Antonín Matějček

* 31. 1. 1889, Budapešť (Budapest), Maďarsko (Hungary)
† 17. 8. 1950, Rataje nad Sázavou (Kutná Hora), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, historik umění, výtvarný kritik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01080629

Antonín Matějček

Český historik umění, profesor Karlovy univerzity. Zabýval se hlavně českým uměním gotické doby a 19. století.
Šlo o výraznou osobnost dějin výtvarného umění. Dějiny umění studoval ve Vídni u Maxe Dvořáka, od něhož převzal i jeho metodu, totiž chápat umění jako obraz duchovní atmosféry určité doby. Od roku 1917 přednášel dějiny umění na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, od roku 1920 na Akademii výtvarných umění a od roku 1930 byl profesorem Karlovy univerzity. Od roku 1949 byl také vysokým úředníkem ministerstva kultury.
Mnoho jeho žáků dnes patří k proslulým a uznávaným osobnostem, které se velkou měrou zasloužily o zprostředkování kulturních hodnot veřejnosti. Příkladem je Jaroslav Pešina, František Dvořák, Jaromír Neumann, Pavel Preiss a mnoho jiných.
Od roku 1922 vydával šestisvazkový „Dějepis umění“, knihy o středověkých rukopisech, roku 1931 knihu „Ilustrace“ a roku 1938 vydal dílo „Česká malba gotická“. Napsal také řadu studií a monografií o Josefu Mánesovi, Antonínu Slavíčkovi, Janu Kotěrovi, Janu Štursovi a dalších. Společně se Zdeňkem Wirthem redigoval časopis „Památky archeologické“, „Ottův slovník naučný nové doby“ a řadu dalších souborných publikací.
cs.wikipedia.org, 2013/03/30

Antonín Matějček

 

Antonín Matějček

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1912   Universität Wien - Institut für Kunstgeschichte, Vídeň (Wien), dějiny umění, Dvořák Max, *1874

Antonín Matějček

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Domažlice (Domažlice), Domažlice (Domažlice), prožil mládí
???? - ????   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí působení. Od r. 1917 pedagogem pro dějiny umění na Uměleckoprůmyslové škole. Od r. 1920 pedagogem dějin umění na Akademii výtvarných umění. Od r. 1930 pedagogem dějin umění na filosofické fakultě Karlovy university. Od r. 1949 vedoucím odboru umění na ministerstvu kultury. Od r. 1934 předsedou Kruhu pro pěstování dějin umění.
???? - ????   Vídeň (Wien), Vídeň (Wien), pobyt, studia, působení v Zentralkommission für Denkmalpflege
1920 - ????   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4, profesor
1927 - ????   Univerzita Karlova, Praha, profesor
1941 - 1950   Nová Paka (Jičín), Nová Paka (Jičín), zajížděl na letní byt do své vily

Antonín Matějček

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Marek Josef, *1883, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1929   Volavková Frankensteinová Hana, *1904, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - 1939   Kropáček Pavel, *1915, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika, filozofie, dějiny umění
???? - 1928   Kopa Jaroslav, *1905, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
???? - ????   Charvátová Sedláčková Ema (Emanuela), *1906, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Uždil Jaromír, *1915, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - ????   Loriš Jan, *1893, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - 1938   Pavelka Jaroslav, *1914, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - 1947   Spurný Jan, *1909, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Slíž František, *1899, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika , dějiny umění
???? - 1954   Herbenová Olga, *1927, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - 1947   Pitrmann Alois, *1911, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
???? - ????   Myslivec Josef, *1907, Univerzita Karlova, Praha, dějiny umění
???? - 1936   Míčko Miroslav, *1912, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Sokol Jan, *1904, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Šámal Jindřich, *1902, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové), Filozofická fakulta, dějiny umění
1918 - 1925   Pešek Viktor, *1900, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1926 - ????   Denkstein Vladimír, *1906, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1927 - 1931   Lejsková - Matyášová Milada, *1908, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
1929 - 1935   Turek Rudolf, *1910, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, historie-archeologie
1929 - 1933   Votočková Joachimová Jiřina, *1907, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1931 - 1936   Masaryková Anna, *1911, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1931 - 1936   Pešina Jaroslav, *1912, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1933 - 1938   Blažíček Oldřich, *1914, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, archeologie a dějiny umění
1945 - 1948   Kotalík Jiří, *1920, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1945 - 1948   Neumann Jaromír, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
1945 - 1949   Dvořák František, *1920, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
1945 - 1949   Formánek Václav, *1922, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1945 - 1949   Španiel Bohumír, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1945 - ????   Saxl Miloš, *1921, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1945 - 1951   Votoček Otakar, *1921, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie
1945 - 1947   Vaculík Karol, *1921, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1945 - 1950   Dvořák Jan, *1927, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a archeologie
1945 - 1949   Jisl Lumír, *1921, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, archeologie a dějiny umění
1946 - 1950   Vinter Vlastimil, *1921, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie
1947 - 1952   Scheybal Josef, *1928, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a etnografie
1947 - 1952   Štiková Eva, *1927, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika

Antonín Matějček

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1999/05/05 - 1999/10/10   Cesta na jih, Obecní dům, Praha

Antonín Matějček

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Soupis prací Antonína Matějčka (Zvláštní otisk ze sborníku k šedesátým narozeninám prof. dra Antonína Matějčka Cestami umění), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  2006   Osobnosti Uhlířskojanovicka, Město Uhlířské Janovice, Uhlířské Janovice (Kutná Hora)
  2011   Osobnosti Novopacka, Město Nová Paka, Nová Paka (Jičín)
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  1994   Antonín Matějček 1859-1950 (Sborník příspěvků z konference pořádané ke 100letému výročí narození prof. Antonína Matějčka katedrou dějin umění FF UK v Praze, Ústavem pro teorii a dějiny umění ČSAV v Praze a Národnígalerií v Praze 31. ledna 1989), Nakladatelství Karolinum, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (VIII. Man – Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Členové profesorského sboru roku 1925, Almanach Akademie Výtvarných Umění v Praze vydaný k stodvacátémupátému výročí založení ústavu, 99-108
  1933   Nezávislý umělec před nezávislým soudem (Pokračování), Fronta, 6 (1933-1934).ročník, 23.číslo, 355-357
  1935   Les nouvelles publications sur l' art (Resumé des articles), Život
  1935   Praqmeny / Nové knihy o umění (Sezona (Recenze)), Život
  1937   „Vincenc Beneš“ (Vydal Melantrich, Praha, ve sbírce "Prameny". Cena 15 Kč.), Jitro, 128
  1946   Dějiny umění v obrysech, Národní osvobození, 4-4
  1946   Matějčkovy Dějiny umění, Národní osvobození, 4-4
  1948   Kniha o Antonínu Hudečkovi (Život (Recenze)), Život, 90-93
  1950   Praha se rozloučila s Antonínem Matějčkem, Mladá fronta, 6.ročník, 201.číslo, 5-5
  1950   Zemřel Antonín Matějček, Výtvarné umění, 1.ročník, 5.číslo, 236-237
  1955   Příklad Antonína Matějčka, Výtvarná práce, 6
  1955   Výtvarné umění, Výtvarné umění, 5.ročník, 2.číslo, 96-96
  1959   Nedožité sedmdesátiny Antonína Matějčky, Výtvarná práce, 4-5
  1959   Vzpomínáme Antonína Matějčka, Výtvarné umění, 9.ročník, 4.číslo, 182-183
  1960   Vzpomínka na Antonína Matějčka, Výtvarná práce, 3-4
  1979   Metodologický přínos Antonína Matějčka (K 90. výročí narození spoluzakladatele moderního českého dějezpytu a dějepisu umění), Umění, 185-205
  1980   Antonín Matějček a české dějiny umění (K třicátému výročí úmrtí), Výtvarná kultura
  2008   Antonín Matějček, Paměť Prahy, 250-251
  2013   Barok jako politikum, Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách / Friedrich Ohmann: Die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der moderne Architektur in Böhmen, 74-87
  2013   Vincenc Beneš, Václav Boštík: O něm a s ním, 23
  2022   Barokní princip v dějinách architektury a recepce Heinricha Wölfflina v Čechách, Co je českého na umění v Čechách?, 334-348
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Antonín Matějček (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
kalendárium
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995, Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
kondolence/poděkování
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   Děkujeme a slova účasti...
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   Dr. Antonín Matějček (profesor university Karlovy, přednosta odboru pro umění v ministerstvu školství, věd a umění, člen České akademie věd a umění)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Šedesát let prof. Antonína Matějčka

Antonín Matějček

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1915   Umění 19. století, František Topič, nakladatelství, Praha
  1921   Antonín Slavíček, Jan Štenc, Praha
  1922   Pasionál abatyše Kunhuty, Jan Štenc, Praha
  1923   Jan Štursa, Jan Štenc, Praha
  1925   Umění 19. století, František Topič, nakladatelství, Praha
  1926   Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické, Jan Štenc, Praha
  1927   Dílo Josefa Mánesa (Rukopis královédvorský), Jan Štenc, Praha
  1928   Dílo Josefa Mánesa (Národní písně), Jan Štenc, Praha
  1931   Hlasy světa a domova, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1931   Ilustrace, Jan Štenc, Praha
  1933   Max Švabinský (Popisný seznam grafického díla 1923-1933), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1934   T. F. Šimon, Dr. Štěpán Jež (Galerie dr. Štěpána Ježe), Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
  1936   Dějepis umění (Umění Nového věku IV. (díl šestý, obrazová část)), Jan Štenc, Praha
  1936   Václav Špála, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1937   Max Švabinský, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1937   Mistr Třeboňský, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1937   Norbert Grund, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1937   Vincenc Beneš, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1938   Emil Filla, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   T. F. Šimon, Československá grafická Unie, a.s., Praha
  1941   Giorgione, Orbis, Praha
  1941   Jindřich Prucha, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   Oldřich Blažíček, Česká grafická Unie, a.s., Praha
  1947   Antonín Hudeček, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Národní umělec Max Švabinský, Vydavatelství ministerstva informací, Praha
  1947   Národní umělec Max Švabinský, Vydavatelství ministerstva informací, Praha
  1948   Max Švabinský, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   O umění a umělcích, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Václav Špála, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1949   Mánesové, Pražské nakladatelství, Praha
  1950   Česká malba gotická (Deskové malířství 1350-1450), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Jan Preisler, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Jan Štursa, Orbis, Praha
  1950   La Peinture Gothique Tcheque (1350-1450), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Dějiny umění v obrysech, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1952   Mánesovy ilustrace (Národní písně, Rukopis královédvorský), Orbis, Praha
  1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Gotische Malerei in Böhmen (Tafelmalerei 1350-1450), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1956   Gothic Painting in Bohemia (1350 - 1450), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1958   Dějiny umění v obrysech, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Die Geschichte der Kunst (Umrisse und Brennpunkte), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1984   Cesty umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
soubor grafických listů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1943   Max Švabinský: Popisný seznam grafického díla 1933 - 1942, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha

Antonín Matějček

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1924   Soubor díla Maxe Pirnera, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Jean Štursa 1880-1925, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   O. Blažíček, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1927   Sláva Tonderová-Zátková: Oleje, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1928   T. F. Šimon, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
  1928   Výstava grafik, kreseb a obrazů T. F. Šimona, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1932   Max Švabinský: Souborná výstava díla, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1932   Max Švabinský: Souborná výstava díla, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1935   Souborná výstava díla Václava Špály
  1935   Vzpomínková výstava vybraných prací Herberta G. Masaryka, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1936   Sláva Tonderová-Zátková: Souborná výstava obrazů, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Bohumil Dvořák, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Karel Špillar: Výstava pastelů a kreseb, Rubešova galerie, Praha 2
  1938   Oldřich Blažíček: Souborná výstava malířského díla, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1938   T.F. Šimon: Souborná výstava 1900-1937 v pavilonu Myslbek, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1939   Richard Lander (82. výstava Sdružení výtvarníků v Praze), Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1940   Dílo Rudolfa Vejrycha (1882-1939), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Grafické dílo malíře Karla Vika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1940   Václav Fiala, Klub zaměstnanců léčebného fondu, Praha
  1946   Malířské mládí Františka Kavána, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1947   Karel Vik: Slovensko (Výstava barevných dřevorytů, akvarelů a kreseb), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1947   Kresby a dřevoryty Josefa Řeřichy (K jeho 75. narozeninám), Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1948   Antonín Hudeček
  1964   Jan Preisler 1872 - 1918
  1967   Oldřich Blažíček (1887-1953) (Výběr z životní tvorby k 80. výročí narození), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1996   Architekt Josef Zítek: Katalog díla, Národní technické muzeum, Praha
  2003   Václav Špála 1885-1946 (Vybraná díla ze sbírek českých galerií)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1919   Souborná výstava prací Jana Trampoty a výstava plastik Jóži Kubíčka
  1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
  1926   Karel Špillar, Franta Úprka (Výstava prací malíře Karla Špillara a sochaře Franty Úprky), Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928), Akademie výtvarných umění, Praha
  1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
  1936   Výstava poštovních známek v Mánesu, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Katalog výstavy obrazů a soch akademického malíře Antonína Hudečka, člena České akademie věd a umění, akad. malíře Jiřího Hudečka a akad. sochaře Ladislava Beneše, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1971   Bič smíchu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2012   Od baroka k Josefu Mánesovi, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1923   Max Švabinský: Sto kreseb, Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
  1926   Jan Štursa: Dílo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1930   Kytička na hrob Jana Štursy, Josef Matička, _
  1935   Sváteční člověk (Vzpomínky přátel a ctitelů na českého biskupa Antonína Podlahu o třetím výročí jeho smrti), Růžena Klimakovská, Praha
  1940   Legendy o českých patronech (v obrázkové knize ze XIV. století), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1940   Mikoláš Aleš, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Vlast a národ (Obrazy z dějin), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Petr Pavel Rubens, Orbis, Praha
  1947   Rembrandt van Ryn, Orbis, Praha
  1949   Mánesové, Pražské nakladatelství, Praha
  1949   Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, Aventinum (poválečné nakladatelství Dr. Otakara Štorcha-Mariena), Praha
  1950   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1952/07   Vlast, Orbis, Praha
  1954   Vlast, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1962   Jan Štursa (Svědectví současníků a dopisy), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1988   Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů, Melantrich, nakladatelství, Praha
  2000   Müllerova vila, Nakladatelství Argo, Praha
  2006   Malíř Rudolf Vejrych 1882-1939, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  2012   Jan Bauch, Galerie Art Praha, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 3: Dokumente)
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Dějiny Akademie výtvarných umění v přehledu, Almanach Akademie Výtvarných Umění v Praze vydaný k stodvacátémupátému výročí založení ústavu, 5-55
  1927   O. Blažíček předkládá veřejnosti..., O. Blažíček, 1-4
  1928   T. F. Šimon (Šimonova padesátka je z významných jubileí...), T. F. Šimon, 3-10
  1931   Gutfreundova léta učení a putování, Hlasy světa a domova, 159-166, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1931   Sto let českého umění (k výstavě SVU Mánes), Umění, 73-74
  1933   Gutfreund Otto, Ottův slovník naučný nové doby, II/2, 973-974
  1935   Moderní umění – sochařství, Dějepis výtvarných umění v Československu, 277
  1946   Od doby, co víme, že prožitky,..., Malířské mládí Františka Kavána
  1947   Výstavu výběru své grafické práce..., Kresby a dřevoryty Josefa Řerichy
  1949   Bohumil Kubišta v Paříži, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 84-96
  1953   Co řekli o umění, Výtvarná práce, 2
  1959   Otto Gutfreund, Výtvarná práce, 4-5
  1994   Der Pariser Herbstsalon, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 158-158
  2012   Názory na umění Jana Baucha: Citace z dobových článků, studií a recenzí vybral Peter Kováč (Výstava obrazů Jana Baucha v galerii Dra. H. Feigla), 381-382
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Almanach Akademie Výtvarných Umění v Praze vydaný k stodvacátémupátému výročí založení ústavu, Akademie výtvarných umění, Praha
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928   Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927–1928   Volné směry, 25.ročník, 7–9.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1952   Národní divadlo (Mikoláš Aleš a Národní divadlo), 28.ročník, 7.číslo
  1994/06   Listy o fotografii (Acta Photographica Universitatis Silesianea Opaviensis), 1.číslo, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Adolf Loos (Zum 60. geburtstag am 10. dezember 1930), Richard Lanyi, Vídeň (Wien)
soubor grafických listů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1943   Dvanáct knižních značek Richarda Landra (Soubor Exlibris III.), Grafická škola (1940-1944), Praha

Antonín Matějček

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1936/05/20 - 1936/06/14   Willi Nowak, Mánes, Praha
1942/05/15 - 1942/08/23   Antonín Hudeček: Posmrtná výstava díla, Mánes, Praha
1946/11/14 - 1946/12/08   František Kupka: Výstava životního díla, Mánes, Praha

Antonín Matějček

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Slovník památkové péče (Terminologie - morfologie - organizace), Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Nezávislý umělec před nezávislým soudem, Fronta, 6 (1933-1934).ročník, 21.číslo, 321-322
  1937   Prameny (Akord 1937/4), Umění, 48-53
  1947   Včera pro měšťáka, dnes pro lid? (K výstavě Jana Čumpelíka), Národní osvobození, 5-5
  1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 241-251
  1956   Aktuální problém výtvarné teorie, Výtvarná práce, 1-2
  1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost, Výtvarná práce, 3-4
  1960   Miloš Jiránek: Dojmy a potulky a jiné práce (Recenze), Výtvarné umění, 137-137
  1968   Tanec na ledě aneb balet naší památkové péče, Výtvarná práce, 7
  1979   Grafické podobizny Václava Fialy (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 25-33
  1988   Od Volných směrů k Ateliéru, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2
  1988   Odkaz Pavla Kropáčka, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2
  1988   Záslužné dílo naší uměnovědy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2
  1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo
  1997   Dialog Brno - Praha. (Z korespondence brněnských a pražských historiků umění), Almanach, 29-54
  2002   Oslavy svatováclavského milénia a Zdenka Braunerová (Nad pozústalostí Viléma Václava Kremera), Středočeský vlastivědný sborník, 59-72
  2013   Punkva. Kde je marxismus v českých dějinách umění?, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 7-16
  2014   Památkář ve Velké válce, Zprávy památkové péče, 74.ročník, 4.číslo, 279-282
  2019   Přednášková místnost č.6, 220 míst AVU, 28
  2019   The Lost River Punkva: Where Is Marxism in Czech Art History?, The Sešit Reader, 164-175