bánsíka P. B. Shelleyho)
  1926   Bratři Durandeau
  1926   Cizí žena a muž pod postelí
  1926   Cholera
  1927   Historie jednoho léta
  1927   Všechny cesty vedou na Kalvarii
  1928   Nokturno
  1929   Nicotná historie
  1929   Žaltář
  1933   Skryté divadlo (Básně prózou)
  1934   Popelec (Svět a kumšt)
  1941   Kavárna u nádraží (1808 - 1847)
  1945   Básnický zápas Otakara Březiny
  1945   Torso naděje
  1946   Staré ženy
  1947   Rembrandt van Ryn
  1948   Balady a romance
  1948   Petrohrad a Moskva
  1953   Panenství (Historie děvčete)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1948   Sjezd národní kultury (Sbírka dokumentů)
almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  1933   Milostný almanach Kmene pro jaro 1933
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev)
  1954   Prostě
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  1941   Světozor
  1956/06/16   Literární noviny
  nedatováno   Nová říše

Orbis

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Orbis (1921 - 1997)
  2020   Orbis
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Orbis 1921 - 1997 (slovnikceskeliteratury.cz)

Orbis

osoba   narození rok od - do, poznámka
Dvořáková Helena   6. 8. 1895     1953 - 1959, redaktorka
Fulín Miloslav   15. 2. 1928     1950 - 1960, výtvarný redaktor
Halas František   3. 10. 1901     ???? - ????
Hanš Boris   15. 7. 1912     ???? - ????, grafik
Hiršal Josef   24. 7. 1920     1945 - 1949, redaktor
Jílovský Rudolf   1. 7. 1890     1921 - 1925, nakladatelský redaktor
Kadlecová Růžena         ???? - ????
Kapr Jan   12. 3. 1914     1950 - 1953, šéfredaktor
Král Petr   4. 9. 1941     ???? - ????, redaktor filmových publikací, 60. léta
Ladianská Libuše   11. 4. 1952     ???? - ????, výtvarná redaktorka
Lukeš Milan   14. 12. 1933     ???? - 1961
Mžyková Marie   21. 12. 1945     1990 - 1993
Neubert Ladislav   8. 6. 1927     ???? - 1951
Pícha Jan         ???? - ????
Pírko Jan   7. 6. 1927     ???? - 1988
Prokopová Libuše   30. 8. 1919     1953 - 1977, redaktorka
Rokyta Hugo   24. 11. 1912     1945 - ????
Svátek Lubomír   15. 5. 1922     ???? - ????
Šejna Felix   15. 10. 1909     1952 - 1955, specialista pro barvotisk
Šourková Alena   6. 6. 1928     ???? - ????, redaktorka
Špirhanzl Radslav   2. 12. 1943     ???? - ????, výtvarný redaktor
Štolovský Ctibor   29. 11. 1913     ???? - ????, ilustroval edice
Šulc Dušan   2. 5. 1912     ???? - ????, navštěvoval tiskařský kurz
Šverhartová Morávková Vlasta         ???? - ????, redaktorka
Tondl Jiří   19. 1. 1950     ???? - ????, redaktor
Trinkewitz Karel   23. 8. 1931     1961 - 1971, redaktor časopisu pro zahraničí
Vacková Marie   1923     ???? - ????