Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)

druh: nakladatelství
obec: Praha
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1953
rok zániku: 1960

poznámka:
1953 - 1960 Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p.
1961 - 1965 Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
1966 - 1994 Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)

instituce, obec, adresa
Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha, _

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
  1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1953   A. M. Gerasimov
  1953   Anatolské příběhy
  1953   Betlémská kaple
  1953   Burlaci na Volze (Vzpomínky)
  1953   Čapájev
  1953   Čtení o Ulenspiegelovi, o jeho rekovných, veselých a slavných příhodách, a o Lammovi Goedzakovi v zemi Flanderské a jinde
  1953   Devátá vlna
  1953   Diplomat
  1953   Ditta, dcera člověka
  1953   Hranice ve větru
  1953   Chléb a písně
  1953   Jihočeská gotika
  1953   Karel Holan: Karlův most
  1953   Kolchida
  1953   Komunisté I. ((Únor - září 1939))
  1953   Komunisté II. ((Září - listopad 1939))
  1953   Komunisté III. ((Listopad 1939 - březen 1940))
  1953   Komunisté IV. ((Březen - květen 1940))
  1953   Leonardo da Vinci (Přednáška)
  1953   M.P.Musorgskij
  1953   Majakovskij výtvarník
  1953   Maminka Junaj
  1953   Mlýn Ivana Lipovanského
  1953   Moc bez slávy
  1953   O životě, umění a uměleckých dílech Johanna Sebastiana Bacha
  1953   Petr Veliký (kniha první)
  1953   Pohádka o písni a jiné indické povídky
  1953   Politické kresby 1939 - 1953
  1953   Prokletá země
  1953   První radosti
  1953   Příběh s dělem
  1953   Příběh s dělem
  1953   Reportáž psaná na oprátce
  1953   Ruské malířství XVIII. a XIX. století
  1953   Sborník statí a vzpomínek
  1953   Sochařské řemeslo (Základ sochařského umění)
  1953   Spi klidně, ženo!
  1953   Spodní proud (Historický román dvou amerických zimních dnů)
  1953   Staré pověsti české
  1953   Šťastný Bída
  1953   Štěpán Razin
  1953   Technika malby (1. díl - Malířský a konservační materiál)
  1953   Tichý Don (I - II)
  1953   Tichý Don (III - IV)
  1953   Umělecké dřevořezby a jejich restaurování
  1953   Vlastimil Rada (Malíř a ilustrátor)
  1953   Vybrané stati o umění
  1953   Vystěhovalci
  1953   Zlé časy
  1953   Železná pata a výbor z povídek
  1953   Železné město
  1953   Život Matveje Kožemjakina
  1953   Život proti smrti
  1954   Antonín Chittussi
  1954   Architekt Josef Zítek
  1954   Dopisy
  1954   Hry, básně, bajky, epigramy
  1954   Karel Myslbek
  1954   Karpatská rapsodie
  1954   Komunisté V. ((Květen - červen 1940))
  1954   Kuo-Chua (Cestopisná reportáž o čínském malířství)
  1954   Lept a příbuzné techniky
  1954   Lidé a věci domova
  1954   Máj
  1954   Mánesovy podobizny
  1954   Mihály Munkácsy
  1954   Mikoláš Aleš
  1954   Mikoláš Aleš: Malířská tvorba
  1954   Moc bez slávy
  1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci
  1954   Neplodný mrak
  1954   Nový malířský receptářík
  1954   Otakar Španiel
  1954   Petr Veliký (kniha druhá)
  1954   Podivuhodné příběhy z čínských tržišť a bazarů
  1954   Podnik Artamonových
  1954   Podzemí svobody 1. ((Drsná léta))
  1954   Podzemí svobody 2 ((Světlo v tunelu))
  1954   Pohorská vesnice (Povídka ze života venkovského lidu)
  1954   Portrétní umění Maxe Švabinského (Skizza k portrétu Maxe Švabinského)
  1954   Poručík Bertram
  1954   Pouť za člověkem (Výbor z díla)
  1954   Sestřenice Běta
  1954   U studny Zemzem (Arabská lidová poesie)
  1954   Úl (Výbor z povídek)
  1954   Umění ve světle dějin (Studie z metodologie dějin umění)
  1954   Vesnice
  1954   Vilém Kurz (Život, práce, methodika)
  1954   Vlast
  1954   Vstanou noví bojovníci
  1955   Antonín Dvořák: Souborné vydání díla
  1955   Básnický almanach 1954
  1955   Črty, povídky a humoresky z cest
  1955   Devadesát tři
  1955   Dopisy
  1955   Faust
  1955   Hudební umění Číny
  1955   Chopin a polská lidová hudba
  1955   Julius Mařák
  1955   Karel Dvořák
  1955   Karel Václav Klíč (O zapomínaném umělci, který se stal vynálezcem)
  1955   Karel Vik: Popisný seznam grafického díla
  1955   Martin Eden
  1955   Mexická grafika
  1955   Moc
  1955   Národní umělec Josef Lada
  1955   Národní umělec Václav Špála
  1955   Nástin české hudby XVIII. století
  1955   Nástin theorie umění
  1955   Občan Tom Paine, Povídky americké revoluce
  1955   Pražská domovní znamení
  1955   Prostopravda, Paměti
  1955   Rembrandt: Kresby a grafika
  1955   Rozhovory s Goethem
  1955   Rudolf Kremlička
  1955   Scénická výprava na jevišti Národního divadla v letech 1883-1900
  1955   Sedmý kříž
  1955   Smrt je mým řemeslem
  1955   Strahov
  1955   Utrpení Sacca a Vanzettiho (Legenda z Nové Anglie)
  1955   Vysoké napětí
  1955   Za mistrovství v malířském umění
  1956   Alois Bubák
  1956   Architektura všem
  1956   Básně (Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra)
  1956   Bílá velryba
  1956   Bláznova moudrost čili Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua
  1956   David Copperfield (II)
  1956   David Copperfield (I)
  1956   Deník
  1956   Deset knih o stavitelství
  1956   Dům u mišpule
  1956   Francisco de Goya y Lucientes: Caprichos
  1956   Hry I
  1956   Hry II
  1956   Chrám Matky Boží v Paříži
  1956   Jak je číst? (Transkripce jmen cizích spisovatelů a názvů jejich děl. Čtení o některých knihách mistrů krásné literatury)
  1956   Javorův dům
  1956   Jean François Millet
  1956   Josef Sudek (Fotografie)
  1956   Josef Suk (1874-1935) (Život a dílo)
  1956   Karel Pokorný
  1956   Když mládí hledalo cestu
  1956   Kniha o technikách keramiky
  1956   Korunní klenot
  1956   Kulička a jiné povídky
  1956   Květy a pera (Člověk přichází na svět)
  1956   Lišky na vinici
  1956   Má dobo, čase můj
  1956   Máj (Báseň od Karla Hynka Máchy)
  1956   Malá kronika Anny Magdaleny Bachové
  1956   Melodika
  1956   Mikoláš Aleš: Nástěnné malby
  1956   Mikuláš Wurmser, mistr královských portrétů na Karlštejně
  1956   Mistr Kampanus
  1956   Mozart v dopisech
  1956   Muži v offsidu (Ze života klubových přívrženců)
  1956   Na předělu
  1956   Na Slovanech (Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera)
  1956   Národní umělec Jan Heřman
  1956   Neblahý Juda
  1956   Odysseia
  1956   Okouzlená duše I
  1956   Okouzlená duše II
  1956   Oldřich Menhart (Výbor z díla písmaře a úpravce knihy)
  1956   Opera (Průvodce operní tvorbou)
  1956   Otrokyně
  1956   Paměti (Cesty po Italii, Německu, Rusku a Anglii 1803-1865)
  1956   Paměti
  1956   Pohádky a povídky (2. díl)
  1956   Poklad na Sierra Madre
  1956   Povídky malostranské
  1956   Řecké vázy
  1956   Stařec a moře
  1956   Svět orchestru: Průvodce tvorbou orchestrální I. (Klasikové a romantikové)
  1956   Svítání v hlubinách
  1956   Šlechtická vesnice, Spekulant, Karpatští horalé
  1956   Technika malby (2. díl - Průzkum a restaurování obrazů)
  1956   Temno (Historický obraz)
  1956   Tess z d'Urbervillů (Čistá žena)
  1956   Uražení a ponížení
  1956   Venkovské sídlo
  1956   Výlet do hor
  1956   Vzhůru na Essen!
  1956   Ze země jsi vyšel
  1956   Zlé časy
  1956   Zpěvy anglických havířů
  1956   Zrazené jaro. Román o cestě britského lidu
  1956   Zvonokosy
  1956   Zvony novoroční
  1956   Život Jaroslava Ježka (Kapitola z připravované knihy)
  1957   Adolf Kašpar (Život a dílo)
  1957   Antillské elegie
  1957   Atomová stanice
  1957   Čas žít, čas umírat
  1957   Černoch si zpívá blues
  1957   Červánky otroků
  1957   Čiré jako voda (Vybrané verše z let 1924-1955)
  1957   Divoké víno
  1957   Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky
  1957   Dopisy
  1957   Extase Owena Muira
  1957   Francouzská poesie a jiné překlady
  1957   Hanuš Schwaiger
  1957   Havířská balada
  1957   Jan Kryštof I
  1957   Jan Kryštof II
  1957   Jaroslav Ježek & Osvobozené divadlo
  1957   K základní otázce estetiky
  1957   Kam spějí děti, Skláři
  1957   Karel Postl a základy české krajinomalby
  1957   Kartouza parmská
  1957   Kde už tráva neroste
  1957   Kořeny
  1957   Kouzelné dobrodružství
  1957   Leonardo - Michelangelo (Kresby)
  1957   Lesk a bída kurtisán
  1957   Letiště
  1957   Lidé z pusty
  1957   Lovcovy zápisky
  1957   Měšťák
  1957   Metello
  1957   Mikoláš Aleš: Cykly
  1957   Mlhy na blatech, Vypovězen
  1957   Most v džungli
  1957   Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století)
  1957   Národní umělec Vítězslav Nezval (studie)
  1957   Navzdory básník zpívá (Středověká epopej)
  1957   Nazí a mrtví
  1957   Oběť
  1957   Obzory v mlze
  1957   Osada na předměstí
  1957   Pohádka máje
  1957   Popel a démant
  1957   Silas Timberman
  1957   Souboj
  1957   Staří mistři
  1957   Stín kapradiny
  1957   Umělecký a lidský portrét ve vzpomínkách, korespondenci a současné kritice
  1957   Zahradníkův rok
  1957   Žízeň po životě
  1958   A neřekl jediné slovo
  1958   Aurelián
  1958   Bez obav (Básně z let 1940-1950)
  1958   Bouře II.
  1958   Bratři a bůžkové
  1958   Bylo nás pět
  1958   Cizinec
  1958   Červené víno
  1958   Česká hudba (Od nejstarších dob do počátku 19. století)
  1958   Čtyři knihy o architektuře (v nichž se po krátkém pojednání o pěti řádech a o těch pokynech, které jsou při stavění nejnutnější, pojednává o soukromých domech, o cestách, o mostech, o náměstích, o xystech a o chrámech)
  1958   Dějiny umění v obrysech
  1958   Dlouhý den v krátkém životě
  1958   Dokumenty
  1958   Dvacet let života
  1958   Edgar Degas (Kresby)
  1958   Fialový hrom
  1958   Germinie Lacerteuxová
  1958   Gulliverovy cesty
  1958   Hans Holbein: Kresby
  1958   Henri Cartier-Bresson (Fotografie)
  1958   Hrozny hněvu
  1958   Jan Kotěra a jeho doba
  1958   Jedenatřicet sonetů
  1958   Jen tak
  1958   Jiráskův F. L. Věk - skladatel (Hudební portrét F. V. Heka)
  1958   Josef Navrátil: Jirny
  1958   Knížka rozhovorů o novém ročníku Klubu čtenářů
  1958   Kouzla ve vzduchu
  1958   Krásné písmo ve vývoji latinky I
  1958   Krásné písmo ve vývoji latinky II
  1958   Kristus znovu ukřižovaný
  1958   Lapidarium Národního musea (Sbírka architektonického sochařství XI.-XIX. století)
  1958   Láskyplné písně
  1958   Loupežný vrah před soudem
  1958   Malá Dorritka (Kniha první, Chudoba)
  1958   Městečko v Ohiu
  1958   Most svatého Ludvíka krále
  1958   Nostromo (Román z pobřeží)
  1958   Obraz Doriana Graye
  1958   Oskar Kokoschka
  1958   Ostrované
  1958   Pásmo a jiné verše
  1958   Podvečer s písničkou (Chansony a písně Československého rozhlasu)
  1958   Princ Eugen
  1958   Překlady I
  1958   Překlady II
  1958   Pšenice a koukol
  1958   Rozrušená země I
  1958   Růže pro Emilii
  1958   Sbohem, armádo!
  1958   Severní Čechy
  1958   Sochařství baroku v Čechách (Plastika 17. a 18. věku)
  1958   Staří a mladí
  1958   Suplent I
  1958   Suplent II
  1958   Šerosvit
  1958   Šestého, devátého, dvanáctého (Člověk přichází na svět)
  1958   Teng Si-chua (Bio-interview)
  1958   Travnická kronika
  1958   Tři řeky (Román)
  1958   U stolu (Obrázky z venkovského dětství)
  1958   Uprostřed života
  1958   V sobotu odpoledne
  1958   Ve stínu lípy
  1958   Večery při svíčce
  1958   Vlk mezi vlky I (Město a jeho neklidné děti)
  1958   Vlk mezi vlky II (Venkov v plamenech)
  1958   Zapadlí vlastenci (Pohorský obraz)
  1958   Zápisky z mrtvého domu
  1958   Zaschlá paleta (Paměti)
  1958   Země (Egyptský román)
  1958   Zlé jaro
  1958   Ztracené iluse
  1958   Ztracení muzikanti
  1958   Zvláště když říjnový vítr
  1958   Žert, satira, ironie a hlubší význam
  1958   Židovka z Toleda
  1958   Živé a mrtvé moře
  1959   5 her
  1959   Adolf Kosárek
  1959   Antonín Procházka
  1959   Antonín Procházka
  1959   Arkadská dobrodružství horních deseti tisíc
  1959   Bajky
  1959   Básně a dramatické zlomky
  1959   Bidlova čítanka
  1959   Blouznivci našich hor
  1959   Bohatýrská trilogie (Vzpoura na parníku "Primátor Dittrich", Dobrodružství šesti trampů (Nové pověsti české), Z tajností žižkovského podsvětí)
  1959   Buřňák
  1959   Cirkus
  1959   Citová výchova
  1959   Děti z Guernicy
  1959   Divadelní hry 2 (Kulatolebí a špičatolebí, Horáti a Kuriáti, Strach a bída Třetí říše, Pušky paní Carrarové, Matka Kuráž a její děti, Lukulův výslech, Život Galileiho)
  1959   Dobré jitro, Ameriko
  1959   Dobrodružství deseti princů
  1959   Dojmy a potulky a jiné práce (Literární dílo I.)
  1959   Dokumenty (Camille Corot)
  1959   Drahomír Josef Růžička
  1959   Golet v údolí
  1959   Jaké prostorné nebe
  1959   Jamnica (Román vesnice)
  1959   Jan Lukáš Kracker: Svatý Mikuláš
  1959   Jan van Goyen (Úvahy o krajinářství)
  1959   Kéž by nezemřel
  1959   Komedie I (Bouře, Dvé šlechticů veronských, Veselé ženy Windsorské, Veta za vetu, Komedie plná omylů, Mnoho povyku pro nic, Marná lásky snaha)
  1959   Komedie II (Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Jak se vám líbí, Zkrocení zlé ženy, Konec vše napraví, Večer tříkrálový, Zimní pohádka)
  1959   Lži
  1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století)
  1959   Malý katalog reprodukcí
  1959   Mezi proudy (Dvojí dvůr)
  1959   Mezi proudy (Syn ohnivcův)
  1959   Mezi proudy (Do tří hlasů)
  1959   Mezinárodní fotografie 1958
  1959   Miláček
  1959   Miroslav Hák (Fotografie z let 1940-1958)
  1959   Mořský vlk
  1959   Na obzoru plachta bílá
  1959   Nedokončený román
  1959   Nektar v sítu
  1959   Neprátelé veřejnosti ((Zkouška charakterů))
  1959   Nespavost
  1959   Noa Noa, Před a po, Dopisy
  1959   Noci a dny I.
  1959   Noci a dny II
  1959   O soše (Úvod do historické technologie a teorie sochařství - 1. díl)
  1959   Obeplutí
  1959   Plamen a vítr (Z letopisů městečka Raňkova)
  1959   Podivná příhoda inženýra Vladivoje Vejvody (a jiné rozmarné povídky)
  1959   Pokosené pole
  1959   Poslední hurá
  1959   Praha panoramatická
  1959   Proč se bát bouře?
  1959   Putování za švestkovou vůní
  1959   Que vlo-ve?
  1959   Raubíři, Ochsenfurtské kvarteto
  1959   Rodina
  1959   Saul Steinberg
  1959   Sloky o lásce, moudrosti a odříkání
  1959   Starý černoch a metál
  1959   Sto básní (Výbor z lyriky)
  1959   Sto květů
  1959   Svět hudby
  1959   Světlo světa
  1959   Triptych o ohrožené zemi (Torso naděje, Já se tam vrátím, Naše paní Božena Němcová)
  1959   Urozený divoch (Život Paula Gaugina)
  1959   Vandrovní tovaryš
  1959   Věčné jaro
  1959   Vincent van Gogh
  1959   Výbor z kritických projevů a drobných spisů
  1959   Wolfgang Amadeus Mozart
  1959   Z literárního soukromí I (Vzpomínky, paměti, literární dokumenty)
  1959   Z literárního soukromí II (Korespondence)
  1959   Za černým pařezem
  1959   Zpěvy rolnické a pastýřské
  1959   Ztracené iluse
  1959   Ztroskotání říše II
  1960   Anglosaský postoj
  1960   Aristide Maillol
  1960   Balady
  1960   Basilejské zvony
  1960   Benátské krajky
  1960   Betlémská kaple
  1960   Cesta
  1960   Červená ryba
  1960   Dělníci moře
  1960   Divoká oslava
  1960   F.L. Věk (Obraz z dob našeho národního probuzení - díl I.)
  1960   F.L. Věk (Obraz z dob našeho národního probuzení - díl II.)
  1960   F.L. Věk (Obraz z dob našeho národního probuzení - III.)
  1960   F.L. Věk (Obraz z dob našeho národního probuzení - IV.)
  1960   F.L. Věk (Obraz z dob našeho národního probuzení - díl V.)
  1960   Fernand Léger
  1960   Francouzské balady
  1960   Henri de Toulouse-Lautrec
  1960   Heptameron
  1960   Hlavní třída
  1960   Hrůza
  1960   Italská renesanční plastika
  1960   Ivan
  1960   J. V. Myslbek (Korespondence)
  1960   Jaromír Funke
  1960   Jestřábí křik
  1960   Kdo chytá v žitě
  1960   Korespondence a úvahy
  1960   Království z tohoto světa
  1960   Kummerovští pohané, Kummerovští spravedliví
  1960   Laokoon čili o hranicích malířství a poesie
  1960   Lazar a píseň
  1960   Legenda o řece
  1960   Leningrad
  1960   Loď komediantů
  1960   Máj
  1960   Měsíc a ohně
  1960   Měšťácké povídky
  1960   Modravé jaro
  1960   Mrtvá země
  1960   Mulatka Gabriela (Kronika provinčního města)
  1960   Na zemi vyšlo plno lamp (Čínská lidová poezie Velkého skoku)
  1960   Nadar (Robert Felix Tournachon - fotograf, vzduchoplavec, spisovatel)
  1960   Nadějné vyhlídky
  1960   Národní umělec Fráňa Šrámek
  1960   Národní umělec Jiří Kroha
  1960   Nedokončený román
  1960   Nula osm patnáct (Dobrodružná vzpoura svobodníka Asche)
  1960   O dětech a zvířátkách
  1960   O valčíku a jeho tvůrcích
  1960   Odchod z Yangany
  1960   Pan mezi lidmi
  1960   Pěvci před mikrofonem
  1960   Peytonův Hrádek
  1960   Pláň Tortilla
  1960   Po svatbě
  1960   Podivný podzim
  1960   Popraviště
  1960   Režný vítr
  1960   Rodina Pascuala Duarta
  1960   Růže z pouti
  1960   S českou filharmonií třemi světadíly
  1960   Splav
  1960   Šťastný návrat
  1960   Umění? (Proč a k čemu?)
  1960   V kavárně
  1960   Vlastní životopis
  1960   Vražda potřebuje reklamu
  1960   Vzpomínky z mládí
  1960   Zamyšlené povídky
  1960   Zaříkání zkamenělin
  1960   Ze dne na den
  1960   Zlatý osel čili Proměny
  1960   Zpověď dítěte svého věku
  1961   Cítění času
  1961   Hledání domova
  1961   Josef Ehm
  1961   Mezi šestou a sedmou
  1961   Pamflety
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1953   Básnický almanach 1953
  1954   Problémy sovětské stavby měst
  1954   Rok české hudby (O životě a díle skladatelů, jejichž jubilea slavíme v roce 1954)
  1955   Leonardo da Vinci (Soubor statí)
  1957   České theorie překladu
  1960   Taneční hudba a jazz
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1954   Slovník a receptář malíře - grafika
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1958   Edice skvosty
  1958   Klasická slovenská díla česky
  1958   Knihovna klasiků
  1958   Knihy soudobých autorů
  1958   Malíř a grafik Zdenek Seydl
  1958   Nové svazky sebraných a vybraných spisů
  1958   Úvodem k edičnímu plánu 1958
almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  1958   Básnický almanach 1957
  1960   Básnický almanach 1959
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat   Veselé velikonoce (J. Trnka: Z loutkového filmu Špalíček)
  nedatováno   Josef Lada: Česání jablek (kolorovaná kresba)
  nedatováno   Josef Lada: Husopasky (kolorovaná kresba)
  nedatováno   Josef Lada: Ledňáček (kolorovaná kresba - Jos. Lada 55)
  nedatováno   Josef Lada: Malý rybář (kolorovaná kresba)
  nedatováno   Josef Lada: Vybírání raků
  nedatováno   Josel Lada: Indiján (kolorovaná kresba)
  nedatováno   Kolorovaná kresba J. Lady (Radostné Vánoce a šťastný Nový rok)
  nedatováno   Praha - Hrad
  nedatováno   Radostné vánoce
  nedatováno   Radostné vánoce a šťastný nový rok (Kolorovaná kresba V. Boukala (tři králové))
  nedatováno   Radostné vánoce a šťastný nový rok (Kolorovaná kresba V. Boukala (se stromečkem))
  nedatováno   Radostné vánoce Kolorovaná kresba V. Fialy (V prodejně kaprů)
  nedatováno   Radostné vánoce. Kolorovaná kresba V. Fialy (U stromku)
  nedatováno   Vlastimil Rada: Radostné velikonoce
  nedatováno   Vlastimil Rada: Radostné velikonoce
  neuveden   Dvě holčičky (kolorovaná kresba)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1956   Mozart a Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Ruské malířství XVIII. a XIX. století
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  1957/04   Světová literatura (Revue zahraničních literatur)
  1957/08   Světová literatura (Revue zahraničních literatur)
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  1960   Přijměte novoroční pozdrav
  nedatováno   Karlův most
písnička
  rok vydání   název (podnázev)
  1953   Co ti dám k svátku (foxtrot)
  1953   Havířská mazurka
  1953   Nic mně neschází (píseň a slow - fox)
  1953   Přání (slowfox a píseň)
  1953   Ranní písnička
  1953   Tancovala žížala (polka)
  1953   U Čelčic, koukal na ni
  1953   Úsměv nad zlato (píseň a foxtrot)
  1954   Arrivederci, Roma (beguine, Zpěv a klavír)
  1954   Písnička z mládí
  1957   Ze světa baletu (1)
  1958   Dětská suita
  1958   Dva modré balónky (vítězná píseň ze soutěže Hledáme písničku pro všední den)
  1958   Chansony a písně
  1959   Písničky u klavíru
  1960   Rytmus a melodie (16)
  1960   Rytmus a melodie (19)
prostorová pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  1950   Hradčany
  1950   Karlštejn
  1950   Muzeum
  1950   Valdštejnská zahrada
  1950   Zámek Hluboká
  1950   Zlatá ulička
  nedaqtováno   Brněnské výstaviště
  nedatováno   Národ sobě (Národní divadlo)
  nedatováno   Pozdrav z Brna
prostorový obraz / betlém
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Na zahrádce
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1954   In memoriam Petra Dillingera
  1956   Bál v Návarově (Ze zápisků krkonošského písmáka Věnceslav Metelky)
  1958   Petr Bezruč píše nakladatelství (PF 1959)
sborník písniček
  rok vydání   název (podnázev)
  1953   Estrádní repertoir č.7 (Uličník, Zamilované housličky)
  1955   „Zpíváme" 7 (Výběr sedmi populárních skadeb pro zpěv)
  1956   „Zpíváme“ 10 (Výběr sedmi populárních skladeb pro zpěv)
  1956   „Zpíváme“ 11 (Výběr sedmi populárních skladeb pro zpěv)
  1956   „Zpíváme“ 12 (Výběr sedmi populárních skladeb pro zpěv)
  1956   Karel Vacek: Album pro klavír 1 (Výběr nejznámějších skladeb pro klavír)
  1956   Karel Vacek: Album pro klavír 2 (Výběr nejznámějších skladeb pro klavír)
  1957   „Zpíváme“ 15 (Výběr sedmi populárních skladeb pro zpěv)
  1957   Bajky v tanečním rytmu
  1957   Písně souborů a estrád (veselé písně Bohuslava Sedláčka)
  1957   Třetí zpěvníček Jaroslava Ježka
  1958   Jana hraje na klavír / Jana spielt Klavier (pět miniatur / fünf miniaturen)
  1958   Karel Krautgartner: Klavírní album 1 (12 tanečních písní pro klavír a zpěv)
  1959   Dušan Pálka 2
  1960   Karel Vlach: Klavírní album 3
  1960   Klavírní chvilky
  1960   Zábavní orchestr 110
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  1956   Mozart v Praze
  1959   Čína v obrazech našich malířů
  1960   Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev)
  1953   Jaroslav Čermák (41 knihtiskových reprodukcí)
  1953   Mánesův orloj
  1953   Stavby socialismu v dílech našich výtvarných umělců
  1953   Vlastenecký příklad české kresby XIX. století
  1958   Degas
soukromý tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1958   Emil Filla
soupis díla
  rok vydání   název (podnázev)
  1956   Viktor Stretti (Popisný seznam grafického dála)
soupis grafik
  rok vydání   název (podnázev)
  1958   Vincenc Morstadt (Popisný seznam grafického díla)

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon)
  2015   Sběr obálek českých hudebnin (Výběr obálek českých hudebnin z počátku 19. století do 70. let 20. století)
  2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Odeon (1953 - 1995 (1996 - 1999, 2000 - dosud))
  2020   SNKLHU / Odeon
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Odeon 19653 - 1994 (slovnikceskeliteratury.cz)
soupis knižní tvorby
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   abART pro sběratele 2 (Plamen Václava Bláhy)

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)

osoba   narození rok od - do, poznámka
Dvořáčková Hospesová Vlasta   27. 2. 1924     1952 - 1954, redaktorka
Holman František         ???? - ????