Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU)

rok vzniku: 1961
rok zániku: 1965
obec: Praha
adresa: _

poznámka:
1953 - 1960 Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p.
1961 - 1965 Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
1966 - 1994 Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.